Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  241) GENTILIS, I.
 • Opera
 • Imagini
GENTILIS, I.
Traduceri:
ZOLA, EMILE. Germinal. Trad. de ~. Craiova, [1897]. (Biblioteca Romanelor celebre. Colecţia Samtica).

Nu exista imagini
  242) GENTSCHICI, GH. A.
 • Opera
 • Imagini
GENTSCHICI, GH. A.
Vezi: GENČIČ, GH. A.

Nu exista imagini
  243) GENŢ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GENŢ, IOAN
23002. ~ Administraţia bisericească de Ioan Genţ, Protopop gr. cat. în Oradea Mare. Cu permisiunea prea veneratului ordinariat episcopesc gr. cat. de Oradea Mare. Oradea Mare (Tip. Nagyvárad), 1912. (24 x 18). XVI + 763[-765] p. (II 32533)
23003.~ *Mângâierea creştinului [de] Ioan Genţ. Carte de rugăciuni pentru credincioşii gr. catolici. [Ed. I]. Oradea Mare, 1906. (Genţ, p. 766; CultC, 2(1912), nr. 20, p. 638; Uni, 16(1906) ; nr. 45, nov. 3, p. 357: Bibliografie. A apărut).
23004. ~ Idem. Carte de rugăciuni pentru credincioşii greco-catolici. Din cărţile rituali ale bisericei orientali şi din alte cărţi de pietate compusă de Ioan Genţ, protopop gr. cath. în Oradea-Mare. Ed. II. Cu aprobarea şi binecuvîntarea Ilustrisimului[!] şi Reverendisimului[!] Domn Dr. Demetriu Radu Episcop gr. cat. de Oradea-Mare. Oradea-Mare (Tip. Nagyvárad), 1907. (13,5 x 9). 487 p. + 1 f. pl. (I 156122)
23005. ~ *Idem. Ed. III. Oradea-Mare, 1913. Preţul 1-6,20 cor., după calitatea legăturii. (CultC, 3(1913), nr. 5, p. 159).
23006. ~ *Mângâierea sufletului [de] Ioan Genţ. Oradea (Tip. Ad. Sonnenfeld), 1913. Preţ 32 fileri. (peste 100 pag.) (CultC, 2(1912), nr. 20, p. 638: Cărţi şi reviste ; Uni, 22(1912), nr. 128, dec. 10, p. 5).
Ed. a II-a a apărut în acelaşi an.
Traduceri:
MASSILLON, J. B. Cuvântări bisericeşti. Trad. de ~. Tom. I-II. Oradea-Mare, 1898-1906.

Nu exista imagini
  244) GENUNEANU, DIAMANDI (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GENUNEANU, DIAMANDI (1873-?)
23007. ~ Curs de fortificaţie, permanent de Maiorul Genuneanu D. din Geniu. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor de Artilerie, Geniu şi Marină), 1916. (27,5 x 21,5). 1 f. + 5 p. (a-e), 178 p. cu ilustr. + 3 pl. 2,05 lei. (Şcoalele Militare de Artilerie, Geniu şi Marină). (II 459792)
Litografiat.

În colaborare:
GEORGESCU, T. şi . I. Bardescu. Călăuza pratică pentru tinerii ofiţeri. Bucureşti, 1915; 1916.

Nu exista imagini
  245) GENY, R.
 • Opera
 • Imagini
GENY, R.
23008. ~ Condiţiunea juridică a Israiliţilor pământeni [de Geny]. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1898. (15 x 9). 32 p. 20 bani. (Biblioteca ziarului Lumea Nouă, nr. 13). (I 206770)
Numele autorului la sfârşitul textului.
23009. ~ Inscripţiile hipotecare în raport cu legislaţia noastră asupra proprietăţel imobiliare [de] R. Geny. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1899. (23,5 x 16). 71 p. 1 leu. (II 412449)

Nu exista imagini
  246) GENZUL, VASILE E. (?-1969)
 • Opera
 • Imagini
GENZUL, VASILE E. (?-1969)
23010. ~ Vânzarea roadelor pământului în tovărăşie [de] V. E. Genzul. Chişinău (Tip. V. V. Iacubovici), 1914. (22 x 15,5). 16 p. 5 cop. (Biblioteca Cooperativă, nr. 1. Sub redacţia Cuvântului Moldovenesc). (II 41868)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  247) GEO
 • Opera
 • Imagini
GEO
23011. ~ În anul 2000. Comedie într-un act, de Geo. Bucureşti, 1912. (24,5 x 17). 25 p. (II 27748)
Descriere după copertă. Jucată în Sala Liedertafel, la 2 Februarie 1912.

