Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1321) GUIZOT, FRANCOIS PIERRE GUILLAUME
 • Opera
 • Imagini
GUIZOT, FRANCOIS PIERRE GUILLAUME
25551. ~ Democraţia in Francia de M. Guizot. [Traducere de] D. S. Pamfiliu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1892. (23,5 x 15,5). 77 p. (I 141832)
25552. ~ Istoria civilisaţiunii în Europa. De la căderea imperiului romanu pînă la revoluţiunea francesă de M. Guizot. Ed. nouă. Traducere de G. Baronzi. Vol. I. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov & C-niă), 1856. (20 x 13,5). 331 p. (Museulu Literariu edatu de Christ. Ionninu & Romanowu). (I 63935)
Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine. Pe copertă, avantitlul: Cursa de istoria modernă.
25552a. ~ Idem. vol. II alu scrierii şi alu VI. din Museulu Literariu. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov & C-niă), 1856. (20 x 13). 245 p. (Museulu Literariu edatu de Christ. Ionninu & Romanowu, VI). (I 63935)
Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine. Pe copertă acelaşi avantitlu.
25553. ~ Istoria civilisaţiunii în Francia. De M. Guizot. Ed. nouă. Traducere de G. Baronzi. I. volume alu scrierii, şi alu X din Museulu Literariu. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov & C-niă), 1856. (20,5 x 13,5). 307 p. (Museulu Literariu edatu de Christ. Ioanninu & Romanowu, V). (I 63936)
Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine. Pe copertă în avantitlu „Cursu de istoria modernă”.
25553a. ~ Idem. vol. II, IV alu scrierii. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov et C-niă), 1858. (20 x 13,5). 300 p. (Museulu Literariu edatu de Christ. Ionninu & Romanowu). (I 63936)
Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine. Pe copertă în avantitlu: „Cursu de istoria modernă”.
25553b. ~ Idem. V. volume alu scrierii. Bucuresci (Tipografia Naţională a lui I. Romanow & Comp.), 1858 [pe copertă: 1859]. (21,5 x 14). 574 p. (Museulu Literariu edatu de Christ. Ionninu & Romanowu). (I 63936)

Vezi de asemenea:
MICESCU, IOAN. I. Religiunea în societăţile moderne, dupe ~. Pitesci, 1881.

Nu exista imagini
  1322) GULIAN, C. I.
 • Opera
 • Imagini
GULIAN, C. I.
25554. ~ Pentru muncitorii de la oraşe. Studiu critic al legei meseriilor de C. I. Gulian. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1907. (21,5 x 13,5). 48 p. 30 bani. (II 9654)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1323) GULIANO, ALEX. (1859-1938)
 • Opera
 • Imagini
GULIANO, ALEX. (1859-1938)
25555. ~ Câteva observaţiuni asupra bilanţului Societăţei Govora-Călimăneşti [de Al. Guliano]. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1916. (23,5 x 16). 22 p. (II 64891)
Descriere după copertă. La finalul textului semnează Al. Guliano.

Nu exista imagini
  1324) GULIMĂNESCU, ANDREI C.
 • Opera
 • Imagini
GULIMĂNESCU, ANDREI C.
25556. ~ Adopţiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă de Andrei C. Gulimănescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1905. (23,5 x 15,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3773)

Nu exista imagini
  1325) GULIOTTI, ORAŢIU I.
 • Opera
 • Imagini
GULIOTTI, ORAŢIU I.
25557. ~ Despre Extradiţie [de] Oraţiu I. Guliotti. Lucrare presentată ca teză pentru luarea Licenţei în Drept. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1904. (23 x 15). 58 p. (II 3973)

Nu exista imagini
  1326) GULLEA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
GULLEA, DIMITRIE
25558. ~ Momente de repausu. Viorele. Poesii de Dimitrie Gullea. Botoşani (Impr. Botoşani), 1869. (18,5 x 13,5). 103 p. (I 101897)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1327) GUMA, VASILE I. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
GUMA, VASILE I. (1865-?)
25559. ~ ОбозрѢ ніе его высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнѢйшимъ Серафимомъ, Архіепискомъ Кишиневскимъ и Хотинскимъ, приходоръ, церквей и монастырей Кишиневской епархіи (Кишиневскаго, Бендерскаго, ОргѢевскаго и Сорокскаго уѢздовы въ 1913 году). [От] Протоіерей Василій Гума. Кишиневъ (Епархіальная Тупографія), [1914]. (21,5 x 15). 100 p. (Оттиски изъ Кищ. Еп. ВѢд., 1914 r., по. 13, 14-15, 16, 17). (II 515587)
25560. ~ Посл дніе бни пребыванія въ г. Кишинев его высокопреосвященства Высокопреосвященнейшаго Архіепискомъ Серафима (Чигалова). [От] Протоіерей Василій Гума. [Кишиневъ, 1914]. (21,5 x 15). 215 p. + 2 f. pl. (II 603381)

