Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  321) GEORGESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN
23157.~ Dovezi nouă pentru adevăruri vechi. Gânduri şi îndemnuri de Ioan Georgescu. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip diecezane), 1916. (14 x 10). 119 p. (Biblioteca Semănătorul, nr. 17). (BCU-ClN 177005)
Tipografia pe verso f. de titlu. Cuprinde o suită de conferinţe referitoare la diverse probleme ale vieţii.
23158. ~ *Poveşti cu tâlc, adunate şi tâlcuite de Ioan Georgescu. Comlăuşul Mare, 1917. 40 fil. (Cărţile poporului, nr. 14). (Tr, 48(1917), nr. 7-12, dec. 1, p. 177: Bibliografie).

Nu exista imagini
  322) GEORGESCU ION B. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU ION B. (1882-?)
23159. ~ Asupra fundamentului dreptului de a pedepsi [de] I. B. Georgescu. Lucrare presentată ca Teză de Licenţă. Craiova, Librăria şi Tip. David. J. Benvenisti, [1904]. (21,5 x 14). 109 p. (II 4121)
Pentru an, vezi: Georgescu, vrso f. de titlu.

Traduceri :
• Codul penal japonez. Trad. de ~. Craiova, 1915.

Nu exista imagini
  323) GEORGESCU, ION C. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ION C. (1879-?)
23160. ~ Ministerul public, studiu juridic şi Quaestiones perpetuae din Dreptul Roman. Tesă de Licenţă de Ion C.Georgescu. Bucuresci (Tip. M. S. Niculescu), 1904. (23 x 16). 84 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 3841)

Nu exista imagini
  324) GEORGESCU, IOAN G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN G.
23161. ~ Despre obligaţiunile vendătorului şi cumperătorului în Dreptul Roman şi Român. Tesă susţinută pentru obţinerea titlului de licenţă în drept de Ioan G. Georgescu (Craiova). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23 x 15). XI-70 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120779)

Nu exista imagini
  325) GEORGESCU, IOAN M. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN M. (1872-?)
23162. ~ Rolul emisiei în mecanismul vocal [de] I. M. Georgescu, Profesor de canto. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Biruinţa), 1913. (18 x 12,5). 30 p. cu ilustr. 2 lei. (I 34333)

Nu exista imagini
  326) GEORGESCU, IOAN T. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN T. (1869-?)
23163. ~ Tutela în dreptul roman şi civil român. Tesă pentru licenţă de Ioan T. Georgescu susţinută la... 1900. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23,5 x 15,5). 89 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120967)

Nu exista imagini
  327) GEORGESCU, LELIA
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, LELIA
23164. ~ Aphorismes du Coeur [par] Lélia Georgesco. Paris (Alphonse Lemerre, Editeur (Impr. A. Lemerre), 1904. (19,5 x 12). 3 f. + 150 p. + 1 f. (Bibliothèque contemporaine). (I 198996)
23165. ~ Inassouvis [par] Lélia Georgesco. Paris, Bibliothèque Internationale d'Edition E. Sansot & Cie (Impr. Rennaise L. Caillot et Fils), 1907. (18 x 12). 232 p. (I 170179)
Tipografia la p. 232.

Nu exista imagini
  328) GEORGESCU, M. H.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, M. H.
Vezi:
DRAGU, IOAN. Campania anilor 1916-1918. Coperta şi hors-text de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  329) GEORGESCU, MARIN G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MARIN G.
23166. ~ 24 Ianuarie 1859. Conferinţă ţinută la liceul Sf-tul Sava de Marin G. Georgescu, Elev cl. VIII. Cu o cuvîntare a d-lui Prof. Sabba Ştefănescu, Directorul Liceului. Bucuresci (Tip. M. M. Antonescu), 1904. (16 x 11,5). 27 p. (I 2739)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  330) GEORGESCU, MARIUS (1888-1973)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MARIUS (1888-1973)
23167. ~ Omagiu profesorului Victor Babeş oferit de Societatea Studenţilor în Medicină. Redactat de Drd. Marius Georgescu, bibliotecarul Societăţei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (24,5 x 19,5). 233 p. + 2 f. portr. + 10 f. pl. (II 42089)
La pp. 197-232: Bibliografia lucrărilor principale ale profesorului V. Babeş.

Nu exista imagini
  331) GEORGESCU, MIHAIL (1864-1935)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MIHAIL (1864-1935)
23168. ~ Analisa nomolului din lacul Tekir-Ghiol, luat de la Băile Eforiei şi de la marginea satului de Dr. M. Georgescu, Chimist, inspectorul farmacielor Eforiei. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1900. (23 x 16), 11 p. (II 267945)
23169. ~ Despre Emplastrele de Cauciuc. Comunicare făcută în secţiunea Farmaciei de Farmacist Prof. Dr. Georgescu. [Bucureşti, 1912]. (22,5 x 15,5). 8 p. (Al VIII-lea Congres al Asociaţiunei Române pentru Înaintarea şi Răspândirea Ştiinţelor). (Extras din "Revista Farmaciei", Nr. 11, din 1912). (II 31047)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.
23170. ~ Ueber einige Tetrahydroketochinoxaline [von] M. Georgescu. Berlin (A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade), 1892. (23,5 x 14,5). pp. 952-957. (Sonderabdruck, Bericht der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrgang XXV. Heft 5, 140). (II 53634)
Descriere după copertă.
23171. ~ Ueber Hydrochinoxaline. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu vertheidigen am 8. August 1892 von Michail Georgescu aus Bukarest. Berlin (A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade)), [1892]. (22,5 x 14,5). 57[-60] p. (II 52318)
La p. 60: "Curriculum vitae".
23172. ~ Ueber Schwefligsaureester der aromalischen Reihe, [von] M. Georgescu. Berlin (A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade), 1891. (23,5 x 14,5). pp. 416-418. (Sondrabdruck. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrgang XXIV, Heft 3, Nr. 74). (II 53633)
Descriere după copertă.

