Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  121) GAULTIER, ALOÏSIUS
 • Opera
 • Imagini
GAULTIER, ALOÏSIUS
Vezi:
BLIGNIÈRES, D., DEMOYENCOURT ş.a. Elemente de cosmographie după metoda abatelui ~. Trad. de Nicolae Denciu. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  122) GAUSSENS, E.
 • Opera
 • Imagini
GAUSSENS, E.
22610. ~ Curs complet de învăţături după planul, metodul şi adeseori chiar după textul catechismului Conciliului Tridentin de E. Gaussens, Canonic onorariu în Bordeaux... Traduse de Dr. Octavian Domide, canonic, spiritual în seminariul teologic de Gherla. Cu permisiunea Ven. Ordinariat de Gherla. Tom. I. Gherla . (Tipografia diecezană), 1905. (22 x 14). XXIII + 288[-291] p. (II 482565)
Lipsă coperta.
22610a. ~ Idem. Tom. II. Gherla (Tipografia diecezană), 1906. (20,5 x 14,5). 309[-312] p. (II 482565)
Lipsă coperta.
22610b. ~ Idem. Tom. III. Gherla (Tipografia diecezană), 1907, (21,5 x 14,5). 315[-317] p. 2 cor., 20 fil. (II 482565)

Nu exista imagini
  123) GAUTIER, JUDITH
 • Opera
 • Imagini
GAUTIER, JUDITH
22611. ~ Andreiu Ivanovitch. Roman de sensaţie de Doamna Judita Gautier. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 116 p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 28]). (I 411269)
22612. ~ Puterea iubirei. Roman de Judith Gauthier[!]. [Trad. de Al. Duteil]. Bucureşti (Tip. ziarului Universul), 1908. (21,5 x 15). 90 p. + 2 f. reclame. (BCU-Iaşi III B 22495)
Traducătorul menţionat la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  124) GAUTIER, THÉOPHILE
 • Opera
 • Imagini
GAUTIER, THÉOPHILE
22613. ~ Arria Marcella [de] Théophile Gautier. [Arria Marcella]. Traducere de N. Davidescu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (15,5 x 11,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina Publicaţie Periodică, nr. 20). (I 28770)
Pentru an vezi: Luc, 10(1911), nr. 24, p. 564: Cronică. Notiţe; Davidescu, p. 778.
22614. ~ Avatar [de] Théophile Gautier. [Avatar]. Traducere de A. Valeriu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (14,5x 10). IV-119 p. (Biblioteca pentru toţi, 612). (I 24720)
Cu o notiţă biografică.
22615. ~ Moarta înamorată [de] Théophile Gautier. [La Morte amoureuse]. Traducere de Caton Theodorian. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), 1912. (15 x 10,5). 177 + IX[-XIV] p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 743-744). (I 29575)
Tipografia pe verso f. de titlu.
În colaborare:
22616. ~ Evreica din Algeria, dramă în cinci acte şi sésse tablouri. [La Juive, de Constantine de Théophile Gautier şi Noël Parfait], tradusă din frantzozesce de G. Kitz, Studentu in Universitatea Wienneza. Vienna [pe copertă: Wienna] (Tip. Mechitaristiloru), 1851. (19,5 x 12,5). 3 f + 118 p. (Teatrul naţionalu). (I 70672)
Textul cu alfabet de tranziţie; pag. de titlu şi coperta cu caractere latine.
Vezi şi:
BOGDAN, N. A. De a baba-oarba. [urmată de: Pierrot mort (după Th. Gautier). Monolog]. Iaşi, 1903.
NAUM, ANTON. Traduceri, Iassii, 1875.
PERIEŢEANU, I. Gr. Din alte zări. Poesii şi poeme. Trad. în versuri. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  125) GAVAND, EUGÈNE HENRI
 • Opera
 • Imagini
GAVAND, EUGÈNE HENRI
22617. ~ Chemins de fer roumains. Lignes de Bucarest à Piteşti et à Ploieşti. Études de 1866. Rapport général par Eugène Henri Gavand, Ingénieur-constructeur, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, ancien ingénieur de la distribution d'eau de Lisbonne, ancien chef de section de plusieurs chemins de fer. Bucarest (Impr. chez Jean Weiss), 1867. (26 x 20,5). 73 p. (II 46358)
22618. ~ La Question des chemins de fer en Roumanie pour les provinces en deçà du Milcow par Eugène Henri Gavand. Ingénieur-constructeur, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, ancien ingénieur de la distribution d'eau de Lisbonne, ancien chef de section de plusieurs chemins de fer. Bucarest (Imprimerie Nationnale[!]), 1866. (24 x 16,5). 115 p. + 1 h. (II 141805)