Nu exista imagini
  1328) GUMPLOWICZ, LUD.
 • Opera
 • Imagini
GUMPLOWICZ, LUD.
25561. ~ Năluciri Sociale [de] Lud. Gumplowicz în româneşte cu învoirea autorului de Ion Calomeri [şi] Alexand. Hulub. Bucureşti (Lito-Tip. Populara), 1897, (15,5 x 8). 36 p. 25 bani. (Biblioteca de buzunar, nr. 1). (I 410784)
Articol publicat în „Neue Deutsche Rundschau” (Berlin, 15 Februarie 1895), sub titlul: "Sociale Sinnestäuschungen".

Nu exista imagini
  1329) GURAN, NICOLAE P. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
GURAN, NICOLAE P. (1860-?)
25562. ~ Principiul naţionalităţilor de N. P. Guran. Conferinţă ţinută la 29 Aprilie 1885. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1885. (18,5 x 12,5). 43 p. (Ateneul din Craiova). (I 123870)

Nu exista imagini
  1330) GURĂNESCU, ALEXANDRU M.
 • Opera
 • Imagini
GURĂNESCU, ALEXANDRU M.
25563. ~ Extrădarea. Teză pentru licenţă de Alexandru M. Gurănescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (23,5 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 124710)

Nu exista imagini
  1331) GURIE, arhiepiscop al Chişinăului
 • Opera
 • Imagini
GURIE, arhiepiscop al Chişinăului
Vezi: GROSU, GURIE

Nu exista imagini
  1332) GURIŢĂ, A.
 • Opera
 • Imagini
GURIŢĂ, A.
25564. ~ I. Masivul Bucegilor. Conferinţă ţinută în şedinţa publică de la 25 Februarie 1890 de Căpitanul A. Guriţă. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1890. (25 x 19,5). 29 p. Se dă dar, nu se vinde. (Societatea Geografică Română). (II 124791)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  1333) GURIŢĂ, ALECU
 • Opera
 • Imagini
GURIŢĂ, ALECU
25565. ~ I. Amoriu cătră femei sau o iubire fără gândire. II. Vieaţa în trei sau Lacrimile. III. La natură sau Plângerea pentru reu [de Colonel A. Guriţă]. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1870. (19 x 11,5). 10 p. + 1 f. 33 bani. (I 123837)
Lipsă coperta. Autorul la pp. 4,6 şi 10.
25566. ~ Cugetările mele [de A. Guriţă]. [Iaşi, 187?]. (17,5 x 11,5). 11 p. (I 105787)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului la finele textului (p.11).
25567. ~ Fragmente din meditaţiunile mele în singurătate [de] Colonel Alecu Guriţă. Iassy (Tip. H. Goldner), 1871. (19,5 x 12,5). 20 p. 50 bani. (I 66434)
Autorul menţionat la sfîrşitul prefeţei.

Nu exista imagini
  1334) GURITZĂ, EUGEN (1870-1938)
 • Opera
 • Imagini
GURITZĂ, EUGEN (1870-1938)
25568. ~ Valoarea alimentară a Hranei Soldatului pe timp de războiu [de] Intendent maior Eugen Guritza. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1915. (23,5 x 16). 39 p. 1,20 lei. Pentru Cercuri şi Biblioteci lei 2. (Studiu publicat în Revista Infanteriei). (II 44576)

Nu exista imagini
  1335) GUSSI, LEONIDA G. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GUSSI, LEONIDA G. (1877-?)
25569. ~ Articolul 300 c.c. Lucrare presintată pentru obţinerea licenţei în drept de Leonida G. Gussi. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1902. (23,5 x 16). 88 p. (Facultatea de Drept Bucuresci). (II 124711)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1336) Gustaţi şi vedeţi
 • Opera
 • Imagini
Gustaţi şi vedeţi
25570. •*Gustaţi şi vedeţi că e bun Domnul! Arad, Tip. diecezană, 1917. 23 p. (Biblioteca religioasă-poporală, 3). (Bibliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 82).

