Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  501) GHEORGHE, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHE, CONSTANTIN

În colaborare:
BUDU, C. N. şi ~. Două scrisori deschise D-lui Ion S. Zăvoianu. Bacău, 1915.

Nu exista imagini
  502) GHEORGHE, DUMITRACHE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHE, DUMITRACHE
23464. ~ *Cunoştinţe universale şi mai multe cunoştinţe folositoare de Dumitrache Gheorghe. [Bucureşti?], 1850. (VeR, 14(1850), p. 384, col. II).

Nu exista imagini
  503) GHEORGHEASA, PETRU (1878-1946)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHEASA, PETRU (1878-1946)
23465. ~ Cântece poporane potrivnice beţiei culese de P. Gheorgheasa, învăţător, în Cotârgaşi-Broşteni, Jud. Suceva. Cu un cuvînt înainte de Dl A. C. Cuza, Profesor la Universitatea din Iaşi. Focşani (Tip. Aurora şi Legătoria de Cărţi Gh. A. Diaconescu), 1902. (23 x 15,5). 19 p. 25 bani. (A II broşură populară apărută sub auspiciile Revistei învăţătorilor şi învăţătórelor din România, premiată la concursul ce a fost publicat pentru diua de 15 Octombre 1901). (II 363839)
23466. ~ Monografia şcoalelor şi bisericilor de pe moşia regală Broşteni judeţul Suceava, întocmită de P. Gheorgheasa, învăţător în Broşteni. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (22,5 x 15,5). 111 p. (Casa M. S. Regelui). (Inst. Iorga II 2920G)

Nu exista imagini
  504) GHEORGHESCU, BADE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHESCU, BADE
23467. ~ Citaţiuni din Constituţia. Legile electorale şi Jurisprudenţă de Bade Gheorghescu, Secretarul Primării Craiova. Craiova (Tip. Română, Filip Lazar), 1889. (18 x 12,5). 96 p. 1 leu. (Manualul Cetăţeanului Român) (I 120030)
23468. ~ Legea de expropriaţie pentru causa de utilitate publică, cu câteva explicaţii practice şi modeluri de acte de Bade Gheorghescu, Secretarul Consiliului judeţian Dol-Jiu. Craiova, Librăria, Tipografia, Editura David J. Benvenisti, 1899. (20 x 13). 160 p. 2 lei. (I 120267)
23469. ~ Nantisment Amanet-antichresa Ipoteca. Clausa ilicita. Doctrina şi Jurisprudenţă. [De Bade Gheorghescu, mandatarul soţiei selle Maria, născută Stan Paliu]. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1891. (18,5 x 12). 80 p. (I 138352)
Procesul moştenitorilor Stan Paliu. Autorul semnat la sfîrşitul textului.
23470. ~ Una parte din ticăloşiile administraţiei colectiviste. Raportul D-lui Bade Gheorghescu, Sub-Prefectul plaşii Balta adresat D-lui Prefect de Dol-Jiu la 28 Aprili 1888. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (17,5 x 12). 24 p. (I 120005)

Vezi de asemenea:
• Mişcarea funcţionarilor judeţeni [publicată de ~]. Craiova, 1892, 1893.

Nu exista imagini
  505) GHEORGHIADE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIADE
Vezi şi: GEORGIADE

Nu exista imagini
  506) GHEORGHIADE, GH.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIADE, GH.

Vezi:
• Pentru amintire. Necrologul domnului Paul P. Străjescu [şi discursurile ţinute la înmormîntare de ~ ş.a.]. Roman, 1887.

Nu exista imagini
  507) GHEORGHIADE, VASILE GR.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIADE, VASILE GR.
23471. ~ Mijloacele pentru reprimarea crimelor şi delictelor. Teză de licenţă susţinută de Vasile Gr. Gheorghiade. Fost director al penitenciarului Galatz şi Telega, fost director Cl. I al penitenciarului model Doftana, Şeful serviciului statistic din direcţia generală a închisorilor. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (24,5 x 16,5). 72 + III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413418)

Nu exista imagini
  508) GHEORGHIADI, J. I.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIADI, J. I.

Traduceri:
COTTIN, M. R. Malvina. Trad. de ~. Tom. I-III. Iaşii, 1841.

