Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  381) GEORGESCU, TOMA I.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TOMA I.
23270. ~ Chestia agrară şi Reforma legei tocmelilor agricole [de] Toma I. Georgescu, Fost deputat de Putna. Focşani (Tip. Aurora Gh. A. Diaconescu), 1907 [pe copertă: 1908]. (20 x 13). 40 p. (II 9867)

Nu exista imagini
  382) GEORGESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, VASILE
23271. ~ Explicaţiuni asupra abuzurilor dela fortificaţii urmate de Decisiunea Camerei de punere sub acusaţiune din Bucureşti, [de V. Georgescu]. Bucureşti (Tip. Eufrosina Miulescu), 1891. (22 x 15). 28 p. (BCU-Iaşi III B 17863)
Autorul semnat la p 15: V. Georgescu, Bucureşti, 16 August.

Nu exista imagini
  383) GEORGESCU, VASILE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, VASILE (1873-?)
23272. ~ Vândarea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile Georgescu, Bucuresci (Atel. grafice I. V. Socecu), 1904. (24,5 x 16,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3575)

Nu exista imagini
  384) GEORGESCU, VASILE C. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, VASILE C. (1887-?)
23273 ~ Explorarea permeabilităţii renale prin Fenosulfoftaleină (în comparaţie cu azotemia şi constanţa ureosecretoare). Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la.. 1915 de Vasile C. Georgescu, Intern al Spitalelor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (23 x 16). 59 p. (Facultarea de Medicină din Bucureşti, nr. 1392). (II 41905)

În colaborare:
GOMOIU, V. şi ~ Consideraţiuni asupra diagnosticului ureterocelului. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  385) GEORGESCU, VASILE I. (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, VASILE I. (1888-?)
23274. ~ Cercetări asupra diagnosticului morvei pe cadavru prin metoda termoprecipitinelor Ascoli. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1915 de Vasile I. Georgescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23 x 16). 53[-55] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 261). (II 44601)

Nu exista imagini
  386) GEORGESCU, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, VASILE V.
23275. ~ Forma primitivă a raporturilor dintre sexe. Teză pentru licenţă de Vasile V. Georgescu. Bucuresci (Tip. Griviţa), 1903. (23,5 x 16. 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 410333)

Nu exista imagini
  387) GEORGSCU-BÎRLAD, VASILE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGSCU-BÎRLAD, VASILE (1886-?)
23276. ~ Caricatura este liberă. Condiţia ei juridică faţă de legile noastre. Câteva hotărîri, de V. Georgescu-Bîrlad, Avocat. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1912. (23 x 16). 32 p. 2 lei. (II 29955)

Nu exista imagini
  388) GEORGESCU-CARPATINO, MIHAI
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-CARPATINO, MIHAI
23277. ~ *Des kystes hydatiques primilifs de la plevre [par] Michel Georgesco-Carpatino. (These). Paris, Jouvo et Boyer, 1899. 8°. 105 p. (Rally I, p. 121).

Nu exista imagini
  389) GEORGESCU-CARPEN, ST.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-CARPEN, ST.
(St. G. Carpen)
23278. ~ Neretroactivitatea legilor. Teză de licenţă în drept. Susţinută la 3 Iulie 1894 de St. Georgescu-Carpen, Licenţiat în sciinţele istorice şi filosofice. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1894. (23,5 x 16). 38 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 64061)
23279. ~ Organizarea şcoalei române. Lucrare de St. G. Carpen, licenţiat în ştiinţele istorico-filozofice şi drept. Bucureşti (Impr. şi Librăria Şcoalelor, C. Sfetea), 1905. (22,5 x 15,5). 1 f. + 38 p. cu 1 f. portr. 1 leu. (II 6633)
23280. ~ Un sistem de învăţăment românesc. Lucrare originală de St. Georgescu Carpen, Institutor în Capitală. Bucuresci (Tip. şi Libr. Scolelor), 1888. (23 x 16). 36 p. 50 bani. (II 412715)

Nu exista imagini
  390) GEORGESCU-COCOŞ, NICOLAE (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-COCOŞ, NICOLAE (1887-?)
23281. ~ În puterea pumnului de fer. Ordonanţele Comandamentului german. Viaţa la Bucureşti şi în ţara invadată, de N. Georgescu, Membru în Sindicatul Ziariştilor, Redactor la ziarul România. Agricultura. Comerţul. Industria. Căile de comunicaţie, Ministerele. Poşta. Justiţia română şi germană. Luarea ostaticilor. Alimentele. Lefurile şi indemnizaţiile. Funcţionarii publici. Budgetele. Chiriile. Pescăriile. Moratoriile. Terenurile petrolifere. Paşapoartele. Bilete de identitate etc. Iaşi, Edit. Tipografiei P. Iliescu (Tip. P. Iliescu), 1918. (24 x 17). 96 p. 4 lei: (Din teritoriul ocupat). (II 52136)
Tipografia şi anul pe copertă.

