Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1181) GRIGORIU, GRIGORE M. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, GRIGORE M. (1878-?)
25246. ~ Tratamentul orhi-epididimitelor bacilare prin Procedeul hiperemiei pasive a lui Bier. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de 22 Iunie 1906 de Grigore M. Grigoriu. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (23 x 15). 46[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 859). (II 3390)

Nu exista imagini
  1182) GRIGORIU, H.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, H.
25247. ~ Despre modurile de dobîndire ale proprietăţii imobiliare în Dreptul Roman şi Dreptul Român vechiu şi actual. Teză de licenţă susţinută de H. Grigoriu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (23 x 15,5). 59 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 124462)

Nu exista imagini
  1183) GRIGORIU, IOAN A. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, IOAN A. (1872-?)
25248. ~ *Cestiuni de şcoală [de] Ioan A. Grigoriu, 1907. (Grigoriu. Viaţa, cop. 4)
25249. ~ Învăţământul religios la noi, [de] Economul Ioan A. Grigoriu [pe copertă şi: Revizor bisericesc al Eparhiei Huşilor]. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1912. (20 x 13,5). 50 p. 75 bani. (II 27946)
25250. ~ Notiţe istorice asupra lui Iosif (Iosaf) I Muşat Mitropolitul Moldovei (1373-1410). Teză pentru licenţă de Ioan A. Grigoriu. Susţinută la... Iunie 1898. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Ioseph Göbl), 1898. (23,5 x 16). 4 f. + 122[-124] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 124756)
25251. ~ Noua morală. Principiile şi urmările ei. Prelucrare după Broglie de Economul Stravrofor Ioan A. Grigoriu, Parohul Bisericii Catedrale din Vaslui, Profesor la şcoala profesională de fete din Vaslui. Preşedintele Consistoriului apelativ al eparhiei Huşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (21 x 14). 193 + II p. 2,50 lei. (II 180875)
25252. ~ [Predică la parastasul oficiat în 2 Iulie 1904, cu ocaziunea împlinirei a 400 de ani dela moartea Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare]. [De] Econom Ioan A. Grigoriu, Parohul Bis. Catedrale - Ştefan cel Mare. Vaslui (Tip. Alexandru Onceanu), [1909]. (17,5 x 11). 24 p. cu ilustr. 10 lei. (I 172008)
La finalul textului menţiunea: Din Viaţa Creştină-Predici, 1909 de Econ. I. A. Grigoriu. Cuprinde şi: "Portretul lui Ştefan cel Mare", de M. Eminescu, fragment din articolul "Răpirea Bucovinei", publicat în "Curierul de Iaşi", 1874, sept. 20.
25253. ~ Preotul român. Menirea sa Religioasă şi Socială. Conferinţă ţinută la 20 Ianuarie 1908 în Aula Universităţii din Iaşi la Societatea culturală Viitorul, de Economul Ioan A. Grigoriu, Parohul Bisericei catedrale, Profesor. Vaslui (Tip. C. Onceanu, Succesori), 1908. (19,5 x 13). 40 p. 1 leu. (I 9468)
25254. ~ V. Alexandri[!]. Conferinţă ţinută la Ateneul Român din Vasluiu, de Economul Ioan A. Grigoriu, Profesor de limba română la Şcoala profesională de fete din Vasluiu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (19 x 12). 43 p. 75 bani. (I 6222)
25255. ~ Viaţa Creştină. Predici de Economul Stavr. Ioan A. Grigoriu, Parohul bisericei Sft. Ioan, catedrala din Vaslui, profesor preşedinte al Conzistoriului apelativ al eparhiei Huşilor, fost protoiereu al judeţului Vaslui. Vol. I. Vaslui (Tip. Modernă, Lebndar & König), 1909. (21 x 14). 215[-217] p. 2,50 Iei. (II 112841)

Nu exista imagini
  1184) GRIGORIU, IOAN N. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, IOAN N. (1878-?)
25256. ~ Catarul auricular la câine şi tratamentul seu prin protargol şi trannoform. Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Ioan N. Grigoriu. Bucureşti (Stab, de Arte. Grafice Universala), 1904. (23 x 15,5). 29[-35] p. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr 155). (II 3891)

Nu exista imagini
  1185) GRIGORIU, NECULAI (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, NECULAI (1863-?)
25257. ~ Metoda sclerogenă. Aplicaţiunea sa în tratamentul arteritelor tuberculoase. [Pe copertă şi: Teza pentru Doctorat în medicină şi chirurgie]. De Neculai Grigoriu, Fost intern al Spitalelor Sf. Spiridon şi al Spitalului de Copil Caritatea din Iaşi. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1893. (23 x 15). 93[-95] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 29). (BCU-Iaşi III 43165)

