Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  261) GEORGESCU, ANTON
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ANTON
23040. ~ Ipoteca Legală în Dreptul Civil Român. Teză pentru licenţă de Anton Georgescu. Susţinută în ziua de… 1903. Bucuresci (Tip. şi fonderia de litere Thoma Basilescu), 1903. (23 x 15,5). 48 p. (Scóla Superioră de Sciinţe de Stat. Palatul Universitătei din Bucuresci). (II 120782)

Nu exista imagini
  262) GEORGESCU, AURELIA (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, AURELIA (1883-?)
23041. ~ Despre leucocitoză în scarlatină. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Aurelia Georgescu, Internă a spitalelor. Prezentată şi susţinută la... Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1911. (23 x 15,5). 42 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1186). (II 23528)

Nu exista imagini
  263) GEORGESCU, AUTONOM (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, AUTONOM (1876-?)
23042. ~ Operaţiunea Javartului cartilaginos. Procedeul Bayer. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Autonom Georgescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură, Minerva), 1900. (23 x 15,5). 46 p. cu ilustr. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 1). (II 120700)

Nu exista imagini
  264) GEORGESCU, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, BASILIU
23043. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă [de] Basiliu Georgescu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (24 x 16). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413403)

Nu exista imagini
  265) GEORGESCU, C. S.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, C. S.
23044. ~ Precisii asupra navigaţiunei fluviale de C. S. Georgescu, Căpitan Officer de Marină. Galaţi (Typo-Lithogr. J. Schenk), 1889. (22 x 14,5). 63 p. (Biblioteca Flotilii). (II 412168)

Nu exista imagini
  266) GEORGESCU, C. T.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, C. T.
23045. ~ Gagiul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de C. T. Georgescu. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23,5 x 16). 35 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412606)

Nu exista imagini
  267) GEORGESCU, CHRISTACHE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CHRISTACHE (1870-?)
23046. ~ Către Ideal. Spre Patriotism [de] Christache Georgescu, Profesor. Două conferinţe ţinute în amfiteatrul gimnaziului din T-vişte. Târgovişte (Tip. Dâmboviţa Florea Pârvulescu & Ilie Ch. Pârvulescu), 1913. (19 x 12). 66 p. (I 37781)
23047. ~ Conferinţe şi discursuri [de] Christache Georgescu [Pe copertă şi: Licenţiat în litere şi drept. Directorul Gimnaziului din Târgovişte]. vol. I. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (20,5 x 14). 134 p. (II 342253)
23048. ~ Creşterea şi instrucţiunea copiilor la romani, [de] Cristache Georgescu [pe copertă şi: Licenţiat în litere şi drept, directorul Gimnaziului din Tîrgovişte]. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1908. (22 x 14). 158 p. 2 lei. (II 11995)
Pe verso f. de titlu menţiunea: Această lucrare a servit drept teză de licenţă în litere obţinută cum laude în Ianuarie 1898, preşedinte fiind D-l Grigore Tocilescu, profesor universitar.
23049. ~ Cuza-Vodă [de] Christache Georgescu, Profesor. Conferinţă [ţinută în amfiteatrul gimnaziului din Târgoviste în seara de 30 Martie 1912]. Târgovişte (Tip. Viitorul), 1912. (19 x 12,5). 43 p. + 1 f. pl. (I 28027)
Descriere după copertă. Bibliografie la p.43.

Nu exista imagini
  268) GEORGESCU, CHRISTODULO (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CHRISTODULO (1859-?)
23050. ~ Defensiva activă ca cel mai raţional dispozitiv de luptă modern resultând din introducerea armelor cu tragere repede şi a pulberii fără fum. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Tîrgovişte la 16 Ianuarie 1892, de Locot Georgescu Christodulo din al III-lea Regiment Dâmboviţa No. 22 cu 4 tabele la finit. Bucuresci (Tipografia, Litografia şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu) (1892. (22,5 x 14,5). 48 p., 4 pl. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 49-a Publicaţiune). (II 73501)
Descriere după copertă.
23051. ~ Pilde şi învăţăminte din Răsboiul ruso-japonez [de] Locot.-Colonel Georgescu Chr. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (24,5 x 17). VIII + 368 p. + 1 h. (II 14170)
23052. ~ Principii relative la tactica focurilor infanteriei de Căpitanul Georgescu Christodulo. Brevetat de Stat-Major. Bucuresci (Tip. Voinţa. Naţională), 1902. (20,5 x 14). 1 f. + IV + pp. 9-282 + IV p., cu ilustr. (II 138458)
Lipsă coperta.
23053. ~ Tactica celor trei arme [de] Căpitanul Georgescu Christodulo, Brevetat de Stat-Major. Lucrare aranjată dupe programul examenului de maior, pentru candidaţii de infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, intendenţă şi administraţie. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (20,5 x 14). 2 f. + VIII p. + 420 p. + IV p. (II 118421)
Lipsă coperta.
23054. ~ Tactica actuală a celor trei arme [de] Maiorul Georgescu Christodulo, Brevetat de Stat-Major. Lucrare alcătuită după programul examenului de maior, pentru candidaţii din toate armele şi după programul de admitere în şcoala superioară de răsboiu. Cu peste 300 exemple în text. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1905. (23,5 x 16,5). 400 + IV p. + 1 f. erata. (II1886)
Bibliografie la p. 4.

