Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  281) GEORGESCU, CONSTANTIN T. (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN T. (1857-?)
23096. ~ Atribuţiunile judelui de instrucţiune şi competinta sea. Tesa pentru licenţia. Susţinută în diua de... Anul 1880 de Constantin T. Georgescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1880. (23,5 x 15,5). 85 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 534651)
Pe copertă, titlul: Thesa pentru Licenţia de Constantin T. Georgescu (Născut în Bucuresci).

Nu exista imagini
  282) GEORGESCU, CRISTEA (?-1935)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CRISTEA (?-1935)
23097. ~ Despre viţiile de consimţiment în dreptul roman şi român Tesa de licenţia susţinută la… 1891 de Cristea Georgescu. Iassy (Tip. Fulgerul D. Gheorghiu), 1891. (22 x 15). 62 p. (Facultatea Juridică din Iassy). (II 412167)

Nu exista imagini
  283) GEORGESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, D.
23098. ~ Longevitatea. Descoperirea adevăratei origină a cauzei patogenică reală a arteriosclerozei (bătrâneţea precoce) şi a tutulor mizeriilor fizice prin care se reduce lunga viaţă a omului aproape la nimic, de şi omul e creat şi menit a supravieţui ca şi Matusalem, vecinic în tinereţe, sute de ani de Maior D. Georgescu. 15 Septembrie 1908 Bucureşti. Bucureşti (Tip. ModernăGr. Luis), 1908. (17 x 11). 14 p. (I 63744)

Nu exista imagini
  284) GEORGESCU, D., matematician
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, D., matematician
23099. ~ O problemă de existenţă relativă la ecuaţia iperbolică lineară de ordinul al doilea de Dl. D. Georgescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (26 x 18). pp. 251-257. (Buletinul Societăţii Române de Ştiinţe din Bucureşti, An. XX, Nr. 2 şi 3). (II 21847)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  285) GEORGESCU, D. D.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, D. D.
23100. ~ Despre origina limbei şi Legătura dintre cugetare şi vorbire. Studiu limbistic, fisiologic şi psichologic [pe copertă adaogă: şi pedagogic], de D. D. Georgescu, Profesor. Bucuresci (Tip. Centrală, Fraţii Popescu), 1889. (22,5 x 15,5). 1 f. + VIII + 132 p. + 3 f. (II 120645)
23101. ~ Fraseologia latină coprindend: Ordina vorbelor. Periodul şi figuri. După Berger, pentru usul cl. VI de licee şi seminarii de D. D. Georgescu, Profesor la liceul Sântu Sava. Ed. I corespundând întocmai cu noua programă a înveţămentului secundar. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Eminescu), 1902. (20 x 13,5). 103 p. 1,50 lei. (II 58712)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  286) GEORGESCU, DEMETRIU PR.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DEMETRIU PR.
23102. ~ [Dreptul roman. De tutelis; Dreptul român. Despre tutelă]. Thesa pentru licenţia susţinută la 9 Maiu 1868 de Demetriu Pr. Georgescu născut în Buzeu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (18 x 12,5). 2 f. + 79 + 2 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (I 5159)

Nu exista imagini
  287) GEORGESCU, DIMITRIE, jurist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DIMITRIE, jurist
23103. ~ Despre adopţiune. Teză pentru licenţă de Dimitrie Georgescu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1898. (23 x 15,5). 33 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala Sciinţelor Superioare de Stat). (II 120783)

Nu exista imagini
  288) GEORGESCU, DIMITRIE, avocat
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DIMITRIE, avocat
23104. ~ Divorţul. Tesă pentru licenţă de Dimitrie Georgescu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (22,5 x 15,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120584)

Nu exista imagini
  289) GEORGESCU, DIMITRIE (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DIMITRIE (1846-?)
23105. ~ Contribuţiuni la studiul principiilor imediaţi al brioniei dioice. Teza presintată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de D. Georgescu, Farmacist de divisie. Bucuresci (Tipo Lit. Eduard Wiegand), 1889. (23 x 15). 2 f. + 36 p. (II 412443)

