Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  341) GEORGESCU, NEEA
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NEEA
23186.~ Din timpul Expoziţiunei Jubiliare din anul 1906 de Neea Georgescu. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1906. (17 x 11). 17 p. (I 6812)
23187. ~ Ghiocelu sau Poveţe bune de Neea Georgescu. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1908. (16 x 10). 18 p. (I 16796)
23188. ~ Regina Albă. Piesă dramatică în trei acte şi 2 tablouri de Neea Georgescu. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1914. (15,5 x 10). 42 p. (Teatru antic). (I 39133)
23189. ~ Soarele şi Curcubeul şi diverse poesii, de Neea Georgescu. Ed. I. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, 1902. (21 x 14). [78-80] p. 1 leu. (II 640727)
23190. ~ Idem. Ed. II [pe copertă: Ed. I]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903 [pe copertă: 1902]. (21,5 x 14). 1 f. + 78[-80] p. 1 leu. (II 120513)

Nu exista imagini
  342) GEORGESCU, NICOLAE (1834?-1866)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NICOLAE (1834?-1866)
23191. ~ Foi de tómnă de N. Georgescu. [Prefaţa de D. Bolintinénu], Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1867. (21 x 14). 72 p. (BCU-ClN 224136)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  343) GEORGESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NICOLAE
23192. ~ [Dreptulu romanu. Despre curatel’a Prodigiloru şi a Furiosiloru]. Teza pentru Licenţia sustienuta de Neculai Georgescu. Iassi (Tip. A. Bermann et. T. D. Mardarescu), 1879. (21,5 x 14). 56 p. (Facultatea Juridica de Jassi). (BCU-Iaşi III B 13500)
Descrierea completată cu titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  344) GEORGESCU, NICOLAE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NICOLAE (1872-?)
23193. ~ Contribuţiuni asupra Acţiunei calomelului în ciroza atrofică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 23 Iunie 1900 de N. Georgescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (23,5 x 15,5). 61[-64] p. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 565). (II 412701)
23194. ~ Raport asupra lucrărilor conferinţelor internaţionale privitóre la profilaxia sifilisului şi bólelor venerice ţiuute la Bruxelles în anii 1899 şi 1902, în luna Septembre. [De dr. N. Georgescu]. S.l., 1902. (23,5 x 16). 22 p. (II 423048)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul menţionat la p. 22.

Nu exista imagini
  345) GEORGESCU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NICOLAE I.
23195. ~ Sărbătorirea D-lui G. Ţiţeica, Doctor în matematici, profesor universitar, membru al Societăţii Gazeta Matematică cu ocaziunea alegerii ca membru activ al Academiei Române. Dare de seamă întocmită de Niculae I. Georgescu, Inginer şef. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1914. (23 x 15,5). 48 p. (Gazeta Matematică). (II 46879)
23196. ~ Sărbătorirea profesorilor Sp. Haret şi D. Emmanuel pentru 25 ani de activitate profesională. Dare de seamă alcătuită de Nicolae I. Georgescu, inginer la Serviciul hidraulic. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1907. (23,5 x 16,5). 64 p. cu portr. (II 6918)
23197. ~ O serbare a Gazetei Matematice. 17 Maiu 1909. Dare de seama alcătuită de Niculae I. Georgescu, inginer, redactor la Gazeta Matematică. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1909. (23 x 16). 44 p. + 1 f. pl. (II 15918)
Vezi de asemenea:
• În onoarea D-lui Anghel Saligny... Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  346) GEORGESCU, NICOLAE T. (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NICOLAE T. (1846-?)
23198. ~ Memoriu asupra afecţiunilor canceróse. Presentatu la concurs de stipendii pentru mergerea la Facultatea din Paris de N. T. Georgescu, Licenţiatu în medicină şi chirurgie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (22 x 1,5). 39 p. (Scóla Naţională de Medicină din Bucuresci. Concursulu din 1868). (II 170421)
23199. ~ Raport asupra Congresului medical internaţional de la Roma [de Dr. N. Georgescu, Medic-Şef al Capitalei]. [Bucureşti], 1894. (23 x 16). 20 p. (Serviciul Sanitar al Capitalei). (II 393787)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul menţionat la sfîrşitul textului, p. 20. Anul menţionat de mînă, cu cerneală pe exemplarul aflat în BAR.
23200. ~ Recherches sur l’action pyhsiologique et thérapeutique du sulfate de quinine. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 27 juillet 1870, par Nicolas T. Georgesco, né à Bucharest (Roumanie). Docteur en Médecine. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1870. (27,5 x 21,5). 52 p. (Faculté de Médecine de Paris). (II 2923)

Nu exista imagini
  347) GEORGESCU, ORESTE (1891-1918)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ORESTE (1891-1918)
Vezi: ORESTE

Nu exista imagini
  348) GEORGESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, P.
Editări de texte:
SOLOMON, IOAN. Biografia vieţii polcomnicului. Istorisită de sine însuşi şi scrisă de ~. Craiova, 1862 ; 1891, 1910.

