Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1201) GRIMM, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GRIMM, PAUL
25332. ~ Misterele din palatulu ţariloru [Les Mystères du palais des czars (sous l'empereur Nicoles I-er)] de Paul Grimm. Traducere de Iuliu I. Roşea. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1878 [pe copertă: 1879]. (15,5 x 11). 406 p. 2,50 L. n. (Biblioteca alésa). (I 14799)

Nu exista imagini
  1202) GRIMM, JACOB (1785-1863)
 • Opera
 • Imagini
GRIMM, JACOB (1785-1863)
25333. ~ Basme adunate de Fraţii Grimm. Traduse în româneşte dupe ediţia definitivă. [Bucureşti], Edit. Casei Şcoalelor de pe lângă Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, 1901. (21 x 13,5). 784 p. (II 267803)
Lipsă coperta. Pe legătură se menţionează: Administraţiunea Casei Şcolelor. Biblioteca Rurală.
25334. ~ Poveşti adunate de Fraţii Grimm. Traduse de Lia Hârsu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15 x 10,5). IV-320 p. cu ilustr. 90 bani. (Biblioteca pentru toţi, 476-478). (I 15344)
25335. ~ Alte poveşti [de] Fraţii Grimm. În româneşte de Lia Hârsu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Breslelor), [1915]. (16,5 x 12,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 36). (I 48471)
Tipografia menţionată pe p. 4 a copertei.
25336. ~ Poveştile Fraţilor Grimm. Traduceri de Natalia şi Eremia Adamiu. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1907. (16,5 x 10,5). 71 p. 20 bani. (I 8307)
25337. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II ilustrată]. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu) 1908. (17,5 x 11). 72 p. cu ilustr. 20 bani. (Biblioteca Elevilor Şcoalelor Primare, nr. 1). (I 13354)
Pe p. 4 a copertei menţiunea: Ilustraţiile după Bibliotheque Rose. Scurte date biografice asupra autorilor, la p. 4.

Vezi de asemenea:
• Din Basmele de auru ale Tesaurului poporeloru germane. [Cuprinde şi Ienuperele de Grimm]. Craiova, 1882.

Nu exista imagini
  1203) GRIMM, WILHELM CARL‏ ‎(1786-1859)
 • Opera
 • Imagini
GRIMM, WILHELM CARL‏ ‎(1786-1859)
În colaborare
GRIMM, JACOB ~.

Nu exista imagini
  1204) Grinda de aur
 • Opera
 • Imagini
Grinda de aur
• Grinda de auru. Vezi: URECHIA, V. A. Grinda de auru. Iaşii, 1851.

Nu exista imagini
  1205) GRINDEANU, VALERIU
 • Opera
 • Imagini
GRINDEANU, VALERIU
25338. ~ Über ein neues Verfahren der Bestimmung des Lithiums. Inaugural - Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde bei der philosophischen Fakultät der grossh. Ludwigs-Universität Giessen eingereicht von Valeriu Grindeanu aus Bukarest. Griessen (W. Keller'sche Druckerei (R. Petermann & L. Preisay), 1893. (22,5 x 14,5). 1 f. + 38 p. (II 52340)
Lipsă coperta.

În colaborare:
BERNAD-LENDWAY, ALFRED şi ~. Eaux minérales de la région moyenne des Carpathes, Bucarest, 1896 ; 1910.
~. Extras din Anuarul Institutului(1895-1896) relativ la lucrările hydro-chimice. Bucureşti, 1896 ; 1898.
Vezi şi:
POPESCU, C. Poveşti şi fabule pentru copii. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
~. *Fabule cu 24 ilustraţiuni, originale de Murnu şi ~, şi o reproducere după Doré. Ed. II. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1206) GRINTREI
 • Opera
 • Imagini
GRINTREI
25339. ~ Arta de a ghici după: [palmă]. Chiromancia [de] Grintrei. Bucureşti, Depositar: Carol I. Segal, Librăria Nouă, [1908]. (19 x 12). 14 f. nenumerotate cu ilustr. 30 bani. (I 10488)

Nu exista imagini
  1207) GRINŢESCU, ALICE
 • Opera
 • Imagini
GRINŢESCU, ALICE
În colaborare:
25340. ~ Contribution à l'étude des feuilles de quelques légumineuses par A. et I.Grinţescu, Docteur ès Sciences Naturelles. Bucarest (Inst. d'Artes Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). pp. 225-232 cu ilustr. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. I-ère Année. Nr. 4, 1912/3. Extrait). (II 33402)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
25341. ~ Les mouvements spontanés et les mouvements provoqués des feuilles des légumineuses [par] Alice et Jean Grintzesco. Iassy (Impr. H. Goldner), 1915. (23 x 16,5). 1 f. + pp. 168-214 cu ilustr. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T.IX, fasc. 1 et 2, p. 168-214). (II 41891)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  1208) GRINŢESCU, CECILIA V. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
GRINŢESCU, CECILIA V. (1879-?)
25342. ~ Cum stau Fraţii noştri din Bucovina sub raportul cultural, naţional şi etnic. Conferinţă ţinută la Liga Culturală Piatra-N., de D-ra Cecilia V. Grinţescu, Institutoare Piatra-N. Piatra-N. (Impr. Judeţului Neamţ), 1913. (22,5 x 15). 65 p. cu ilustr. 1 leu. (Liga Culturală. Secţia Piatra-N.). (II 33590)
La preţ, menţiunea: Se va vinde în folosul Flotei naţionale şi a Internatului român din Câmpulung-Bucovina.

Nu exista imagini
  1209) GRINŢESCU, ERNEST
 • Opera
 • Imagini
GRINŢESCU, ERNEST
25343. ~ Jurisprudenţele Curţei de Casaţie în legătură cu legile rurale (Principalele jurisprudenţe stabilite de Curtea noastră de casaţie, în materie de legi rurale, în cursul anilor 1911, 1912, 1913 şi 1914, adunate şi explicate de Ernest Grinţescu, Licenţiat în drept şi agronom, Sub-inspector la Regia Monop. Statului, Bucureşti (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1915. (23,5 x 16). 22 p. (Extras din revista Viaţa Agricolă, Anul 1915). (II 44608)

Nu exista imagini
  1210) GRINŢESCU, GEORGE P. (1878)
 • Opera
 • Imagini
GRINŢESCU, GEORGE P. (1878)
25344. ~ Câte-va cuvinte asupra Conferinţei Flora Muscelului, de Gh. P. Grinţescu, Locotenent Farmacist, Bucureşti (Tip. Eminescu), 1907. (24,5 x 15,5). 7 p. (Extras din "Revista Farmaciei", Nr.1-2, pe lunile Ianuarie-Februarie 1907). (II 37373)
Lipsă coperta.
25345. ~ Contribuţiuni la flora judeţului Neamţu. Plante rare recoltate pe muntele Măgura de George P. Grinţescu, Locotenent farmacist. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1907. (23 x 15,5). 48 p. + 4 f. pl. (II23582)
25346. ~ Corex China Calisaya de George P. Grinţescu. Studiu chimic-farmacologic. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (23 x 16). 4 f. + 58 p. (II 124418)
25347. ~ Enumeraţia plantelor din flora judeţului Neamţu şi Suceava expuse în Pavilionul Armatei, (cu ocazia jubileului a 40 de ani de domnie a M. S. Regelui în 1906)], de Gh. P. Grinţescu, Locotenent-farmacist. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24 x 15,5). 12 p. (Extras din Revista Farmaciei, nr. 3-4, anul XIX). (II 37374)
Lipsă coperta.
25348. ~ Flora şi distribuţiunea ei în regiunea bradului, fagului şi stejarului din Judeţul Neamţ de George P. Grinţescu, Locot. Farmacist. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (26 x 20). 19 p. (II 12919)
25349. ~ Genul Soldanella şi Soldanella Hareţii pe muntele Ceahlău (1900 m.) Jud. Neamţu, de George P. Grinţescu, Locotenent pharmacist. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (26 x 20). 16 p. + 1 pl. (II 10037)
25350. ~ Heliosperma-silene-auriculata pe Muntele Ceahlău (1100 m) Jud. Neamţu, de George P. Grinţescu, Locotenent Pharmacist. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (26 x 20,5). 10[-12] p. + 1 f. pl. (II 12920)
25351. ~ O nouă staţiune preistorică pe Muntele Cozla în Jud. Neamţ şi Farmacia la Daci, de Gh. P. Grinţescu, Locotenent-farmacist. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (23,5 x 15,5), 18 p. (Extras din Revista Farmaciei, nr. 3-4, anul XIX). (II 22540)
Descriere după copertă.
25352. ~ Plantes nouvelles ou peu connues de Roumanie par G. Grinţescu, Pharmacien-Capitaine à Craiova. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p.44-48. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème Année, Nr. 1, 1913/14. Extrait). (II 33415)
Descrierea după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
25353. ~ O propunere de Gh. P. Grinţescu, Locotenent Farmacist. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1907. (24 x 16).4 p. (Extras din "Revista Farmaciei", Nr. 1-2, pe lunile Ianuarie-Februarie 1907). (II 37372)
Lipsă coperta. Propunerea ca Societatea Farmaciştilor să înlesnească formarea unui herbariu al ţărei noastre.

Nu exista imagini
  1211) GRINŢESCU, IOAN (1874-1963)
 • Opera
 • Imagini
GRINŢESCU, IOAN (1874-1963)
25354. ~ Orobanchele parazite pe tutunurile din România de Ioan Grinţescu Doctor în Ştiinţele Naturale, Profesor la Şcoala Centrală de Agricultură dela Herăstrău. Cu 2 planşe şi 13 figuri. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (23 x 16). 54 p. cu ilustr. + 2 f. pl. (Extras din Buletinul Regiei Monopolurilor Statului, 1914-1915). (II 44523)
25355. ~ La vie des plantes dans les Alpes [par] Dr. Jean Grintzesco. Bucurescï (Inst. de arte grafice Minerva), 1903. (23,5 x 16,5). 11 p. (II 1514)
În colaborare:
25356. ~ *Sur les méthodes de culture pure des algues vertes par. M. M. Grintzesco et R. Chodet. Sous-le-Saumier (Impr. de L. Dechune), 1900. 8°. 8 p. (Congrès intern, de Botanique à l'Exposition universelle de 1900. Paris 1-10 oct. Extrait du Compte-rendu, p. 157-162). (Rally I, p. 133)
Vezi şi:
GRINŢESCU, A. et ~. Contribution à l'étude des feuilles de quelques légumineuses. Bucarest, 1913.
~. Les mouvements spontanés... des feuilles des légumineuses. Iassy, 1915.

Nu exista imagini
  1212) GRISCELLI de VEZZANI, JACQUES-FRANÇOIS
 • Opera
 • Imagini
GRISCELLI de VEZZANI, JACQUES-FRANÇOIS
25357. ~ Infamiile imperiului lui Napoleon III de Griscelli. [Les crimes politiques de Napoleon III]. Traducţiune din limba francesa. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Asociaţi)), 1871. (19 x 13,5). 132 p. (I 56287)

Nu exista imagini
  1213) GRISELINI, FRANCESCO
 • Opera
 • Imagini
GRISELINI, FRANCESCO
25358. ~ Descrierea Banatului de Griselini. Tradusă de Meletiu Dreghici. Timisióra (Tipografia diecesana), 1881. (18,5 x 12). 102 p. (I 75084)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1214) GRIVA
 • Opera
 • Imagini
GRIVA
Vezi: GRIGORESCU, VASILE

Nu exista imagini
  1215) Groaznic dar de nuntă
 • Opera
 • Imagini
Groaznic dar de nuntă
25359. • Un groaznic dar de nuntă. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 33). (II 58479)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  1216) Groaznica potopire a Doua cădere a dracilor
 • Opera
 • Imagini
Groaznica potopire a Doua cădere a dracilor
25360. • Groaznica potopire sau a doua cădere a draciloru. Versificaţiune de G. C. Braşovu, Provăzătura autorului (Tipăritu la Römer & Camner), 1867. (18 x 12). 15 p. (I 5155)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1217) Groaznicele crime din Baltimore
 • Opera
 • Imagini
Groaznicele crime din Baltimore
25361. • Groaznicele crime din Baltimore. [Bucureşti], Ed. Ig. Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 59). (II 58505)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1218) Groaznicii bandiţi Lache şi Babeanu
 • Opera
 • Imagini
Groaznicii bandiţi Lache şi Babeanu
25362. • Groaznicii Bandiţi Lache şi Babeanu. Lucrat după date oficiale. Bucuresci (Tip. Concurenţa), [1901]. (19 x 13). 45[-48] p. 1 leu. (I 8878)
Pe foaia de titlu falsă: Tălhariele şi Omorurile comise de o bandă prin împrejurimile pădurei Cernica.

Nu exista imagini
  1219) GROEGER, ERICH KURT
 • Opera
 • Imagini
GROEGER, ERICH KURT
25363. ~ Fata lui Nea Dinică [de] Erich Kurt Groeger. Dramă în 4 acte. Cu o prefaţă de N. Iorga. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamu Românesc), 1909. (20 x 13,5). 1 f. + II + 173[-175] p. 2 lei. (I 14643)

Nu exista imagini
  1220) GROFŞOREAN, BÉLA K.
 • Opera
 • Imagini
GROFŞOREAN, BÉLA K.
25364. ~ *Tanúlmànyok a hazai textil ipar mikénti, fejlesztéséröl és az 1884-ik évi ipartörveny módositasáról. [Irta] Béla K. Grofşoreán. 8-r. Budapest, Ráth Mór biz., 1907. 86 p. (Bibliotegr. Hung 1901-1910, vol. I, p. 389).

Nu exista imagini