Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  41) GALERIU, G.
 • Opera
 • Imagini
GALERIU, G.
22410. ~ Chestiunea combustibililor minerali şi România de G. Galeriu, Inginer-Şef de mine. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23 x 15,5). 42 p. (II 105281)
223411. ~ Despre formaţiunea terenurilor salifere din România. Conferinţe ţinute la Societatea Politecnică din Bucureşti, în Şedinţa de la 9/21 Februarie 1886 de G. Galeriu, Inginer de mine, inginer arte şi manufacturi. Directorul Manufacturei Statului de la Belvedere-Bucureşti. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1887. (22,5 x 15). 30 p. (II 120679)
22412. ~ Studii geologice asupra puţurilor artesiane din România, de G. Galeriu, Inginer de mine, inginer de arte şi manufacturi, inspectorul fabricilor şi construcţiunilor Regiei monopolurilor statului. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (21 x 15). 37 p. (II 74998)
22413. ~ Studiu pentru exploatarea apelor minerale naturale gazoase a isvórelor de acid carbonic anidric din România şi înfiinţarea unei fabrice de butelii de G. Galeriu, Inginer de arte şi manufacturi, Inginer de mine, etc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (23 x 16). 57 p. + 1f. (II 120788)

Nu exista imagini
  42) GALESCU, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
GALESCU, EMANUEL
22414. ~ De l'orchite chronique par Emmanuel Galesco, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1877. (24 x 15,5). 26 p. (BCU-ClN 185857)

Nu exista imagini
  43) GALESCU, IOAN C.
 • Opera
 • Imagini
GALESCU, IOAN C.
22415. ~ Noţiuni de aritmetica usuala, pentru classele primari de ambe sexe profesată, de Ioan C. Galescu, Institutore. Coprinsind [pe copertă: coprinsindu] materiile cerute de programulu lucrătoru [pe copertă şi: precum şi sistemulu metricu pe largă, cu transformările de totu felulu de mesuri noue în vechi şi vice-versa]. Galatz [pe copertă: Galaţi] (Typ. O. Bielig), 1871. (23,5 x 16). 100 p. 1 leu nou. (II 120824)
22416. ~ *Idem. Ed. II. Galaţi, 1873. (Iarcu, p. 147).
223417. ~ Idem. Opu aprobatu de onor. Minister de culte şi instrucţiune publică. Ed. III. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & fiii (Tipografia Română), 1874. (21,5 x 15). 90 p. (II 120522)
22418. ~ Idem. Ed. VII. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. I. G. Nebuneli), 1882. (24 x 15,5). 96 p. (II 533484)
22419. ~ Idem, prelucrată de I. C. Galescu, Institutoru la clasa a IV-a şi Directoru alu scólei No. 1 de băeţi din Galaţi. Carte didactică, aprobată de onor. Ministeriu alu Instrucţiunei Publice şi alu Culteloru prin oficiu No. 8956 din 7 Iulie anulu 1887. Ed. IX [pe copertă: Ed. X]. Galaţi (Tip. Ion G. Nebuneli), 1887. (20,5 x 13,5). 124[-126] p. 80 bani. (II 120523)

Nu exista imagini
  44) GALFARD, MARIUS
 • Opera
 • Imagini
GALFARD, MARIUS
22420. ~ Notiţe asupra vermilor de mătase (Crescerea şi boalele lor) de Marius Galfard, Sericicultor la Oraison (Francia). Tradusă prin îngrijirea D-lui Ioan Kalinderu şi Complectată cu o precuvîntare şi diferite alte adaose. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1889. (17 x 11,5). 48 p. cu ilustr. (Administraţiunea Domeniului Coroanei). (I 267559)
22421. ~ Idem. Tradusă şi însoţită de o precuvîntare de Ion Kalinderu, Membru al Academiei Române. Ed. II revăzută şi adăogită. Cu chipul M. Sale Regina României şi cu 12 figuri. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (20,5 x 13,5). 69[-72] p. cu ilustr. + 1 portr. (Biblioteca populară a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica XXVIII-a). (II 408725)

