Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  401) GEORGESCU-OBROCEA, ION E. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-OBROCEA, ION E. (1881-?)
23302. ~ *Despre proprietate, [de] Ion E. Georgescu-Obrocea. Teză de licenţă, [190?]. (Cornel, p. 44)

Nu exista imagini
  402) GEORGESCU-PĂNĂTĂU, CONSTANTIN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-PĂNĂTĂU, CONSTANTIN (1864-?)
23303. ~ Poesii didactice coprinzînd cântece pentru copiii[!] în toate anotimpurile. Adunate şi aranjate din nou de C. Georgescu, înv. Pănătău (Buzău) cu un adaos de cântece naţionale, eroice, religioase şi antialcoolice. Muşăteşti-Arges, Edit. Tipografiei Al. Valescu, [1909?]. (16,5 x 12). 62[-64] p. 30 bani. (I 13855)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal în Bibl. Acad..

În colaborare:
23304. ~ Carte de cântece şi poesii didactice culese şi aranjate de învăţători: C. Georgescu-Pănătău, A. Rădulescu Sibiciu, Ilie Dabişa, Zaharescu Mărunţiş şi I. Stătescu-Sibiciu de Jos. Muşeteşti-Argeş (Tip. Al. Valescu), 1902. (16 x 10,5). 64 p. 30 bani. (I 123771)
Tabla de materii continuată şi pe p. 3 a copertei.

Nu exista imagini
  403) GEORGESCU-PUTNA, CONSTANTIN (1883-1957)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-PUTNA, CONSTANTIN (1883-1957)
Vezi: GEORGESCU-VRANCEA, CONSTANTIN (1883-1957)

Nu exista imagini
  404) GEORGESCU-RACHTIVANU, P.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-RACHTIVANU, P.
Vezi:
PILLAT, ION. Povestea celui din urmă sfânt. Cu schiţe de ~. Paris, [1912].

Nu exista imagini
  405) GEORGESCU-SABIN, P.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-SABIN, P.
23305. ~ Radu-Vodă cel Frumos [de] P. Georgescu-Sabin. Tragedie istorică-originală în 5 acte şi în versuri. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (24 x 16). 145 p. [Imprimat greşit: 154] +1 f. (I 108980)

Nu exista imagini
  406) GEORGESCU-SĂRULEŞTI, G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-SĂRULEŞTI, G.
23306. ~ Leon I-iu cel Mare Episcopul Romei 440-461. Viaţa şi activitatea sa. Teză pentru licenţă de G. Georgescu-Sărulesci. Bucuresci (Tip. M. I. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 16). 73 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie, 197). (II 3842)