Nu exista imagini
  349) GEORGESCU, P., medic
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, P., medic
23201. ~ *Quelques considérations sur le traitement de la pneumonie chez l'adulte [par Le] Dr. P. Georgescu. Montpellier, 1871. 4°. 46 p. (Crăinicianu, p. 57).

Nu exista imagini
  350) GEORGESCU, P., poet
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, P., poet
23202. ~ Amor şi lacrămi. Poesi noui, de P. Georgescu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1880. (21,5 x 15). 32 p. 50 bani. (II 444516)

Nu exista imagini
  351) GEORGESCU, PANAIT P. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PANAIT P. (1874-?)
23203. ~ Despre participarea mamei la puterea părintească în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă de Georgescu P. Panait. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), 1900. (22,5 x 16). 92 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412325)

Nu exista imagini
  352) GEORGESCU, PANTELE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PANTELE
23204. ~ Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Teleorman. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa de la 3 Martie 1891, sub presidenţia Majestăţei Sale Regelui, (revădută în urmă şi complectată) de Pantele Georgescu, Fost publicist, fost director de prefectură, etc. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (24 x 17). XI + 382 p. (Societatea Română. Premiul General G. Manu) (II 84060)
23205. ~ Poliţia drumurilor şi câmpurilor în România comparativ cu alte ţări [de] Pantele Georgescu. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1910. (20 x 13). 62 p. 1 leu. (I 16170)

Nu exista imagini
  353) GEORGESCU, PARASCHIV (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PARASCHIV (1868-?)
23206. ~ Cercetări istorico-critice asupra canónelor sfinţilor apostoli. Tesă pentru Licenţă de Diaconul Paraschiv Georgescu. Susţinută la... Februarie 1898. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (23 x 16,5). 4 f. + 109 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 170825)

Nu exista imagini
  354) GEORGESCU, PAUL M. (1821-1899)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PAUL M. (1821-1899)
(Un sătean; Sâteanu; P. M. G.; P. Matsukolu)
23207. ~ Clopotul Mitropoliei fără limbă în 1866 şi cu limbă în 1888 de P. M. Georgescu]. Bucuresci (Tip. Toma Theodorescu), 1888. (22,5 x 15). 8 p. (II 147725)
Două poezii dedicate clopotului Mitropoliei din Bucureşti.
23208. ~ Colecţie de fabule spre amuzarea şi instruirea şcolarului primaru prelucrate în proză şi versuri de P. M. Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (18 x 11). VIII + 88 + IV p. cu ilustr. 75 bani. (I 75105)
23209. ~ Copii legalisate de Documentele moşiei Conţeştii-de-jos din judeţul Dâmboviţa proprietate a D-lui Grigorie Conţescu şi a fraţilor D-sale. Transcrise după cele vechi, protocolite şi corigiate typograficesce de P. M. Georgescu, paleografu şi translatoru de limba grecă la Archiva Statului. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1878. (36 x 25,5). 2 f. + VIII + 325 p. (III 233777)
23210. ~ Copii legalisate de documenele moşiei Stoeneşti cu toate înclinatele trupuri Delenii şi Fundu-Floreştii din Judeţulu Ilfovu ale Doamnei Elisa Alexandru Plagino (Născută H. Theodorache). Transcrise după cele vechi, protocolite şi corigiate tipograficesce de P. M. Georgescu, paleografu şi translatoru de limba grecă la Arhiva Statului. Bucuresci (Typ. Mihalescu & Luis), 1877. (40 x 30). 2 f. + IV. + 126 p. (III 439673)
23211. ~ Cristofor Colomb. Viaţa, aventurele, descoperirile şi suferinţele lui. Traducere liberă de P. M. Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Josef Göbl), 1892. (21 x 14). VI-72 p. (II 70976)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23212. ~ Dogmele, vieţele, credinţele, systemele şi sentinţele cellor mai renumiţi philosophi din antiquitate. Illustrate cu portretele lor de pe monete şi diferite antiquităţi conservate prin museuri. Cu uă precuvântare despre philosophie, cu esplicaţiuni asupra olympiadelor şi mai multe note esplicative. Prelucrare din mai multe opere de M. P. Georgescu. Bucuresci (Typographia Naţională), 1866. (19 x 13,5). 290 p. + 25 f. pl. (I 61466)
Lista de prenumeranţi la sfîrşitul textului, pp. 279-290.
23213. ~ Elegie în memoria D-şorei Iulia Hajdeu. Absolventă în litere şi filosofie la Facultatea Sorbonei din Paris. Decedată în etate de 19 ani în diua de 17 Septembre 1888. [De P. M. Georgescu]. s.l., [1888]. (20,5 x 13). 10 p. (I 142030)
Numele autorului la sfîrşitul textului, p.10.
23214. ~ Momente câmpeneşti. Culegere din Poesiile [pe copertă: colectsie din Poeziile] unui Satean [=P. M. Georgescu]. [Partea I-II]. Bucuresci, 1852. (15 x 10,5). 79 p. (I) ; 80 p. (II). (I 424401)
Datele editoriale pe copertă. Cu alfabet de tranziţie. Autorul identificat după: Iarcu, p. 63 şi 71.
23214a. ~ Idem. Cullegere din Poesiile unui Sâteanu. Partea III şi IV. Bucuresci (Tip. Bisericescă din St. Mitropolie), 1855. (14 x 10,5). 159 p. (I 424401)
Cu alfabet de tranziţie.
23215. ~ Proza în Versuri. Vise, aiurări şi amintiri vechi şi noui, [de P. M. Georgescu]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (20 x 13). 2 f. + 105[-108] p. (II 172397)
Lipsă coperta.

