Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  21) GAFTI, G. M.
 • Opera
 • Imagini
GAFTI, G. M.
22388. ~ *Enciclopedia scolastică. Nr. 4, 7 şi 8 [de] G. M. Gafti, [191?]. (Apărută până în 1914). (Bratu, p. 3: Bibliografie).

Nu exista imagini
  22) GAFTON, PETRU N.
 • Opera
 • Imagini
GAFTON, PETRU N.
22389. ~ [Despre acţiunile pentru apărarea proprietăţiei]. Tesă pentru licenţia susţinută de Petru N. Gaftonu [în 19 fevruariu 1881]. Iassy (Tipografia Naţională), 1880. (21 x 14). 58 p. (Universitatea din Iassy. Facultatea juridică). (II 12547)
Descriere după titlul de la începutul textului. Data susţinerii tezei menţionată de mînă pe exemplarul Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  23) GAGIULESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
GAGIULESCU, IOAN I.
22390. ~ Comerţul României terestru, fluvial şi maritim de Ioan I. Gagiulescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale şi consulare. Brăila (Tip. Universala, C. P. Nicolau), 1905. (19 x 13). 98 p. (I 22058)

Nu exista imagini
  24) GAICU, E.
 • Opera
 • Imagini
GAICU, E.
22391. ~ Essai d'une théorie cinétique du phénomène de la polarisation des piles. Sur la polarisation de la force électromotrice d'aimantation en particulier. Par E. Gaicu, Licencié ès Sciences. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 16). pp. 171-186 cu ilustr. (Academia Română). (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. III-ème année, 1914/1915, Nr. 6. Paru le 15 janvier 1915). (II 41986)
Descriere după copertă. Tipografia menţionată pe coperta 4.

Nu exista imagini
  25) GAICU, M. (1864-1943)
 • Opera
 • Imagini
GAICU, M. (1864-1943)
22392. ~ Un răspuns la criticele aduse corpului technic în construcţia Lucrărilor Publice. De M. Gaicu, Inginer în Serviciul de Studii şi Construcţii al M.L.P. Bucureşti (Tip. Gazetei Săteanului), 1900. (20 x 13,5). 46 p. + 4 tab. + 1 pl. (II 51007)

Nu exista imagini
  26) GAIDOZ, HENRI
 • Opera
 • Imagini
GAIDOZ, HENRI
22393. ~ Românii din Ungaria. Originea, istoria şi starea lor presentă de Henri Gaidoz, Director la Şcola de Hautes Etudes, Profesor la Şcóla liberă de sciinţe politice din Paris. Traducere de George Moroianu, Elev al Şcólei libere de sciinţe politice din Paris. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (22,5 x 16). 28 p. 50 bani. (Extras din Revue de Paris, nr. din 15 Maiu 1894). (II 61877)
În "Solidarietà", pe cop. 4, unde sunt menţionate "Publicaţiunile Ligei", este trecut, D. Cantilli ca traducător.

Nu exista imagini
  27) GAIGHER, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
GAIGHER, IOSIF
22394. ~ Contribuţiuni la Studiul Clinic al Volvulului Cecal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Noembrie 1906 de Iosif Gaigher, Fost Intern al Spitalelor Sft. Spiridon şi Elisabeta Doamna din Galaţi. Tipărită din fondul Epitropiei Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 4 f. + 68 p. [imprimat greşit: 88]. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 242). (II 5461)

Nu exista imagini
  28) GAILLAC, ŞTEFAN (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GAILLAC, ŞTEFAN (1873-?)
În colaborare:
MAXIM, ALEXE ş.a. Memoriu speculatoarei exploatări a pădurilor... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  29) GAILLARD, J. B.
 • Opera
 • Imagini
GAILLARD, J. B.
22395. ~ Studiu asupra serviciului intendenţiei militare în campanie de J. B. Gaillard, Intendent General. Traducere de Constantin Petroni, Adjunct Classa I, în intendenţa militară. Craiova (Typo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1881. (20,5 x 13). 58 p. (II 531485)

Nu exista imagini
  30) GAILLARDET, FRÉDÉRIC
 • Opera
 • Imagini
GAILLARDET, FRÉDÉRIC
În colaborare:
DUMAS, A. şi ~. Turnulù de Nesle. Trad. de I. A. K. Bucuresci, 1855.

Nu exista imagini
  31) GAISBERG, VON
 • Opera
 • Imagini
GAISBERG, VON
22396. ~ Cartea portativă a monterului instalaţiunilor electrice de Baronul de Gaisberg. Tradusă după a 37-a ediţie germană de V. Corda şi S. Kristu. Broşura I cu 24 figuri în text. Câmpina, Edit. proprie (Tip. George I. Gologan), 1910. (15 x 11). 51 p. 75 bani. (I 34512)
22396a. ~ Idem. Broşura II, cu 21 figuri în text. Bucureşti, Edit. proprie (Tip. Cooperativa Progresul), 1910. (15 x 11). 70 p. 1,25 bani.
22396b. ~ Idem. Broşura III, cu 22 figuri în text. Bucureşti, Edit. proprie (Tip. Cooperative Poporul), 1910. (15 x 11). 63 p. 75 bani.
22396c. ~ Idem. Editată de V. Corda (Broşura 4). Buzău, Edit. proprie (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (16 x 12). pp. 177-215[-217]. 75 bani.
22396d. ~ Idem. Tradusă din limba germană. Editată de V. Corda. Broşura V. Câmpina, Edit. proprie (Tip. George I. Gologan), 1916. (16 x 11). pp. 211-285. 1,25 lei.
22396e. ~ Idem. Broşura VI. Câmpina, Edit. proprie (Tip. George I. Gologan), 1916. (15 x 11). pp. 283-410. 1,50 lei.
Editura menţionată pe coperta 4 la toate broşurile.
22397. ~ Manualul instalaţiunilor electrice de Baronul de Gaisberg tradusă din limba germană, editată de V. Corda. Ed. 3 revăzută. Câmpina, Editura proprie (Tip. George I. Gologan). 1915. (16 x 11,5). 48 p. cu ilustr. 75 bani, (I 47786)

