Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1221) GROFŞOREAN, CORNEL A. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GROFŞOREAN, CORNEL A. (1881-?)
25365. ~ Regulele sanitare. De Dr. C. A. Grofşorean, advocat. Lugoj (Tip. Gutenberg), 1913. (15 x 11). 14 p. (BCU-Iaşi I B 2526)

Nu exista imagini
  1222) GROFŞOREAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GROFŞOREAN, IOAN
25366. ~ O Sibylă profetică (Domnişoara Lenormand). De Ioan Grofşorean, primpretor în penziune. Lugoş, Edit. Librăriei Mineriva George Ţăranu, 1916. (19 x 12). 28 p. (Bj-Bv 5666)

Nu exista imagini
  1223) GROFŞOREAN, IULIU (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GROFŞOREAN, IULIU (1862-?)
25367. ~ Dialoage compuse de Iuliu Grofşoreanu, învăţător. Arad (Tiparul tipografie diecezane gr.-or. române), 1906. (20,5 x 13,5). 100 p. 60 fileri. (I 4226)
25368. ~ Gramatica română, pentru şcoalele poporale, de Iuliu Grofşorean, învăţător. Arad (Tiparul tipografiei diecezane gr.-orientale române), 1906. (20,5 x 12,5). 56 p. 40 fileri. (I 4224)
25369. ~ *Idem. Ed. II. Arad (Tipografia diecezană), 1909. 8°. 56 p. 40 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun., p. 125: Public, rom. Pe 1909).
25370. ~ *Gramatica română pentru şcoalele poporale de Iuliu Grofşorean. Ed. II[!] aprobată de Ven. Consistor Arădean sub Nr. 1202/1911 [Arad], 1911. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor).
25371. ~ Scrieri pentru popor. Compuse de Iuliu Grofşorean, învăţător. Arad (Tiparul tipografiei diecesane), 1891. (20 x 14). 94[-96] p. (BCU-CIN 48907).
Cuprinde: "Prietenii ca cei mai mari vrăjmaşi; Ceva despre crescerea pruncilor; Credinţa deşartă. Curăţenia peste tot. Ceva despre economisare; Ceva despre economia câmpului, Însemnătatea cărţii funduarie. Despre contracte. Ceva despre astronomie. Drepturile şi datorinţele cetăţenesci. Despre lăsăment. Însemnătatea înveţăturii. Încă ceva despre lucrarea pământului. Măestriile. Cum se poate cineva îmbogăţi? Omul trebuie să fie domn pentru el. Pentru ce e bună învăţătura? Concubinatele. Ce trebuie să facă creştinul adevărat? Pentru ce e scoală? Sclavia".
25372. ~ Idem. Numărul 1. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi gr.-or. rom.], 1906. (20 x 13). 17 p. 40 fileri (II 22342)
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Ţăranul şi şcoala; 2. Prietenii ca cei mai mari vrăşmani; 3. Creşterea pruncilor nu e jucărie".
25373. ~ Idem. Numărul 2. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr. or. rom.]), 1906. (20,5 x 12,5). 15 p.
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Beuturile; 2. Credinţa deşartă; 3. Curăţenia".
25374. ~ Idem. Numărul 3. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr.-or.rom.]), 1906. (20,5 x 13). 15 p. 20 fileri.
Anul menţionat pe copertă. Cuprinde: 1. Bani albi, pentru zile negre; 2. Lucrarea pământului; 3. Vrei să fii bogat?
25375. ~ Idem. Numărul 4. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr.-or.rom.]), 1906. (20 x 12,5). 16 p. 20 fileri.
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu; 2. Drepturile şi datorinţele cetăţeneşti; 3. Alegerea ablegaţilor".
25376. ~ Idem. Numărul 5. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr.-or.rom.]), 1906. (20 x 13). 15 p. 20 fileri.
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Ce trebuie să facă creştinul adevărat?; 2. Omul trebue să fie domn peste el; 3. Sclavia; 4. Măiestriile".
25377. ~ Idem. Numărul 6. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr.-or.rom]), 1906. (20 x 13). 16 p. 20 fileri.
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Învăţătura, fără purtare bună nu mult ajunge; 2. Concubinatele; 3. Socoata în ale plugăriei; 4. Unde duce răutatea omului!".
25378. ~ Idem. Numărul 7. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane [pe copertă şi: gr. or. rom]), 1906. (20 x 13). 15 p. 20 fileri.
Anul, pe copertă. Cuprinde: "1. Crăciunul; 2. Dumnezeu toate le-a întocmit spre binele şi folosul nostru".

