Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  141) GAZAN, TACHE
 • Opera
 • Imagini
GAZAN, TACHE
22655. ~ Alarma [de] Tache Gazan. Slatina (Tip. de Lux, C. Constantinescu & Fiu), 1907. (23 x 16). 17 p. (II 6906)
22656. ~ Asupra apropiatei Grevi Femenine [de] Tache Gazan. Pitesci (Tip Gheorghe Poppescu), 1896. (22,5 x 16). 151 p. (Din jurnalul unui bătrîn în orele de ne-lucru şi urît la ţară. Seria [a] 2-a). (II 120648)
Cuprinde şi: Doue drame; Sfîrşit bun ; Cuvîntul (vorba); Istorie nu politică; Liga; Un caz straniu; Ţara guvernamentală; Iarăşi criminalitatea; Poesii; Vanitatea; Un desolat.
22657. ~ Belgia Orientului. Fragmente din uă discuţiune. Satrapii. Proverbe şi Anecdote, [de] Tache Gazan. Slatina (Tip. Societăţii), 1898. (20 x 14). 39 p. (II 120300)
22658. ~ Cugetări în ore de urît şi ne-lucru [de] Tache Gazan. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 15,5). 86 p. (II 120722)
22659. ~ Disecarea dramaturgului I. L. Caragiale. După Rabelais, de Tache Gazan. R.-Vîlcea (Librăria, Tipografia şi Legătoria O. Thüringer), 1907. (19 x 12). 15 p. (I 8261)
22660. ~ Impresii [de] Tache Gazan. Slatina (Tip. de Lux, C. Constantinescu & Fiu), 1907. (23,5 x 16,5). 12 p. (II 7398)
22661. ~ În ore de urât şi nelucru. [Cum se explică] de Tache Gazan. Slatina (Tip. Costică Constantinescu & Fiu), 1907. (22,5 x 15,5). 30 p. (II 11784)
Referitor la Răscoala din 1907.
22662. ~ Linguşitorii [de] Tache Gazan. Drăgăşani (Tipografia şi Legătoria Adămoiu & Ionescu), 1910. (17 x 11). 7 p. (I 20121)
22663. ~ Observaţiuni [de] Tache Gazan. [Chestiunea ţărănească]. R.-Vâlcea (Tip şi Legătoria Thüringer), 1907. (16 x 10,5). 8 p. (I 7712)
22664. ~ Ore de ne-lucru, ore de urât [de] Tache Gazan. Slatina (Tip. Societăţii), 1895. (22 x 16). 351 p. (II 120609)
Cuprinde: Reflexiuni dureroase asupra unui trist adevăr; O ţară de copii vitregi; Reverii; Tartufii; Obrăznicia; Amintiri, Fanfaronii; Destinul; Prăpădul lumei şi strigoii; Un Qui-Proco; Cum poate rămâne cine-va ne'nsurat; Un unchiu strâns în uşe; Carnea de Epure; Absurdităţi; Bandiţii; Un amor stupid; Răsbunarea unei femei; O fericire vis!; Povestea unui rabin; Expulzarea lui Adam; Decepţie; Venătoarea-Pasiune; Privighetoarea; Confesiune; Suferinţa relativă; Romanţe; Speranţa; Şi!! La ce bun ori-ce; Ştiinţa şi credinţa; Criminalitatea; Critica; Bazaconie; Încheere; Proverbe şi Maxime.
22665. ~ Idem. Seria I. R.-Vâlcea (Tip O. Thüringer), 1910. (22 x 14,5). 152p. (II 49492)
Cuprinde: Reflexiuni dureroase asupra unui trist adevăr; O ţară de copii vitregi; Reverii; Tartufii; Obrăsnicia; Amintiri; Spiritul; Fanfaronii ; Destinul, Omul; Un Qui-Proco; Cum poate rămâne cine-va ne'nsurat; Un unchi strâns în uşe; O farsă; Carnea de Epure; Absurdităţi ; Proverbe şi Maxime; Romanţe.
22666. ~ Prăpădul lumei prin strigoi [de] Tache Gazan. Drăgăşani (Tip. şi Legătoria de Cărţi I. Adămoiu & N. M. Ionescu), 1910. (22 x 15). 19 p. (În ore de ne-lucru. În ore de urât). (II 20590)
22667. ~ Şi!! La ce bun ori-ce? [De] Tache Gazan. Ed. nouă. Drăgăşani (Tip. şi Leg. de Cărţi I. Adămoiu & N. M. Ionescu), 1912. (21 x 14,5) (În ore de nelucru. Ore de urât). (II 27966)
Cuprinde şi: Speranţa; Decepţie; Vânătoarea-Pasiune; Privheghetoarea; Expulzarea lui Adam.
22668. ~ Tipul unui mojic incult parvenit Sandu Obielescu [de] Tache Gazan. Studiu. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [189?]. (22,5 x 15). 22 p. (În ore de ne-lucru - în ore de urît). (II 120608)
22669. ~ Ultima pagină din viaţa unui om. Un amor stupid [de] Tache Gazan. Craiova (Tipo Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1895. (21 x 14). 43 p. (Ore de ne-lucru ore de urît). (II 120607)
Cuprinde şi: O fericire vis; Ştiinţa şi credinţa.
22670. ~ Idem. Drăgăşani (Tip. şi Legătoria de Cărţi I. Adămoiu & N. M. Ionescu), 1911. (22 x 16). 34 p. (II 23520)
Cuprinde şi: O fericire vis.
22671. ~ Una alta [de] Tache Gazan. Drăgăşani (Tip. I. Adămoiu & N. M. Ionescu), 1909. (22,5 x 16). 13 + 15 p. + pp. 17-29. (În ore de nelucru şi urît). (II 15989)
Fără copertă. Cuprinde şi: Cugetarea; Progresul; Dumnezeu; Cugetări; Femeia Humbert.