Traduceri:
ARAGO, J. Pujolu chefulu Mikeletikoru. Trad. de ~. Bucureşti, 1856.
•*Aventurile unui marinaru francezu în noua Guinea. Trad. de ~. [188?].
• Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz. Trad. de ~. Bucuresci, 1878.
CIHACEV, P. A. Pacea din Paris... Trad. de ~. Bucuresci, 1858.
CORTAMBERT. *O dramă în fundul Mărei. Trad. de ~. Bucureşti, 1881.
DANILEVSKI,GREGOR. P. Luarea Ismailului. Trad. de ~. Bucureşti, 1885.
DEMOGEOT, J. Literele şi Omulu de litere. Trad. de ~. Bucureşti, 1880.
• Despre respectulu autorităţiloru stabilite. Trad. de ~. Bucuresci, 1857.
DUMAS, AL. Regina Margot. Trad de ~. Bucuresci, 1856.
FEREAL, V. de. Misterele Inkuisiţiei. Trad. de ~. [Vol. I-II]. Bucuresci, 1855. (Bibl. Litteraria, Seria II).
FOTINO, ILIE Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilante. Trad. de ~. Bucuresci, 1874.
HERODOT. Muzele lui... Trad. de ~. Bucuresci, 1893.
• Influenţa bunei stări materiale şi a bunului traiu asupra moralităţii. Trad. de ~. Bucureşti, 1885.
• Istoria bisericii armene. [Trad. de ~], [188?].
• Le Sage. Istoria lui Gil-Blas de Santillan. Trad. libera de P. Matsukolu (Georgescu). Bucureşti, 1855.
MAIZIERES, A. DE. Tablou sinopticu... a tututor religiunilor pămîntului. Trad. de ~. Bucuresci, 1867; 1870.
PELLICO, SILVIO. Datorii ale omului. Trad .de ~. Bucureşti, 1847 ; 1892.
PLUTARH. Din vieţile paralele a bărbaţilor iluştri.
• Viaţa lui Cesar. Trad. de ~. Bucureşti, 1880 ; 1891.
• Preumblare geografică în naraţiuni. [Trad. de ~], [188?].
• Primulu epistolaru. Trad. de ~. [188?].
• Revoluţiunile din China. Trad. de ~. [1855].
TEXIER, EDMOND. Grecia şi instrucţiunile ei. Trad. de ~. Bucuresci, 1856/1857.
VLASSOPULO KERKIREU, STELIAN. Apărare a Bisericei Răsăritene. Trad. de ~. Bucuresci, 1859.
Vezi de asemenea:
• Din dogmele Marilor Filosofi Antici. [Extrase din cartea lui P. M. Georgescu, 1866 de I. S.] Muşăteşti-Argeş, 1902. (Biblioteca Săteanului, nr. 2).
• Rumänische Erzählungen. [Antologie]. 2. Bd. Bukarest, 1908.