În colaborare:
25379. ~ *Carte de cetire pentru elevii clasei a 2-a poporale de Iuliu Grofşorean, Iosif Moldovan, Nicolau Boşcariu şi Petru Vancu. Ed. I. Arad (Tipografia diecesană), 1901, 8°. 80 p. (FD, 17(1902), nr. 35, sept. 1, p. 5: Bibliografie; Drap, 2 (1902), nr. 3, ian. 5/18, p. 4: Cărţi şi reviste; Tr, 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 136: Prod. lit. Pe 1901).
25380. ~ *Idem. Ed. II. Arad (Tipografia diecezană), 1904. 8°. 80 p. 40 fil. (Tr, 35(1905), nr. III, mai-iun., p. 146: Prod. lit. Pe 1904).
25381. ~ *A doua carte de cetire pentru elevii şcoalei poporale [de] Iuliu Grofşorean şi alţii. Ed. III. Arad (Tipografia diecezană), 1905. 8°. 68 p. 40 fii. (Tr, 37(1906), nr. III, mai-iun., p. 81: Prod. lit. pe 1905 ; Trib, 10(1906), nr. 151, p. 6: Bibliografie).
25382. ~ *Idem. Ed. IV. Arad (Tipografia diecezană), [1908?]. 40 fil. (Aceste cărţi puse spre recensiune sub nr. 103030/908 au primit înalta aprobare ministerială pe lângă următoarele condiţiuni..) (Drap, 8(1908), nr. 105, sept. 16/29, p. 2: Cărţi aprobate; FD, 12(1908), nr. 44, oct. 26: Bibliografie).
25383. ~ *Idem. Ed. VI. [Arad?], 1910. 8°. 67 p. 40 bani. (Tr, 42(1910), nr. III, mai-iun., p. 298: Publicaţii rom. pe 1910; Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor..)
25384. ~ *A doua carte de cetire pentru elevii şcoalei poporale [de] Iuliu Grofşorean şi Iosif Moldovan. Ed. 3. Arad (Tipografia Decezana), 1914. 72 p. (Bibliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 325)
25385. ~ *A treia carte de cetire [de] Iuliu Grofşorean, Iosif Moldovan şi consorţii. Ed. II. Arad (Tipografia diecezană), [1908?]. 60 fil. (Aceste cărţi puse spre recensiune sub nr. 103030/908 au primit înalta aprobare ministerială, pe lîngă următoarele condiţiuni...) (Drap, 8(1908), nr. 105, sept. 16/29, p. 2: Cărţi aprobate ; FD, 23(1908), nr. 44, oct. 26, p. 1: Bibliografie).
25386. ~ *Idem. Ed. III. Apr. de minister sub Nr. 25960/1910. [Arad?], 1910. 60 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...)
25387. ~ *A patra carte de cetire, de I. Grofşorean şi consorţii. Ed. I. Arad (Tipografia diecezană), 1906. 60 fil. (Trib, 10(1906), nr. 151, p. 6: Bibliografie; Drap, 8(1908), nr. 105, sept. 16/29, p. 2: Cărţi aprobate; FD, 23(1908), nr. 44, oct. 26, p. 7: Bibliografie).
25388. ~ Idem, [de] Iuliu Grofşorean, Iosif Moldovan, Nicolae Ştefu, Nicolae Boşcaiu, Petru Vancu, învăţători Ed. II. Arad (Tipografia Diecezană Ort. Rom.), 19 1 0. (19 x 12,5). 123[-126] p. 60 fileri. (Bj-Bv 10089).
Se pare că a fost aprobată în regatul maghiar cu Nr. 103233/1910.
25389. ~ *Idem. Ed. 4. Arad (Tipografia Diecezana), 1913. 123, [2] p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 325).
