Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  361) GEORGESCU, SEBASTIAN V.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SEBASTIAN V.
23227.~ Dota în dreptul roman şi civil român cu privire asupra Codicelor Caragea şi Calimach. Teză de licenţă în drept susţinută la… 1900 de Sebastian V. Georgescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 122 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413041)

Nu exista imagini
  362) GEORGESCU, SOCRATE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SOCRATE
23228. ~ Concepţiunea filozofică a moralei [de] Socrate Georgescu. Bucureşti (Roşiori-de-Vede, Tip. M. Iliescu & Comp.), 1908. (20,5 x 13,5). 255 p. (II 14321)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  363) GEORGESCU, SPIRIDON
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SPIRIDON
23229. ~ Despre Biserica lui Hristos. Predică rostită cu prilejul sărbătoririi Hramului Sfintei Biserici catedrale a Episcopiei Huşilor la 29 Iulie 1913 de smeritul între monahi Spiridon Georgescu. Huşi (Tip. şi Legătoria de Cărţi C. S. Leţcae), 1913. (21 x 13,5). 16 p. (II 35344)

Nu exista imagini
  364) GEORGESCU, SPIRIDON TH. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SPIRIDON TH. (1886-?)
23230. ~ Autoplastiile întinse ale pielei mânii pentru cicatricele vicioase ale palmei şi degetelor prin lambou pediculat luat de pe abdomen. Technica proprie a D-lui Dr. N. Athanasescu în confecţionarea Lamboului. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de… Mai 1915 de Spiridon Th. Georgescu. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1915. (23 x 16). 64 p. cu il. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 1417). (II 44600)
22231. ~ Idem. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1915. (23 x 16). 64 p. cu ilustr. (II 41912)

Nu exista imagini
  365) GEORGESCU, SPIRU
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SPIRU
23232. ~ *De la cession des créances, en droit romain et en droit français [par] Spiru Georgesco, (Thèse). Paris, Pichon, 1878. 8° 224 p. (Rilly I, p. 121)

Nu exista imagini
  366) GEORGESCU, STELIAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, STELIAN
23233. ~ Despre minune în general. Posibilitatea şi certitudinea ei. Teză pentru licenţă de Stelian Georgescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (23 x 16). 71 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 5408)

Nu exista imagini
  367) GEORGESCU, ŞERBAN (1843 -1910)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ŞERBAN (1843 -1910)
Traduceri :
BAYARD, HENRI Manual practic de medicină legală. Trad. de ~. Bucuresci, 1871.
Vezi de asemenea:
• Laboratorul de clinică chirurgicală al D-lui Prof. Assaky. Conferinţe... Vol. I. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  368) GEORGESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ŞTEFAN
23234. ~ Cultul sau adorarea lui Dumnedeu tratat din punctul de vedere dogmatico-istoric, moral şi liturgic. Tesă pentru licenţă de Diac. Ştefan Georgescu, Biserica Silvestru. Susţinută la... Noemvrie 1893. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1893. (23 x 15). 4 f. + 121 + IV p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 412383)

Nu exista imagini
  369) GEORGESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ŞTEFAN
23235. ~ Sinodul dela Sirmiu. Teza pentru licenţa de Diaconul Ştefan Georgescu susţinută la... 1900. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 44[-46] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 181269)

Nu exista imagini
  370) GEORGESCU, ŞTEFAN I. (1872?-1917)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ŞTEFAN I. (1872?-1917)
23236. ~ Tratamentul în potriva[!] muşcăturei de lup turbat. Teză pentru doctorat in medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 29 Noembrie 1903 de Ştefan I. Georgescu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al Spitalului Militar, Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (22,5 x 15,5). 78 p. + 2 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci. Institutul de Bacteriologie şi Anatomie Patologică, nr. 709). (II 257955)

Nu exista imagini
  371) GEORGESCU, ŞTEFAN P. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ŞTEFAN P. (1877-?)
23237. ~ Despre instituţiuni contractuale seu Donaţiuni de bunuri viitoare făcute soţilor prin contractul de căsătorie în dreptul romîn[!]. Teză de licenţă susţinută de Ştefan P. Georgescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 15,5). 78 p. + 1 f erata. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 412381)
Cu menţiunea: Lucrare tipărită prin mijloacele „Fundaţiunei Universitare Carol I".

