Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  181) GÂLCĂ, GEORGE S. (?-1902)
 • Opera
 • Imagini
GÂLCĂ, GEORGE S. (?-1902)
22823. ~ *De la délivrance dans l’accouchemen à terme ou près du terme avec enfant vivant [par] Georges S. Galca. Résultats observés à la clinique Baudelocque par la méthode préconisée par le Professeur A. Pinard. (Thèse). Paris, Steinheil, 1897. 8°. 65 p. (Crăinicianu, p. 171 ; Rally I, p. 118).

Nu exista imagini
  182) GÂLCĂ, N. S.
 • Opera
 • Imagini
GÂLCĂ, N. S.
22824. ~ Autoritatea lucrului judecat. Tesă pentru licenţă în drept de N. S. Gâlcă. Bucureşti (Tip şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120647)

Nu exista imagini
  183) GÂLCESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
GÂLCESCU, N.
22825. ~ Autoritatea lucrului judecat [de] N. Gâlcescu. Teză de licenţă. Bucureşti (Stab. De arte grafice Euf. N. Miulescu & C-ia), 1904. (23 x 16). 65 + II p. (II 3188)

Nu exista imagini
  184) GÂMULEA, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
GÂMULEA, GEORGE N.
22826. ~ Studii asupra Revisuirei sistemului nostru electoral de George N. Gâmulea, Licenţiat în drept, Avocat, fost magistrat şi fost deputat. Galaţi (Typo-lith. J. Schenk), [188?]. (23 x 14,5). 31 p. 50 bani. (II 350218)

Nu exista imagini
  185) Gândeşte-te bine
 • Opera
 • Imagini
Gândeşte-te bine
22827.• Gândeşte-te bine! Tradusă din limba franceză de Monahia Olga Gologan. Directoarea Seminarului monahicesc. Revăzută şi înzestrată cu câteva Cuvinte însoţitoare de Dim. I. Cornilescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1914. (11 x 7,5). 142 p. 50 bani. (Societatea religioasă şi culturală Acoperămîntul Maicii Domnului. Cărticica nr. 1). (I 39124)