Nu exista imagini
  290) GEORGESCU, DIMITRIE, econom
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DIMITRIE, econom
23106. ~ Biserica este subordonată sau coordonată statului? De Preotul D. Georgescu, Parochul bisericii Sf. Nicolae (Duşumea) din Bucuresci. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (19,5 x 13). 43 p. (I 120189)
23107. ~ Biserica ortodoxă nu este contrară naţionalităţii. Conferinţă de Economul D. Georgescu, Revizor Eclesiastic al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei, ţinută în ziua de 22 Septembrie 1909 în Focşani la Congresul Asociaţiunii generale pentru răspîndirea ştiinţelor. Bucureşti (Albert Baer), 1910. (23 x 15,5). 16 p. 50 bani. (II 19248)
23108. ~ Conferinţe morale pentru clasa V-a a şcoalelor secundare de fete pentru cercurile culturale şi şcoalele de adulţi de Econ. D. Georgescu, Profesor la Şcoala secundară gradul II Externat de Fete şi la Şcoala Normală de învăţători din Bucureşti. Bucureşti (Atel. grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (18,5 x 12). 140[-143] p. (I 466795)
23109. ~ Necredinţa şi cauzele ei. Conferinţă ţinută în oraşul Târgovişte în şedinţa publică în seara de 24 Septembrie 1911, cu ocaziunea congresului Asociaţiunii generale române pentru înaintarea şi răspîndirea ştiinţelor, de Econ. D. Georgescu, Revizor Eclesiastic al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (23 x 15,5). 15 p. (II 26060)
23110. ~ Observaţiuni asupra serviciului divin de Economul D. Georgescu, Revizor eclesiastic al Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei. Bucureşti (Albert Baer), 1911. (23 x 15,5). 16 p. 20 bani. (II24971)
Cu o menţiune suplimentară: "Extras din raportul Nr. 42 din 16 Decembrie 1910, înaintat I.P.S. Mitropolit Primat" (p. 3).
23111. ~ Predici in Duminecile Triodului ale Penticostarului şi în sărbătorile de peste an de Economul Dimitrie Georgescu, Parohul Bisericii Duşumea din Bucureşti şi Revizor Eclesiastic al Sf. Mitropolii a Ungro-Ulahiei. Bucureşti (Albert Baer), 1910. (24,5 x 16,5). 204 p. (II 21533)
23112. ~ Regenerarea lumii prin creştinism şi ideile socialiste de Economul D. Georgescu, Parochul bisericii Sf. Nicolae (Duşumea) din Bucuresci. Conferinţă ţinută în ziua de 13 Ianuarie 1902, în şedinţa Societăţii clerului român, Ajutorul. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (20 x 13,5). 1 f. + 11 p. + pp. 5-65. 60 bani. (II 120305)
23113. ~ Rolul bisericii în desvoltarea limbii şi naţionalităţii române. Conferinţă ţinută la Societatea clerului Ajutorul în diua de 19 Ianuarie de Părintele Econ. D. Georgescu. Bucuresci (Stab. grafic Albert Baer), 1903. (17,5 x 12). 42 p. (I 120006)
23114. ~ Sentimentul de umanitate în creştinism. Conferinţă de Economul D. Georgescu, Revizor Eclesiastic al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei, ţinută în sala Ateneului din Bucureşti cu ocaziunea concertului dat de Societatea Clerului Român Ajutorul în seara de 14 Aprilie 1909. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (23,5 x 16). 15 p. 50 bani. (II 15909)
23115. ~ Sinodul II Trulan sau Quinisext. Teza pentru licenţă susţinută la... Maiu 1900 de Dimitrie Georgescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16,5). 84 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 82956)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  291) GEORGESCU, DUMITRU, caporal
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, DUMITRU, caporal
23116. ~ O! Franţa mea iubită (Dreptul a învins Forţa) de Caporalul Georgescu Dumitru, Regimentul 22 Infanterie, Comp. 9 Spitalul Brâncovenesc, Camera 56. Bucureşti, 16 Octombrie 1916. Târgovişte (Tip. Dâmboviţa, Ilie Ch. Pârvulescu), 1918. (16,5 x 10,5). 16 p. 2 lei. (I51832)

