Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1361) GUŢULESCU
 • Opera
 • Imagini
GUŢULESCU
Vezi şi: GUTZULESCU

Nu exista imagini
  1362) GUŢULESCU, IORDAN
 • Opera
 • Imagini
GUŢULESCU, IORDAN
25632. ~ Testamentul d-lui Iordan Guţulescu. [Bucureşti, 1910]. (23,5 x 16). 8 p. (II 20492)
Descriere după copertă. Localitatea completată după exemplarul Bibl. Centr. Univ. din Iaşi.

Nu exista imagini
  1363) Guvern, prefecţi şi deputaţi
 • Opera
 • Imagini
Guvern, prefecţi şi deputaţi
• Guvern, prefecţi şi deputaţi. Vezi: [DELAVRANCEA, BARBU]. Guvern, prefecţi şi deputaţi... Bucureşti 1890.

Nu exista imagini
  1364) Guvernare liberală
 • Opera
 • Imagini
Guvernare liberală
25633. • Guvernarea liberală şi Muncitorii. Bucureşti, Cercul de Editură Socialistă, 1910. (16,5 x 12). 32 p. 5 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, 21). (I 18414)
Din prefaţa semnată de M. Gh. Bujor, reiese că el este şi autorul.

Nu exista imagini
  1365) GUYAU, JEAN-MARIE
 • Opera
 • Imagini
GUYAU, JEAN-MARIE
25634. ~ Educaţie şi ereditate [de] Jean-Marie Guyau. [Education et Hérédité]. Traducere din limba franceză, însoţită de un studiu privitor la vieaţa şi opera lui Guyau de Stelian I. Constantinescu, Doctor în filosofie, Profesor, Fost inspector şcolar şi Virgil N. Duiculescu, Licenţiat în filosofie. [Pe copertă: Cu portretul şi un autograf al lui Guyau]. Bucureşti, Edit. Librăriei A. A. Stanciulescu (Tip. Eminescu), 1916. (22,5 x 15). XIII + 267[-272] p. + 1 f. portr. 3 lei. (II 51159)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25635. ~ Pentru părinţi şi copii [pe copertă şi: Pagini alese de morală şi educaţie]. [De] J. M. Guyau. Traducere de Scarlat Georgescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1909. (15 x 10). 85 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 59). (I 16814)
25636. ~ Spre mai bine, [de] J. M. Guyau. Trad. de Scarlat Georgescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 87) (I 20078)
Precuvîntare de Alfred Fouillée.

Vezi de asemenea:
FARAGO, ELENA. Traduceri libere. Craiova, 1908.

Nu exista imagini
  1366) GUYE, PHILLIPPE AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
GUYE, PHILLIPPE AUGUSTE
În colaborare:
25637. ~ Méthodes rapides pour l'analyse Physico-Chimique des Liquides Physiologiques par Ph. A. Guye et St. Bogdan (avec la planche V). Genève (Société générale d'imprimerie, successeur de Ch. Eggimann & C-e), 1903. (23 x 15,5). 12 p. + 1 pl. (Extrait des Archives des Sciences Physiques et Naturelles. Cent septième année. Quatrième période. Tome XV, Mai 1903, p. 502 à 513). (Bibliothèque Universelle). (II 438296)
Imprimeria la p. 12.
25638. ~ Le poids atomique de l'azote. Poids atomique de l'azote. Analyse par pesée du protoxyde d'azot et détermination du poids atomique de l'azote par l'analyse en volume du protoxyde d'azote par. M. M. Ph. A. Guye, St. Bogdan et A. Jaquerod. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1905. (26 x 17,5). 1 f. + pp. 393-398. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest- Roumanie, An. XIII, nr. 5 şi 6. Extrait). (II 11161)

Nu exista imagini
  1367) GUYON, FÉLIX
 • Opera
 • Imagini
GUYON, FÉLIX
25639. ~ Des calculs de la région prostatique [par prof. F. Guyon. Leçon récueillie et publiée par M. Pierre Hérésco, Interne de service. Paris (Tip. Chamerot et Renouard), 1899. (21,5 x 13,5). 16 p. (Hôpital Necker. M. le professeur Guyon. Clinique des maladies des voies urinaires). (Extrait des Annales des Maladies des Organes génito-urinaires, de janvier 1899). (BCU-ClN 187498)
25640. ~ *Technique de la lithotritie. Leçons cliniques de M. le Professeur Guyon récueillies et publiées par Dr. P. Héresco (avec Robert Proust et L. Genonville), [1889]. (Annales des maladies des organes genito-urinaires, Mars, Mai et Juin, 1889). (Mărgărit, p. 67 ; Herescu, p. 10).

