Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  421) GEORGIADE, I. K.
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADE, I. K.
23329 ~ Νεα πρακτικη μετοδος προς ταχειαν εκμαθησιν της Ρομουν. Γλωσσης συνταχθεισα κατα την του ιατρου F. Ahn υπο Ι. Κ. Γεωργιαδου, Μαθητου του εν Ιασιω Εθνικου Λυκειου. Noua methodă practică pentru învăţamentul repede a Limbei Române prelucrată dupé Dr. F. Ahn de I. K. Géorgiade, elev al Liceului Naţional din Iaşi. Galatz (Noua Tip. Dacia), 1881 [pe copertă: 1882]. (17 x 13). 144[-146] p. (I 372841)

Nu exista imagini
  422) GEORGIADI, AL.
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADI, AL.

În colaborare:
DEMETRESCU, G. şi ~. Determinarea provizorie a latitudinei Observatorului astronomic. [Bucureşti, 1914].
~. Tabele de refracţie diferenţială. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  423) GEORGIADI, CONSTANTIN T. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADI, CONSTANTIN T. (1873-?)
23330. ~ Despre validităţile căsătoriilor şi despre nulităţile lor. Thesă pentru licenţă de C. Georgiadi, susţinută în diua de... 1897. Brăila (Ântêia Tipo-Lit. P. M. Pestemalgioglu), 1897. (20,5 x 15). 189.p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 411976)
23331. ~ *Des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires sur les indemnités dues par suite de parte totale ou partielle des choses gravées. [par] Constantin Georgiadi. (Thèse). Paris, A. Rousseau, 1899. 8°. 185 p. (Rally I, p. 121 ; AnR, 1905, p. 130).

Nu exista imagini
  424) GEORGIADI, GEORGE T.
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADI, GEORGE T.
23332. ~ Câte-va cuvinte asupra industriei noastre petrolifere, cu o scrisoare către D-nul C. Mille, Directorul ziarului Adevărul, de George T. Georgiadi, Avocat. Ploeşti (Tip. Lumina), 1908. (22,5 x 15,5). 17 p. (II 8635)

Nu exista imagini
  425) GEORGIAN, CONSTANTIN D. (1850-1904)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, CONSTANTIN D. (1850-1904)
23333. ~ Essai sur le vocalisme roumain, précédé d'une étude historique et critique sur le roumain par C. D. Georgian, Licencié ès Lettres et en philosophie. Élève de l'École des Hautes Études, Membre de la Société de Linguistique de Paris. Bucarest (Typ. Romanul, Charles Goebl), 1876. (23,5 x 16). X + 105 p. (II 58430)
Lipsă coperta.
23334. ~ *Indicatorul alfabetic al legei timbrului şi înregistrărei, dupe modificaţiuni de C. D. Georgeanu. Bucuresci (Typ. Curţii), 1877, 12°. 79 p. 1 leu. (RR, 1(1879), nr. 6, iun., p. 58 ; Popescu G. Siese ani, p. 24).
23335. ~ Universalitatea principiilor religiuni[!] creştine. Studii de religiune-comparată. Citit cu ocaziunea serbări[!] patronilor Seminarului Central din Bucureşti, la 30 Ianuarie 1878. Dă C. D. Georgian, Doctor în filozofie, membru al socieăţei dă limbistică, dă la Paris, profesor la Seminaru din Bucureşti şi elev al Şcoalei des hautes études de Paris. Bucureşti (Tip. Curţi[!], proprietar F. Göbl), 1878. (23 x 15). 32 p. (II 53680)
Pe cop. 4, menţiunea: Se află dă vînzare numai la editoru Ioan Andrian.
23336. ~ [Viaţa şi opera lui Sallustiu]. These[!] de licenţia sustienuta de C. D. Georgianu (născutu în Bucuresci 1850). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). XIV-157 p. (Facultatea de Littere şi Philosophia din Bucuresci) (II 58567)
Pe copertă numele este ortografiat: Giorgianu.

În colaborare:
ILIEŞIU, PETRU. şi ~ *Statua lui Michaiu Vitézul şi alte poesii. Bucuresci, 1875.