Nu exista imagini
  186) GÂNDILĂ, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GÂNDILĂ, GEORGE
22828. ~ Amiculu Educaţiunii şi Instrucţiunii Poporului. Liniamente principale de Pedagogia, de George Gândilă, Institutoru. Bârlad (Tip. Associaţiunei Unirea), 1884. (16 x 9,5). 92 p. (BCU-Iaşi I 6276)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  187) GÂRBEA, GEORGE ODOLEANU (1850-1918)
 • Opera
 • Imagini
GÂRBEA, GEORGE ODOLEANU (1850-1918)
(George Garbiniu)
22829. ~ Iov. [pe copertă şi: Sacra Biblia]. Poemă dramatică [pe copertă şi: scrisă] în versuri de George O. Gârbea [pe copertă: George Odoleanu Garbea, Profesoru]. Cu dece [pe copertă: unspredece] ilustraţiuni. [Fasc. I]. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1885. (28,5 x 19). 32 p. cu ilustr. 2 lei. (III 121095)
Fascicola şi tipografia menţionate pe copertă.
22830. ~ Idem. Poemă dramatică în versuri ritmice de G. O. Gârbea, Profesoru de limba română-latină la gimnasiul Cantemir-Vodă cu 16 ilustraţiuni în textu şi 6 afară din textu, după Philippoteaux Sellier, Stop, Panmaker, Doré, ş.a. [Pe copertă şi: Ediţiunea Zia]. Bucuresci (Lito-Tip. Populară) [pe verso p. de titlu: Tipărită în Stab. de Arte Grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Müller], 1898. (32 x 22,5). 2 f. + 120[-126] p. cu ilustr. 5 lei. (Pentru învăţătura Poporului Românu). (III 59780)
22831. ~ Idem. Cu 16 ilustraţiuni în textu şi 8 afară din textu după Philippoteaux, Sellier, Stop, Panmaker, Doré, ş.a. [pe copertă şi: Ediţiunea Cinema]. Bucuresci (Stab, de Arte Grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Müller [pe copertă: Tip. l'Indépendance Roumaine]), 1898. (31 x 22). 2 f. + 117[-119] p. cu ilustr. 8 lei. (Pentru unitatea culturală a Românilor). (III 121126)
22832. ~ Idem. Cu 16 ilustraţiuni în textu şi 10 afară din textu după Philippoteaux, Sellier, Stop, Pan-Maker[!], Doré, ş.a. [Pe copertă şi Ediţiunea Cinema]. Bucuresci (Stab, de Arte Grafice Elzevir, G. Ionescu, Stork & Müller [pe copertă: Tip. l'Indépendance roumaine]), 1898. (31,5 x 23). 2 f. + 122[-126] p. cu ilustr. + 5 pl. 10 lei. (Pentru unitatea culturală a Românilor). (III 121128)
Tipografia pe verso f. de titlu. Împreună cu ediţia „Zia" din 1898 şi ediţia „Nardina" din 1899 sub coperta comună: G. O. Gârbea. Iov. Poemă dramatică în versuri ritmice. Ediţiune completă: Zia, Cinema, Nardina. Bucuresci, 1899. 20 lei.
22833. ~ Idem. Cu 16 ilustraţiuni în textu şi 6 afară din textu, după Philippoteaux, Sellier, Stop, Panmaker, Doré, ş.a. [Pe copertă şi: Ediţiunea Zia]. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Elzevir, G. Ionescu, Stork & Millier), 1898. (31,5 x 23). 2 f. + 120[-124] p. cu ilustr. + 1 pl. 5 lei. (Pentru înveţătura poporului românu). (III 121128)
Tipografia pe verso f. de titlu. Pe ultima filă: Lito-Tipografia Populară. Împreună cu ediţia „Cinema" din 1898 şi ediţia „Nardina" din 1899 sub coperta comună: G. O. Gârbea. Iov. Poemă dramatică în versuri ritmice. Edţiune completă: Zia, Cinema, Nardina. Bucuresci, 1899. 20 lei.
22834. ~ Idem. Poemă dramatică în versuri ritmice [pe copertă: iambice] de G. O. Garbea, Profesoru de limba română-latină la gimnasiul Cantemir-Vodă. Ed. II, revezută. Cu numeroase vignete şi tabele în textu şi afară din textu după Philippoteaux, Sellier, Stop, Panmaker, Serjent, Doré, ş.a. [pe copertă şi: Ediţiunea Nardina]. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Elzevir [pe copertă: Tipografia l'Indépendance Roumaine]), 1899. (31,5 x 22). 2. f. + 128[-132] p. cu ilustr. + 6 pl. (III 121127)
Tipografia pe verso f. de titlu.
22835. ~ Tâlcu'lui Iov sau expunerea analitică a poemei cu acelaşi nume scrisă, pentru ântâia dată, românesce în versuri ritmice de G. O. Gârbea. Profesoru de limba română şi latină la gimnasiul Cantemir-Vodă. Bucuresci, Depositu' la autorul-editoru (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1898. (32 x 22). 24 p. 2 lei. (Estrasu din "Revista Tinerimea Română"). (III 64225)
Tipografia pe verso f. de titlu. Broşura de faţă se dă cu totul gratuit persoanelor cari vor cumpera poema Iov în ediţiunea de lux, Cinema şi Nardina şi - numai cu 1 leu - celor ce vor lua ediţiunea Zia.
22836. ~ Ortografia limbei românesci. Ioviana [de] G. O. Gârbea. (Scrisóre adresată cititorului Cutare). Bucuresci, Proprietatea Autorului (Tip. Diarulul Cronica, Thoma Basilescu), 1903. (24 x 16,5). 16 p. 30 bani. (Extras din "Diarul Cronica"). (II 63993)
Lipsă coperta. Menţiunea de extras după: RBibliogr, 1 (1903), nr. 5, sep.-oct. p. 131.
22837. ~ Poesii. Florile primăverei de George Garbiniu. Elegii, fabule, epigrame, diverse. Bucuresci (Tip. Romanul Carol Göbl), 1879. (24,5 x 17,5). 4 f. + 52 + III p. 2 lei. (II 56760)
Tipografia pe verso f. de titlu falsă. Pentru identificarea autorului vezi: Adamescu III, p. 165.

Traduceri:
ELIADE-RĂDULESCU, I. Amintirile şi impresiile unui proscrisu. Trad. de ~. Bucuresci, 1917.
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. [Proză şi versuri... Culegere]. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  188) GÂRBEA, SMARANDA
 • Opera
 • Imagini
GÂRBEA, SMARANDA
Vezi: SMARA

