Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1161) GRIGORESCU-GRIVA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU-GRIVA, VASILE
(Niţă şi Frada)
25212. ~ Discurs funebru rostit de autor la locuinţa defunctului. Dedicaţie lui Alex. I. N. Ionescu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (15,5 x 11,5). 15 p. (I 123682)
La finalul textului semnează: Vasile Grigorescu-Griva.
25213. ~ Grozavul Bandit Licinski, [de Niţă şi Frada]. Bucuresci, Deposit general la librăria Pinath (Tip. I. Binder), [1890]. (21 x 14). 4 p. + pp. 116-127. (II 458541)
Descriere după copertă. Localitatea şi tipografia pe p. 4 a copertei şi la sfîrşitul textului. Cu text pe două coloane; pp. 116-127 sînt extrase din revista "Comoara literară", 1890, (nr. 16), cuprind povestiri, versuri, anecdote de: I. Nătănescu, Ernest d'Henilly; Griva, Jacque M. Brochet, Flicher.
25214. ~ Idem. Ed. II. [Bucureşti, 1891?]. (23 x 13). 8 p. (I 63940)
Descriere după copertă. La începutul textului titlul: Banditul Simion Licinski de Vasile Grigorescu-(Griva). P. 5-8 (cu text pe două coloane) cuprind următoarele rubrici: "Varietăţi literare", "Nuvele umoristice", "Diferite anecdote", "Haz-distracţie-petrecere", semnate de A. C. Cuza,. D. Stăncescu, V. Grigorescu-Griva, L. Namianu..
25215. ~ Mortul înviat, o istorie foarte interesantă, de Niţă şi Frada. [= Vasile Grigorescu (Griva)]. Bucuresci (Tip Isac Binder), 1890. (19,5 x 13,5). 4 p. (I 127181)

Nu exista imagini
  1162) GRIGORIAN, I.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIAN, I.
25216. ~ Despre drepturile şi datoriile generale ale părinţilor către copii lor în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţia susţinută de J. Grigorian (născut în Bucuresci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (21,5 x 15). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 17086)