Nu exista imagini
  1337) GUSTAV, VASILE GR. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GUSTAV, VASILE GR. (1880-?)
25571. ~ Divorţul [de] Vasile Gr. Gustav. Studiu social şi juridic. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1904. (23 x 15,5). 55 p. (II 3964)

Nu exista imagini
  1338) GUSTI, AN.
 • Opera
 • Imagini
GUSTI, AN.
25572. ~ Le contract de travail dans l'industrie, par An. Gusti, Docteur en droit. Paris, Henri Jouve, Editeur (Impr. Henri Jouve), 1909. (25 x 17). 202 p. (II 339817)

Nu exista imagini
  1339) GUSTI, DIMITRIE (1818-1887)
 • Opera
 • Imagini
GUSTI, DIMITRIE (1818-1887)
25573. ~ Buchetul poetic pentru principile domnitoriu Grigorie A. Gica[!] V.V. la onomastica sa din 25 Ianuarie 1855. Culesu de D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1855. (25 x 17). 3 f. + 44 p. (II 73403)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine. Cuprinde poezii de D. Gusti, Gh. Asachi, A. Bermann, I, Poni, D. Croscelli, C. Halepliu, L. J., P. Maire, E. Cobolcescu[!], D. P., K. Athanasiades, I. Ianoff, N. Voinov, A. Landesberg, X., V. Alesandrescu.
25574. ~ Catalogue des livres de lecture de la bibliothèque de l'Académie. Catalogul cărţilor de cetit în Biblioteca Academiei Mihailene [de D. Gusti]. Iaşii (La Institutul Albinei), 1841. (17,5 x 12). 52[-69] p. (I 223385)
Text paralel în limba franceză şi română (cu alfabet de tranziţie). Pentru autor, vezi: Gusti, p. 289. Cuprinde şi supl. I, 1843 şi supl. II, 1844 (pp. 53-69).
25575. ~ D-lui V. Alexandri[!]. [Versuri, de D. Gusti]. [Iaşi] (Tipo-Lit. H. Goldner), [1878]. (18,5 x 13). 3 f. [nenumerotate]. (1 101896)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, tipografia şi anul pe foaia a doua. Localitatea cu cerneală pe exemplarul din BAR.
25576. ~ Geografia Generală a Europei, Asiei, Africei, Americei şi Oceaniei cu Noţiuni preliminarie în Geografie, pentru usulu Claselor Primare de Dimitrie Gusti. Ed. XIII. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1867. (15,5 x 12). 1 f. + 207 p. (I 123699)
Lipsă coperta.
25577. ~ Geografie mică pentru Clasa II din scoalele seteşti de Dimitrie Guşti. Vechiu profesoru alu Akademiei. Carte autorizată de Departamentul Cultului şi al Instrucţiunei publice pentru şcoli. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1858. (16 x 11,5). 67 + II p. (I 123727)
Cu aflabet de tranziţie.
25578. ~ Geografie pentru Clasa II din şcoalele primari de Dimitrie Gusti, Vechia Profesoru alu Academiei. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1858. (15 x 10). 70 p. (I 114155)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
25579. ~ Idem. [Pe copertă, în continuare: Carte autorizată de Departamentulu Cultului şi al Instrucţiunei publice pentru scoli]. Iaşii (Tip. Buciumului Romană), 1860. (15 x 10,5). 70 p. (I 114154)
Cu alfabet de tranziţie. Pe verso f. de titlu menţiunea: Proprietarii Tipografiei Buciumului Romanu, Teodoru Codrescu şi Dimitrie Gusti.
25580. ~ Idem. Ed. II. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1862. (14 x 9). 95 p. 60 parale. (BCU-Iaşi I 7341)
Cu alfabet de tranziţie. Pe verso f. de titlu: Proprietarii Tipografiei Buciumului Romanu, Teodoru Codrescu şi Dimitrie Gusti.
25581. ~ Geografie pentru clasa a III-a din şcoalele primărie. (După programul Ministeriului Cultului şi al Instrucţiunei) de D. Gusti. Idrografia, orografia şi geografia politică a ţerilor Române. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1859. (16 x 11,5). 160 p. (I 123725)
Cu alfabet de tranziţie.
25582. ~ *Geografia pentru clasa IV [de] D. Gusti. Iaşi, 1854. (Iarcu, p. 70)
25583. ~ Geografie pentru clasa a IV-a primărie de Dimitrie Gusti. Ed. XII. Noţiuni preliminarie. Geografia fizică şi politică a Europei, Asiei, Africei, Americei si Oceaniei. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1860 [pe copertă: 1862]. (19 x 12,5). 392 p. (I 123987)
Cu alfabet de tranziţie. Coperta cu caractere latine.
25584. ~ Geografia pentru şcoalele primare de D. Gusti. Ed. V. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1849. (18,5 x 11,5). 110 p. (I 73651)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
25585. ~ Idem. Ed. VI. Iassii (în Tipografia Buciumului Romanu), 1851. (19 x 13). 112 p. 5 lei. (I 73677)
Cu alfabet de tranziţie.
25586. ~ Geografie pentru şcoalele primari din Moldova de D. Gusti. Ed. VII. Iaşii (Tipografia Buciumului Romanu), 1852. (18 x 12). 127 p. (I 73678)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
25587. ~ Idem. Ed. VIII. (Editată de Librăria-Nouă). Iaşii (Tipografia Buciumului Romanu), 1854. (18 x 11). 127 p. (I 56328)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
25588. ~ *Geografia ţerilor Române [de] D. Guşti. Iaşi, 1862. (Popescu. Siese ani, p. 27).
25589. ~ Geografia Tieriloru Romane pentru clasele primare de Dimitrie Gusti. Ed.III. Iassy (Tip.Buciumului Romanii),1867. (16 x 13). 132 p. 64 parale. (I 267539)
25590. ~ Geografia veche pentru clasele colegiale din Academia Mihăileană, de Stoln. D. Gusti. Iaşii (Inst. Albinei), 1843. (19,5 x 12). 2 f. + 164 p. (I 123930)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
25591. ~ *Poporaţiunea Moldovei şi agricultura ei pe anii 1859-60. Statistică [de] Dimitrie Gusti, [186 ..]. (Adamescu II, p. 97; Rosetti).
25592. ~ Ritorică romînă[!] pentru tinerime de D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu). 1852. (19,5 x 12,5). VIII + 286 p. (I 123920)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. .
25593. ~ Ritorică pentru tinerimea studiósă de Dimitrie Gusti. Ed. II. corectată şi adăogită. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (22 x 14). 4 f. + 355 p. 4,50 lei. (II 21992)