Nu exista imagini
  189) GÂRBOVICEANU, PETRE (1862-1934)
 • Opera
 • Imagini
GÂRBOVICEANU, PETRE (1862-1934)
22838. ~ Biserica ortodoxă şi cultele străine din Regatul Român. [De P. Gârboviceanu]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (34 x 23,5). CCXLVI + 280 p. (Administraţia Casei Bisericii). (III 808).
Lucrare alcătuită de P. Gârboviceanu cu ajutorul lui C. Rădulescu-Niger, slujbaş al Casei Biserici şi A. Lapedatu, secretarul Comisiunii monumentelor istorice (v: Precuvîntarea, p. IV).
22839. ~ Caritatea creştină în România, de P. Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (24 x 16,5). 14 p. (Reprodusă din Revista Biserica Ortodoxă Română). (II 11922)
Lipsă coperta.
22840. ~ Chestiunea religioasă a Românilor de peste Carpaţi [de] P. Gârboviceanu. înfiinţarea unei Episcopii greco-catolică maghiară cu credincioşi români. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional-Liberal. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (20,5 x 14). 47 p. (II 33934)
22841. ~ Die Didaktik Basedow’s im vergleiche zur Didaktik des Comenius. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der Hohen Philosophischen Facultaet der Universitaet Leipzig. Vorgelegt von Petru Garbovicianu (Aus Rumaenien). Bucarest (Druk von Carol Göbl), 1887. (22,5 x 15,5). 1 f. + 82 p. (II 120676)
Lipsă coperta.
22842. ~ Legea Sinodală din 1909. Motivarea ei. Modificările ce i se aduc. Conferinţă la Cercul de studii al partidului naţional-liberal, în ziua de 3 Decembrie a.c. De P. Gârboviceanu. Declaraţiunea rostită în Senat în şedinţa de la 1 Decembrie 1011 [corect: 1911] de Spiru C. Haret. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (22,5 x 15,5). 31 p. (Extras din "Buletinul Cercului de studii", nr. 5-6). (II 26044)
Descriere după copertă. Declaraţia lui Spiru Haret la pp. 26-31.
22843. ~ Mai pot fi hirotonisiţi preoţi seminarişti cu 4 clase? Discurs ţinut în şedinţa Camerei din 1 Februarie 1897 de către P. Gârboviceanu, Deputat şi profesor. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (15,5 x 11). 36 p. (I 17828)
22844. ~ *Un român întreg: Dim. A. Sturdza. 1907. (Cugetarea, p.341).
22845. ~ Seminariile din Ţara Românească. [I]. Trei cuvântări inaugurale publicate laolaltă de P. Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1916. (23 x 15,5). 24 p. (Extrasă din Biserica Ortodoxă Română). (II 167552)
Cuprinde cuvântările ţinute la inaugurarea Seminariilor din Bucureşti, Buzău din 1836 şi Rîmnicul Vîlcei din 1837 de către prof. Nicolae Bălăşescu, directorul Seminarului central din Bucureşti, scrisoarea episcopului Chesarie din Buzău (citită de Eufrosin Poteca) şi discursul protopopului Radu Tempe.
22846. ~ Idem. II. Două cuvîntări inaugurale publicate laolaltă de P. Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1916. (22 x 15). 16 p. (Extrase din "Revista Biserica Ortodoxă Română"). (II 167552)
Cuprinde cuvântarea episcopului Ilarion al Argeşului rostit cu prilejul deschiderii Seminarului din Bucureşti, în 2 febr. 1836 şi discursul prof. G. Munteanul la serbarea inaugurării Seminarului din Buzău în calitate de director al acestui Seminar.
22847. ~ Societatea pentru învăţătura poporului român din Bucureşti cu şcoalele ei 1866-1906 de Petre Garboviceanu. Bucureşti. (Inst. De Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27 x 20,5). CLXXV + 92 p. cu ilustr. (II 3439)
Dările de seamă anuale „despre mersul Societăţii” în partea a II-a a Bibliografiei.
22848. ~ Voia lui Dumnedeu în graiul naţional. Un episcopat românesc în imperiul turcesc, de P. Garboviceanu, Profesor şi deputat Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (17 x 12,5). 75 p. (I 105804)

