Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  441) GEPING, pseud.
 • Opera
 • Imagini
GEPING, pseud.
23368. ~ Ghiţă Făcăleţ. Cuplet cîntat de cupletistul Nicu. Cuvinte de Geping. Vaslui (Tip. Const. G. Onceanu, S-sori), 1909. (17 x 10). 4 p. (I 54182)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  442) GÉRARD, farmacist
 • Opera
 • Imagini
GÉRARD, farmacist
În colaborare:
23369. ~ Les gaz asphyxiants. Conférence fait à Iassy le 29 Avril 1917 par M. M. Gérard et Vignal de la Mission Médicale Française. Iassy (Impr. H. Goldner), 1917. (22,5 x 15). pp. 129-173. (Société médico-chirurgicale du front russo-roumain). (Comptes-Rendus de la Société Médico-Chirurgicale du front russo-roumain, 1917, nr. 4, mars 15. Extrait). (II 554968)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Les gaz asphyxiants...” par M. le Pharmacien Major Gérard" şi "Sympomatologie et traitement des intoxications par les gaz...” par le Médecin Aide Major Vignal.

Nu exista imagini
  443) GERASSI, EUGÈNE
 • Opera
 • Imagini
GERASSI, EUGÈNE
23370. ~ L'Escogriffe [par] Eugène Gerassi. Pièce en trois actes. Bucarest (Impr. De l’Indépendance Roumaine), 1905. (20,5 x 13). 136 p. (I 2461)

Nu exista imagini
  444) GERBER, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
GERBER, EUGEN
23371. ~ Project de Căi ferate economice şi de interes local de Eug. Gerber, Director al societăţei române de construcţiuni şi lucrări publice. Bucuresci (Stab. grafic Socecu et Teclu), 1882. (23 x 14). 25 p. (II 379311)

Nu exista imagini
  445) GERCULESCU, TOMA A.
 • Opera
 • Imagini
GERCULESCU, TOMA A.
23372. ~ *Curs de Aritmetică elementară, lucrată pentru usul şcoalelor primare de ambe sexe, [de] Toma A. Gerculescu. Craiova, Benvenisti, 1876. 12°. 138 p. 1 leu. (BR, 1(1879), nr. 6, iun., p. 58; Popescu G. Siese ani, p. 24).

Nu exista imagini
  446) GEREANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GEREANU, CONSTANTIN
23373. ~ Reflexiuni asupra funcţionarilor şi asupra Serviciului din Administraţiile Financiare. Coprinzând: Starea actuală a funcţionarilor. Pregătirea. Selecţionarea. Rotaţia în serviciu. Aptitudinile cerute Administratorului financiar. Conducerea serviciului. Controlorii. Perceptorii. Agenţii de urmărire. Recrutarea personalului. O propunere. De Constantin Gereanu, Diplomat al Şcoalei Superioare de Comerţ din Bucureşti, fost Ofiţer de Administraţie. Şef de secţie în Serviciul exterior al Finanţelor. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă, Gh. Stoicescu S-sori & C-ie), 1918. (18,5 x 14). 80p. (1 50512)
Lipsă cop. 3 şi 4.

Nu exista imagini
  447) GÊRDA, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GÊRDA, GEORGE
Vezi: GÂRDA, GEORGE

Nu exista imagini
  448) GEREVICH, EMIL
 • Opera
 • Imagini
GEREVICH, EMIL

Vezi:
GYÖNGYÖSSY, ŞTEFAN. Aritmetică pentru şcoalele civile de fete. După ~. Nagyszeben, 1912

Nu exista imagini
  449) GEREY, MICHAIL S.
 • Opera
 • Imagini
GEREY, MICHAIL S.
23374. ~ Minunea minunelor. Esplicaţia tuturor semnelor care se arată omului prin clătirea ochilor, sprâncenilor, genilor şi a tuturor părţilor corpului uman şi alte multe semne predicătóre de bine sau de rău urmărite după zodia mare care predice destinul omenesc. Constatate după cele mai vechi sciinţe, precum şi prin o practică făcută în 30 (treideci) ani, de Michail S. Gerey. Bucuresci (Tip. Centru), 1880. (14,5 x 10,5). 58 p. + 1 f. 1 leu nou. (I 48030)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  450) GERI, N.
 • Opera
 • Imagini
GERI, N.
23375. ~ Născut spre a suferi. (Istorie adevărată), de N. Geri. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1860. (14 x 10,5). 45 p. (1 439854)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  451) GERMAIN, ALPH.
 • Opera
 • Imagini
GERMAIN, ALPH.
23376. ~ Sentimentul artei [de] Alph. Germain. Traducere de V. A. Gheorghiţă, Sculptor. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (21,5 x 14). 77 p. 1 leu. (II 36422)