În colaborare:
BOB FABIAN, V. şi ~. Geografia nouă pentru skoalele începătoare... Ed. III. Iaşii, 1843 ; ed. IV, 1846.
CODRESCU, T. şi ~. *Abecedariu, pentru şcoalele începătoare. Iaşi, 1856; ed. II, 1857 ; ed. IV, 1859 ; ed. V, 1861 ; ed. VII, 1863.
~. Abeţedaru pentru şcoalele sătesci. Iasii, 1858.
~. Abecedariu. Iassy, 1867 (2 ed.).
~. Aritmetică, p. şcoalele primari. Iaşii, 1856 ; ed. II, 1860 ; ed. III, 1867.
~. *Memoar despre starea învăţăturilor publice din Moldova... Iaşi, [1857?].
Traduceri, editări de texte:
• Administraţiunea Institutului Grigorian... Ed. de ~ ş.a. Iassy, 1880.
BĂLĂŞESCU, N. Istoria biblică a testamentului vechiu şi nou... Ed. de ~ ş.a. Iaşii, 1859 ; 1860/61.
• Catehismu elementariu ... Ed. de ~ ş.a. Iaşii, 1856 ; 1858 ; 1865; 1871/1872 ; 1873.
Catihism cl. II reală şi cl. IV prim. Edit. de T. Codrescu şi~. Iaşii, 1859; *1860; 1870.
CÂMPEANU, P. M. Abecedar latin. Ed. II. Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1856 ; cl. el., ed. II. Iassi,1859/1860.
• *Dreptulu publicu şi administrativ. Ed. de ~ ş.a. Iaşi, 1862.
• Estractu de câteva dispoziţii şi legiuiri ale I. S. Domnului G. Ghica V. V. Ed. de ~ ş.a. Iaşii, 1856.
• Manual de Catehismu moralu şi socialu... Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1861.
MOČNIK, F. Algebră. Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1864.
PONSON du Terrail. Delà Paris la Atena. Trad. de ~. Iaşii, 1851.
SEULESCU, G. Glossariulu limbei Daco Romane. Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1857
STAMATI, T. Elemente de Istoria naturală, cl. el. Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1862.
URECHIA, V. A. Istoria Romaniloru, cl. II prim. Partea I. Ed. de ~ ş.a. Iassi, 1859 ; 1860 ; 1860/1861 ; 1862 ; 1863/1864.
Vezi de asemenea:
• Biografia lui Alesandru Ioan I. Cuza. Roman, 1892.
• Colecţiune de fabule române. Iaşi, 1896 ; 1903 .
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1909.
CODRESCU, T. Dicţionar de inimă. Iaşi, 1851.
PETRINI, G. Fabule române. Iaşii 1868; ed. II, 1880.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1340) GUSTI, DIMITRIE (1880-1955)
 • Opera
 • Imagini
GUSTI, DIMITRIE (1880-1955)
25594. ~ Die Donaufrage. Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation du Danube, publiés par D. Sturdza, secrétaire général de l’Académie roumaine. Avec huit cartes et diagrammes. 933 Pages. Berlin, Puttkamer & Mühlbrecht, 1901. [Buchbesprechung] von Dr. phil. D. Gusti. Berlin, Verlag von Georg Stilke, 1904. (22 x 15). pp. 235-258. (Sonderabdruck aus den Preussischen Jahrbüchern. Band 118, 2. Heft). (II 14305)
Descriere după titlul de la începutul textului.
25595. ~ Duguit, Leon: Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat. Conférences. Paris, 1908, Alcan, 154 S. [Buchbesprechung von] Demetrius Gusti. Leipzig, Verlag von Duncker & Humbolt, [1908]. (22 x 14,5). pp. 390[1764]-397[1771]. (Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche). (II 21480)
Descriere după titlul de la începutul textului.
25596. ~ Egoismus und Altruismus. Zur soziologischen Motivation des praktischen Wollens. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität zur Leipzig vorgelegt von Demetrius Gusti aus Jassy (Rumänien). Leipzig (Druck von Max Schmersow vorm. Zahn & Baendel, Kichhain, N.L.), 1903. (20 x 13). XII + 67 p. (Inst. Iorga II 9796G).