În colaborare:
22849. ~ Carte de exerciţii gramaticale şi compuneri pentru clasa II primară urbană, alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare urbane de Petru Garboviceanu, Directorul Şcoalei normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala normală şi la Seminarul central din Bucureşti, Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Şcoala comercială de gradul I-iu din Bucureşti, Ioan Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de aplicaţie depe lîngă Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Clemenţa), 1905. (20 x 13). 39 p. 25 bani. (II 510599)
22850. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1907]. (20 x 13). 39 p. 25 bani. (I 7840)
22851. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg), [190?]. (20 x 13). 39 p. (BCU-ClN 419064)
22852. ~ *Cartea de exerciţii gramaticale şi de compuneri, pentru clasa III-a primară urbană, de P. Garboviceanu, G. Chelaru şi Ion Ghiaţă, întocmită după programa din 1903 şi aprobată de Onor. Minister. Bucureşti, Edit. Librăriei şcoalelor, C. Sfetea, [1905]. 50 bani. (A-B, 8(1905), nr. 45-46, iul. 7-14, p. 1225: Bibliografii ; nr. 51, sept. 18, p. 1354: Bibliografii).
22853. ~ Idem. pentru clasa III primară urbană. alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare urbane de Petru Garboviceanu, Directorul Şcoalei normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala normală şi la Seminarul Central din Bucureşti, Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Şcoala comercială de gradul I-iu din Bucureşti, Ioan Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de băeţi, No. 18 din Bucureşti. Aprobată cu ord. No. 15186 din 13 Aprilie 1905 al Onor Minister al Cultelor şi instrucţiunii publice. [Pe copertă: Ed. III]. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1908]. (19,5 x 13). 80 p. (BCU-ClN 419063)
Imprimeria pe verso f. de titlu.
22854. ~ Idem, pentru clasa III primară urbană alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare urbane de Petru Garboviceanu, Directorul Şcoalei normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala normală şi la Seminarul Central din Bucureşti, Cheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti, Ioan Ghiaţă, Revizor şcolar al Jud. Ilfov, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti. Aprobată cu ord. No. 15186 al Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. [Ed. IV]. Bucureşti, Inst. De Arte Grafice şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1909]. (20 x 13). 85 p. 50 bani. (II 538242)
Ediţia menţionată numai pe copertă. Tipărită în 7000 exemplare. Datat după anul exemplarului legal în Bibl. Acad.
22855. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. V]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Edit. Librăria Şcoalelor C. Sfetea, [1910]. (20 x 13). 88 p. 50 bani. (I 20291)
Pentru an vezi: A-B, 13(1910), nr. 50, sept. 12, p. 1355: Bibliografii.
22856. ~ Idem. [...], Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala Normală a Societăţi [pe copertă: Societăţii] pentru învăţătura Poporului Român şi la Liceul G. Lazăr din Bucureşti [şi] Ioan Ghiaţă, Institutor şi director la Şcoala primară de băeţi No. 7 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. VI]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1912]. (20,5 x 13). 86 p. 50 bani. (II 155725)
Tipografia pe p. 4 a copertei Pentru an vezi: A-B, 15(1912), nr. 47-48, aug. 19-26, p. 1995: Bibliografie.
22857. ~ Idem. [Ed. VIII]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1914]. (20 x 13). 86 p. 50 bani. (I 460288)
22858. ~ *Carte de exerciţii gramaticale şi de compuneri pentru clasa IV primară urbană de P. Garboviceanu. G. Chelaru şi Ioan Ghiaţă, întocmită după programa din 1903 şi aprobată de Onor. Minister. Bucureşti, Edit. Librăriei şcoalelor C. Sfetea, [1905]. 60 bani. (A-B, 8(1905), nr. 45-46, iul. 7-14, p. 1225: Bibliografii ; nr. 51, sept. 18, p. 1354: Bibliografii).
22859. ~ Idem, pentru clasa IV primară urbană, alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare urbane de Petru Garboviceanu, Directorul Şcoalei normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala Normală şi la Seminarul Central din Bucureşti, Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Şcoala comercială de gradul I-iu din Bucureşti, Ion Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de băeţi No. 18 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), [1907]. (20,5 x 13). 99 p. cu ilustr. 60 bani. (I 7838)
22860. ~ Idem. [...], Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Liceaul Lazăr din Bucureşti, şi Ioan Ghiaţă, Revizor şcolar al Jud. Ilfov, Institutor la Şcoala primară de băieţi, Nr. 7 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. III]. Bucureşti, Edit. şi Impr. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea), [1908]. (20,5 x 13). 99 p. cu ilustr. 60 bani. (II 268643)
22861. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucureşti, Inst. de Arte Arte Grafice şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1909]. (20 x 13,5). 100 p. cu ilustr. 60 bani. (II 516396)
22862. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. V]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1910]. (20 x 13). 99 p. 60 bani. (I 20292)
Pentru an vezi: A-B, 13(1910), nr. 50, sept. 12, p. 1355: Bibliografii.
22863. ~ Idem. [...] şi Ioan Ghiaţă, Institutor şi director la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. VI]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1912]. (20 x 13). 99 p. 60 bani. (I 507628)
Pentru an vezi: A-B, 15(1912), nr. 47-48, aug. 19-26, p. 1995: Bibliografii.
