Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  481) GHEJAN, ALESANDRU B.
 • Opera
 • Imagini
GHEJAN, ALESANDRU B.
23445. ~ *Despre puterea paternă în dreptul roman şi român, teză pentru licenţă în drept, susţinută la 27 Ianuarie 1881 de Alesandru B. Ghejan. (RoLit, 5(1881), nr. 1106, febr. 15, p. [3]: Buletin bibliografic).

Nu exista imagini
  482) GHELERTER, L. (1873-1945)
 • Opera
 • Imagini
GHELERTER, L. (1873-1945)
23446. ~ Alcool şi alcoolism. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Martie 1899 de L. Ghelerter. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (21,5 x 15). 26 p. + II p. 128[-131] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 108). (II 346278)
23447. ~ *Descreşterea populaţiei israelite în România, 1899-1912 [de] Dr. L. Ghelerter. Iaşi, Edit. revistei Convorbiri Sociale (Tip. H. Goldner), 1916. (23 x 16). 14 p. 50 bani. (II 46733)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  483) GHELMEGEANU, DIMITRIE M.
 • Opera
 • Imagini
GHELMEGEANU, DIMITRIE M.
23448. ~ Despre contractul de vendare în Dreptul roman şi român, de Dimitrie M. Ghelmegeanu. [Teză de licenţă]. Bucuresci (Tip. Românulu Vintilă C. A. Rosetti), 1888. (24 x 17). 116 p. (II 408565)
Descrierea completată după foaia de titlu falsă.

Nu exista imagini
  484) GHENADI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GHENADI, CONSTANTIN
Vezi: GENADI RĂDEANU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  485) GHENADIE, Episcop de Râmnic şi N. Severin
 • Opera
 • Imagini
GHENADIE, Episcop de Râmnic şi N. Severin
Vezi: ENĂCEANU, GHENADIE (1837-1898)

Nu exista imagini
  486) GHENADIE II, Episcop de Argeş
 • Opera
 • Imagini
GHENADIE II, Episcop de Argeş
Vezi: PETRESCU, GHENADIE (1836-1918)

Nu exista imagini
  487) GHENADIE al Buzăului, Episcop
 • Opera
 • Imagini
GHENADIE al Buzăului, Episcop
Vezi: NICULESCU, GHENADIE

Nu exista imagini
  488) GHENADIE ŢEPOSU, Episcop de Argeş (1813-1877)
 • Opera
 • Imagini
GHENADIE ŢEPOSU, Episcop de Argeş (1813-1877)
23449. ~ Albina muzicală. Coprinzînd în sine tipurile cele mai uzitate ale Prosomiilor (Podobiilor) celor opt glasuri, făcute a se cînta întocmai] ca în greceşte, şi Cîntări Serbătorale din Triod, Penticostar, Octoih şi Minee, aplicate la tipuri întocma[!] ca în greceşte. De Arhiereul Ghenadie, fost Episcop de Argeşu. Cu binecuvîntare înalt Prea Sfinţitului Arhi-Episcop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al Romîniei[!] şi Preşedinte al Sfîntului Sinod, D. D. Calinic Miclescu. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1875. (21,5 x 14,5). VIII + 216 p. cu ilustr. (II 101073)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
23450. ~ A doua Carte Pastorală a prea sântiei salle părintelui episcop al eparhiei Argeşului D. D. Ghenadie. 1876 Decembrie 15. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (20,5 x 14). 20 p. (II 120381)
23451. ~ Esplicaţia Evangeliei din I. Dumineca a marelui post. Ioan 1. 43-51. Rostită de Archimandritul Ghennadie în biserica Sântului George Nou. Dupe notele d. stenographi S. Muresanu şi P. Cerchez. Bucuresci (Tip. St. Rassidescu , 1864. (15 x 10,5). 56 p. 15 parale. (I 54029)
Exemplar BAR incomplet, lipsă pp. 3-43 şi coperta.
23452. ~ Esplicaţia Evangheliei din Dumineca lassatului de carne, Matheiu 25, 3-46, rostită de Archimandritul Gennadie în Bisserica Sântul George Nou. Bucuresci (Typ. St Rassidescu), 1864. (14,5 x 10,5). 16 p. 12 parale. (I 51764)
23453. ~ Discursu funebru rostit de Archiereul Genadie, fost Episcop de Argeşiu, la ceremonia funebră a repausatulul Nicolae Greceanu în Biserica St. Nicolae (Tabacu) din Calea Mogoşói, la 26 Iuliu 1871. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (23,5 x 15,5). 8 p. (II 6698)
23454. ~ Discurs funebru rostitu la cimitirul Bellu, la înmormântarea[!] reposatei Anichiei I. Manu de Archiereul Genadie fost Episcop de Argesu la 21 August 1872. Bucuresci (Stab. Litho-Typ. Socecu, Sander & Teclu), [1872]. (18 x 12). 4 f. (I 43898)
Lipsă coperta.
23455. ~ Liturgica seu Explicaţia serviciului divin de Prea santitul Archiereu Ghenadie fost episcop de Argesiu. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1877. (25 x 17). VIII + 204 + IV p. 2,50 lei. (II 121037)