Nu exista imagini
  1186) GRIGORIU, N.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, N.
Traduceri :
TURGHENIEV, I. Scene din viaţa rusească. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1187) GRIGORIU, P.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, P.
25258. ~ Agricultura micului plugar sau Căleuza săténului în cultura cerealelor, legumelor, oleióselor, plantelor de tort, rădăcinóselor, plantelor de nutreţ şi a zarzavatului precum şi îngrijirea şi întreţinerea vitelor, cu un program de cele mai însemnate ocupaţii ale săténului în cursul anului înpărţit[!] pe luni, de P. Grigoriu Plugar-Fost administrator de Moşie. Galaţi (Tip. Nouă, Theodor C. Dimitriadi), 1903. (23 x 16). VI-60 p. 1 leu. Pentru Săteni şi Elevii şcolari, 50 bani. (II 124554)
25259. ~ Discursul Ţinut la Cercul Cultural din Cumuna[!] Verlezi la 15 Decembrie 1902 de P. Grigoriu, Plugar, fost Administrator de Moşie. Galaţi (Tip. Nouă, Theodor C. Dimitriade), 1903. (18,5 x 12). 16 p. (1 123806)

Nu exista imagini
  1188) GRIGORIU, PETRU, V. (1855-1903)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, PETRU, V. (1855-1903)
25260. ~ Lui Ştefan cel Mare, [de] P. V. Gregoriu. [Retipărită de I. Grigoriu, Havas]. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (19,5 x 13). 8 p. cu portr. 15 b. (BCU-Iaşi II B 13039)
Lipsă coperta. Cuprinde: „Strofe închinate memoriei lui Ştefan cel Mare cu prilejul inaugurărei statuei sale în Iaşi - 5 Iunie 1883”.
25261. ~ Poezii [pe copertă şi: Traduse după cei mai celebri autori] [de] P. V. Grigoriu. Piatra N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu), [1904]. (21 x 14). 101[-104] p. 2 lei. (Autori celebri. Literatură şi ştiinţă popularisată. Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorghiu. (BCU-ClN 230546)
Prefaţa semnată de I. Raul. Anul dedus din prefaţă. Cuprinde: traduceri din V. Hugo, A. de Musset, P. Béranger, Lamartine.
25262. ~ Vox Clamantis in deserto... [Versuri de Petru V. Grigoriu]. [Iaşi?, 190?]. (34 x 20). [1] f. cu portr. autorului. (BCU-Iaşi VI 1549)
După ortografie, apărută pînă în 1904.

Traduceri:
MUSSET, A. DE. Rolla. Trad. de ~. Iaşi, 1879.

Nu exista imagini
  1189) GRIGORIU, SERGIU (1878-1946)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, SERGIU (1878-1946)
25263. ~ Descrierea Mitralierei Md-1910 [de] Locotenentul Sergiu Grigoriu, Comandantul Companiei de mitraliere a Scoalei de tragere a infanteriei. Lucrare aprobată de Stat Majorul General al ArmAtel. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (15 x 11,5). 83 p. cu ilustr., 2 pl. (I 25576)

Nu exista imagini
  1190) GRIGORIU, TEMISTOCLE
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, TEMISTOCLE
(Themis)
25264. ~ Diabolice (Dracii). Nuvele şi poesii glumeţe cu portretele autorului muzei şi a soacrei de Themis [= Temistocle Grigoriu]. Prefaţă de Const. Nutzescu. Bucureşti (Noua tipografie Brozer & Parzer), 1910. (16,5 x 12). 64 p. cu ilustr. şi portr. Ediţia de lux 1 leu. (I 20136)
25265. ~ Eroul învins [de] Temistocle Grigoriu. Dramă istorică în 4 acte. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1912. (23 x 15,5). 70 p. cu ilustr. (II 27574)
Dramă inspirată de figura lui Decebal.
25265a. ~ Omul cu inima de piatră. Proză şi versuri [de] Temistocle Grigoriu. Cu o prefaţă de d. Al. Macedonski. Bucureşti (Atel. Grafice Anuarul General), 1913. (21,5 x 14). 63 p. (Bj-DrTS 13949)
25266. ~ Patriotice. Versuri şi proză [de] Temis Grigoriu. [Pe copertă şi: Ediţia II, 1920]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Ştefan A. Ştefaniu), 1917. (23 x 15,5). 64 p. (II 70864)
Pe copertă menţiunea: Prima ediţie a fost confiscată în 1917 de către trupele de ocupaţie.

