Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  161) GĂNESCU, BARBU (?-1905)
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, BARBU (?-1905)
22718. ~ Acţiunea Pauliană în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă. Susţinută la ... 1886 de B. Gănescu. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintilă C. A. Rosetti), 1886. (23,5 x 16). 57 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120786)

Nu exista imagini
  162) GĂNESCU, BARBU B.
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, BARBU B.
În colaborare:
22719. ~ Istoria generală a lumei. De la cei d'întîiu timpi până în zilele noastre de Barbu Vasilie Petroni. Tom. I. Bucureşti (Tip. Sfintei Mitropolii), 1852. (27 x 19). 1 f. + V + 74 p. (II 121081)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  163) GĂNESCU, FERNAND
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, FERNAND
22720. ~ *Japonettes [par] Fernand Ganesco. Dessins de G. Bigot. (Préface de Viiletard de Lagnerie). Saigon, Claude, 1905. 8°. X-54 p., fig. (De l'évolution de l'art dans l'Empire du Soleil Levant). (Rally I, p. 119).

Nu exista imagini
  164) GĂNESCU, G. T.
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, G. T.
22721. ~ *Recidiva [de] G. T. Gănescu. Teză. Bucureşti, [1898?]. (EcN, 22(1898), nr. 7, iul., p. 409: Bibliografie).

Nu exista imagini
  165) GĂNESCU, GRIGORE B. (1830?-1887?)
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, GRIGORE B. (1830?-1887?)
22722. ~ Diplomatie et nationalité [par] G. Ganesco. Paris, À La Librairie Nouvelle (Tip. De Pillet Fils Ainé), 1856. (22 x 14). 168 p. (II 120574)
TipOgrafia pe p. 2.
22723. ~ *Ecrit de bonne foi aux hommes de bon sens [par] Gregory Ganesco. Paris (Impr. Morris frères et fils), 1876. 8°. 15 p. (Rally I, p. 119).
22724. ~ *Hommes nouveaux et tiers-parti. Lettre à un homme d'Etat [par] Gregory Gănesco. Paris, Librairie Nouvelle, 1867. 8°. 9 p. (Rally, I, p. 119).
22725. ~ *Projet d'enseignement populaire. (Signé: Grégory Ganesco). Paris (Impr. de C. Schiller), 1875. in 16°. 16 p. (Rally I, p. 119).
22726. ~ Quelques mots sur la Valachie [par Ganesco]. Paris (Impr. par Henri et Charles Noblet), 1856. (23 x 14). 2 f. + II - 107 p. (II 277676)
22727. ~ Idem. Paris, E. Dentu, Libraire-Editeur (Impr. par Henri et Charles Noblet), 1857. (21,5 x 13,5). 2 f. + II - 107 p. (II 104518)
Lipsă coperta. Pe pagina de titlu a exemplarului de la Bibl. Inst. Istorie "N. Iorga" la cota II 5181 G scris de mână "par Ganesco". Acelaşi text ca în ediţia precedentă.
22728. ~ La Valachie depuis 1830 jusqu'à ce jour. Son avenir, par G. Ganesco. Bruxelles, Charles Muquardt, Editeur (Imp. de G. Stapleaux), 1855. (24 x 16). 291 p. (II 24478)
Lipsă coperta. Tipografia pe p. de titlu falsă.

În colaborare:
GĂNESCU, BARBU B. ~ şi VASILE PETRONI. Istoriea generală a lumei. Tom. I. Bucureşti, 1852.
Traduceri:
CHATEAUBRIAND. Aventurile cellui din urmă Abenseragiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1850.

Nu exista imagini
  166) GĂNESCU, ILIE (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, ILIE (1879-?)
22729. ~ Călăuza administrativă. Noţiuni de drept constituţional administrativ şi penal, procedură penală şi civilă, precum şi diferite legi şi regulamente administrative întocmită de Ilie Gănescu, Şef de birou la Consiliul administrativ permanent din Ministerul de interne. Pentru uzul candidaţilor la examenele de administratori de plasă, ofiţeri de poliţie şi notari: ai primarilor, notarilor, secretarilor, jandarmilor şi oricărui funcţionar administrativ, precum şi studenţilor în drept. Vol. I. Drept constituţional şi administrativ. (Legea comunală rurală în mod dezvoltat). Bucureşti (Atel. grafice Universala Iancu Ionescu), 1915. (16,5 x 12). XXVIII + 794 p. 6 lei. (I 112633)