Traduceri:
• Evanghelia populara. Trad. de ~. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  489) GHENADIO, COSTACHI
 • Opera
 • Imagini
GHENADIO, COSTACHI
Vezi: GENADIO, COSTACHI

Nu exista imagini
  490) GHENCICI
 • Opera
 • Imagini
GHENCICI
Vezi: GENĆIĆ

Nu exista imagini
  491) GHENCIOV, C.
 • Opera
 • Imagini
GHENCIOV, C.
23456. ~ Contribuţiuni la studiul principiilor imediaţi ai ipecacuanei. Teza presintată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de C. Ghenciov, Farmacist de divisie. Bucuresci (Tipo-Lit. Wiegand), 1889. (23 x 15,5). 48 p. (II 412487)

Nu exista imagini
  492) GHENEA, TOMA (1862-1921)
 • Opera
 • Imagini
GHENEA, TOMA (1862-1921)
23457. ~ Descrierea şi întrebuinţarea goniometrulul Ghenea propus pentru obuzierele de câmp de 120 mm L/10 Model 1901, de Maior Ghenea. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), [1903]. (22,5 x 15). 30 p. cu ilustr., 2 pl. (II 423577)
Pentru an vezi: RBibliogr, 1(1903), nr. 2, mart.-apr., p. 28.
23458. ~ Descrierea şi întrebuinţarea sextantului-telemetru Aubry, de Maior Ghenea. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), [1903]. 23 x 15). 15 p. cu ilustr. + 1 pl. (II 408676)
Pentru an vezi: RBibliogr, 1(1903), nr. 2, mart.-apr., p. 28.
23459. ~ Goniomètre et lunette de batterie, Ghenea-Korrodi. Par T. Ghenea, Lieutenant-colonel de l'artillerie roumaine. Avec dix figures et une planche hors texte. Paris, Nancy, Berger-Levrault & Cie, Éditeurs (Nancy, Impr. Berger-Levrault et C-ie), 1906. (22,5 x 14,5). 29 p. cu ilustr. + 1 pl. (Extrait de la "Revue d'Artillerie", Février 1906). (II 253314)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23460. ~ La hausse à goniomètre Ghenea pour canons el obusiers de campagne [par] T. Ghenea. Avec douze figures dans le texte et trois planches. Laussanne (Impr. Corbaz & C-ie), 1903. (24 x 16). 15 p. cu ilustr. + 3 f. pl. (Extrait de la "Revue militaire suisse", Juin 1903). (II 255731)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  493) GHENNADIAS SCHOLARIOS, Patriarh al Constantinopolului
 • Opera
 • Imagini
GHENNADIAS SCHOLARIOS, Patriarh al Constantinopolului

Vezi:
GRONEA, MARIN. Mărturisirea lui Ghenadie Şcolarul Teză pentru Licenţă... Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  494) GHENOI, CONSTANTIN (1879- ?)
 • Opera
 • Imagini
GHENOI, CONSTANTIN (1879- ?)
23461. ~ Efectele filaţiunei ligitime în dreptul roman. Despre suveranitate. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin Ghenoi. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1903. (23 x 16). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 410335)

Nu exista imagini
  495) GHENŢI, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GHENŢI, PAUL
Vezi: GÖNCZY, PÁL

Nu exista imagini
  496) GHENU, IORDAN I. (1884- ?)
 • Opera
 • Imagini
GHENU, IORDAN I. (1884- ?)
23462. ~ Mort pentru ţară. Piesa teatrală, în 2 acte de Iord. Ghenu, învăţător Ciobanu-Constanţa. Constanţa (Tip Aurora, Ilie M. Grigoriu), [1910]. (16,5 x 10,5). 23 p. 50 bani. (Teatru sătesc). (I 20130)

Nu exista imagini
  497) GHEOCALESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
GHEOCALESCU, C.

În colaborare:
GROZESCU, HORIA. şi ~. Cutremurile de pământ. Bucureşti, 1916. (Extras).

Nu exista imagini
  498) GHEOLDUM, GHEORGHE GH.
 • Opera
 • Imagini
GHEOLDUM, GHEORGHE GH.
23463. ~ Însemnătatea sfintei cruci în serviciul liturgic. Teză pentru licenţă de Gheorghe Gh. Gheoldum. Bucureşti (Tip şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910. (23,5 x 16). 87 p. cu ilustr. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 19413)

Nu exista imagini
  499) GHEORGACHI, V.
 • Opera
 • Imagini
GHEORGACHI, V.

Vezi:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii, Tom. III. Iaşi, 1846.

Nu exista imagini
  500) GHEORGHE DIN MOLDOVA
 • Opera
 • Imagini
GHEORGHE DIN MOLDOVA
Vezi: KERNBACH, GH.

Nu exista imagini