22864. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. VII]. Bucureşti Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. De Arte Grafice G. Sfetea), [191?]. (20 x 13). 99 p. cu il. 60 bani. (II 155724)
Tip., pe cop. 4.
22865. ~ Idem. Ed. X. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (20 x 13). 95 p. 70 bani. (II 464455)
Autorii menţionaţ numai pe copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
22866. ~ *Carte de exerciţii gramaticale şi de compuneri, pentru divizia II-a (anul I-II) rurală de P. Gârboviceanu, G. Chelaru şi Ion Ghiaţă, întocmită după programa din 1903 şi aprobată de Onor Minister. Bucureşti, Edit. Librăriei şcoalelor, C. Sfetea, [1905]. 35 bani. (A-B, 8(1905), nr. 45-46, iul. 7-14, p. 1225: Bibliografii ; nr. 51, sept. 18, p. 1354: Bibliografii).
22867. ~ Idem, pentru divizia II rurală. Alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare rurale de Petru Gârboviceanu, Directorul Şcoalei normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala normală şi la Seminarul Central din Ducureşti, Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Şcoala comercială de gradul I-iu din Bucureşti, şi Ioan Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1907]. (20 x 13). 53 p. 35 bani. (I 7841)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22868. ~ Idem. [...], Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Liceul Lazăr din Bucureşti, [şi] Ioan Ghiaţă, Revizor Şcolar al Jud. Ilfov, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti. Ed. VI. Bucureşti, Edit. şi Impr. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1908]. (20 x 13). 53 p. 35 bani. (I 16174)
22869. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. VII]. Bucureşti, Edit. şi Institutul de Arte grafice C. Sfetea, [1909]. (20 x 13,5). 53 p. 35 bani. (I 16175)
22870. ~ *Carte de exerciţii gramaticale şi de compuneri, pentru divizia III-a (anul I-II) rurală, de P. Gârboviceanu, G. Chelaru şi Ion Ghiaţă, întocmite după programa din 1903 şi aprobate de Onor. Minister. Bucureşti, Edit. Librăriei şcoalelor, C. Sfetea, [1905]. 70 bani. (A-B, 8(1905), nr. 45-46, iul. 7-14, p. 1225: Bibliografii ; nr. 51, sept. 18, p. 1354: Bibliografii).
22871. ~ Idem, pentru divizia III-a rurală (Anul I şi II). Alcătuită conform ultimei programe analitice a şcoalelor primare rurale de Petru Gârboviceanu, Directorul Şcoalei Normale a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi profesor de Limba Română la Şcoala normală şi la Seminarul Central din Bucureşti, Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Şcoala Comercială de gradul I-iu din Bucureşti, Ioan Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 18 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. III]. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea), [1907]. (20,5 x 13). 124 p. cu ilustr. 70 bani. (I 539145)
22872. ~ Idem. [...] Ioan Ghiaţă, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti, Ed. IV Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1908]. (20 x 13). 124 p. cu il. 70 bani. (I 63151)
Tipografia la sfârşitul textului (p. 124).
22873. ~ Idem. [...], Gheorghe Chelaru, Profesor de Limba Română la Şcoala normală a Societăţii pentru învăţătura Poporului Român şi la Liceaul Lazăr din Bucureşti, Ioan Ghiaţă, Revizor şcolar la Jud. Ilfov, Institutor la Şcoala primară de băieţi No. 7 din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. V]. Bucureşti, Edit. şi Impr. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1908]. (20 x 13). 124 p. cu ilustr. 70 bani. (I 538605)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal: nr. 2361/1908.
22874. ~ Idem.[Pe copertă: Ed. VII]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea, [1909]. (20 x 13). 128 p. cu ilustr. 70 bani. (I 16176)
22875. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. VIII]. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, [1910]. (20 x 13). 159 p. 70 bani. (I 20293)
Pentru an vezi: A-B, 13(1910), nr. 50, sept. 12, p. 1355: Bibliografii.
22876. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IX]. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Inst. De Arte Grafice, C. Sfetea), [1911]. (20 x 13). 148 p. 80 bani. (I 25616)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
22877. ~ Poveşti alese de P. Gârboviceanu şi G. I. Chelaru, Profesori. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (15 x 10,5). 18 p. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 42). (I 42793)
22878. ~ Snoave alese de P. Gârboviceanu şi G. I. Chelaru, Profesori. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1913. (15,5 x 10). 96 p. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 36). (BCU-Iaşi I 45137)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ADMINISTRAŢIA CASEI BISERICII. Sépte biserici cu averea lor proprie. [Publ. De ~]. [Seria I] – II. Bucureşti, 1904-1910.
COMENIUS. Didactica Magna. Trad. de ~. Bucureşti, 1893 ; 1904. (Ad-ţia Casei Şcoalelor, Bibl. Pedagogilor clasici, I); ed. II, 1910.
EVAGRIOS. Istoria bisericéscă. Trad. de Iosif Gheorghian. [Introd. de ~]. Bucureşti, 1899.
INNOKENTII. Cuvîntări spre folosul celor ce se preoăţesc la penitenţă. În româneşte de D. D. Iosif Gheorghian. [Înainte Cuvântare de ~]. Bucuresci, 1897.
LĂPEDATU, A. şi A. LECOMTE DU NOŰY. Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc şi Trei-Ierarhi. [Precuvîntare de ~]. Bucureşti, 1904.
MICHĂLCESCU, I. şi VICTOR PUIU. Biserica ortodoxă română. [Prefaţă de ~]. Bucureşti, 1904. (Bibl. Soc. „Steaua”, nr. 8).
SALZMANN, CHRISTIEAN. G. Cărticica furnicilor. Tradusă şi însoţită de o precuvîntare şi o introducere de ~. Bucureşti, 1894; 1897/1898.
SOZOMEN. Istoria bisericească. [Cu o prefaţă de ~

