Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1061) GRASSIANY, ELIA
 • Opera
 • Imagini
GRASSIANY, ELIA
24981. ~ Un pătrar de Secol. 10 Maiu 1866-10 Maiu 1891, [de Elia Grassiany]. [Bucureşti], Edit. Grassiany (Tipo-Lit. Comerciala), [1891]. (18,5 x 12). 17 p. (I 57022)
Editura menţionată pe copertă; tipografia la p. 16. Cuprinde şi o scrisoare a lui Gheorghe Radu Melidon către Elia Grassiany, de unde reese că Grassiany este autorul acestei schiţe istorice.

Nu exista imagini
  1062) GRAŢIANU, ANGHEL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
GRAŢIANU, ANGHEL (1867-?)

În colaborare:
ARAMĂ, N. GR. şi ~. Abecedar. Ed. I. Tergovişte, 1897.
~. Poveţuitor la Abecedar. Tergovişte, 1897 ; ed. II, 1899.

Nu exista imagini
  1063) GRATZINGER, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
GRATZINGER, IOSEF
24982. ~ Magnetoterapia sau vindecarea boalelor prin magnetism de Dr. Josef Gratzinger din Viena. Cu 22 heliogravuri în text. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1900. (20,5 x 13,5). 156 p. cu ilustr. 1,50 lei (II 411773)
Cu o notiţă biografică.

Nu exista imagini
  1064) GRAUR, CONSTANTIN (1880-1940)
 • Opera
 • Imagini
GRAUR, CONSTANTIN (1880-1940)
(P. Crainic)
24983. ~ Din istoria socialismului romîn[!]. [Pe copertă şi: Renegaţii]. Const. Graur. Trecerea generoşilor la liberali; cum au trecut D-nii Morţun, Nădejde, Diamandy, Teodoru, etc, anarhiştii de odinioară; fapte şi documente. Bucureşti, Inst. de Edit. Poporul, 1910 [pe copertă: 1911]. (23,5 x 16,5). 24 p. 20 bani. (II 167976)
24984. ~ Idem. Ed. II. [Bucureşti], Inst. de Edit. Avîntul (Atel. Adeverul), 1912. (19,5 x 13). 55 p. 50 bani. (I 107649)
24985. ~ Factorul cel nou. înainte şi după răscoale [de] Const. Graur. Galaţi (Stab. Grafic Moldova), 1909, (17 x 12). 109 p. 50 bani. (I 13854)
24986. ~ D. Iorga-huligan. Contribuţii la caracterizarea personalităţii d-lui N. Iorga. Cu o scrisoare deschisă către d. P. P. Carp, de P. Crainic [=Const. Graur]. Bucureşti, Edit. revistei Facla (Tip. Adevărul), 1911. (24 x 16,5). 17 p. 20 bani. (II 22747)
Autorul identificat după: Graur, p. 84 ; ALA, 1929, oct. 27, p. 6.
24987. ~ Manasse. Notiţe critice [de] Const. Graur. Galaţi (Tipo-Lit. Moldova), 1904. (13 x 10). 25[-27] p. 25 bani. (I 3054)
La p. 27, se menţionează distribuţia piesei "Manasse" de Ronetti Roman.
24988. ~ Socialiştii români în slujba Germaniei [de] Const. Graur. Bucuraşti (Atel. Societăţei anonime Adeverul), 1914. (16,5 x 11,5). 29 pl, 10 bani. (I 561142)

Traduceri :
KREMNITZ, MITE. Regele Carol al României. Trad. de ~. Galaţi, 1903 ; Bucureşti, 1909. (Bpt, 430-431).
ZOLA, EMILE. Moartea lui Olivier Bécaille. Trad. de ~. Bucureşti, [1912], (Bpt, 756).
Vezi de asemenea:
• Poliţistul Reichmann. Articole de ~ ş. a. Bucureşti, 1911. (Extras).

