Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1241) GROSS, SALO (1877-1936)
 • Opera
 • Imagini
GROSS, SALO (1877-1936)
În colaborare:
25413. ~ Die Kohlenindustrie in Rumänien [von] Gross und Bosshardt. Memorium Betreffend Erwerbung von Braunkohlengruben und Minen-Concessionen in Rumänien. Bukarest (Buchdruck. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 16,5). 31 p. (II 7484)
La sfîrşitul textului semnează: Gross & Bosshardt.

Nu exista imagini
  1242) GROSSMANN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GROSSMANN, CONSTANTIN
25414. ~ Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève pour obtenir Le grade de Docteur ès sciences physiques. Première Partie. Recherches sur l'analyse quantitative des gaz occlus dans les minéraux. Deuxième Partie, a) Dosage du carbone libre dans quelques échan- tillons de produits volcaniques, b) Recherches d'hydrocarbures solides dans des laves et des cendres volcaniques. Par Constantin Grossmann. Paris (Impr. Henri Jouve), 1909. (25 x 16,5) 42 p. (II 452042)

Nu exista imagini
  1243) GROSSMAN, HENRY
 • Opera
 • Imagini
GROSSMAN, HENRY
25415. ~ Lumina şi aerul în Tratamentul boalelor. Băi de soare şi băi de aer de Dr. Henry Grossman. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (20,5 x 14). 15 p. (II 6753)

Nu exista imagini
  1244) GROSSMANN, IDEL(1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GROSSMANN, IDEL(1872-?)
25416. ~ Contribuţiuni la studiul clinic şi patogenic al pileflebitei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 25 Iunie 1898 de I. Grossmann. Bucuresci (Tip. Epoca), 1898. (22,5 x 15). 95 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 473). (II 267938)
25417. ~ Scrisoare deschisă adresată Domnului Edgar (Eduard) Fuhn, Mare Comerciant. Rucu-resli, La Pomul de Aur [de Doctor Grossman], Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii) 1915. (18,5 x 12). 29 p. (I 42453)

În colaborare:
IONESCO, T. şi ~. Pylorospasme avec hypersecretion et tetanie. Paris, 1904; 1905.
JIANU, A. şi ~. Digestia stomacală a grăsimilor. Bucureşti,1909.
~ Sur les effets de l'intoxication... Bucureşti, 1910.
~ Die Veränderungen der Magenschleimhaut nach Pylorusausschallun. Berlin. 1910.

Nu exista imagini
  1245) GROSSMANN, S. J.
 • Opera
 • Imagini
GROSSMANN, S. J.
25418. ~ Albumul Armatelor Europene. 120 Aquarele şi 52 gravuri negre [pe copertă: 120 Gravuri militare în aquarele fine şi 52 figuri negre], reproducând tóte armele ale Continentului. Cu un text esplicativ prelucrat după mai mulţi de S. J. Grossmann. Bucuresci, Ig. Haimanni Librar-Editor, 1891. (26 x 19). 128 col. cu ilustr. + 36 pl. (II 124820)
La cap. privind România se menţionează: Relaţiunile aceste îmi sunt date [...] de veteranul major D. I. Manolescu-Mlădian, proprietar şi director al revistei militare Patrula.
25419. ~ Dicţionar german-român complect, S. J. Grossmann. Vol. I. A-I. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1889. (24,5 x 19). 1 f. + 16 p. (Fasciculă-Specimen. Gratis). (II 124790)
25420. ~ Idem. Vol I. A.-I. Fasc. 1 şi 2. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1890. (26,5 x 21). 32 p. 1 leu. (II 124833)
25420a. ~ *Idem. Fasc. 3, [1890]. Vor apărea în total 50 fasc. de două ori pe lună şi se vînd cu 50 bani fiecare. (C/V, 2(1890), nr. 50 sep. 30, p. 4: Bibliografie).
25421. ~ Limba internaţională Volapük după metoda Erwin Walther. în opt lecţiuni cu cheia eserciţiilor de S. I. Grossmann. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1887. (18 x 17). 72 p. 60 bani. (I 123801)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Traduceri:
IBSEN, HENRIK. Un duşman al poporului. Trad. de ~. Iaşi, [1895]. (Bibl. Şaraga, nr. 5).
KOPP, IOSEF. Chestiunea israelită. Trad. de ~. Iaşi, 1886.
SCHILLER, FR. Fecioara de la Orleans. Trad. de ~. Iassy, 1878; *Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1246) GROSSU
 • Opera
 • Imagini
GROSSU
Vezi şi: GROSU