Nu exista imagini
  248) Geografie Monarhiei Austriace
 • Opera
 • Imagini
Geografie Monarhiei Austriace
23012. • Geografia Monarhiei Austriace cu o Introducere în Geografia preste totu tradusă din Originalulu germanu, tipăritu la Viena în tipografia Statului 1853, de Visarion Romanu profesoru supl. de pedagogia. Sibiiu,. Ediţiunea şi Tipariulu Tipografiei episcopeşti, 1855. (19 x 12). 168 p. (I 537432 ; BCU-ClN 237588)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
23013. • Idem. Sibiiu, Edit. şi tipariulu Tipografiei episcopale, 1856. (18 x 12). 135 p. (I 119765)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  249) Geografia pentru şcoalele elementare
 • Opera
 • Imagini
Geografia pentru şcoalele elementare
23013a ~ *Geografia pentru scoalele elementare. Şimleu (Tip. Victoria), 1909. 8°. 84 p. 60 bani. (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 126: Publ. rom. pe 1909).
23014 • *Geografia pentru şcoalele poporale. Cursul I. Blasiu (Typ.), 1878. 12°. 48 p. 60 b. (Popescu, Siese ani, p. 24; BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 258 ; ProGimn, pe 1880/1881, p. 74)
23015. • Idem. Ed. II. Aprobată de comisiunea scolastică Archidiecesana. Blasiu (Tip. Seminariului gr. cat.), 1882. (19 x 12). 48 p. 20 cr. (I 142047)
Fără autor. Vezi: ProGimn, pe 1882/1883, p. 66.
23016. • *Idem. Ed. III. Blaşiu, 1887. legată: 20 cr. v.a. (FB&S, 3(1890), nr. 7, ian. 1, p. 112: Cărţi aprobate pentru scólele elementare ; Uni, 1(1891), nr. 44, p. 349: De ale instrucţiunii poporale).
23017. • Idem. Ed. V. Aprobată de comisiunea scolastică Archidiecesana. Balázsfala (Blaş) (Tip. Seminariului archidiecesan), 1900. (18 x 12,5). 48 p. 36 fil. (BCU-ClN 163706)
23018. • Geografie pentru şcoalile primare. Partea I. Piatra (Tip. Unirea), 1885. (20,5 x 14). 36 p. (II 141988)

Nu exista imagini
  250) Geografia României şi a Provinciilor locuite de Români
 • Opera
 • Imagini
Geografia României şi a Provinciilor locuite de Români
23019. • Geografia României şi a Provinciilor locuite de Romînii[!] supuşi coroanei Austro-Ungare şi Ruseşti pentru clasa IV secondară de S. A. Iaşi, Edit. Libr. Dimitrie Daniel (Tip. D. Gheorghiu, Lucr. Asociaţi), 1889. (22,5 x 14). 152 p. (I 141888)
Descriere după copertă. Tipografia pe verso f. de titlu. Vezi şi manualul din 1890 al lui Vasile I. Athanasiu, cu acelaşi titlu şi acelaşi cuprins (ultimul capitol Cartografia, lipseşte). "S. A." ar fi iniţialele lui? Totuşi cartea apare cu iniţiale în anunţurile de cărţi de pe coperta ambelor ediţii.

Nu exista imagini
  251) Geometria
 • Opera
 • Imagini
Geometria
23020. • Geometria. Bucuresci (Din Stab. în Artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1876. (19 x 12). 80 p. (Ministerul de Resbel). (I 411520)

Nu exista imagini
  252) GEORGANDOPOL, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
GEORGANDOPOL, MIHAIL
23021. ~ *Etude sur les rėsections de l'intestin [par] Michel Georgandopulos. (Thèse). Paris, A. Derenne, 1880. 4°. 47 p. (Rally I, p. 120).

Nu exista imagini
  253) GEORGE, DUMITRACHE
 • Opera
 • Imagini
GEORGE, DUMITRACHE
(Jeorgi)
23022. ~ Legi de şcoală şi deprindere la analis gramatical, pentru trebuinţa tinerimi romane în şcoalele primare. Mai mic supus fiu al patriei Dumitrache Jeorgi. Bucureşti (Tip. lui C.A. Rosetti şi Vinterhalder), 1850. (17,5 x 11,5). 23 p. (I 1052)
Lipsă copertă. Cu alfabet de tranziţie. La finalul textului semnează "D. Jeorji".
23023. ~ Prescurtare de cunoscinţe universale şi alegere de mai multe cunoscinţe folositoare. Tipărite pentru trebuinţa tinerimei romane [pe copertă: de D. George]. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti şi Vinterhalder), 1851. (13,5 x 10,5). 78 p. Un sfanţih. (I 410729)

Nu exista imagini
  254) GEORGE, VASILE AL.
 • Opera
 • Imagini
GEORGE, VASILE AL.
Traduceri:
JOKAY, MÓR. Îngerul vărsării de sânge. Trad. de ~. Bucureşti, [1916]. (Căminul, nr. 22).

