Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1141) GRIGORESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, ALEXANDRU
25138. ~ Dota în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Grigorescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, Mihail M. Antonescu), 1903. (22,5 x 15,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (I 124384)

Nu exista imagini
  1142) GRIGORESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
Tabla de materii pe p. 3 a copertei. La menţiunea preţului se adaugă: Este oprit a se vinde mal scump.
25153. ~ *Idem. Ed. X. Iaşi, 1893. (Predescu, p. 148)
Vezi şi:
CREANGĂ, I. ş.a. Metodă nouă de scriere şi cetire, cl. I-a primară. *Ed. I. Iassy, 1868 ; ed. II, 1868 ; ed. VI, 1872 ; ed. VIII, 1874 ; ed. IX, 1874 ; ed. X, 1876 ; *ed. XI, 1877 ; ed. XII, 1878 ; ed. XVI, 1882 ; ed. XIX, 1886 ; ed. XXI, 1889 ; ed. XXII, 1891 ; ed. XXIII, 1893.
RECEANU, V., ş.a. O ochire asupra abecedariului d-lor Meissner şi Dogar. Iaşi, 1890.
RECEANU, V. ş.a. Respuns la Criticele nedrepte... Iaşi, 1888.

GRIGORESCU, C.
25139. ~ Elemente de aritmetică după metodul intuitiv. Pentru clasa I primară de ambe sexe. De. C. Grigorescu, Institutore la Clasa III-a primară N. 2 de la Trei-Ierarchi din Iassi. Iassi (Tip. D. Ghiorghiu), 1878 [pe copertă: 1879]. (21 x 14,5). 124 p. 75 bani. (II 124222)
25140. ~ Micul curs din gramatica română în Scóla primară de C. Grigorescu [pe copertă şi: Institutor]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (22 x 14,5). 64 p. [1 leu]. (II 17640)
25141. ~ Idem, de C. Grigorescu, Institutor în cl. III scóla Trei-Ierarchi Nr. 2 (Iaşi). [Ed. II]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (22 x 14,5). 66 p. [1 leu]. (II 124237)
Ediţia menţionată numai pe copertă.
În colaborare:
25142. ~ Înveţătorulu copiiloru. Carte de cetitu în classele primarie, [pe copertă în continuare: cu litere, slove şi buchi] cuprindendu învăţături morale şi instructive de Institutorii: C. Grigorescu, I. Créngă şi V. Recénu. Iassy (Tip. H. Goldner), 1871. (22,5 x 15). 136 p. [90 bani]. (II 103543)
25143. ~ *Idem. Ed. II. Iassy, [187?] (Predescu, p. 147 ).
25144. ~ Idem. Ed. III. Corectată şi îmbunătăţită. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1874. (23 x 14,5). 160 p. (II 103544)
25145. ~ Idem, de Institutorii: C. Grigorescu, I. Créngă şi V. Receanu [pe copertă şi: Aprobată de onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice]. Ed. IV Corectată şi îmbunătăţită [pe copertă şi: Ediţiunea III a acestei cărţi s'a tipărit cu aprobarea şi ajutorul societăţei învăţăturei poporului român din districtul şi Comuna Iassi]. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (22,5 x 15,5). 160 p. (II 103575)
25146. ~ Idem. Ed. V. Corectată şi îmbunătăţită. Iaşii (Tip. D. Gheorghiu), 1878. (22,5 x 15,5).176 p. (II 103574)
25147. ~ *Idem. Ed. VI, Iaşi, 1880. (Predescu, p. 147)
25148. ~ Idem. Carte de citit în clasele primare de ambe secse cu litere şi slove cuprinzând învăţături morale şi instructive. [Pe copertă şi: Partea I, II şi III]. De Institutorii C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu. Aprobată prin Decretul Domnesc, publicat în Monitorul oficial Nr. 14 din 20 Ianuarie (1 Februarie 1876). Ed. VII. Corectată şi îmbunătăţită cu figuri din Istoriea Naturală şi câteva noţiuni de agronomie. Iaşi (Tipografia Naţională), 1883. (23 x 15). 306[-308] p. cu ilustr. (II 103573)
25149. ~ Idem. Partea I-II de Institutorii: C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu. Aprobată prin decretulu domnescu, publicatu în Monitorulu Oficialu Nr. 14 din 20 Ianuarie (Fevruarie 1876). Ed. VIII. Revedută şi îmbunătăţită cu figuri din istoriea naturală. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886-1888. (21,5 x 14,5). 96 p. cu ilustr. (I) ; 112 p. cu ilustr. 0,80 lei (II). (II 103576)
Tabla de materie a părţii a II-a pe p. 3 a copertei.
25150. ~ Idem. Partea I de Institutorii: C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu Aprobată prin decretul domnesc, publicat în Monitoriul oficial Nr. 14 din 20 Ianuarie (1 Fevruarie) 1876. Ed. IX. Revăzută, adausă şi îmbunătăţită cu figuri din istoria naturală. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (22 x 15). 96 p. cu ilustr. 70 bani. (II 103545)
Tabla de materii pe p. 3 a copertei. La menţiunea preţului se adaugă: Este oprit a se vinde mai scump.
25151. ~ Idem. Partea II de Institutorii: C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu Aprobată prin decretul domnesc, publicat în Monitorul oficial Nr. 14 din 20 Ianuarie (1 Fevruarie) 1876). Ed. IX. Revezută, adusă şi îmbu- nătăţită cu figuri din istoriea naturală. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (22 x 15). 112 p. cu ilustr. 90 bani. (II 103545)
Tabla de materii pe p. 3 a copertei.
25152. ~ Idem. Partea III de Institurorii: C. Grigorescu, I. Creangă şi V. Receanu. Aprobată prin decretul domnesc, publicat în Monitoriul oficial Nr. 14 din 20 Ianuarie (1 Fevruarie) 1876. Ed. IX. Revezută, adausă şi îmbunătăţită cu figuri din istoriea naturală. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (22 x 15). 136 p. cu ilustr. 90 bani. (II 103545)
Nu exista imagini
  1143) GRIGORESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, CONSTANTIN
25154. ~ Sur la politique agraire en Roumanie. Thèse pour le doctorat. Présentée et soutenue le 18 Mars 1912, par Constantin Grigoresco. Paris, M. Giard & E. Brière Libraires-Editeurs (Saint-Amand (Cher), Impr. Bussière), 1912. (23,5 x 16). VII + 211[-213] p. + 1 f. (Université de Paris. Faculté de Droit). (II 486672)