Nu exista imagini
  1191) GRIGORIU, TEODOR D. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, TEODOR D. (1852-?)
25267. ~ [Dreptul Romanu. Despre succesiunea neregulată). Tesa pentru licenţia. Sustienuta de Teodor D. Grigoriu. Iassi (Tip. Tit. D. Mardarescu & Comp.), 1879. (21 x 14). 54 p. (Facultatea Juridică din Iassi). (BCU-Iaşi II B 7660)
Titlul completat după cel de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1192) GRIGORIU-BEJĂNARU, ŞTEFAN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU-BEJĂNARU, ŞTEFAN (1867-?)
25268. ~ Contribuţiuni la studiul anomalielor ramurilor care iau naştere din arcul aortei. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de Ştefan Grigoriu-Bejănaru, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Preparator la Institutul de Anatomie. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (23,5 x 16). 3 f. + IV + 64[-68] p. cu ilustr. + 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 58). (II 124754)

Nu exista imagini
  1193) GRIGORIU-HAVAS, I. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU-HAVAS, I. (1848-?)
Editări de texte:
GRIGORIU, P. V. Lui Ştefan cel Mare. Ed. de ~. Iaşi, 1904.

Nu exista imagini
  1194) GRIGORIU-RIGO, GR. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU-RIGO, GR. (1876-?)
25269. ~ Medicina poporului. Memoriul I. Boalele oamenilor de Gr. Grigoriu-Rigo. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 20,5). 186 p. 1,60 lei. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secţiunii Literare, Nr. 1). (II 7850)
Descriere după copertă.
25270. ~ Idem. Memoriul II. Boalele vitelor de Gr. Grigoriu-Rigo. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 20,5). 37 p. 50 bani. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secţiunii Literare Nr. 2, p. 187-226). (II 7850)

Nu exista imagini
  1195) GRIGOROV, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GRIGOROV, GEORGE
25271. ~ Dumnezeu după concepţia modernă [de] George Grigorov. [Pe copertă: Ediţie de Lux]. Bucureşti, Depozit General, Librăria Eskenasy (Tip. Kalber), 1907. (20,5 x 13). 49 p. 1 leu. (II 5767)

Nu exista imagini
  1196) GRIGOROVICI, TATIANA
 • Opera
 • Imagini
GRIGOROVICI, TATIANA
25272. ~ *Cuvinte adevărate: Lupta de clase de Dr. Tatiana Grigorovici, [1908]. Această cărticică... ieste întăea dintr'o serie pe care îşi propune s'o editeze Lupta organul muncitorilor social-democraţi romîni[!] din Bucovina care apare la Cernăuţi. (RI, 1908, nr. LXXVIII, p. 128: Bibliografie).
25273. ~ Teoria lui K. Marx asupra valoarei şi plus-valoarei [de] Dr. Tatiana Grigorovici. Bucureşti, Cercul de editură socialistă (Tip. Cooperativa Poporul), 1910. (17 x 12). 16 p. 10 bani. (II 22105)

