Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1001) GORONEANU, IULIU I.
 • Opera
 • Imagini
GORONEANU, IULIU I.
24855. ~ *Maestrul mecanic sau Călăuza mecanicei practice, precedată de noţiuni elementare de aritmetică decimală, de algebră şi de geometrie, indispensabilă pentru înţelegerea şi deslegarea diferitelor aplicaţiuni cu tabele şi calcule, dupe Ch. Armengaud, Jeune [de] Iuliu I. Goroneanu. Ploesci, Cărjean, [188?] 296 p. 5,50 1. Aprobată de Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 11 ; 10(1888), nr. 2, febr., p. 21 ; RoL, 10(1887), nr. 2991, aug. 14(26), p. [3]: Bibliografie).

Nu exista imagini
  1002) GORONEANU, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
GORONEANU, LUCIA
24856. ~ Contribuţiuni la studiul purtătorilor de germeni tifici în Palogenia şi profilaxia febrei tifoide. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Lucia Goroneanu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1911. (23 x 16). 35 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1172). (II 22763)
Bibliografie la p. 35.

Nu exista imagini
  1003) GOROVEI, ARTUR (1864-1951)
 • Opera
 • Imagini
GOROVEI, ARTUR (1864-1951)
24857. ~ Carte despre datorii şi drepturi, scrisă de Artur Gorovei. Folticeni (Tip. M. Saidman), 1910. (20 x 12,5). 202[-204] p. 40 bani. (Casa Şcoalelor. Biblioteca pentru Popor, nr. 9). (II 467814)
248588. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (19,5 x 13). 202[-204] p. 40 bani. (Casa Şcoalelor. Biblioteca pentru Popor, nr. 9). (I 32425)
24859. ~ *O chestie de folclor [de] Artur Gorovei. Iaşi, 1906. (Adamescu II, p. 315).
24860. ~ Cimiliturile Românilor de Artur Gorovei. Edit. AcademieiRomâne. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (24,5 x 17,5). XIII + 409 p. (II 124737)
24861. ~ Credinţi şi superstiţii [de] Artur Gorovei, [Fălticeni], 1901. (22,5 x 15). pp. 18-63. (Extras din "Şezătoarea", vol. VI). (BCU-ClN 231652)
Descriere după copertă. Localitatea dedusă după locul apariţiei revistei.
24862. ~ Credinţi şi superstiţii ale poporului român de Artur Gorovei. Şedinţa dela 14 Maiu 1914. Bucureşti (Bârlad, Tip. şi Legătoria de cărţi, Const. D. Lupaşcu), 1915. (22,5 x 16). VI + 465 p. (Academia Română. Din viaţa poporului român. Culegeri şi studii, XXVII). (II 41376)
Tipografia pe p. 4 a copertei.
24863. ~ Datinele noastre la naştere [de] Artur Gorovei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 33). (I 14775)
24864. ~ Datinele noastre la nuntă [de] Artur Gorovei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arfe Grafice şi Editură, 1910. (15 x 10). 108 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 72). (I 16826)
24865. ~ După Dragoste [de] Artur Gorovei. Bucureşti (Fălticeni, Tip. Saidman), 1901. (15 x 11,5). 198[-200] p. 1 leu. 25 bani. (BCU-ClN 201928)
24866. ~ Filosofia Babelor sau Ghicirea de norocire ce fac femeile cele văduve şi fetele pe la ajunurile sărbătorilor celor mari [de] Artur Gorovei. Tipărită pentru întâia oară de Pah. A. G. L. [=Pah. Alexandru Geanoglu Lesviodacs]. Fălticeni (Tip. Gutenberg, J. Bendit), 1912. (22,5 x 15). 12 p. 50 bani. (Extras din Şezătoarea, vol. XIII). (II 37212)
24868.. ~ Legenda arborilor îmbrăţişaţi [de] Artur Gorovei. Folticeni (Tip. Gutenberg, I. Bendit), 1913. (23 x 15,5). 21 p. 50 bani. (Extras din "Şezătoarea", vol. XIII). (II 494888)
24869. ~ Primul proiect de constituţie întocmit de Comisiunea centrală din 1859 [de] Artur Gorovei. Folticeni (Tip. Josef Bendit), 1914. (20 x 13). 42 p. 1 leu. (II 38421)
24870. ~ Zmei şi zâne de Artur Gorovei. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (14,5 x 10,5). 142 p. 55 bani. (Biblioteca Populară Socec [pe copertă: Revistă periodică], nr. 85-86). (I 16831)
În colaborare:
24871. ~ Botanica Poporului Român [de] Artur Gorovei şi M. Lupescu. Folticeni (Tip Iosif Bendit), 1915. (23,5 x 16). 166 p. 2 lei. (II 41406)
Prefeţe:
VÎRNAV, TEODOR. Istoria vieţii mele. Publicată şi prefaţată de ~. R.-Sărat, 1893.
Vezi de asemenea:
MINISTERUL Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Cassa Şcoalelor. Instrucţiuni şi chestionar pentru culegerea materialului de folclor. Bucureşti, 1904.
• Profesorului Petru PONI. Omagiu. [Articole de ~ ş.a.] Iaşi, 1906.
• Rumänische Erzählungen... 1. Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1004) GORSCHI, GHEORGHE (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GORSCHI, GHEORGHE (1864-?)
(GORSKY)
24872. ~ Fortificaţia în general şi în particular. Fortificaţia nóstră, de Locotenentul Gorsky din Artillerie. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1892. (22 x 14,5). 2 f. + 105[-115] p. 2,50 lei. (II 73528)
24873. ~ Îndrumări ostăşeşti de Colonelul Gh. Gorschi, Comandantul Regimentului 9 Artilerie. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (24,5 x 17). 448 p. 5 lei. (II 44742)
În colaborare:
24874. ~ Descrierea amănunţită a turlelor de 37m/m (Md. 1887). Regulament provisoriu, lucrat de Locot. Gorsky, Locot. Vivescu din Batalionul de asediu, Maior Vassiliu-Nasturel din Arsenalul armatei Magdenburg-Backau (Lithographie, Buchund Steindruckerei von Walter Ochs & Co.), 1888. (24,5 x 16,5). 72 p. cu il. + 9 pl. (II 59842)