Nu exista imagini
  269) GEORGESCU, CONSTANT C. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANT C. (1885-?)
23055 ~ Aplicarea legii învoelilor agricole [de] Constant C. Georgescu. Doctor în drept de la Facultatea din Paris, inspector agricol. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (24 x 16,5). 1 f. + 78 p. (Extras din "Viaţa Românească"). (II 459767)
23056. ~ Exproprierea din punct de vedere juridic economic şi social [de] Constant C. Georgescu, Docent la Facultatea de Drept din Bucureşti. Iasi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (23,5 x 15,5). 1 f. + 40 p. 1 leu. (Extras din Viaţa Românească). (II 36533)
23057. ~ Impozitul pe venit în doctrină şi legislaţiunea comparată de Constant C. Georgescu, Doctor în drept delà Facultatea din Paris. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1911. (24,5 x 17,5). 206 p. 4 lei. (II 99610)
23058.~ Istoricul Societăţii Musicale Române "Doina" din Turnu-Severin fondată în anul 1897 Noembrie 12. Scris din însărcinarea Comitetului de Constant C. Georgescu, Licenţiat în Drept, Avocat. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de cărţi Luiza I. Cuţui), 1906. (23 x 16). 56 p. (II 6325)
23059. ~ Pămînt şi Vot pentru ţărănime. Discursul D-lui Constant C. Georgescu, Deputat al colegiului al III-lea de Mehedinţi, rostit în şedinţa Adunării deputaţilor din 17 Martie 1914 cu prilejul discuţiunei asupra revizuirei Constituţiunii. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (23 x 15). 34 p. (II 37214)
23060. ~ La réforme agraire en Roumanie. Thèse pour le doctorat. Présentée et soutenue le 7 Décembre 1908 par Constant C. Georgescu. Paris, V. Giard et E. Brière Libraires-Editeurs (Impr. spéciale de la Librairie, Giard et Brière), 1908. (22 x 15). 300 p. (Faculté de Droit de l'Université de Paris). (II 289542)
23061. ~ Idem, par Constant C. Georgescu-Severin, Docteur en Droit. Paris, V. Giard et E. Brière Libraires-Editeurs (Imp. spéciale de la Librairie, Giard et Brière), 1908. (24,5 x 16,5). 301 p. (II 260286)
23062. ~ Idem. Paris, V. Giard et E. Brière Libraires Éditeurs (Imp. spéciale de la Librairie, Giard et Brière), 1909. (23 x 16). 300 p. (II 257965)
Lipsă coperta. Tipografia la p. 300.
23063. ~ Rezultatele reformelor agrare din 1907 de Constant C. Georgescu, Docent la Facultatea de Drept din Bucureşti. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (24 x 17). 41 p. 1 leu. (II 33701)
23064. ~ Scrisoare către oşteni. Trimeasă de Constant C. Georgescu, Deputat al colegiului III ţărănesc din judeţul Mehedinţi, Docent Universitar. Iaşi (Tipografia Naţională), 1917. (23 x 15,5). 15 p. (II 131670)
23065.~ Le service maritime roumain [par] Constant C. Georgescu. Docent à la Faculté de Droit de Bucarest. Bucarest (Atél. graphiques Socec & Co.), 1913. (23,5 x 16). 15 p. (Extrait de la revue "Le Mouvement Économique". Numéro du 1 Avril 1913). (II 30962)
23066. ~ *Sindicatele Agricole [de] Constant C. Georgescu. Bucureşti, 1907. (Georgescu, C. C. Apl., cop. 4 ; Georgescu, C. C. Imp., cop. 4).
23067. ~ Soluţiunea conflictelor dintre capital şi muncă [de] Constant C. Georgescu, Doctor în Drept la Facultatea din Paris. Fasc. I. Conciliaţiunea. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1911. (24 x 16). 56 p. + 15 p. Anexe (ASE-B II 1473)
Lipsă coperta.
23068. ~ Studii de economie rurală [de] Constant C. Georgescu Severin, Doctor în drept delà Facultatea din Paris. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1909. (24,5 x 16,5). 53 p. (II 12797)