Nu exista imagini
  1144) GRIGORESCU, CONSTANŢA
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, CONSTANŢA
25155. ~ Cauzele marei mortalităţi infantile în primul an al vieţii în România şi mijloacele de a o combate. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1913 de Constanţa Grigorescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1913. (22,5 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1284). (II 31513)

Nu exista imagini
  1145) GRIGORESCU, D. I. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, D. I. (1852-?)
25156. ~ Monografia satelor care compun parohia Cordăreni din Comuna Dumeni, Plasa Centru, jud. Dorohoi de Econom Dr. D. I. Grigorescu, Protoiereu al jud. Dorohoi şi Paroh parohiei Cordăreni. Dorohoi (Tip. Bercovici), 1912. (22,5 x 14). 52 p. (BSS II 13020)

Nu exista imagini
  1146) GRIGORESCU, EREMIA TEOFIL (1863-1919)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, EREMIA TEOFIL (1863-1919)
25157. ~ Arma model 1893. Raportul Nr. 402 înaintat Comitetului consultativ al Infanteriei de Maiorul E. Grigorescu, directorul Pulberăriei Armatei. Bucureşti (I. V. Socecu), 1902. (23,5 x 16).15 p. (II 124562)
25158. ~ Studiul balistic al armei model, 1893 de Maiorul E. Grigorescu, Diectorul Pulberăriei Armatei. Bucureşti (I. V. Socecu), 1902. (22,5 x 15,5). 3 f. + 92 p. + 3 pl. (II 124447)
25159. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Atel. Socec), 1902. (23 x 16). 3 f. + 92 p. + 3 pl. 6 lei. (II 5718)
25160. ~ Idem. Lucrare aprobată de Ministerul de Rezboiu prin ordinul general Nr. 11423 din 6 Februarie 1907 şi hotărîtă a fi posedată şi cunoscută de ofiţerii de toate armele, pe temeiul referatului Inspectoratului general al Artileriei. Ed. IV. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (23 x 15,5). 102 p. + 3 pl. 6 lei. (II 29082)
25161. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (23 x 16,5). 102 p. + 3 f. pl. 6 lei. (II 34976)
25162. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (22,5 x 15,5). 102 p. + 3 pl. (II 124431)

În colaborare:
25163. ~ Conferinţe asupra Studiului Balistic al Armei Model 1893 de Profesor: Maior Grigorescu Eremia. Adjutor: Căpitan Vladescu Ioan. Craiova (Ştab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1904]. (18 x 12). 53 p. cu ilustr. + 2 tab. (Şcoala de tragere a Infanteriei şi Cavaleriei. Poligonul Balta-Verde. Corpul I Armată). (I 5193)
Pe copertă: Regatul României. Corpul I de Armată. Serviciul de Stat Major. Biuroul II. Ordinul Nr. 14 din 30 Maiu 1904. Anul 1904 luna Maiu 30.

Nu exista imagini
  1147) GRIGORESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, G.
25164. ~ Cucoana Marghióla spălătoreasă din Bucuresci la Băile Constanţa de G. Grigorescu. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţi[!] Grigoriu), 1904. (21,5 x 14) 8 p. (II 6745)