Nu exista imagini
  1163) GRIGORIE, ucenicul Sf. Vasile cel Nou
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE, ucenicul Sf. Vasile cel Nou
25217. ~ Viiaţa sf[î]ntului Vasilie cel Nou, şi înfricoşatele vămi ale văzduhului, şi dreapta judecată; pă care oau văzut Grigorie prin rugăciunile sf[î]ntului Vasilie cel nou, care mai întâiu sau şi fost scris în Limba elinească de acelaş Grigorie, iară din Limba elinească tradusă în limba noastră strămoşască românească, de un iubitoriu de Neamul său românesc; Rafail Protosinghel, şi tipărită acum atreia oară cu oare care îndreptări şi adăogări,. pentru folos sufletesc al fie căruia iubitoriu de cetire. S.B. [Sibiu], 1835. (22,5 x 18). 2 f. + 140 p. + 1 f. pl. 9 lei. (II 171649)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Pentru localitate vezi: Urechia I, p. 308.
25218. ~ Idem şi tipărită acum apatra[!] oară cu oare care îndreptări şi adăogări, pentru folos sufletesc al fie căruia iubitoriu de cetire. [Sibiu], 1838. (21,5 x 17,5). 2 f. + 110 p. + 1 f. 9 lei. (II 439742)
Ultimele două foi cuprind: "Catalog Cărţilor ce să află în Librieriea rumânească a Dumnealor Iosif Romanov şi I Popovici în Bucureşti [...] şi la D. Visarion Rusul". Cu caractere chirilice.
25219. ~ Idem, iară din limba elinească sau[!] tălmăcit în limba noastră strămoşască românească, de răposatul, întru fericire şi iubitoriu de neamul său românesc Sfinţia Sa Rafail Protosinghel şi acum typărită, de aşasa oară cu oare care adăogări şi îndreptări, pentru folosul sufletesc al fieşcăruia iubitoriu de cetire pravoslavnic creştin. Să află de vânzare în Bucureşti la Dumnealor Iosif Romanov şi Iosif Popovici, cu acărora chieltuială sau şi typărit. La Iaş[!] la D. D. Dimitrie Nica. La Focşani la D. D. Hagi Ioan Hagi Calciu. La Craiova D. D. Lilea. Ţacu. La Piteşti D. D. Marin Zaharie Sticlari. [Sibiu], 1847, Iunie 30. (22 x 18,5). 2 f. + 110 p. + 1 f., 9 lei cu a ei Icoană împreună. (II 152160)
Cu caractere chirilice.
25220. ~ Idem şi acum tipărită de a şaptea oară cu oare-care adăogări şi îndreptări, pentru folosul sufletesc al fieşi-căruia iubitor de citire pravoslavnic Crescin. Bucuresci (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Companie) [185?]. (21,5 x 17). 139 p. + 1 pl. (II 247113)
Cu caractere chirilice. Datat cu aproximaţie după anii de activitate a tipografiei.
25221. ~ Idem şi acum tipărită de a opta oară cu oare-care adăogări şi îndreptări, pentru folosul sufletesc al Fişe-căruia iubitor de cetire pravoslavnic Creştin. Tipărită cu cheltueala lui C. N Rădulescu, Bucureşti (Tipografia Naţională, C. N. Rădulescu [1861]. (24 x 19). 139 p. + 1 f. pl. Preţul la una este lei 9 cu a ei Icoană împreună (II 75719)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Datat după exemplarul dela BCU-Iaşi (III 6562).
25222. ~ Idem şi acum tipărită de a noua oară cu oare-care adăogiri şi îndreptări; pentru folosul sufletesc al fieşcăruia iubitor de cetire pravoslavnic Creştin. Tipărită cu cheltuiala lui C. N. Rădulescu. Bucuresci (Tipografia Naţională), [186?]. (23 x 18). 136 p. + 1 pl. 9 lei cu a ei Icoană împreună. (II 62862)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Datat cu aproximaţie după anii de activitate a tipografiei.
25223. ~ Idem şi acum tipărită de a noua oară cu oarecare adăogiri şi îndreptări, pentru folosul sufletesc al fieşcăruia iubitor de cetire pravoslavnic Creştin. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), [187?]. (25,5 x 17,5). 114 p. + 1 f. pl. 9 lei cu a ei icoană împreună. (II 154639)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Datat cu aproximaţie după perioada de început a activităţii tipografiei (creată în aug. 1876 din fuzionarea tip. Thiel & Weiss cu Tip. Dorothea A. Mănescu).
25224. ~ Idem şi acum tipărită de a zecea oară cu oare care adăogiri şi îndreptări pentru folosul sufletesc al fieşcăruia iubitor de cetire pravoslavnic creştin. Bucureşti (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), [187?) (25 x 18). 111 p. + 1 f. pl. 5 lei, împreună cu icoana ei. (II 171313)
Cu caractere chirilice. Pe copertă preţul: "12 lei cu icoana ei".

