Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1081) GRĂMĂTICESCU, GHEORGHE (1846-1907)
 • Opera
 • Imagini
GRĂMĂTICESCU, GHEORGHE (1846-1907)
25047. ~ Curs de Artilerie. Partea VII-a. Tragerea gurilor de foc de Lt. Colonel Grămăticescu, Profesor. Bucuresci, 1886. (25,5 x 21). 1 f. + 139 + 95 + 4 p., cu ilustr. (II 488376)
Lipsă coperta. Litografiat.

Nu exista imagini
  1082) GRĂMESCU, IOAN M. (?-1931?)
 • Opera
 • Imagini
GRĂMESCU, IOAN M. (?-1931?)
25048. ~ Rezerva în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan M. Grămescu. Bucuresci. (Inst. de arte grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 17). 42 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3537)

Nu exista imagini
  1083) GREBENCIU, MARIA N.
 • Opera
 • Imagini
GREBENCIU, MARIA N.
25049. ~ *Орыты перевдовъ Пушкина и Крылована молдовскій яз. Марія Никоаевна Гребенчо. Спб, 1902. (Draganov, p. 49)

Nu exista imagini
  1084) GREBENCIU, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
GREBENCIU, TH. C.
25050. ~ *Молдавскія сказки собранныя въ КомратѢ и въ его окрестностяхъ Ф. К. Гребенчо. Спб, 1902. (Draganov, p. 49)

Nu exista imagini
  1085) GRECEANU
 • Opera
 • Imagini
GRECEANU
Vezi: GRECIANU

Nu exista imagini
  1086) GRECESCU, DIMITRIE (1841-1910)
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, DIMITRIE (1841-1910)
25051. ~ Consideraţii asupra epididimitei blenoragice. Tesă pentru concursul de medecu[!] de regement cl. I, prezentată de D. Grecescu, Doctoru în Medicină de la Facultatea din Paris. Medică de regimentu Clasa II, în serviţiulu centralu, Professoru şi Directoru alu Grădinei Botanice din Bucureşti, etc. Bucureşti (Typ. C. Petrescu-C. & I. G.Costescu), 1871. (22,5 x 15,5). 46 p. (II 260504)
Descriere după copertă.
25052. ~ Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene şi cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate subt punctul de vedere sistematic şi geografic, de Doctorul D. Grecescu, de la Facultatea de Medicină din Paris, Profesor în Universitatea din Bucureşti, Director al Laboratorului de Botanică Medicală, Medic şef al Serviţiului Consultaţiilor Spitalului de Copii, Membru al Societăţii Botanice a Franciei, Membru al Societăţei de Sciinţe Matematice şi Naturale din Cherbourg. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1898. (24,5 x 17,5) XVI + 836 p. (II 50839)
25053. ~ Note adiţionale la Conspectul Florei României, de Dr. D. Grecescu, Profesor în Universitatea din Bucureşti etc. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1898. (24,5 x 17,5). 12 p. (II 50839)
25054. ~ Suplement la Conspectul Florei României. Plante ulterioare, adiţii şi rectificări. Însoţit şi de un Appendix final de Plante Rare aflate în România, până acum necunoscute, cu 6 tabele iconografiate în litografie. Autor Dr. Dim. Grecescu, Profesor Universitar Onorar, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl Succesor Ioan St. Rasidescu), 1909. (26 x 19). VIII + 220 p. + 6 f. pl. (II 50839)
25055.~ Curs de Botanica medicală, predat de Domnul Profesor Doctor Grecescu. [Bucureşti, 1899-1900]. (21,5 x 18). 288 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină şi Farmacie din Bucuresci). (II 144788)
Lipsă coperta şi pp. 289 şi urm. Text litografiat.

