Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  461) GERVESCU, DEM. G.
 • Opera
 • Imagini
GERVESCU, DEM. G.
23423. ~ Dreptul Roman. Medicii şi responsabilitatea lor. Dreptul Român, Secretul profesional. Teză pentru Licenţă de Gervescu G. Dem. Bucuresci; Inst, de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (23,5 x 16). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3626)

Nu exista imagini
  462) GERVESCU, VICTOR C. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GERVESCU, VICTOR C. (1876-?)
23424. ~ Biserica Roznovanu [de] Victor Gervescu, Licenţiat al Academiei Spirituale Kiev (Rusia), Econom stavrofor. Monografie cu un apendice şi schiţa neamului Ruseteştilor. Piatra-N. (Tiparul Inst. Gheorghiu), 1915. (24,5 x 17), 47 p. + 1 f. tab. (II 44721)
Descriere după copertă.

Traduceri :
BANTIŞ-KAMENSKI, DIMITRIE. Dimitrie Cantemir. Trad. de ~. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  463) Gesetz behufs der Organisirung der Dobrudscha
 • Opera
 • Imagini
Gesetz behufs der Organisirung der Dobrudscha
23425. • Gesetz behufs der Organisirung der Dobrudscha. Bukarest (Druck von Ştefan Mihalescu), 1880. (15,5 x 9,5). 32 p. (I 29617)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  464) Gesetz die Abänderung mehrerer Artikel des Handels-Gesetz-Buches...
 • Opera
 • Imagini
Gesetz die Abänderung mehrerer Artikel des Handels-Gesetz-Buches...
23426. • Gesetz die Abänderung mehrerer Artikel des Handels-Gesetz-Buches in Falliments-Sachen betreffend durch Königliches Decret Nr. 2948 auf Schloss Pelesch von 19 Iunie (1 Iuli), 1895. Aus dem Originale ins deutsche übersetzt von Alb. Weiss in Commissionshause Bernhard Hornstein und revidirt von D. Grunberg, Advokat und Doctor der Rechte. Bukarest (Druckerei Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (22,5 x 15,5). 2,50 fs. (für Bucarest), 2,75 fs (für die Provinz und das Ausland). (II 393569)
23427. • Gesetz für die Förderung der nationalen Industrie. (Promulgirt durch königliches Dekret vom 13. Februar 1912 und veröffentlicht im Monitorul Oficial vom 14. Februar (1912). Bukarest (Buchdrucrerei Bukarester Tagblatt), 1912. (22,5 x 15,5). 21 p. (II 459686)

Nu exista imagini
  465) Gesezt über den Ausnahmezustand
 • Opera
 • Imagini
Gesezt über den Ausnahmezustand
23428. • Das Gesezt über den Ausnahmezustand. Von den gesetzgebenden Körperschaften im Monat Dezember 1914 votiert um am 23. Dezember promulgiert. Bukarest (Buchdruckerei Rumänischer Lloyd (G. Albrecht), 1915. (23 x 15,5). 22 p. (Uebersetzung nach dem Amtsblatt Nr. 217 vom 24 Dezember 1914). (II 41452)

Nu exista imagini
  466) Gesetz über die Handels-Gesellschaften und Genossenschaften
 • Opera
 • Imagini
Gesetz über die Handels-Gesellschaften und Genossenschaften
23429 • Gesetz über die Handels-Gesellschaften und Genossenschaften. Auszug aus dem durch das Gesetz vom 31. März modifizirten rumänischen Handelsgesetzbuch. Bukarest (Staatsdrückerei), 1900. (23,5 x 15,5). 71 p. (Königreich Rumänien). (II 413158)

Nu exista imagini
  467) Gesetz über die Schutz-marken für Handels-und Industrie Erzeugnisse
 • Opera
 • Imagini
Gesetz über die Schutz-marken für Handels-und Industrie Erzeugnisse
23430. • Gesetz über die Schutz-marken für Handels-und Industrie Erzeugnisse. Authentische deutsche Uebersetzung von Professor W. A. Sennor. Bukarest Strada Brâncovénu 11. Bucarest (Tip. Centru), 1879. (21,5 x 13,5). 16 p. (II 412058)
Pentru an vezi: BR, 1(1879), nr. 5, mai, p. 34.

Nu exista imagini
  468) Gesetz vom 8/21 Mai 1904 für die Regelung und Sicherstellung...
 • Opera
 • Imagini
Gesetz vom 8/21 Mai 1904 für die Regelung und Sicherstellung...
23431. • *Gesetz vom 8/21 Mai 1904 für die Regelung und Sicherstellung des Exploitations rechtes für Petroleum und Ozokerite (Erdwachs) auf Privatterains... und Gesetz-Verordnung. Bukarest, L. Motzatzeanu, [1904]. 8°. 23 p. (RBibliogr, 2(1904), nr. 5-6, p. 92).