Nu exista imagini
  1164) GRIGORIE de Nazians, sfânt (0330?-0390?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE de Nazians, sfânt (0330?-0390?)
25225. ~ (Bucăţi alese) [de] Sfântul Grigorie Theologul. Text grec, publicat şi adnotat de Iuliu Valaori. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (18 x 11,5). 3 f. + II p., 95[-97] p. (Ministerul Cultelor si al Instrucţiunii Publice. Din Publicaţiunile Casei Şcoalelor, II). (I 599597)
25226. ~ Cuventu funebru a sântului Grigorie Theologul Arhiepiscopul Constantinopolei, în lauda sântului Vasilie celu mare, arhiepiscopul Cesariei Capadociei. Tradus în limba română :şi publicat în dilele prea înălţatului şi prea luminatului Carol I domnitorul Romanilor subarhipăstoria înalt Preaosfinţitulul D. D. Nifon, Arhiepiscopu şi mitropolit Ungro-Vlahiei ecsarh plaiurilor, locoţiitoriu scaunului Cesariei Capadociei, cavaler a mai multor ordine, etc. etc. etc. de Arhimandritul Teoctist Scriban, Candidat (licenţiat) în Theologie de la Academia spirituală de Kiew, profesor de sciinţe Theologice la Siminariul Central de Bucuresci, fost inspector şi profesor de Theologie şi eloquenţa bisericească la Siminariul Central al Moldovei din monastirea Socola, fost Superior al adminitraţiei affacerilor ecclesiastice a Bassarabiei Române, fundator, şef inspector şi profesor Siminariului de Ismail şi fundator şcolei naţionale Române de Cahul. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1869. (20 x 14,5). 59 p. 1 leu nou. (II 69886)
25227. ~ Cuvântul de despărţire a sântului Grigorie Theologul Arhiepiscopul Constantinopolei, pronunciat în timpul venirei în Constantinopol a o sută cincideci de episcopi. Tradus în limba română şi publicat în dilele prea înălţatului şi prea luminatului Carol I. Domnitorul Românilor sub arhipăstoria înalt preasfinţitului D. D. Nifon, Arhiepiscop şi mitropolit Ungro-Vlahiei, ecsarh plaiurilor, locoţiitoriu scaunului Cesariei Capadociei, cavaler a mai multor ordine etc. etc. etc. de Arhimandritul Theoctist Scriban, Candidat (licenţiat) în Theologie dela Academia spirituală de Kiew, professor[!] de sciinţele Theologice la Seminariul Central de Bucuresci, fost inspector şi professor de Theologie şi eloquenţa bisericească la Seminariul Central al Moldovei din monastirea Socola, fost Superior al administraţiei affacerilor ecclesiasice a Bassarabiei Române, fundator, şef inspector şi professor a Seminariului de Ismail şi fundator şcolei naţionale Române de Cahul. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1869. (20 x 15). 1 f. + 27 p. 1 sfanţ. (II 69885)

Nu exista imagini
  1165) GRIGORIE, Episcopul de Nisa
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE, Episcopul de Nisa
25228. ~ [Biografia fericitei Macrine de Grigoriu, Episcopul dela Nisa, tradusă din limba germană de Gavriilu Munteanu, Directorul al gimnasiului greco-orientalu românu din Brasiovu. Prefaţa de Mitropolitul Andreiu Şaguna [Sibiiu (cu tipăriulu şi cheltuiala Tipografiei arhidiecesane), 1865]. (16,5 x 11). pp. 3-93. (I 193391)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Cu caractere chirilice. Descriere după p. de titlu dactilografiată şi ataşată la exemplarul din BAR. Localitatea, tipografia şi anul menţionate pe 4 cop.
25229. ~ Cinci cuvinte ale sf[î]ntului părintelui nostru Grigorie episcopul şi luminătoriul Nisienilor. Unul şi cel dintâiu tâlcuitoriu la rugăciunea cea cătră D[u]mnezeu, şi patru tîlcuitoare pentru Rugăciunea D[o]mnească adecă la Tatăl nostru. Acum în zilele prea Luminatului şi prea înălţatului nostru Domn atoată Ţara Rumânească Io Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Cu blagesloveniia iubitoriului de D[u]mnezeu Episcop al Sf[i]ntei Episcopii Buzăul Kyriu Kyr Chesarie. Sau tipărit în Typografiia Sfintei Episcopii Buzăul. Sau tălmăcit aceste cinci Cuvinte dupre limba Elinească pre limba Rumânească de Rafail Protosinghelul. La anul Mântuirii 1838. Iunie în patru. Supt Direxiia D. Vasilie Manole. (22,5 x 18,5). 4 f. + 133 p. (II 66802)
Cu caractere chirilice.
25230. ~ Dialog despre suflet şi înviere Intitulat Macrinia [de] Sf. Grigore Episcop de Nisa. (Traducere). Teză pentru licenţă de Petru M. Stănescu . Bucureşti (Tip. soc. anonime pe acţiuni Adevărul), 1906. (23 x 16). 65 + III[-V]p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 5838)
25231. ~ Εις την προσευχην. Homiliae V Oratione Dominica. Cele 5 cuvântări despre Rugăciunea Domnească ale Sf. Grigorie de Nissa. [Traducere]. Teză pentru Licenţă susţinută la... de Nicolae D. Popescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1907. (23 x 16). 83 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 6582)
25232. ~ Marele cuvînt catechetic (Λογος κατηχητικος ο μεγας) [de] Sf. Grigorie al Nyssei. Traducere precedată de o schiţă biografică şi de o analisă introductivă înaintea fie-căruia capitol. Teză de licenţă de Grigorie Teodorescu. Bucuresci (Tip. Universitara), 1903. (23,5 x 16). 82 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 409949)