Nu exista imagini
  1197) GRIGOROVITZA, EMANUIL (1857-1915)
 • Opera
 • Imagini
GRIGOROVITZA, EMANUIL (1857-1915)
25274. ~ Amintiri... Schiţe [de] Em. Grigorovitza. Bucureşti, Edit. proprie (Atel. Socec & Co.), 1912. (20 x 15,5). 2 f. + 159[-161] p. 2 lei. (I 27996)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25275. ~ Ântăia Carte de Lectură Germană. (Cu etimologie aplicată). Destinată prentru începătorii claselor secundare şi acomodabilă tuturor manualelor de gramatică germană din ţară. 1. Scrierea şi citirea după Bock, Ulrich, Lüben-Nacke şi alţii. (Procedare genetică). 2. Exerciţii prealabile de traducere şi vorbire cu elemente de gramatică. (Metod analitic). 3. Bucăţi de lectură acomodate în ordine sistematică diferitelor capitole din etimologia germană. 4. Lectură liberă variată (Ordine sintetică) de Em. Grigoroviţă, Profesor de limba şi literatura germană la şcoala de institutori şi şcoala de ofiţeri din Bucureşti, etc. Leipzig (Oscar Brandstetter); Bukarest (E. Graeve & Co.), 1893. (19,5 x 13). IV p. + 1 f. + 80 p. (I 532321)
25276. ~ Idem. [...] Bucăţi de traducere române, acomodate materialului de vorbe germane câştigate de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor de limba şi literatura germană la Şcoala de Institutori, Şcoala de Ofiţeri şi la Institutele particulare: Seminarul Nifon şi Şcoala normală de învăţători (Sf. Ecaterina) din Bucureşti. Ed. II (revăzută şi complectată). Bucureşti, Librar-Editor: E. Graeve & Co. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (20,5 x 13,5). IV p. + 1 f. + 87 p. 1,70 lei. (I 123992)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25277. ~ *A doua carte de lectură germană de Em. Grigorovitza, [1893?]. 2,25 lei. (Grigorovitza. Carte, cop. 4 ; Grigorovitza. Aut., cop. 4).
25278. ~ A doua carte de lectură germană (cu sintaxă aplicată) pentru şcoalele secundare din România aplicabilă tuturor manualelor de gramatică germană din ţară de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor de limba şi literatura germană la Şcoala de institutori, Şcoala de oficeri şi la institutele particulare: Seminarul Nifon şi Şcoala normală de inventatori (Sf. Ecaterina) din Bucureşti. Ed. III (revăzută şi complectată). Bucureşti, Edit. Librăriei Stork & Müller (Tip. Corpului Didactic, C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1897. (20 x 13). 1 f. + III p. + 96 p. 2,25 lei. (BCU-Iaşi II 93727)
25279. ~ *A treia carte de lectură germană (crestomaţie cu dicţionar special) [de] Dr. Em. Grigorovitza, [1893]. (Grigorovitza. Carte, cop. 4 ; Grigorovitza. Aut., cop. 4).
25280. ~ Autori germani [de] Dr. Em. Grigorovitza. Lectură specială. Alesă conform disposiţiunilor de program actualmente în vigóre şi publicată în ediţie revădută şi alcătuită pentru şcolă. 1. Grimm: Kinderund Hausmärchen; 2. Campe: Der junge Robinson; 3. Lessing: Fabeln; Minna von Barnhelm; 4. Schiller: Gedichte, (Balladen); Jungfrau von Orleans; Wallenstein Wilhelm Teil; 5. Goethe: Gedichte (Balladen): Iphigenie auf Tauris; Dichtung und Wahrheit. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei .Steinberg (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (21,5 x 14,5). 1 f. + pp. 3-481 + pp. III-V. 3,75 lei. (II 124257)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25281. ~ Beiträge zum Studium der Frage des Beieinanderwirkens von Mythus und Geschichte in der Volkspoesie. Vergleichende mythologisch- linguistische Abhandlung von Em. Grigorovitza, Bukarest (Rumänien). Leipzig (Druck von Oscar Brandstetter), 1892. (21,5 x 14,5). 36 p. (II 53546)
25282. ~ Beiträge zum Studium deutscher Handsschriften. Das Erdmannsdärfersche Manuscript zu Kleists Drama Prinz von Homburg und Baracks Handschrift zur Altdeutschen Sequenz Memento mori. Zwei für germansche Seminar der Universität zu Berlin ausgearbeitete, und von den Directoren des Instituts begutachtete Specialreferate, von Em. Grigorovitza. Berlin, Rixdorf, Druck von A. Schulze, 1900. (18 x 12). 44 p. (I 14662)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
25283. ~ *Carte de exerciţii la Etimologia germană [de] Dr. Em. Grigorovitza. [Ed. I], [1892 ?]. 1,50 lei. (Grigorovitza. Carte, cop. 4).
25284. ~ Idem. Manual metodic cont. Programului pentru seminarii şi şcoli normale aplicat din oficiu şi la cele alte şcoli secundare lucrat cu învoirea autorului după excelentul metod al Prof. C. Keller. Manual de faţă cu tot materialul seu de cuvinte, frase, îndrumări, exerciţii şi traduceri sistematice reciproce, este astfel[!] întocmit, încât să pótă fi utilisat în acelaşi timp şi în afară de şcólă ca curs practic de limba germană pentru töte gradele de începători. Ed. II, înmulţită cu planşe de scriere şi hărţi de lectură. Bucureşti, Edit. proprie a autorului (Lito-Tip. Carol Göbl), [1893 sau 1894]. (19,5 x 13). 2 f. + IV + 118 p. 2 lei. (I 155830)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25285. ~ *Carte de Exerciţii la Sintaxa germană [de] Dr. Em. Grigorovitza, [1893 sau 1894]. 1,50 lei. (Grigorovitza. Aut., cop. 4).
25286. ~ Călăuza Militarului Român dincolo de hotarele ţării [de] Prof. Grigorovitza. Text comparatif român-maghiar-sârb-bulgar-rus-german, acomodat trebuinţelor de campanie şi aprobat prin deciziunea Marelui Stat Major, Nr. 1639/1896. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913 [pe copertă: 1914]. (12,5 x 18,5). IV + 101 p. 3 lei. (I 38170)
25287. ~ Chipuri şi Graiuri din... Vesela gradină cu Pomi roditori şi mândri feciori [de] Em. Grigorovitza. Berlin, 1900. (18,5 x 12). 1 f. + 168 p. (I 123808)
Pe copertă: Chipuri şi Graiuri din Bucovina. Mila Precistei; Uitat de moarte; Dragoste în pripă; Împăratul de la Igeşti; Jupanul Tolba; Povestea unul tîrg moldovenesc; Păcate ispăşite; Lăsat de sec; Nuntaşi şi ciocli; Omul păţit; Lelea Cătăneasa; Cucoana Raluca.
25288. ~ Idem, din Bucovina [de] Em. Grigorovitza, Ilustraţiuni de N. Bran. Bucureşti, Minerva, Inst, de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13,5). 248 p. 2,50 lei. (I 125801)
25289. ~ Cum a fost odată. Schiţe din Bucovina, de Em. Grigorovitza. Cu 84 ilustraţiuni. Ed. I Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Tip. Universala, I. Ionescu), 1911. (19,5 x 13). 3 f. + 143 p. cu ilustr. 2,80 lei. (I 23351)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Cu portretul autorului pe prima foaie.
