Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1301) GUÉRIN, ARSÈNE
 • Opera
 • Imagini
GUÉRIN, ARSÈNE
Vezi :
BĂILĂ, ION I.. Pe povîrniş. Dramă; II Însurăm pe Victor. Comedie, localizare după ~. Arad, 1916. (Bibl. Semănătorul, nr. 14).

Nu exista imagini
  1302) GUÉRIN, E.
 • Opera
 • Imagini
GUÉRIN, E.
25524. ~ Un an victorios... Victoria de la Marna. După E. Helsey şi Saint-Brice, cu o hartă a câmpului de bătae de E. Guerin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1915. (19,5 x 14). 40 p. 1 leu. (I 45306)
Datele editoriale pe p. 4 a copertei.
25525. ~ Notice biographique sur le Docteur Sache Stephânesco, Médecin général de réserve, Médecin en chef de l'Hôpital Xénocrate de la Légation de France, de la Compagnie du Gaz, etc., etc... [Par] E. Guérin. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (18 x 12). 32 p. + 1 f.portr. (I 34316)

Nu exista imagini
  1303) GUÉROULT, CONSTANT.
 • Opera
 • Imagini
GUÉROULT, CONSTANT.

În colaborare:
MOLÉ-GENTILHOMME, PAUL şi ~. Marchiza de Pompadour. Trad. de N. A. Bogdan. Iaşi, 1894.

Nu exista imagini
  1304) Guerre européenne
 • Opera
 • Imagini
Guerre européenne
25526. • La guerre européenne. Situation militaire des états en conflit et des états neutres Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Grande Bretagne, France, Russie, Roumanie, Espagne, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Serbie, Turquie, Belgique, Danemark, Hollande, Luxenbourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse. Avec une carte de l'Europe en couleurs. Craiova (Impr. Samitca), [1914]. 30 p. + 1 tab. + 1 h. 1,25 francs. (II 38960)
Tabloul forţelor beligerante în l. română.

Nu exista imagini
  1305) Guerre de l'extermination
 • Opera
 • Imagini
Guerre de l'extermination
25527. • La Guerre de d'extermination [sic!]. . . [Iaşi (Tip. Dacia), 1918]. (24 x 16).8p. (II 52180)
Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi tipografia scrise de mînă pe exemplarul văzut. Datat după anul înregistrării exemplarului legal în Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  1306) GUESDE, JULES BAZILE
 • Opera
 • Imagini
GUESDE, JULES BAZILE
25528. ~ Colectivizmul [de] Jules Guesde. Conferinţă ţinută la Societatea de ştiinţe economice şi politice din Bruxelles. Traducere de Laura. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (19 x 12,5). 23 p. (I 2655)