Nu exista imagini
  1166) GRIGORIE, Patriarhul Constantinopolului
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE, Patriarhul Constantinopolului
25233. ~ [Tom carele cuprinde cele ale spiţilor, însoţirilor, dupre cele de Părinţi predate sfinţite aşezământuri ale purtătorilor de Dumnezeu Părinţi ai Besăricii dupre care să îndatoresc neapărat toţi Dreptslăvitorii a îndrepta pre cele ale nunţii de Grigorie Arhiepiscop Constantinocetăţii noaă Roma]. s.l. [1838]. (24 x 19) 76 p. (II 578972)
Lipsă coperta, p. de titlu şi pp. 77 şi urm. Cu caractere chirilice. Descriere după date cuprinse în introducere. Anul la p. 29 şi 66.
25234. ~ Tomu pentru însoţiri prelucrat de Prea s[â]ntul Patriarhu al Constantinocetăţii D. D. Grigorie, împreună cu S. Soborul prea Sf[i]nţilor Arhierei cel din prejurul Lui: Şi tălmăcit Rumâneşte spre cunoştinţa şi povăţuire atoată Plinirea Dreptslăvitoare a Neamului Rumânesc: Cu binecuvîntarea Prea sf[i]nţitului Mitropolit al Sucevii şi Moldavii şi Cavaleria D. D. V[eniamin] C[ostache]. Iaşii (în Tip. Sf. Mitropolii a Iaşului), 1840. (18 x 11). 16 p. (I 410306)
Cu caractere chirilice. Descriere după copertă.
25235. ~ Ţirculare bisericească şi sobornicească triimitere Cătră Dreptslăvitorii din toată laturea, îndemnătoare spre scăparea de năbuşitoarile streine âmvăţaturi, şi înstiinţare De alcătuirea Epitropiei Bisericeşti şi Duhovniceşti, cuprinse în doao filăzi alcătuite, şi propoveduite de Prea sfântul Patriarh a toată lumea D. D. Grigorie al VI-lea şi sfântul Synod din prejurul său, iară acum tălmăcite în limba Rumănească de Ghermano Projosinghelul şi cuprinse într'o filadă. în Zilele Bine Credinciosului Domn Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu blagosloveniîa şi cheltuiala înalt preasofinţitului Mitropolit al Sucevei şi Moldaviei D. D. Veniamin. Iaşii (în Tipografiia Sf: Mitropolie), 1837. (19,5 x 14). 3 f. + 48 + 19[-22] p. (I 72878)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Originalul a apărut în Constantinopole în 1836.

Nu exista imagini
  1167) GRIGORIE, MICULESCU
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE, MICULESCU
Vezi: MICULESCU, GRIGORIE

Nu exista imagini
  1168) GRIGORIE PALAMAS
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE PALAMAS
Vezi: PALAMAS, GRIGORIE

Nu exista imagini
  1169) GRIGORIE ROMANIT
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIE ROMANIT
Vezi: ROMANIT, GRIGORIE

Nu exista imagini
  1170) GRIGORITZA, CONSTANTIN L.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORITZA, CONSTANTIN L.
25236 ~ Întrebuinţarea Serului sângelui de cal în laparatomii la câini[!]. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Constantin L. Grigoritza. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1905. (23 x 15,5). 36[-39]p. (Şcoala Superioară de Medicină Vetrrinară, nr. 170). [II 3826)

Nu exista imagini
  1171) GRIGORIŢA, LEONIDA
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIŢA, LEONIDA
Traduceri:
• Contessa Lambertini. Roman. Trad. de ~. Bucuresci, 1879 ; ed. II, 1883.

