Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  101) Garibaldi
 • Opera
 • Imagini
Garibaldi
22546. • Garibaldi [Schiţă biografică], [s.l. s.n., 187?]. (22 x 14,5). 16 p. (II 143727)
Descriere după copertă. Datat cu aproximaţie după cuprins.
22547 • Garibaldi. Marele erou popular al Italiei. Roman istoric de mare senzaţie. Bucuresci, Edit. Librăriei Ig. Hertz, [189?]. (23,5 x 16,5). 832 p. (I) ; pp. 835-1600 (II) ; pp. 1603-2518 (III) ; pp. 2519-3422 (IV) + 5 f. cu reclame şi bibliografie. (II 408609)
Lito-Tipografia L. Motzătzeanu, pe verso foii de titlu la ultimele fascicole.

Nu exista imagini
  102) GARNIER, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
GARNIER, JOSEPH
22548. ~ Elemente de finance, de Joseph Garnier, Profesoru la scoală de poduri şi şosele din Paris. [Trad. de Ion Ionescu Dela Brad]. Iassi, Edit. T. Codrescu, D. Gusti (Tip. Buciumului Romanu), 1860. (21 x 14). 1 f. + 206 p. 10 lei. (II 411766)
Pe verso f. de titlu menţiunea: "Aceste Elemente de Finanţe s'au tradusu în Româneşte de D. Ion Ionescu, pentru îndemânarea auzitorilor cursului seu publicu din Sf. Trei-Ierarhi de Economie politică, finanţe şi contabilitate". Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  103) GARNIER, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
GARNIER, PIERRE
22549. ~ *Funcţiunile sexuale [de] Dr. P. Garnier. (Cu ilustraţii în text). Generaţia umană. Embriogenie şi copilărie. Pubertatea. Nubilitatea. Mecanizm fiziologic. Centrul genital. Cum se formează sexele. Din tainele Venerei. Vraja simţurilor. Abuzul de plăcerile amorului. Influenţa climei asupra instinctului sexual. Sfaturi practice de higiena şi morală sexuală. Tranducere de Ion Săndulescu-Sandalion. S.l., [191?]. 20 bani. (Apărută până la 1916). (Mantegazza, p. 2 a copertei).
22550. ~ Organele sexuale [de] Dr. P. Garnier (cu ilustraţii în text). Descrierea organelor genitale. Organul femeiesc. Compoziţia lui. Plăcerea sexuală. Deflorarea. Himenul. Bariera virginală. Higiena sexuală. Sfaturi practice. Traducere de Am. Orfănescu-Amor. Bucureşti, Germinal Edit. pentru Educaţia şi morala sexuală (Tip. Breslelor), [1912]. (14,5 x 10,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Germinal). (I 31379)
Tipografia pe p. 4 a copertei. Pentru an v. RI, [1912], nr. 116-117, p. 80: Bibliografie.
22551. ~ Idem. Ed. IV. Trad. de Am. Orfănescu-Amor. Bucureşti, Germinal, Edit. pentru educaţie şi morala sexuală (Tip. Idealul), [1916]. (14 x 10,5). 32 p. cu ilustr. 20 bani. (Biblioteca „Germinal”, nr. 2). (I 48521)
Tipografia pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  104) GAROESCU, GEORGE D. (1886-1939)
 • Opera
 • Imagini
GAROESCU, GEORGE D. (1886-1939)
22552. ~ Bătălia dela Marna [de] Locotenent George D. Garoescu, Batalionul 6 Vânători. 1 Planşă cu 4 oleate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Ştefan A. Ştefăniu), 1916. (23,5 x 16). 23 p. + 2 h. 1 leu. (II 529631)
22553. ~ Răsboaile [pe copertă: Răsboaiele] balcanice 1912-1913 şi campania română din Bulgaria [de] George D. Garoescu. [Pe copertă: 3 planşe şi 34 crochiuri]. Lucrare publicată în Revista Artileriei, cu aprobarea Marelui Stat Major Nr. 9040/1915. Bucureşti (Tipografia Românească), 1915. (22 x 15,5). 199 p., II p. (Inst. Iorga II 10973 G)
22554. ~ Răsboiul neamului românesc 1916-1918 de Maiorul G. Garoescu, Regimentul 6 Vânători. [Braşov] (Tip. Gazeta Transilvaniei), [1918]. (21,5 x 15,5). 47 p. + 1 h. 2 lei. (II 459214)
Datele tipografice pe p. 4 a copertei.