Nu exista imagini
  452) GERMANI, DIONISIE (1877-1948)
 • Opera
 • Imagini
GERMANI, DIONISIE (1877-1948)
23377. ~ Alimentarea Capitalei cu apă subterană de la Ulmi (basinul Argeşului), [de] D. Germani, Inginer al Primăriei. Bucureşti (Tip. Modernă, fost Gr. Luis), 1909. (23,5 x 16). 45 p. + 8 pl. + 2 h. (II 19411)
23378. ~ Calculul eforturilor în pereţi flexibili mărginind o massă lichidă. Aplicaţie la pereţi rigizi subţiri (rezervoare) [de] D. Germani, Inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1916. (23 x 16). 29 p. cu ilustr. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice. Anul XXXII, nr. 1 şi 2). (II 47053)

Nu exista imagini
  453) GERMĂNESCU
 • Opera
 • Imagini
GERMĂNESCU
Vezi: GHERMĂNESCU

Nu exista imagini
  454) GEROTA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GEROTA, CONSTANTIN
23379. ~ *Le retrait d'indivision (art. 1408 al. 2) [par] Constantin Gerota. Paris, A. Rousseau, 1911. 8°. 107 p. (Rally I, p. 122).

Nu exista imagini
  455) GEROTA, CONSTANTIN V. (1885-1941)
 • Opera
 • Imagini
GEROTA, CONSTANTIN V. (1885-1941)
23380. ~ Poezia lui A. Vlahuţă [de] Const. V. Gerota. Cercetare critică literară. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1916. (21,5 x 14,5). 73 p. 2 lei. (II 45527)

Nu exista imagini
  456) GEROTA, D. C.
 • Opera
 • Imagini
GEROTA, D. C.
23381. ~ Apelul Preutului Gerota făcutu către Sântulu Sinodu contra decisiunei duhovnicescului Consistoriu alu Eparchiei Romnicu Noulu Severin cu No. 27, an. 1879. Craiova (Typ. Fraţi[!] Benvenisti), 1879. (22 x 15). 16 p. (II 120605)
Numele complet al autorului menţionat la p. 16.

Editări de texte:
• Santele şi Dumnezeeştile liturghii. Imprimate de preot ~. Craiova, 1880.

Nu exista imagini
  457) GEROTA, D. C.
 • Opera
 • Imagini
GEROTA, D. C.
(D. C. D.)
23382. ~ Elemente de Agricultură şi Horticultura, prelucrată pentru usulu scoaleloru rurale conformu programei actuale de D. C. D. [D. C. Gerota]. Craiova, Librar-Editor Philip Lasar, 1886. (18,5 x 13). 90 p. 60 bani. (I 384823)
Autorul identificat după ediţiile următoare.
23383. ~ Idem. Ed. II. revădută şi corectată. Craiova, Librar-Editor şi tipograf Philip Lasar, 1887. (17 x 12). 88 p. (I 119998)
23384. ~ Idem. Ed. III revădută şi adausă. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1888 [pe copertă: 1889]. (18,5 x 13). 95 p. cu ilustr. 60 bani. (I 120112)
23385. ~ Idem. Ed. IV revădută şi adausă. Craiova, Librar-editor şi tipograf Filip Lazar, 1890. (19 x 13). 95 p. cu ilustr. 60 bani. (I 120109)
23386. ~ Idem. Ed. V revădută şi adausă. Craiova, Librar-editor şi tipograf Filip Lazar, 1892. (19 x 12,5). 95 p. cu ilustr. 60 bani. (I 120110)
23387. ~ Idem. Ed. VI revădută şi adausă. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1893. (19 x 12,5). 95 p. cu ilustr. 60 bani. (I 120111)
23388. ~ Geografia Judeţului Dolj-Jiu. Aranjată pentru usul Clasei II-a primară urbană şi a II-a şi III-a rurală. Conform programei actuale de D C. Gerota, Institutor. Craiova, M. Windwar, Librar-Editor, 1893. (20 x 13,5). 16 p. cu ilustr. (II 72149)
23389. ~ Sistemulu metricu în comparaţiune cu vechiele mesuri den România, Muntena[!] şi Moldova, prelucratu pentru usulu scoleloru primare de D. C. Gerota. Institutore în Craiova. Ed. II [pe copertă: A II-oa ediţie revediuta şi corectata]. Craiova (Typ. Nationale, Theodoru Macinca şi Iosefu Samitca), 1871. (20 x 12,5). 63 p. 60 bani sau 65 par. (I 499244)
23390. ~ *Idem. [Ed. III]. Craiova, Benvenisti, 1879. 12°. 133 p. 1 1. (BR. 2(1880), nr. 10, oct., p. 244).
23391. ~ Idem. Ed. IV. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1885. (18 x 12,5). 47 p. 25 bani. (I 120039)
23392. ~ Idem. Ed. VI. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1889. (18,5 x 13). 72 p. 50 bani. (I 120113)
23393. ~ Idem. Ed. VII Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1890. (18,5 x 12,5). 47 p. 25 bani. (II 20114)
23394. ~ Idem. Ed. VIII. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1892. (19x 13). 47 p. 25 bani. (I 120115)