Nu exista imagini
  1172) GRIGORIŢA, POMPEI (1868-1902)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIŢA, POMPEI (1868-1902)
25237. ~ Geografia, pentru clasa I. gimnasială reală şi pentru preparandii de Pompeiu Grigoriţă, profesor la gimnasiul sup. din Năsăud. Bistriţa, Edit şi tiparul tip. C. Csallner, 1898. (23,5 x 15,5). 173[-176] p. (BCU-ClN 183482)

Nu exista imagini
  1173) GRIGORIU
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU
Vezi şi: GREGORIU

Nu exista imagini
  1174) GRIGORIU, AMEDEU (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, AMEDEU (1883-?)
25238. ~ Încercare de Studiu asupra pleureziei paludice. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Amedeu Grigoriu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (23 x 16). 38[-40] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1050). (II 580107)

În colaborare:
GĂLĂŞESCU, P. şi ~. Pneumo-paludismul vârfului. [Bucureşti, 1908]. (Extras).

Nu exista imagini
  1175) GRIGORIU, CONSTANTIN AL. (1866-1914)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, CONSTANTIN AL. (1866-1914)
25239. ~ Teatru de Familie [de] Const. Al. Grigoriu. [Prefaţa de Constanţa Pompilian. încheiere de Th. M. Stoenescu], Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu) , 1899. (22 x 14,5). 266 p. + 1 f. + XXXI p. cu un portr. 5 lei (II 124268)
Cuprinde: Visul României; Copiii pioşi; În luncă; O lecţie de musică; În vacanţie; O séră de Crăciun; Flaşnetarul; Prietenia lui Titirez; Anul Nou; Teatru de familie. La pp. I-XXXI: musică.

Nu exista imagini
  1176) GRIGORIU, CONSTANTIN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, CONSTANTIN (1859-?)
25240. ~ Despre servituţile reale şi modurile lor de stabilire în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă susţinută de Constantin Grigoriu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (23 x 15,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Jassy). (II 124460)

Nu exista imagini
  1177) GRIGORIU, CRISTEA (1883-1951)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, CRISTEA (1883-1951)
25241. ~ Studiu experimental asupra esofagoplasliilor intratoracice [de] Dr. Cristea Grigoriu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 27 p. cu il. (Extras din "Revista de Chirurgie",. Nr. 1, Iunie 1914). (II 37267 )

În colaborare:
25242. ~ Asupra unui caz de nanosomie genitală [de] Docent Dr. Grigoriu Cristea şi Dr. Valentin St. John. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23 x 15,5). 14 p. + 1 f.pl. (Extras, din "Revista de Chirurgie", Nr. 5-6. Anul 1915). (II 44539)

Vezi şi:
POMPONIU, F. şi ~. Contribuţiuni la chirurgia esofagului intratoracic. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1178) GRIGORIU, DEM. P.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, DEM. P.
25243. ~ Studiul chestiunei seroterapiei antistrepococice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 22 Decembrie 1906 de Dem. P. Grigoriu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23 x 16). 99 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 901). (II 580656)

Nu exista imagini
  1179) GRIGORIU, GEORGE G. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, GEORGE G. (1880-?)
25244. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în România. Teză pentru licenţă susţinută de George G. Grigoriu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 16,5). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3995)

Nu exista imagini
  1180) GRIGORIU, GRIGORE EM. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORIU, GRIGORE EM. (1874-?)
25245. ~ Proba testimonială în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Grigorie Em. Grigoriu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 124461)

Nu exista imagini