Nu exista imagini
  1148) GRIGORESCU, G. (1848-1896)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, G. (1848-1896)
(Dr. G. G.)
25165. ~ Action des substances toxiques sur l'excitabilité des nerfs et des muscles périphériques. Antidote de la strychnine par M. G. Grigorescu. Paris, G. Masson, Éditeur (Impr. Paul Dupont), 1894. (24,5 x 16). 8 p. cu ilustr. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique). (II 50828)
Descriere după copertă. Tipografia la sfîrşitul textului (p. 8). Cu o menţiune suplimentară: Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Bucharest (p. 1).
25166. ~ Augmentation de la vitesse des impressions sensitivas dans la moelle épinière chez les ataxiques, sous l'influence du liquide testiculaire par le Dr. G. Grigorescu. Paris, G. Hasson, Editeur, 1894. (24,5 x 16). pp. 412-422. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, Nr. 2 avril 1894). (II 50829)
Descriere după copertă. Cu o menţiune suplimentară: Travail du laboratoire du physiologie de la Faculté de médecine de Bucarest (p. 142).
25167. ~ Boala D-lui Profesor Dr. Davilla. Observaţie, extrasă din Revista medicală Spitalul de Dl. Dr. G. G. [=Dr. G. Grigorescu]. Bucuresci (Tip. Stefan Mihalescu), 1884. (23 x 16). 14 p. (II 118725)
Autorul identificat după: Crăinicianu, p. 59.
25168. ~ Crima de la Giurgiu. Lucrările Medico-Legale şi actulu de acuzare, colectate şi unele elaborate de G. Grigorescu, Doctoru de la Facultatea de Medicină din Bucuresci. Medicu primaru alu judeţiului Ilfovu. Fostu profesoru de igienă la gimnaziulu Cantemiru. Cu 7 figuri intercalate. Bucurescï (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1882. (22 x 15). 2 f. + IV p. + 101 p. cu ilustr. + 1 pl. (Contribuire la Annalele Medico-Legale Române pe anulu 1881). (II 50977)
25169. ~ Critica relativă la o consultaţie medico-legală făcută de D-nii Dr. V. Babeş şi Petrini-Galatz adresată D-lui Director General al Serviciului Sanitar de G. Grigorescu, Doctor de la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (23 x 16). 53[-56] p. [la p. 55 imprimat greşit 41]. (II 50859)
25170. ~ Domnul Pasteur vindecă turbarea? De D-rul G. Grigorescu trimis în misiune la Paris de Ministerul de interne, pentru a studia turbarea. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1887. (21,5 x 15,5). 16 p. (Extract din Analele Medicale Române pe 1 ianuarie, 1887). (II 124380)
Lipsă coperta.
25171. ~ Introducere în Studiul Fisiologici Omului. Curs predat la Facultatea de Medicină din Bucuresci de Dr. G. Grigorescu, Profesor de Fisiologie. Cu 8 figuri intercalate. Definiţia, istoria, basele şi importanţa fisiologiei. Despre viaţă. Clasificarea funcţiunilor şi dividiunea. materiei. Despre protoplasma. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1 888. (30,5 x 23). 1 f. + II + 32 p. cu ilustr. (III 50794)
Lipsă coperta.
25171a. ~ Lucrările practice din Laboratoriul de fisiologie experimentală a Facultăţii de Medicină din Bucuresci. Dare de seamă către Domnul Ministru al Instrucţiunii pe anul 1888-89 şi 1889-90 de Dr. G. Grigorescu, Profesor de fisiologie şi director al Laboratoriuluï. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (23 x 16). 40 p. cu ilustr. (P I 32558)
25171b. ~ Idem, pe anii 1892-93 şi 1893-94 de Dr. G. Grigorescu. Profesor de Fisiologie şi Director al Laboratorului. Bucurescï (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (23 x 16). 46[-48] p. (P I 32558)
Cuprinde şi textul lucrărilor: Augmentarea vitesei impresiunilor sensitive în meduva spinării la ataxici, sub influenţa licuidului testicular şi Slăbirea excitabilităţii sensitive cutanate a bróştei în somnul hibernal.
25172. ~ Metodele sciinţifice Pasteur. Studiu asupra turbarei. Raport presentat Domnului Ministru de Interne în Decembrie 1886 de Dr. G. Grigorescu. Fost în misiune. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (22 x 15,5). XIII + 1 f. + 74 p. (II 124295)