Nu exista imagini
  1065) GRAUR, DANIIL D.
 • Opera
 • Imagini
GRAUR, DANIIL D.
24989. ~ Cultivarea viei, Manuarea vinului, Morburile şi vindecarea lor. Op scris pe înţelesul tuturor, celor ce[!] se ocupă cu cultivarea viei de Daniil D. Graur, învăţător, proprietar de vie şi absolut[!] de cursul de vierit din Bihardioszeg şi cursul de pivniţărit din Budafok. Carte revăzută prin Ministerul reg. ung. de agricultură. Simleul-Silvaniei, Victoria inst. tipografic şi de editură, 1912. (22,5 x 16). 1 f. + II + 278 p. cu ilustr. + 3 f. pl. 2 coroane. (II 32550)

Nu exista imagini
  1066) GRAUR, G. ST. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GRAUR, G. ST. (1884-?)

Traduceri :
HAECKEL, E. Dumnezeu şi lumea Trad. de ~. Bucureşti, [1911]. (Bibl. „Lumen”, nr. 79).

Nu exista imagini
  1067) GRAUR, ŞTEFAN (1867-1936)
 • Opera
 • Imagini
GRAUR, ŞTEFAN (1867-1936)
( GR. ŞT.)
24990. ~ Domnul C. Rădulescu-Motru. Privire asupra idoilor sale de Gr. Şt. Avocat [=Ştefan Graur?]. Bucureşti (Tip. Aurora), [1909]. (16,5 x 12). 30 p.10 bani. (I 13858)
La sfîrşit semnează: Gr. Şt. avocat, Ploeşti 8 martie 1909. Datat şi după anul depozitului legal în BAR.
24991. ~ Idealul nostru naţional în legătură cu principiul naţionalităţilor. Conferinţă ţinută de Domnul Şt. Graur, avocat, la 1 Februarie 1915 cu ocaziunea inaugurărei Ateneului popular din Focşani. Focşani (Tip. Putna), 1915. (21,5 x 14,5). 28 p. (Ateneul Popular din Focşani). (II 41859)
24992. ~ La Roumanie et le tzarisme. Conférence prononcée devant les membres de la section parisienne de la Ligue Roumaine par Stefan Graur élève de l' École des Hautes Études, Licencié ès Lettres en Droit. Paris (Impr. G. Pelluard), 1897. (21 x 14). 72 p. (II 60139)

Nu exista imagini
  1068) Grădinarul orb
 • Opera
 • Imagini
Grădinarul orb
• Grădinaru orb. Vezi: KOTZEBUE, A. de. Grădinaru orb. Bucureşti, 1836.

Nu exista imagini
  1069) GRĂDINARU, SIMION C.
 • Opera
 • Imagini
GRĂDINARU, SIMION C.
24993. ~ Alegătorilor colegiului II de Bacău. Domnului Lascar Veniamin, Profesor şi fost director de liceu şi candidat la scaunul de deputat la acest colegiu. Răspuns adresat de S. C. Grădinaru, Ţăran, Alegător direct al colegiului III de deputaţi din Bacău. s.l., [1907]. (20 x 13,5). 29 p. (II 8748)
24994. ~ Lascar Veniamin candidatul Administraţiei din Racău la Colegiul II de cameră [de Simion a lui Costachi Grădinarul], s.l. [Bacău? 1907]. (20,5 x 13,5). 29 p. (II 538729)
Descriere după copertă. La sfîrşitul textului semnează: Simion a lui Costachi Grădinaru. Datat 19 Mai 1907. Este un răspuns la broşura „Apel către săteni” a prof. Veniamin.

În colaborare:
VĂLESCU, Alex. ş.a. Către săteni. Bucureşti, [1906].