Nu exista imagini
  509) GHEORGHIAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN, CONSTANTIN
Prefeţe:
MARINESCU, D. N. Câte-va cuvinte asupra socialismului. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  510) GHEORGHIAN CRISTE, G. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN CRISTE, G. (1868-?)
23472. ~ Cîte-va observaţiuni clinice asupra Epidemiei de Febră Tifoidă de Dr. Criste Gheorghian. Bucuresci, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, 1902. (23 x 15,5). 61 p. (Extras din revista "România Medicală"). (II 120721)
23473. ~ Cunoştinţi elementare de medicină cuprinzând: noţiuni de patologie generală cu descrierea celor mai însemnate simptome a boalelor interne şi chirurgicale, noţiuni asupra farmaciei cu întrebuinţarea unor medicaţiuni grabnice în scop de vindecare de D-rul G. Gheorghian, Medic la Spitalul Brâncovenesc, profesor de higiena şi cunoştinţi de higiena şi cunoştinţi medicale la Seminarul Nifon Mitropolitul. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (22 x 15). VII + 474 p. cu ilustr. + 1 f. (II 4129)
23474. ~ Idem. Cuprinzând: Noţiuni de patologie generală. Descrierea celor mai însemnate simptome a boalelor interne şi chirurgicale. Noţiuni asupra farmaciei cu analizarea principalelor medicamente administrate în scop de vindecarea boalelor. De D-rul G. Gheorghian, medic la Spitalul Brâncovenesc, profesor de higiena şi cunoştinţi medicale la seminarul Nifon Mitropolitul. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1913. (21,5 x 13,5). VIII + 575 p. (BSS II 15343)
23475. ~ Întrebuinţarea agenţilor fizici în tratamentul boalelor şi a urmărilor lor. Curs predat de Drul G. Gheorghian. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ii St. Rasidescu), 1914. (22,5 x 15,5). 120 p. (Aşezămintele Brâncoveneşti. Şcoala de îngriitoare de bolnavi). (II 44343)
23476. ~ Lecţiune de Deschiderea cursului teoretic de Semiologie. Făcută de şeful clinicei D-nul Dr. Criste Gheorghian în ziua de 10 Noembrie 1901 în amfiteatrul Spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1901. (23 x 15). 15 p. (Clinica 3-a Medicală a Domnului Profesor Dr. Kalinderu). (II 120918)
23477. ~ Lecţiuni de Semiologie şi Diagnostic în boalele interne. Întocmite după cursul Profesorului Dr. N. Kalinderu şi predate la Facultatea de Medicină în anii 1901, 1902 şi 1903, de D-rul G. (Criste) Gheorghian. Fost şef de clinică la Facultate, medic la Spitalul Brâncovenesc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16,5). 2 f. + 884 p. cu ilustr. (Clinica Medicală a Profesorului Dr. N. Kalinderu). (II 8602)

Editări de texte:
ASOCIAŢIUNEA Generală a Medicilor din Ţară. Al IX Congres. Ed. de ~. Bucureşti, 1905.
~. Al XI-lea Congres. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  511) GHEORGHIAN, ION (1872-1927)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN, ION (1872-1927)
23478. ~ Rezumatul ideilor admise astăzi pentru întrebuinţarea artileriei în luptă. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Focşani în prezenţa D-lui General Herjeu, Comandantul Diviziei a VI-a în ziua de 27 Mai 1911 de Maiorul I. Ghiorghian[!] din Regimentul 16 Artilerie. Focşani (Tipo-Lit. Batalionului 3 Pionieri), [1911]. (23,5 x 16). 19 p. + 2 tab. (II 25985)
La sfîrşit semnează: Maior Gheorghian.

Nu exista imagini
  512) GHEORGHIAN, IOSIF (1829-1909)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN, IOSIF (1829-1909)
23479. ~ Carte pastorală a Înalt Prea Sântitului Archiepiscop şi Mitropolit, Primat al României D. D. Iosif [Gheorghian] către fiii spirituali din eparhia sa. Cu ocasiunea sântei patrudecimi în anul mântuirei 1887. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1887. (23,5 x 16). 35 p. (II 138787)
23480. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (23,5 x 15,5). 17 p. (II 408659)
23481. ~ Idem. Cu ocasiunea suirei Sale la scaunul Metropoliei Ungro-Vlahiei. în anul mântuirei 1886, Nov. 30. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1887. (23,5 x 16). 24 p. (II 138786)
23482. ~ Carte pastorală dată cu ocazia marelui post, anul 1889, cătră fii sufleteşti din eparhia sa de înalt Preasf. Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României. Bucuresci (Tip. cărţilor Bisericeşti), 1889. (23,5 x 16). 21 p. (II 412929)
Numele autorului la sfîrşitul textului, p. 21.