25056. ~ *Curs elementar de botanică [de] Dr. Dim. Grecescu. Partea I : Anatomia şi fisiologia plantelor. Text autografiat cu spesele direcţiei Şcolei Naţionale de Medicină şi Farmacie. Bucureşti, 1869. în 4°, cu figuri. (Grecescu. Enum., cop. 4 ; Grecescu, Progr., cop. 4 ; Grecescu. Consp., p. II; Grecescu, cop. 4).
25057. ~ [De l'Achorion Schoenleinii ou du champignon de la teigne faveuse]. Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris par Demetrie Grecesco, Né à Cernetz, distr. Méhédintzi (Roumanie), Docteur en médecine de la Faculté de Médecine de Paris, ancien interne des hôpitaux de Bucarest. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1868. (25 x 20). 40 p. (I 21861)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului, p. 9. Exemplarul aflat în BAR incomplet, lipsă pp. 1-8 şi 11-14.
25058. ~ Enumeraţia plantelor din Romania ce cresc spontaneu şi cele ce sunt frecuent în cultură observate de Doctorul D. Grecescu, Profesore de botanică la Facultatea de Medicină din Bucuresci, Medic al spitalelor civile ale Eforiei; Oficiăr al ordinului Steaoa României şi cavaler al ordinului Sânta Anna ; Membru al Societăţei Ştiinţelor Medicale; Membru al Societăţei Geografice din Bucuresci, etc. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1880. (24 x 16). 67 p. (II 459765)
25059. ~ *Excursiune botanică făcută la Sinaia (Bucegi) în anul 1868 [de] Dr. D. Grecescu. (Grecescu. Progr., cop. 4).
25060.~ *Excursiune botanică făcută în munţii districtului Suceava în anul 1897. Raport Ministeriului Instrucţiei Publice în acelaşi an [de] Dr. D. Grecescu. (Grecescu. Consp., p. II; Grecescu. Supl., cop. 4).
25061.~ *Excursiune pe la Agapia, Văratec, Neamţu [de] Dr. D. Grecescu, [187?]. (Grecescu. Progr., cop. 4).
25062.~ *Flora medicală a României, sub raportul geografiei botanice a terii [de] Dr. Grecesco, 1902. (Crăinicianu, p. 58).
25063.~ Plante macedonice din vilaieturile Monastir şi Salonic, examinate, studiate şi determinate de Dr. Dim. Grecescu, membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27,5 x 21,5). 110 p. 1,50 lei. (Academia Română) (Extras din Analei Academiei Române. Seria II. Tom. XXIX. Memoriile secţiunii ştiinţifice. Nr. 3, p. 27-136). (II 413793)
25064. ~ Plante vasculare ale Ceahlăului până acum cunoscute, expuse subt raportul geografico-botanic şi sistematic de Dr. Dim. Grecescu, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21,5). 85 p. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române, Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Nr. 18, p. 405-489). (II 4174)
Descriere după copertă.
25065. ~ Plante Vasculare din Bucegi până acum cunoscute de Dr. D. Grecescu, Membru al Academiei Române. Scriere postuma publicată sub îngrijirea D-lui Em. C. Teodorescu, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27 x 21). V + 102 p. + 1 f. portr. 1 leu. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Nr. 3, p. 65-166). (II 21573)
Descriere după copertă. Tipografia pe p. 4 a copertei.
25066. ~ Plantes de la Macédoine appartenant au vilayet de Monastir. Recueillies par Michel Dimonié, licencié ès sciences naturelles, exprofesseur au lycée roumain de Bitolia. Étudiées, déterminées et classées par le Dr. D. Grecescu de la Faculté de Médecine de Paris, Professeur à l'Université de Bucarest, directeur du laboratoire de botanique médicale, médecin chef à l'hôpital des enfants, membre de la Société de géographie roumaine, membre de la Société Botanique de France, membre de l'Académie Internationale de Botanique, membre de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, membre de la Société des Sciences Mathématiques et Naturelles de Cherbourg, etc. Bucarest (Impr. de L'Independance Roumaine), 1899. (23 x 16). 52 p. (Faculté de Médecine de Bucarest. Laboratoire de Botanique). (II 124527)
25067. ~ *Programa cursului de botanică medicală, de prof. Dr. Grecescu, [188?], Preţul 1 leu. (Sp, 3(1883), nr. III, mart, p. 95: Indice bibliografic).
25068. ~ O schiţare din Istoria Botanicei. începutul, mersul şi progresele sale în general şi Ia noi în parte. Discurs rostit la 24 Martie (6 Aprilie) 1908 în şedinţă solemnă de Dr. Dim. Grecescu cu Răspuns de Dr. C. I. Istrati. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (27 x 22). 45 p. 1 leu. (Academia Română. Discursuri de Recepţiune, XXXI). (II 50804)
25069. ~ Schiţare din vieţa şi activitatea Generalului Doctor Carol Davilla. Publicată cu ocasiunea inaugurarei monumentului seu în diua de 12 Octomvre 1903 şi cu încuviinţarea comitetului instituit pentru rădicarea acestui monument aşedat la Facultatea de Medicină din Bucureşti, după datele şi amintirile culese de Dr. D. Grecescu de la Facultatea de Medicină din Paris, Vechi elev al fostei Şcóle Naţionale de Medicină şi Farmacie, Profesor universitar onorar, membru corespondent al Academiei Române etc. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1903. (26 x 21). 112 p. + 2 pl. (II 84018)
În colaborare:
25070. ~ Plantele indigene din Româniea alese din herbariile elevilor în farmacie spre a fi intercalatate în colecţia laboratorului în anul 1898, Octombre [de Prof. Dr. D. Grecescu, Directorul Laboratorului de Botanică medicală şi Farm. D. Bartolomeiu, Preparator şi Conser- vator]. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 16). V + 15 p. (Laboratorul de Botanică Medicală din Bucureşti). (II 37375)
Lipsă coperta. Autorii menţionaţi la p. V la sfîrşitul prefeţei.
25071. ~ Plante indigene din România, culese în excursiile făcute cu studenţii în medicină şi cu cei în farmacie în vara anului 1899 cum şi cele ce au fost alese din herbariile elevilor în farmacie spre a fi intercalate în colecţia botanică a Laboratorului în anul 1899 Octobre [de Prof. Dr. D. Grecescu, Directorul Laboratorului şi Farm. D. Bartolomeiu, Preparator-conservator]. Bucureşti (Tip. L'Indépendance Roumaine), 1900. (23,5 x 16). 1 f. + II + pp. 3-47. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratoru de Botanică) (II 37375)
Autorii menţionaţi la p. II, la sfîrşitul prefeţei.
25072. ~ Idem, culese în excursiile botanice făcute cu studenţii Facultăţii de Medicină din Bucureşti în vara anului 1900 cum şi cele ce au fost alese din herbariile elevilor în farmacie şi care s'au intercalat în colecţia botanică a Laboratorului în anul 1900, Octombre [de Prof. Dr. D. Grecescu, Directorul Laboratorului şi Farm. Dim. Bartolomeiu, Preparator-conservator]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice), 1901. (23,5 x 16). V + 28 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de Botanică). (II 37375).
Autorii menţionaţi la p. V la sfîrşitul prefeţei.