Nu exista imagini
  126) GAVRA, ALEXANDRU (1797-1884)
 • Opera
 • Imagini
GAVRA, ALEXANDRU (1797-1884)
22619. ~ Leghicon de conversaţie istoricesc-religionariu în care se propun de la începutul lumii, pînă'n timpurile noastre, învăţăturile religionare ale Păgânilor, jidovilor, mahummedanilor, cinstirea dumnezăească, ţeremoniile, datinele, locurile, persoanele, scrisorile dinpreună cu întîmplările acelora Din Broughton, Samuel Mindszenti, dar şi din alţi momentuoşi authori cu privinţă şi spre Biserica Răsăritului, de Alexandru Gavra, Profesorul Pedagogiului regesc din Arad şi Asesorul a mai multor Lum. Comitaturi, de prin Ungarie cules, şi în privinţă spre Romăni cu nişte adăogări statistico-istorice, înmulţit, şi după cum cére firea limbei romîne pentru de a înţelege istoriile şi cărţile céle sînte şi lumeşti, vechi şi noave, în Arad întocmit şi prelucrat. Tom. I. A-B. Buda (Tipărit în regeasca Tip. A Univ. Ungur.), 1847. (21 x 13,5). XLVI + 434 p. (II 73549)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet în lipsesc pp. 435 şi urm.).
22620. ~ Şincai şi Samuel Klain în câmpi Elisului, şi între alţii şi un nemernic dela Arad. O dramă mito-literară în 5 acturi, cu înfăşişarea unui tableaux încununarea acelora prefigurătoriu de Alexandru Gavra, profesorul Institutului preparandal roman din Arad P.O. şi la mai multe lum. comitat, de prin Ungarie Asesor, lucrată. Braşov (Tipărită cu slovele lui Ioan Gatt), 1843. (18,5 x 12). 30 p. (BCU-ClN, Sion 124 ; I 120194)
Cu caractere chirilice.
22621. ~ Preambulul hronico-istoricesc, cu numele: Şincai şi Samuil Clain în Câmpi Elisului, şi intră alţi şi un nemernic dela Arad [Alexandru Gavra]. O dramă mare mitho-literală, adevărat origină scoasă din materii şi daturi interesante chiar româneşti în cinci Acturi, cu înfăţoşérea unui Tableaux, ce prefigurează în valea Olimpului: o pompoasă şi strălucită încununare de Musa Clio săvârşită, privind la ia din culme întră văpăi bengaliceşti doisprezece zei de chepetenie ai Romanilor. Buda (în regeasca Typ. a Universităţii Ungureşti), 1844. (21 x 13). 13 f. + 204[-210] p. (II 120409)
Cu caractere chirilice.
Editări de texte:
ŞINCAI, GHEORGHE. Hronica Rumânilor şi a mai multor neamuri. [Editată de ~]. Buda, 1844.