25390. ~ *Carte de cetire, pentru cl. V-VI de Iuliu Grofşorean, Iosif Moldovan şi consorţii. Ed. I. Arad (Tipografia diecezană), [1908?]. 1 cor. (Aceste cărţi puse spre recensiune sub nr. 103030/908 au primit înaltă aprobare ministerială, pe lângă următoarele condiţiuni...) (Drap, 8(1908), nr. 105, sept. 16/29, p. 2: Cărţi aprobate ; FD, 23(1908), nr. 44, oct. 26, p. 7: Bibliografie).
25391. ~ *Idem [de] I. Grofşoreanu, Iosif Moldovan, N. Boşcaiu, N. Ştefu, P. Vancu. Ed. II. Arad, Edit. autorului (Tipografia diecezană), [1910]. 1 cor. 8°. 240 p. (Drap, 10(1910), nr. 113, oct. 14/27, p. 3: Bibliografie ; VS, 3(1910), nr. 9, nov., p.. 331-332: Bibliografie ; FD, 25(1910), nr. 42, p. 8: Bibliografie; Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 298: Publicaţii rom. pe 1910 ; Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...).
25392. ~ *Idem. Ed. III, Arad (Tipografia Diecezană), 1914. 240, [2] p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 325).
25393. ~ *Gramatica română pentru scoale poporale de Iuliu Grofşorean şi Iosif Moldovan Ed. 3. Arad (Tipografia Diecezană), 1913. 76 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 325).
Primele două ediţii, descrise la Grofşorean ca singur autor.
25394. ~ Limba maghiară. Manual pentru elevii şcoalelor poporale române, de Iuliu Grofşorean, învăţător în Galşa, Iosif Moldovan, învăţător în Arad. Arad, Edit. librăriei şi litografiei Petru Simtion (Tiparul Tipografiei Tribuna), 1905. (18,5 x 11,5). 96 p. 50 fileri. (BCU-ClN 200292).
Tipografia pe verso p. de titlu.
25395. ~ *Limba maghiară de Grofşorean şi Iosif Moldovan. Ed. I. Partea I. Arad Tipografia diecezană), 1906. 50 fil. (Trib. 10 (1906) nr. 151, p. 6: Bibliografie).
25396. ~ *Idem. Ed. II. Partea I. Arad (Tipografia diecezană), 1909. 8°. 136 p. 50 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun., p. 125: Publicaţii rom. Pe 1909).
25397. ~ Limba maghiară. A doua carte de cetire. Manual pentru elevii şcoalelor poporale române de Iuliu Grofşorean, învăţător în Galşa [şi] Iosif Moldovan, învăţător în Arad. Arad, Edit. Librăriei şi litotipografiei Petru Simtion (Tiparul Tipografiei diecesane gr.-or. române), 1905. (19 x 12,5). 71 p. 50 fileri. (1 143432)
Editura pe verso f. de titlu.
25398. ~ *Idem. Aprobată de minister sub Nr. 105846/1908. [Ed. II?]. [Arad, 1909?]. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...).
25399. ~ *Limba maghiară pentru cl. I, II şi III a şcoalei poporale de Iuliu Grofşoreanu, Iosif Moldovan. Ed. III. Arad (Tipografia diecezană ort. română), 1910. 50 fil. (Aprobată de Ministerul de culte sub Nr. 95525 din 1910) (VŞ, 3 (1910), nr. 8, oct., cop. 3: Bibliografie ; nr. 9, nov., p. 332: Bibliografie ; Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 299: Publicaţii româneşti pe 1910; Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor)
25400. ~ *Idem. Ed. 4. Arad (Tipografia Diecezană), 1913. 150, [2] p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 325)