25173. ~ Microbii. Respuns la respunsul d-lui Viţu cu mai multe figuri intercalate în text de Dr. G. Grigorescu, medic primar al judeţului Ilfov. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23,5 x 15,5).12 p. (BCU-CLN 185863)
Descriere după copertă.
25174. ~ *Modificaţiunile hematiilor de pasere prin uscare, [de] Dr. G. Grigorescu. Lucrare făcută în Bucuresci şi presintată Societăţei de Biologie din Paris, în 1890. (Grigorescu, p. [2])
25175. ~ [Natura şi patogenesa febrei puerperale]. Thesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la... Iuniu 1875 de George Grigorescu, Născut în Alex[andria], Doct[or] în medicină şi chirurgie], In[ter]n la Institutul de nascere. [Bucureşti, 1875]. (23 x 16). 66 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 13). (II 21374)
Lipsă coperta. Toate datele trecute în paranteze drepte sînt completate cu cerneală pe pagina de titlu a exemplarului BAR care este defect.
25176. ~ Nouvelle méthode pour démontrer si la vitesse de la conductibilité nerveuse est égale ou non dans les fibres sensitives et motrices chez l'homme, par M. G. Grigorescu. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine du Bucarest). [Paris] (Impr. L. Maretheux), [1895]. (24 x 16,5). 4 p. cu ilustr. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 16 février 1895) (II 50882)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tipografia menţionată la p. 4.
25177. ~ Quelques expériences sur le rôle hémo-poiétique de la rate. Par le Dr. Grigorescu, Professeur du physiologie à la Faculté der médecine de Bucarest. Paris, G. Masson, éditeur, Libraire de l'Académie de Médecine (Soc. d'Imprimerie Paul Dupont), 1891. (24 x 15,5). 15 p. cu ilustr. (Archives de Physiologie normale et pathologique Nr. 3, 1-er juillet 1891). (II 81583)
Tipografia la p. 15.
25178. ~ Raport asupra paludismului vitelor bovine sau gastro-entero-nefritei prezentat Domnului Director General al Serviciului Sanitar de Dr. G. Grigorescu, Medic primar al judeţului Ilfov. Şef a lucrărilor anatomo-patologice la Facultatea de medicină din Bucureşti. Membru al Comisiunei constituită la 1883 pentru studiul Gastro-entero-nefritei. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23 x 15,5). 1 f., 16 p. (II 50884)
25179. ~ Respuns la Respunsurile D-lor D-ri V. Babeş şi Petrini-Galatz într'o polemică medico-legală, de Dr. G. Grigorescu. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, F. Göbl Fil), 1890. (23,5 x 16). 47 p. (II 50885)
25180. ~ *Recherches expérimentales sur la physiologie normale et pathologique de la circulation splénique par rapport à la mégalosplénie. 2. Apoplexie de la rate chez un chien qui avait subi la trépanation. 3. Un nouvel appareil pour l'étude des microbes de la terre et de quelques autres substances à l'abri des germes atmosphériques. Paris, 1886. 8° (Comptes rendus hebdomadaires de la Société de Biologie, Nr. 23, 24, 30, 31,40, série VIII; T. III). (Rally, I, p. 132)
25181. ~ *Recherches sur les signes de la virginité un an après l'inhumation. Le crime de Giurgevo [par] Dr. G. Grigorescu. Paris, 1886. 8° 15 p. şi 6 fig. (Extr. des Annales d'hygiène publique et de médecine légale Nr. de Sept.). (Crăinicianu, p. 59)
25182. ~ Sept notes présentées à la Société de Biologie de Paris pendant l'année 1886 et 1887 par G. Grigorescu, Docteur de la Faculté de Médecine de Bucarest. I. Recherches expérimentales sur la physiologie normale et pathologique de la circulation splénique par rapport à la mégalosplénie. II. Un nouvel appareil pour l'étude des microbes de la terre et de quelques autres substances à l'abri des germes atmosphériques. III. Lésions des nerfs périphériques dans la myosclérouse. IV. Modifications du sang par le séjour prolongé expérimentalement dans la rate. Bucarest (Typo-Lith. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 16). 24 p. cu ilustr. (II 52297)