Nu exista imagini
  372) GEORGESCU, TACHE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TACHE
23238. ~ Legea nouă a meseriilor şi a asigurărilor pentru meseriaşi şi muncitori, [de Tache Georgescu]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Dor. P. Cucu), 1911. (24 x 16). 16 p. (Biblioteca Cercului Meseriaşilor Români, nr. 1). (II 26115)
Numele autorului la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  373) GEORGESCU, TH., jurist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TH., jurist
23239. ~ Despre prescripţiuni în dreptul roman şi român [de] Th. Georgescu. Teză pentru licenţă. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 16). 67 + IV p. (II 412716)

Nu exista imagini
  374) GEORGESCU, TH., economist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TH., economist
În colaborare:
23240. ~ Artele mecanice şi Museul Comercial Naţional Român de Th. Georgescu, Fost secretar al Scólei de Arte şi Meserii din Bucuresci, Antreprenor de lucrări publice şi forestiere [şi] Ios. Saphier, Fost comisionar la Viena, Funcţionar la Banca Generală. Bucuresci, Soc. [pe copertă: Edit. Societăţei] de Studii şi întreprinderi Culturale din România (Stab. De Arte Grafice Albert Baer), 1902. (16 x 11). 43[-47] p. cu ilustr. 35 bani. (Biblioteca Naţională ilustrată. Colecţia Economie politică, nr. 3). (I 61292)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  375) GEORGESCU, TH. I.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TH. I.
23241. ~ Despre condiţiunea juridică a streinilor în România în general şi despre extradiţiune în particular. Thesă pentru licenţă susţinută la .. de Th. I. Georgescu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1895. (23 x 15,5). 219 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412712)
Erată pe p. 3 a copertei.

Nu exista imagini
  376) GEORGESCU, THEODOR (1824-1880)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, THEODOR (1824-1880)
23242. ~ Lira. Mică colecţiune din celle mai nuoi Cănturi Romîne[!] de Theodor Georgescu. Prima broşură. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1866. (19 x 13). 14 p. + 1 f. 30 parale. (I 166331)
Lipsă coperta. Cuprinde poezii de: R. Paterlageanu, Th. Georgescu şi C. Petroniu.
23242a. ~ Idem. A doua broşură. Bucuresci (Impr. de musică a lui Ioan Cartu), 1868. (18,5 x 12,5). 14 p. 30 bani. (I 166331)
Lipsă coperta. Cuprinde poezii de D. Bolintineanu, G. M. Alessandrescu şi V. Alecsandri.
23242b. ~ *Idem. Broşura III. Bucureşti, 1870. 12°. 15 p. (Iarcu, p. 133)
23242 c. ~ *Idem. A patra broşură. Bucuresci Typ. Petrescu, 1872. 12°. 15 p. 30 b. (BR, 2(1880), nr. 1, ian., p. 139).

Nu exista imagini
  377) GEORGESCU, THEODOR (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, THEODOR (1872-?)
23243. ~ Despre proba testimonială în materie civilă şi penală. Tesă pentru licenţă. Susţinută la [3 Iulie] 1895 de Theodor Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (23 x 16). 4 f., 61 p., 1 f. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat. Palatul Universităţei din Bucuresci). (I 167463)
Data: 3 Iulie, cu cerneală, pe p. de titlu.

