Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  201) GEALEP, CONSTANTIN D. (1845-1897)
 • Opera
 • Imagini
GEALEP, CONSTANTIN D. (1845-1897)
22918. ~ Despre Curtea cu juraţi şi despre cestiunile ce se pun juraţilor. Thesa pentru licenţă lucrată de Constantin D. Gealep, născut în Ploesci. Presentată şi susţinută înaintea Facultăţei de Drept din Bucuresci... 1876. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1876. (23 x 16). LXIV + 297 p. [imprimat greşit: 267]. (II 17188)

Nu exista imagini
  202) GEANABET, EFENDI ACAI
 • Opera
 • Imagini
GEANABET, EFENDI ACAI
22919. ~ Omagii lui Badea Bucur eroul din Alacap din partea fraţilor şi nepoţilor. De Geanabet Efendi Acai. S.l., [1910]. (16,5 x 10,5). 18 p. (I 22221)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  203) GEANOGLU ALEX.
 • Opera
 • Imagini
GEANOGLU ALEX.
(Gianoglu)
Vezi: LESVIODACS, ALEX. GEANOGLU

Nu exista imagini
  204) GEANOGLU, IOAN A.
 • Opera
 • Imagini
GEANOGLU, IOAN A.
Traduceri :
DUMAS, AL. Cavalerul d'Harmental, trad.de ~ şi Ioan Fanutza. Vol. I-II. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  205) GEANOGLU, SCARLAT (1803-1864)
 • Opera
 • Imagini
GEANOGLU, SCARLAT (1803-1864)
Traduceri:
• Aducerea trupului Împeratului Napoleon în Franţa. Trad. de Paharnicul ~. Bucureşti, 1843.
• Istoria lui Napoleon Bonaparte. Trad. din franţuzeşte de D. Sărdarul ~. Bucureşti, 1840.

Nu exista imagini
  206) GEANOLU, GEORGE DEMETRIU
 • Opera
 • Imagini
GEANOLU, GEORGE DEMETRIU
Traduceri :
• Petru sau Recunoştinţa. Trad. de ~. Bucureşti, 1862.
Nu exista imagini
  207) Gebete für das Seelenheil
 • Opera
 • Imagini
Gebete für das Seelenheil
• Gebete für das Seelenheil der Hingeschiedenen. Vezi: • Hazcuras Nĕşumois (Pomenirea morţilor). Gebete... Trad. de A. Silbermann. Tulcea, 1912.

Nu exista imagini
  208) GEBHART, ÉMILE.
 • Opera
 • Imagini
GEBHART, ÉMILE.
22920. ~ I. Aleluia. II. Cea din urmă noapte a lui Iuda. [La dernière nuit de Judas]. [Tălmăciri de Const. Al. Holban din Au son des cloches de Émile Gebhart]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1914]. (18,5 x 12). 36 p. 20 bani. (Biblioteca Huşilor, 3 Aprilie 1914, nr. 2). (I 48349)
Descriere după copertă. Numele autorului şi al traducătorului la p. 19 şi la p. 36.
22921. ~ După ce Ulyse revăzu Itaca… [de] Emile Gebhart. Traducere cu învoirea editorilor francezi şi biografia lui Gebhart de N. I. Apostolescu. Bucureşti, Edit. Biroului Universal Atanasie I. Niţeanu (Tip. cooperativă Poporul), 1912. (16 x 10,5). 161 p. (Biblioteca Universală, nr. 45, 46, 47). (I 443923; BCU-Iaşi I 33851)

Nu exista imagini
  209) GEBLESCU, AUREL S.
 • Opera
 • Imagini
GEBLESCU, AUREL S.
22922. ~ Manifestul-Program al ziarului Stéua-Olteniei No. 1 de Marţi 15 Februarie 1900, [de Aurel S. Geblescu]. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (19 x 12,5). 51 p. (I 423982)
Autorul semnat la p. 51.