Nu exista imagini
  105) GAROFEANU, CONSTANTIN D. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
GAROFEANU, CONSTANTIN D. (1865-?)
22555. ~ Despre donaţiuni între vii în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin D. Garofeanu. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1893. (21 x 14). 1 f. + 74 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 411987)

Nu exista imagini
  106) GAROFLID, CONSTANTIN. A. (1872-1942)
 • Opera
 • Imagini
GAROFLID, CONSTANTIN. A. (1872-1942)
22556. ~ Noul proiect de lege pentru învoelile agricole. Studiu critic de Const. Garoflid. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1907. (25 x 17). 57[-59] p. 1 leu. (II 7872)
22557. ~ Păreri în chestia agrară de Const. Garoflid. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1907. (21,5 x 14). 72 p. (II 7985)
22558. ~ Problema agrară şi deslegarea ei de Const. A. Garoflid. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (25 x 16). 104 p. (II 17772)
22559. ~ Idem. Reimpresiunea ediţiei publicate în anul 1908. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1917. (24 x 17). 114 p. 3 lei. (II 52123)

Nu exista imagini
  107) GAROFLID, N. (1845-1900)
 • Opera
 • Imagini
GAROFLID, N. (1845-1900)
(N. G.)
22560. ~ Artă oratorie. Retorica şi dialectica seu Arta de a vorbi în public şi a argumenta în justiţie de N. Garoflid, Doctor în Drept şi în Medicină. Avocat. Buzeu (Tip. Modernă, A. Davidescu), 1891. (19 x 13). 92 p. (I 120213)
22561. ~ Despre apele minerale ale României. Conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română sub înnalta presiedentia a M.S. Regelui de Nicolae Garoflid, doctor în Medicină, Chirurgie şi Obstetrică, Doctor în Drept, membru al Societăţei Geografice şi al mai multor Societăţi ştiinţifice şi literarii, Preşedinte şi fondator al Societăţei Cooperative din Ploeşti 1880. Bene-merenti-Cavaler al ordinului Mântuitorul al Greciei etc. Fondator al stabilimentului Balnear de la Câmpina. Bucuresci (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1886. (24 x 16). 23 p. 50 bani. (II 79194)
22562. ~ Despre drepturile copiiloru naturali în succesiunea tatălui loru. Memoriu pentru In. Curte de Cassaţiune in Processulu dintre Safta Michailu Christodulu cu d-na Paraschiva Mişu, de advocatul N. Garoflid. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1875. (20,5 x 14). 35 p. (II 120423)
22563. ~ Domnirea de 25 de ani a M.S. Regele Carol I şi jubileul aniversarii acestei domnii 10 Maiu 1891. De Nicolae Garoflid, Doctor în Drept, Membru al Socetăţei Geografice române şi al mai multor Societăţi şciinţifice şi literarii, Preşedinte şi fondator al Societăţei Cooperative din Ploeşti 1880, Bene-merenti-Cavaler Crucea de aur al ordinului Mântuitorul al Greciei, Oficer al ordinului Steaua României etc. Fost Prefect al jud. Prahova şi Buzeu, fost Deputat. Buzeu (Tip. şi Libr. A. Davidescu), 1891. (32 x 24). 74 p. (III 121115)
22564. ~ Guide de Sinaia şi Câmpina, [de N. Garoflid]. Manualul voyajorului. Coprinzend: Descrierea escursiunilor şi posiţiunilor ce sunt de admirat în urbea şi în împrejurimea Sinaei. Ilustrat cu Portretele MMLL Regele şi Regina. Bucuresci (Tip. C. P. Conduratu), 1885. (16,5 x 12). 25 p. (I 384767)
Autorul menţionat la sfârşitul textului.
22565. ~ *Hypnotismul din punctul de vedere al ştiinţei şi al legilor, pericolele hypnotismulul [de] N. Garoflid. Conferinţă publică la Atheneul Român, 1887. (Garoflid. Arta, p. 4 cop. ; Crăinicianu, p. 172).
22566. ~ Legea timbrului şi a înregistrării. Explicată articolu cu articolu, dupe lucrările pregătitóre, ştiinţa dreptului şi înţelesulu fiecăruia articolu în parte cu al legii întregi. Opu prelucratu pentru a facilita Românilor înveţiătura acestei legi de Nicolae Garoflid, avocatu, Doctor în dreptu, Doctor în medicină, membru la diverse societăţi ştiinţifice. Bucuresci (Tipografia Naţionale, întreprenoru C. N. Rădulescu), 1872. (20 x 13,5). X, 70 p. (II 120356)
22567. ~ Manualu pentru cura cu struguri, de N. Garoflid. Dr. în Medicină şi Dr. în Dreptu, Membru mai multor Societăţi sciinţifice în Terră şi din Streinătate. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1878. (17 x 10,5). 61 p. 1 leu nuou. (I 1125)
Tipipografia pe verso f. de titlu.
22568. ~ *Omul şi menirea lui [de] N. Garoflid. Conferinţă la Ateneu. Bucureşti, 1888. 12°. 22p. (Crăinicianu, p. 172)
22569. ~ Omul şi menirea lui [de] N. Garoflid. Conferinţă publică ţinută la Atheneul Român din Bucureşti de N. Garoflid, Doctor în Drept şi Doctor în Medicină. Buzeu (Tip. Modernă A. Davidescu), [1891]. (20,5 x 13,5). 22 p. (I 7789)
Datat după: Crăinicianu, p. 172.
22570. ~ Partidele politice şi ţara de N. G.[aroflid]. 1891, April. Buzeu (Tip. Modernă A. Davidescu), 1891. (19 x 13). 15 p. 30 bani. (I 121926)
Autorul identificat după: Cugetarea, p. 341.
22571. ~ *Proect pentru alinieri, clădiri şi regulamentarea stabilimentelor de Măcellărie, Brutărie ş.a. în Oraşul Ploeşti [de] N. Garoflid. (Rapport către Consiliul Com. Ploeşti în calitate de Consilier Comunal), 1884. (Garoflid. Arta, p. 4 cop.).