Lebenslauf, la p. 66.
25597. ~ Gabriel Tarde. (12 März 1843 bis 15 Mai 1904). Eine Skizze zur Wiederkehr seines Todestages. Von Demetrius Gusti. [Berlin, 1906]. (20,5 x 13,5). pp. 91-106. (Sonderabdruck aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, XXX, 3, pp. 973-988). (II 14302)
Descriere după titlul de la începutul textului, completată după copertă. Ultimul an menţionat în bibliografie: 1905.
25598. ~ Die Grundbegriffe des Pressrechts. Eine Studie zur Einführung in die pressrechtlichen Probleme. Von Dr. phil. et jur. Demetrius Gusti. Berlin, I. Gutentag, Verlagsbuchhandlung G.m.b.H. (Druck von Georg Reimer), 1908. (23,5 x 15,5). VIII + 131 p. (Abhandlungen des kriminalistischen Seminars ander Universität Berlin. Neue Folge. Fünfter Band, IV. Heft, p. 481-611). (II 11846)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25599. ~ Introducere la cursul de istoria filosofiei greceşti, etică şi sociologie de D. Gusti, Profesor agregat la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). 28 p. (II 20494)
25600. ~ Întemeierea bibliotecei şi seminariilor de pe lîngă Universitatea din Iaşi. Un sistem de propuneri, cu numeroase documente şi planuri în anexe, de Dimitrie Gusti. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1914. (23,5 x 16). 41 [-43] p. + IX pl. (II 40628)
Lipsesc pl. II, VII şi VIII din exemplarul Bibl. Acad.
25601. ~ F.v. Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. 1. Bd. C1875-1891) 560 S. 2. Bd. (1892-1904), 519 S. Preis 20 Mk. Berlin. J. Guttentag. 1905. Franc Alengry, Condorcet. Paris, Giard & Brière. 1904. 819 S. 14 Frs. Léon Pontet, D'où nous venons. Essais suivis d'une étude sur la décadence des peuples. Paris, Fontemoing, 1902. 371 S. 7 Frcs 50. [Buchbesprechungen von Demetrius Gusti]. S.l., [1905]. (20,5 x 14). pp. 231-236. (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Sonder-Abdruck). (II 14304)
Autorul menţionat la finele fiecărei recenzii. Descriere după titlul de la începutul textului.
25602. ~ Memoriu prezentat onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice de Dimitrie Gusti, Doctor în filosofie dela Universitatea din Lipsca, doctorand în drept dela Universitatea din Berlin, cu prilejul candidării la Catedra de istoria filosofiei antice, etică şi sociologie dela Facultatea de Litere din Iaşi, potrivit dispoziţiunilor respective din legea învăţământului secundar şi superior. Berlin (Reichsdruckerei), 1907. (26 x 18). 10 p. (II 14558)
Tipografia la p. 10.
25603. ~ Idem. Cu prilejul candidării la catedra de istoria filosofiei antice, etică şi sociologie, delà Facultatea de Litere din Iaşi, potrivit dispoziţiunilor respective din legea învăţămîntului secundar şi superior. [Bucureşti] (Tip. Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16,5). 12 p. (II 15894)
Tipografia şi loaclitatea pe p. 4 a copertei.
25604. ~ Mitteilung. [Zur die Mitteilung von R. Turnwald: Für die Umgestaltung des Strafrechts und Strafprozesses] von Dr. Demetrius Gustt, Iassy, Zurzeit Berlin. Cöthen (Buchdruckerei Paul Dünnhaupt), [1906]. (20,5 x 12). 4 p. (Sonderabdruck aus Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre II. Jahrgang, Heft 2). (II 37139)