Nu exista imagini
  1247) GROSSU, ADELA
 • Opera
 • Imagini
GROSSU, ADELA
25422. ~ Despărţiturile transversale congenitale ale vaginului. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembrie 1910 de Adela Grossu. Iaşi (Tip. H. Goldner) 1910. (24,5 x 16). 1 f. + 44 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 340). (II 22900)

Nu exista imagini
  1248) GROSSU, IOAN I. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
GROSSU, IOAN I. (1858-?)
25423. ~ Despre causele mai principale ale morţii în pneumonia lombară fibrinoasă (Mijloace de a le recunoaşte şi combate). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... iunie 1892 de Ioan I. Grossu, vechiu intern al Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1892. (24 x 16). 66[-69] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 26). (BCU-ClN 217527)

Nu exista imagini
  1249) GROSSU, SOLOMON
 • Opera
 • Imagini
GROSSU, SOLOMON
25424. ~ Valoarea mineralizantă a decoctului de cereale. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Octombrie 1907 de Solomon Grossu. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (23,5 x 16). 2 f. + 52 [-54] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 281). (II 7927)

Nu exista imagini
  1250) GROSSU, VIRGIL (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
GROSSU, VIRGIL (1888-?)
25425. ~ *De la preuve de la propriété et de ses démembrements [par] Virgil Grossu. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1913. 8°. 120 p. (Rally I, p. 133).

Nu exista imagini
  1251) GROSU, GURIE (1876?-1943)
 • Opera
 • Imagini
GROSU, GURIE (1876?-1943)
25426. ~ Abecedar Moldovenesc, pentru anul întâiu de şcoală, alcătuit de Arhimandritul Gurie [Grosu] în tovărăşia mai multor iubitori de luminarea norodului. Chişinău (Tip. Soc. Culturale a Românilor din Basarabia), 1917. (19,5 x 13,5). 63 p. cu ilustr. 1 rublă. (I 98714)
25426a. ~ Idem: Partea II. Alcătuit de Arhimandritul Gurie în tovărăşia mai multor iubitori de luminarea norodului. Chişinău (Tip. Soc. pentru cultura Românilor din Basarabia), 1917. (21 x 14). 1 f. + pp. 65-135 cu ilustr. (I 98714)
25427. ~ Idem, alcătuită de Arhimandritul Gurie în tovărăşia mai multor iubitori de luminarea norodului. Chişinău (Tipografia Românească), 1918 [pe copertă: Chişinău, Tipografia Societăţii pentru cultura Românilor din Basarabia, 1917]. (19 x 13). 63 p. cu ilustr. 1 rublă. (I 93040)
25428. ~ Idem, alcătuit de Arhiereul Gurie, Vicarul Moitropoliei Moldovei în tovărăşia mai multor iubitori dc luminarea norodului. Ed. III revăzută şi corectată. Chişinău (Tip. România Nouă), 1918. (19,5 x 13,5). 63 p. cu ilustr. 2,50 lei. (II 444066)
25429. ~ Bucoavnă moldovinească. Alcătuită de missioneriul Eparhial Arhimandritul Gurie. Chişinău (Tip. Eparhială), 1909. (22 x 15). 3 f. + 80 p. cu ilustr. (II 167095)
Text român cu caractere slave. Prefaţă cu text paralel în l. rusă şi română.
25430. ~ Carte de cetire cu ştiinţe din gramatica moldovenească. Alcătuit de Arhimandritul Gurie. Chişinău. (Tipografia Eparhială), 1910. (22 x 15,5). XII + 82 p. (II 501574)
Textul cu caractere slave.
25431. ~ Carte de învăţătură despre legea lui Dumnezeu. Cuprinde: 1) Lămurirea rugăciunilor, 2) Istoriia Sfîntă a vechiului şi a noului Testament, 3) Catihizisul în scurt şi 4) Tălmăcirea Dumnezeeştilor slujbe ale Bisericii creştineşti Pravoslavnice. Sau alcătuit după mai multe manuale ruseşti de missioneriul antisectant, Ieromonahul Gurie. Chişinău (Tip. Eparhială), 1908. (22 x 14,5). 310 + VI p. cu ilustr. (II 475261)
Cu caractere chirilice.
25432. ~ История Ново-Няыецкаго свято-вознесескаго монастыря. Состовлена по молдавской рукописи бывшаго настоятеля монастыря архимандрита Андроника, по данным архива Ново-Нямецкаго монастыря и указаніямъ, современника событій, мынѢшняго настоятеля монастыря, архимандрита Германа, признательнымъ сыпомъ монастыря Архимандритомъ Гуріемъ. Кишинев (Епархіальная типографія), 1911 (26 x 17,5). 158[-160] p. cu ilustr. (BCU-ClN 231130)