Nu exista imagini
  1070) GRĂDINESCU, ARISTIDE V. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDINESCU, ARISTIDE V. (1880-?)
24995. ~ Anatomia şi Fiziologia omului cu Noţiuni de Biologie generală pentru Clasa VIII Real, Modern, băeţi (şi fete, precum şi clasa V seminar) [de] Dr. Ar. Grădinescu, Profesor secundar. Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice prin Ordinul Nr. 315 din Iunie 1916. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1916. (20 x 13). 161[-163] p. 4,50 lei. (II 48307)
24996. ~ Der Einfluss der Nebennieren auf den Blutkreislauf und den Stoffwechsel. Von Dr. Aristide V. Grădinescu, Profesor der Naturwissenschaften, Assistent am physiol. Institut. (Mit 6 Textfiguren). Bonn, Veriag von Martin Hager, 1913. (24 x 15,5). pp. 187-253. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest) (Separat-Abdruck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 152). (ASE-B II 2122)
24997. ~ Rolul capsulelor suprarenale în circulaţie şi în schimburile nutritive de Dr. Aristide V. Grădinescu, Profesor de Ştiinţele Naturale, Asistent la Institutul de Fiziologie. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1912. (27,5 x 19). 71[-73] p. cu ilustr. (Extras din Buletinul Societăţii române de ştiinţe Nr. 5). (II 31150)
24998. ~ *Idem. Teză de doctorat. Bucureşti, 1912. (RAdamachi, 1913, Vol. IV, nr. 2, p. 131: Dări de seamă).

În colaborare:
DULFU, P. ş.a. Carte de cetire, div. III rur. (an II). Ed. II. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1071) GRĂDINESCU
 • Opera
 • Imagini
GRĂDINESCU
(IANCA)
Vezi:
• ASOCIAŢIA Generală a Medicilor din Ţară. Al XV-lea Congres... Iaşi 1911. Dare de seamă. Partea I de ~. Bucureşti, 1911/1912.

Nu exista imagini
  1072) GRĂDINESCU, VICTOR V. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDINESCU, VICTOR V. (1882-?)
24999. ~ Un caz de boala lui Stokes-Adam cu puls lent nepermanen,t [de] Victor Grădinescu. Conferinţă ţinută în serviciul clinic de boale nervoase a d-lui profesor Marinescu. Bucureşti, Minerva, Inst, de Arte Grafice şi Editură, 1907. (24 x 16). 12 p. (II 5850)
25000. ~ Contribuţiuni la studiul Oboselei musculare Fiziologice şi în raport cu câte-va stări morbide Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... de Victor V. Grădinescu, intern al spitalelor civile. Bucureşti (Noua Tip. W. Brozer & A. Parzer), 1909. (23 x 16). 112 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1095). (II 14370)

Nu exista imagini
  1073) GRĂDIŞTEANU, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
GRĂDIŞTEANU, EMANUEL
25001. ~ Codul financiar român. Partea I.A. Comptabilitatea legislativă. Coprindend: 1. Contribuţia. Titlul al IV. Despre finance. 2. Legea asupracomptabilităţei generale a Statului. 3. Legea pentru regularea şi mărginirea împrumuturilor provisorii ale Tesaurulul în cursul anului. 4. Legea pentru întreprinderi de lucrări publice prin mod de concesiune. 5. Lege pentru instituirea unei comissiuni de patru deputaţi şi trei senatori, însărcinaţi cu revisuirea caselor publice, şi aşedămintelor de utilitate publică. B. Comptabilitatea judiciară şi Controlul Curţei de compturi. Coprindend: 1. Legea organică a înaltei Curţi de Compturi. 2. Legea pentru înlocuirea Consilierului Înaltei Curţi de Compturi în Administraţiunile publice din care face parte. 3. Disposiţii luate de Curte asupra cercetării şi verificării compturilor. 4. Jurisprudenţa Curţei de Casaţie şi justiţie asupra chestiunilor sulevate după recursurile făcute în contra sentinţelor Curţei de Compturi. Partea II. C. Contribuţiuni directe. Coprindend: Secţiunea I. 1. Darea pentru Căile de Comunicaţiune. 2. Patente. 3. Impositul Fonciar. 4. Tacsa de Transmitere asupra proprietăţilor de orice natură ale aşedămintelor publice şi de binefacere. 5. Dreptul de licenţă asupra comercianţilor de beuturi spirtoase. 6. Tacsa de 5 la sută asupra retribuţiunei tutulor funcţionarilor. Secţiunea II. Legi, regulamente şi instrucţiuni pentru aplicarea acestor contribuţiuni de Emanuel Gradisteanu, Preşedintele înaltei Curţi de Compturi. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Români), 1879-1880. (24 x 17). 1 f. 736 p. + 2 f. tab. (Partea I-II). (II 124614)
Lipsă coperta.
25002.~ Idem. Ed. II. Partea I. Comptabilitatea legislativă. Partea II. Donaţiunile. Partea III Jurisprudenţa înaltei Curţi de casaţie şi justiţie asupra unor articole din legea Comptabilităţei. Partea IV. Lege asupra responsabilitălei ministeriale. Adaos: Licitaţiunile ministerelor. Coordonat şi adnotat de Emanoil Grădişteanu, Preşedintele înaltei Curţi de Compturi. Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1S86. (22,5 x 15). 536[-539] p. (II 124297)
25003. ~ Indicator general al comptabilităţei generale a Statului coprindend: legile şi regulamentele asupra comptabilităţei legislative, administrative, judiciare şi controlul Curţii de Compturi precum şi Legiuirile şi regulamentele relative la finance după ordinea alfabetica de Emmanoil Gradişteanu, Preşedintele înaltei Curţi de Compturi. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1877. (24 x 16). 2 f. + 60 p. 1 leu. (II 124723)