Nu exista imagini
  426) GEORGIAN, DEMETRU, GR.
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, DEMETRU, GR.
(D. Gr. G.)
23337. ~ Flori şi spini. Încercări poetice, de D. Gr. G[eorgian]. Editor I. G. Craioveanu. Ploesci (Tip. Naţionala, David Lasar), 1885. (17,5 x 12,5). 32 p. (I 474)
Numele complet al autorului în semnătura autografă de pe verso f. de titlu.
23338. ~ Formular judiciar sau modelul judecătorului de pace. Conţinend: Noţiuni de drept theoretic-practic şi formulare de cărţi de judecată, procese şi şedinţă, cercetări locale, sigilări, inventarieri, predări de averi, deposiţiuni de martori, diferite lucrări de cancelarie, petiţiuni, contracte şi alte acte în concordanţă cu legea şi regulamentul judecătoriilor de pace în vigore, compus de Demetru Gr. Georgian, Fost magistrat şi actualmente funcţionar în Ministerul Justiţiei. Bucuresci (Typ. Universul Luigi Cazzavillan), 1895. (19 x 14,5). 72 p. 1,50 lei. (I 120108)
23339. ~ Idem compus de Demetru Gr. Georgian Funcţionar în Ministerul Justiţiei. Ed. II. Revedută şi adăogită. Bucuresci (Lito-Tip., Fabrica de cartonage Albert Baer [pe copertă: Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu]), 1896. (18,5 x 14,5). 104 p. 2 lei. (I 120099)
23340. ~ Formular judiciar general sau modelul justiţiabililor şi instanţelor, judecătoresci [pe copertă şi: conţinend: Formulare de acusaţiuni, oposiţiuni, apeluri, recursuri, contestaţiuni, revizuiri, popriri, séquestre, perimări şi diferite alte petiţiuni; formule de nascere, căsătorie şi deces ; citaţiuni şi procese-verbale de procedură ; jurnale de şedinţă şi hotărîri; deposiţiuni de martori şi cercetări locale; inventarieri, sigilări şi predări de averi; înscrierea şi radierea firmelor; declaraţiuni în stare de faliment; acte de vîndare, donaţiune, ipotecă, testamente, adopţiune şi alte acte în concordanţă cu noua lege de procedură civilă şi cu cele alte legi în vigóre; precum şi note explicative sub fiecare formular prin cari se arată timbrul pe care să se alcătuiască orice model şi textele privitoare din legea timbrului şi cele alte legi; iar la sfirşitul acestui uvragiu este o tablă de materii alfabetică pentru găsirea imediată a formularului trebuincios]. Compus de Demetru Gr. Georgian (Ploesci), Apărător (Advocat), Fost magistrat şi funcţionar în Ministerul Justiţiei, autor al Formularului Judiciar pentru Judecătoriile de pace şi al altor scrieri juridice, literare, etc. Ed. I. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1900. (23 x 15). 266 p. 5 lei. (II 120820)
23341. ~ *Interpretarea art. 84 legea judecătoriilor din 1879 [de] Demetru Gr. Georgian [189?]. (Apărută înainte de 1896). (Georgian, cop. 4).
23342. ~ Misterele Ploesciului. Roman original compus de Demetru Gr. Georgian. 1872-1882. Ed. I. Bucuresci (Typ. Universul, L. Cazzavillan); 1892. (18,5 x 13). 65 p. (1 73662)
23243. ~ O ţigancă furată. Poemă satirică de Demetru Gr. Georgian. Bucuresci, Edit. Revistei literare Noul Veac (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1900. (17,5 x 12). 13 p. 10 bani fasc. (I 119982)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  427) GEORGIAN, GEORGE C. (1882-1946)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, GEORGE C. (1882-1946)
23344. ~ Poezii 1899-1906 [de] George C. Georgian. Bucureşti, Depozit general la Librăria Socec & Comp., 1906. (17 x 12,5). 65 p. 1,50 lei. (I 4273)

Nu exista imagini
  428) GEORGIAN, GEORGE D. (1859-1912)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, GEORGE D. (1859-1912)
(DIGEO)
23345. ~ Fetele din Popa-Nan. Comedie originală de moravuri, cu cântece, în 4 acte de G. D. Georgian (Digeo). Reprezintată pentru prima oară la grădina Raşca, Joi 23 August 1907, de către artiştii asociaţi ai Teatrului Naţional din Bucureşti. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte grafice), 1908. (21,5 x 14,5). 112 p. 2 lei. (II 13324)
23346. ~ Frigurile [de] G. D. Georgian. Comedia originală în versuri într’un act cu ua prefacia de D. Demetru Constantinescu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1879. (18 x 12). VIII p. + 1 f. + 42 p. 1 leu nou. (I 1048)