Nu exista imagini
  1005) GORUN, ION (1863-1928)
 • Opera
 • Imagini
GORUN, ION (1863-1928)
(Alexandru Hodoş)
24875. ~ Alb şi negru [de] Ion Gorun. Bucureşti 1902. (20 x 13,5). 204 p. 3 lei. (1 103211)
24876. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1910]. (15,5 x 11). 188 + IV p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi,557-558). (I 20043)
Ultimele patru pagini cuprind Catalogul Bibliotecii pentru toţi.
24877. ~ Câteva versuri [de] Ion Gorun. Bucureşti, 1901. (16,5 x 13). 115 + II p. + 1 f. 2 lei. (I 103047)
24878. ~ Fata cea frumoasă [de] Ion Gorun. [Bucureşti], Alcalay & Co., [1916]. (16 x 12). 32 p. 20 bani. (Scriitorii Români, nr. 9). (I 49534)
24879. ~ Lume necăjită [de] Ion Gorun. Povestiri. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (19 x 13). 272 p. 2 lei. (I 25866)
24880. ~ Robinson în ţara românească [de] Ion Gorun. Povestire din zilele noastre. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1904 [pe copertă: 1905]. (18,5 x 13). 354 p. (I 755)
24881. ~ Idem. Bucureşti, Imprimeria şi Editura Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1909. (19 x 12,5). 247 p. 1 leu. (Colecţiunea C. Sfetea). (I 12975)
24882. ~ Ştii româneşte? Câteva observări asupra limbii. Cum se scrie în vremea de faţă, [de] Ion Gorun. Bucureşti (Inst. Grafic Eminescu), 1911. (17 x 13). 160 p. 1,35 lei. (I 24698)
Tipografia menţionată numai pe copertă.
24883. ~ Idem Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1913]. (15,5 x 11). 132 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 844). (I 36016)
Datat după: Uni, 23(1913), nr. 107, oct. 23, p. 7: Bibliografie ; Drap, 13(1913), nr. 120, oct. 29/nov. 11, p. 3: Bibliografie.
24884. ~ Taina a şasea [de] Ion Gorun. Bucureşti, Minerva Inst. De Arte Grafice şi Editură, 1905. (20 x 13,5). 286 p. 1,50 lei. (I 294)
În colaborare:
24885. ~ Carte de cetire, pentru şcoalele elementare de meserii. Anul I [după manuscrise de A. Hodoş, N. O. Popovici Lupa, N. Filip, Dr. L Felix. Revăzute de G. Hazu]. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, 1906. (20 x 13) 125 p. cu il. 60 bani. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor). (II 2323)
Autorii menţionaţi la p. 3.
24886. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (19,5 x 13). 125 p. cu il. 60 bani. (Ministerul Instrucţiunii si al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor). (I 28055)
24887. ~ Idem. Ed. II. [Manuscrisele au fost întocmite de următoarele persoane: Dl. A. Hodoş. Principii de educaţiune morală şi noţiuni de geografia României şi a ţărilor locuite de Români şi din istoria Românilor. D-nii N. O. Popovici şi N. Filip, profesori la Şcoala superioară de agricultură. Noţiuni de economia rurală şi economia animalelor domestice. Dr. I. Felix. Noţiuni de higiena. Manuscrisele au fost revăzute, complectate şi coordonate de D-l G. Hazti, inspectorul şcoalelor de meserii]. Bucureşti (Tip. Jockey Club Ion C. Văcărescu), 1914. (20 x 13,5). 151 p. cu il. 0,60 bani. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Cassei Şcoalelor). (II 41019)
24888. ~ Idem. Anul II. [Lucrată după manuscrise de A. Hodoş, N. O. Popovici Lupa, N. Filip, Dr. I. Felix, revăzute, complectate şi coordonate de G. Hazu]. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1906. (20 x 12). 241 p. cu il. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor). (II 575610)
Descrierea completată după p. [3].
24889. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (19,5 x 13). 240 p. cu ilustr. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor). (I 25458)