Nu exista imagini
  1074) GRĂDIŞTEANU, GRIGORE SCARLAT (1816-1892)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDIŞTEANU, GRIGORE SCARLAT (1816-1892)
25004. ~ *Mémoire relatif à la solution de la question moldo-valaque dans l'intérêt de l’équilibre européen (Signé à la main: Grégoire Charles Gradisteano, 19 sept. 1855). s.l., [1855]?. 40, 16 p. lithographie. (Rally I, p. 131)

Traduceri:
MOLIÈRE. Domnul Porsoniac. Trad. de ~. Bucuresci, 1836.

Nu exista imagini
  1075) GRĂDIŞTEANU, ION C. (1861-1932)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDIŞTEANU, ION C. (1861-1932)
25005. ~ Criza Balcanică şi politica României. Discurs rostit în şedinţa Camerei delà 16 Decembrie 1913, de I. C. Grădişteanu, Deputat al Colegiului I de R.-Sărat. Bucureşti (Imprimeria Stalului), 1914. (16,5 x 10,5). 38 p. (I 35983)
25006. ~ Răscoalele ţărăneşti din 1907 şi chestiunea agrară. Discurs rostit în şedinţa Senatului dela 20 Decemvrie 1907 de Ion C. Grădişteanu, Senator al colegiului I, judeţul Râmnicu-Sărat. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (24 x 17). 20 p. (II 9043)