În colaborare:
25183. ~ Vitesse de la conductibilité sensitive dans la sciatique et dans la moelle épinière chez l'homme sain et chez l'ataxique par M. M. Grigorescu et Constantinescu. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de mé- decine de Bucarest). [Paris] (Impr. L. Maretheux), [1895]. (25 x 17,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 30 mars 1895)). (II 50883)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Vezi şi:
KALINDERU, B. ~ şi MANOLESCU. Serviciul nostru sanitar. Modificarea legei sanitare. Bucureşti, 1885.
PÉTRINI, P. ş.a. Nevoile urgente ale Facultăţii de Medicină. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  1149) GRIGORESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, GEORGE
25184. ~ Despre acţiunea pauliană în dreptulu romanu şi dreptulu civile [romanu] şi despre adjectus solutionis gratia. Thesa pentru licenţa susţinută la.. . de George Grigorescu, Născută la Bucuresci. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1874. (24 x 15,5). 143 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci). (II 17166)

Nu exista imagini
  1150) GRIGORESCU, I. T.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, I. T.
25185. ~ Calculul probabilităţilor aplicat la tragerea gurelor de foc de I. T. Grigorescu, locotenent în regimentul 6 de artilerie. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1890. (23,5 x 16,5). 2 f.-(-II, 166, III p., 3 f. pl. (II 124613)

