Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1041) GRAMATICESCU
 • Opera
 • Imagini
GRAMATICESCU
Vezi: GRAMMATICESCU şi GRĂMĂTICESCU

Nu exista imagini
  1042) Grammaire française
 • Opera
 • Imagini
Grammaire française
24949. • Grammaire française. Première partie. Gramatică franţeză. Partea I. s.l., [186?]. (18 x 11,5). 1 f. + 153 p. (I 384822)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului. Pe p. de titlu falsă: Grammaire. Ethimologie. Gramatica. Etimologia. Text paralel în l. franceză şi română. Textul în l. română, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1043) Grammaire de la langue roumaine
 • Opera
 • Imagini
Grammaire de la langue roumaine
• Grammaire de la langue roumaine, par V. Mircesco. Vezi: ALECSANDRI, V.

Nu exista imagini
  1044) GRAMMA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
GRAMMA, DIMITRIE
24950. ~ *Abcd-arul ilustrat, de Dimitrie Gramma, sub inspector scolar în comitatul Timiş, revedut de Dr. Traian Putici, protopresbiterul Timişoarei. Timişoara, Edit. Libr. lui Polatsek, [1899]. 8°. 98 p. 25 cr. (Tr, 30(1899), nr. IX, nov., p. 305: Bibliografie ; Uni, 9(1899), nr. 46, nov. 18, p. 378: Bibliografie; Ghibu, p. 85).

Nu exista imagini
  1045) GRAMMATICESCU, GR.
 • Opera
 • Imagini
GRAMMATICESCU, GR.
24951. ~ Câteva cuvinte asupra organisării judecătoresci. Discursu pronunţatu în diua de 17 augustu 1881 cu ocasiunea redeschiderii Curţiloru şi Tribunaleloru de Gr. Grammaticescu, Doctoru în Dreptu, procuroru generalu pe longă Curtea de Apelu din Craiova. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca) , 1881. (22 x 14,5). 48 p. (II 267835)
24952. ~ Despre necesitatea reformării închisorilor penale. Discursu pronunţatu în diua de 16 Augustu 1882 cu ocasiunea redeschiderii Curţiloru şi Tribunaleloru de Gr. Grammaticescu, Doctor în Drept, Procuroru generală pe lângă Curtea de Apelu din Craiova. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1882. (22,5 x 14,5). 22 p. (II 56558)

Nu exista imagini
  1046) GRAMMONT, ANTOINE-LOUIS de, vicomte de (1795?-1851)
 • Opera
 • Imagini
GRAMMONT, ANTOINE-LOUIS de, vicomte de (1795?-1851)
24953. ~ Abrégé de l'art de la guerre par Le Vicomte de Grammont. Colonel Aide-de-camp du Prince régnant de Valachie, chevalier de plusieurs ordre[!]. Bucureşti (Tipografia lui Eliad), 1837. (20,5 x 13,5). 4 f. + 70 p. + 2 pl. (II 46165)
24954. ~ De l'administration provisoire russe en Valachie et de ses résultats par Le Colonel Vicomte A. L. de Grammont. Bucarest (Impr. de Frédéric Walbaum, Libraire de la Cour), 1840. (22 x 16). 3 f. + 182 p. + 1 pl. (II 34110)

Nu exista imagini
  1047) GRANCEA, NICOLAE (1861-1891)
 • Opera
 • Imagini
GRANCEA, NICOLAE (1861-1891)
24955. ~ Contribuţiuni la studiul spălaturilor stomacale cu tratament în afecţiunile gastrice rebele. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Nicolae Grancea, Medic de Batalion. Bucuresci (Tip. N. Georgescu), 1889. (22,5 x 15,5). 50[-52] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 220). (II 124382)

Nu exista imagini
  1048) GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
 • Opera
 • Imagini
GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Vezi: MARELE Cartier General