Nu exista imagini
  32) GAITANY, CALLIOPE C.
 • Opera
 • Imagini
GAITANY, CALLIOPE C.
22398. ~ Economia domestică de Doamna Calliope C. Gaitany. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (20 x 13). 80 p. 1 leu. (II 142017)
Tabla de materii, pe coperta 3.

Nu exista imagini
  33) GAJIA, AUREL B. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GAJIA, AUREL B. (1880-?)
Traduceri:
BILINSZKY, Dr. Ludovic. Istoria universală p. institutele pedagogice. Partea I. Trad. autorizată de ~. Arad, 1913.

Nu exista imagini
  34) GALACTION, GALA (1879-1961)
 • Opera
 • Imagini
GALACTION, GALA (1879-1961)
(Grigore Pişculescu)
22399. ~ Apologia unei legi şi mai presus de ea a unui principiu [de] Grigore Pişculescu, Doctor în teologie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (24 x 16). 32 p. (II 16076)
22400. ~ Bisericuţa din Răzoare [de] G. Galaction. Nuvele şi schiţe. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti, 1914. (19,5 x 13). 2 f. + 203 p. 2 lei. (I 35723)
22401. ~ Clopotele din Mînăstirea Neamţu [de] G. Galaction. Bucureşti, Edit. Facla (Atel. tipografiei Facla), 1916. (19 x 12). 236[-239] p. (I 48345)
Tipografia la p. [239].
22402. ~ La ţărmul mărei [de] G. Galaction. (Reverii & Note). Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa H. Steinberg), [1916]. (15 x 10). 88 p. 30 bani. (Căminul. Biblioteca Literară şi Ştiinţifică, nr. 3). (I 48504)
Tipografia pe verso f. de titlu. Coperta de: Verona.
22303. ~ Lângă Apa Vodislavei [de] Gala Galaction. Bucureşti, Soc. de editură Facla (Tip. Coop. Poporul), [1911]. (16 x 10,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Facla, nr. 26) (I 464229)
22404. ~ M. Eminescu de G. Galaction. Bucureşti, Edit. Institutului Flacăra, 1914. (17 x 12,5). 110 p. (Românii celebri, nr. 2). (I 459184)
Lipsă coperta.
22405. ~ Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). Teză pentru Licenţă de Grigore Pişculescu. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (22 x 15). 65[-67] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 3887)
Prefeţe:
[COCEA, NICOLAE]. Nelly. Poet-Poetă. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  35) GALAN, ŞTEFAN D.
 • Opera
 • Imagini
GALAN, ŞTEFAN D.
22406. ~ Contribuţiuni la studiul Rărunchiului Polichistic cu adeno-carcinom de ficat. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1915 de Ştefan D. Galan, Fost intern prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (22 x 15). 84 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 424). (II 595683)
22407. ~ Studiu asupra unui caz de rărunchi polichistic cu adeno-carcinom al ficatului. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1915 de Ştefan D. Galan, Fost intern prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Inst. de arte grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (23 x 15,5). 80 p. cu pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 424). (BCU-ClN 217620)

Nu exista imagini
  36) GALAN
 • Opera
 • Imagini
GALAN
Vezi şi: GALLAN

Nu exista imagini
  37) GALATACHE, MENELAOS
 • Opera
 • Imagini
GALATACHE, MENELAOS
Traduceri :
DAKOPULOS, K. D. Regele Sextu. Dramă. Trad. de ~. Brăila, 1888.

Nu exista imagini
  38) GALAŢI
 • Opera
 • Imagini
GALAŢI
Vezi şi: ORAŞUL Galaţi.
22408.• Galaţiu. Starea sa materială, administraţiunea şi financele sale. Raportă adressat Preşedintelui Consiliului de Miniştri de Primarele urbei. Galatiu (Typ. Frédéric Thiel), 1871. (22,5 x 15). 58 p. + 1 f. + XXVIII p. (II 111301)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  39) Galeria icoanelor sfinte
 • Opera
 • Imagini
Galeria icoanelor sfinte
• Galleria iconeloru sante. Vezi: [POP, MACEDON]. Galleria... Viena, 1861.

Nu exista imagini
  40) GALERIU, ADAM M. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GALERIU, ADAM M. (1864-?)
22409. ~ Contribution à l'étude du salicylate de mercure dans le traitement de la syphilis par A. M. Galeriu, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Ollier-Henry, Libraire-éditeur (Mayenne, Impr. de l'Ouest A. Nézan), 1893. (25 x 16,5). 55 p. (II 438054)

Nu exista imagini