Nu exista imagini
  108) GARROS, ROLAND
 • Opera
 • Imagini
GARROS, ROLAND
22572. ~ Călăuza aviatorului [de] Roland Garros. Traducere de Locotenentul-aviator Andrei Popovici din cavalerie. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913. (16,5 x 10,5). 54 p. (I 34455)

Nu exista imagini
  109) GARŞIN, VSEVOLOD
 • Opera
 • Imagini
GARŞIN, VSEVOLOD
22573. ~ Războiul [de] Vsevolod Garşin. Bucureşti, Soc. de edit. Facla (Tip. Coop. Poporul), [1911]. (14,5 x 10). 29 p. 10 bani. (Biblioteca Facla, nr. 20). (I 24782)

Nu exista imagini
  110) GASPAR, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GASPAR, IOAN
Vezi:
COSMA, ANDREIU. Legendariu romanescu, cl. II a scolelor poporali. Prelucratu după ~. Buda, 1870; 1875.
[VÁRÓ, B. şi IOAN GEORGESCU]. Legendar pentru clasa doua a scolelor poporale, prelucrat după ~. Ed. II rev., Budapesta, 1898 ; ed. II[!],. rev 1900 ; ed. III rev., 1901 ; ed. III[!] rev., 1902 ; ed. IV rev., 1903 ; ed. IV[!] rev., 1904.
~. Legendar pentru clasa III a scolelor poporale, prelucrat după ~. Ed. II îmb. Budapesta, 1898 ; ed. III îmb., 1901 ; ed. IV îmb. 1903 ; ed. IV[!] îmb., 1904.
~. Legendar pentru clasa a IV-a scolelor poporale, prelucrat după ~. Ed. II ampl. şi îmb. Budapesta, 1898 ; ed. III ampl. şi îmb., 1903 ; ed. III[!] ampl. şi îmb. ; 1904.