Vezi de asemenea:
• Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii monumentelor istorice... Bucureşti, 1911.
• Inaugurarea bustului fostului profesor Barbu Constantinescu. [Cuvînt de ~]. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  190) GÂRBOVICEANU, TITU (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GÂRBOVICEANU, TITU (1876-?)
22879. ~ Acţiunea pauliană în dreptul roman şi romîn[!]. Teză pentru licenţa în drept de Titu Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120963)

Nu exista imagini
  191) GÂRCINEANU, PETRE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
GÂRCINEANU, PETRE (1850-?)
22880. ~ Scrisóre deschisă D-lui Emil Brül, Român neaoş. Directorul gimnasiului Ştefan cel Mare, profesor model şi director şi mai model, et ejus consolatio [de Prof. P. Gârcineanu]. [Iaşi] (Tipografia Naţională), [1905]. (24 x 16). 16 p. (II 11889)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul la finele textului (p. 16): P. Gărcineanu, Profesor la Liceul Naţional din Iaşi. Anul în text (p. 6). Datele editoriale la p. 16.

Nu exista imagini
  192) GÂRDA, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
GÂRDA, GHEORGHE
22881. ~ Bănatu'i fruncea! [De] Dr. George Gêrda. Poezii în grai bănăţănesc. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1908. (20,5 x 14,5). 96 p. 50 filleri. (BCU-ClN, S 17386 ; 207815)
Prefaţă de Prof. Iosif Popovici.

Vezi de asemenea:
• Catalogul Bibliotecii Societăţei de lectură „Ioan Popasu” dela gimnasiul greco-or. rom. din Braşov. Nicolae Sulică, preşedinte; George Gêrda, bibliotecar. Braşov, 1900.

Nu exista imagini
  193) GÂRLEANU, ARISTID I. C.
 • Opera
 • Imagini
GÂRLEANU, ARISTID I. C.
22882. ~ Scriere privitoare funcţionarilor publici. Un cuvînt la timp faţă de nouile modificări ce se propun pentru Preschimbarea Statutelor Societăţei Funcţionarilor Publici din Bucuresci de Aristid I. C. Gârleanu. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului), 1904. (20,5 x 13,5). 10 p. 40 bani. (II 120380)