Ultimul an menţionat în bibliografie: 1905.
25605. ~ Necesitatea reorganizării Bibliotecii Centrale de pe lângă Universitatea din Iaşi de Dimitrie Gusti. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913. (23,5 x 16,5). 15 p. (II 33294)
25606. ~ G. Schmoller. Grundriss der allgemeine Volkswirtschaftslehre. 1177 S. I. Teil. 1900. Preis 12. M. 77. Teil. 1904 Preis 16 M. Leipzig. Duncker und Humblot. - W. Sombart, Der moderne Kapitalismus. 1 Bd. 669 S. II. Bd. 646 S. Preis 20 M. Leipzig. Buncker und Humblot. - V. Oncken, Geschichte der Nationalökonomie (Hand-u. Lehrbuch der Staatswissenschaften, I Abt. 2 Bd. 1 Teil) Erster Teil 576 S. Preis 16 M. 50 Pf. 1902. Leipzig. C. L. Hirschfeld. - G. Tarde, Psychologie économique. Preis 15 Frcs. Tome premier. 383 P. Tome second. 449 P. 1902 Paris. Felix Alean. [Buchbesprechungen von Demetrius Gusti]. s.l., [1902]. (22,5 x 14). pp. 438-447. (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Sonder-Abdruck). (I 14304)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul la finele textului, p 447.
25607. ~ Ein Seminar für Soziologie, Politik und Ethik an der Universität Iassy. Ein Beitrag zur Universitätspädagogik. Von Demetrius Gusti, Iassy. [Berlin], 1912. (22,5 x 14,5). P. 229-240. (Sonderdruck aus der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie). (II 29927)
Descriere după copertă.
25608. ~ Sociologia războiului [de] Dimitrie Gusti, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1915. (24,5 x 17,5). 108 p. 1 leu. (II 40569)
Bibliografie la pp. 99-108.
25609. ~ Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik und Ethik in ihrem einhetlichen Zusammenhang. Prolegomena zu einem System. Von Dr. Demetrius Gusti. Berlin, Carl Heymanns Verlag, Reichts-u. Staatswissensch. Verlag Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker), [1910]. (24 x 16). 48 p. (Zeitschrift für Politik. Berlin, III. Band, 1909-1910. Sonderdruck). (II 19298)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25610. ~ Die soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik. Von Demetrius Gusti, Berlin. [Bucureşti], 1908. (21,5 x 14,5). 36 p. (Sonderabdruck aus der Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie). (II 14306)
Descriere după copertă.
25611. ~ Die soziologischen Bestrebungen in der neueren Ethik. Von Demetrius Gusti, Berlin. Leipzig, O. R. Reisland (Druck von Max Schmersow vorm. Zahn & Baendel), [1908]. (22 x 15). pp. 134-169. (Vierteljahrschrift für wissen- schaftliche Philosophie und Soziologie ... herausgegeben von Paul Barth. Sonder- Abdruck). (II 252665)
Descriere după titlul de la începutul textului.
25612. ~ [Thorsch, Bertholds Der Einzelne und die Gessellschaft. Dresden, 1906. Carl Reissner. 149 S. Preis 3 Mk. Loria, Achille: La morpho- logie sociale. Conference. Bruxelles-Larcier, Paris- Giard & Briere 1905. 180 S.J. [Buchbesprechungen von D. Gusti]. [Berlin, 1906]. (20,5 x 13). P. 403-406. (Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt- schaft im Deutschen Reiche, pp. 1713-1716) (II 14303)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după copertă. Cu menţiunea: Nicht im Handel.

Nu exista imagini