Nu exista imagini
  142) GAZELA
 • Opera
 • Imagini
GAZELA
22672. ~ Memoriu descriptiv asupra unui nou balon dirijabil [de Gazela]. s.l., 1901. (33 x 21). 11 file. (III 467033)
La finalul textului semnează: Gazela. Litografiat.

Nu exista imagini
  143) Gazeta matematică (1895-1903).
 • Opera
 • Imagini
Gazeta matematică (1895-1903).
22673. • Gazeta matematică (1895-1903). Dare de seamă făcută cu ocaziunea Expoziţiunii Asociaţiunii Romîne[!] pentru înaintarea şi răspîndirea ştiinţelor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (23,5 x 15,5). 32 p. + 1 pl. (II 66712)

Nu exista imagini
  144) GAZIER, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
GAZIER, GEORGES
Editări de texte:
ALECSANDRI, V. La France jugée à l'étranger. Lettres publiées par ~. Paris, 1911.

Nu exista imagini
  145) GĂBREANU, GRIGORE N.
 • Opera
 • Imagini
GĂBREANU, GRIGORE N.
22674. ~ Cultura zarzavaturilor. Lucrare practică de Grigore N. Găbreanu, Agronom legumicultor al Casei Centrale a Băncilor Populare şi Cooperativelor Săteşti. Ed. I. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (18 x 12). 148 p. cu ilustr. 2 lei. (I 48352)

Nu exista imagini
  146) GĂDINEANU, B. VASILE I. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂDINEANU, B. VASILE I. (1860-?)
În colaborare:
22675. ~ Dascălul Poporului. Cartea I de B. I. Gădineanu, Directorul şcólei de băeţi No. 4, Ploesci, C. Ionescu-Lungu, înveţător, Bucovu-Prahova, Ión T. Cruţescu Directorul şcólei de băeţi No. 3, Ploesci şi Bănică I. Stoicescu, Directorul şcolei de băeţi No. 8, Ploesci. Ed. I. Ploesci (Tip. Lumina), 1900. (20,5 x 13). 99 p. + 2 f. portr. (Biblioteca Săteanului). (II 411836)
Vezi şi:
IONESCU-LUNGU, C. ş.a. Dascălul Poporului. Ion Scurtu, I, III. Bucureşti, [189?].(Biblioteca Săteanului, nr. 1, 3)
IONESCU LUNGU, C. ş.a. Dascălul Poporului. Popa. Vlad, I, II, III, V. Bucureşti, [189?]. (Biblioteca Săteanului, nr. 5, 6, 7, 9)