Nu exista imagini
  378) GEORGESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, THEODOR
23244. ~ Arhitectura religioasă. Tesă pentru licenţă de Theodor Georgescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16,5). 66 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 141817)
23245. ~ Cuvîntare funebră ţinută de d-nul Teodor Georgescu în ziua de 24 Martie 1902 la cimitirul Bellu cu ocasiunea înmormîntărei decedatului Vasile Dimitriade, fost Consilier Comunal. Oficier al Ordinului Coróna României. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1902. (16,5 x 10,5). 8 p. (I 410988)

Nu exista imagini
  379) GEORGESCU, TEODOR (1866-1932)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TEODOR (1866-1932)
23246. ~ Cele trei regulamente. Infanterie, Artilerie, Cavalerie. Principii de instrucţie, conducere şi tactică a celor trei arme, extrase din regulamentele în vigoare, cu toate modificările aduse până în prezent [de] Lt. Colonel T. Georgescu, Comandantul Regimentului 12 artilerie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (13 x 9). XXI + 2 f. + 368 p. (Mica Bibliotecă Militară, nr. 4, 5, 6). (I 27499)
Pe p. de titlu falsă: (Lucrare aprobată de Stat majorul General al Armatei cu Nr. 8537 din 11 Noemvrie 1911).
23247. ~ Idem. Cuprinsul: I. Regulamente de infanterie. II. Regulamente de artilerie. III. Regulamente de cavalerie. IV. Serviciul în campanie. V. Note de comandament. VI. Note de tactică: lupte de noapte, lupte în munţi, trecerea cursurilor de apă. VII. Note de fortificaţie. VIII. Învăţăminte din războiul actual. IX. Indicator de regulamente, [de] Colonel T. Georgescu, Comandantul Şcoalelor Militare de Artilerie, Geniu şi Marină. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (15,5 x 10,5). XX, 651 p. cu ilustr. (I 48523)
23248. ~ Chestiuni militare actuale. Comandamentul [de] Colonel T. Georgescu, Comandantul şcoalelor militare actuale. [Bucureşti] (Tipografia Românească), 1915. (23 x 15,5). 1 f + II p. + 53 p. (II 53618)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23249. ~ Câte-va cuvinte asupra Pregătirei de Război. Plan de război. Proect şi plan de operaţiuni. Proect de apărare şi plan de mobilizare al cetăţilor şi locurilor întărite, de Maiorul T. Georgescu. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1908. (18 x 12). 64 p. (Mica Bibliotecă Militară, nr. 3). (I 10225)
23250. ~ Consideraţiuni generale asupra arbitrilor la manevre de Maiorul T. Georgescu. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1907. (19 x 12). 44 p. (Mica Bibliotecă Militară, nr. 1). (I 7039)
23251. ~ Educaţiunea militară. Manual patriotic al cetăţeanului şi al soldatului de Maior T. Georgescu. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1907. (18 x 11,5). 64 p. (Mica Bibliotecă Militară, nr. 2). (I 8309)
23252. ~ Instrucţiunea şi educaţiunea în corpurile de trupă [de] Maiorul T. Georgescu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1904. (18 x 11,5). 80 p. 1,50 lei. (I 2644)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
23253. ~ Manual de Educaţiune Militară [de] Colonel T. Georgescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (15,5 x 11). 73 p. + 1 f. (I 45108)
23254. ~ *Note asupra serviciului de campanie al artileriei [de] Col. T. Georgescu, 1911. (Georgescu T. Chest., verso f. de titlu ; Georgescu, T. Note, p. 2).
23255. ~ Note asupra serviciului în campanie pentru artileria de câmp [de] Colonel T. Georgescu. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (17 x 10). 1 f. + IV + pp. 4-178. (1 510738)
23256. ~ Note asupra serviciului de Stat Major [de] Colonel T. Georgescu, Comandantul şcoalelor militare de artilerie, geniu şi marină. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). 40 p. (Extras din publicaţiile României Militară). (Anul LI-Aprilie 1915). (II 44614)
23257. ~ *Note asupra tragerii artileriei de câmp [de] Col. T. Georgescu, 1911. (Georgescu T. Reg., pe verso f. de titlu false ; Georgescu T. Răsboiul, pe verso f. de titlu ; Georgescu T. Chest., pe verso f. de titlu ; Georgescu, T. Note, p. 2)
23258. ~ Note de comandament. Tactica. Fortificaţie [de] Colonel T. Georgescu. (Extras din Cele trei regulamente partea V, VI, VII, VIII, IX). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (14,5 x 9,5). 203 p. cu ilustr. 2 lei. (I 54024)
23259. ~ Problema militară şi forţele morale [de] Colonel T. Georgescu, Comandantul Regimentului 2 Artilerie. I. Introducere. II. Războiul modern. III. Forţele morale. IV. Pregătirea de război a naţiunei. V. Direcţiunea războiului. VI. Războiul şi politica. VII. Plan de război şi proect de operaţiuni. VIII. Organizarea, mobilizarea şi comandamentul. IX. Pregătirea în instrucţie şi conducere. X. Fortificaţia, serviciile, forţele navale şi resursele tehnicei moderne. XI. Exemplu istoric. XII. Încheere. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (22 x 15). 119 p. (II 53580)
23260. ~ Războiul ca fapt social. [De] Colonel T. Georgescu. I. Introducere. II. Răsboiul şi progresul social. III. Dreptul forţei şi dreptul răsboiului. IV. Răsboiul prin arme. V. Efectele răsboiului armat. VI. Pacifism şi pacifişti. VIL Răsboiul armat modern. VIII. Încheere. Bibliografie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (21,5 x 14,5). 80 p. (II 41510)
Lipsă cop. 3 şi 4.
23261. ~ Regulamentul de exerciţii al artileriei austriace. Întrebuinţarea în lupte a artileriei de câmp şi de munte [de] Colonel I. Georgescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1913. (16,5 x 10). 1 f. + II p. + p. 3-87. (I 34312)
23262. ~ Regulamentul de exerciţii al infanteriei austriace. Principii de luptă [de] Colonel T. Georgescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (16 x 10). IV + 2 f. + 116 p. (I 130989)
23263. ~ *Tactica artileriei de câmp ruseşti, [de] Col. T. Georgescu, 1914. (Georgescu T. Instrucţ., pe verso f. de titlu ; Georgescu T. Răsboiul, pe verso f. de titlu ; Georgescu T. Chest, pe verso p. de titlu ; Georgescu T. Note, p. 2).
23264. ~ *Technica comandamentului în artileria de câmp, de Col. T. Georgescu, 1915. (Georgescu T. Chest., v. p. de titlu)
23265. ~ Trecerea cursurilor de apă cu exemple din istoria campaniilor (11 planşe afară din text) [de] Colonel T. Georgescu, Şef de stat major al Corpului II de Armată. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (22,5 x 15). 3 f. + 123 p. + 11 pl. (Extras din "Revista Artileriei"). (II 37216)