Nu exista imagini
  45) GALIAN, DUMITRU (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GALIAN, DUMITRU (1867-?)
22422. ~ Câte-va cuvinte despre bólele lumesci. Isvórele, semnele, urmările lor şi mijlócele de a le stârpi. Cuventare ţinută de 22 de ori în comunele rurale din Judeţul Putna de Dr. Dumitru Galian, Medic de plasă. Focşani (Tip. şi Legătoria de cărţi Gh. A. Diaconescu), 1902. (18,5 x 12,5). 35 p. + 2 pl. (I 120098)
22423. ~ Câte-va observaţiuni practice publicate în revista Spitalul [de] Dr. D. Galian. Sumar. 1. Hemichoree dréptă şi reumatism poliarticular acut. Suflu în primul timp, la vârful cordului. Neeficacitatea salicilatului de sodiu în choree, antipirina din potrivă e suverană (1893 Februar). 2. Gangrena penisului complicând un ulcer móle, amputaţiune, vindecare (1898 Octombre). 3. Guşă inflamată (strumită) chistică şi supurată, resecţiune şi vindecare (1900 Septembre). 4. Ectopie renală stângă şi morbul lui Pott nefropexie (1900 Decembre). 5. Plagă abdominală, penetrantă, cu hernia intestinului, resecţiune, vindecare (1901 Februar). 6. Imperforaţiune anală, complicată de deschiderea (abouchement) anală, anormală şi stricturală, operaţiune şi vindecare (1901 Marte). 7. Plăgi multiple viscerale, plăgi ale cordului, nepenetrante (în seton) prin armă de foc (1901 Mai). 8. Plagă contusă a capului şi hemoragie cerebrală fără lesiune craniană (1902 Noembre). 9. Un cas de fractură indirectă, prin armă de foc, a boltei orbitare (1903 Mai). 10. Plagă prin instrument înţepător-tăetor a abdomenului, penetrantă, cu hernia stomacului, resecţiune şi vindecare. 1903 Octombrie. Focşani (Tip. Dumitrescu), 1904. (23,5 x 15,5). 28 p. (II 1880)
22424. ~ Ce este oftica şi Cum să ne aperem de dînsa. Cuvântare ţinută în comunele circumscripţiei sanitare Vrancea (Putna), de Dumitru Galian, medic al circ. Vrancea. Focşani (Tip. şi Legătoria de cărţi Gh. A. Diaconescu), 1902. (15,5 x 12). 31 p. (I 119918)
22425. ~ Idem. Cuvântare ţinută de 28 de ori în comunele rurale din judeţul Putna. De Dr. Dumitru Galian, Medic de plasă. Focşani (Tip. şi Legătoria de cărţi Gh. A. Diaconescu), 1903. (16,5 x 12). 32 p. (I 119957)
22426. ~ Contribuţiuni la Studiul igienei rurale [de] Dr. Dumitru Galian. Focşani (Tip. Comerciala Leon Svorene), 1903. (23 x 15,5). 40 p. + 1 h. (II 1804)
22427. ~ Un cuvânt contra beţiei. Conferinţă ţinută în comunele din circumscripţiunea sanitară Vrancea (Putna) de Dr. Dumitru Galian, medic al circ. Vrancea. Focşani (Tipo-Lit. Aurora Gh. A. Diaconescu), 1901. (17 x 11). 29 p. (I 119990)
22428. ~ Idem. Conferinţă ţinută de 58 ori în comunele rurale din judeţul Putna de Dr. Dumitru Galian, medic de plasă. Focşani (Tipo-Lit. Aurora Gh. A. Diaconescu), 1902. (16,5 x 10,5). 38 p. (I 119980)
22429. ~ Idem. Conferinţă ţinută de 78 de ori în comunele rurale din judeţul Putna, de Dr. Dumitru Galian, Medic de plasă. Focşani (Tip. şi Legătoria de cărţi Gh. A. Diaconescu), 1903. (16 x 12). 36 p., 1 pl. (I 119948)
22430. ~ Idem. Conferinţă ţinută de peste 400 de ori în comunele rurale din diferite judeţe ale ţărei de Dr. D. Galian-Botoşani. Botoşani, Libr. şi Tip. B. Saidmann, 1908. (14,5 x 11,5). 38 p. (BCU-ClN 182744)