Nu exista imagini
  458) GEROTĂ, DIMITRIE C. (1867-1939)
 • Opera
 • Imagini
GEROTĂ, DIMITRIE C. (1867-1939)
23395. ~ Der ano-rectale Lymphapparat . Von Dr. D. Gerota in Bukarest (Vorgelegt von Hrn. Waldeyer). Berlin (Gedruckt in der Reichdruckerei), [1895]. (22,5 x 15,5). 4 p. (Sitzung der physikalischmathematischen Classe vom 7 Marz [1895]). (II 550299)
Datat după: Gerota, p. 24; Sp, 16(1896), p. 222: Analise bibliografice.
23396. ~ *Beiträge zur Kenntnis der Befestigungsapparates der Niere. Leipzig, [1895]. Cu 2 pl. (Crăinicianu, p. 174; Sp, 16(1896), p. 221).
23397. ~ Calcul salivar voluminos în glanda submaxilară. Diagnosticul prin razele lui Röntgen de Dr. Gerota, Profesor agregat. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1901. (22,5 x 15). 5 p. (II 550297)
Lipsă coperta. În notă, menţiunea: Teză presentată Societ. de chirurgie în şedinţa de la 28 Noembrie 1901.
23398. ~ [Coommunications sur les vaisseaux lymphatiques]. [Par] Dr. D. Gerota. [Jena, 1896]. (22,5 x 15,5). pp. 151-152. (Abdruck aus: Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der zehnten Versammlungen in Berlin vom 19-22 April 1896). (II 550303)
23399. ~ Contribution à l'étude du formol dans la technique anatomique par Dr. D. Gerota. Assistant volontaire dans le premier Institut Anatomique de Berlin. Leipzig (Impr. de Richard Hahn (H. Otto), [1896]. (22,5 x 15). 32 p. (Premier Institut Anatomique de Berlin). (Extrait du Journal international d'Anatomie et de Physiologie etc., 1896. Tome XIII. Fasc. 3). (II 550307)
23400. ~ Contribuţiuni la studiul cystoraphiei primitive în urma taliei hypogastrice. Memoriu presentat cu ocasia concursului de medic primar în specialitatea boalelor căilor urinare de Dr. D. Gerota. Agregat la Facultatea de Medicină din Bucuresci. Medic secundar al serviciului I clinico-chirurgical. Asistent al institutului de Anatomie topografică. Profesor de Anatomie la scoala de Arte frumoase. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1900. (23,5 x 15,5). 74 p. (II 120919)
23401. ~ Contribuţiuni la Studiul Tratamentului plăgilor abdominale de Dr. Gerota, Profesor Agregat la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Eminescu), [1903]. (22,5 x 15,5). 1 f. + 20 p. (II 550298)
Cu menţiunea: Comunicare făcută în şedinţa de la 23 Sept. 1903, a Congresului Asociaţiei române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor.
23402. ~ Două declaraţiuni făcute cu ocaziunea ratificării tratatului de pace în şedinţa Senatului de la 21 iunie 1918, de Dr. D. Gerota, senator. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1918. (22,5 x 15,5). 12 p. (II 494056)
23403. ~ Efectele şi desavantagele purtărei corsetului. Conferinţa sciinţifică populară, cu demonstrare de piese, ţinută la Ateneul din Bucuresci şi Craiova în dilele de 18 şi 28 Februarie, 11 Martie 1899. De Dr. D. Gerota. Asistent al Institutului de Gynecologie, profesor de anatomie la scóla de Bele-Arte[!]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (23 x 16). 41 p. cu ilustr. (II 120819)
23404. ~ Expunere de motive la cererea pentru ocuparea catedrei de agregat al Clinicei III-a chirurgicale din Bucuresci [de] Dr. Gerota, Agregat provizoriu la Facultatea de Medicină din Bucuresci. [Bucuresci, 1907?]. (24 x 16,5). 4 p. (BCU-ClN 185562)