În colaborare:
23069. ~ Colecţiune de legi financiare, judiciare şi administrative votate de corpurile legiuitoare în seziunea ordinară şi extraordinară a anului 1905/1906 cuprinzând: Legea domeniilor Statului, înstrăin. şi rescump. bunurilor, regular, propr. imob. în Dobrogea, minelor, pescuitului, silvică, exploat. petrolului şi ozocheritei, const. şi percep, contrib. directe de urmărire, cotitul vaselor, telegrafie fără fir, servic. maritim, echipagiilor şi bastimentelor, deschidere de farmacii, brevetelor de invenţiune, importul zaharinei, credit viticol, concesie teren, petrolifere ale Stat., tarif vamal, drumurilor, clerului, pensiuni, timbre şi înreg., corpul ingin., silvic, vânatului, munca minorilor şi fmeilor, terenuri băltoase şi inundaţiune, casei de împrumut pe amanet, lucrat, imprim. Statului, Bănci agricole, Bănci populare, impozit pe venit, impozit personal, Cod. civil (legea căsătoriilor), cod. just. militară, cod. comercial, Curte de Casaţie, judecat, de ocoale, loteriei, a Dobrogei încuraj. industriei, etc. etc. ... cu regulamentele acestor legi. Adunate şi colecţionate după legile promulgate în Monitorul Oficial, de G. Georgescu şi C. D. Agapiade, Funcţionari la serviciul contencios al Ministerului Domeniilor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (17 x 11). 2 f. + 496 p. (I 4274)

Nu exista imagini
  270) GEORGESCU, CONSTANTIN (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN (1861-?)
23070. ~ Despre administraţiunea tutorilor în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia. Actu public presentat şi susţinut înaintea juriului Facultăţii de Drept din Bucuresci la... Iuniu 1882 de Constantin Georgescu, Născut în Brăila. Brăila (Anteia Tipo-Lith. Pericle M. Pestemalgioglu), 1882. (22,5 x 15). 229 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 17167)

Nu exista imagini
  271) GEORGESCU, CONSTANTIN (1848-1909)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN (1848-1909)
23071. ~ Despre Cholera. Memoriu presentat la concursul de medic de reg. cl. I de Constantin Georgescu. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medic de Regiment Clasa II. Medicul Batal. 3 de Vânători. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23,5 x 15,5). 50 p. (II 141830)
23072. ~ Despre sutura în general şi diversele sele procedări. Thesa pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută la 22 Ianuarie 1879 de Constantin Georgescu (Născut în Bucuresci) Doctor în Medicină şi chirurgie, vechiu intern al Spitalelor civile. Medic de Regiment cl. II şi Cavaler al ordinului Stéua României. Bucureşti (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23,5 x 13). 97 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, No. 58) . (Bj-DrTS 22248)

Nu exista imagini
  272) GEORGESCU, CONSTANTIN, jurist
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN, jurist
23073. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Constantin Georgescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 16). 21 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 394111)

Nu exista imagini
  273) GEORGESCU, CONSTANTIN C.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN C.
23074. ~ Memoriul lui Constantin C. Georgescu, Controlor la C.F.R. Devotamentul său şi modul cum a fost recompensat după un serviciu aproape 19 ani, fiind forţat a demisiona motivat. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (20,5 x 13,5). 89 p. (II 105549)