25290. ~ Curentele principale la Schiller. Studiu critic literar de Em. Grigorovitza, Doctor în filologie germană de la Universitatea din Berlin, profesor secundar la Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (21 x 13,5). 62 p. 2 lei (II 3392)
25291. ~ Curs practic de limba rusească alcătuit pe basa conferinţelor făcute la Şcoala Superioară de Resboiu de Emanoil Grigorovitza, Profesor de limbi moderne. Bucuresci (Tipo-Lit. E. Wiegand & G. Săvoiu), 1891. (22 x 15). 288 p. + 1 f. + 16 p. + 3 f. nenumerotate (Şcoala Superioară de Rßsboiu). (II 73530)
Cu (16 p.) facsimile de texte ruseşti.
25292. ~ De la hotare. Istorii moldoveneşti de Em. Grigorovitza. Bucureşti, Librăria Naţională (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (19,5 x 13). 205 p. 2 lei. (I 405)
Tipografia pe verso p. de titlu falsă.
25293. ~ Dicţionar român-rus lucrat şi publicat sub auspiciile Ministerului român de Instrucţiune şi Culte şi însoţit de un studiu introductiv asupra gramaticei limbei române de Dr. Em. Grigorovitza. Румынско-русскій словарь съ приложеніемъ извлечения изъ румынской грамматики, составилъ по порученію румынского Министерства Народного ПроствѢщенјя и ИсповѢданјй др. Эммануилъ Григоровица. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (28,5 x 19,5). 2 f. + XXXII + 641 p. 25 lei. (II 49899)
25294. ~ Dicţionar Şcolar român german şi german-român. Cuprinde ca suplemente: I. Colecţiune alfabetică de cuvinte cu scriere dificilă şi dubioasă. II. Regule ortografice şi de interpuncţie. III. Conspect general asupra gramaticei germane pentru orientare şi repetiţie de Em. Grigoroviţă, Profesor de limba şi literatura germană la şcoala de institutori şi şcoala de ofiţeri din Bucureşti etc. Rumänisch = deutsches und deutsch-rumänisches Schulwörterbuch nebst einem orthogr. Wörterverzeichnis, allen Schreibregeln und einer übersichtlichen Darstellung der deutschen Grammatik. Leipzig (Oscar Brandstetter), Bukarest (E. Graeve & Co.), 1893, (20 x 13,5), 2 f. + 100 p. + 85 p. + 1 f. + 44 p. (II 531496)
Lipsă coperta.
25295. ~ Dicţionarul geografic al Bucovinei de Em. Grigorovitza, Profesor. Tipărit prin îngrijirea Domnului George Ioan Lahovari, Secretarul general al Societăţei Geografice, Membru de onoare al Academiei Romîne[!]. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1908. (32,5 x 25). 1 f. + II + 248 p. 10 lei. (Societatea Geografică Romînă) (Dicţionarele geografice ale ţărilor locuite de Romîni[!] în afară de Regat, II). (III 11001)
25296. ~ Cartea Vitejilor [de] Em. Grigorovitza. Regimentul de Infanterie Nr. 41 din Bucovina. Bucureşti (Tip. Universala, I. Io- nescu), 1911. (23 x 15,5). 28 p. cu ilustr. (Publicat în "Revista Infanteriei", (Maiu-Iunie 1911) (Scrieri populare, vol. III). (II 23514)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25297. ~ Durch Rumaenien nach Aegypten 1912 [Text von Dr. Em. Grigorovitza. Zeichnungen von T. Cornescu]. Bucarest (Graph. Anstalt Socec & Co.), [1912]. (21,5 x 13,5). 154 p. cu ilustr. (Serviciul maritim român). (II 31022)
Autorul şi ilustratorul menţionaţi pe verso f. de titlu. Imprimat greşit: I. Corbescu.
25298. ~ Etimologia şi sintaxa limbei germane în limitele trebuinţelor cursurilor secundare şi conform cu programele aflătóre în aplicare [de] Dr. Em. Grigorovitza. Bucureşti, Edit. proprie a autorului (Lito.-Tip. Carol Göbl), 1894. (20 x 13.5). 2 f. + 32 p. 2 lei noi (II 124108)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25299. ~ Faust. Studii la geneza, dezvoltarea şi analiza critică a operei lui Goethe de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor de limba germană in Bucureşti. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1903. (15,5 x 11,5). 101 p. 2,50 lei. (II 123687)
25300. ~ Fragmente didactice şi teologice din literatura germană culese şi aranjate conform noului program pentru usul special al şcólelor normale şi al seminariilor [de] Dr. Em. Grigorovitza. Partea I. Lectură didactică: (Fragmente şi bucăţi complecte alese din scrierile celor mai însemnaţi ómeni de şcólă, precum: Herbart Pestalozzi, Salzmann, Diesterweg, Keller, Fröbel etc.). Partea II. Lectură teologică: (Fragmente, din testamentul nou, luate din textele biblice, traduse de Martin Luther, apoi capitole variate din operele patristice ale Sfinţilor Părinţi, editate în limba germană sub titlul: Bibliothek der Kirchenväter de Dr. Valentin Thalhofer) Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1894]. (21 x 13,5). 2 f. + 342 [-344] p. 3,50 lei. (II 124120)
Anul menţionat de mînă, pe ex. aflat în BAR, tip., la p. 4 cop.
25301. ~ Grave Fritz von Zolre, der Oettinger als Heldengestalt in mittelalterlichen Chroniken und Liedern. Ein litterarscher Beitrag zur Geschichte der Hohenzollern von Dr. Em. Grigorovitza, Bukarest. Leipzig (Oscar Brandstetters Buch- und Kunstdruckerei), 1901. (18,5 x 12,5). 2 f. + pp. 11-92 [-94]. (I 49997)
Lipsă coperta.
25302. ~ Kritik und Quellenuntersuchung zu Clemens Bretanos Drama Die Gründung der Stadt Prag' (Berliner Facultäts-Dissertation) von Dr. Em. Grigorovitza, Professor für deutsche Sprache und Litteratur zu Bukarest. Berlin (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), 1901. (24 x 16). 43 p. (II 26300)
Vezi şi: Die Quellen von...
25303. ~ Lexicon de campanie român-rus-bulgar-german alcătuit pentru trebuinţele armatei române de Dr. Em. Grigorovitza. Profesor la Şcóla superioară de resboiu etc. etc. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (13 x 18). 3 f. + 104 p. (I 23747)
25304. ~ Idem. Manual publicat sub Auspiciile Onor Minister Resboiu, şi aprobat de Marele Stat-Major cu Decretul Nr. 1639 din 1896. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (12,5 x 18). 3 f. + 104 p. (I 376338)
25305. ~ Libussa in der deutschen Litteratur. Von Dr. Phil. Emanuel Grigorovitza, Bukarest. Berlin, Verlag von Alexander Duncker (Julius Sittenfeld), 1901. (23,5 x 16). 86 [-88] p. (II 26392)