Nu exista imagini
  210) GEBLESCU, CONSTANTIN R. (1870-1927)
 • Opera
 • Imagini
GEBLESCU, CONSTANTIN R. (1870-1927)
22923. ~ Constanţa Port-Franc. Publicat în Noua Revistă Română de C. R. Geblescu, Fost magistrat, Doctor în drept din Paris. Craiova (Tipografia şi Legătoria de Cărţi F. Constatinescu), [1902]. (16 x 10). 47 p. (I 511525)
Pentru an vezi: Geblescu, p. 4 a copertei.
22924. ~ Întrebări asupra Formărei Monografiilor Comunelor Rurale din judeţul Doljiu [de] C. R. Geblescu, Prefect 1905. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1905]. (26,5 x 20,5). 63 p. (II 4189)
22925. ~ Problema agrară în Romînia[!] de C. R. Geblescu, Doctor în drept din Paris, fost magistrat, fost prefect al judeţului Dolj. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca & D. Baraş), [1907]. (21 x 14). 75 p. 1 leu. (II 7310)
Datată după informaţii din textul prefeţei.
22926. ~ La propriété rurale à Rome, en France et en Roumanie. Avec une Introduction Sur l'évolution de la société et de la propriété en général. Par C. R. Geblesco, Docteur en Droit de la Faculté de Paris. Paris, A. Pedone, Éditeur (Laval, Imp. et stér. B. Jamin), 1895. (25,5 x 17). 2 f. + 391[-393] p. (Etude d'économie politique critique). (II 171059)
22927. ~ Droit roumain. La question agraire à Rome. Droit français. La division de la propriété et la question agraire en France et en Roumanie. Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-dessus présentée et soutenue le 22 Décembre 1894... par Constantin Geblesco. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, Éditeurs Libraires de la Cour d'Appel et de l'ordre des avocats A. Pedone, Successeur (Laval, Imp. et stér. E. Jamin), 1894. (23,5 x 17). 2 f. + 394 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 260388)
Tipografia la p. 391. Lipsă coperta.
22928. ~ La Question d'Orient et son caractère économique [par] C. R. Geblesco. Paris, Librairie Académique Didier Perrin et C-ie, Libraires-Éditeurs (Impr. J. Dumoulin), 1904. (19 x 12,5). 3 f.. + 216 p. (I 5812)
Tipografia la p. 216. Pe p. 4 a copertei: "Paris, Imp. E. Capiomont et C-ie".

Nu exista imagini
  211) GEDEF
 • Opera
 • Imagini
GEDEF
Vezi: FISCHER, GEORGE D.

Nu exista imagini
  212) GEDEON
 • Opera
 • Imagini
GEDEON
Vezi: GHEDEON

Nu exista imagini
  213) GEDEON, monahul
 • Opera
 • Imagini
GEDEON, monahul
22929. ~ Cuvinte din Prolog fórte folositóre pentru cei ce vor ceti cu evlavie şi cu frica lui Dumnezeu culese de Gedeon Monachul, Chilia Sfântului Gheorghe din muntele Athos. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1895. (16 x 10). 88 p. (I 153726)
22930. ~ Idem. Braşov (Tip. Schlandt), 1896. (16,5 x 12,5). 1 f. + p. 51-88. (1 156049)
Pe cop. 4: "S'au dat în tipar de mine Bonifatie monahul dela Peştera Schitului Acsinovului. Cu scop de a zidi o bisericuţă cu chramul Prea Sfintei Născătórea de Dumnezeu la muntele Athos. Preţul cât Dumnezeu vě va şti".

Nu exista imagini
  214) Geheim-Protokoll wegen der Anwendung Gewisser Bestimungen...
 • Opera
 • Imagini
Geheim-Protokoll wegen der Anwendung Gewisser Bestimungen...
• Geheim-Protokoll wegen der Anwendung Gewisser Bestimungen des Friedensvertrages... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; s.l., 1918.
• Geheimprotoholl zum dem Osterreichisch-Ungarisch-Rumänischen wirtschaftlichen Zusatzwertrag von 7 Mai 1918... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; s.l. 1918.

Nu exista imagini
  215) GEHLEN, O.
 • Opera
 • Imagini
GEHLEN, O.
În colaborare:
SCHMIDT, K., ~, V. Thumser. Gramatica latină elementară. Partea I. Etimologia. II. Sintaxa. Suceava, 1896-1897.

Nu exista imagini
  216) GEIGER, JULIUS
 • Opera
 • Imagini
GEIGER, JULIUS
22931. ~ Catechismulu elementaru alu Religiunei Mosaice, prelucratu după autori Germani, de Iulius Geiger, Vechiu Instituoru alu scólei comunităţei Israelite din Iaşi. Iaşi, Edit. şi Tip. H. Goldner, 1887. (20 x 12,5). 38 p. 60 bani. (I 411492)

Nu exista imagini
  217) GELBER, ADOLF (1840-?)
 • Opera
 • Imagini
GELBER, ADOLF (1840-?)
22932. ~ Heber die neueren Methoden der Quecksilber-Behandlung bei der secundären Syphilis. Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der Doctorvürde in der Medecin und Chirurgie vorgelegt der Medicinische Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und offentlich zu verheidigen am 1 August 1868, von Adolf Gelber aus Folticeni in Rumänien. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Lange), [1868]. (19,5 x 12,5). 32 p. (I 411527)
Notă bio-bibliografică la p. 32.