Nu exista imagini
  1049) GRANDEA, GRIGORE HARALAMB (1843-1897)
 • Opera
 • Imagini
GRANDEA, GRIGORE HARALAMB (1843-1897)
24956. ~ Danţul morţii [de] Grigore H. Grandea. Poesii. [Bucureşti] (Tip. Poporul), 1918. (16,5 x 12). 31 p. 25 bani. ([Colecţia] Torţa). (I 50167)
Descriere după copertă. Tipografia la p. 4 cop. Copertă de M. C. Iordache. Cu o „notiţă introductivă” despre autor semnată P.S.
24957. ~ Fulga. Roman original de Grigore H. Grandea. Turnu Severin, Editore Const. M. Georgescu (Tip. Macinca şi Samitca), 1872. (19 x 12). 1 f. + VI + 174 p. (I 182073)
Inspirat de romanul lui Alphonse Karr: "Sous les Tilleuls" (vezi: Ţugui, p. 16 şi 22: Studii, mărturii, documente).
24958. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1875. (15,5 x 12). 189[-191] p. 3 lei. (I 101815)
24959. ~ Fulga sau Ideal şi real. Novelă, de Gr. H. Grandea. Ed. VIII. Bucuresci, Edit. Tip. Govora (Tip. Govora), 1885. (18 x 13). 173 p. (I 123821)
Tipografia pe verso f. de titlu false. Editura menţionată pe copertă.
24960. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Atel. Tip. ziarului Adeverul), 1909. (15,5 x 11). 125[-127] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 552) (I 20030)
Tipografia menţionată pe verso f. de titlu.
24961. ~ Marcu Boceari de Gr. H. Grandea. Vasilikia. Scene din haremul albanes de Dora d' Istria (născută Principesa Ghika). Atanasiu Diacon de Gr. H. Grandea. Bucuresci, Editore: G. Constantinescu (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (24,5 x 17). 16 p. (Eroii Pindului). (II 105224)
Descriere după copertă.
24962. ~ Miosotis. Poesii de Grigorie H. Grandea. Ediţie complectă cu o prefatiă de D. Georgie Sion şi o analisă critică de D. Mauriciu Flugel, profesor de Economia politică în Statele-unite la Cincinatus. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor asociaţi), 1865. (22 x 15,5). XXVIII + 348 p. (II 101920)
Lipsă coperta. Cuprinde şi traduceri din: Vergiliu, Uhland. Schiller, Lamartine.
24963. ~ Miosotul [de] Gr. H. Grandea. Legende şi épisode (1856-1864) cu portretul autorului din anul 1864. [Cu o prefaţă de George Sion]. Bucuresci, [Edit. Tipografiei], 1884. (18 x 12). XXIX p. + 2 f. + pp. 7-327. (I 123791).
Editura menţionată incomplet pe verso f. de titlu falsă. Cu o "Prefaţă la inteia ediţie" (1861) de George Sion şi o "Critică" (1864) de Mauriciu Flugel.
24964. ~ Idem. Poesii [de] Gr. H. Grandea. Ed. IV. Bucuresci, Edit. Tip. Govora, 1885. (18,5 x 13). XXIX p. + 2 f. + pp. 7-327 + 1 f. portr. (I 123810)
24965. ~ Nostalgia [de] Gr. H. Grandea. Poesii. Bucuresci, Edit. Tip. Govora, 1885. (18 x 13). 2 f. + 272[-276] p. (I 123802)
Cuprinde şi traducerea din Ossian.
24966. ~ Poesii noue de Gr. H. Grandea. Fase. I. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1873. (21 x 14). 47 p. (II 21994)
Lipsă coperta.
24967. ~ Preludele lui Haralamb Grandea. [Versuri]. Cu o prefaţă de G. Sion. Bucuresci (Tip. jurn. Naţionalul), 1862. (14 x 10). 1 f. + VII p. + 1 f. + pp. 3-262. (I 100142)
Lipsă coperta. Cuprinde şi traduceri (din Lamartine) şi imitaţii.
24968. ~ *Trichina şi trichinoza [de] Dr. Gr. H. Grandea. [Teză de doctorat]. Bucureşti, 1879. (Teza 62) (Grăinicianu, p. 177 ; Teze Fac. Med.-B., p. 121).
24969. ~ Vlăsia sau Ciocoii noi [de] Grigoric H. Grandea. Bucuresci, 1887. (18 x 13). 272 p. (I 123803)
Descriere după copertă. Manuscrisul datat 1876, iar introducerea 1877.

În colaborare:
LERESCU, ION C. şi ~. Dorintiele a duoi Romani... Liège, 1866.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BAGAN, ANDREA. Carte de alegere. Pref. de ~. Bucureşti, 1887.
BOLINTINEANU, D. Elena. Roman original. Ed. II. Ediţie de ~. Bucureşti, 1889.
CÂRLOVA, GEORGE C. Primul pas. Pref. de ~. Bucureşti. 1896.
GOETHE. Patimele junelui Werther. Pref. de ~. Bucureşti, 1875.
RÎUREANU, J. M. Ouele Pascelui. Pref. de ~. Bucureşti, 1869 ; ed. II, 1874 ; ed. III, 1892.
Vezi de asemenea:
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova,1890.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1050) GRANDEA, JEANNE
 • Opera
 • Imagini
GRANDEA, JEANNE
24970. ~ Funken. Gedichte gewidmet Ihrer Majestät Kônigin Elisabeth von Rumänien, von Jeanne Grandea. [Leipzig (Druck von C. G. Röder G. m.b. H.)], 1910. (18 x 12). 84 p. (Inst. Iorga I 3546 G)