25306. ~ Manual german, pentru clasa V-ia[!] liceală. Alcătuit conform noului program şi cu utilizarea celor mai buni şi metodici autori germani de Dr. Em. Grigorovitza. Profesor de limba germană în Bucureşti. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (20 x 13). 78 p. (BCU-Iaşi II 68666)
Pe copertă menţiunea: Manualul de faţă nu are absolut nimic a face cu întîia, a doua şi a treia carte de citire apărute în 1891 în editura Graewe & C-ie şi pe cari moştenitorii acestei firme le menţin în circulaţie, schimbînd din timp în timp copertele, încît lumea să creadă că şi cuprinsul a fost schimbat şi că ar fi încă propriu pentru necesităţile programului actual.
25307. ~ Idem pentru clasa VII-ea liceală alcătuit conform noului program şi cu utilizarea celor mai buni şi metodici autori germani de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor de limba germană în Bucureşti. [Pe copertă: Ed. I]. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tiparul Inst. de Arte şi Editură Minerva), 1902. (21,5 x 14,5). 161 p. 2,50 lei. (II 3093)
Tipografia pe verso p. de titlu. Pe copertă menţiunea: Manualul de faţă nu are absolut nimic a face cu întâia, A doua şi a treia Carte de citire, apărute în 1891 în editura Graeve & C-ie şi pe cari moştenitorii acestei firme le menţin în circulaţie, schimbând din timp în timp copertele, încât lumea să creadă că şi cuprinsul a fost schimbat şi că ar fi încă propusă pentru necesităţile programului actual.
25308. ~ Memoriu de studii, titluri şi lucrări [de] Dr. Em. Grigorovitza. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1906. (21,5 x 13,5). 13 p. (II 6765)
Lipsă coperta.
25309. ~ *Mytus und Geschichte in den altrussischen Heldengesängen [de] Em. Grigorovitza. Studiu folcloristic literar, [189..?] (Grigorovitza. Kritik, cop. 4 ; Grigorovitza. Carte, cop. 4 ; Grigorovitza. Aut. cop. 4 ; Grigorovitza. Schitul, cop. 4).
25310. ~ *Negru Vodă, [de] Em. Grigorovitza. (Povestire din Carpaţi) [1910?]. (Scrieri populare de acelaşi autor, Nr. 9) (Grigorovitza. Din cartea, cop. 4 ; Grigorovitza. Amint., cop. 4)
25311. ~ Piatra Muerii. Povestire din trecutul Bucovinei de Emil Grigorovitza. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane), [pe copertă: Bucureşti, Depositul general: Librăria Naţională], 1911. (15 x 11,5). 87 p. (Scrieri populare, vol. VI). (I 507945)
25312. ~ Povestiri din Bucovina de Em. Grigorovitza. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1914. (15 x 10). 96 p. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 40) (I 56430)
25313. ~ Poveşti răsleţe de Em. Grigorovitza. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 11). 176 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 504-505) (I 20003)
25314. ~ Die Quellen von Cl. Brentanos Gründung der Stadt Prag. Inaugural-Dissertation zu Erlangung der psilosophischen Doktorwürde von der Berliner Königl. Friedrich-Wilhelm Universität genehmigt und nebst den angefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am 20. März 1901 durch Em. Grigorovitza aus Rumänien. Berlin (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), 1901. (22 x 14,5). 44 p. (II 26526)
La p. 43-44: "Lebenslauf". Vezi şi: "Kritik und Quellenuntersuchung zur...".
25315. ~ Romanii în monumentele literare germane medievale. Cercetări de Em. Grigorovitza. Doctor în filosofie dela Universitatea din Berlin. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (24,5 x 17,5). 176 p. (II 48170)
25316. ~ Rumänische Elemente und Einflüsse in der Sprache der Siebenbürger Deutschen. Eine krit. philolog. Untersuchung von Dr. Em. Grigorovitza, Bukarest. Heidelberg, Carl Winter's Universitäts-buchhandlung (C. F. Winter'sche Buchdruckerei), 1901. (24,5 x 17). 42 p. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten, Bd. II, Heft 1/2) (II 26323)
25317. ~ Русско-Румынскиій словарь составилъ съ соизволенјя Румынскаго королевсткого Министерства Народного ПроствѢщенјя и ИсповѢданјй Иммануилъ Григоровицъ, доктор философіи. Dicţionar rus-român lucrat şi publicat sub auspiciile şi cu cheltuiala Ministerului român de instrucţiune şi culte şi însoţit de un studiu introductiv asupra gramaticei limbei ruse, de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor de limba rusă la scóla superioră de resboiu din Bucureşti; autor al gramaticei şi crestomaţiei ruse. Cavaler al ordinului Coróna României şi brevetat cu medalia Bene-Merenti pentru scrieri literare. Bucureşti (Lito-tip. Carol Göbl), 1894. (28,5 x 20). L + 1 f. + 768 p. (III 151138)
25318. ~ Idem. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1896 [pe copertă: 1897]. (30 x 21). L + 1 f. + 768 p. (II 49898)
25319. ~ Schitul Cerebucului. Povestire din trecutul Moldovei de Em. Grigorovitza. Bucureşti, Edit. Librăriei Nationale (Stab, de Arte Grafice Euf. N. Miulescu), 1908. (17 x 11,5). 1 f. + 120 p. 1 leu. (I 10458)
25320. ~ Studii germaniste. Dialectul aşa numit săsesc al germanilor din Transilvania şi elementele române cuprinse în el, de Dr. Em. Grigorovitza (Berlin 1900). Bucureşti, Edit. Nouei Reviste Române (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1900. (19 x 12,5). 60 p. (I 63876)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
25321. ~ Studii germaniste de Dr. Em. Grigorovitza, Profesor secundar. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1905. (21,5 x 14). 2 f. + 113 p. + 1 f. (II 2125)
Cuprinde: Akida-Rima; Înrâurirea limbei franceze asupra celei germane; Literatura germană în Franţa; Poetul Heinrich Heine.
25322. ~ *Studiu asupra vocalismului în limbele slave [de] Dr. Em. Grigorovitza. (tesă de doctorat în limba germană), [189?]. 2 lei. (Grigorovitza. Carte, cop. 4 ; Grigorovitza. Aut., cop. 4)
25323. ~ Suferinţele Tînărului Werther. Reflexiuni la romanul lui Goethe de Dr. Em. Grigorovitza. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (23,5 x 16,5). 32 p. (II 124708)
25324. ~ Vers l’Egypte, en traversant la Roumanie [par Em. Grigorovitza. Dessins de T. Cornesco]. Bucarest (Atel. Graphiques Socec & Co.), [1913]. (22 x 13,5). 122 p. cu ilustr. (Serviciul Maritim Român). (II 31499)
Autorul şi ilustratorul menţionaţi pe verso p. de titlu. Imprimat greşit: Eudoxe Grigorovitza. Vezi şi ediţiile în limba germană: "Durch Rumänien nach Aegypten...".