Nu exista imagini
  1368) GUYOT, J.
 • Opera
 • Imagini
GUYOT, J.
25641. ~ *Amorul experimental. Meditaţii asupra căsătoriei după fiziologia genului omenesc de I. Guyot. Traducere de I. Spartali. Bucureşti, 1897. (Crăinicianu, p. 333).

Nu exista imagini
  1369) GUZMAN, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
GUZMAN, EUGEN
În colaborare:
ZACHER, ANTON, ~, RUDOLF SPELBAUER. Die Enlwickelung der Landund Forstwirtschaft und ihrer Industrien... Desvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industriile lor ... Wien, 1901. (Separatabdruck).

Nu exista imagini
  1370) GYB
 • Opera
 • Imagini
GYB
25642. ~ Cu carne şi cu brânză [de] Gyb. Versuri Picante şi de actualitate. [Bucureşti] (Tip. Comptuar Popular Român), 1916. (16,5 x 12,5). 46[-48] p. 60 bani. (I 48470)

Nu exista imagini
  1371) GYÖNGYÖSSY, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GYÖNGYÖSSY, ŞTEFAN
25643. ~ Aritmetică pentru şcoalele civile de fete, prelucrată după Dr. Emil Gerevich de Stefan Gyönyössy. În româneşte de Eugenia I. Tordăşianu, profesoară la şcoală civ. de fete. Partea I. Pentru clasa I. Nagyszeben, Editura Asociaţiunii (Tiparul tip. arhidiecezane), 1912. (23 x 15,5). 95[-98] p. (BCU-ClN 145961)

Nu exista imagini
  1372) GYP
 • Opera
 • Imagini
GYP
25644. ~ Rococo. Comedie într'un act, de Gyp, localizată de X. Brassó-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (17,5 x 13,5). 20 p. 30 bani. (Din Biblioteca Teatrală edată de Societatea Fondului de Teatru Român, nr. 27). (I 114262)
Tipografia pe verso p. de titlu.

Nu exista imagini
  1373) GYULAI, FARKAS
 • Opera
 • Imagini
GYULAI, FARKAS
25645. ~ După septemanile de miere. Comedie în un act după Dr. Farkas Gyulai. Traducere in limba maghiară de I. C. Pop. Kolozsvár (În tipariul tip. lui Francise Gombos), 1898. (22 x 15). 12 p. (BCU-ClN 91159)