Nu exista imagini
  1087) GRECESCU, GABRIEL
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, GABRIEL
25073. ~ Apel către cetăţeni. Cum se răsplăteşte meritul şi drepturile cetăţeanului de către regimul patriotic de astădi. D. Sturdza ministru model în marele partid Naţional liberal de Gabriel Grecescu, fost funcţionar 20 ani (aproape neîntrerupt până la 1876, data venirei Guvernului d-lui I. C. Brătianu). Bucuresci (Tipo-Litografia Naţională), [1887], (22 x 15). 7 p. 1 leu. (II 124291)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1088) GRECESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, I.
25074. ~ Cursu de arithmetica - a[!] raţionata, lucrata pentru usulu scoleloru primărie şi secundarie, de I. Grecescu, Professore de Mathematica la Lyceulu din Craiova. Craiova (Typografia Nationale, T. Macinca şi I. Samitca, 1865. (18,5 x 12). 2 f. + 275 p. (I 358)
25075.~ Cursu de arithmetica raţionata. Elaborata pentru usulu scoleloru secundarie: lycee, gymnasie, seminarie, etc. cu adausse şi amelioratiuni de I. Grecescu, Professore de mathematica la Lyceulu din Craiova. Introducerea acestei carti în scólele publice este autorisata prin decisiunea D. Ministru allu Justiţiei, Culteloru şi Instructiunei publice cu data din 19 Octobre 1865, Ed. II. Craiova (Typografia Nationale, T. Macinca şi I. Samitca), 1868. (18 x 12). IV + 347 p. (I 94157)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1089) GRECESCU, I. D.
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, I. D.
25076. ~ Discours rostit de D-l I. D. Grecescu, Efor al Aşezămîntului Madona-Dudu din Craiova cu ocaziunea distribuţiunei premiilor la elevele Scoalei Profesionale. Craiova (Tip. şi Legătoria de Cărţi Fane Constantinescu), 1905. (20 x 13). 8 p. (I 6473)