Traduceri:
EUSEBIU, Episcop de Cezareea. Istoria bisericescă. Trad. de ~. Bucureşti, 1896.
EVAGRIOS. Istoria bisericescă. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.
GUETTÉE, W. Expunerea doctrinei bisericei chreştine orthodoxe. Trad. de ~. Huşi, 1875 ; ed. II, 1887 ; ed. III, 1901.
GUETTÉE, W. Papalitatea schismatică. Trad. de ~. Bucureşti, 1880 ; 1906.
INNOKENTII, arhiepiscop. Întâia séptemâna a postului mare. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
KEMPIS, THOMAS de. Urmarea lui Iisus-Christos... Trad. de ~. Bucureşti, 1901.
MITROFAN. Viaţa repausaţilor noştri... Trad. de ~. Bucureşti, 1890/91 ; 1899.
RENAUDIN, P. Ştiinţă şi religiune. Trad. de ~. Bucureşti, 1905.
SOCRATE Scolasticul. Istoria bisericescă. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.
SOZOMEN. Istoria bisericească. Trad. de ~. Bucureşti, 1897.
• Sfântul VASILIE, arhiepiscopul Kesarei Kapadokiei. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  513) GHEORGHIAN, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN, NICOLAE (1870-?)
23483. ~ Studiu asupra Reorganizărei Serviciului Veterinar de Cale Ferată. Raport prezentat Domnului Director General al Serviciului Sanitar de N. Gheorghian, Medic veterinar, Şeful secţiei transporturilor în divizia veterinară. Bucureşti (Inst.dc Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (24,5 x 16,5). 175 p. + 6 f. pl. + 1 f. Erată. (II 33282)

Nu exista imagini
  514) GHEORGHIAN, VASILE (1842-1901)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIAN, VASILE (1842-1901)
23484. ~ Primatul României şi drepturile sale de Vasile Gheorghian. Advocat în Jurisdicţiunea Curtei de Apel din Iaşi. Iassi (Tipografia Naţională), 1873. (21,5 x 13,5). 16 p. (II 141942)

Nu exista imagini
  515) GHEORGHIEFF, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIEFF, NICOLAE
23485. ~ Bacillolul şi întrebuinţarea lui în tratamentul plăgilor în general. Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Nicolae Gheorghieff. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1904. (23 x 15,5). 36[-39] p. (Şcoala Superioară de Medicină-Veterinară, nr. 157). (II 3830)

Nu exista imagini
  516) GHEORGHIESCU, STANCIU
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIESCU, STANCIU
23486. ~ Povestire arabică vrednică de băgare de seamă. Găsită în manuscris şi îndreptată de Stanciu Gheorghiescu. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1839. (17,5 x 11). 70 p. (I 71989)
Cu caractere chirilice. Cu o scrisoare a autorului către A. Pann, însoţită de răspunsul acestuia. Din scrisoarea autorului rezultă că această povestire este „trasă din Halema”.

Nu exista imagini
  517) GHEORGHIEŞ, ALEXANDRU N. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIEŞ, ALEXANDRU N. (1886-?)
23487. ~ Călăuza ofiţerului de rezervă a Artileriei de Câmp de Locotenentul A. N. Gheorghieş, Adjutantul Brigăzii 6-a Artilerie. Cuprinsul: 1) Noţiuni Preliminare: Marşuri, Staţionări, Lupte şi Organizarea Trupelor de Câmp. 2) Comandant al Trenului de Luptă la un Divizion sau Baterie. 3) Comandant al unui Divizion de Coloane de Muniţiuni Divizionare şi de Parc. 4) Comandant şi Subaltern al unei Coloane de Muniţii Divizionare şi de Parc. 5) Agent de Legătură. 6) Şef de Cercetaşi. Focşani (Tip. Batalionului 3 Pionieri), 1913. (23 x 15,5). 102 p. cu ilustr. (II 33756)

Nu exista imagini
  518) Gheorghiţă a Popei
 • Opera
 • Imagini
Gheorghiţă a Popei
23488. •*Gheorghiţă a Popei. Târgu-Neamţu, 1906, broşură de 24 p. (Publicaţiune din „Românul” An 35-lea). (A-B, 10(1907), nr. 20, febr. 11, p. 534: Cărţi primite la redacţie).

Nu exista imagini
  519) GHEORGHIŢĂ, IOAN (1886 -1952)
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIŢĂ, IOAN (1886 -1952)
(Georgiţă)

Vezi:
VESLOVSCHI, ILIE. Mobiliarul casei ţăranului roman din Bucovina. Cu desemnuri în tuş de A. Moroşan şi ~ . Viena şi Suceava, 1906.
~. Die Möbel des rumänischen Bauernhauses in der Bukowina. Wien, 1906.

Nu exista imagini
  520) GHEORGHIŢĂ, IOAN G.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHIŢĂ, IOAN G.
23489. ~ Căsătoria în dreptul Roman şi Român vechiu şi modern. Teză de licenţă susţinută de Ioan G. Gheorghiţă. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1903. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea Juridică din Iaşi), (II 3587)

Nu exista imagini