În colaborare:
ASLAN, G. şi ~. Falimentul. Resumat după cursul [prof. Toma Stelian]. Bucuresci, 1903.
GOANGĂ, N. Z. şi ~. Indicatorul analitic şi alfabetic al comunelor şi plăşilor din România. Bucureşti, 1912.
SMĂNTĂNESCU, C. şi ~ Călăuza sumară a candidatului la examenul de administrator de plasă. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  167) GĂNESCU, IOAN I. (1829?-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, IOAN I. (1829?-?)
22730. ~ Dedicaţie Marii Salle Carol I. Domn al Ţerii Românesci. Poesii de J. I. Gănescu. Craiova, Edit. C. Niculescu (Librarii şi Typ. Philip Lasar), 1878. (19 x 13,5). 15 p. 50 bani. (I 101917)
Lipsă coperta.
22731. ~ Surisse şi suspine. Poesii de Ioan Gănescu. Editore: M. Drinceanu. Craiova (Typ. Nationale Theodor Macinca şi Iosif Samitca), 1869. (23 x 15). VIII + 212 p. (II 464092)
Lipsă coperta. Descriere după exemplarul aflat la Biblioteca Muzeului Teatrului Naţional, sub nr. 1578. Cu o Dedicaţie Domnului Dimitrie Filişanu (p. V-VI).

Nu exista imagini
  168) GĂRDESCU, C. A.
 • Opera
 • Imagini
GĂRDESCU, C. A.
22732. ~ Despre neretroactivitatea legilor. Tesa pentru licenţă susţinută la ... de C. A. Gărdescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 16,5). 61 + II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120793)

Nu exista imagini
  169) GĂRDESCU, ION (1862-1929)
 • Opera
 • Imagini
GĂRDESCU, ION (1862-1929)
22733. ~ Armata şi manevrele austriace în anul 1902. Conferinţă ţinută la Marele Stat-Major de Locot.-Colonel Gărdescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (21,5 x 14,5). 22 p. (II 120524)
22734. ~ Consideraţiuni asupra istoriei militare şi caracterul resboiului modern. Conferinţă de Locot. Colonel I. Gărdescu. Directorul Şcólei Superióre de Resboiu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (21 x 13,5). 1 f. + 32 p. (Cercul Studiilor Militare. Cărţi şi broşuri periodice. Publicaţiunea nr. 88, Anul al XIV-lea, 15 Decembrie 1903). (II 120515)
22735. ~ Curs de topografie pentru usul Şcoalei de oficeri şi al oficerilor de toate armele aspiranţi la gradul de maior sau candidaţi pentru Şcoala de resboiu. De Căpitan I. Gărdescu, Profesor de topografie la Şcoala de oficeri. Partea I. Instrumente si procedeuri topografice cu tabele la finit. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24,5 x X 17). 140 p. + 9 pl. 5 lei. (Publicaţiunile militare, nr. 7). (II 120971)
22736. ~ Idem. Partea II. Fasc. I. Desemn topografic. Metoade de ridicări. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (24 x 16,5). 171 + VI p. (sumar). 5 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare, nr. 7).
22737. ~ Idem [de] Maior Gărdescu, Profesor. Partea II. Ridicări de recunósceri şi citirea hărţilor. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (25 x 17). 2 f. + 157 [-160]p. 5 lei. (Scóla de oficeri). (II 120971)
22738. ~ Idem [de] Maior Gărdescu, Profesor. Partea III. Geodesie. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (24,5 x 17). 2 f. + 160 p. + 4 pl. (Şcoala specială de artilerie şi geniu). (II 120971)
22739. ~ Curs de Topografie. Instrucţie practică asupra Ridicărei de Mare întindere de Maiorul I. Gărdescu, Profesor. Reimprimat în 1895. [Bucureşti] (Autografia Scólei Speciale de Artilerie şi Geniu), 1895. (26,5 x 21). 2 f. + 80 p. cu ilustr. (Şcóla Specială de Artilerie şi Geniu). (II 171106)
Descriere după copertă. Litografiat.
22740. ~ Deslegări şi Discuţiuni de teme tactice aplicate pe hărţi de Colonelul Gărdescu din infanterie. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer, Fabrica de cartonaje), 1906. (23,5 x 16,5). XIV + 171 p. + 21 h. (II 2954)
Cu o scrisoare a Colonelului Averescu.
22740a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti (Albert Baer), 1908. (22,5 x 15). 2 f. + 205 p. + 19 h.
22741. ~ Idem, de General I. Gărdescu. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer, Fabrică de Cartonage), 1912. (22,5 x 15). VI-312 p. 6 lei. (II 25704)
22742. ~ Resboiul franco-german 1870-1871 de Lt. Colonel Gărdescu, profesorul cursului de istoria militară. Bucuresci, 1901. (25 x 20,5). 2 f. + 472 + II p. + 1 f. + 24 h. (Şcoala Superioară de Resboiu). (II 138799)