Nu exista imagini
  1252) GROSU-PETROSCHI, IANCU
 • Opera
 • Imagini
GROSU-PETROSCHI, IANCU
25433. ~ Cîntecul ciobănaşului Nacu [de Iancu Grosu-Petroschi]. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu et Comp.), 1908. (21,5 x 14). 15 p. 50 bani. (II 15036)
Descriere după copertă. Numele autorului la sfîrşitul textului.

Nu exista imagini
  1253) GROVE, doctor
 • Opera
 • Imagini
GROVE, doctor
25434. ~ Fisiologia generărei. Călăuza fisică, mintală şi morală. Metodă sigură şi naturală pentru prevenirea fecundaţiei bărbatului şi femeei sau modul de a nu avea copii. De cît după voinţă, fără a deroga în nici un punct legile naturale. Tradusă după cartea Doctorului Grove, din America. [Bucureşti?, 1895?]. (20 x 14,5). 14 p. 30 bani. (II 411726)
Datat după anul depozitului legal în BCU-Iaşi.

Nu exista imagini
  1254) GROZA, ALEX. C.
 • Opera
 • Imagini
GROZA, ALEX. C.
25435. ~ Studii asupra stării actuale a ţăranului nostru. Propuneri pentru îmbunătăţirea soartei lui, de Alex. C. Groza. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor, 1891. (18 x 12). 70[- 72] p. (I 56363)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1255) GROZA, MOISE (1844-1919)
 • Opera
 • Imagini
GROZA, MOISE (1844-1919)
25436. ~ Analisa critica a regulamentelor noastre. Serviciul interior de Lt. Colonel M. Groza, Comandantul Regimentului 27 Dorobanţi. Bucuresci (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1886. (24,5 x 16). 26 p. (II 124752)
25437. ~ Istoricul manevrelor Corpului IV de armată din anul 1894 de Colonelul Groza Moise. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (24,5 x 17). 107 p. (Cercul Publicaţiunilor militare). (II 124753)
25438. ~ O privire generală asupra ziaristicei noastre militare de Loc.-colonel Groza. Bucuresci (Tip. Curţei regale, F. Göbl Fii), 1895. (23,5 x 16). 24 p. (II 124755)

Nu exista imagini
  1256) Grozea mare haiduc naţional
 • Opera
 • Imagini
Grozea mare haiduc naţional
25439. • Grozea mare haiduc naţional. Ilustrat cu 7 gravuri de D. D. P. Ed. I. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor P. Cucu), 1882. (19 x 13). 134 p. cu ilustr. + 5 pl. (I 424000)
La final este reprodusă poezia lui Alecsandri: „Groza”.
25440. • Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1891. (20 x 14). 136 p. 2 lei. (I 411542)

Nu exista imagini
  1257) GROZEA, EMIL (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GROZEA, EMIL (1883-?)
25441. ~ Acţiunea magneziului metalic asupra sărurilor de cobalt şi a molibdenaţilor în prezenţa apei. Asupra unei modificări adusă hârtiei-reactiv Howzeau pentru cercetarea ozonului atmosferic de Dr. Emil Grozea, Asistent la Laboratorul de Chimie analitică al Universităţii din Bucureşti. Bucureşti, Minerva, 1915, (23,5 x 14,5). 8 p. (Laboratorul de Chimie analitică al Universităţii din Bucureşti). (Extras din Buletinul de Chimie, Nr. 2, Aprilie-Iunie 1915). (II 44610)
25442. ~ Cercetări asupra Puriăţei aerului ce respirăm în Bucureşti. Teză pentru doctorat în Farmacie prezentată şi susţinută la . . . Martie 1914 de Emil Grozea, Asistent al Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Bucureşti (Fenix Inst. de Arte Grafice), 1914. (22,5 x 15,5). 110 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de Chimie analitică, nr. 1). (II 36529)

În colaborare:
MINOVICI, Şt. şi ~. Action des sels de mercure... Bucarest, 1914. (Extrait).
~. Recherches sur l'air de la ville de Bucarest. Bucarest, 1914. (Extrait).