Nu exista imagini
  1090) GRECESCU, IOAN I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, IOAN I. (1881-?)
25077. ~ Religia în faţa Ştiinţei Experimentale [de] I. I. Grecescu. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1908. (27 x 18). 36 p. 1,25 lei. (II 11193)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1091) GRECESCU, TH.
 • Opera
 • Imagini
GRECESCU, TH.
În colaborare:
25078. ~ Rezumatul cunoştinţelor necesare personalului de cale ferată în serviciul de Cassă şi Rediţiune [de] Th. Grecescu [şi] Em. Gabor, Impiegaţi Serviciul Comercial. Dispoziţiuni generale şi dispoziţiuni tarifare relative la traficurile locale şi directe de călători, bagaje şi mărfuri; Fluvial combinat, Maritim combinat etc.; Transporturi creditate, de regie, Comptabilitatea staţiunilor. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1907. (24,5 x 17,5). 1 f. + II + 328 p. (II 6859)

Nu exista imagini
  1092) GRECIANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, ALEXANDRU
25079. ~ De scarlatina. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in alma litterarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die IV. M. Octobris a MDCCCLII H.L.Q.S. publice defendet auctor Alexander Gretziano Moldaviensis. Berolini (Typis Gustavi Schade), [1852]. (19,5 x 12). 31 p. (I 476522)

Nu exista imagini
  1093) GRECIANU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, ALEXANDRU N.
25080. ~ Elemente de agricultură [pe p. de titlu falsă şi: sciincifică], de Alecsandru N. Grecianu, Agronom titrat de Academia reg. Hohenheim şi Inginer forestier tit. de Academia reg. Tharand. [Partea I-VI]. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [188?]. (24,5 x 16,5). 1 f. + 224 (I) + 66 p. (II —VI). (II 168994)
25081. ~ Elemente de agricultură sciincifică lucrată de Alesandru N. Grecianu, Agronom titrat de Academia reg. Tharand. Partea I-VI. Iassy, Editor: Th. Codrescu (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1883. (24 x 16,5). 1 f. + 224 (I) + 66 p. (II-VI). 10 l.n. (II 108971)
Cele două ediţii diferă numai prin copertă şi pag. de titlu.
25082. ~ Fillossera de Alessandru N. Grecianu, agronom titrat de Academia reg. Hohenheim, Inginer forestier titrat de Academia reg. Tharand. Craiova, Edit. Tip. Asoc. Română sub patr. Progr. Naţional (Tip. Assoc. Români sub patron Soc. Progresul National), 1884. (20 x 12,5). IV-24 p. Oferit de autor. (I 123961)
25083. ~ Pentru ce stagnează agronomia nóstra, de Alessandru N. Grecianu, Agronom titrat de Acad. reg. Hohenheim. Inginer forestier titrat de Academiea reg. Tharand. Iassi (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1886. (22,5 x 15,5). 16 p. (II 124386)
Lipsă coperta.