Traduceri:
• Câte-va înveţăminte din resboiul Sud-African. Trad. din l. franceză de ~. Bucureşti, 1903.
• Resboiul ruso-turc. Trad. de Lt. Col. ~. Tom. I-V. Bucureşti, 1902-1910. (Comisiunea istorică a Marelui Stat-Major Rus).
LANGLOIS, H. Consecinţele tactice. Trad. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  170) GĂVĂNESCU, CONSTANTIN (1871-1942)
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCU, CONSTANTIN (1871-1942)
(G.C.)
22743. ~ Diviziile de rezervă, sporirea armatei, întărirea naţiunii [de] G.C. [=Maior Găvănescu Constantin]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1914. (23,5 x 16). 1 f. + 127 p. (Extras din "Revista Infanteriei"). (II 34985)
Numele autorului menţionat de mână pe exemplarul BAR.
22744. ~ Epopeea română. Răsboiul nostru pentru întregirea neamului (August 1916-Aprilie 1918) de Generalul C. Găvănescul. Iaşi (Serviciul geografic al armatei), 1918. (24 x 16,5). VIII +168 p. + 20 h. 6 lei. (II 59915)
22745. ~ Tactica regulamentară [de] Maiorul C. Găvănescul. I. Micile unităţi. Infanteria. Cavaleria. Artileria. Pionieri. II. Marile unităţi. Marş. Staţionare. Lupte. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1914. (24,5 x 17). VIII p. + 1 f. + 312 p. cu ilustr. + 4 tab. (I) ; 231 p. cu ilustr. (II). 6 lei pentru ofiţeri, 8 lei pentru biblioteci. (II 38970)
22746. ~ Idem [de] Locot. Colonel C. Găvănescul. I. Micile unităţi. Infanteria. Cavaleria. Artileria. Marina. Aviaţia. Pionierii. II. Marile unităţi. Marş, Staţionare. Lupte. Ed. II, revăzută şi completată. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1915. (25 x 18). 499 p. cu ilustr. + 4 tab. 7 lei. (I 48530)
22747. ~ Zece luni în armata austro-ungară [de] Căpitan C. Găvănescul. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (24 x 16,5). VIII + 326 p. + 25 h. (anexa) 6 lei. (II 19225)

În colaborare:
22748. ~ Răsboiul cel mare 1914-1915. Anglia-Belgia, Franţa-Japonia, Munte-Negru, Rusia-Serbia, Austro-Ungaria, Germania, Turcia [de] Maiorul C. Găvănescul, director de studii şi profesor la Şcoala Superioară de Răsboiu [şi] Maiorul I. Manolescu, Şef de stat major la Comandamentul II Teritorial şi profesor la Şcoala Sup. de Răsboiu. vol. I. Cauze. Consideraţiuni generale. Pregătirea răsboiului. Organizarea armatelor Operaţiunile până la Februarie 1915. Observaţiuni şi discuţiuni. Hărţi şi crochiuri. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1915. (24,5 x 17). 1 f. + IV p. + pp. 3-508 cu ilustr. + 11 h. 6,80 lei. (II 56728)
La preţ, menţiunea: vol. I, 6,80 lei, vol. II, 4 lei. Ambele vol. la un loc, 10 lei.
22749. ~ Idem. Vol. II. Italia şi operaţiunile pe toate teatrele până la 1 August 1915. Luptele aeriene. Submarine. Muniţiuni şi materiale. Explosibile şi gaze asfixiante. Bucureşti (Atel. Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1915. (24,5 x 17). 396 p. cu ilustr. + 3 h. 4 lei.
22750. ~ Idem. 1914-1915-1916 [de] Locot. Colonel C. Găvănescul [şi] Locot. Colonel I. Manolescu. Vol. III. Bulgaria, Portugalia şi operaţiunile pe toate teatrele până la [pe copertă: 31] Maiu 1916. Lupte aeriene. Lupte de tranşee, etc. După doi ani de răsboiu. Anexă deosebită: Starea financiară şi economică a beligeranţilor. Bucureşti (Atel. Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1916. (24 x 17). 695 p. cu ilustr. + 3 h. 8 lei.