Nu exista imagini
  274) GEORGESCU, CONSTANTIN (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN (1877-?)
23075. ~ Despre obligaţiunile naturale. Teză pentru Licenţă. Susţinută de Sub-Locot. C. Georgescu din Administraţie. Bucuresci (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (23 x 15,5). 76 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept). (II 3935)
23076. ~ Legea asupra Căsătoriilor militare şi Regulamentul ei. Decret sub No. 975 din 3 Martie 1900 şi 1140 din 10 Martie 1900 şi publicate în Monitorul Oficial No. 279 din 12 Martie 1900 şi Monitorul Oastei, Partea regulamentară, No. 12 din anul 1900. Adnotate de Intendantul Căpitan C. Georgescu, Licenţiat în Drept. Bucureşti, Edit. Tip. Curierul Judiciar, 1915. (16,5 x 10,5). 39 p. 1 leu. (I 42743)

Nu exista imagini
  275) GEORGESCU, CONSTANTIN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN (1867-?)
23077. ~ Cartea soldatului recrut de Căpitan C. Georgescu din Regimentul Vlaşca No. 5. Bucuresci (Tip. L. Motzătzeanu), 1906. (13 x 10). 64 p. cu ilustr. 15 bani. (I 16877)
23078. ~ Cum ar trebui organizată Infanteria pentru a ajuta pregătirea naţiunei de război. Conferinţă [de] Maiorul C. Georgescu din Reg. Teleorman No. 20. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă, G. Stoicescu, S-sori), 1914. (23 x 16). 34 p. (II 41890)

Nu exista imagini
  276) GEORGESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN
Vezi şi: GEORGESCU-VRANCEA, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  277) GEORGESCU, CONSTANTIN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN (1864-?)
23079. ~ Aritmetica elementară pentru uzul scalelor primare şi clasei I-a gimnazială de Constantin Georgescu, Licenţiat în matematici. Profesor la Gimnaziul din Buzgu. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (22,5 x 16). 89 p. 1 leu (II 73481)
23080. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1893. (23 x 15,5). 92 p. 1 leu. (II 73482)
23081. ~ Aritmetica practică pentru clasa I-a de licee şi gimnazii de Constantin Georgescu, Licenţiat în matematici, profesor la Liceul Lazăr şi Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român din Capitală. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (20 x 13). IV-231 p. 3 lei. (I 25469)
23082. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913. (20 x 13). IV-213 p. cu ilustr. 3 lei. (I 35549)
23083. ~ Aritmetica practică pentru clasa I-a de şcoală secundară de fete de Constantin Georgescu, Licenţiat în matematici, profesor la Liceul Lazăr şi Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român din Capitală. Ed. I. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (20 x 13). IV-161 [-163] p. 2,55 lei. (II 25366)
23084. ~ Idem. Ed. III. Carte aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi instrucţiunii Publice. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913. (20 x 13). IV-161[-163] p. cu ilustr. 2,55 lei. (II 33865)
23085. ~ Aritmetica practică pentru clasele I-a şi II-a de şcoală normală de învăţători şi învăţătoare de Constantin Georgescu, Licenţiat în matematici, profesor la Liceul Lazăr şi Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român din Capitală. Ed. I. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (20 x 13). IV-213 [-215] p. 3 lei. (II 25367)
23086. ~ Idem. Ed. II. Carte aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913. (20 x 13). IV-213[-215] p. cu ilustr. 3 lei. (II 33866)
23087 ~ Aritmetica raţionată pentru clasa V-a secundară secţiunea reală de Constantin Georgescu, Licenţiat în matematici, profesor la Liceul Mihai-Viteazul din Capitală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Soc. Cooperative pe Acţiuni Librăria Naţională (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (20 x 13). 1 f. + 208 p. 3,70 lei. (II 2156)
Tipografia pe verso f. de titlu.
23088. ~ Idem, de Constantin Georgescu, Licenţiat în Matematici, Profesor la Liceul Lazăr şi Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român din Capitală. Ed. III. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913. (20 x 13). 242 p. 4 lei. (I 35550)
23089. ~ Geometrie practică pentru şcoalele medii de Constantin Georgescu, Licenţiat în Matematici, profesor la liceul Lazăr şi la şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român din Capitală. Aprobat ca manual didactic pentru şcoalele medii. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1913. (20,5 x 13,5). 156 p. 1,20 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor). (II 38712)
23090. ~ Priviri generale asupra României şi Japoniei. Conferinţă publică ţinută la Atheneul din Buzéu în diua de 11 Martie 1894 de Constantin Georgescu, profesor. Buzéu (Tip. Al. Georgescu), 1894. (18 x 12). 32 p. (I 411204)