Nu exista imagini
  194) GÂRLEANU, EMIL (1878-1914)
 • Opera
 • Imagini
GÂRLEANU, EMIL (1878-1914)
22883. ~ Amintiri şi schiţe. Culegere de Em. Gârleanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (14,5 x 10,5). 93[-95] p. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 22). (I 22263)
22884. ~ Bătrînii [de] Em. Gârleanu. Schiţe din viaţa boierilor moldoveni. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1905 [pe copertă: 1906]. (19,5 x 13,5). 250 [-253] p. + 1 f. erata. 1,50 lei. (I 2041)
22885. ~ Idem. Ed. II, 1909 [pe copertă: întregită]. Bucureşti (Atelierele. Socec), [1909]. (19 x 13). 311 [-316] p. (I 15652)
Localitatea şi tipografia numai pe copertă.
22886. ~ Cea d'intăi durere [de] Em. Gârleanu. [Pe copertă: Ilustraţii de A. Baltazar]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (19,5 x 12,5). 262 [-264] p. cu ilustr. 1,50 lei. (I 7003)
22887. ~ Idem. Nuvele şi schiţe. Ed. II (întregită). Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1909. (18 x 11,5). 1 f. + 281 [-289] p. (I 233976)
Lipsă coperta. Ed. III, cu acelaşi cuprins, a apărut în 1924.
22888. ~ Culegătoare de rouă. O lacrimă pe o geană. Fericirea, Cioplitorul [de] Em. Gârleanu. [Bucureşti], Alcalay & Co., [1911]. (18 x 11,5). 32 p. (Biblioteca Luceafărul, nr. 1). (BCU-ClN 191807/1)
22889. ~ Idem. Bucureşti, Editura Luceafărul (Tip. A. Grossmann), [1918]. (19 x 12). 32 p. 50 [modificat: 75] bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 1). (I 51937)
Tipografia pe verso f. de titlu. Pe p. 4 a copetei: "Tip. Tipoglob". Datat după anul intrării exemplarului legal în BAR, nr. 139/1919. Pe copertă: Alcalay & Co.
22890. ~ Din lumea celor cari nu cuvîntă [de] Em. Gârleanu. [Bucureşti], Edit. Convorbirilor literare (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), [1910]. (16,5 x 11). 141 p. + 1 f. 2 lei. (I 22203)
Localitatea, tipografia şi anul pe p. 4 a copertei.
22891. ~ Fetiţa mamei [de] Em. Gârleanu. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. Grossmann),. [1916]. (16,5 x 12). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 23). (I 48458)
Tipografia pe verso f. de titlu. Pentru an vezi şi: A-B, 19(1916), nr. 45-46, aug. 7-14, p. 1654: Bibliografii.
22892. ~ *Ion Creangă. (Încercare asupra lui), [de] Em. Gârleanu. Iaşi, în edit. revistei Arhiva dela Iaşi, 1902. (Gârleanu, p. 139 ; Adamescu I, p. 170 ; Vîrgolici, p. 175: Bibliografie).
22893. ~ Într'o noapte de Mai [de] Em. Gârleanu. Nuvele şi schiţe. Ilustraţii de A. Satmary. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co (Atel. Socec & Co.), 1908. (19 x 13). 219[-221] p. cu ilustr. 2 lei. (I 11408)
22894. ~ O lacrimă pe o geană [de] Em. Gârleanu. Nuvele şi schiţe postume. Bucureşti, Minerva, 1915. (19 x 13). 272 p. 2 lei. (I 42571)
22895. ~ Nucul lui Odobac [de] Em. Gârleanu. Nuvele şi schiţe. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice si Editură, 1910. (19,5 x 12,5). 256 p. 1,50 lei. (I 16122)
Ieşită de sub tipar în dec. 1909, cu anul 1910.
22896. ~ Ochiul lui Turculeţ [de] Em. Gârleanu. Nuvele. Bucureşti, Edit. librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa H. Steinberg & Fiu), [1916]. (14,5 x 10). 136 p. 80 bani. (Căminul-Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 38-39). (BCU-ClN 177003/38-39)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22897. ~ Odată! Amintiri, schiţe şi nuvele [de] Em. Gârleanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1907. (15,5 x 10,5). 123[-125] p., + 1 f. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 292). (I 7692)
22898. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [191?]. (14,5 x 10). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 292). (I 642888)
Lipsă pp. 3-4 cop.
22899. ~ *Pagini, însemnări şi rânduiri [de] Em. Gârleanu. Jurnal, 1911. (Gârleanu, p. 140).
22900. ~ *Pe Bistriţa la vale... [De] Em. Gârleanu. Călătorie. Cu ilustraţii şi fotografii de Al. C. Satmary, 1911. (Gârleanu, p. 140)
22901. ~ Privelişti din ţară [de] Em. Gârleanu. Schiţe. Însemnări. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Energiea), 1915. (20 x 13). VII-247 p. + 1 f. portr. 1,75 lei. (Din Publicaţiile Casei Şcoalelor). (I 45228)
22902. ~ Punga [de] Em. Gârleanu. Nuvele. [Pe copertă: Nuvele şi schiţe]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10). 240 p. 55 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, 54-55). (I 13774)
Cu un "Cuvînt înainte" de Mihail Dragomirescu.
22903. ~ Trei vedenii [de] Em. Gârleanu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (15,5 x 11,5). 127 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 1). (I 510755)
Datată după dedicaţia autografă a autorului de pe p. de titlu. Pentru an vezi şi: Rom-A, 1(1911), nr. 3, ian. 5/18, p. 10: Bibliografie. Lipsă coperta.
22904. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Librăria Nouă, [1912]. (16,5 x 12). 128 p. 30 bani, (Biblioteca Lumina. Publicaţie Periodică, nr. 1). (I 28755)
22905. ~ Unirea. 24 Ianuarie 1859. Cu prilejul împlinirei a 50 de ani dela Unire. Cu un prim articol: Cuza Vodă de Petru Răşcanu şi numeroase portrete. [întocmită de Emil Gârleanu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 11). 1 f. + 176 p. + 5 f. portr. + 1 f. pl. 80 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 48-50. Bibl. tinerimei (Secţia istorică). (I 13476)
La sfîrşitul textului menţiunea: Calendarul Artistic (N-rele 21-24) al acestei Biblioteci, cît şi această carte sunt întocmite de Em. Gârleanu.
22906. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II (adăogită)]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10). 236 p. cu ilustr. + 7 f. pl. 80 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 48-50). (I 494551)
La p. 236, nota: Calendarul (N-rele 21-24) al acestei Biblioteci cît şi cartea de faţă sunt întocmite de Em. Gârleanu.
22907. ~ Visul lui Pilat [de] Em. Gârleanu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Energiea), [1915]. (16,5 x 12,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 39) (I 45115)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
22908. ~ 1877. Schiţe din război de Em. Gârleanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (16 x 11,5). XIII + 1 f. + 104 p. 30 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 1. Biblioteca Culturală (autorii români contemporani)). (I 13445)
Cu o "Notiţă critică" semnată M. D.[=Mihail Dragomirescu]. Autorul notiţei, identificat, după Cardaş, I, p. 77.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Poezii populare ale Românilor. Cu însemnări de ~. Ed. pop. Bucureşti, 1908. (Biblioteca Scriitorilor Români).
ALEXANDRESCU, GR. M. Opere complete. Cu o culegere asupra vieţii şi operei poetului de ~. Bucureşti, 1907 şi [191?]. (Bpt, 295-298).
BRIEUX, EUG. Brânduşa (Blanchette). Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1911. (Biblioteca Teatrului Naţional, nr. 15).
DAUDET, ALPHONSE. Nevestele artiştilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1908. (Biblioteca Socec. Autori streini contimporani, nr. 11-12).
~. Sapho. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
DESCAVES ET DONNAY. Paseri călătoare. Trad. de ~. Bucureşti, [190?].
EMINESCU, M. Povestiri. [Ed. îngrijită de M. Dragomirescu pentru cartea critică şi de ~ pentru partea bio-bibliografică]. Bucureşti, 1908.
• Halima. Ed. de ~. Bucureşti, 1908.
KOGĂLNICEANU, MIHAIL. Cuvînt pentru deschiderea cursului de istorie naţională. [Co o notiţă critică şi bibliografică de ~]. Bucureşti, 1909. (Biblioteca română enciclopedică „Socec”, nr. 28).
~. Iluzii perdute. Schiţe. [Cu câteva cuvinte asupra scrierilor din tinereţe ale lui M. Kogălniceanu de ~]. Bucureşti, 1908. (Biblioteca română enciclopedică „Socec”, nr. 28).
MAUPASSANT, GUY De. O viaţă. Trad. de ~. Bucureşti, 1908; *1911.
NEGRI, COSTACHE. Versuri, Proză, Scrieri. Cu un studiu de ~. Bucureşti, 1909. (Biblioteca Scriitorilor Români).
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... [Antologie]. 1 Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  195) GÂRLEANU, ION C. (1835-1892)
 • Opera
 • Imagini
GÂRLEANU, ION C. (1835-1892)
22909. ~ Catalogulu alfabeticu de cărţile aflate în Biblioteca Centrala redijat de Ion C. Gârlénu, Bibliotecaru centralu şi membru onorificu alu Comitetului Bibliotheceloru Publice. Supt auspiciile Ministeriului de Justiţie, Culte şi Instrucţiune Publică. [Vol. I]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (31 x 24,5). XIII + 580 f. (III 66195)
Catalog pe materii, după alfabet: Agricultura-Mythologia. vol. II-III şi supl. au fost publicate de Gr. I. Dianu.
22910. ~ Indecs la arborele istoric-genealogic a României aprobat de Ministerul Instrucţiunei Publice, cu No. 2410 din 1882, de Ioan C, Gârleanu. Bucuresci, Edit. Tipo-Lit. Eduard Wiegand, 1890. (22 x 14,5). 64 p. (II 494867)
22911. ~ Instituţiile secrete ale Jesuitiloru. Precedate de unu fragmentu istoricu alu Societăţei şi urmate de Note Complimentare şi Acte justificative, de Ioan C. Gârleanu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (23,5 x 15,5). IV[-VIII] + 56 p. (II 120915)
22912. ~ Statistica urbei Ploesci cu ua descriere a Ploescilor şi în scurt a judeţiului Prahova de Ioan C. Gârleanu. Cu autorisaţiunea Onore Primarii. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1880. (22,5 x 15). 40 p. 1 leu nou. (II 64135)