Nu exista imagini
  171) GĂVĂNESCUL, ELENA PANDELE (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCUL, ELENA PANDELE (1858-?)
22751. ~ Cultura profesională a femeii de doamna Elena I. Găvănescul. Bucureşti (Tip. Lupta), 1892. (18,5 x 12,5). 86 p. 1 leu. (I 459636)
22752. ~ Cunoştinţe de pedagogie practică asupra învăţământului profesional trebuitoare maestrelor de lucru cum şi candidatelor ce voesc să se presinte la examenul de capacitate pentru specialităţile: rufărie, croitorie, mode etc. de Elena Pandele (Găvănescu), Maestra la Şcoala profesională No. 2, Principesa Elisabeta din Bucureşti, membră în Consiliul General de instrucţie publică. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1909. (20,5 x 13,5). IV-52 p. (I 12947)
22753. ~ Proect pentru Organizarea Şcoalelor Profesionale de Fete. Presentat D-lui M. Vlădescu, Ministrul Instrucţiei publice şi al Cultelor, de Elena Pandele Găvănescu. Bucureşti (Tip. ziarului Cronica, Toma Basilescu), 1906. (24,5 x 16). 14 p. (II 3416)
22754. ~ Vizitarea Şcoalelor din Străinătate. Raport prezintat d-lui Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunei publice [de] Elena Pandele Găvănescu. Rezultatul Misiunei cu No. 4732. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1906. (23,5 x 16,5). 34 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Ancheta şcolară). (II 3417)

Nu exista imagini
  172) GĂVĂNESCU, IOAN (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCU, IOAN (1874-?)
22755. ~ Noul curs geometrico-aritmetic pentru şcoalele elementare inferioare de meserii Anul I şi II. Lucrare ce poate fi consultată cu mult folos de către d-nii Profesori şi Maeştri dela Şcoalele de Meserii; de către elevii Şcoalelor secundare şi de către orice persoană care doreşte a-şi apropia cu repeziciune şi în mod desvoltat, cunoştinţele Geometrico-Aritmetice, de Ioan Găvănescu. Diriginte şi profesor de cursuri teoretice la Şcoala de Meserii din Drăgăşani. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Cooperative pe acţiuni Matei Basarab), 1913. (22,5 x 15,5). 76[-89] p. 1,50 lei. (II 36966)
22756. ~ Studiu pentru Modificarea sistemului de aplicare a contabilitĕţi[!] şcoalelor elementare şi inferioare de meserii. (Suprimări, coordonări, desvoltări şi clarificări) cu Tendinţii de Autonomie şi Descentralizare, de Ioan Găvănescu, Dirigintele şcoalei de meserii din Drăgăşani (Vâlcea). Drăgăşani (Tip. şi Legătoria de Cărţi I. Adămoiu & N. Ionescu), 1911. (22,5 x 15,5). 8 p. + 4 tab. (II 26062)

Nu exista imagini
  173) GĂVĂNESCU, POMPILIU
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCU, POMPILIU
22757. ~ Fidejussio în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă susţinută la ... 1898 de Pompiliu Găvănescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 15,5). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120781)

Nu exista imagini
  174) GĂVĂNESCUL, CONSTANTIN (1871-1942)
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCUL, CONSTANTIN (1871-1942)
Vezi: GĂVĂNESCU, CONSTANTIN (1871-1942)