Nu exista imagini
  1374) G. iniţiale
 • Opera
 • Imagini
G. iniţiale
G. Vezi: MATTLER, FRANZ. Păcat şi ispăşire. Trad de &. Blaj, 1905. (Istorioare morale, nr. 1).
G. Vezi: • O numire scandaloasă de profesor la Univ. din Bucureşti... [I. Nanu-Muscel] de G. şi I., profesori la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti. Bucureşti 1906 ; Craiova, 1907 ; în l. franceză, Craiova, 1908.
G. Vezi: • Pentru fierul roşiu al D-lui Ministru de Justiţie. Monument de logică... [De G.]. S.l., 1912.
G. (de lângă Jiu) Vezi: • Transilvania [de G. (de lângă Jiu)]. Bucureşti, 1915.
G. A. B. Vezi: BARONZI, GEORGIE A.
G. A. CH. Vezi: • Cestiuni militare economice. Red. de G. A. Ch., căpitan de infanterie. Bucureşti, 1888.
G. A. P., doctorul Vezi: POLIZU, G. A.
G. B. Vezi: • Câteva păreri în chestia ţărănească, de G. B. Târgu-Jiu, 1914.
G. B. Vezi: • Metodă d'a deveni fiă-care milionaru, [de] G. B. Bucureşti, 1867 ; 1868.
G. B. Vezi: BARONZI, GEORGE
G. C. Vezi: • Un teatru la Urzicen. Orfanii sau Părinţii Vitregi. Chir Leiba, de G. C. Bucureşti, 1875.
G. C. Vezi: CHIRU, GEORGE
G. C. Vezi: CRISTUREANU, GEORGE
G. C. Vezi: • Epistolar deeu mână. Trad. de G. C. Craiova, 1840.
G. C. Vezi: • Groaznica potopire... Versificaţiune de G. C. Braşovu, 1867.
G. C. Vezi: • Ertarea pecatelor, de G. C. Bucureşti, 1880.
G. C. Vezi: • Misterele haremului. Roman. Trad. de G. C. Bucureşti, 1893; 1897. (Bibl. Romancieră)
G. C. Vezi: OHNET, GEORGES. Turburările vieţei. Maistrul de ferărie. Trad. de G. C. Vol. I-II. Galaţi, [189?].
G. C. Vezi: • Siguranţa, încredinţarea şi bucuria, de G. C., Bucureşti, 1916.
G. Dy. Vezi: DIAMANDY, GEORGE I.
G. E. Vezi: • Asigurările mutuale agricole. Studiu de G. E., Bucureşti, 1915
G. E. M-re Vezi: • Lumină din Lumină. De G. E., Craiova, 1912.
G. E .A. Vezi: • Handbuch der Romanischen Umgangssprache. Von G. E. A. Bukarest, 1857.
G. G. Vezi: • Cercetaşii, de G. G. Bucureşti, 1913.
G. G. Vezi: • *Un misteru: De ce nu se creştinescu evrei. Trad. din scriptura vechia, de G. G. Bucureşti, 1866.
G. G. I. Vezi: • Cuvântare rostită în o şedinţa din politica Bacău, de G. G. I. Iaşi, 1857.
G. H. Vezi: • Poezii pentru copii, culese şi publicate de G. H. Bucureşti, 1908.
G. I. ANA Vezi: VLĂDESCU, MIHAIL C.
G. I. K. Vezi: EPHEYRE, CHARLES. Microbul profesorului Bakermann. Trad. de G. I. K. Galaţi, 1893.
G. I. R. Vezi: DUMAS, AL. Murat. Trad. de G. I. R. Bucureşti, 1857.
G. K. Vezi: CHIŢU, GHEORGHE
G. M. Vezi HEMPEL, GEORGE. Un vechiu disc de argilă in dialectul ionic. Trad. de C. C. & G. M. Bucureşti, 1916.
G. M. U. Vezi: • Învăţământul anti-alcoolic. Pericolele Alcoolului, de G. M. U. Bucureşti, 1912.
G. N. B. Vezi: BELOT, ADOLPHE. Zugrumatorii din Paris. Trad. de G. N. B.. Iassy, 1885.
G. N. B. Vezi: HIRSCHFELD, Hermann. Spada lui Carol XII. Trad. de G. N. B. Iassy, 1884.
G. N. S. Vezi: • Notiţe din viaţa unui ostaş: Polcovnicul Ştefan Stoica,
de G. N. S. Bucureşti, 1912.
G. P. Vezi: • Imperiul şi autorităţile lumei morale. Studiul făcut de G. P. Peatra, 1890.
G. P. Vezi: LAWRANCE, ABBOTT. Metodul de a deveni fie cine milionar. Trad. De G. P. Tecuci, 1908.
G. R. di S. Vezi: CARMEN, SYLVA. Poesie. Prima versione dal tedesco di G. R. di S. Milano, 1892.
G. S. Vezi: SERURIE, GR.
G. S. Vezi: SION, G.
G. S. Vezi: BYRON. Strigoiul. Trad. de G. S.. Bucureşti, 1893.
G. S. Vezi: • Metoda practică de a învăţa ori-cine să coloreze fotografii, de G. S. Bucureşti, 1886.
G. S. Vezi: • Istoria revoluţiunilor ruseşti, de G. S. Iaşi, 1917.
G. S. Vezi: • Vocabular practic Româno-Rus, de G. S. Iaşi, 1917.
G. S. C. Vezi: CALOTESCU, G. S.
G. T. N.-LIBRI Vezi: • La Arme. Cântecele ostaşului culese de G. T. N.-Libri, 1916
G. T. N.-LIBRI Vezi: • Voluntarul. Poezii vitejeşti. Culese şi aranjate, de G. T. N.-Libri Bucureşti, 1915. Ed. II, 1915.
G. Y. R. Vezi: • Roata norocului, după mai multe cărţi streine, de G. Y. R. Bucureşti, 1880/1882.
G. şi P. Vezi: • Chestionar militar româno-bulgar, de G. P. Bucureşti, 1913.
Gg. Tt. Vezi: • Scrisoare deschisă studenţimei Universitare dela un student, de Gg. Tt. Bucureşti, 1906.
Gh... din Iaşi Vezi: • Jos nedreptatea, de Gh... din Iaşi, Craiova, 1897/1898.
GR. B. Vezi: BASSARABESCU, GRIGORE (?)
Gr... Ot... Vezi: OTETELEŞANU, GRIGORE
Gr. St. Vezi: GRAUR, ŞTEFAN (?)
Nu exista imagini