Vezi de asemenea:
LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor. Întrunirea Ligei. Vălenii de Munte, 1915.
PARTIDUL Conservator. O pagină din viaţa partidului conservator. Bucureşti, 1901.
• Grigore G. PĂUCESCU. [5 Februarie 1842-4 Maiu 1897]. Discursuri rostite la înmormântarea lui. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  1076) GRĂDIŞTEANU, PETRU (1839-1921)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDIŞTEANU, PETRU (1839-1921)
25007. ~ Asupra raportului D-lui Ministru de justiţie Nr. 12627 din 30 August 1868. Scrisóre deschisă către D. Anton Arion [de Petru Grădişteanu]. [Bucureşti] (Impr. Ion Weiss), [1868]. (20 x 13). 16 p. (II 124055)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului, localitatea şi tipografia la finele textului, p. 16
25008. ~ Aşedămintele Nifon Mitropolitul. Administraţiunea şi detractorii lor de Petru Grădişteanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20 x 12,5). 48 p. (I 54428)
25009. ~ O cestiune de drept internaţional. Memoriu presintat Secţiunilor Unite ale Curţii de Cassaţiune de Petru Grădişteanu. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1872. (23,5 x 15,5). 1 f. + 71 p. (II 267990)
25010. ~ Convorbirile literare şi Revista Contimporană [de Petru Grădişteanu]. [Bucureşti, 1873]. (20,5 x 13). 17 p. (I 105648)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului la finele textului (p. 17).
25011. ~ Discursul D-lui Petru Grădişteanu cu ocasiunea discutărei respunsulul Senatului la Mesagiul tronului. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (26 x 19,5). 18 p. (II 124834)
25012. ~ Idem, rostit în a doua întrunire publica din Sala Joji Duminica, 9 Martie 1886. Bucuresci (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1886. (20 x 13). 31 p. (II 124109)
25013. ~ Idem, rostit în şedinţa senatului de la 27 Noembrie 1901 cu ocasiunea respunsului la mesagiul Tronului. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (16 x 10,5). 23 p. (I 123695)
25014. ~ Idem, pronunţat de D-l Petru Grădişteanu, Vicepreşedinte al Senatului în diua de 14 Decembre 1896 cu ocasiunea discuţiunii proectului de respuns la Mesagiul Tronului. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (19,5 x 12,5). 36 p. (I 61518)
25015. ~ Idem, în diua de 21 Ianuarie 1897 cu ocasiunea Discuţiunii proiectului de lege pentru suprimarea art. 360 din procedura penală. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (16,5 x 10,5). 16 p. (I 123737)
25016. ~ Idem, rostit de D. Petru Grădişteanu, senator, în şedinţa Senatului de la 5 Decembre 1897, cu ocasiunea discuţiunii Proiectului de Respuns la Mesagiul Tronului. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (16 x 10,5). 27 p. (I 123696)
25017. ~ Idem, rostit de D-nu Petru Grădişteanu, senator, în şedinţa Senatului de la 18 Martie 1899. Bucuresci (Imprimeria Statului) 1899. (16 x 10). 9 p. (I 123707)
25018. ~ Idem, rostit de D-nu Petru Grădişteanu, Senator, în şedinţa Senatului de la 2 Decembre 1902. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (16 x 10,5). 8 p. (I 66302)
25018a. ~ D-nul N. Iorga şi naţionalismul. De Petru Grădişteanu. Bucureşti (Tip. Soc. anonime pe acţiuni Adeverul), 1906. (20 x 13). 31 p. (Bj-DrTS 13601)
25019. ~ [Du mariage dans le Droit romain et dans le Droit Civil français. Des attributions du Conseil d'Etat en matière]. Thèse pour licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu, le 29 décembre 1863, pr Pierre Grădişteanu, né à Bucarest (Roumanie). Paris (Impr. Emile Voitelain et Comp.), 1863. (20 x 12). 77 + 41 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 17049)
25020. ~ Femeia dinaintea legii, de Petru Grădişteanu. Bucuresci (Tipografia Naţională), 1873. (20,5 x 13,5). 35 p. (Estras din diarul "Dreptul"). (I 123980)
25021. ~ Interpelările d-lui senator Petre Grădişteanu adresate d-lui Sp. Haret, Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei Publice privitóre la Institutele Nôtre Dame de Sion din Bucuresci, Iaşi şi Galaţi şi la şcólele unguresci din România precum şi la Proiectul de lege al înveţemîntului primar propus de D. Berzewicz, ministrul Instrucţiunei Publice din Ungaria. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (17,5 x 11). 71 p. (I 2716)