Nu exista imagini
  175) GĂVĂNESCUL, ION (1859-1949)
 • Opera
 • Imagini
GĂVĂNESCUL, ION (1859-1949)
22758. ~ The altruistic impulse in man and animals, by I. Găvănescu, University of Iassy, Roumania. S.l.; [1895]. (23,5 x 15,5). 9 p. (Reprinted from the International Journal of Ethics, 1895). (II 120823)
Descriere după titlul de la începutul textului.
22759. ~ Caracterizarea partidelor politice prin ele însele [de] I. Gavanescul. Iaşi (Tip. editoare Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (18,5 x 12). 86 p. (I 179369)
22760. ~ Idem. [Ed. II]. Iaşi (Tip. editoare Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (19 x 13). 86 p. 1 leu. (I 3119)
Ediţia menţionată numai pe copertă.
22761. ~ O carte de vizită [de] I. Găvănescu. Comedie într'un act. Iaşi (Dacia, Tip. editoare, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (19 x 11,5). 78 p. 1,50 lei. (I 120101)
La p.3 menţiunea: Reprezentată pentru prima oară la 8 Ianuarie 1898, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi.
22762. ~ Cum scade prestigiul autorităţii publice. Studiu de psihologie socială cu exemple luate din Activitatea d-lui ministru al instrucţiei Spiru Haret, de I. Găvănescul. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1909. (17,5 x 12). 48 p. 50 bani. (I 17822).
Pe copertă titlul: I. Găvănescul. Demnitatea unui Ministru … sau Cum scade prestigiul autorităţii publice.
22763. ~ Curs de pedagogie de I. Găvănescu, profesor la Universitatea din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (24 x 15). 1 f. + III p. + pp. 3-382 + VII p. 10 lei. (II 120911)
22764. ~ Curs de Pedagogie predat de D-l I. Găvănescul. [Vol. I]. [Iaşi, 1909]. (21,5 x 17). 280 p. (Facultatea de Litere-Iaşi). (II 462570)
Litografiat.
22765. ~ Idem. [II]. (Problemele educaţiei morale, estetice şi religioase). Predat de d. I. Găvănescul. Scos de I. Iordan. [Iaşi], 1910-11. (21,5 x 17). 152 p. (Facultatea de Litere-Iaşi). (II 462570)
Curs litografiat.
22766. ~ Declinaţiile substantivelor în limba română de I. Găvănescul. Bucureşti (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1895. (23,5 x 15,5). 26 p. (II 120850)
22767. ~ Din durerile şi luptele Românilor din Transilvania. Mişcarea dela 1848 [de] I. Găvănescul. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu et M. M. Bogdan), 1914. (23,5 x 16). 48 p. (II 37547)
La p. 5 menţiunea: Subiect tratat în Conferinţa dela 21 Maiu 1914 la Festivalul dat de Liga Culturală, Secţia Iaşi, în Sala Teatrului Naţional, cu ocazia împlinirii a 50 ani dela moartea lui Simion Bărnuţ.
22768. ~ Elemente de Psihologie, pentru cursul secundar, de I. Găvănescul, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner),. 1890. (21 x 14,5). 2 f. + IV + 194 p. (II 120397)
22769. ~ Idem. Ed. II. Revăzută şi adăugită. Iaşi, Edit. Tipo-Lit. H. Goldner (Tipo-Lit. H. Goldner), 1891. (22,5 x 14,5). VIII + 219 + V p. 4 lei. (II 120575)
22770. ~ Idem. Ed. III. Revăzută şi remaniată. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (19 x 13,5). VI + 202 p. (I 120279)
22771. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20,5 x 13,5). VI + 202 p. 3 lei. (II 120422)
22772. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1901. (19,5 x 13,5). 1 f. + V + 288 p. cu ilustr. 4,50 lei. (II 120297)
22773. ~ Idem. Ed. revăzută şi adăugită. Bucureşti, Librăria Şcoalelor C. Sfetea (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1909. (20,5 x 14). IV + 339 p. 4,80 lei. (I 16577)
Tipografia pe verso f. de titlu.
22774. ~ Idem. Ed. revăzută şi adăogită. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1912. (22 x 14). IV + 345 p. 4,80 lei. (II 120572)
22775. ~ Idem. Ed. nouă. Bucureşti, Edit Librăriei C. Sfetea (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (20,5 x 13,5). 361 p. 4,80 lei. (II 120516)
Tipografia pe ultima pagină a copertei.
22776. ~ O enigmă psihologică [de] I. Găvănescul. Cazul ciudat al părerilor atribuite D-lui C. Rădulescu-Motru în chestiunea seminarelor pedagogice universitare. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1914. (24 x 16). 22 p. (II 35039)
22777. ~ Etica de Ion Găvănescul. În apendice: Importanţa şi metoda instrucţiunii morale. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (21 x 13,5). VI p. + 1 f. + 210 p. (II 76889)
22778. ~ Idem. Ed. II revăzută. În apendice: Importanţa şi metoda instrucţiunii morale. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1897. (19 x 12,5). VII + 220 p. (BCU-Iaşi II 42361)
22779. ~ Există acţiuni desinteresate? Studiu psihologico-etic de J. Gavanescul, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Buciumului Român), 1891. (25,5 x 17). 30 p. (Articul extras din Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi). (II 121066)
22780. ~ Fiinţa şi menirea universităţilor [de] I. Gavanescul. Disertaţie ţinută la solemnitatea deschiderii cursurilor Universităţii din Iaşi în faţa M. S. Regelui în ziua de 5 Octombrie 1904. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (23,5 x 16). 1 f. + 10 p. (II 1861)
Lipsă coperta.
22781. ~ Friedrich Paulsen [de] I. Găvănescul. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1906. (24 x 16,5). 12 p. (Extras din "Cultura Română", Nr. 9-10 din Sept. şi Oct. 1906). (II 5543)
22782. ~ Gura lumii [de] I. Găvănescul. Piesă în 4 acte. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1909. (19 x 12,5). 200 p. (I 14095)
Pe p. de titlu falsă, menţiunea: Reprezentată pe scena Teatrului Naţional din Iaşi pentru prima oară la 2 Decembre 1900, reluată, în ultima dată, la 21 şi 25 Octombre 1908.
22783. ~ Ideile pedagogice ale lui John Locke [de] I. Găvănescu. Studiu critic de sistematizare. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (23,5 x 15,5). 1 f. + 64 p. 2 lei. (II 120822)
22784. ~ *Istoria omenirii [de] I. Găvănescu. Evul antic. Bucureşti, 1894. (Adamescu III, p. 212).
22785. ~ Idem. I. Evul antic pentru clasa I secundară de I. Găvănescul, Profesor la Universitate. Ed. II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (18,5 x 12,5). VII, 215 p. cu ilustr. + 2 h. 2,50 lei. (I 120048)
22786. ~ Idem. I. Evul antic pentru clasa I secundară de băeţi şi de fete de I. Găvănescu, Profesor la Universitate. Ed. III prelucrată conform noilor programe. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (18,5 x 13). XVI + 244 p. cu ilustr. (I 155957)