Vezi de asemenea:
• Proiect de lege pentru înlocuirea Legei [...] relativă la combaterea filoxerei. [Raportor: Al. Grecianu]. [Bucureşti, 1888].

Nu exista imagini
  1094) GRECIANU, DIMITRIE A. (1860-1920)
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, DIMITRIE A. (1860-1920)
25084. ~ Consiliile Comunale. Încercarea unei reforme. Articole apărute în Ziarul Opinia, de D. A. Grecianu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (19 x 12,5). 28 p. (I 123836)

Nu exista imagini
  1095) GRECIANU, GR. N. (1872-1927)
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, GR. N. (1872-1927)
25085. ~ Reformele anunţate. Exproprierea. O părere asupra acestei reforme, de Gr. N. Grecianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23,5 x 16). 1 f. + 11 p. (II 37211)

Nu exista imagini
  1096) GRECIANU, PAUL (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, PAUL (1864-?)
25086. ~ Contribuţiunea personală şi mobiliară, Reforma impositului căilor de comunicaţiune şi diferitele sisteme de imposite asupra veniturilor de Paul Grecianu, doctor în drept. Laureat al Facultăţei de drept din Paris. Subdirector la Ministerul de Finance. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (23,5 x 16,5). 96 p. + 2 f. tab. + 1 f. diagr. (II 124667)
25087. ~ Du rôle de l'état en matière monétaire par Paul Gréciano, docteur en droit, diplômé de l'école des sciences politiques. Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau éditeur (Imp. G. Saint-Aubin et Thevenot, Saint Dizier (H-te Marne), 1895. (24 x 17). VIII + 384 p. (II 124608)
Tipografia menţionată la finele textului, p. 384.
25088. ~ Histoire de la monnaie, Le monométallisme-or. Les crises monétaires par Paul Gréciano, Docteur en droit. Diplômé de l'école des sciences politiques Lauréat de la Faculté de Droit de Paris. Ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris. Paris, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, éditeur (Impr. G. Saint-Aubin et Thevenot, J. Thevenot, successeur, Saint Dizier, Hte Marne), 1896. (26 x 16,5). 336 p. (II 465785)
25089. ~ Ilegalitatea recensemêntului de Paul Grecianu, Doctor în drept, fost sub-director la Ministerul de Finanţe. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (22,5 x 15). 16[-18] p. (Publicaţiunile Oficiului Contencios, nr. 1). (II 124387)
25090. ~ Impositul asupra succesiunilor de Paul Grecianu, doctor în drept. Laureat al Facultăţei de drept din Paris. Sub-director la Ministerul de Finance. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1899. (23,5 x 16,5). 122 p. (II 124734)

Nu exista imagini
  1097) GRECIANU, PAUL ŞT.
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, PAUL ŞT.
Editări de texte:
GRECEANU, ŞTEFAN D. Genealogii documentate ale familiilor boiereşti Din scrierile inedite ale lui... Ed. de ~. Bucureşti, 1913-1916.
~. Istoricul unei bătrîne moşii boereşti: Greci. Ed. de ~. Bucureşti 1910.

Nu exista imagini
  1098) GRECIANU, RADU (cca. 1655-cca. 1725)
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, RADU (cca. 1655-cca. 1725)
25091. ~ Viaţa lui Costandin Vodă Brâncoveanu de Radu vel Logofăt Grecianu. Cu note şi anexe de Ştefan D. Grecianu, Membru Onorar al Academiei Române, Senator, etc. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 17). 3 f. + 384[-386] p. cu ilustr. + 13 f. pl., tab. 5 lei. (Din Cronicile Ţării Româneşti). (II 5585)

Vezi de asemenea:
LAURIAN A. TREB. şi NICOL. BĂLCESCU. Cronicari Tierrei Romanesci. Tom. II. Bucuresci, 1847.