Nu exista imagini
  391) GEORGESCU-DELAFRAS, PETRE C. (1885-1963)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-DELAFRAS, PETRE C. (1885-1963)
23282. ~ *Organizarea muncii, rolul sindicatelor [de] Petre C. Georgescu-Delafras, 1918. (Cugetarea, p. 349).
23283. ~ *Situaţia îngrijorătoare a corpului tipografic [de] Petre C. Georgescu-Delafras. Bucureşti, 1909. (Cugetarea, p. 349).
23284. ~ Tari şi Slabi [de] Petre C. Georgescu. Convorbiri sociale. [Pe copertă şi: Asupra inegalităţii între oameni: Utopiile. De unde pornesc inegalităţile. Tari şi Slabi. Tendinţa individului. Inegalitatea materială în sinul grupului. Inegalitatea materială în societate. Nu există clase sociale. Lupta pentru existenţă în sânul naţiunii: Foloasele asociaţiunii. Cooperativele. Sindicatele. Grevele. Alte mijloace de întărire individuală. Datoria celor tari. Lupta dintre popoare: Patriotismul. Naţionalismul. Armata]. Bucureşti (Atel. George Ionescu), 1913. (20,5 x 13). 4 f. + 86 p. 1 leu. (II 33911)
23285. ~ Idem. Ed. II [pe copertă şi: (Populară)]. Cuvînt înainte: Socialiştii români şi războiul. Asupra inegalităţii între oameni: Utopiile - De unde pornesc inegalităţile - Tari şi slabi. Tendinţa individului. Inegalitatea materială în societate. Nu există clase sociale. Lupta pentru existenţă în sânul naţiunii: Foloasele asociaţiunii. Cooperativele. Sindicatele. Grevele. Alte mijloace de întărire individuală. Datoria celor tari. Lupta dintre popoare: Patriotismul. Naţionalismul. Răsboiul. Armata. Bucureşti (Atel. George Ionescu), 1914. (18,5 x 12). 88 p. 50 bani (I 42432).

Nu exista imagini
  392) GEORGESCU-DELAHUŞI, MARGARETA
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-DELAHUŞI, MARGARETA
Traduceri:
LAMARTINE, A. de. Graziella. Trad. de ~. Bucureşti, 1908. (Bpt, 347-348).

Nu exista imagini
  393) GEORGESCU-DELEANU, I. (1863-1893)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-DELEANU, I. (1863-1893)
23286. ~ Reflexul de vorbire şi formele de amnesie verbale. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de I. Georgescu-Deleanu. Bacalaureat în sciinţe şi litere, intern al spitalelor civile, ajutor în serviciul medical central al C.F.R., membru redactor al rev. med. Spitalul. Presentată şi susţinută în diua de... Februarie 1889. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis, 1889. (21,5 x 14,5). 8 p. + 1 f. + pp. 9-114[-116]. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 193). (II 412096)

Nu exista imagini
  394) GEORGESCU-DIMA, GR. (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-DIMA, GR. (1845-?)
23287. ~ [Elemente de Higiena pentru Cl. II a Şcolei fiilor Milit. Craiova] de D-nul Medic de divizie Georgescu Dima, medicul curant al şcolii. Craiova (La Autografia Şcolii), 1887. (21 x 17,5). 110 p. (II 211009)
Lipsă coperta. Curs litografiat.
23288. ~ Memoriu asupra cator-va forme rari de orghita de Dr. Gr. Georgescu-Dima. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Romani), 1873. (18 x 12,5). 32 p. (BCU-ClN 180718)

În colaborare:
23289. ~ Cursu de Phisiologie şi Higienă Militară, predat de D. Georgescu Dima, Medic de Reg. Clasa I-a, D. Popescu Vasile, Medic de Reg. Cl. 2-a şi D. Petrescu Zaharia, Medic principal Cl. 2°. Bucuresci (Pressa Autografă), 1876. (25 x 19,5). VI + 241[-249] p. cu ilustr. (Scóla Militară de Infanterie şi Cavalerie). (BCU-ClN 186608)
Litografiat.