Nu exista imagini
  1051) GRANDMOUGIN, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
GRANDMOUGIN, CHARLES
24971. ~ Renunţare [de] Charles Grandmougin. Poem dramatic cu ilustraţii. Tradus de Const. Sylviu Nutzescu. Bucureşti (Impr. Anua- rului General al României), 1907. (18 x 12,5). 24 p. cu ilustr. 1 leu. (I 5177)
Datele editoriale menţionate pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  1052) GRANDPERRET, C. L.
 • Opera
 • Imagini
GRANDPERRET, C. L.
24972. ~ Sciinţa domnului avocat [de] C. L. Granperret. Traducţiuni litterarii şi cullegere de S. Petrescu. (Tome II ch. III). Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1893. (17,5 x 11). 11 p (II 418934)

Nu exista imagini
  1053) GRANDPREY, C. de
 • Opera
 • Imagini
GRANDPREY, C. de
24973. ~ Bombe omeneşti [de] General C. De Grandprey. Prefaţă de generalul Al. I arca. Traducere de Constantin Iacob. Buzău (Impr. Al. Georgescu, Succesori D. Bălănescu & N. Asanescu), 1911. (23 x 15,5). 1 f. + III + 39 p. (II 27616)
Cu o menţiune suplimentară: Această broşură nu se găseşte în Comerţ, ea fost imprimată numai pentru Divizia 5-a (p. I).

Nu exista imagini
  1054) GRANET, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
GRANET, ADOLF
24974. ~ Tumorile mixte ale vălului palatului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Iunie 1898 de A. Granet. Fost intern al Clinicei Chirurgicale a Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (23 x 15). 64[-68] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 89). (II 124528)

Nu exista imagini
  1055) GRANT, DINU
 • Opera
 • Imagini
GRANT, DINU
24975. ~ À la légion étrangère. Campagne Sud-Oranaise 1881-1882. Souvenirs vécus. Dinu Grant. Bucureşti (Atel. Grafice Eminescu), [1916]. (21 x 14). 66 p. cu ilustr. 2 lei. (II 43155)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  1056) GRANT, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
GRANT, EDUARD
24976. ~ Vilele de rassă bovină importate. Aclimatarea, alimentarea şi îngrijirea lor. Cu figuri explicative de Eduard Grant. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), [1910]. (20,5 x 13,5). 131 p. cu ilustr. (Biblioteca Agricultorului român) (II 21460)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  1057) GRANT, EM. I.
 • Opera
 • Imagini
GRANT, EM. I.
24977. ~ Cneaz Potemchin de Taurida. Prima Republică Rusă de 11 zile. Scrisă după povestirea marinarilor Ruşi de pe Potiomchin şi după Presa Rusă, Română şi Bulgară de Em I. Grant. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1905. (17 x 10,5). 124 p. (I 2664)
Lipsă coperta. Cu menţiunea: 30% din profitul net va fi în folosul Marinarilor Români Basarabeni cari în urma împrejurărilor au rămas fără lucru.

Nu exista imagini
  1058) GRANT, NICOLAE (1868-1950)
 • Opera
 • Imagini
GRANT, NICOLAE (1868-1950)
Vezi :
MARIA, Regina României. Patru anotimpuri din viaţa unui om. Il. de ~. Bucureşti, 1915 ; ed. engleză 1915.

Nu exista imagini
  1059) GRAPINI, PAMFIL J.
 • Opera
 • Imagini
GRAPINI, PAMFIL J.
24978. ~ *Brand'a séu Nunt'a fatala. Schitia din Emigrarea lui Dragosiu d. Waldburg de Pamfiliu J. Grapini. Gherl'a, 1879 sau 1880. (AF, 3(1880), nr. 1-5, aug. 1/13-oct. 15/27, p. 3, 14, 33, 34, 42, 49 ; Tr, 12(1881), nr. 7-8, apr. 1-15, p. 64: Anunţ ; Lumin, 2(1881), nr. 103, dec. 25(6 ian. 1882), p. 4: Lista de cărţi ; Lumin, 9(1888), nr. 3, ian. 25/13, p. 4)
24979. ~ Monografia comunei mari Rodna-nouă din fostul district al Năsăudului (adi comitatul Bistriţa-Năsăud) 1773-1903 împreună cu Note istorice despre valea Rodnei, de Pamfiliu Grapini, preot român greco-catolic în Rodna-nouă. Bistriţa (Tiparul tip. A. Banciu), 1903. (24 x 15). 160 p. + 1 h. (BCU-Iaşi III 82724)
24980. ~ *Secretele aloru trei nopţi seu trei morţi vii. Romanu anglesu dupa Frankstein de Pamfiliu J. Grapini. [Gherla (Tip. Auror'a), 1881]. 50 cr. (Tr, 12(1881), nr. 7-8, april 1-15, p. 64: Anunţ ; Lumin, 2(1881), nr. 103, dec. 25 (6 ian. 1882), p. 4: Listă de cărţi).

Nu exista imagini
  1060) GRASOSCHI, S.
 • Opera
 • Imagini
GRASOSCHI, S.
Vezi: GRACOSKI, S.

Nu exista imagini