22787. ~ Idem. I. Evul Antic. Pentru clasa I secundară de I. Găvănescul. Profesor la Universitate. Ed. prelucrată conform noilor programe oficiale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, s-r I. St. Rasidescu), 1912. (20,5 x 13,5). 216 p. cu ilustr. 3 lei. (II 120359)
22788. ~ Idem. II. Evul mediu pentru clasa II secundară de I. Găvănescul, Profesor la Universitate. Inspector şcolar. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (18,5 x 12,5). VIII + 200 p. cu ilustr. + 1 h. 2,50 lei. (I 120017)
22789. ~ Idem. II. Evul mediu pentru clasa II secundară de I. Găvănescul, Profesor la Universitate. Ed. II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (19,5 x 12,5). VIII + 205 p. cu ilustr. + 1 h. 2,50 lei. (I 120096)
22790. ~ Idem pentru clasa II secundară. Evul mediu şi evul modern (pînă la pacea dela Vestfalia) de I. Găvănescul, Profesor la Universitate, Fost inspector şcolar, Director al Seminarului pedagogic universitar din Iaşi. Ed. II prelucrată conform noilor programe oficiale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (17 x 12). 126 p. cu ilustr. + 2 h. 2,90 lei. (I 120000)
22791. ~ Idem pentru clasa II secundară. Evul mediu şi Evul modern (pînă la pacea dela Vestfalia) de I. Găvănescul, Profesor la Universitate. Fost inspector şcolar. Director al Seminarului pedagogic universitar din Iaşi. Ed. II prelucrată conform noilor programe oficiale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (17,5 x 12). 210 p. (Cartea I), 126 p. (cartea II) cu ilustr. + 2 h. 2,90 lei. (I 510734)
La pp. 13, 15, 191, 210 şi 126 este menţionată împărţirea: Evul mediu - Cartea I; Evul modern - Cartea II.
22792. ~ Idem. II. Pentru clasa II secundară. Evul Mediu şi Evul Modern până la pacea dela Vestfalia de I. Găvănescul. Profesor la Universitate. Director al Seminarului pedagogic universitar din Iaşi. Ed. prelucrată conform noilor programe oficiale. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (20,5 x 13,5). 221 p. cu ilustr. + 1 h. 3 lei. (II 120359)
22793. ~ Idem. III. Evul modern pentru clasa III secundară de I. Găvănescu, Profesor la Unversitate, Inspector şcolar. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (18 x 12). 216 p. cu ilustr. + 1 h. (Inst. Iorga I 5592 G)
22794. ~ Idem. III. Istoria modernă dela pacea din Vestfalia pînă astăzi cu privire deosebită la istoria patriei şi a Orientului (Conform noilor programe oficiale) pentru clasa III secundară de I. Gavanescul, Profesor la Universitate, Fost inspector şcolar. Director al Seminarului pedagogic universitar din Iaşi. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (20 x 13,5). 1. f. + VII + 230 [-241] p. cu ilustr. + 1 h. 3,20 lei. (II 120296)
22795. ~ Istoria pedagogiei. Teoriile şi instituţiile de educaţie din timpurile vechi până în zilele noastre în legătură cu istoria culturei de I. Gavanescul, Profesor la Universitatea din Iaşi. Vol. I. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1902. (19,5 x 13). 2 f. + 450 p. (I 120203)
22795a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Garol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (19 x 13). 448 p. (I 120203)
22795b. ~ Idem. Vol. III. Secolul XVIII. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1907. (19,5 x 13). 423 + II p. (I 120203)
Descriere după copertă.
22796. ~ Idem. Ed. II. Vol. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1907. (19,5 x 13). 424 p. (I 120204)
22797. ~ Meditaţiile lui Gr. Alexandrescu. Studiu literar de I. Găvănescu. Bucuresci (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (20 x 13,5). 96 p. 1 leu. (I 102059)
22798. ~ Noţiuni de pedagogie [de] I. Găvănescul. I. Pedagogia generală. Bucureşti (Stab. de arte grafice G. Sfetea), 1909. (19,5 x 13). 97 p. 1,50 lei. (II 340563)
22799. ~ *Noţiuni de pedagogie generală [de] I. Găvănescul. Ed. II. Bucureşti, Edit. Steinberg, [191?]. (Găvănescul. Elemente, cop. 4)
22800. ~ Noua Eterie grecească din România [de] I. Găvănescul. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24,5 x 17). 8 p. (II 15886)
Descriere după copertă.
22801. ~ Organizarea vieţii studenţeşti [de] I. Găvănescul. Iaşi (Tip. Progresul), 1911. (23 x 15). 15 p. 1 leu. (II 23574)
Pe copertă menţiunea: Vânzarea se face în beneficiul „Centrului Studenţesc”- Iaşi.
22802. ~ Pentru întărirea sufletească a ţării. Formarea educatorilor poporului. Discurs ţinut în şedinţa Senatului dela 14 Decembre 1905 de I. Găvănescul, Senatorul Universităţei din Iaşi. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1905. (18,5 x 12). 30 p. (Din publicaţiile Culturei Române). (I 6491)
22803. ~ Principiile educaţiei moderne şi funcţionarea Seminarelor Pedagogice Universitare [de] I. Găvănescul. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1907. (24,5 x 17). 21 p. (I 5851)
22804. ~ Regele Carol I ca pedagog de I. Găvănescul. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24 x 16). 11 p. (Extras din "Cultura Română", nr. 7-8). (II 3276)
22805. ~ *Răsboiul nostru pentru întregirea neamului [de] I. Găvănescu. Bucureşti, 1918. (M, 20(1918), nr. 280, dec. 26, p. 1: Note)
22806. ~ Să fim gata! [De] I. Găvănescul. Conferinţă ţinută la Şcoalele militare de infanterie. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913. (23 x 15,5). 20 p. (II 33461)
22807. ~ Seminarul pedagogic universitar din Iaşi. Două rapoarte înaintate Ministerului Instrucţiei Publice de I. Găvănescul. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (21,5 x 14). 29 p. 50 bani. (II 155573)
22808. ~ Solidaritatea naţională [de] I. Găvănescul. Conferinţă ţinută în Aula Universităţei din Iaşi pentru fondul orfelinatelor din Ardeal. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1916. (24 x 16,5). 34 p. (II 46530)
22809. ~ Ursita [de] I. Găvănescul. Povestea unei dimineţi de primăvară. Alegorie într-un act. Reprezentată cu prilejul sărbătorilor jubiliare ale Universităţii din Iaşi, la festivalul de gală de la 27 Septembre 1911 în Sala Teatrului Naţional. Iaşi (Tipografia Naţională, Ioan S. Ionescu), 1911. (24 x 16,5). 30 p. (II 24881)
22810. ~ Versuch einer Zusammenfassenden Darstellung der Pädagogischen Ansichten John Locke's in ihrem Zusammenhange mit seinem philosophischen System. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Genehmigt und nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu vertheidigen am 13. August 1887 von I. Gavanescul aus Rumänien. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke)), 1887. (22,5 x 15). 2 f. + 84 p. (II 120649)
Lipsă coperta.