Nu exista imagini
  292) GEORGESCU, EMILIAN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, EMILIAN
23117. ~ La nature juridique du contrat collectif de travail [par] Emilian Georgescu, Docteur en Droit. Paris (Impr. A. Bailet), 1914. (23,5 x 15,5). 190 p. (ASE-B II 19872)

Nu exista imagini
  293) GEORGESCU, ENACHE N. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ENACHE N. (1867-?)

În colaborare:
GHEORGHIU, P. ş.a. Geografia judeţului Brăila pentru clasa II urbană. Ed. I. Brăila, 1910 ; 1911.
~. Geografia judeţului Brăila pentru divizia II, rurală, an. II. Ed. I. Brăila, 1910 ; 1911.

Nu exista imagini
  294) GEORGESCU, FLORICA G. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, FLORICA G. (1873-?)
23118. ~ Metoda practică pentru arta de a spăla, călca şi scoaterea petelor de D-ra Florica Georgescu Profesoară. Maestră la şcoala de menaj externă a Statului, Diplomata şcoalei societăţei Industriale şi Comerciale din Lausanne-Helveţia. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (20 x 13). 91 p. 1,50 lei. (I 20326)

Nu exista imagini
  295) GEORGESCU, FLORICA ŞT. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, FLORICA ŞT. (1884-?)
23119. ~ Rolul educativ al şcoalei rurale (Comunicare făcută la Congresul învăţătorilor din 1912, în oraşul Roman) de Florica Georgescu, învăţătoare, Comuna Tărtăşeşti, Judeţul Ilfov. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1913. (18 x 11,5). 23 p. (I 35679)

Nu exista imagini
  296) GEORGESCU, G., preot
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, G., preot
23120. ~ Fotiu şi activitatea lui ierarchică faţă de episcopul Romei. Tesa pentru licenţa susţinută la... Maiu 1895 de Pr. G. Georgescu, Profesor. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (22,5 x 15,5). 4 f. + 107 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 120821)

Nu exista imagini
  297) GEORGESCU, G., teolog
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, G., teolog
23121. ~ Despre Pentateuch. Teză pentru licenţă de G. Georgescu. Susţinută la... Aprilie 1901. Bucuresci (Tip şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16). 47 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 120702)

Nu exista imagini
  298) GEORGESCU, G. G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, G. G.
23122. ~ Despre Succesorii Legitimi în dreptul roman şi civil romîn[!]. Cu o introducere asupra fundamentului dreptului succesoral. Teză de Licenţă susţinută de G. G. Georgescu. Bucuresci (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (23 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3950)

Nu exista imagini
  299) GEORGESCU, G. T.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, G. T.
23123. ~ Despre territorialitatea legilor penale. Thesa pentru licenţia. Susţinută la... 1877 de G. T. Georgescu (Născut în Bucureşti [tipărit greşit: Bucurecci]). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (23 x 15,5). 87 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412698)

Nu exista imagini
  300) GEORGESCU, GAVRIL I.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, GAVRIL I.
23124. ~ Au fost!... şi vor fi încă! (Povestea unui neam). Compusă de Gavril I. Georgescu : şi citită la serbarea dată de Soc. Cultura intimă în incinta Şc. Superioare de Comerţ din Craiova, cu ocazia împlinirei a 50 ani de la unire, 1859-1909. Craiova (N. I. Macavei, Tipografie, Legatorie de Cărţi, Secţie de Cartonage), 1909. (20,5 x 13,5). 16 p. (II 12657)

Nu exista imagini