Autorul semnat la p. 4. Datat după anul susţinerii examenului de agregat definitiv: 1907 (AnMI, 1910, p. 209).
23405. ~ Expunere de titluri şi lucrări [de] Dr. D. Gerota. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (23,5 x 16). 30 p. (II 120920)
23406. ~ *Impresiuni şi aprecieri din timpul acţiunei militare în Bulgaria 22 Iunie-22 August 1913, de Prof. Dr. Gerota. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (23 x 16). 52 p. (II 33376)
Descriere după copertă.
23407. ~ *Die Lymphgefässe des Rectums und des Anus, [von] Dr. D. C. Gerota. Leipzig, 1895. (Crăinicianu, 174; Sp, 16(1896), p. 222: Analize bibliografice).
23408. ~ Nach welchen Richtungen kann sich der Rrustkrebs weiter verbreiten? Von Dr. D. C. Gerota. Volontär-Assitent am I. anatomischen Institut zu Berlin. (Aus dem I. anatomischen Institut zu Berlin). [Berlin, Verlag von August Hirschwald, 1897]. (22 x 15). 10 p. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv für klin. Chirurgie. 54. Bd. Heft 2). (BCU-ClN 187339)
Editura şi tipografia completate după: „Archiv für klin. Chirurgie”.
23409. ~ Oclusie intestinală cronică, consecutivă unei structuri tuberculoase a colonului ascendent. Corpi streini diverşi în cecum. Extirparea cecului şi a colonului ascendent. Operaţie făcută de d. prof. Dr. Severeanu. Vindecare de Dr. Gerota. Bucureşti (Tip. Eminescu), [1902]. (22,5 x 15). 8 p. cu ilustr. (II 550305)
La p. 3, menţiunea: Comunicare făcută Societatei de Chirurgie, în şedinţa de la 19 Iunie 1902.
23410. ~ Raporturile rinichiului cu privire la ectopia congenitală şi căpătată. II. Lymphaticile mamelei din punctul de vedere clinic. Memoriu pentru obţinerea titlului de docent în anatomia topografică chirurgicală de Dr. D. Gerota. Fost asistent v. al primului institut anatomic din Berlin, asistent al institutului de gynécologie, profesor de anatomie la Scóla de arte-frumose. Bucuresci (Inst. de arte grafice, Carol Göbl), 1899. (24 x 16,5). 40 p. cu ilustr. (Institutul de Gynécologie). (II 120969)
23411. ~ Radele lui Röntgen sau Radele X. Conferinţă populară experimentală. Ţinută în Craiova şi Bucuresci (18 Octombrie 1897, 10, 18 Ianuarie, 17 Februarie 1898) de dr. D. Gerota. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispaşescu & G. Bratanescu), 1898. (23 x 15,5). 15 p. cu ilustr. (II 120627)
23412. ~ Sondă pentru tamponarea cavităţilor de Dr. Gerota, Profesor agregat la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Eminescu), [1900]. (22,5 x 15,5). 7 p. cu ilustr. (II 550301)
Notă apărută în: Revista de Chirurgie, 1900 (Gerota, p. 14).
23413. ~ Sur la gaine du plexus myentéricus de l’intestin [par Le] Dr. D. Gerota. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1897]. (22,5 x 15,5). pp. 117-119. (Abdruck aus: Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der elften Versammlung in Gent von 24-27 April 1897). (II 550302)
23414. ~ Ueber die Anatomie und Physiologie der Harnblase. Von Dr. D. Gerota, Volontärassistenten am I. anatomischen Institut zu Berlin. (Aus dem I. anatomischen Institut zu Berlin und aus dem physiologischen Institut der thierärztlichen Hochschule zu Berlin (Hierzu Taf, VIII). Leipzig, [1897]. (22,5 x 15). pp. 428-472, 1 pl. (Archiv f. Anat. u. Phys., 1897. Abthlg. Abdruck). (II 550300)