Nu exista imagini
  1151) GRIGORESCU, IOAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, IOAN (1871-?)
25186. ~ Viaţa şi activitatea Sântului Apostol şi Evanghelist Ion. Teză pentru licenţă susţinută de Diaconu Ion Grigorescu în diua de... Decembrie 1900. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (22 x 15). 81[-83] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 124379)

Nu exista imagini
  1152) GRIGORESCU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, IOAN M.
25187. ~ Despre donaţiunile între soţi în dreptul civil romîn[!]. Lucrare presintată ca teză pentru obţinerea diplomei de licenţă (secţiunea administrativă) susţinută de Ioan M. Grigorescu în Martie... 1902. Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (23,5 x 16). 40 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 124714)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1153) GRIGORESCU, LEON
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, LEON
Vezi:
• Studenţii şi Mihail Cogălniceanu. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1154) GRIGORESCU, MARIA N. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, MARIA N. (1877-?)
În colaborare:
NEGULICI, O. I. şi ~. Carte de lucru de mână. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1155) GRIGORESCU, NICOLAE (1838-1907)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, NICOLAE (1838-1907)
Vezi:
CARMEN, SYLVA. *În luncă, novele dedicate lui G. Enescu. Il. de Grigorescu. S.l., 1903.

Nu exista imagini
  1156) GRIGORESCU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, NICOLAE I.
25188. ~ Tutela în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă susţinută de Nicolae I Grigorescu. Buzeu (Tip. B. Davidescu), 1905. (21 x 14). 63 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept). (I 4218)

Nu exista imagini
  1157) GRIGORESCU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, PETRE
25189. ~ Cestiuni dobrogene tratate de ziarul săptămânal Constanţa 1891-1904 de Redactorul-proprietar al foaei Petre Grigorescu, Silvicultor. vol. I. Pădurile Dobrogei. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1907. (23 x 15,5). 72 p. (II 113132)
25190. ~ Idem. vol. II. Românism şi Românizare. Cetăţenia în Dobrogea a Românilor de origină. Dreptul de alegător al funcţionarilor, îmbunătăţiri în provincie, în Constanţa, judeţ şi oraş. Cestii de edilitate şi administraţie. Drepturi politice şi censul electoral. Diferite cestii economice de împroprietărire şi colonizarea provinciei etc. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1910. (24 x 16). 208 p.

Nu exista imagini
  1158) GRIGORESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, ŞTEFAN
În colaborare:
TĂNĂSESCU, C. şi~. Tocmelile agricole. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1159) GRIGORESCU, TEODOR (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU, TEODOR (1873-?)
25191. ~ Aritmetica raţională, pentru clasa II secundară de T. Grigorescu, Profesor în Craiova. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (20 x 13). 96 p. 1,70 lei. (II 44136)
25192. ~ Idem, pentru clasa III secundară, de T. Grigorescu, Profesor în Craiova. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (20 x 13). 156 p. 2,30 lei. (II 44137)
25193. ~ Idem, pentru Clasa III-a şcoalelor Normale de băeţi şi de fete, de T. Grigorescu, Profesor în Craiova. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (20,5 x 13,5). 116 p. 1,90 lei. (II 44124)
25194. ~ Idem, pentru clasa III secundară [pe copertă: Clasa IV-a a Şcoalelor Normale de băeţi şi de fete], de T. Grigorescu, Profesor în Craiova. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1915. (20 x 13). 156 p. 1,90 lei. (II 44138)
25195. ~ Carte de algebră elementară pentru clasa IV-a secundară de băeţi şi fete. Conţinind peste 400 exerciţii şi 110 probleme alcătuite, culese şi aranjate de T. Grigorescu, Profesor în Craiova. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu, 1916. (20,5 x 13,5). 89 p. 2 [modificat = 2,70] lei. (II 52415)
25196. ~ Carte de Matematică pentru clasa I-a a şcoalelor elementare de comerţ. în conformitate cu programele în vigoare, de Teodor Grigorescu, Profesor de Matematică în Craiova. Ed. II. revăzută şi adăugită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 150 p. cu ilustr. 2 lei. (II 38324)
25197. ~ Idem, pentru clasa I-a a şcoalelor secundare de fete. (Se poate folosi şi în şcoalele profesionale). în conformitate cu programele în vigoare, de Teodor Grigorescu, Profesor de Matematică în Craiova. Ed. II revăzută şi adăugită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (19,5 x 13). 176 p. cu ilustr. 2,50 lei. (I 39418)
25198. ~ Idem, pentru Clasa I-a secundară de licee şi gimnazii. în conformitate cu programele in vigoare, de Teodor Grigorescu, Profesor de Matematică în Craiova. Ed. II revăzută şi .adăugită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13). 164 p. cu ilustr. 2 lei. (II 38323)
25199. ~ Idem, pentru clasa I-a şi a II-a de şcoli normale de învăţători în conformitate cu programele în vigoare, de Teodor Grigorescu, Profesor de Matematică în Craiova, fost inspector al învăţămîntului Primar. Ed. II revăzută şi adăugită. Bucureşti. Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (20 x 13,5) 164 p. cu ilustr. 2 lei. (I 39417)