Nu exista imagini
  111) GASTER, ANGHEL
 • Opera
 • Imagini
GASTER, ANGHEL
22574. ~ Contribuţiuni la studiul etiologiei pneumoniilor crupóse infectióse şi cu privire la forme septice basate pe cercetări făcute în institutul de Bacteriologic a d-lui profesor Dr. V. Babeş. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Iulie 1889 de Anghel Gaster. Bacalaureat în litere şi sciinţe. Vechiu intern al spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (23 x 15,5). 2 f., IV p., p. 9-93. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 206). (II 412711)

Nu exista imagini
  112) GASTER, LEON
 • Opera
 • Imagini
GASTER, LEON
22575. ~ L'économie et la sécurité du pétrole comme moyen d'éclairage. Par M. [Leon] Gaster. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23 x 16). pp. 881-882. (Congrès International du Pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 septembre 1907) (Tirage à part du 2-ème volume du Compte Rendu du Congrès). (II 22673)
Descriere după copertă. Autorul de origină română; vezi: MPR, 8(1907), nr. 29, vol. VIII, aug.29/sept.11, p.765.
22576. ~ *Electricity on the oil Fields by Leon Gaster, inginer electric consultant. S.l., 1904. 8°. 7 p. cu ilustr. (Eg, 15(1904), nr. 9, febr. 27, p. 69: Bibliografie).
Cu menţiunea: "Această schiţă interesantă tratează despre instalaţiile electrice şi căderile de apă din Câmpina, Buştenari, Sinaia, etc. pe cari autorul le-a studiat la faţa locului cu ocazia prezenţei sale în România acum doi ani".

Nu exista imagini
  113) GASTER, MAX
 • Opera
 • Imagini
GASTER, MAX
22577. ~ Despre stingerea obligaţiunelor prin plată şi despre cambie. Teză pentru licenţă. Susţinută în ... 1889 de Max Gaster. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (25 x 15). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 379378)