23415. ~ Ueber die Lymphgefăsse und die Lymphdrüsen der Nabelgegend und der Harnblase. Von Dr. D. Gerota. Volontär-Assistenten am I. anatomischen Institute zu Berlin. Mit. 2 Abbildungen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1896]. (22,5 x 15,5). pp. 89-94 cu ilutr. (Abdruck aus: Anatomischer Anzeiger. XII. Band, Nr. 4 und 5, 1896). (II 550304)
23416. ~ *Ueber Lymphscheiden des Auerbach sehen Plexus myentericus der Darmwand [von] Dr. D. G. Gerota, 1896. 8°. 2 p., in Akademie der Wisesnschaften. (Crăinicianu, p.174).
23417. ~ Ueber eine Vervesserung des Quecksilber-Injectionsapparates für . Lymphgefăsse. Von Dr. D. Gerota, Volontär-Assistent am I. Anat. Institut in Berlin. Mit 2 Abbildungen. Jena, Verlag von Gustav Ficher, [1896]. (22,5 x 15,5). pp. 35-38 cu ilustr. (Abdruck aus: Anatomischer Anzeiger, XII. Band, Nr. 1, 1896). (II 550306)
23418. ~ Ueber einem seltenen Fall von Becken-fractur. Von Dr. D. Gerota, Volontär-Assistent am. I anatomischen Institut in Berlin (Hierzu 2 Abbildungen) (Aus dem I. anatomischen Institut zu Berlin). [Berlin, 1896]. (22 x 14). 4 p. cu ilustr. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv, für Klin. Chirurgie, 52, Bd., Heft 3). (II 552186)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după: Crăinicianu, p. 174.
23419. ~ *Violetul de methyl ca agent terapeutic [de] D. Gerota [Teză]. Bucureşti, 1892. 198 p. (Fac. de Medicină din Bucureşti, nr. 300). (Teze Fac. Med.-B, p. 129 ; Gerota, p. 27).
23420. ~ Violetul de methyl ca agent therapeutic. Studiu de Dimitrie Constantineanu Gerota, Preparator al primei Clinice Chirurgicale Syphilitice. Redactor girant al revistei medicale Spitalul. Vechiu preparator al cursului de Anatomie al Facultăţei de Medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Guteberg Joseph Göbl), 1892. (24 x 16). 2 f. + IV + pp. 9-196. (Laboratorul primei clinice chirurgicale-syphilitice). (II 52222).
23421. ~ Zur Technik der Lymphgefässinjection. Eine neue Injectionsmasse für Lymphgefăsse, Polychrome Injection. Von Dr. Gerota, Volontärassistent am I. Anatomischen Institute zu Berlin. Mit 4 Abbildungen. Jena (Verlag Von Gustav Fischer), [1896]. (22,5 x 15). pp. 215-224 cu ilustr. (Abdruck aus: Anatomischer Anzeiger, XII. Band, nr. 8, 1896). (II 550296)
Cu menţiunea: "Nachdruck verboten".

În colaborare:
SEVEREANU, C. D. şi ~. L'analgésie chirurgicale par les injections de cocaïne. Bucureşti, 1900.
Traduceri:
SCHAEFFER, O. Atlas şi elemente de gynécologie. Trad. şi adnotat de ~. München, 1899.

Nu exista imagini
  459) GERSON, pseud.
 • Opera
 • Imagini
GERSON, pseud.

Vezi :
• Modul filtraţiunei apelor... dupe Sistemul~. [Bucureşti, 1892].

Nu exista imagini
  460) GERSTÄCKER, FRIEDRICH
 • Opera
 • Imagini
GERSTÄCKER, FRIEDRICH
23422. ~ Plutaşul [de] Fr. Gerstäcker. Naraţiune americană. Tradusă din limba germană de B. V. Vermont. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Compania (Noua Tipografie a Laboratorilor Romani), 1874. (17,5 x 12). VII + 167 p. (I 172006)
Lipsă coperta.
Vezi de asemenea :
DANILESCU, S. Bărdaşul de corăbii. După ~. Cernăuţi, 1909.

Nu exista imagini