Nu exista imagini
  1258) GROZEA, OCTAV
 • Opera
 • Imagini
GROZEA, OCTAV
Traduceri:
ZOLA, EMILE. Nana. Trad. de ~. Bucureşti, [1918?].

Nu exista imagini
  1259) GROZESCU, GHERASIM (1856-1925)
 • Opera
 • Imagini
GROZESCU, GHERASIM (1856-1925)
În colaborare:
25443. ~ Aritmetica pentru clasa I-a primară de G. Grozescu, I. Petrişor şi P. Elinescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (20 x 13). 92 p. 60 bani. (I 2368)
25444. ~ Idem de G. Grozescu, Inspector şcolar, Institutor, Bucureşti, I. Petrişor, Profesor particular, şi Paulina Elinescu, Institutoare, Bucureşti. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1911. (20,5 x 13,5). 98 p. cu ilustr. 60 bani. (I 24385)
25445. ~ Aritmetica pentru clasa II-a primară de G. Grozescu, Inspector şcolar, Institutor, Bucureşti, I. Petrişor, Profesor particular şi Paulina Elinescu, Institutoare, Bucureşti. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1911 [pe copertă: 1911-1912]. (20,5 x 13). 68 p. cu ilustr. 50 bani. (I 24386)
25446. ~ Aritmetica pentru divizia I-a rurală de G. Grozescu, Inspector şcolar, Institutor, Bucureşti, I. Petrişor, Profesor particular şi Paulina Elinescu, Institutoare, Bucureşti. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1911. (20 x 13,5). 48 p. 30 bani. (I 24387)
25447. ~ Aritmetica pentru divizia II-a rurală de G. Grozescu, Inspector şcolar, Institutor Bucureşti, I. Petrişor, Profesor particular şiPaulina Elinescu, Institutoare, Bucureşti. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1911 [pe copertă: 1911-1912]. (20 x 13). 1 f. + 104 p. cu ilustr. 60 bani. (I 24388)

Nu exista imagini
  1260) GROZESCU, HORIA G.
 • Opera
 • Imagini
GROZESCU, HORIA G.
25448. ~ Teze prezentate Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţele naturale de Horia G. Grozescu. Teza I. Geologia regiunei subcarpatice din partea de nord a districtului Bacău. Teza II. Poziţiuni propuse de Facultate. Susţinute la... 1915, în faţa Comisiunei de examen. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (27,5 x 20). 99 p. cu ilustr. + 2 h. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe, nr. 10). (I 48113)
Bibliografie la pp. 95-96.
25449. ~ Géologie de la région subcapartique de la partie septentrionale du district de Bacău par Dr. Horia G. Grozescu, Géologue as[s]istant à l'Institut Géologique de la Roumanie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St Rasidescu), 1917. (27,5 x 19,5). 1 f. + 47 p. + 2 h. (Extrait de l'Annuaire de l'Institut Géologique de Roumanie,VIII-ème année). (II 53920)

În colaborare:
25450. ~ Cutremurile de pămînt din România din Ianuarie şi Fevruarie 1916 de Horia Grozescu şi C. Gheorcalescu, dela Institutul Geologic al României. Bucureşti (Atel grafice Socec & Co.), 1916. (24 x 16,5). 7 p. (Extras. Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, XXXVII, 1916). (II 48188)
Descriere după copertă.

Vezi şi:
POPESCU-VOITEŞTI, I. ş.a. D. M. Preda. III. Formaţiunea cu masive de sare. [Bucureşti, 1916]. (Extras).
~ II. Casificarea Mediteranului in România. [Bucureşti, 1916]. (Extras).

Nu exista imagini