Traduceri, prefeţe:
DUŢESCU-DUŢU, T. Freamăt. Cu o pref. de ~. Bucureşti, 1898.
GOETHE. Faust. Trad. de ~. Bucureşti, 1906; Trad. în versuri de ~. Ed. nouă. Bucureşti, [1914]. (Colecţiunea Sfetea).
KANT, IMMANUEL. Spre pacea eternă. Cu o notiţă biografică şi un cuvânt introductiv. Trad. de ~. Bucureşti, [1917].
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. [Proză şi versuri de ~ ş.a.]. Bucureşti, 1884.
• Foiţe alese. [I-II]. Orăştie, 1897.
ROSETTI, RADU. D.Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Erzählungen. 1. Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1006) GORUNEANU
 • Opera
 • Imagini
GORUNEANU
Vezi şi: GORONEANU

Nu exista imagini
  1007) GORUNEANU, ION (1818-1894?)
 • Opera
 • Imagini
GORUNEANU, ION (1818-1894?)
24890. ~ Un memoriu. [Autobiografie de Ion Goruneanu]. [Bucureşti] (Tip. Modernă, Grigorie Luis), [1894]. (24 x 16). 1 f. + 26 p. (II 124665)
Tipografia pe verso f. de titlu. Autorul menţionat la finele textului, p. 26. Anul scris cu cerneală pe coperta exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  1008) GORUNEANU, MIHAIL (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
GORUNEANU, MIHAIL (1862-?)
24891. ~ Curs de hipologie pentru tisul şcoalelor militare, oficierilor de verce armă şi în special căpitanilor aspiranţi la gradul de maior precum şi pentru amatori şi crescători de cai (cu 14 tabele de figuri). Căpitan M. Goruneanu, oficier de cavalerie, brevetat de Stat-major. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (24 x 17). 363 + IV p. + 1 f. pl. + 14 f. pl. (atlasul). 18 lei (text şi atlas) (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 70-a Publicaţiune). (II 124736)
24892. ~ Directive relativ la instrucţia şi educaţia, oamenilor în regimentul IX Roşiori, 1908/1/5, Constanţa [de] Lt. Colonel Goruneanu. Constanţa (Tip. Ilie M. Grigoriu), 1908. (16 x 10). 71 p. (I 10389)
24893. ~ Dor de bine sau învăţământul practic şi Cultivarea Eului Psihic de Locot.-Colonel Goruneanu, Şef de stat-maior[!] Divizia 2-a. Ed. II. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (23 x 16). 48 p. 1 leu. (II 3384)
Ed. a IV-a a apărut cu titlul al 2-lea (alternativ).
24894. ~ Învăţământul practic şi Cultivarea Eului Psihic (Eului Sufletesc) de Locot.-Colonel Goruneanu, Stat maiorul Corp. I. Armată. Ed. IV. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Fane Constantinescu), 1907. (23,5 x 16,5). 44 p. 70 bani. (II 8603)
24895. ~ Instrucţia şi educaţia militară în şcoalele de toate gradele [de] Lt. Colonel Goruneanu. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Eminescu). [1907]. (25 x 17,5). 56 p. (Din publicaţiile Revistei Infanteriei). (II 7518)
24896. ~ Organisarea României din punctul de vedere al educaţiunei militare naţionale, de M. Goruneanu, maior-cavalerie. Conferinţă ţinută în luna Martie 1900 oficerilor Regimentului 11 Călăraşi Brăila şi publicată în revista Convorbiri didactice Nr. 7-10. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (23,5 x 16,5). 36 p. (II 124617)
Prefeţe:
DORIN, N. Zece maiu. 1901-1902. Cu o scrisoare de ~. Bârlad, 1903.