În colaborare:
23173. ~ Despre o nouă franceină derivată de la benzina tetraclorată (1,3,4,5), de Georgescu şi Mincu. Bucureşti (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1889. (23 x 15). 4 p. (BCU-ClN 185903)
Descriere după copertă. La p. 1: "Această notă, a fost presentată de d-l Prof. Friedel, Societăţei de Chimie din Paris, în şedinţa de la 9 Noembre, 1888".
23174. ~ Sur une nouvelle francéine dérivée de la benzine tétrachlorée (1,3,4,5) [par] M. M. Georgesco et Mincou. Paris (Soc. d'Imp. Paul Dupont), [1888]. (22 x 14). 3 p. (Extrait du Bulletin de la Société chimique de Paris). (BCU-ClN 187575)

Vezi şi:
ISTRATI, I. C. şi ~. Action de l'iode [...] sur le phénylsulfonate de calcium. Paris, [1891].
~. Sur le benzène tétraiodé... Paris, .1889

Nu exista imagini
  332) GEORGESCU MIHAIL (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU MIHAIL (1873-?)
23175. ~ Contribuţiuni la Studiul Herniei Inguinale a Vesicei (Cystocel). Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 24 Martie 1901 de Mihail Georgescu, intern al Institutului Medico-Militar, bacalaureat în sciinţe şi litere. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu 1901. (24,5 x 16,5). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 586). (II 413472)

Nu exista imagini
  333) GEORGESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MIHAIL
23176. ~ Anevrismul aortei tip recurent. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Iunie 1907 de Mihail Georgescu, Extern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1907. (23 x 16). 62[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 951). (II 6896)

Nu exista imagini
  334) GEORGESCU, MIHAIL D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MIHAIL D.
23177. ~ Adopţiunea în dreptul român şi roman. Tesa pentru licenţa de Michail D. Georgescu. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (23,5 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412702)

Nu exista imagini
  335) GEORGESCU, MIHAIL V. (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, MIHAIL V. (1847-?)
23178. ~ Du scorbut. Epidémie observée pendant le siège du Paris par Michel V. Georgescu, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien élève des hôpitaux, ex-aide major à l'ambulance de la Presse, Membre de la Société d'anthropologie. Paris, Adrien Delahaye, Libraire-Editeur (A. Parent, imprimeur de la Faculté de Médecine), 1872. (23,5 x 14,5). 80 p. (I 19303)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Menţionată ca teză în Rally I, p.121.

Nu exista imagini
  336) GEORGESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, N.
23179. ~ Noua carte de cetire cu figuri, pentru clasele primare prelucrată de N. Georgescu, licenţiat în drept. Ed. II. Partea I. Pentru clasa I şi II. Iaşi, Edit. şi proprietatea Librăriei Dim. Daniel (Tip. Lucrătorilor Romani Associati), 1885 [pe copertă: 1886]. (20,5 x 13,5). 143 p. 50 bani. (II 384923)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23180. ~ Idem. Prelucrată de N. Georgescu Licenţiat de la facultatea de drept din Iaşi. Partea I. Pentru clasa II-a. Iaşi, Edit. şi proprietatea Librăriei Dim. Daniel (Tip. Anton Sc. Savul), 1880. (22 x 15). 100 p. cu ilustr. + 5 pl. 60 bani. (II 241264)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23181. ~ Idem. Prelucrată de N. Georgescu, Licenţiatŭ de la Universitatea din Iaşi. Partea II Pentru clasa III. Iaşi, Ediţia şi proprietatea Librăriei Dim. Danielu, 1884 [pe copertă: 1885]. (20 x 12,5). 162 p. 75 bani. (I 384907)

Nu exista imagini
  337) GEORGESCU, N., editor
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, N., editor

Traduceri, editări de texte:
BELEZE, G. Istoria Sântă a Vechiului şi Noului Testament. Trad. de ~. Craiova, 1892.
• Conferinţele Preoţilor jud. Dol-jiu. [Editate de protoereu ~]. Craiova, 1897.

Nu exista imagini
  338) GEORGESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, N.
Vezi: GEORGESCU-COCOŞ, NICOLAE

Nu exista imagini
  339) GEORGESCU, NAE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NAE
Traduceri :
SCHUCKERT et Co. Nürnberg... Instrucţiuni pentru punerea în mişcare şi menţinerea instalaţiunilor electrice. Trad. de ~. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  340) GEORGESCU, NEDELEA
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, NEDELEA
23182. ~ Despre existenţa lui D-zeu de Pr. Nedelea Georgescu, Licenţiat în Teologie, Alexandria. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. [1915]. (14,5 x 10). VIII-256 p. 90 bani. (Biblioteca pentru toţi, 914-916). (I 48487)
23183. ~ Este folositoare Religia Creştină? [de] Preotul Nedelea Georgescu-Alexandria, Licenţiat în Teologie. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (15,5 x 10,5). VII-108[-111] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 753). (I 29583)
23184. ~ Minunile Domnului nostru Iisus Hristos de Pr. Nedelea Georgescu, Licenţiat în Teologie, Parohul bisericei Sf. Nicolae din Alexandria. Alexandria (Tip şi Libr. Alexandri[!] A. N. Vasilescu), 1907. (20 x 13,5). 1 f. + 144[-146] p. (II 120968)
23185. ~ Studiu asupra lui Ciril de Ierusalim. Teză pentru licenţă de Nedelea Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16,5). 91 p. (Universitatea din Bucuresci, Facultatea de Teologie). (II 120968)

Nu exista imagini