Nu exista imagini
  1099) GRECIANU, ŞTEFAN D. (1825-1908)
 • Opera
 • Imagini
GRECIANU, ŞTEFAN D. (1825-1908)
25092. ~ Câte-va documente şi un arbor genealogic pentru a proba descendenţa Domnului Ştefan Dimitrie Grecianu, fost senator din neamul boierilor Ot Brâncoveni [de Ştefan Dimitrie Grecianu]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (23,5 x 16). 1 f. + XVI + 27 p. (II 124526)
Autorul menţionat la p. 23.
25093. ~ De la Bucuresci la Sarmisegetuza. O excursiune istorică în Ardeal de Ştefan D. Grecianu. Fost senator, Preşedinte al Soc. Agrare a Marilor Proprietari, Comandor al Stelei[!], etc. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (23,5 x 16). 23 p. cu ilustr. + 1 h. (II 124477)
25094. ~ Discurs de Deschidere a Primului Congres Agricol în România, rostit în ziua de 14 Decembre 1902 de D-l Ştefan D. Grecianu, Preşedintele Societăţii Agrare a marilor proprietari din România. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (23,5 x 16,5). 20 p. (Societatea Agrară a marilor proprietari din România). (II 124735)
25095. ~ Eraldica română. Actele privitore la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular de Ştefan D. Grecianu, senator şi cavaler. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (23,5 x 17). 2 f. + XC p. + 1 f. + 231 p. + 1 f. + 36 f. pl. (II 124595)
25096. ~ Familia Lămotescu [de] Ştefan D. Grecianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1906. (24 x 16,5). 15 p. 40 bani. (II 3112)
25097. ~ Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. Din scrierile inedite ale lui Ştefan D. Grecianu. Publicate de Paul Şt. Grecianu. vol. I-II. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1913-1916. (26 x 21). 424 + 52 p. cu ilustr. + 7 pl. (I); 2 f. + 444 + 24[-26] p. cu ilustr. + 8 pl. (II ) (II 113241)
25098. ~ Istoricul unei bătrîne moşii boereşti: Greci. De Ştefan Dimitrie Grecianu. Publicat de Paul Şt. Grecianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (24,5 x 16,5). V + 61 p. cu ilustr. + 6 pl. + 1 h. (Din trecutul Ţării Româneşti). (II 19432)
Prefaţa de Paul Grecianu (p. III-V).
25099. ~ Scrierile lui Radu Logofătul Cronicarul de Ştefan D. Grecianu, Fost Senator. Complectare[!] articolului din Revista Română pentru a servi ca introducere la Viaţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23,5 x 16). V + 52 p. 1,50 lei. (II 6644)
25100. ~ Starea Terilor Locuite de Români în secolul al XVIII-lea. Contele Nicolae Rosetti, de Ştefan D. Grecianu, Fost senator, preşedinte al Societăţei Agrare ale marilor proprietari, comandor al Stelei României, etc. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (23 x 16). 1 f. + 51 p. (Extras din Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie, An. V, vol. IX, Fasc. II). (II 253354)
25101. ~ [Şirul Voevodilor cu Divane şi note de Ştefan D. Grecianu. Documente. Anii 1501-1523]. s.l., [1907]. (28 x 21,5). 64 p. (II 11181)
Nu s-a difuzat. S-au tipărit numai 64 p. Exemplarul după care s-a făcut fişa a fost dat de autor lui I. Bianu, care l-a depus la BAR la 11 Oct. 1908. Descriere după datele menţionate cu cerneală, de I. Bianu, pe acest exemplar.

Editări de texte:
GRECIANU, RADU. Viaţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Cu bote şi anexe de ~ Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1100) Grecismul în România şi Urmaşii Fanarioţilor
 • Opera
 • Imagini
Grecismul în România şi Urmaşii Fanarioţilor
25102. • Grecismul în România şi Urmaşii Fanarioţilor. Studii sociale de un strănepot şi urmaş direct din neamul lui Radu Negru. Piteşti (Tip. Moderna), [1908]. (24,5 x 17). 29 p. 0,20 bani. (II 9070)

Nu exista imagini