22431. ~ Despre Banca Populară Sătéscă [de] Dr. D. Galian Maraşesci. Cuvântare rostită în mai multe comune rurale din judeţul Putna, în sprijinul întemeerei de Bănci Populare. Focşani (Tip. Modernă M. T. Dumitrescu), 1904. (17 x 11). 26 p. (I 2738)
22432. ~ *Despre întinderea paludismulul în plasa Gârbele-Biliesci (Putna). Comunicare făcută la Congresul, din anul 1903, al asoc. rom. pentru întinderea şi răspândirea sciinţelor [de] Dr. Dumitru Galian, [1903]. (Galian, cop. 3)
22433. ~ Epidemia de tifus exantematic de la Mărăşeşti (Putna) din anul 1905. Contribuţiune la studiul epidemiologic al boalei de D-r D. Galian (Mărăşeşti). Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1906. (22 x 15,5). 34 p. (BSS II 11394)
22434. ~ O istorioară pentru preoţi. Tradusă şi întocmită după profesorul G. Bunjev, de Dr. D. Galian (Mărăşeşti). [Bucureşti, 1906]. (21 x 13,5). 2 p. (Extras din revista "Antialcoolul"). (II 33577)
Extrasul are înfăţişarea unei foi volante. Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului la sfârşitul textului.
22435. ~ În chestiunea alcoolismului. Comunicare făcută Congresului General al Medicilor din ţară în ziua de 17 Septemvrie 1906 de Dr. D. Galian (Mărăşeşti). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (22,5 x 15,5). 4 p. (Extras din Revista "Antialcoolul", Nr. 7). (II 33577).
22436. ~ În chestiunea descreşterei numărului populaţiunei din oraşul Botoşani [de] Dr. D. Gaian, Medic comunal Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1910. (16 x 9). 39 p. (BCU-ClN 280867)
22437. ~ În chestiunea descreşterei populaţiunei din oraşul Botoşani [de] Doctor D. Galian. [Bucureşti]. (Tip. Universala), [1910]. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din "Spitalul", Nr. 18 din 15 Septembrie 1910). (II 20511)
22438. ~ Monografia comunei rurale Mărăşeşci după programul Ministerului de Interne din anul 1903 [de] Dr. Dumitru Galian. Focşani (Tip. Modernă, M. T. Dumitrescu), 1903. (23 x 15,5). 40 p. + 1 h. (II 3881)
22439. ~ Monografia Comunei rurale Nănesci din plasa Gârlele-Biliesci, judeţul Putna. De Dr. Dumitru Galian, Medic de plasă. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (22 x 15,5). 34 p. (Ministerul de Interne). (II 120784)
22440. ~ Otită medie acută dreaptă vindecată prin insuflaţiune de aer în urechea medie prin ajutorul unui cateter [de] Dr. D. Galian. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1905. (23,5 x 16,5). 4 p. (Extras din Revista "Spitalul", 1896). (II 70823)
22441. ~ Plagă penetrantă abdomino-toracică dreaptă. Vindecarea [de] Dr. D. Galian, Medic al Spitalului Oteteliş-Vâlcea. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1905. (24 x 16,5). 4 p. (Extras din revista "Spitalul", Nr. 13-1899). (II 15935)
22442. ~ Plăgi contuse până la strivire, ale degetelor şi mânei stângi; amputaţiune la nivelul articulaţiunei medio-carpiene, cu conservarea indicelui, policelui şi a metacarpienelor respective de Doctorul D. Galian, Medicul Spitalului Mărăşeşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23,5 x 15,5). 4 p. cu il. (Extras din revista "Spitalul", Nr. 5 din 15 Martie 1905). (II 6625)
22443. ~ Starea sanitară a comunei Mărăşeşti (Putna), de Dr. D. Galian. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1906. (20 x 13,5). 17 p., 3 pl., 1 h. (I 23388)
Traduceri:
GAULE, Dr. J. Viaţa fără alcool. Trad. de ~. Bucureşti, 1906. (Extras).