Nu exista imagini
  196) GÂRLEŞTEANU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
GÂRLEŞTEANU, CORNELIU
22913. ~ Capacitatea femeei măritate în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Corneliu Gârleşteanu. Bucureşti (Tip. ziarului Curier Judiciar), 1902. (22,5 x 15). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412372)

Nu exista imagini
  197) GÂRNEAŢĂ, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
GÂRNEAŢĂ, EMANUEL
22914. ~ Idei despre resolvare a chestiunei judee în general şi în special în România de Emanuel Gârnéţă. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1900. (19 x 12,5). 16 p. 30 bani. (I 142075)

Nu exista imagini
  198) GÂRNIŢEANU-LUCA, M.
 • Opera
 • Imagini
GÂRNIŢEANU-LUCA, M.
22915. ~ Première Démonstration Générale du Théorème de Pythagore-Fermat proposé (depuis vingt cinq siècles) par M. Garnitzeano-Luca, Absolvent de la Faculté de Sciences de Bucarest. Bucarest (Impr. Profesionnelle, Démètre C. Ionesco), 1911. (23,5 x 15,5). 22 p. + 1 f. (II 26055)

Nu exista imagini
  199) GÂŢEIU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GÂŢEIU, ŞTEFAN
22916. ~ Studiu asupra băncilor şi cooperativelor româneşti din Transilvania şi Ungaria în comparaţie cu băncile noastre populare întocmit de Ştefan Gâţeiu, Student al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, Funcţionar în Direcţiunea statisticei generale a Financelor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 37 p. + 1 tab. (II 151366)

Nu exista imagini
  200) GEAGEA, CHRISTEA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GEAGEA, CHRISTEA (1878-?)
22917. ~ Erweichung und Verhärtung im Rumänischen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der phikosophischen Fakultät der Universität Leipzig Eingereicht von Christea Geagea aus Abella (Türkei). Leipzig, Johann Ambrosius Barth (Druck von August Pries), 1910. (21 x 13,5). pp. [109]-114-177. (Sonderabdruck aus dem XVII. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig). (BCU-ClN 294798)
Lipsă coperta. Tipografia la p. 176. "Curriculum vitae" la p. 177.

Nu exista imagini