În colaborare:
DULFU, P., ~ şi IOAN GHIAŢĂ. Carte de aritmetică cl. I prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. V, 1907 ; cl. I prim. urb. şi din. I. rur. Ed. VI, [1907] ; ed. VIII, [1909] ; ed. IX, [1910].
~. Carte de aritmetică cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905; ed. IV, [1907] ; ed. V, [1908] ; ed. VI, [1909] ; ed. VII, [1910] ; cl. II prim. urb. şi div. II, ed. VIII, [1911] ; ed. XI, [191?].
~. Carte de aritmetică cl. III. prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. IV, [1907] ; ed. VI, [1908] ; ed. VII, [1910] ; ed. XI, [1912].
~. Carte de aritmetică cl. IV. prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. II, 1904 ; ed. III, 1905; ed. IV, [1907] ; ed. V, [1908] ; ed. VI, [1909] ; ed. VII, [1910] ; ed. X, 1916.
~. Carte de aritmetică div. I. prim. rur. Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905; ed. V, [1907] ; ed. VI, [1908] ; ed. IX, [1910] ; ed. XI, [1912].
~. Carte de aritmetică, div. II. prim. rur. (I, II). Ed. I. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. V, 1905 ; ed. VI, [1907] ; ed. VII, [1908] ; ed. X, [1909] ; ed. XI, [1910] ; ed. XII, [1912].
~. Carte de aritmetică, div. III. prim. rur. (an II). Ed. I. Bucureşti, 1904 ; an I-II, ed. II, 1904 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, [1907] ; ed. VIII, [1908] ; ed. IX, [1909] ; ed. XI, [1910] ; ed. XII, [1912].
~. Carte de aritmetică şi geometrie pentru cl. III prim. urb. Ed. III. Bncureşti, 1905 ; ed. IV. [1907] ; ed. VI, [1908] ; ed. VII, [1910] ; ed. X, [1911].
~. Carte de aritmetică şi geometrie cl. IV prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1904 ; ed. III, 1905 ; ed. IV, [1907] ; ed. V, [1908] ; ed. VII, [1910] ; ed. X, 1916.
~. Carte de aritmetică si geometrie div. III prim. rur. Ed. II. Bucureşti, 1904 ; ed. IV, 1905 ; ed. V, [1907] ; ed. IX, [1909] ; ed. XI, [1910] ; ed. XII, [1912].
~. Deslegarea exerciţiilor şi problemelor cuprinse în cărţile de aritmetică şi geometrie. Bucureşti, [191?].
~. Povăţuitor la cărţile de aritmetică şi geometrie. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  278) GEORGESCU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN G.
23091. ~ Un cuvînt asupra învăţămîntului Comercial [de] Constantin G. Georgescu, Tîrgovişte. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1915. (20,5 x 13,5). 13 p. 50 bani. (II 40719)

Nu exista imagini
  279) GEORGESCU, CONSTANTIN I. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN I. (1880-?)
23092. ~ Câte-va cuvinte asupra controlului sanitar al Comerţului şi producţiuni[!] laptelui de C. I. Georgescu, Medic Veterinar la Serviciul de Control al laptelui din Capitală. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. N. Voicu), 1907. (23,5 x 16). 15 p. (II 6655)
23093. ~ Contribuţiuni la Tratamentul Furburei Cronice prin procedeul Joly. Teză pentru obţinerea Titlului de Medic Veterinar de Const. I. Georgescu. Bucuresci. (Tip Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1904. (23 x 15). 63[-67] p. cu ilustr. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr. 162). (II 3969)
23094. ~ Igiena şi controlul producţiuni[!] laptelui [de] C. I. Georgescu. Bucureşti (Tip. Cooperativa Jubileu), 1912. (24,5 x 16). 22 p. (II 27741)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  280) GEORGESCU, CONSTANTIN I. (1868[1867?]-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, CONSTANTIN I. (1868[1867?]-?)
23095. ~ Din Pustiu. Versuri populare dedicate membrilor Societăţii Maeştrilor Sondări[!] din România de Constantin I. Georgescu, Din Filipeşti de Pădure. Insula Borneo, 1 Octombrie 1914. Câmpina (Tip. şi Legătoria de Cărţi George I. Gologan), 1916. (18,5 x 12,5). 30 p. cu portr. (I 48387)
Descriere după copertă. Datele editoriale pe cop. 4. Cuprinde şi versuri (pp. 13-30).

Nu exista imagini