În colaborare:
COSTESCU, GH. N. şi ~. Abecedar cl. I prim. urb. şi div. I rurală. Bucureşti, 1899 ; 1901-1902.
~. Carte de aritmetică şi geometrie, cl. III urb. Bucureşti, 1913.
~. Exerciţii şi probleme de aritmetică, cl. I prim. urb. Bucureşti, 1901 ; cl. II prim. urb., 1901 ; cl. III prim. urb., 1901 ; ed. III, 1905-1906 ; cl. IV prim. urb., ed. II, 1905-1906.
~. Exerciţii .şi probleme de aritmetică, div. I. rur. Bucureşti, 1901 ; 1902-1903 ; div. II rur., 1901 ; 1902-1903 ; ed. IV, 1905-1906.
~. Metodica gramaticei, aritmeticei şi geometriei, cl. III şi IV. Ed. I. Bucureşti, 1897.
IONESCU-GION, G. I. ş.a. *Carte de Citire, clasa III prim. Bucuresci, 1899.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. II prim. urb. Bucuresci, 1899 ; ed. III, 1904 ; ed. IV, 1905-1906 ; ed. VII, 1907.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. III urb. Bucuresci, 1899 ; ed. II, 1902 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1899-1900 ; ed. nouă, 1903 ; ed. III, 1904.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. II prim. rur. Bucureşti, [190?] ; ed. V, 1904-1905.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri, div. III rur. an. I. Bucureşti, 1899-1900 ; 1903 ; ed. III, 1904 ; ed. IV, 1904-1905.
POPESCU, P. şi ~. Poveţuitor la exerciţiile gramaticale, cl. III-a prim. urb. şi III şi IV prim. rur. Ploesci, 1895.