În colaborare:
22811. ~ Carte de cetire. Bucăţi în proză şi în versuri din autorii români vechi şi moderni alese pentru uzul liceelor, gimnasiilor, externatelor secundare şi şcólelor normale de Ion Găvănescu, profesor la Universitatea din Iaşi. şi A. Lupu-Antonescu, profesor la Şcóla Normală "Carol I". Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1895. (22,5 x 16). 2 f. + 396 p. (II 120720)
22812. ~ Idem. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1895. (21 x 14). 2 f. + 392 p. (II 182331)
Lipsă coperta. Diferă de precedenta prin nr. de pagini şi pagina de titlu.
22813. ~ Idem. (Ed. II). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (23 x 15,5). 2 f. + 396 p. 3 lei. (II 120724)
22814. ~ Înveţămîntul limbii românesci. Gramatica. Formele regulate şi ortografia. Cartea şcolarului din clasa I de licee, gimnasii, externate secundare şi şcóle profesionale de Ion Găvănescu, Prof. la Universitatea din Iaşi, şi A. Lupu-Antonescu, Prof. la Şcóla Normala Carol I, Inspectori şcolari. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1896. (20 x 13). 144 p. 2 lei. (I 120280)
22815. ~ Idem. (Ed. II). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (20,5 x 13,5)1 159 p. 2 lei. (II 120308)
22816. ~ Idem. Formele neregulate şi sintaxa. Cartea şcolarului din clasa II de licee, gimnasii, externate secundare, şcóle normale şi şcóle profesionale de Ion Găvănescu, Prof. la Universitatea din Iaşi, şi A. Lupu-Antonescu. Prof. la Şcóla Normală Carol I, Inspectori şcolari. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1896. (20,5 x 13,5). 184 p. 2 lei. (II 120355)
22817. ~ Idem. Gramatica. Formele neregulate şi sintaxa. Cartea şcolarului din clasa II de licee, gimnasii, externate secundare, şcóle normale şi şcóle profesionale de Ion Găvănescu, Prof. la Universitatea din Iaşi, şi A. Lupu-Antonescu, Prof. la Şcóla Normală Carol I. (Ed. II). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (20,5 x 13,5). 180 p. 2 lei. (II 120354)
Prefeţe:
PATRICIU, GRIGORE. Didactica generală cu privire la Învăţământul şcoalei primare. Ed. II. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1905.
SION, DEMIR. Ştiinţa şi economia politica. Editată şi prevăzută cu o prefaţă de ~. Berlin, 1905.
VALERIU, AL. Lecţiuni de logică. Cu o prefaţă de ~. Ed. I. Iaşi, 1905 ; ed. III, 1905.
Vezi de asemenea:
• Corpul didactic şi D-l Spiru C. Haret. [Bucureşti, 1906].
LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor. I. II. [Discursuri]. Vălenii de Munte, 1915.