Nu exista imagini
  147) GĂINĂ, AUREL
 • Opera
 • Imagini
GĂINĂ, AUREL
22676. ~ Viers românesc de pe pământul rusesc. De Caporalul Aurel Găină din Feldru. Nagy-komlós, Edit. redacţiei Calea Vieţii (Arad, Tip. Concordia), 1917. (13,5 x 10). 14 p. (Cărţile poporului, nr. 5). (I 170076)
Tipografia pe verso f. de titlu. Lipsă coperta. Nr. colecţiei completat după: Tr, 48(1917), nr. 1-6, iul., p. 99: Bibliografie.

Nu exista imagini
  148) GĂINĂ, VASILE (1868-1907)
 • Opera
 • Imagini
GĂINĂ, VASILE (1868-1907)
22677. ~ Admisibilitatea căsătoriei a doua a preoţilor din punct de vedere dogmatic, canonic şi practic de Dr. Vasile Găină, profesor la Facultatea teologică din Cernăuţ[!]. Cernăuţ[!], Edit. foii clericale Viitorul (Societatea Tipografică Bucovineană), 1907. (23 x 15,5). 43 p. (II 155428)
22678. ~ Argumentul cosmologic şi fisico-teologic sau teleologic pentru esistenţa lui Dumnedeu cu o introducere despre argumentele pentru esistenţa lui Dumnedeu în genere. Studiu apologetic de Dr. Vasile Găină, profesor estraordinar la Facultatea teologică ort. orient, din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1901. (24,5 x 17). 163[-167] p. cu erata. (Reproducere separată din Candela, 1900 şi 1901). (BSS II 12038)
Lipsă coperta.
22679. ~ Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Silvestru Morariu-Andrievici. Schiţă biografică de Dr. Vasile Găină, profesor la Facultatea teologică ort.-orient, din Cernăuţ. Cernăuţ, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1907. (24,5 x 17). 36 p. cu portr. (Tipărire separată, Candela 1907, nr. 7). (BSS II 12022)
22680. ~ Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Vladimir de Repta. Schiţă biografică de Dr. Vasile Găină, profesor la Facultatea teologică ort. orient, din Cernăuţ. Cernăuţ, Edit. autorului (Societatea tipografică bocovineană), 1907. (24,5 x 17). 18 p. (Tipărire separată, Candela 1907, nr. 7). (BSS II 12011)
22681. ~ Buddhismul şi Creştinismul. Studiu apologetic de Dr. Vasile Găină, profesor la Facultatea teologică ort. orient, din Cernăuţ. Cernăuţ, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1906. (27 x 19,5). 2 f. + 280[-282] p. 5 cor. (Tipăritură separată din Candela, 1904, 1905 şi 1906). (II 5626)
22682. ~ Teologia fundamentală sau Apologetica de Prof. Dr. V. Găină. [Editori: Constantin Urechie, student în teologie şi Ioan Berariu, stud. teol.]. Cernăuţ, 1902. (33,5 x 20). 2 f. + 360 p. (BSS III 1131)
Litografiat. Editorii menţionaţi la p. 360.
22683. ~ Teoria revelaţiunei. Studiu apologetic de Dr. Vasile Găină, profesor estraordinar la Facultatea teologică ort. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1899. (24,5 x 17). 228[-231] p. cu erata. (Reproducere separată din Candela, anii 1897, 1898, 1899). (BSS II 12039).
Lipsă coperta.
22684. ~ Theorie der Offenbarung. Ein apologetischer Versuch von Dr. Basile Găina, Supplent an der gr.-orient. theologischen Facultät in Czernowitz. Czernowitz, In Selbstverlage (Buko-wineaer Vereinsdruckerei), 1898. (23 x 15,5). 2 f. + 241[-244] p. cu erata. (BSS II 3233)
22685. ~ *Universalitatea, fiinţa şi originea religiunii [de] Prof. Dr. Vasile Găină. Studiu apologetic. Edit. autorului. Cernăuţ (Societatea tipografică bucovineană), 1899. in 8°. 160 p. (FD* 14(1899), nr. 23, iun. 6, p. 7 ; Găină, p. 4 cop.).