În colaborare:
25325. ~ Dicţionar complet german-român, cuprinzînd articolele împreună cu cazurile substantivelor precum şi timpurilor primitive ale verbelor cu auxiliarele lor de Em. Grigorovitza şi W. Ghül, Profesori în Bucureşti. Ed. I. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göhl), [1904]. (17,5 x 11,5). 2 f. + 276 p. 2,80 lei. (I 123783)
Pentru an, vezi: R. Bibliogr., 2(1904), nr. 5-6, p. 130.
25326. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (15,5 x 11). 2 f. + 521 p. 4,60 lei legat în pînză; 3,60 lei. (Biblioteca pentru toţi, 810-821) (I 123688)
Datat după alte numere ale colecţiei.

Vezi şi:
COMAN, GEORGE şi ~. Lectura germană pentru cursul de etimologie. Bucureşti, [189?].
Lectura germană pentru cursul de sintaxă. Bucureşti, [189?].
Traduceri:
EMINESCU, M. Deutsche Uebertragungen von ~. Bucarest, 1892.
EMINESCU, M. Deutsche Uebertragungen ... von ~. Berlin, 1901.
GOGOL, N. Oameni vechi. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.
MIHĂILESCU, Ş. C. *Criminalitate şi scólă. Trad. de ~. S.l., [189?].
Vezi de asemenea:
• Foiţe alese [III]. Orăştie, 1897.
• Rumänische Erzählungen. 1. Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1198) GRIGOROVITZA, EUDOXIU
 • Opera
 • Imagini
GRIGOROVITZA, EUDOXIU
25327. ~ Der Betriebskredit der Grosslandwirte in Frankreich und England. Von Dr. Eudoxe Grigorovitza. Berlin, Verlag H. Lonys, 1914. (22 x 14,5). 116[-124] p. (II 510535)