Nu exista imagini
  127) GAVRIELOVICI LUPEA, VASILIE
 • Opera
 • Imagini
GAVRIELOVICI LUPEA, VASILIE
Vezi: LUPEA, VASILIE GAVRIELOVICI

Nu exista imagini
  128) GAVRIL PROTUL
 • Opera
 • Imagini
GAVRIL PROTUL
22622. ~ Viaţa şi traiul Sfinţiei sale părintelui nostru Nifonu Patriarhulu Ţarigradului, care au strălucit între multe patemi şi ispite în Ţarigrad şi în ţara Muntenescă. Scrisă de chir Gavril Protul, adecă mai marele Sfetagorei. Şi acum publicată pentru întăia óră de înalt Preasfinţitul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Exarh Plaiurilor, Domn Domn Iosif Naniescu. După manuscriptul vechiu aparţinând bibliotecei Înalt Preasfinţiei Sale, scris de Ioan Ieromonah ot Bistriţa, la anii dela Adam 7191, iar de la naşterea lui Christos 1682; pe care manuscript şi acesta duplă ediţie tipărită, Înalt Prea Sfinţia Sa le afieroseşte Academiei Române din Bucureşti. S'a corectat la tipar de Constantin Erbiceanu. Profesor. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1888. (25,5 x 17). 177 p. (II 49904)
Lipsă coperta. Text paralel cu caractere chirilice şi latine.

Nu exista imagini
  129) GAVRILAŞ, DIMITRIE V.
 • Opera
 • Imagini
GAVRILAŞ, DIMITRIE V.
22623. ~ Contribuţiuni la studiul Semnului lui Argyll Robertson şi a celorlalte tulburări pupilare în legătură cu sifilisul. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Aprilie 1907 de Dimitrie V. Gavrilaş, Fost extern şi intern al Spitatului Sf. Spiridon, Fost bursier al Academiei Române Fondul Adamaki. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22,5 x 15). 45[-47] p. Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 255). (II 6318).

Nu exista imagini
  130) GAVRILESCU, ALEXANDRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, ALEXANDRU (1863-?)
22624. ~ *Consideraţiuni asupra Hypnotismulul [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1890. (Gavrilescu. Consid, p. [108]).
22625. ~ Consideraţiuni asupra Ovariotomiei abdominale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în iunie 1893. De Alexandru Gavrilescu, Fost intern al Spitalelor St. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (24 x 15,5). 342 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 3). (BCU-ClN 217526)
Lipsă coperta. Paginaţia şi Instituţia emitentă completată după exemplarul de la BCU-Iaşi.
22626. ~ Consideraţiuni asupra tratamentului diabetului zaharat de Dr. Alex. Gavrilescu, Medic de Regiment CI. II în reservă. Medic Plasei Stavnic şi Spitalului Voineşti. Fost şef de Clinică Chirurgicală pe lângă Facultatatea de Medicină din Iaşi. Vechiu intern al Spitalelor Sf. Spiridon [pe copertă: Medic secondar spitalului Militar al Corpului 4 de armată]. Iassy (Tipografia Naţională), 1895 [pe copertă: 1896]. (24 x 16). 103[-108] p. (II 121019)
22627. ~ *Influenza [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1891. (Gavrilescu. Prophilaxiea, verso f. de titlu).
22628. ~ Necesitatea introducerei Reformei Medicale Temporare în armata română, de Dr. Alexandru Gavrilescu. Medic de Regiment Cl. II-a. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (23,5 x 16). 12 p. (II 120723)
22629. ~ Prophylaxiea conjonctivitei granuloase în corpurile de trupă cu câteva consideraţiuni asupra istoricului acestei maladii, în diversele armate europene şi în special în cea română; precum şi o privire generală asupra tratamentului ei. De Dr. Alex. Gavrilescu, Medic-căpitan. Profesor-suplinitor de Pharmacologie şi Materie medică la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (23,5 x 15,5). 1 f. + 65 p. (II 120965)
22630. ~ Prophylaxiea epidemiilor şi a maladiilor transmisibile. De Dr. Alexandru Gavrilescu, Medic secondar al Spitalului central al Corpului 4 de armată. Medic de Regiment Cl. II-a în reservă. Fost Şef de Clinică chirurgicală pe lângă Facultatea de Medicină din Iassy. Vechiu Intern al Spitalelor Sft.-ului Spiridon din Iassy. [Pe copertă şi: Vol. I]. Iassy (Tipografia Naţională), 1896 [pe copertă: 1897]. (24,5 x 16,5). 162 [-164] p. 3 lei. (II 120970)
22631. ~ Prophylaxiea morvei în trupele călări şi a dyphteriei în corpurile de trupă. De Dr. Al. Gavrilescu, Medic de Regiment Cl. II-a. Iassy (Tipografia Naţională), 1898. (24 x 16,5). 24 p. (II 120966)
22632. ~ Prophylaxiea scabiei în corpurile de trupă cu consideraţiuni asupra tratamentului ei. De Dr. Alexandru Gavrilescu, Medic-Căpitan. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu& D. Grossu), 1903. (23,5 x 15). 31 p. (II 120921)
22633. ~ *Prophylaxiea scarlatinei [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1902. (Gavrilescu. Prophylaxiea, verso p. titlu)
22634. ~ Prophylaxiea stomatitei ulcero-membranoase şi oreillonului în diversele trupe. De Dr. Alex. Gavrilescu, Medic-Căpitan. Profesor-suplinitor de Pharmacologie şi Materie medică la Facultatea de Medicină din Iaşi, Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (23,5 x 15). 1 f. + 15 p. (II 120916)
22635. ~ *Reflexiuni asupra Ichtyosei negre forma lickenoidă [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1901. (Gavrilescu. Prophylaxiea, verso f. titlu).
22636. ~ *Reflexiuni asupra tratamentului Psoriasei vulgare [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1901. (Gavrilescu. Prophylaxiea, verso p. de titlu).
22637. ~ *Studii clinice asupra Meningitei cerebro-spinale, forma epidemică [de] Dr. Alex. Gavrilescu, 1901. (Gavrilescu. Prophylaxiea, verso p. de titlu).