Nu exista imagini
  149) GĂIŢESCU, STANCU
 • Opera
 • Imagini
GĂIŢESCU, STANCU
22686. ~ Cum să săpăm trifoiul de Stancu Găiţescu, Agricultor, comuna Purani (Vlaşca). Bucureşti (Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (18 x 12). 6 p. 1 leu. (I 45366)

Nu exista imagini
  150) GĂLĂŞESCU (GĂLEŞESCU), AL. G.
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU (GĂLEŞESCU), AL. G.
22687. ~ Drepturile Eforiei spitalelor asupra moşiei Slănicul din judeţu Prahova şi a ocnelor de sare stabilite pe această proprietate [de Al. Gălăşescu]. Bucuresci (Tip. C. C. Savoiu & Comp.), 1890. (23,5 x 16). 13 p. (II 109026)
Numele autorului: Al. Gălăşescu, menţionat cu cerneală.
22688. ~ Drepturile familiei Ghika ca membrii în Administraţia Averei Monastirei Panteleimon şi a metóselor salle [de Al. Gălăşescu]. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1889. (23 x 16). 22 p. (II 109143)
Numele autorului scris de mână pe copertă.
22689. ~ Dunărea. De la Obârşie până la Marea Neagră [pe copertă şi: 1866-1906]. [De] Al. G. Găleşescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec & Co.), 1906. (19,5 x 13). 155 p. cu ilustr. + 1 h. (I 4251)
Bibliografie la pp. 3-4.
22690. ~ Eforia Spitalelor Civile din Bucuresci de Al. G. Găleşescu, Şeful Serviciului spitalelor. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1899. (24 x 16,5). 968 p. + 25 f. pl. (II 50891)
22691. ~ Idem [de] Al. G. Gălăşescu, Şeful Serviciului Spitalelor şi al personalului Eforiei din Bucureşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1906. (23,5 x 16,5). 60 p. cu ilustr. (II 15953)
22692. ~ Pământul Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti [de] Al. G. Găleşescu, Şeful Serviciului Spitalelor şi al personalului Eforiei din Bucureşti. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (22 x 15,5). 59 p. (II 23501)
22693. ~ Sinaia 15 August 1695-1895 de A. G. Găleşescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1895. (22 x 15). 134 p. + 2 pl. (II 120537)
22694. ~ Sinaia [pe copertă şi: şi împrejurimile]. [De] Al. G. Gălăşescu, Şeful Serviciului Spitalelor Eforiei din Bucureşti. Bucureşti, I. V. Socecu, 1903. (18 x 11). 152 p. cu ilustr. + 2 h. 2 lei. (I 63076)
22695. ~ Sinaia et les environs (Roumanie) [par] Al. G. Găleşescu, Chef du service des Hôpitaux près l'Ephorie de Bucarest. Bucarest, I. V. Socecu, 1903. (18 x 12). 165[-167] p. cu ilustr. + 3h. (I 192746)
22696. ~ Spătarul Mihai Cantacuzino 1650-1716 întemeietorul mănăstirei şi spitalului Colţea şi al mănăstirei Sinaia în anul 1695 [de] Al. G. Găleşescu, Şef de serviciu la Eforia Spitalelor. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1906. (9 x 12,5). 43 p. + 1 f. + 1 f. pl. (I 4267)

Nu exista imagini
  151) GĂLĂŞESCU, C. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU, C. (1860-?)
22697. ~ Armăsarii de reproducţie [de] Căpitanul C. Găleşescu din Cavalerie. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23,5 x 16,5). 14 p. (II 23459)
Descriere după copertă.
22698. ~ Hippografie [de] Căpitanul G. Găleşescu. (Însemnări şi Note). I. Antrenamentul şi alegerea cailor militari. II. O vizită la marele târg de cai din Dublin (Irlanda). III. Vocabular al termenilor întrebuinţaţi pe turf. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (20 x 13,5). 111 p. + 27 pl. (I 27979)