Nu exista imagini
  46) GALIMIR,IACOB (1868-1933)
 • Opera
 • Imagini
GALIMIR,IACOB (1868-1933)
22444. ~ *Essai sur le diagnostic des tumeurs paranéphretiques [par Le] Dr. Galimir. Paris, 1895. 8°, 78 p. (Crăinicianu, p. 171).

Nu exista imagini
  47) GALIN
 • Opera
 • Imagini
GALIN
Vezi şi: GALLIN

Nu exista imagini
  48) GALIN
 • Opera
 • Imagini
GALIN
Vezi:
PORA, N. De dragul lor. Desemnuri de Philips şi ~ . Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  49) GALIN, GEORGE W. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GALIN, GEORGE W. (1863-?)
22445. ~ Câte-va cuvinte asupra fimozei congenitale observată în serviciul chirurgical al Spitalului de copii de la 1874-1892. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de George W. Galin, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Susţinută la... Decembre 1892. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (23 x 15,5). 3 f., II, 105 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 312). (II 73489)
22446. ~ Câte-va cuvinte asupra fimozei congenitale observată în serviciul chirurgical al Spitalului de copii de la 1874-1892 de Dr. George W. Galin. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (22,5 x 15). 1 f. + II + 105 p. (II 267916)

Nu exista imagini
  50) GALIN, VASILE
 • Opera
 • Imagini
GALIN, VASILE
22447. ~ Manualu de crescerea şi economia viteloru [pe copertă şi: Noţiuni de maşini şi unelte agricole şi construcţiuni practice] pentru clasele scoaleloru rurale, de Vasilie Galin, Profesoru. Iaşi, Edit. şi proprietatea Librăriei Dim. Daniel, 1887. (16 x 12). 1 f., VII, 182 [-184] p. cu ilustr. (I 119946)
22448. ~ Idem. Noţiuni de maşini şi unelte agricole şi construcţiuni practice pentru clasele scoaleloru rurale, de Vasile Galin, fostu profesoru. [Ed. II]. Revăzută şi corectată de mai mulţi speciali[!]. Iaşi, Edit. şi proprietatea Librăriei Dim. Daniel (Tip. D. Gheorghiu, Lucrători Asociaţi), 1890 [pe copertă: 1891]. (20 x 13). 1 f.+ V + 162 + 17 p. + pp. 166-170 cu ilustr. 1 leu. (I 120248).
Ediţia menţionată numai pe copertă.

Nu exista imagini
  51) GALINA, G.
 • Opera
 • Imagini
GALINA, G.
22449. ~ Aşa merge Lumea dragă copiliţă (Cosi va il mondo bimba mia). Comedie în 2 acte de G. Galina tradusă de Eugenia Marinescu. Târgu-Jiu (Tipo-Lit. Naţională N. D.Miloşescu), 1898. (19,5 x 13,5). 48 p. (Teatru educativ. Repertoriul Micei Eleonora Marinescu, nr. 1). (I 170209)
Cu o menţiune suplimentară: "Acesta piesă a fost jucată pentru prima óră în româneşte de mica Eleonora Marinescu la etatea de 5 ani".

Nu exista imagini
  52) GALINESCU, GAVRIL (1883-1960)
 • Opera
 • Imagini
GALINESCU, GAVRIL (1883-1960)
22450. ~ Arta religioasă. Caracteristica, rolul şi importanţa ei. Teză pentru licenţă de Gavriil Galinescu susţinută la ... Iunie 1909. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1909. (22,5 x 15,5). 67 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 14983)

Nu exista imagini
  53) GALIŢA, MIHAIL (1881?-?)
 • Opera
 • Imagini
GALIŢA, MIHAIL (1881?-?)
22451. ~ Curente în poezie [pe foaia de titlu falsă şi: şi adaus Articole publicate parte în revista Vieaţa nouă]. [De] Profesor Mihail Galiţa. Bucureşti, Minerva, 1918. (19,5 x 13). 52 p. (I 51936)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  54) GALITZA, N.
 • Opera
 • Imagini
GALITZA, N.
22452. ~ Balance quotidienne de la comptabilité. Précédé nouveau simple, court et rapide, pour vérifier les écritures, faire les additions et en faire la preuve jour par jour. Par N. Galitza. Brăila (Anteia, Tipo-Lit. Pericle M. Pestemalgioglu), 1897. (23 x 16). 42 p. Frcs. 10. (II 412371)

Nu exista imagini
  55) GALIŢÎN, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GALIŢÎN, NICOLAE
Traduceri :
MURAVIEF, ANDREI. Scrisori cětre un prieten asupra slujbei Domneşti a Bisericii Ortodoxă de Răsărit. Trad. din l. rusă de prinţul ~. Partea I-II. s.l., 1853.

Nu exista imagini
  56) GALL, IOSIF (1839-1912)
 • Opera
 • Imagini
GALL, IOSIF (1839-1912)
Traduceri :
• Regulamentu de procesura civila, dimpreuna cu doue ordinatiuni suplétórie... Trad. lucrata de dr. ~. [Pesta, 1869].

Nu exista imagini
  57) GALLAN, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
GALLAN, PAVEL
22453. ~ Istoria parochiei Ilva-Mare [de Pavel Gallan]. Editura parochiei. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1906. (16,5 x 10). 46 p. (BCU-ClN 98161)
Cuvântul editorului semnat de Jeronim Slavócă, preot. La p. 7 se menţionează: "această scurtă istorie s-a făcut cu binecuvântarea şi porunca D-lui preot Ioan Gallan prin fratele Pavel Gallan, econom."

Nu exista imagini
  58) GALLAND, ANTOINE
 • Opera
 • Imagini
GALLAND, ANTOINE
22454. ~ Halima. Povestiri arabe traduse dupe-Galland de Gr. I. Ralet. Revedute şi concentrate cu mare îngrijire dupe cei mai buni autori. I. Istoria lui Codadan şi a fraţilor sei. II. Istoria Prinţesei de Deryabar. III. Ist. prinţ. Zeyn Alasnam şi a regelui smeilor. IV. Adormitul deştept. Bucuresci, Edit. Tipo-Lit. Dor. P. Cucu (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 14). 278 p., 1 f. 3 lei. (II 124024)
Tipografia pe coperta 4.