Vezi şi:
MOLDOVAN, IOSIF. ş.a. ABC. Prima carte de cetire, cl. I. Arad, 1897 ; *ed. II, 1899 ; *ed. III, [1902?] ; *ed. IV, 1904 ; *ed. V, 1905 ; *ed. VI, 1907 ; *ed. VIII, 1910 ; *ed. IX, 1911 ; *ed. 10, 1913 ; *ed. 11, 1917.
~. *A treia carte de cetire, pentru elevii şcoalei poporale. Ed. 6. Arad, 1915.

Nu exista imagini
  1224) GROHOLSCHI, CONSTANTIN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GROHOLSCHI, CONSTANTIN (1878-?)
25401. ~ Despre Paternitate şi Filiaţiune în dreptul Roman şi Român. Teză de Licenţă susţinută de Constantin Groholschi. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (23,5 x 16). 20,32 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 124709)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1225) Gromovnicul alui Iraclie Împărat
 • Opera
 • Imagini
Gromovnicul alui Iraclie Împărat
25402. • Gromovnicul alui Iraclie Împărat, pe 12 Zodii, şi să începe dela Luna lui Martie întru acestaşi chip. [Bucureşti, 183?]. (18,5 x 11,5). 8 f. nen. (I 408800)
Cu caractere chirilice. Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1226) GRONEA, MARIN
 • Opera
 • Imagini
GRONEA, MARIN
25403. ~ Mărturisirea lui Ghenadie Şcolarul (Traducere şi Studiu). Teza pentru Licenţă în Teologie de Marin Gronea. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, P. Göbbl Fii), 1907. (23,5 x 16). IV-49[-51] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr....). (II 5465)

Nu exista imagini
  1227) GROÓ, VILMOS
 • Opera
 • Imagini
GROÓ, VILMOS
În colaborare:
25404. ~ Manuducere pentru învăţarea limbei maghiare în scoale elementare cu limba română în usul învăţătorilor irta Groó Vilmos kir. tanfelügyelö. Forditották Koós Ferenc kir. tanfelügyelö és Fénéséan Artemi, Brassói központi gr. keleti román ajku iskolai tanár. Partea primă. Pentru clasa I şi II. Budapest (Magyar kir. egyetemi könyvnyomda), 1903. (18 x 11,5). 112 p. 48 fil. (BCU-ClN 233846) .
Tipografia pe verso f. de titlu. Exemplar incomplet, lipsă pp. 113 şi urm.
25405. ~ Manuducere pentru învăţarea limbei ungurească în scoalele elementare cu limba română în usul învăţătorilor irta Groó Vilmos Kir, tanfelügyelö. Forditották Koós Ferenc kir. tanfelügyelö és Fénéséan Artemi Brassói központi gr. keleti román ajku iskolai tanár Partea I. Pentru clasa I şi II. Vezérkönyo a magyar nyelv tanitására román ajku számára Budapest, Proprietatea Statului Reg. Ung. [Nyomatottam. kir. egyetemi könyvnyomdában] 1904. (18 x 11). XVI + 135 p. 48 fil. (BCU-ClN 419337)

Vezi de asemenea:
FENESEAN A. Manuducere a gramaticei... După ~. II. resz. III. es IV. oszt. számára. Budapest, 1882.