Nu exista imagini
  152) GĂLĂŞESCU, DUMITRU (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU, DUMITRU (1888-?)
22699. ~ Cekul modern [de] D. Gălăşescu, Doctor în drept delà Facultatea din Paris, Avocat. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciare), 1914. (23 x 15,5). 20 p. 1 leu. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", Nr. 19/914). (II 36458)
22700. ~ De la dissolution anticipée et de la prorogation d'une société anonyme [par] Démètre Galasesco, Docteur en Droit, Avocat au barreau de Bucarest. Paris, M. Giard & M. Brière, Libraires-Editeurs (Impr. de la Librairie V. Giard & Brière), 1913. (23 x 15,5). 188 p. (ASE II 507)
Tipografia la p. 188.
22701. ~ Probleme juridice. I. Extinderea clauzei de ordin în creanţele civile de Dumitru Gălăşescu, Doctor în drept dela Facultatea din Paris, Avocat. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1913. (22,5 x 15,5). 92 p. 1,50 lei. (II 36530)
Partea a II-a: Varia a apărut prin 1925.

Nu exista imagini
  153) GĂLĂŞESCU, ION G. ( 1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU, ION G. ( 1874-?)
22702. ~ Munca. Studii de Economie Politică. Lucrare presentată pentru obţinerea titlului de licenţă în Drept [de] Ion G. Găleşescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1901. (22,5 x 16). 178[-180] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 120678)
22703. ~ Idem. (Din punct de vedere scientific) de Ion G. Gălăşescu. Bucurescï (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1901. (21 x 13,5). 26 p. 50 bani. (II 120514)

Nu exista imagini
  154) GĂLEŞESCU, ION G. ( 1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLEŞESCU, ION G. ( 1874-?)
Vezi: GĂLĂŞESCU, ION G. ( 1874-?)

Nu exista imagini
  155) GĂLĂŞESCU, PETRU (1870?-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU, PETRU (1870?-?)
(Găleşescu)
22704. ~ Cercetări asupra terminaţiunilor nervóse din cord de Doctorul Petru Gălăşescu, Preparator. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (23,5 x 16). 120 p. (Laboratorul de istologie şi embriologie din Bucuresci). (II 120908)
22705. ~ Raporturile treponemelor între ele. Grupări diferite. Tipuri de diviziune de Dr. P. Găleşescu. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (23 x 16). 9 p. (Extras din revista medicală "Spitalul", nr. 14). (II 10885)
22706. ~ *Structura ţesutului osos [de] Dr. P. Găleşescu, [190?]. 50 p. (Găleşescu, p. 10).
22707. ~ Terminaţiuni nervóse în cord. Teză pentru doctorat în medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1900 de Petru Găleşescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1900. (22,5 x 15,5). 120 p. + 3 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 549). (II 120680)