Nu exista imagini
  1009) GOSSNER, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GOSSNER, IOAN
24897. ~ Inima omului Locaş al lui Dumnezeu sau Atelier al satanii arătat prin zece figuri simbolice cu desluşiri [pe copertă şi: în Româneşte] de Ioan Gossner. Budapesta, Societatea tratatelor religioase din Londra (Religious Tract Society) (Bucureşti, Tip. Speranţa), [1908]. (18,5 x 12). 48 p. cu ilustr. (I 8872)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Traducere din l. germană.
24898. ~ Idem. Bucureşti, Edit.: Buna Vestire (Tip. Concurenţa), [1912]. (19,5 x 12,5). 48 p. 25 bani. (I 26940)
Pe copertă: Tradus din l. germană.
24899. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. Ionescu), 1918. (18,5 x 12). 40 p. cu ilustr. (I 49562)

Nu exista imagini
  1010) GOTCU, ION (1861-1937)
 • Opera
 • Imagini
GOTCU, ION (1861-1937)
24900. ~ Catechismul ortodox, pentru clasa IV de seminar alcătuit în conformitate cu programa analitică în vigóre [pe copertă: Alcătuit în vederea programei analitice din 1902 pentru serviciu şi a adresei cu Nr. 4737/1903 a Casei Scalelor], de Economul Stavrofor Ion Gotcu, Profesor la Seminarul Veniamin din Iaşi. Tipărit cu cheltueala Casei Scolelor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (20,5 x 14). 223 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice. Casa Şcólelor). (II 2152)
24901. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1911. (19 x 13,5). 223 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Casa Şcoalelor). (II 24045)
24902. ~ Curs de pastorală, întocmit în conformitate cu programa analitică in vigóre pentru seminarii de Economul Stavrofor Ion Gotcu, Profesor la Seminarul Veniamin din Iaşi. Tipărită cu cheltueala Casei şcólelor. Bucuresci (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1903. (20,5 x 13,5). 132 p. (Ministerul Cultelor şi Instructiunei Publice. Casa Şcolelor). (I 2352)
Pe copertă titlul: Pastorala alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru seminarii şi a adresei Nr. 3174/1903 a Casei Şcolelor de Economul Stavrofor Ion Gotcu, Profesor la Seminariul Veniamin din Iaşi.
24903. ~ Idem. Ed. II. Tipărită cu cheltuiala Casei Şcoalelor. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1911. (20 x 13). 139 p. (I 25259)
24904. ~ Moralitatea familiei creştine. Teză pentru licenţă. Susţinută la [23] Ianuar de Preotul Ioan Gotcu. Iaşi (Tip-Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (23,5 x 16). 181[-183]p. (Unversitatea din Bucureşti. Facultatea de Theologie). (II 124611)
Editări de texte:
NAZARIE, C. Deosebirile de credinţi dintre biserica ortodoxă şi celelalte confesiuni creştine. Ed. de ~. Iaşi, 1913.