Pe copertă titlul: Două interpelări ale D-lui Senator Petre Grădişteanu.
25022. ~ Memoriu presentat Curţii de Apel din Craiova în aperarea Principesei Maria Gorciacof, de Petru Grădişteanu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (23 x 15,5). 88 p. (II 124452)
25023. ~ Uă noapte pe ruinele Tîrgoviştei sau Umbra lui Mihaiu Viteadiulu. Tablou într-unu actu cu versuri, compusu de Petru Grădişteanu. Bucuresci, Librariu-Editoru George Ioanid (Tip Naţională a lui J. Romanow et C-nie), 1857 (19 x 12). 35 p. 1 sfanţihi. (I 66447)
Cu alfabet de tranziţie.
25024. ~ *Proiect de lege pentru desfiinţarea clauzelor penale din contractele de împrumuturi, [de] Petre Grădişteanu, 1879. (Ad, 34(1921), nr. 11499, sept. 29, p. 3).
25025. ~ *Proiect de lege (cu puterea retroactivă) pentru desfiinţarea dreptului de urmărire asupra lefurilor si pensiunilor civile şi militare [de] Petre Grădişteanu, 1881. (Ad, 34(1921), nr. 11499, sept. 29, p. 3).
25026. ~ Proiect de lege pentru modificarea mai multor articole din codul de procedură penală şi pentru reabilitare. Presintat de comisiunea Senatului, compusă din D-nii: Leonida Paciurea, preşedinte, N. Gherassi, D. Gianni, C. Boerescu şi P. Grădişteanu, propunătorul acestui proiect de lege. Discutat şi admis în presenţa şi cu consimţimentul D-lui ministru de justiţie Gr. Trandafil. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1891. (32 x 24). 24 p. (III 71340)
Lipsă coperta.
25027. ~ Proiect de lege pentru suspendarea şi agravarea pedepselor propus de D. Petru Grădişteanu, Vice preşedinte al Senatului în şedinţa Senatului de la 24 Ianuarie 1897. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (16 x 10,5). 22 p. (I 123732)
25028. ~ *Proiect de lege votat în 1877 pentru înfiinţarea Societăţii dramatice la Teatrul National [de] Petre Grădişteanu, [187?]. (Ad. 34(1921), nr. 11499, sept. 29, p. 3)
25029. ~ Propunerea d-lui Senator Petru Grădişteanu pentru reforma câtor-va disposiţiuni din codul de procedură penală. (Şedinţa Senatului din 14 Ianuarie). [Bucureşti], 1896. (32 x 24,5). 54 p. (III 413861)
Descriere după titlul de la începutul textului.
25030. ~ Raport asupra proectului de program al PartiduluiNaţional-Liberal. [Raportor: P. Grădişteanu]. [Bucureşti] (Lito-Tip. Carol Göbl), [1895]. (26 x 20). 18 p. (II 65043)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul menţionat la p. 18. La sfîrşitul textului scris de mînă: Bucureşti, 1895.
25031. ~ Raport asupra Programului Partidului National-Liberal. [Raportor: P. Grădişteanu], [Bucureşti] (Lito-Tip. Carol Göbl), [189?]. (26 x 20). 17 p. (II 124806)
Autorul menţionat la p. 17. Apărută după 1895, anul publicării Proiectului de program.
25032. ~ O reformă urgentă în codul de procedură penală de Petre Grădişteanu. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1889. (22,5 x 15,5). 58 p. (II 61847)
25033. ~ Revizorul general. Comedie în trei acte, imitată dupe N. Gogol, de Petru Grădişteanu. Bucuresci (Tip. Dacia C. P. Conduratu & D. Aug. Laurianu), 1874. (23 x 15,5). 88 p. (II 50886)
25034. ~ Scrisoare deschisă către D-l Prefect de Ialomiţa [de Petre Grădişteanu]. s.l., [1907]. (32,5 x 20). III p. (BCU-Iaşi V. B 171)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul la p. III. Anul dedus din text şi după anul depozitului legal din BCU Iaşi.
25035. ~ Scrisori deschise către Luminăţia Sea Beizade Dimitrie Ghica de Petre Grădişteanu. Bucuresci (Tip. Românulu, Carol Göbl), 1885. (17,5 x 11,5). 65 p. (I 123780)
Protest împotriva unor articole calomniatoare apărute în „Voinţa Naţională”, ziar patronat de D. Ghica.
25036. ~ 24 Ianuarie. Conferinţă ţinută la Teatrul Naţional de Petru Grădişteanu, Preşedintele Ligei Culturale. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1905. (16,5 x 10,5). 13 p. (I 2769)