Nu exista imagini
  218) GELCULLESCU, T. A.
 • Opera
 • Imagini
GELCULLESCU, T. A.
22933. ~ Cursŭ de Aritmetica elementară lucrată pentru usulu şcoalelor primare urbane şi rurale de ambe-sexe de T. A. Gelcullescu. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1889. (19 x 12,5). 144 p. 70 bani. (I 120102)
22934. ~ *Exerciţii aritmetice asupra celor patru operaţiuni ale numerilor întregi, pentru usul clasei I primare de ambe sexe [de] T. A. Gelcullescu. Craiova, Benvenisti, 1879. 12°. 24 p. 25 b. (RR, 1(1879), nr. 3, mart., p. 10).
22935. ~ Istoria sacră conţinendu Noul Testament, prelucrată pentru usulu eleviloru scóleloru primare de ambe-sexe, de T. A. Gelcullescu, Institutore din Craiova. Ed. I. Corectată şi aranjată în conformitate cu tablourile trămise scóleloru primare de Onor. Ministeru. Craiova, Librar-editor şi tipograf Filip Lazar, 1890. (18 x 12,5). 1 f. + 52 p. cu ilustr. 30 bani. (I 120106)
22936. ~ Idem, conţinêndu Vechiulu şi Noulu Testamentu, prelucrată pentru Usulu Eleviloru Scólleloru Primare de Ambe-Secse de T. A. Gelcullescu, Institutore din Craiova. Ed. I. Corectată şi arangiată în conformitate cu Tablourile trimise Scólleloru Primare de Onor-Ministeru. Craiova, Librar-Editor, Tipograf Filip Lazar, 1889. (18,5 x 12,5). 103 p. 70 bani. (I 120103)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22937. ~ Idem. Ed. II. Corectată şi arangiată în conformitate cu tablourile trâmise scólleloru primare de Onor. Ministeru. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar (Tip. Filip Lazar), 1889. (18,5 x 12,5). 108 p. cu ilustr. 70 bani. (I 120104)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22938. ~ Idem, conţinendu Vechiul Testament, prelucrată pentru usulu eleviloru scóleloru primare de ambe-sexe de T. A. Gelcullescu, Institutore din Craiova. Ed. I. Corectată şi aranjată în conformitate cu Tablourile trămise scóleloru primare de Onor. Ministeru. Craiova, Librar, Editor şi Tipograf Filip Lazar (Tip. Filip Lazar), 1890. (19 x 12,5). 56 p. cu ilustr. (I 120105)
22939. ~ Rugăciunile necesarii Elevilor Clasei I-a de ambe-sexe pentru studiu adunate de T. A. Gelcullescu. Ed. VIII. Revădută şi adăogită. Craiova, Edit. Librăriei S. Benvenisti (Tip Fraţi[i] Benvenisti), 1885. (16,5 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 119973)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22940. ~ Idem. Ed. IX. Revădută şi adăogită. Craiova, Edit. Librăriei S. Benvenisti (Tip. Benvenisti), 1886. (17 x 10,5). 32 p. 15 bani (I 120008)
Tipografia pe verso p. de titlu.

Nu exista imagini
  219) GELEP, ILIE N. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GELEP, ILIE N. (1877-?)
22941. ~ Pământul şi Omul [de] Ilie N. Gelep... Partea I: Asia. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1913. (18,5 x 12,5). 127 p. 75 bani. (Biblioteca Cosjzeana, nr. 4, 5 şi 6). (I 56258)

Nu exista imagini
  220) GELLES, BASILE D.
 • Opera
 • Imagini
GELLES, BASILE D.
22942. ~ Prescripţiunea aquisitivă estra-ordinară lungă. Teză pentru licenţă de Basile D. Gelles. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (21 x 14,5). 41 p. (Şcola Superioară de Sciinţe de Stat. Palatul Universităţei din Bucuresci). (II 412056)

Nu exista imagini