Nu exista imagini
  429) GEORGIAN, ILIE I. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, ILIE I. (1889-?)
23347. ~ Bedeutung der rumänischen Oelgewinnung für den Weltmarkt. Die Lage aus dem Jahre 1913. Von Dr. Ilie I. Georgian. Tübingen (Druck von H. Laupp jr.), [1913]. (22,5 x 14,5). III + 64 p. (II 15942)

Nu exista imagini
  430) GEORGIAN, ION C. (1858-1927)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, ION C. (1858-1927)
23348. ~ Domnia lui Ştefan cel Mare din punct de vedere al istoriei generale. Conferinţă făcută în sala Ateneului Român la 11 Decembrie 1894, de Ion C. Georgian. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (22 x 15). 26 p. (Inst. Iorga II 8309 L)
23349. ~ Evul mediu de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. VII întocmită dupe programa oficială. Ilustrată cu hărţi şi gravuri. Bucuresci, Libr. H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1900. (20 x 13,5). 165 p. cu ilustr. + 2 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii II). (II 120294)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
23350. ~ Evul mediu şi Istoria nouă până la pacea din Vestfalia de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. IX. Pentru clasa a II-a secundară. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (19,5 x 13). 1 f. + 229 p. cu ilustr. + 3 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de istoria omenirii, II). (I 179381)
23351. ~ Istoria Contimporană de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. III. Întocmită dupe programa oficială. Ilustrată cu hărţi şi gravuri. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & G. Brătănesco), 1900. (20 x 13,5). 2 f. + 169 p. cu ilustr. + 3 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii, IV). (I 103201)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Ed. I a apărut în 1892, v. T. Ionescu şi I. C. Georgian.
23352. ~ Istoria nouă de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. VII întocmită dupe programa oficială. Ilustrată cu hărţi şi gravuri. Bucuresci, Libr. H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & G. Bratanescu), 1900. (20 x 13). 2 f. + 141. p. cu ilustr. + 1 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii, III). (II 120294)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23353. ~ Idem. Ed. VIII. Întocmită dupe programa oficială şi aprobată de Ministerul Instrucţiunii publice şi Cultelor. Bucuresci, Libr. H. Steinberg (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1901. (20,5 x 13). 1 f. + 141 p. cu ilustr. + 1 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii, III). (II 120382)
23354. ~ Istoria veche de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. IX. Întocmită dupe programa oficială. Ilustrată cu hărţi şi gravuri. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & G. Brătănescu), 1900. (20 x 13,5). 2 f. + 167 p. cu ilustr. + 4 h. 2,50 lei. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii, I). (I 179381)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23355. ~ Istoria veche de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la Liceul Sf. Sava. Ed. X aprobată de Ministeriul instrucţiunii publice şi al cultelor în 1903, pentru clasa I-a secundară. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (20 x 13). 171 p. + 4 h. cu ilustr. lei 2,50. (T. Ionescu. Curs elementar de Istoria omenirii, I). (BCU-ClN 181153)
23356. ~ Liceele privilegiate şi înveţămentul privat. Discurs rostit în întrunirea profesorilor la 31 Maiu 1889 de Ion C. Georgian, Profesor la Asilul Elena Doamna. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (15,5 x 10,5). 31 p. (I 119915)
23357. ~ O pagină din viaţa marelui Ştefan de Ion C. Georgian, profesor de istorie la Liceul Sf. Sava. Bucuresci (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (23 x 16). 90 p. 1 leu. (II 413045)
Cu indicaţia: "Acesta broşură se vinde cu preţ de un leu, în folosul Reuniunei Femeilor Române din Iaşi şi a Societăţii pentru învăţătura poporului Român".
23358. ~ Procesul asasinilor Profesorului Ion C. Georgian. Tótă lumea ştie că în Asilul Sutzu Regele Carol I trimite pe închipuiţii criminali de Stat ca să fie executaţi fără judecată. Cititorii vor vedea că şi în Bucuresci se comit frumoase crime. [Bucuresci, 1905]. (33,5 x 20,5). 4 p. (III 171208)
Descriere după titlul de la începutul textului. Memoriu adresat de Prof. Ion C. Georgian primului ministru.
23359. ~ Reforma învăţământului. Studiu de Ion C. Georgian, Profesor de Istorie la liceul Sf. Sava. Bucuresci (Tip. Al. Lefteriu & C. Ispasescu), 1897. (23 x 15,5). VI - 47 p. 1 leu. (II 114983)
Pe copertă, menţiunea: Se vinde cu un leu în folosul Societăţei profesorilor secundari din România.

În colaborare:
IONESCU, TEODOR. Evul mediu, Cl. II sec. Ed. IV. Bucureşti, 1892. (Curs elementar de istoria omenirii, II); ed. V, 1893 ; ed. VI, 1898.
~. Istoria contimporană. Bucureşti, 1892. (Curs elementar de istoria omenirii, IV); ed. II, 1896.
~. Istoria nouă, cl. III sec. Ed. IV. Bucureşti, 1892 ; ed. VI, 1896.
~. Istoria veche, cl. I sec. Ed. V. Bucureşti, 1892 ; ed. VI, 1893; *ed. VII, [1896?] ; ed. VIII, 1898.

Nu exista imagini
  431) GEORGIAN, NICOLAE D. (1860-1906)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, NICOLAE D. (1860-1906)
23360. ~ Nuvele [de] N. D. Georgian. Bucuresci (Tip. Eufrosina Miulescu), 1889. (24 x 19,5). 51 p. (II 50845)
Pe coperta editurii imprimat, după titlu: "Generaţia nouă”, 1893.

Nu exista imagini
  432) GEORGIAN, PETRE
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN, PETRE
23361. ~ Usufructul în dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1903 de Petre Georgian. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (23 x 15,5). 45[-47] p. (Palatul Universităţii din Bucuresci). (II 409822)

Nu exista imagini
  433) GEORGIAN-MEEDINŢIANU, D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGIAN-MEEDINŢIANU, D.
23362. ~ Asigurările asupra vieţei. Tesa pentru licenţă de D. Georgian-Meedinţianu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23,5 x 15,5). 32 + III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120917)
23363. ~ Lege asupra Taxelor de timbru şi înregistrare promulgată şi publicată în Monitorul Oficial No. 264 din 24 Februarie (8 Martie) 1900 cu un indice alfabetic arătând cu înlesnire taxele la care sunt supuse tóte actele civile şi judiciare, convenţiunile, contractele şi orice fel de transacţiuni, moşteniri, etc. Prelucrat după Monitorul Oficial, de D. Georgian-Meedinţianu, Licenţiat în drept, avocat. Bucuresci. Edit. Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, 1900. (20,5 x 13,5). 64 p. + 1 f. 80 bani. (II 120306)

Nu exista imagini
  434) GEORGIANU, CONSTANTIN D. (1850-1904)
 • Opera
 • Imagini
GEORGIANU, CONSTANTIN D. (1850-1904)
Vezi: GEORGIAN, CONSTANTIN D. (1850-1904)

Nu exista imagini
  435) GEORGISS-PALEOLOG, V. B.
 • Opera
 • Imagini
GEORGISS-PALEOLOG, V. B.
23364. ~ Sfârşitul României 1927 [de] V. B. Georgiss-Paleolog. Bucureşti (Tip. Fulgerul), 1910. (16 x 11,5). 30 p. 30 bani. (I 16762)

Nu exista imagini
  436) GEORGIŢĂ, ION
 • Opera
 • Imagini
GEORGIŢĂ, ION
Vezi: GHEORGHIŢĂ, IOAN (1886-1952)

Nu exista imagini
  437) GEORGIU, SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
GEORGIU, SCARLAT
Vezi: GHEORGHIU, SCARLAT

Nu exista imagini
  438) GEORGIU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGIU, ŞTEFAN
23365 ~ Câteva cuvinte asupra cestiunei alimentarei cu apă a oraşului Focşani, de Ştefan Georgiu, Inginer Civil. Focşani (Tip. Unirea, Al. Codreanu), 1884. (18,5 x 12,5). 29 p. (I 122220)

În colaborare:
23366. ~ Memoriu asupra construcţiei şi exploatărei liniei Mărăşeşti-Panciu. Concesiunea N. Gabrilescu, Arhitect [de Şt. Georgiu, inginer şef şi N. Gallea, inginer şef]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (27,5 x 21,5). 21 p. (II 33096)
Lipsă coperta. Numele autorilor menţionate la p. 11.

Nu exista imagini
  439) GEORMĂNEANU
 • Opera
 • Imagini
GEORMĂNEANU
Vezi şi GIORMĂNIANU

Nu exista imagini
  440) GEORMĂNEANU, V.
 • Opera
 • Imagini
GEORMĂNEANU, V.
23367. ~ Tragerile artileriei de câmp în Armata austro-ungară de Căpitan V. Geormăneanu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1912. (23 x 15,5). 24 p. cu ilustr. + 1 h. (Extras din Revista Artileriei). (II 37215)

Nu exista imagini