Nu exista imagini
  1199) GRILL, LEON
 • Opera
 • Imagini
GRILL, LEON
25328. ~ Condiţiunile economice ca Factor Etiologic în Pathogenia Tuberculozei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 22 Noembre 1905 de Leon Grill. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (23,5 x 16,5). 131[-135] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 820). (II 3235)

Nu exista imagini
  1200) GRILIPARZER, FRANZ
 • Opera
 • Imagini
GRILIPARZER, FRANZ
25329. ~ Ale mării şi iubirii valuri. (Hero şi Leandru). [Des Meeres und der Liebe Wellen]. Tragedie în 5 acte de Fr Grillparzer, trad. în metrul original de Constantin Berariu. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea Tipografică Bucovineană), 1904. (19 x 12,5). 128 p. (I 344443)
Lipsă coperta.
25330. ~ Hero şi Leandru sau Valurile mărei şi ale amorului. Tragedie în 5 acte, de Grillparzer tradusă în versuri de Haralamb Lecca. Reprezentată pentru prima oară pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în Martie 1898, cu d-na Aristizza Romanescu în rolul eroinei şi I C. Costescu în rolul eroului. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. grafic Albert Baer), 1907. (15 x 10,5). 136 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 270). (I 12212)
Tipografia la p. 4 a copertei.
25331. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [191?]. (15,5 x 10). 136 p. (Biblioteca pentru toţi, [270]) (I 630433)

Vezi de asemenea:
TOROUŢIU, I. E. Străbuna, tragedie, trad. în versuri după ~. Solca, 1914.

Nu exista imagini