Nu exista imagini
  1307) GUETTÉE, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
GUETTÉE, VLADIMIR
25529. ~ Catehism sobornicesc care cuprinde învăţătura creştină aşa, cum a fost ea mărturisită în decursul celor dintîi veacuri ale Bisericii [de] Vladimir Guettée. Doctor în Teologie al Bisericii ortodoxe din Rusia. Din limba franceză de I. I. Beleueţă, catihet ortodox. Făgăraş (Tiparul tip. Jeronim Preda), 1913. (21 x 13). 106. p (BCU-ClN 159174)
25530. ~ Ernest Renan în faţa tribunalului ştiinţei sau Combaterea cunoscutei scrieri a lui Renan, intitulată Vieaţa lui Isus, din trei puncte de vedere: Exegetico-biblic, istorico-critic şi filosofic. Opera Marelui scriitor ortodox Vlad. Guettée (l'abbé) ; Redactor principal al revistelor: l'Union Chrétienne et l'Observateur Catholique; Autor al istoriei bisericei în Franţa; istoriei Iezuiţilor; a papalităţei schismatice şi al mai multor altor opere de istorie şi filosofie religioasă. Tradusă din limba rusă de Protos. Gerasim Miron, Licenţiat în théologie. Tipărită cu cheltuiala P. S. Episcop de Huşî, D. D. Silvestru Bălănescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (21 x 14). VIII + 479 p. (II 141953)
25531. ~ Expunerea doctrinei bisericeî chreştine orthodoxe însoţită de diferenţele ce se întîlnescu în celelalte Biserici Chreştine de VV. Guettée. Preutù şi Doctoru în Théologie a Bisericei Ortodoxe de Russia tradusă de Iosif, Episcopu Huşilor. Husy (Typ. Asociaţilor), 1875. (14,5 x 11). XVI + 328 p. (1 142177)
Lipsă coperta.
25532. ~ Idem, trad. de înalt Prea-Sănţitul Iosif Archiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlachiei şi Primat al României. Ed. II. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1887. (15 x 10). XIX + 349[-351] p. (1 142165)
25533. ~ Idem, tradusă din franţuzeşte şi tipărită (în doua ediţiuni: 1875 şi 1887) de I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al României, D. D. Iosif Gheorghian. Acesta a treia ediţie e revăzută şi îndreptată după a doua ediţie a autorului (1884), cu voea şi binecuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. De Dr. Const. Chiricescu. Profesor şi Decan al Facultatei de teologie din Bucureşti. Proprietatea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1901. (15,5 x 11). XX + 237 + II p. 1 leu. (I 142148)
25534. ~ Papalitatea eretică. Expunere a eresieloru, erroriloru şi innovaţiuniloru Bisericei Romane delà Separaţiunea Sa de Biserica Catolică în secululû allû IX-lea. De Vladimir Guettée, Doctore în Teologia allu Bisericei Ortodoxe a Russiei. Traducţiune făcută cu binecuvântarea Pré Sânţiei Selle Părintelui Episcopu allu Eparchiei Rômnicu Nouulu[!] Severinu D. D. Iosif de Protosyncellulu Gerasimu Saffirinu, Baccalaureatu delà Lyceulu din Craiova, Directore şi Professore de Morale Liturgică şi Pastorale allu Seminariului Eparchiei Rômnicu. Rômnicu-Vâlcei (Typ. G. Nicolantin), 1885. (23 x 15,5). XII + 454 p. (II 79278)
25535. ~ Papalitatea schismatică seu Roma în raporturile sale cu biserica orientală de Wladimir Guettée. Doctoru în theologie al Bisericei Orthodoxe de Russia. Traducţiune de Iosif Episcopu Dunărei de jos. Bucuresci (Tip. Stefan Mihăilescu), 1880. (23,5 x 15,5). 2 f. + XX + 429 + XII[-XV] p. (II 141788)
25536. ~ Idem. Traducţiune de Iosif Episcop Dunărei de jos. Acum Mitropolit Primat. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1906. (23,5 x 17). 357[-359] p. (II 5552)

Nu exista imagini
  1308) GUGA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
GUGA, ALEXANDRU
În colaborare:
CORCEA, AVRAM ş.a. Adevărul în chestia mişcării electorale... Coştei, 1905.

Nu exista imagini
  1309) GUGEA, THOMA (1847-1901)
 • Opera
 • Imagini
GUGEA, THOMA (1847-1901)
25537. ~ Contribuţiune la studiul Taliei Soldatului Român. Teză pentru doctorat în medicină de Th. Gugea. Medic de batalion în Regimentul I de Geniu. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (23 x 15). 47 p. + 1 tabel + 1 h. ([Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 170]). (II 124432)
Descriere completată după Crăinicianu, p. 179.

Nu exista imagini
  1310) GUGUIANU, I.
 • Opera
 • Imagini
GUGUIANU, I.
25538. ~ Foloasele pădurilor pentru populaţiune [de] I. Guguianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (24,5 x 17). 46 p. + 1 f. (Extras din "Revista Pădurilor", Anul XXII). (II 11714)
25539. ~ Importanţa regiunei forestiere Valea Nişcovului din judeţul Buzău [de] I. Guguianu. Conferinţă ţinută la Societatea Progresul Silvic în ziua de... Martie, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (23 x 14,5). 25 p. + 1 f. (II 20601)
25540. ~ Regenerarea pădurilor de stejar. Critica crângului compus. Cuvântare rostită de I. Guguianu în şedinţa Adunării Generale a societăţii Progresul silvic din anul 1906. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23 x 16). 20 p. (II 6718)

Vezi de asemenea:
• Patru conferinţe [...; I. Guruianu. Protecţia pădurilor] ţinute de 1903 ... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1311) GUGUIANU, LAURIAN
 • Opera
 • Imagini
GUGUIANU, LAURIAN
25541. ~ Tratamentul râiei demodectice la câine cu pomadă de fenolcamforat. Lucrare făcută în Laboratorul Boalelor Contagioase. Teză pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar. Susţinută la . .. Martie 1916 de Laurian Guguianu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva,1916. (23 x 16,5). 62 p. cu ilustr. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 270). (II 46702)

Nu exista imagini
  1312) Guguţel
 • Opera
 • Imagini
Guguţel
25542. •*Guguţel, fiul viclènului Meşter Perdaf, carte de tot gluméţă şi amusantă, oricine o cetesce numai isprăvesce de a rîde firesce, de ***. Galaţi, Libr. G.D. Nebunelly şi fii, 1879. 12°. 110 p. 1 leü. (Bibl. poporului, ilustrată). (Popescu. Siese ani, p. 74).
Urmare la "Vicleniile Meşterului Perdaf", prelucrare după "Viaţa lui Bertoldo şi a lui Bertoldino" de G. C. Croce (Cartojan II, p. 464).
25543. •*Guguţel, fiul Meşterului Perdaf. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1889]. (Biblioteca Universală, 47). (Legea, cop. 3).