Nu exista imagini
  176) GÂDEI, ION V.
 • Opera
 • Imagini
GÂDEI, ION V.
22818. ~ Sinodul din Laodicea. Teză pentru licenţă de Ion V. Gâdei. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1901. (23 x 16). 60 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 120787)

Nu exista imagini
  177) GÂDEI, NICOLAI GH.
 • Opera
 • Imagini
GÂDEI, NICOLAI GH.
22819. ~ Luxul şi consecinţele lui imorale. Teză pentru licenţă de Nicolai Gh. Gâdei. Galaţi (Tip. Buciumul Român P. P. Stanescu), 1902. (23,5 x 16). 71 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 120785)

Nu exista imagini
  178) GÂDEIU, NICOLAE I. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GÂDEIU, NICOLAE I. (1873-?)
22820. ~ Judecata viitoare de N. I. Gâdeiu, Absolvent al Şcoalei Normale Carol I, înveţător. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (20,5 x 13,5). 21 p. + 1 f. (Biblioteca Morală). (II 120307)

Nu exista imagini
  179) GÂDESCU, PETRE A.
 • Opera
 • Imagini
GÂDESCU, PETRE A.
22821. ~ Descântătorii, vracii sau vrăjitorii. Conferinţă ţinută de Dr. Petre A. Gâdescu. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu), 1912. (21,5 x 14). 29[-31] p. (Din Publicaţiunile Casei Şcoalelor). (II 29911)
22822. ~ Fracturile Supra-condiliene ale Osului Umeral la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... de Petre A. Gâdescu. Bucureşti (Tip. L'Independance Roumaine), 1909. (23,5 x 15,5). 82 p. cu ilustr. (Laboratorul de Patologie chirurgicală, bandaje şi aparate de fracturi) (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1067). (II 13159)

Nu exista imagini
  180) Gâdilituri şugubeţe
 • Opera
 • Imagini
Gâdilituri şugubeţe
• Gâdilituri şugubeţe... De Isis. Vezi: BUDU, ISIDOR

Nu exista imagini