Nu exista imagini
  407) GEORGESCU-SERGENT, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-SERGENT, ŞTEFAN
(ŞT. GEORGESCU, ŞT. G. SERGENT)
23307. ~ Albanezii [de] Şt. Georgescu Sergent. Drama originală în versuri în cinci acte. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (19 x 13). 128 p. 3 lei. (I 179333)
23308. ~ Amintirile mele din Răsboiul pentru Independenţă [de] Şt. G. Sergent. Ed. VI. Aprobată de Statul-Major general al armatei române cu ordinul No. 9262 din 27 Martie 1913, pentru folosinţa tinerilor ostaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1913. (19,5 x 13). 135 p. cu ilustr. 2 lei. (I 71806)
Pe copertă: "Amintiri din răsboi 1877-1878" de St. G. Sergent. Cea dintîi ediţie a apărut în luna ianuarie 1891 cu titlul: "Memorii din timpul răsboiului pentru independenţă 1877-1878" (p. 7).
23309. ~ Idem. Ediţiune specială. Aprobată de Statul-Major General al Armatei Române cu ordinul No. 9262 din 27 Martie 1913, pentru folosinţa tinerilor ostaşi. Bucureşti (Inst. De Arte Grafice Providenţa H. Steinberg), 1914. (18,5 x 12,5). 116 p. cu ilustr. (I 39529)
Pe copertă titlul: "Amintiri din răsboi 1877-1878". Numele complet al autorului la p. 7.
23310. ~ Din Carnetul unui Veteran [de] Şt. Georgescu-Sergent. Nuvele şi poesii. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (21 x 13,5). 80 p. 1 leu. (II 393296)
Cu menţiunea privitoare la preţ: Se vinde în folosul Societăţei Veteranilor Coróna de oţel din Răsboiul 1877-1878.
23311. ~ Din memoriile unui desertor. Episod din Răsboiul Independenţei 1877-1878 de Şt. Georgescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1892. (20,5 x 13,5). 134 p. 1,50 lei. (II 72163)
23312. ~ Memorii din timpul resboiului pentru independentă 1877-1878 de Şt. Georgescu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1891. (20 x 13,5). 92 p. 1 leu. (II 142018)
23313. ~ Idem. Ed. IV. Corectată şi adăugită. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), [1893]. (22 x 14). 100 p. 1 leu, 50 bani. (II 141954)
Datat după: Tr, 25(1894,) nr. 5, mai 15, p. 132: Cărţi prezentate la concurs pentru premiile Academiei.
23314. ~ Idem. Ed. V. Corectată şi adăogită. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), [189?]. (22 x 14). 100 p. 1 leu, 50 bani. (II 141955)
Ed. I a apărut în 1891, iar ed. a IV în 1893. E de presupus că ed. a V-a, care are acelaşi zaţ cu ed. a IV-a, a apărut cam în aceeaşi epocă, dacă nu chiar în acelaşi an. Ed. a VI-a a apărut în 1913 cu titlul: "Amintirile mele...".
23315. ~ Спомени оть врѢмето на войната за независимость 1877-1878. Оть Ст. Жеоржеску. Првель оть римѫнски П. Кисимовь. София (Печатница Ив. ДаскаловѢи С-ие), 1895. (21 x 15). IV, 60 p. (II 200692)

Nu exista imagini
  408) GEORGESCU-SEVERIN, CONSTANT C.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-SEVERIN, CONSTANT C.
Vezi: GEORGESCU, CONSTANT C. (1885- ?)

Nu exista imagini
  409) GEORGESCU ŞTEFU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU ŞTEFU, ŞTEFAN
23316. ~ Despre drepturile şi datoriile succesorilor neregulaţi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia. Susţinută [la 12 Apriliu] anul 1882 de Ştefan Georgescu Ştefu. Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (24 x 16). 121 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413332)

Nu exista imagini
  410) GEORGESCU-THEOHARIDI, DEMETRIU
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-THEOHARIDI, DEMETRIU
23317. ~ Basmaide seu Poesii pengelite de Demetriu Georgescu Theoharidi supranumit Basma. Craiova (Typ. Romana, George Chiţiu şi Ioan Theodorian), 1872. (19 x 12). 16 p. (I 179332)

Nu exista imagini
  411) GEORGESCU-THEOLOGU, G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-THEOLOGU, G.
23318. ~ Eduard Caudella. 60 de ani de activitate artistică [de] G. Georgescu Theologu. Bucureşti (Tip. Inst. Minerva), 1916. (20 x 13). 48 p. + 1 f. portr. 1 leu. (II 48301)

Nu exista imagini
  412) GEORGESCU-VÂLCEA, CONSTANTIN ŞT. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-VÂLCEA, CONSTANTIN ŞT. (1873-?)
23319. ~ Despre recidivă. Teză pentru licenţă de Constantin Şt. Georgescu-Vâlcea, absolvent al Facultăţii de Litere, presentată şi susţinută la... Decembre 1894. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24,5 x 16,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413477)