În colaborare:
25037. ~ Cestiunea obligativităţii uniformei pentru avocaţi, de Petru Grădişteanu şi Dumitru N. Comşa. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23,5 x 16,5). 32 p. 1 leu. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", Nr. 4 din 15 Ianuarie 1904). (II 1854)

Prefeţe:
KOGĂLNICEANU, M. Îmbunătăţirea soartei ţăranilor. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1905.
Vezi de asemenea: .
HELIADE, GR. Cum se distribue justiţia la Galatzi! Bucuresci, 1882.

Nu exista imagini
  1077) GRĂDIŞTEANU, SCALART N. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
GRĂDIŞTEANU, SCALART N. (1882-?)
25038. ~ Moneta, agiul şi agiotagiul în timpurile antice şi moderne. Teză pentru licenţă susţinută de Scarlat Grădişteanu. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1903. (23 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 124451)

Nu exista imagini
  1078) GRĂJDEANU, IANCU MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
GRĂJDEANU, IANCU MIHAIL
25039. ~ Acte Justificative în contra anchetei, întreprinsă de D. Sard. C. Brăescu, Şefulu Secţiunei I-ia din Ministeriulu Interioru alu Moldovei, în chestiunea de la Dorna. De I. N.[!] Grejdénu. Iaşii (Tip. Buciumului Romano , 1862. (20 x 12,5). 40 p. (II 118406)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
25040. ~ Respunsu Brosurei D-lui Costinu Brăescu, de I. M. Grejdénu. Iaşii (Impr. Buciumului Romanu), 1862. (21 x 13). 32 p. (II 118407)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Pag. de titlu cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1079) GRĂMADĂ, ION (1886-1917)
 • Opera
 • Imagini
GRĂMADĂ, ION (1886-1917)
25041. ~ O broşură umoristică. Câteva reflexiuni la Habsburgii şi Românii părintelui Victor Zaharovschi. De Ioan Grămadă, stud. în Litere. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), 1909. (16 x 12). 8 p. (BCU-Iaşi I 19279)
25042. ~ Din Bucovina de altă dată. Schiţe istorice de Ion Grămadă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1911. (15,5 x 11). 104 p. cu ilustr. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 26). (I 23762)
25043. ~ Mihail Eminescu. (Contribuţii la studiul vieţii şi operei sale). De Dr. J. Grămadă. Heidelberg. Carl Winter's Universitätsbuchand-lung, 1914. (23 x 16). 1 f. + 40 p. + 3 f. pl. (Retipărire din Mitteilungen des rumänischen Instituts zu Wien de sub conducerea d-lui prof. univ. şi consilier aulic Dr. Wilhelm Meyer-Lübke). (II 41390)
25044. ~ Die Rumänen bei der Belagerung Wiens im Jahre 1683 [von] Dr. Ion Grămada. Bukarest, Im Selbstverlage des Verfassers (Königl. Hofbuchdruckerei F. Göbl Söhne), 1915. (23,5 x 16). 62 p. cu ilustr. 1,50 k. (II 40796)
Coperta a fost tipărită la: Czernowitz, R. Eckhardt'sche K. K. Universitätsbuchdruckerei, 1914. 1,50 kor. (vezi nota autorului de pe verso f. de titlu).
25045. ~ Societatea Academică Socială Literară Bomânia Jună din Viena [1871-1911]. Monografie istorică de I. Grămadă. [Viena], Edit. societăţii România Jună (Arad, Tip. Concordia), 1912. (25 x 17,5). 2 f. + 174[-176] p. cu ilustr. (II 42093)

Vezi de asemenea:
ISOPESCUL, S. O. Rumänische Erzählungen. Czernowitz, 1911.

Nu exista imagini
  1080) GRĂMĂTICESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
GRĂMĂTICESCU, G.
25046. ~ Aerodinamica şi teoria aeroplanului, [de] G.Gramaticescu. Noţiuni de mecanică.. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 16,5). 144 p. cu ilustr. 3 lei. (II 27765)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini