Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  301) GEORGESCU, GEORGE, economist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GEORGE, economist
23125. ~ Condiţiuni generale pentru primiri şi exploatări de moşii în regie pe comptul şi socoteala proprietarilor de G. Georgescu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1898. (20,5 x 15). 25 p. (Banca Rurală Română). (BCU-Iaşi IIB 12891)
23126. ~ Mésuri de suprafaţă în deamănuntul noui şi vechi de ori-ce întinderi în lăţimi şi lungimi pentru patraturi, dreptunghiuri, triunghiuri şi alte forme calculate gata precum: echivalentul greutăţei librelor în chilograme pentru tóte felurile de producte, echivalentul falciei de Moldova cu pogónele de Muntenia şi diverse calcule practice relative la măsurători, operaţiuni de cereale etc. De G. Georgescu, comptabil agricol şi comercial. Brăila (Tipo-Lit. Universala C. P. Nicolau), [1891]. (16 x 11,5). 1 f. + IX + 182 p. + 1 tab. (I 532472)
Lipsă coperta. Datat după adresa Ministerului de aprobare a cărţii (f. 1). Tipo-Litografia menţionată pe verso f. de titlu.
23127.~ Rapport pour la fondation à Bucarest Roumanie d'une société anonyme au capital de 20 millions frcs. divisé en 4000 actions de 5000 francs chacune pour l'industrie, le commerce, l'exploitation du sol et du sous-sol sous la dénomination de Banque Française-Roumaine par G. Georgesco, comptable-administrateur d'une grande exploitation de fermes, Bucarest. Bucarest (Inst. d'Arts graphiques Charles Göbl), 1900. (23,5 x 16). 32 p. (II 412699)
23128. ~ Reguli de administraţie raţională pentru exploatări de moşii în regie cu contabilitate specială agricolă în partidă dublă, însoţită osebit şi de budgete agricole deschise anume pentru punerea în aplicare, de George Georgescu, Bucuresci. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23,5 x 16). 61 p. (Călăusa Agricultorului). (II 6638)

Nu exista imagini
  302) GEORGESCU, GEORGE, prefect
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GEORGE, prefect
23129. ~ Judeţul Caliacra din punct de vedere administrativ, financiar, economic, social şi cultural. Raport adresat D-lui Ministru de Interne de către George Georgescu, Prefectul judeţului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 15,5). 69 p. (II 362107)

Nu exista imagini
  303) GEORGESCU, GEORGE, stenograf
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GEORGE, stenograf
23130. ~ Tratat de dactilo-stenografie, pentru uzul acelora cari au scris repede de George Georgescu, Profesor de Dactilografie. Bucureşti, 1915. (23,5 x 15,5). 31 p. 1,50 lei. (II 46937)

Nu exista imagini
  304) GEORGESCU, GEORGE B..
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GEORGE B..

În colaborare:
23131. ~ Operaţiuni de noapte de locotenenţii George B. Georgescu, Reg. Dolj, No. 1, [şi] Const. G. Voiculescu, Reg. Rovine 26. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1915. (17,5 x 11). 130[-132] p. (I 42485)
Lipsă p. 3 şi 4 a copertei.

Nu exista imagini
  305) GEORGESCU,GEORGES. (?-1916?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU,GEORGES. (?-1916?)
23132. ~ Băncile Populare Săteşti [de] G. S. Georgescu. Licenţiat în drept. Bucuresci (Inst. De arte grafice Eminescu), 1904. (21,5 x 13,5). 96 p. (II 1893)
La p. 96 menţiunea: Această lucrare a fost prezentată ca teză de licenţă. Bibliografie la pp. 95-96.

Nu exista imagini
  306) GEORGESCU, GRIGORE, istoric
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GRIGORE, istoric
23133. ~ *Contribution à l'histoire des anévrismes artériosoveineux [par] Grégoire Georgesco. (Thèse). Paris, A. Parent, 1873. 4°. 50 p. (Rally I, p. 120-121)

Nu exista imagini
  307) GEORGESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GRIGORE
Traduceri:
• Mic’a civilizaţia creştina. Trad. din l. franceza de ~ . Călăraşi, 1875 ; ed. II, 1876.

Nu exista imagini
  308) GEORGESCU, GRIGORE (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GRIGORE (1881-?)
23134. ~ Artritele sacro-iliace puerperale, [de] Dr. Gr. Georgescu, Chirurg la Spitalul Filantropia. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (20 x 13,5). 15 p. (Extras din "Gazeta Medicală", Nr. 16, 1 Februarie 1913). (II 33916)
23135. ~ Deux cas d'Absence congénitale du vagin. Vaginoplastie par l'intestin grêle, par Gr. Georgesco, Chirurgien adjoint à l'Hôpital Coltzea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1916. (23,5 x 16,5). 10 p. cu ilustr. (II 46816)
23136. ~ Indicaţiunile şi tratamentul chirurgical al Peritonitei tuberculoase generalizate. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de… Iunie 1908 de Gr. Georgescu, Intern definitiv al Spitalelor civile. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908. (23 x 16). 74[-76] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1025). (II 10843)

Nu exista imagini
  309) GEORGESCU, GRIGORE, diacon
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GRIGORE, diacon
23137. ~ Viaţa casnică şi socială la Iudei pe timpul lui Isus Christos. Teză pentru licenţă de Diaconul Grigore Georgescu. Susţinută la... Decembrie, 1895. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1895. (23 x 15,5). 101[-103] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de teologie). (II 120701)

Nu exista imagini
  310) GEORGESCU, GRIGORE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GRIGORE (1886-?)
În colaborare:
GEORGESCU, T. ş.a. Cartea soldatului de artilerie şi geniu. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  311) GEORGESCU,GRIGORE G. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU,GRIGORE G. (1885-?)
23138. ~ Consideraţiuni asupra Complicaţiunilor Apendicitei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octombrie 1912 de Grigore G. Georgescu. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1912. (22 x 14,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1253). (II 28941)

Nu exista imagini
  312) GEORGESCU, I. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, I. (1849-?)
23139. ~ *Instrucţiunea şi educaţiunea în corpurile de trupă [de] Maiorul I. Georgescu. Bucureşti, Carol Göbl, [1903?]. 8°. 80 p. 1,50 1. (RBibliogr, 2(1903), nr. 5-6, p. 113).

Nu exista imagini
  313) GEORGESCU, I. C.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, I. C.
23140. ~ Suflete otrăvite [de] I. C. Georgescu. Nuvele. Prefaţa de d. Th. M. Stoenescu, Directorul Revistei Literare. Ed. II, adăogată şi complectată. Bucureşti (Tip. Nicolae N. Voicu), 1904. (16 x 11,5). 157[-159] p. 2 lei. (I 410817)
La p. 6, nota autorului: "Volumul al doilea e acesta contopit cu cel d'intîi, ale cărei nuvele sînt în parte refăcute".
23141. ~ Surmenaj [de] I. C. Georgescu. Nuvele. Vol. I. Prefaţa de d. Th. M. Stoenescu. Directorul Revistei Literare. Bucureşti, Edit. Revistei Literare (Tip. Corpului Didactic. Ispasescu & Brătănescu), 1898. (15,5 x 10,5), 95 p. 70 bani. (I 410805)
Tipografia la p. 4 a copertei. Una din nuvele, "Duelul", este după J. J. Rousseau.

Nu exista imagini
  314) GEORGESCU, I. ST.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, I. ST.

Editări de texte:
PETRESCU, Z. Lecţiuni de terapeutică. Culese de ~ & M. NEGOESCU. Bucureşti, 1900-1901.

Nu exista imagini
  315) GEORGESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ILIE
23142. ~ Cursu de aritmetica elementaru, pentru scoalele primare de I. Georgescu, învăţător, Iassi, Edit. Librăriei Dimitrie Daniel (Tip. Dim. Gheorghiu Lucr. Asociaţi), 1889. (20 x 12,5). 198[-200] p. (II 379681)

Nu exista imagini
  316) GEORGESCU, ION, căpitan
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ION, căpitan
23143. ~ Nomenclatoru alfabetic al Legilor, Reglementelor, Înaltelor Decrete. Decisiilor, Circularilor, Ordinelor şi diferitelor Instrucţii apărute şi publicate prin Monitorul Ostei începând de la Nr. 54 din anul 1884 (urmare) şi până la Nr. 1 din anul 1886. Precum şi cele publicate prin colecţiunea de legi volumul al III-a (oficial publicat în anul 1885); Asemenea conţinând în aşezarea în ordinea alfabetică a tuturor articolelor din Legea Soldelor, Reglementu de administraţie militară şi Serviciul Interior al Trupelor de Infanterie aflate astăzi în vigoare, de Căpitan Ion Georgescu din Reg. 32 Dorobanţi. Buzău (Typ. Al. Georgescu), 1886. (23 x 15,5). 112 p. (II 193020)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  317) GEORGESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN
23144. ~ Succesiunile neregulate în Dreptul Roman şi Civil Român. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan Georgescu, Licenţiat în Sc. Istorico-filosofice. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1896. (22,5 x 15). XXIV,46 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 120606)
Pe p. 4 a copertei menţiunea: Tipărită cu spesele Societatei Studenţilor universitari Solidaritatea.

Nu exista imagini
  318) GEORGESCU, IOAN, sub-locotenent
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN, sub-locotenent
23145. ~ Succesiunea soţului supravieţuitor în dreptul român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1901. De Ioan Georgescu, Sub-locotenent în administraţie. Bucuresci, (Tip. Speranţa), 1901. (24 x 16,5). 31 p. (II 120923)

Nu exista imagini
  319) GEORGESCU, IOAN, preot
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN, preot
23146. ~ Raporturile publice şi private între Iudei şi Romani De la anul 140 înainte de Hristos şi până la anul 70 dupe Hristos adică până la distrugerea Ierusalimului de către Tit. Teză pentru Licenţă susţinută la... 1904 de Preotul Ioan Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph GSbl), 1904. (23 x 15,5). 64[-67] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie, nr. 198). (II 3850)
Pentru numărul tezei, vezi: RBibliogr, 2(1904), nr. 1-2, p. 5.

Nu exista imagini
  320) GEORGESCU, IOAN (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, IOAN (1855-?)
23147. ~ Cartea plugarilor seu Povestiri economice despre grădinărit, economia câmpului, crescerea vitelor şi celelalte ramuri laterale ale economiei de Ioan Georgescu. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1899. (19,5x 14). 91 p. (I 459564)
Lipsă coperta.
23148. ~ *Curs practic de economie, cuprindând noţiuni despre grădinărit, economia câmpului, vierit, cultura pădurilor, crescerea vitelor, stupărit şi cultivarea vermilor de metasa, intocmit pentru şcólele poporale şi pentru adulţi de Ion Georgescu, invetiatoriu dirigente in Brasieu. [Ed. I.?]. [Braşov, 1889]. (Lumin, 10(1889), nr. 82, nov. 9 (oct. 28), p. 3: Bibliografie).
23149. ~ *Idem pentru şcoalele poporale, pentru adulţi şi pentru toţi, cari se interesează de aceste ramuri ale economiei de Ioan Georgescu, învăţător dirigent. Ed. II. Braşov, Edit. librăriei Niculae I. Ciurcu, 1890. 65 bani. (FD, 4(1889), nr. 37, sept. 29/17, p. 6: Bibliografie ; RP, 4(1889), nr. 21, nov. 1, p. 14: Bibliografie ; Lumin, 11(1890), nr. 32, mai 10 (apr. 28), p.3: Cărţi aprobate).
23150. ~ Curs practic de economie cuprindând noţiuni despre Grădinărit, economia câmpului, vierit, cultura pădurilor, crescerea vitelor, stupărit şi cultivarea vermilor de mătase, întocmit pentru şcólele poporale, pentru adulţi şi pentru toţi, cari se intereséză de aceste ramuri ale economiei, de Ion Georgescu, înveţător dirigent. Ed. III. Cu mai multe figuri în tecst[!]. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1894. (19,5 x 13). 93[-96] p. cu ilustr. (BCU-ClN 49778)
Tipografia pe verso p. de titlu.
23151. ~ Idem, cuprindând noţiuni despre Grădinărit, economia câmpului, economia vitelor şi celelalte ramuri laterale ale economiei, întocmit pentru şcólele poporale de Ion Georgescu înveţ. dirig. Ed. IV revâdută şi adausă. Cu mal multe figuri în tecst[!]. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (19 x 13). 116 p. cu ilustr. (I 155913)
Lipsă coperta.
23152. ~ *Curs de economie pentru clasa a V-a şi a VI-a a şcoalelor poporale de I. Georgescu. Ed. V revăzută şi adausă cu 73 ilustraţiuni in text. Braşov, Edit. librăriei Ioan I. Ciurcu, 1913. 72 fileri. (FD, 28(1913), nr. 31, iul. 7, p. 7: Bibligrafie).
23153. ~ Economia câmpului şi crescerea vitelor. Observări şi îndrumări practice pentru economii de Ioanu Georgescu. Braşov (Tip. Alexi), 1886. (19 x 12). 36 p. 25 cruceri. (I 411526)
23154. ~ Emiliu Viciu, Pedagogul şi opera sa. Studiu comemorativ, de Ioan Georgescu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (25 x 17,5). 20 p. (Retipărire din "Transilvania"). (BCU-ClN 392020)
23155. ~ Legendar economic pentru şcólele economice, de repetiţiune şi adulţi compus de Ioan Georgescu, Învăţ. dirig. comunal. Ballzsfalva (Blaş) (Tip. Seminariului Gr. Cat.), 1900. (22 x 15). VII + 163 p. 80 fil. (II 120602)
23156. ~ Povestiri economice despre grădinăritu, economia câmpului, vieritu şi păduritu de Ioanu Georgescu. Braşov (Tip. A. Muresianu), 1894. (16 x 12). 136 p. (I 496059)
Lipsă coperta.

În colaborare:
[VÁRÓ, B. şi ~]. Legendar pentru clasa a doua a scolelor poporale prelucrat după Joanu Gáspár. Ed. II rev. Budapesta, 1898 ; ed. II[!] rev., 1900 ; ed. III rev., 1901 ; ed. III[!] rev., 1902 ; ed. IV rev., 1903 ; ed. IV[!] rev., 1904.
~. Legendar pentr clasa a III. a scolelor poporale prelucrat după Joanu Gáspár. Ed. II îmb. Budapesta, 1898 ; ed. III îmb., 1901 ; ed. IV îmb. 1903 ; ed. IV[!] îmb., 1904.
~. Legendar pentru clasa a IV-a a scolelor poporale, prelucrat după Joanu Gáspár Ed. III ampl. şi îmb., 1903 ; ed. III[!] ampl. şi îmb., 1904.

Nu exista imagini