Nu exista imagini
  413) GEORGESCU-VRANCEA, CONSTANTIN (1883-1957)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-VRANCEA, CONSTANTIN (1883-1957)
(C. Georgescu-Putna)
23320. ~ Chestiunea cumulului posesoriului cu petitoriul în Legea judecătoriilor de ocoale din 1908 de C. Georgescu-Vrancea, Magistrat. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1911. (23 x 15,5). 24 p. (II 22468)
23321. ~ Comentariul Legii pentru învoelile agricole [de] C. Georgescu-Vrancea, Magistrat. Introducere. A. Expunere de motive a proectului de lege. Comentariul legii învoelilor agricole: a) Priviri recapitulative asupra fiecărui capitol din lege. b) Analiza pe articole: Comparaţii cu dreptul comun; Priviri comparative cu legile de tocmeli din trecut; Desbateri parlamentare; Analiza fiecărui articol. B. Legea Cassei Rurale. Expunerea de motive a legii. Anexe: Enumerarea legilor agricole din trecut; Raportul raportorilor legii învoelilor, în Cameră şi Senat; Preţurile regionale pe judeţe; Formulare de registre, livrete şi contracte agricole, etc. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1908. (21,5 x 14). 336 p. 4 lei. (II 11986)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23322. ~ Instituţiunea juraţilor [de] Const. Georgescu-Putna. Studiu Juridico-Critic. Teză pentru licenţă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 47 p. (II 3405)

În colaborare:
DIMITRIU, MATHEI I. şi ~. Legea rurală din 1864 şi legea din 13 Februarie 1879. s.l., [1907].

Nu exista imagini
  414) GEORGESCU L. M.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU L. M.
23323. ~ Glasul Romanii. Spre recunoştinţă puterilor suzerană şi protectoră [de M. Jorjescul]. [Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1849]. (18,5 x 12). 1 f. + 7 p. (I 109539)
Numele autorului, localitatea, tipografia şi anul, la finele textului. Cu alfabet de tranziţie.
Lipsă coperta. La începutul textului titlul: "Glasul Patrii".

Nu exista imagini
  415) Georgeta sau Doi amorezaţi şi o răzbunare femeiască
 • Opera
 • Imagini
Georgeta sau Doi amorezaţi şi o răzbunare femeiască
23324. • Georgeta sau Doui amorezaţi şi o resbunare femească. Traduse din franţuzeşte de Unu amicu alu amorului. Bucureşti (Tipografia Mitropoliei), 1855. (17 x 12). 79 p. (BCU-Iaşi CR I 1378)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  416) GEORGETA, pseud.
 • Opera
 • Imagini
GEORGETA, pseud.
23325. ~ Cugetări şi maxime. Femeia. Culegeri de Georgeta. Ed. populară. Fasc. I. [Bucureşti], Edit. Tipografiei Populare, 1893. (16,5 x 10). 15 p. 10 bani. (I 410987)

Nu exista imagini
  417) GEORGEVICI, BORIS D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGEVICI, BORIS D.
23326. ~ Călătoria unui Gălăţean în Japonia, [de] Boris D. Georgevici. Note şi impresii. Galaţi (Tip. Galaţii, D. Kessler), 1909. (15,5 x 11,5). 26 p. cu ilustr. 50 bani. (I 13780)

Nu exista imagini
  418) GEORGEVICI, VL.
 • Opera
 • Imagini
GEORGEVICI, VL.
23327. ~ *Europa şi Balcanii [de] Vl. Georgevici. I. România. Bucureşti, 1910. (Tr, 43(1912), nr. I-II, ian.-apr., p. 148: Bibliogr. ist. rom pe 1909-1911).

Nu exista imagini
  419) GEORGIADE
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADE
Vezi şi: GHEORGHIADE

Nu exista imagini
  420) GEORGIADE, ANASTASE
 • Opera
 • Imagini
GEORGIADE, ANASTASE
23328. ~ Mémoire sur la contagion des maladies exotiques, telles que la peste orientale, le choléra-morbus, la fièvre jaune, etc., où il est démontré que les miasmes de ces maladies ne peuvent jamais infecter l'aire atmosphérique, ni se propager par lui, et qu'ils se communiquent seulement par le contact immédiat, par Anastase Géorgiade, de Philippopolis en Grèce, Docteur en médecine et chirurgie, membre de la Société minéralogique de Jéna, Associé correspodant des curieux de la nature de Hall, de la Société médicale d'émulation de Paris, etc. Paris, Chez P. Dufart, Libraire (Impr. de Casimir), 1832. (20,5 x 13,5). 24 p. (II 38443)
Vezi şi: Rally I, p. 121.

Nu exista imagini