Nu exista imagini
  1228) GROPEANU, A.
 • Opera
 • Imagini
GROPEANU, A.
(Groper)
25406. ~ Consideraţiuni asupra accidentelor gastrice la tuberculoşi. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Aprilie 1896 de A. Gropeanu (Groper), Bacalaureat în litere şi stiinţi. Iaşi (Tipo. Lit. H. Goldner), 1896. (20 x 14). 4 f. + III + 56[-59] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 59). (II 124260)

Nu exista imagini
  1229) GROPPER, H.
 • Opera
 • Imagini
GROPPER, H.
25407. ~ Contribuţiuni la studiul salicilatului de metil ca agent terapeutic extern în reumatism şi în diferitele afecţiuni de natură reumatismală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 19 Iunie 1899 de H. Gropper. Bucuresci (Tip. de Lux A. I. Feldmann), 1899. (23 x 15). 96 p. Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 511). (Bj-DrTS 20847)
Exemplar incomplet, lipsă pp. 97 şi următoarele. Pe fişa de catalog sînt menţionate 152 p.

Nu exista imagini
  1230) GROS, I.
 • Opera
 • Imagini
GROS, I.
25408. ~ Principiile Naturalisticei sau Metoda de vindecare pe cale naturală de Dr. Med. I. Gros, Specialist în masagiu. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 16). 14 p. 25 bani. (BCU-Iaşi III B 3589)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1231) GROS, JULES
 • Opera
 • Imagini
GROS, JULES
Vezi:
BOUSSENARD, L, ş.a. Trei nuvele. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1232) GROSESCU
 • Opera
 • Imagini
GROSESCU
Vezi şi: GROZESCU

Nu exista imagini
  1233) GROSESCU, IULIAN (1838?-1872)
 • Opera
 • Imagini
GROSESCU, IULIAN (1838?-1872)
25409. ~ Poesii de Julianu Grosescu, edate prin Emericu B. Stanescu. Aradu (Cu tipariulu lui Stefanu Gyulai), 1869. (17,5 x 12,5). 236[-240] p. + 1 portr. 2 fl. v.a. (I 439821)
Lipsă coperta. Cu o „Prevorbire” semnată de editor.

Traduceri:
VULCAN, I. Román népdalok. Trad. de ~ ş.a. Budapest, 1877.

Nu exista imagini
  1234) GROSESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
GROSESCU, NICOLAE
În colaborare:
GRUICI, C. ş.a. Clasificaţia despre propăşirea şcolarilor de lege greco-răsăriteană. Sibiiu, 1857.

Nu exista imagini
  1235) GROSI, ALEXANDRU (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GROSI, ALEXANDRU (1874-?)
25410. ~ Responsabilitatea medicală. Studii de deontologie medicală. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Ianuarie 1904 de Alexandru Grosi. Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1904. (24,5 x 17). IV + 86[-88] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 178). (II 3592)

Nu exista imagini
  1236) GROSMAN, SANOL (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GROSMAN, SANOL (1872-?)
Traduceri:
HERZL, TH. Noul ghetto. Trad. de ~. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1237) GROSOVICI, CM.
 • Opera
 • Imagini
GROSOVICI, CM.
Vezi: GROZOVICI, CALISTRAT M.

Nu exista imagini
  1238) GROSS, A.
 • Opera
 • Imagini
GROSS, A.
Traduceri :
GORDON, I. L. Din manuscrisele lui... Iubirea maternă. Trad. de ~. Roman, 1905.

Nu exista imagini
  1239) GROSS, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
GROSS, EMANUEL
25411. ~ Cuvînt rostit Duminecă la 2 Decembrie 1890 cu ocaziunea Aniversarei anului al 25-lea al existenţei Scoalei israelite-romane din Craiova de Em. Gross. Dedicat onor, Comitet, şcolar. Craiova (Tip. Filip Lazar), 1890. (18 x 12). 14 p. (I 123785)
Lipsă coperta.
În colaborare:
BARBIANU, C. şi ~. Discursuri... Craiova, 1889.

Nu exista imagini
  1240) GROSS, M.
 • Opera
 • Imagini
GROSS, M.
25412. ~ Instrucţiuni pentru conservaré dinţilor, a dentistului M. Gross, Roman, Roman (Typ. Louis M. Smolinsky), 1885. (23,5 x 15,5). 35 p. 1 leu nou. (II 124707)

Nu exista imagini