Nu exista imagini
  395) GEORGESCU-FULVIAN, D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-FULVIAN, D.
23290. ~ Despre influenţa civilului asupra criminalului şi viceversa. Thesa pentru Licenţia. Susţinută în diua de [20] Iuniu 1880 de D. Georgescu Fulvian (Născut în Focşani). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1880. (22,5 x 15). 27 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 56552)
Data susţinerii tezei completată de mînă pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  396) GEORGESCU-GRUIAN, LEONIDA
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-GRUIAN, LEONIDA
23291. ~ Metode noui de cultură Dry-farming, Lister, Ryff-Bourdiol. Prelucrarea Conferinţii ţinută la I-iul congres al Societăţii Română de Agricultură de L. Georgescu-Gruian, Agronom, Administratorul fermei model Studina şi Membru aderent al Societăţii Naţionale de Agricultură. Caracal (Tip. şi Legătoria Romînească Cooperativă), 1914. (23,5 x 16,5). XIV + 81[-89] p. cu ilustr. + 15 f.pl. + 1 h. 2,50 lei. (Biblioteca agricolă). (II 42177)
23292. ~ Perfecţionarea rasei autochtone de vite bovine prin mijlocirea crescătoriilor model ale statului (Ce a făcut, ce face şi ce ar trebui să facă statul pentru atingerea scopului). Conferinţă ţinută la al III-lea Congres al Societăţi[i] Agronomice în Noembrie 1908. De Leonida Georgescu-Gruian. Craiova, Librăria Naţionala S. Ciornei, [1908]. (20 x 13). 23 p. (II 28903)
23293. ~ Selecţiunea vitelor bovine pe moşia Darabanii Codreni jud. Dorohoiu. Conferinţă ţinută la Congresul Agronomic în ziua de 16 Octombrie 1907 de L. Georgescu-Gruian, Agronom. Bucureşti (Impr. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), 1908. (23,5 x 16). 32 p. cu ilustr. + 10 f. pl. (Biblioteca Societăţii Agronomice, fasc. XVIII). (II 7912)

Nu exista imagini
  397) GEORGESCU-HULEN, MARIN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-HULEN, MARIN
23294. ~ Rolul Studentului [de M. Georgescu-Hulen]. Studiu-politico-social. Ţinut în conferinţă la Congresul Studenţesc de la Câmpu-Lung în anul 1901. Bucuresci (Tip. Centrală), 1901. (16,5 x 12). 12 p. 25 bani. (1 408831)
Autorul menţionat la sfîrşitul textului (p. 12): Marin Georgescu-Hulen, Student la litere.

Nu exista imagini
  398) GEORGESCU-LACHE, I.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-LACHE, I.
Vezi: LACHE, I. (1877-?)

Nu exista imagini
  399) GEORGESCU-MANGIUREA, ŞTEFAN (1851?-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-MANGIUREA, ŞTEFAN (1851?-?)
23295. ~ Cate-va cuvinte despre curabilitatea şi tratamentul tuberculosei [de] Dr. Ştefan Georgescu Mangiurea. Conferinţa ţinută la 20 Maiu la Asociaţia Medicilor. Bucuresci (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1894. (23,5 x 15). 27[-29] p. (II 412713)
23296. ~ *Contribuţie la studiul spleno-pneumoniei, de Dr. Ştefan Georgescu-Mangiurea. [Teză de doctorat]. Bucureşti, 1891. 8°. 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 271). (Crăinicianu, p. 173; Teze Fac. Med.-R, p. 128).
23297. ~ Contribuţiune la studiul spleno-pneumoniei de Dr. Ştefan Georgescu-Mangiurea. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (23,5 x 15,5). 63 p. (II 412649)
23298. ~ Dare de Seamă de mersul spitalului Grecescu din Turnu-Severin pe 42 ani, de la 1 Ianuarie 1866, anul punerei petrei fundamentale până la 1 Ianuarie 1908. Precedată de o notiţă istorică şi portretele donatorilor de Dr. St. Georgescu-Mangiurea, Medic Primar al Spitalului. Medic Maior în rezervă, fost Medic Primar al judeţului Tutova. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţională, Ignat Samitca şi D. Baraş), 1909. (24,5 x 16). 63 p. cu ilustr. (II 29130)
23299. ~ Eliminarea spontană a splinei prin orificiul unei hernii ombilicale. Vindecare. Observaţie culeasă de Dr. Şt. Georgescu Mangiurea, Medicul spitalului. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 17). 6 p. cu fig. (Spitalul Comunal Grecescu din T. Severin). (Extras din Revista Medicală "Spitalul"). (II 413478)
23300. ~ Istoricul Spitalului Grecescu din Turnu-Severin, cu biografiile şi portretele donatorilor, făcut cu ocaziunea împlinirii a 40 ani de la punerea petrei fundamentale a actualului local. De D-r Şt. Georgescu Mangiurea, Medic primar al Spitalului. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (23,5 x 16). 46 p. cu ilustr. 2 lei. (II 5487)

Nu exista imagini
  400) GEORGESCU-MĂRĂŞEŞTI, PANAIT (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU-MĂRĂŞEŞTI, PANAIT (1876-?)
23301. ~ Despre testament în dreptul roman şi romîn[!] cu privire specială asupra formei testamentelor. Teză de licenţă susţinută la... 1898 de Panait Georgescu-Mărăşeşti. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1898. (23,5 x 16). 91 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti). (II 413028)

Nu exista imagini