Nu exista imagini
  1011) GOTTFRIED, M.
 • Opera
 • Imagini
GOTTFRIED, M.
24905. ~ Contribuţiuni la studiul spondylosei rhizomelice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presintată şi susţinută la 18 Decembrie 1901 de M. Gottfried. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1901. (22,5 x 15,5). 69[-71] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 618). (II 124448)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1012) GOTTHELF, JEREMIAS
 • Opera
 • Imagini
GOTTHELF, JEREMIAS
24906. ~ Tablouri şi Povestiri din viaţa poporului elveţian. Cum îşi caută Joggeli o nevastă. Elsa [de] Ieremias Gotthelf. Traduse de Ricard D. Ioan şi Ghiţescu Constantin. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1908. (17 x 14). 76 p. 55 bani. (Din literatura Elveţiană). (I 12335)

Nu exista imagini
  1013) GOTTSCHALL, RUDOLF
 • Opera
 • Imagini
GOTTSCHALL, RUDOLF
24907. ~ Rahab. Dramă în 5 acte de Rudolf von Gottschall. Traducere liberă în versuri de A. Steuerman. [Iaşi]. Edit. Beneli, [1907]. (15,5 x 10). 120 p. 25 bani. (Biblioteca Beneli, 2). (I 8388)
Erata la p. 3 a copertei.
24908. ~ Trădătorul [de] Rudolf von Gottshall. Traducere din limba germană de Alexandru Frunzescu. Bucureşti, Librăria Nouă, [ 1911]. (16 x 11,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina. Publicaţie Periodică, nr. 19). (I 28769)
Datat după: Luc, 10(1911), nr. 24 , p. 564: Cronica. Notiţe.

Nu exista imagini
  1014) GOUNELLE, G.
 • Opera
 • Imagini
GOUNELLE, G.
Vezi:
• Viaţa şi sora sa. După trad. lui ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1015) GOUVERNÉ, M.
 • Opera
 • Imagini
GOUVERNÉ, M.
24909. ~ Cours pratique de français. A l'usage des collèges et écoles de Roumanie. Première partie. Ouvrage approuvé par le Conseil scolaire de l'académie de Iassy, par M. Gouverné. Iassy (Impr. du Cor Roumain, Propr. Th. Codrescu et D. Gousti), 1860. (21,5 x 14,5). 2 f. + 155 p. six piastres. (II 141949)
Tipografia pe verso f. de titlu.

Nu exista imagini
  1016) Gouvernement du prince Couza
 • Opera
 • Imagini
Gouvernement du prince Couza
• Le gouvernement du prince Couza. Vezi: ASSEMBLÉE Élective de la Roumanie. Le gouvernement ... Paris, 1866.

Nu exista imagini
  1017) Govora
 • Opera
 • Imagini
Govora
• Govora. Călimăneşti. Căciulata [de] N.B. Vezi: BABOEANU, NIC. B.

Nu exista imagini
  1018) GOY, PAUL
 • Opera
 • Imagini
GOY, PAUL
24910. ~ Chestiunea sexuală din punct de vedere medical şi moral [de] Paul Goy. Traducere de Dim. I. Cornilescu. Bucureşti (Tipografia Românească), 1912. (19,5 x 13). IX-78 p. 50 bani. (I 28012)

Nu exista imagini
  1019) GOZLAN, LÉON
 • Opera
 • Imagini
GOZLAN, LÉON
24911. ~ Misterurile ţintirimului [pe p. de titlu a vol. II şi: de Paris] Per-Laşez [Les Nuits du Père Lachaise]. [De Léon Gozlan]. Traduczie a D-nei Smaranda născută Atanasiu. Tom. I-II. Galatz (Tip. F. Momferrato), 1853. (20,5 x 14,5). 215 p. (I); 230 p. (II) (II 1372)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Pagina de titlu cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie). Pentru autor vezi ediţia în l. franceză, Paris, 1864.

Vezi de asemenea:
ALEXI, THOCHAR. Slavă Domnului, masa e pusă. Comedie. Localizată după ~. Braşov, 1903.

Nu exista imagini
  1020) GOZSDU, EMANUIL (1802-1870)
 • Opera
 • Imagini
GOZSDU, EMANUIL (1802-1870)
Vezi: GOJDU, EMANUIL (1802-1870)

Nu exista imagini