Nu exista imagini
  131) GAVRILESCU, ALEXANDRU (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, ALEXANDRU (1877-?)
22638. ~ Culegere de Cântece Patriotice de Alexandru Gavrilescu, serg. major din Batalionul 4 Vânători [pe copertă şi: C. I-ia]. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1901. (16,5 x 10). 64 p. (I 119970)
22639. ~ Culegere de cântece şi poessii patriotice de A. Gavrilescu, Plotonier din Bat. 4 Vânători. Roman (Tip. Lumina, H. Crieghel), 1909. (21 x 14). 2 f. + 96 p. 40 bani. (II 14318)
22640. ~ Idem de Sub-Locot. A. Gavrilescu din Reg. 8 Dragoş No. 29. Dorohoi, Libr. şi Tip. I. L. Bercovici, 1911. (20 x 13,5). 2 f. + 111 p. 50 bani. (II 24030)

Nu exista imagini
  132) GAVRILESCU,CONSTANTIN (1859-1941)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU,CONSTANTIN (1859-1941)
22641. ~ Chestionar asupra părţilor exterioare şi semnalmentelor animalelor [de] Profesor C. Gavrilescu. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1904. (19,5 x 13,5). 60 p. (I 2675)
În colaborare:
22642. ~ Ectromelie toracică dreaptă la câine de Profesor C. Gavrilescu şi Şt. Pârvescu, şef de lucrări. [Bucureşti, Socec, 1909]. (24,5 x 16,5). 8 p. cu ilustr. (II 15914)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Datele bibliografice trecute cu creionul pe exemplarul BAR.
22643. ~ Un monstru sternopag [de] C. Gavrilescu şi N. I. Dinescu. Bucureşti (Atel. Socec), 1905. (24 x 16). 14 p. cu ilustr. (Extras din "Arhiva Veterinară"). (II 9529)

Nu exista imagini
  133) GAVRILESCU, ELENA
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, ELENA
22644. ~ Contribuţiuni la Studiul Difteriei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Mai, 1911 de Elena Gavrilescu, Fost bursieră a fondului Adamachi. Internă prin concurs a Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 16). 1 f. + II + 65 + II p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 347). (II 26074)

Nu exista imagini
  134) GARVILESCU, G. I.
 • Opera
 • Imagini
GARVILESCU, G. I.
22645. ~ Regimul dotal la Romani şi Comunitatea de Achiziţiuni în Dreptul Civil Romîn[!]. Teză de licenţă susţinută de G. I. Gavrilescu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1904. (23,5 x 15,5). 64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 3520)

Nu exista imagini
  135) GAVRILESCU, HENRIETTE V.
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, HENRIETTE V.
22646. ~ Pacea şi războiul [pe copertă şi: Turtucaia, Ed. I]. [De] Henriette V. Gavrilescu. Botoşani (Roman, Tip. Beram), 1918. (16,5 x 11,5). 27 p. 2 lei. (I 49974)
Ediţia şi tipografia pe copertă.

Nu exista imagini
  136) GAVRILESCU, IOAN M. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, IOAN M. (1858-?)
22647. ~ [Dreptul roman şi dreptul civil român. Despre donaţiuni între vii...]. Tesa pentru licenţia susţinuta de Ioan M. Gavrilescu. Iassy (Tip. Lucratorilor Români Associati), 1884. (19,5 x 14), 38 p. (Facultatea Juridica din Iassy). (I 155827)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  137) GAVRILESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, MARIA
22648. ~ Împărăteasa sufletelor noastre de Maria Dr. Gavrilescu. Iaşi (Tip. Dacia, Petru Iliescu), 1918. (23,5 x 16). 16 p. 2 lei. (II 52168).
Descriere după copertă. Cu menţiunea: În folosul Orfanilor din Război.
22649. ~ Marelui Mihail Kogălniceanu pioase amintiri, de Maria Dr. Gavrilescu. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu), 1911. (21 x 13,5). 14 p. 50 bani. (II 24984)
Cu o menţiune suplimentară: Se vinde în folosul Cantinei Şcolare (pe 4 cop.).
22650. ~ Numai lacrimi de Marie Dr. Gavrilescu. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1913. (23,5 x 17). 48 p. 1 leu. (II 31566)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: În folosul Societăţii Crucea Roşie a Doamnelor din România. Filiala Iaşi.

Nu exista imagini
  138) GAVRILESCU, NICOLAE (1845-1896)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, NICOLAE (1845-1896)
22651. ~ Des divers modes de pansements par occlusion. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue [pe copertă în continuare: à la Faculté de Médecine de Paris] le 11 novembre 1868, par Nicolas Gavrilesco, Né à Slatina (Roumanie), Docteur en médecine. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médecine), 1868. (27,5 x 22). 58 p. (Faculté de Médecine de Paris). (II 2919)

Nu exista imagini
  139) GAVRILESCU, NICOLAE V. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GAVRILESCU, NICOLAE V. (1883-?)
22652. ~ Influenţa Creştinismului asupra Drepturilor Străinilor. Teză pentru Licenţă de Nicolae V. Gavrilescu, Licenţiat în Drept. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1907. (22 x 16). 65 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 6336)

Nu exista imagini
  140) GAVRILIŢEANU, EUGENIU
 • Opera
 • Imagini
GAVRILIŢEANU, EUGENIU
22653. ~ *Cum instalăm o sonerie [de] E. Gavriliţeanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., cca 1914-1916. 1,50 lei. (Biblioteca Profesională, sub conducerea lui V. Anestin, 2) (BR, 2(1916), ian./iun., p. 3).
22654. ~ Lumina electrică pentru toţi de Eugeniu Gavriliţeanu. Cu 26 figuri explicative. Coprinde numeroase cunoştinţe şi metode pentru producerea şi utilizarea luminei electrice în orice casă din orice sat sau oraş. Tarcău-Piatra N., Edit. Eugeniu Gavriliţeanu (Piatra-N.,Tip. Gheorghiu), 1916. (16 x 12). 32 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Profesională Eugeniu Gavriliţeanu, nr. 1). (I 48507)

Nu exista imagini