Nu exista imagini
  1160) GRIGORESCU-ELVIR, VASILE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
GRIGORESCU-ELVIR, VASILE (1873-?)
(Elvir)
25200. ~ Amintiri din Armată [pe foaia de titlu falsă şi: (Impresiile unui locotenent)]. [De] V. Grigorescu-Elvir. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (18 x 11). 56 p. 75 bani. (I 23298)
Tipografia menţionată la p. 2; cu portr. autorului pe p. de titlu.
25201. ~ Dreptul de Proprietate al farmaciilor din România [de] V. Grigorescu-Elvir, Farmacist. Studiu critic şi istoric. Proprietatea Farmaciilor. Origina Farmaciilor. Farmaciile definitive. Statistica Farmaciilor străine. Legea sanitară din 1874. Modificarea legei sanitare din 1885. Farmaciile din Dobrogea. Situaţia licenţiaţilor în farmacie. Dreptul personal netransmisibil. Monopolul Statului. Libertatea comerţului. Concluzie. Craiova (Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (20,5 x 13,5). 61[-63] p. 1 leu. (II 297891)
25202. ~ Furtuna Casnică [de] V. Grigorescu-Elvir. Comedie originală într'un act. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (16 x 9,5). 52 p. 50 bani. (I 123736)
25203. ~ Hrana ţăranului român. Din punctul de vedere al igienei alimentare şi social. Studiu critic. Teză pentru doctorat în Farmacie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1916 de V. Grigorescu Elvir, Licenţiat în Ştiinţele de Stat Secţia Administrativă la 1896, licenţiat în Farmacie la 1898, fost membru în Comisia oficială farmaceutică la 1909 şi 1910. Bucureşti (Inst. de arte grafice Speranţa), 1916. (23 x 15,5). 116 p. (Laboratorul de igienă şi poliţie sanitară) (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 9) (II 48244)
25204. ~ Libertatea presei [pe copertă şi: Cuprinsul. Libertatea cugetărei: Respectarea Principiilor. Ce este presa? Scopul presei. Liberul exerciţiu al presei. Folósele libertăţei presei. Obiecţiunile contra libertăţei presei. Responsabilitatea în materie de presă. Proprietatea intelectuală. Restricţiunile aduse presei: Măsurile preventive şi represive. Censura. Brevetul revocabil. Prealabila autorisare. Cauţiunea. Avertismentul. Suprimarea şi suspendarea presei. Timbrul. Obligaţiunea de a semna articolele. Girantele. Indicele. Libertatea presei în diferite State: Presa în Anglia, Franţa, Belgia, Rusia, Germania, Austria, Ungaria, Italia, Olanda, Grecia, Bulgaria, Serbia, Statele Unite. Presa română. Delictul de presă: ce este delictul de presă? Presa şi Curtea cu Juraţi. Presa şi tribunalele ordinare. Scindarea delictului. Penalităţile în materie de presă. Violinţele contra presei. Arestul preventiv. Despăgubirile civile. Încheere]. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1896 de Vasile Grigorescu-Elvir, diplomat asistent al Şcólei Superióre de farmacie, publicist. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (23,5 x 16). 72 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 124563)
25205. ~ *Memoriul Licenţiaţilor în Farmacie [de] V. Grigorescu-Elvir, 1900. (Grigorescu-Elvir, p. 2 ; Grigorescu-Elvir. Furtuna, pe v. p. titlu ; Grigorescu-Elvir. Amint., p. &)
25206. ~ Naţional, [de] V. Grigorescu-Elvir. Note critice. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (17,5 x 11,5). 14 p. + 1 f. 50 bani. (Publicat în Noua Revistă Olteană). (I 2615)
25207. ~ Nuvele [de] V. Grigorescu-Elvir. Craiova (Stab. industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (18,5 x 10,5). 107[-109] p. 1,50 lei. (I 123840)
25208. ~ *Opiniunea publică [de] V. Grigorescu-Elvir. Craiova, 1902. 14 p. (Luc, 1(1902), nr. 3, p. 47: Bibliografie ; Grigorescu-Elvir. Amint., p. 6 ; Grigorescu-Elvir. Nuvele, pe verso p. de titlu false).
25209. ~ Prescripţiunea în dreptul civil roman şi român [de] Vasile Grigorescu. Studiu presentat ca tesă de licenţă la Facultatea de drept din Bucuresci. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (23,5 x 16). 1 f. + III p. + pp. 7-77. (II 123779)
25210. ~ Suspine [de] Elvir. (Versuri). Bucuresci, 1900. (17,5 x 11). 95 p. 2 lei. (I 123779)
25211. ~ Unde Duce Băutura [de] V. Grigorescu-Elvir. Dramă ţărănească într'un act, în contra alcoolismului. Craiova, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1904. (20,5 x 13). 36 p. 50 bani. (II 124004)

Nu exista imagini