Nu exista imagini
  355) GEORGESCU, PAVEL D. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PAVEL D. (1883-?)
23216. ~ Contribuţiuni la studiul anatomiei descriptive al ficatului şi aparatului său excretor la păsări (găină, porumbel, bibilică, curcan, raţă gîscă, cuc, cioară-pucioasa, caprimulg, bot-gros şi vrabie). Cu 4 planşe şi 2 figuri intercalate în text. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Prezentată şi susţinută la... de Pavel D. Georgescu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (23 x 16). 34 p. cu ilustr. + IV f. pl. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti. Lucrare făcută în Laboratorul de Anatomie comparată, nr. 204). (II 21276)

Nu exista imagini
  356) GEORGESCU, PETRE C.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PETRE C.
Vezi: GEORGESCU-DELAFRAS, PETRE C. (1885-1963)

Nu exista imagini
  357) GEORGESCU, PETRE N. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PETRE N. (1881-?)
23217. ~ Teoria generală a probelor. Procedura de urmat pentru ascultarea martorilor şi experţilor şi pentru descinderea locală. Tesă pentru licenţă susţinută de Petre N. Georgescu. Craiova (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (23,5 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412714)

Nu exista imagini
  358) GEORGESCU, PIMEN (1853-1934)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, PIMEN (1853-1934)
23218. ~ Apologetica creştină. Cursul arhier. Pimen Piteşteanu dela Facultatea de teologie din Bucureşti. [Bucureşti], 1894. (20,5 x 16,5). 110 p. (II 204510)
Lipsă coperta. Descriere după titlul scris de mînă cu cerneală pe învelitoarea cursului. Anul, la p. 23.
23219. ~ Cuvîntarea din Senat la modificarea legi[!] clerului [de] Pimen Episcop al Dunărei de Jos. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1906. (23 x 16,5). 42 p. (II 2796)
23220. ~ Cuvântarea din Senat la modificarea legei Sinodului [de] Pimen, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (23,5 x 15,5). 46 p. (II 14158)
23221. ~ Discursul I.P.S. Metropolit Pimen al Moldovei la Legea Exproprierii şi Votul Universal în Senat. Iaşi (Tip. Ziarului Neamul Românesc), 1918. (16 x 11,5). 24 p. (I 254225)
23222. ~ Discuţiuni în Senat asupra art. 13 din Legea pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase şi măsuri în contra beţiei [de] Pimen, Episcop al Dunărei de Jos. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (18,5 x 12), 19 p. (I 8876)
23223. ~ Enciclică pastorală dată cu prilejul Sfintelor Pasci din anul mîntuirei 1904, [de Pimen. [Bucuresci] (Albert Baer), [1904]. (26 x 20,5). 8 p. (Sfînta Episcopie a Dunărei de Jos). (II 11658)
Lipsă copertă şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale la p. 8.
23224. ~ Jurământul Ostăşesc [de] Pimen, Metropolitul Moldovei. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1912. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 29721)
23225. ~ Jurămîntul şi Cuvinte ostăşeşti [de] Pimen, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1914. (19,5 x 13). 75 p. (I 37899)

În colaborare:
FLORU, IOANIKIE ş.a. Actul de acusaţiune... contra I.P.S. Ghenadie Petrescu. Bucureşti, 1896.
Traduceri, prefeţe:
MUNTEANU, NICODEM, LUDOVIC COSMA şi ANGHEL CONSTANTINESCU. Jos beţia. [Prefaţă de ~]. Bucureşti, 1908. (Bibl. Soc. Solidaritatea, nr. 1).
POPESCU, NIFON. O scrisoare de la Sfîntu-Munte... [cuprinde şi scrisoarea de răspuns a Arhiereului ~]. Bucureşti, 1899.
• Rapoarte (Două)... despre organizaţia mănăstirilor din Bucovină de Stariţii mănăstirilor Neamţu şi Râşca. [...Cu o introducere de Pimen Mitropolitul Moldovei şi Sucevei]. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  359) GEORGESCU, SCARLAT, jurist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SCARLAT, jurist
23226. ~ Despre vendere-cumperare. Tesa pentru licenţia susţienuta de Scarlat Georgescu. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1877. (23 x 16). 104 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (BCU-Iaşi III 44031)

Nu exista imagini
  360) GEORGESCU, SCARLAT, traducător
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, SCARLAT, traducător
Traduceri:
CONSTANT, BENJAMIN. Pribeagul. Trad. de ~. Bucureşti, 1913. (Bibl. Minervei, nr. 133).
FLAMMARION, C. Erupţia vulcanului Krakatoa. Trad. de ~. Bucureşti, 1909. (Bibl. Minervei, nr. 53).
GUYAU, J. M. Pentru părinţi şi copii. Trad. de ~. Bucureşti, 1909. (Bibl. Minervei, nr. 59).
~. Spre mai bine. Trad. de ~. Bucureşti, 1910. (Bibl. Minervei, nr. 87).
LAMENNAIS. Cartea poporului. Trad. de ~. Bucureşti, 1909. (Bibl. Minervei, nr. 36).

Nu exista imagini