Nu exista imagini
  59) GALLEA, N.
 • Opera
 • Imagini
GALLEA, N.
În colaborare:
GEORGIU, S. şi Ing. ~. Memoriu asupra construcţiei şi exploatărei liniei Mărăşeşti-Panciu. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  60) GALLIN, CONSTANTIN (1841?-1930)
 • Opera
 • Imagini
GALLIN, CONSTANTIN (1841?-1930)
22455. ~ Capitolele evanghelice destinate a se citi în scólele primare, conform noului program, culese şi regulate pe clase de Constantin Gallin,. institutor. Botoşani, Editura, Librăria Tip. Goldşleger & Comp., 1893. (21,5 x 14,5). 60 p. 50 bani. (II 81941)
22456. ~ Elemente de Aritmetică pentru Classele primare cu desluşiri asupra Sistemului metricu şi a Sistemului monetaru, de Const. Gallin. [Botoşani]. (Impr. Botoşiani), 1870. (18,5 x 12). 127 p. (I 8244)
22457. ~ Geografia Ţerrelor Române, prelucrată după metoda catihetică pentru classa III primară de Constantin Gallin. Edată de librăria Ştefan cel Mare din Botoşani. Iassy (Impr. A. Bermann), 1869. (20 x 14). 77 p. 50 bani. (II 120298)
22458. ~ Idem, prelucrată după metoda catihetică, pentru classele primare de Constantin Gallin. Ed. II revesută şi adeugată. Iassy (Tip. lucrătorului D. Gheorghiu), 1871. (20 x 13,5). 80 p. 50 bani. (II 120299)
22459. ~ Idem. Ed. III revesută şi adeugată. Opu autorisatu de cătră Onor Minister al instrucţiunei publice. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1872. (20,5 x 13). 104 p. (II 120363)
Lipsă coperta.
22460. ~ Idem. Ed. IV [pe copertă: revesută şi adeugată]. [Botoşani], Proprietatea Librăriei Ştefan cel Mare (Impr. Botoşani), 1873. (18,5 x 12,5). 87 p. (I 120107)
22461. ~ Idem. Ed. VI, revedută şi adăugită. Iassy, Edit. Th. Codrescu (Tip. Buciumului Romanu), 1878. (15,5 x 12). 96 p. 60 bani. (I 74336)
Lipsă coperta.
22462. ~ Idem. Ed. VII revădută şi adăugită. Iassy, Editor Th. Codrescu (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1880 [pe copertă: 1881]. (16 x 12). 112 p. 60 bani. (I 119956)
22463. ~ Geografia României şi a ţeriloru locuite de Români, lucrată după metodele cele mai noue, pentru classa II şi III primară, de Constantin Gallin. Ed. VIII. Carte autorisată de către Onorab. Ministeru alu Instrucţiunei publice. Botoşani (Tip. la Concurenţă), 1883. (21 x 14). 148 p., 1 h. (II 155726)
Lipsă coperta.
22464. ~ Idem. Ed. IX. Carte autorisată de cătră Onorab. Ministeru alu Instrucţiunii Publice. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1886. (20,5 x 14). 103 p., 1 h. (II 120362)
22465. ~ Lecţiuni din istoria Românilor, pentru şcolile primare, lucrate de Constantin Gallin, institutor. Ed. III. Botoşani. Ediţia Tip. Librăria Goldşlegher & Comp., 1893. (21 x 15). 1 f., IV, 210 p. 1,20 lei. (II 81972)
În colaborare:
22466. ~ Carte de cetire, pentru şcólele primare, prelucrată de C. Gallin, V. C. Nedejde, V. Ţighiliu şi I. Condrea, Institutori. Partea I, pentru classa a II-a primară. Ed. V. Ploesci (Stab. Grafic Progresul), 1892. (19 x 12,5). 1 f., 244 p. cu il. 1 leu şi 20 bani. (II 75261)
22467. ~ Idem. Partea I, pentru classa a II-a primară. Ed. VI. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1893 [pe copertă: 1892]. (20 x 13). 244 p. cu ilustr. 1,20 lei. (BCU-ClN 276505)
22468. ~ Idem. Partea II pentru cl. III primară. Ed. III. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1892. (19 x 12,5). 275 p. cu il. (I 75261)
22469. ~ Idem. Partea III pentru clasa a IV-a primară. [Ed. III]. Ploesci (Stab. grafic. Progresul), 1892. (19 x 12,5). 372 p. cu ilustr. (I 75261)
Ediţia, pe copertă.

Nu exista imagini