Nu exista imagini
  255) GEORGESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, AL.
23024. ~ Despre succesiunile legitime in Dreptul civil Romîn[!]. Teză pentru licenţă de Al. Georgescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16,5). 38 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 3615)
23025. ~ Raport asupra repausului Duminical presentat Congresului al II-lea al funcţionarilor comerciali ţinut în oraşul Focşani la 26 Octombrie 1907 elaborat de Al. Georgescu, Secretarul Secţiunei centrale a funcţionarilor comerciali (Bursa muncei). Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23 x 16,5). 16 p. 25 bani. (II 8639)
Descriere după copertă. .
23026. ~ Idem, presentat Congresului al IV-lea al funcţionarilor comerciali ţinut în oraşul Ploeşti la 26 Octombrie 1909 elaborat de Al. Georgescu, Vicepreşedinte al Secţiunei Centrale a funcţionarilor comerciali. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1909. (23 x 15,5). 16 p. 25 bani. (II 16238) Descrierea după copertă.
23027. ~ Idem, presentat Congresului al V-lea. al Funcţionarilor comerciali ţinut în oraşul Brăila la 26 octombrie 1910 elaborat de Al. Georgescu, Vicepreşedintele Centralei a Funcţionarilor comerciali. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (24 x 16,5). 16 p. 25 bani (II 21311)
Descrierea după copertă.
23028. ~ Idem, presentat Congresului al VI-lea al funcţionarilor comerciali ţinut în oraşul Bucureşti la 26 Octombrie 1911 elaborat de d-nul Al. Georgescu, Vicepreşedinte al Secţiunei Centrale a funcţionarilor comerciali. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1911. (24 x 16), 16 p. 25 bani. (II 27729)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  256) GEORGESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ALEXANDRU
23029. ~ Iuţeala Respândrei Creştinismului, [de] Alexandru Georgescu. Argument apologetic. Bucureşti, Inst. de Arte Grance şi Editură Minerva, 1905. (24 x 16). 43 p. (II 3217)

Nu exista imagini
  257) GEORGESCU, AL. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, AL. (1862-?)
23030. ~ Ghidul escursionistului în judeţul Vâlcea lucrat de Căpitanul Al. Georgescu. R-Vâlcea (Tip şi Legătoria de Cărţi O. Thüringer), 1908. (16 x 10). 24p. 50 bani. (II 11527)

Nu exista imagini
  258) GEORGESCU, ALEXANDRU G (?-1940)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ALEXANDRU G (?-1940)
23031. ~ Beiträge zum Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Rumänien von Alexander Georgescu, Doctor iuris utrisque, Staatsanwalt im Kultus- und Unterrichtsminsterium. Bukarest (Druck und Verlagsanstalt Minerva, 1913. (21,5 x 15). 71 p. (II 33285)
23032. ~ Codul Legilor asupra băuturilor spirtoase. Cu studii şi adnotat cu toată jurisprundenţa ce s'a dat în această materie de A. Georgescu, Doctor în drept. Avocat. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (24 x 16,5). 51 p. (II 434396)
23033. ~ Defensorii eclesiastici. Studiu juridico-politic de Alexandru Georgescu, Doctor în drept, avocat. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice Editură, 1914. (23 x 16). 32 p. (II 46837)
23034. ~ Die Förderung der Sittlichkeit (Verwaltungs und strafrechtliche Massnahmen) von Alexander Georgescu, Doctor Iuris, Avocat. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură,1914. (24 x 16). 22 p. (II 46876)

Nu exista imagini
  259) GEORGESCU, AMEDEU
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, AMEDEU
23035. ~ Elemente de gimnastică. Mişcări libere şi exerciţii la aparate, pentru usul şcoalelor secundare de băieţi de Amedeu Georgescu, Profesor. Călăraşi (Tip. Progresul, V. R. Bracacescu), 1900. (20,5 x 14). 25 p. 75 bani. (II 2241)

Nu exista imagini
  260) GEORGESCU, ANASTASE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GEORGESCU, ANASTASE (1872-?)
23036. ~ Împăcarea. Lucrare originală într'un act, de An. Georgescu. Representată de elevele şcólei primare de fete şi elevii gimnaziului real din T.-Măgurele, la 24 Ianuarie, 1899. Turnu-Măgurele, (Tip şi Libr. Christ. M. Dumitrache), 1899. (20 x 13). 31 p. 50 bani. (II 120303)
23037. ~ Curs elementar de Geografie pentru Usul Clasei a II-a secundară din scólele de băeţi şi fete de Anast. Georgescu, Profesor la liceul Carol I din Craiova. În conformitate cu cerinţele nouei programe. Craiova, Inst. de edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională Ralian si Ignat Samitca), 1902. (21,5 x 13,5). 211 p. cu ilustr. + 5 h. 2,75 lei. (II 459529)
23038. ~ Sentinela [de] Anastase Georgescu. Poem dramatic. Craiova (Tip. Fane Constantinescu), 1905. (20,5 x 13). 15 p. 50 bani. (II 1999)
Localitatea, tipografia şi anul pe copertă.
23039. ~ Idem. Ed. II. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1911. (19,5 x 13). 16 p. 50 bani. (I 25485).
Anul, pe copertă.

Nu exista imagini