Nu exista imagini
  469) Gesetz-Vorlage vom Jahre 1909 Betreffend die Regelung der Handels...
 • Opera
 • Imagini
Gesetz-Vorlage vom Jahre 1909 Betreffend die Regelung der Handels...
23432. • Die Gesetz-Vorlage vom Jahre 1909 Betreffend die Regelung der Handels und Verkehrsbeziehungen der österreichische-ungarischen Monarchie mit Rumänien. Giltig erst nach erfolgter parlamentarischer Annahme und 14 Tage nach dem Austausch der Ratifikationen. Galatz (Buch-und-Steindruckerei Schenk-Burbea), 1909. (23 x 16). 22[-32] p. 3 Franks. (II 15934)

Nu exista imagini
  470) Gesetzenwurf über die Emancipation der Juden in Rumänien
 • Opera
 • Imagini
Gesetzenwurf über die Emancipation der Juden in Rumänien
23433. • Der Gesetzenwurf über die Emancipation der Juden in Rumänien. Czernowitz (Druck von R. Eckhardt), 1879. (22,5 x 14). 15 p. (Inst. Iorga II 3302L)

Nu exista imagini
  471) GESSNER, SALOMON
 • Opera
 • Imagini
GESSNER, SALOMON
23434. ~ Cel dintîiu plutitor. Din scrierile lui Ghesner. Tradus de I.[oan] Costinescu. [Buzeu], 1840. (15 x 9,5). 1 f. + 59 p. (I 72223)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Pentru prenumele traducătorului şi localitate, vezi: Iarcu, p. 43.
23435. ~ Moartea lui Avel. [Der Tod Abels]. Poemă în cinci cînturi de la Gessner. Tradusă de C. C. Băjescu. Bukureşti, Edit. Gheorghe Ioanid (Tip. Sfintei Mitropolii), 1852. (20 x 12). 164 p. + 4 f. pl. (I 271770)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  472) GESTICONE, FILIP I.
 • Opera
 • Imagini
GESTICONE, FILIP I.
23436. ~ Bastard sau Copilulu lepădatu de Ph. I. Gesticone. Ploesci (Tip Progresulu), 1882. (15,5 x 10). 88 p. 50 bani. (I 410812)
23437. ~ Filiaţiunea. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... de Filip I. Gesticone. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (23 x 15). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 61807)

Nu exista imagini
  473) Gestion financière du guvernement libéral
 • Opera
 • Imagini
Gestion financière du guvernement libéral
23438. • La gestion financière du guvernement libéral. [Bucarest, 1886]. (30,5 x 22,5). 19 p. (Supplément à l'Economiste Roumain). (III 141670)

Nu exista imagini
  474) GHEAJA, TITU VESPASIAN
 • Opera
 • Imagini
GHEAJA, TITU VESPASIAN
23439. ~ Anghir'a creştina, séu cuventari funebrali pentru diferite casuri cu privire la etate, secsu si starea sociale, de Titu Vespasianu Gheaj'a, Presviteru greco-orientale la institutul regiu de corectiune in Gherl'a. Cu aprobarea Préveneratului Consistoriu archidiecesanu gr. orient, din Sibiiu. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1875. (22,5 x 15). IV p. + pp. 7-155. (II 155494)
Lipsă coperta.
23440. ~ Rîsete şi Zîmbete, de T. V. Gheaja. Gherla, Editura proprietatea şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1897 [pe copertă: 1898]. (15 x 12). 167 p. (I 156106)
23441. ~ Să audim! Toaste pentru tot feliul de persoane şi ocasiuni de Titu V. Gheaja, spiritual la institutul regiu de corecţiune etc., Gherla. Gherla, Editura şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1893. (19 x 12,5). 62[-65] p. (I 155934)
23442. ~ 365 Anecdote şi glume adunate, prelucrate şi arangiate de Titu Vespasian Gheaja, spiritualu gr. or. la institutulu corectoriu. reg. etc. în Gherl'a. Gherl'a, Proprietatea şi Editura Cancelariei Negrutiu (Tip. Auror'a, p. A. Todoranu), 1889. (15 x 11). 2 f. + 164 p. 40 cr. (BCU-ClN 47344)

Nu exista imagini
  475) GHEBAP
 • Opera
 • Imagini
GHEBAP
Vezi: CHEBAP, GR. GH.

Nu exista imagini
  476) GHEDEON
 • Opera
 • Imagini
GHEDEON
Vezi: GEDEON

Nu exista imagini
  477) GHEDEON, EVGHENIE
 • Opera
 • Imagini
GHEDEON, EVGHENIE
23443. ~ Amintiri din Concentrarea 15 Mai-15 Iunie 1906 în Tabăra Şipote de Monachul Evghenie Ghedeon dela Schitul Racovei din judeţul Vaslui. Versificaţie trasă de păr. Turnu-Severin (Tipografia şi Legătoria de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1907. (20 x 13). 9 p. (I 7826)

Nu exista imagini
  478) GHEDEON, PLOESTEAN
 • Opera
 • Imagini
GHEDEON, PLOESTEAN

În colaborare:
VICTOR Ieromonach şi ~. Memoriu şi informaţiuni... în chestia Schitului Chinoviu Romanes Prodromu din Sentul Munte Athos. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  479) GHEDICON, pseud.
 • Opera
 • Imagini
GHEDICON, pseud.
23444. ~ Cei trei şobolani. Cuplete umoristice de actualitate din revista: Las că-i bine, de Ghedicon. [Bucureşti], Edit. revistei România Nouă (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (12,5 x 8,5). XVII p. 50 bani. (I 45122)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  480) GHEDY,
 • Opera
 • Imagini
GHEDY,
Vezi: DYMOLESCU, GH.

Nu exista imagini