Nu exista imagini
  1313) GUIARD, ÉMILE
 • Opera
 • Imagini
GUIARD, ÉMILE
25544. ~ Musca [de] E. Guiard. [La Mouche, monologue en vers]. Monolog vesel. Trad. de Seb. Bornemisa. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tipografia Nouă I. Moţa), [1911]. (17,5 x 11,5). 8 p. 20 fileri. (BCU-ClN 141568)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  1314) GUICHARD, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
GUICHARD, VICTOR
Vezi:
PETRINI, G. S. Manualul juraţiloru sau Espositia principiiloru Legislaţiunei Criminale. După ~. Iassi, 1867.

Nu exista imagini
  1315) Guide de Bucarest et environs
 • Opera
 • Imagini
Guide de Bucarest et environs
25545. • Guide de Bucarest et environs. Wegweiser von Bukarest und Umgebung. Bucureşti, Impr. si Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1906. (20 x 10,5). 100 p. cu ilustr. + 5 f. + 2 h. K. 1. 20. M.l. Lei 1,25. (I 5044)
Text paralel în limba franceză şi germană.
25546. • Guide-manuel de l'étranger à Bucarest. Bucarest (Impr. de la Cour, Propriet. F. Göbl), 1879. (17 x 11,5). 83 p., 24 p. reclame. 1,50 fr. (I 180593)
Pe copertă: Bucarest, Manuel du voyageur par A. L.

Nu exista imagini
  1316) GUILLEMIN, AMÉDÉE
 • Opera
 • Imagini
GUILLEMIN, AMÉDÉE

Vezi :
ANESTIN, V. Povestea vulcanilor. După ~. Câmpina, 1916. (Biblioteca Ştiinţa pentru toţi, 9).

Nu exista imagini
  1317) GUILLEMONT
 • Opera
 • Imagini
GUILLEMONT
În colaborare:
LEVADITI, CHARRIN et ~ *Action des matières minérales et des acides organiques. s.l., 1899.

Nu exista imagini
  1318) GUILLERY, H.
 • Opera
 • Imagini
GUILLERY, H.
25547. ~ Technologie de H. Guillery, Profesoru la Universitatea de Bruxelles. Tradusă de A. Marin, Profesoru in Gimnasiulu din Bucuresci. Bucuresci (Tipografia Colegiului [pe copertă: naţionalu] St. Sava), 1858. Iuniu. (19 x 13). 126 p. cu ilustr. 3 lei. (Enciclopedie popularie). (I 399394)

Nu exista imagini
  1319) GUIRAUD, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GUIRAUD, PAUL
În colaborare:
25548. ~ Istoria romană [Hitoire romaine] de P. Guiraud et G. Lacour-Gayet tradusă de A. B. Brandia. Profesor la Liceul din Iaşi. Iaşi (Tip. Librăriei P.C. Popovici), 1892. (21,5 x 15). XVI + 398 p. 4 lei. (II 141927)

Nu exista imagini
  1320) GUIZOT, ELISABETH CHARLOTTE PAULINE
 • Opera
 • Imagini
GUIZOT, ELISABETH CHARLOTTE PAULINE
25549. ~ Prietena copiiloru. . Micu cursu de morală pusă în practică coprinzîndu toate istorioarele morale pentru trebuinţa copilăriei şi junimei de Mme Guizot, traduse din franţozeşte, pentru citire în clasele primare de Dimitrie Iarcu şi Basilie Gredianu, Profesori de clasa IV în şcoalele primare din capitală. vol. I. Bucureşti (Tipografia Colegiului Naţională), 1853. (21 x 13,5). IX + 452 p. 5 lei. (II 412064)
Cu alfabet de tranziţie.
25549a. ~ Idem, traduse din franţozeşte, pentru citire în clasele primare de Dimitrie Iarcu şi Basile Gredianu. Profesori de clasa IV în şcoalele primare din capitală. Vol. II. Bucureşti (Tipografia Colegiului Naţională), 1854. (21,5 x 14). 416 p. 5 lei. (II 412064)
Cu alfabet de tranziţie.
25550. ~ Idem, traduse din franţozeshte, pentru citire în clasele primare de Dimitrie Iarcu, profesora de clasa IV primară în capitală. Ed. II. vol. I. Bucureshti (Tipografia Colegiului Natzionalu), 1856. (21,5 x 11). IX + 484 p. (II 412087)
Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie).

Nu exista imagini