În colaborare:
22708. ~ Un caz de pseudo-tetanie isterică de Dr. P. Găleşescu şi H. Makelarie .[Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1907]. (25 x 16,5). 11 p. cu ilustr. (Spitalul Colentina). (II 7517)
Extras din "Spitalul", 1907 (v. Gălăşescu, pp. 26-27).
22709. ~ Consideraţiuni asupra afaziei; un caz cu leziuni întinse ale zonei Broca-Wernicke fără turburări însemnate de vorbire [de] Dr. P. Gălăşescu şi Drd. Gr. Nădejde. Bucureşti (Tip. L'Independance Roumaine), 1909. (25 x 17). 17 p. cu ilustr. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale"). (II 12883)
Descriere după copertă.
22710. ~ Fapte Anatomo-Clinice: Anevrism al aortei abdominale de Dr. P. Gălăşescu, Şeful Laboratorului Spit. Colentina, Medic secundar al serviciului şi H. Makelarie, Internul Serviciului. Bucureşti. (Tip. Universala, I. Ionescu), [1908]. (23,5 x 16). 8 p. cu ilustr. (Spitalul Colentina. Serv. D-lui Dr. Ioan Urlăţianu). (II 10634)
Extras din "Spitalul", 1908 (v. Gălăşescu, p. 27).
22711. ~ Pneumo-paludismul vârfului. Pleuresie paludică de Dr. P. Gălăşescu şi A. Grigoriu. [Bucureşti] (Tip. Universala), [1908]. (23 x 15,5). 8 p. (Extras din revista medicală Spitalul [1908], nr. 12). (II 10831)
22712. ~ Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidémie de typhus exanthèmantique de Bucarest (1906) par M. M. Galesesco et Slatinéano. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1906]. (24 x 15,5). 4 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 7 Juillet 1906), T. LXI, p. 14). (II 272032)
Tipărită împreună cu: Recherches cytologiques sur le sang dans le typhus exanthématique, par M. M. Slatinéano et Galesesco (Séance du 21 Juillet 1906: Recherches cytologiques sur le liquide céphalo-rachidien dans le typhus exanthématique, par M. M. Slatinéanu et Galesesco (Séance du 28 Juillet 1906).

Vezi şi:
MANICATIDE[-VENERT], E. şi ~. Un caz de lepră mixtă. Bucureşti, 1904.
MANICATIDE[-VENERT], ELENA şi ~. Cercetări asupra leucocitosei în rugeolă. Bucureşti, 1903. (Extras).
SLATINEANU, M. şi ~. Recherches cytologiques sur le liquide céphalorachidien dans le typhus exanthématique. Paris, [1906].
SLATINEANU, M. şi ~. Recherches cytologiques sur le sang dans le typhus exanthématique. Paris, [1906].

Nu exista imagini
  156) GĂLĂŞESCU, VICTOR (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŞESCU, VICTOR (1877-?)
22713. ~ Port-Arthur. Studiu asupra asediului şi apărărei cetăţei de Locotent Gălăşescu Victor din Regimentul I Geniu. Bucureşti (Tipo-Lit. Regimentului I Geniu), 1905. (23 x 15,5). IV-69[-71] p. + 1 f. erata + 1 h. anexă. (II 459698)

Nu exista imagini
  157) GĂLĂŢEANU, SAMUEL
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŢEANU, SAMUEL
22714. ~ Suggestia[!] şi hipnotismul ca factor terapeutic. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Octombrie 1907 de Samuel Gălăţeanu. Iaşi (Tip. H. Goldner) 1907. (23,5 x 16). 2 f. + 82 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 277). (II 8642)

Nu exista imagini
  158) GĂLĂŢEANU, MELETIE (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GĂLĂŢEANU, MELETIE (1863-?)
22715. ~ Aperarea ortodoxiei în secolul al 17-lea. Arhiereul Meteletie Gălăţeanu, Directorul Internatului Facultăţei de Teologie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion (St. Rasidescu), 1902. (24 x 16,5). 171 p. (II 141795)

Nu exista imagini
  159) GĂLUŞCĂ, CONSTANTIN (1890?-1922)
 • Opera
 • Imagini
GĂLUŞCĂ, CONSTANTIN (1890?-1922)
22716. ~ Slavisch-Rumänisches Psalterbuchstück. Herausgegeben von Constantin Găluşcă. Hale a.S., Verlag von Max Niemeyer (Druck von C. Schulze & Co.), 1913. (24 x 16,5). IV + 2 f. + 401[-404] p. + 2 f. pl. (II 33725)
Tipografia la p. 404.

În colaborare:
ACADEMIA ROMÂNĂ. Dicţionarul limbii române. Întocmit de Sextil Puşcariu în colaborare cu ~. Tom. I. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  160) GĂNESCU, AUREL S.
 • Opera
 • Imagini
GĂNESCU, AUREL S.
22717. ~ Formele Testamentului în Dreptul Roman şi Civil Român [de] Aurel S. Gănescu. Teză de Licenţă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24 x 16). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3612)

Nu exista imagini