În colaborare:
23266. ~ Cartea soldatului de artilerie şi geniu [de Colonel T. Georgescu şi Căpitanii Gr. Protopopescu, Gr. Georgescu şi A. Dediu]. Întocmită după Programa Instrucţiunii Soldatului. Publicat în M.O. Nr. 10 p.r. Nr. 11 din 1910. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (16 x 9). 324 p. (Şcoalele Militare de Geniu şi Artilerie). (I 47787)
Numele autorilor menţionate în prefaţa (p. 3) semnată de Colonel T. Georgescu.
23267. ~ I. Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri… Intrarea în carieră. Directive şi poveţe Corespondenţa. Relaţiuni private. Anexe [de] Colonel T. Georgescu, Maior Genuneanu D., Căpitan Bardescu I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (13 x 9,5). VII + 125 p. (1 48524)
23268. ~ Idem. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (13 x 9,5). VII, 125 p. (I 48525)
Pentru instrucţiuni, regulamente, v. partea a II-a a Bibliografiei.

Nu exista imagini
  380) GEORGESCU, TITUS
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, TITUS
23269. ~ Despre doctrina religioasă a lui Herbert Spencer. Lucrare prezentată ca teză de licenţă de Titus Georgescu. Bucureşti (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii), 1909. (23,5 x 16,5). 96 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 14885)

Nu exista imagini