Nu exista imagini
  114) GASTER, MOSES (1856-1936?)
 • Opera
 • Imagini
GASTER, MOSES (1856-1936?)
22578. ~ Apocrifele în Literatura Română [de] M. Gaster. Conferinţă ţinută la Atheneu în 5 Februarie 1884. Bucuresci, Edit. Librării Socecu & Comp. (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1883-1884. (18,5 x 12,5). 1 f. + pp. 215-271 cu ilustr. (Atheneul Român. Conferinţe publice 1883-1884, IV). (I 54376)
Descriere după p. de titlu falsă şi după copertă.
22579. ~ Beiträge zur vergleichenden Sagen und Märchenkunde, von Dr. M. Gaster. Bukarest (Druck von Stefan Mihalescu), 1883. (20,5 x 13,5). 2 f. + 108 p. (Abdruck aus der Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums ed. Graetz. 29 u. 30 Jahrgang (1880-1881)). (II 120394)
22580. ~ Chrestomatia română. Texte tipărite şi manuscrise [sec. XVI-XIX], dialectale şi populare cu o introducere, gramatică şi un glosar româno-francez de M. Gaster. Vol. I. Introducere, gramatică, texte. [1550-1710]. Chrestomatie romaine. Textes imprimés et manuscrits du XVI-me au XIX-me siècle. Spécimens dialectales et de littérature populaire accompagnés d'une introduction, d'une grammaire et d'un glossaire roumain-français de M. Gaster. Tome I. Introduction, grammaire, textes (1550-1710). Leipzig: (F. A. Brockhaus; Bucuresci: Socecu & Co. (Impr. de F. A. Brockhaus), 1891. (22,5 x 16). 3 f. + CXLIX + 368 p. (II 53619)
Coperta în l. română. Tipografia pe verso f. de titlu în l. română. Introducerea cu text paralel în l. română şi franceză.
22580a. ~ Idem. Vol. II. Texte (1710-1830), dialectologie, literatură populară, glosar. Tome II. Textes (1710-1830), dialectologie, littérature populaire glossaire. Leipzig: F. A. Brockhaus; Bucuresci, Socecu & Co. (Leipzig, Impr. de F. A. Brockhaus), 1891. (23 x 15,5). VII + 562 p. (II 53619).
Coperta în l. română. Tipografia pe verso f. de titlu în limba română.
22581. ~ [...] History of The Ancient Synagogue of The Spanish and Portuguese Jews, the cathedral synagogue of the jews in England, situate in Bevis Marks. A memorial volume written Specially to Celebrate the Two-Hundredth Anniversary of its Inauguration, 1701-1901. With illustrations and facsimiles of deeds, and documents. By The Rev. The Haham, Dr. Moses Gaster, (Chief Rabbi of the Spanish and Portueguese Jews Congregations). London (Harrison & Sons, Printers in ordinary to His Majesty, St. Martin's Lane), 5661-1901. (27,5 x 22,5). 4 f. + 201 p. cu ilustr. + 1 f. pl. (Not Published. For Presentation only). (II 282637)
Titlul dintre parantezele drepte cu caractere ebraice.
22582. ~ Ilchester lectures on Greeko-Slavonic Litterature and its Relation to the Folklore of Europe during the Middle Ages. With two Appendices and Plates. By M. Gaster, Ph. D. London, Trübner & Co. (Edinburg and London, Ballantyne-Press, Ballantyne Hanson and Co.), 1887. (22 x 14,5). X + 229[-333] p. (Greeko-Slavonic). (II 56515)
Tipografia pe verso p. de titlu.
22583. ~ Instrucţiunea în Englitera. Raport către D. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei Publice de Dr. [M]. Gaster. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (24,5 x 17,5). 76 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice). (II 74921).
La p. 76, semnat: "Dr. M. Gaster".
22584. ~ Istoria Biblică de la începutul lumei până la Maccabei. Împreună cu o geografie a Palestinei [pe copertă: Pentru usul scoalelor Israelite], de Dr. M. Gaster Benemerenti cl. II. Publicat de Societatea pentru cărţi didactice Istraelito-Române. Bucureşti (Typ. Hajoetz), 1882. (21 x 13). VI + 88 p. 60 bani. (Bj-DrTS 14679)
22585. ~ Istoria biblică de la începutul lumei până la Maccabei împreună cu o geografie a Palestinei pentru usul şcoalelor israelite de Dr. M. Gaster. Publicată de Societatea pentru cărţi didactice israelito-române. Ed. III întocmai după ed. II-a. Bucuresci (Tip. de Lux, Adolf Feldmann), 1897. (19,5 x 13). 120 p. 50 bani. (I 121191)
22586. ~ Idem. Ed. IV întocmai după ed. II-a. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1905. (20 x 13). 120 p. cu h. 60 bani. (I 120256)
22587. ~ Lilith şi cei trei îngeri. Studiu comparativ de d. Dr. M. Gaster. [Bucureşti, 1881]. (22,5 x 14,5). pp. 73-79. ([Extras]). (II 151401)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul după autograful de pe prima pagină.
22588. ~ Literatura populară română de Dr. M. Gaster. Cu un apendice: Voroava Garamanţilor cu Alexandru Machedon de Nicolae Costin. Bucureşti, Ig. Haimann Librari-Editori, 1883. (18 x 12,5). 604 p. (I 102075)
Lipsă coperta şi primele pagini. Descriere după fotocopia ataşată la exemplarul din BAR.
22589. ~ Originea alfabetului şi ortografia română. Conferinţă ţinută la 3 Fevruarie 1885 de Dr. M. Gaster. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-editor (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1885. (17 x 11). 43[-45] p. 1 leu. (Atheneul Român). (I 267560)
Tipografia la p. 44.
22590. ~ Rumanian Bird and Beast Stories. Rendered into english by M. Gaster, Ph. D., Vice-President and sometime president of the Folklore Society, Vice-president of the Royal Asiatic Society, Vice-president and sometime president of the Jewish Historical Society, etc. London, Published for the Folk-Lore Society by Sidgwick & Jackson (Glascow: Printed at the University Press by Robert Maclehose and Co.), 1915. (22 x 15). XX + 381 p. (Publications of the Folk-Lore Society, LXXV [1915]). (II 44267)
Tipografia la p. 381.
22591. ~ Die rumänische Condemnatio uvae, [de M. Gaster]. [Halle, 1879]. (22,5 x 16). pp. 399-407. (Extras din Zeitschrift für Romanische Philologie, III. Band, 1879. Halle). (II 81906)
22592. ~ Rumänische Sprache und Literatur. [Von M. Gaster]. München (Druck von R. Oldenbourg), [189?]. (24 x 16). 19 p. (II 370489)
Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului în colon-titlu şi la sfârşitul textului. Tipografia la p. 19.
22593. ~ Scholomonar d.i der Garabancijaš dijak nach der Volksüberlieferung der Rumänien, [von] Dr. M. Gaster. [Berlin, 1883]. (22,5 x 15,5). P. 281-290. (Aus dem Archiv für slavische Philologie. Bd. VII). (II 120677)
22594. ~ Zur rumänischen Lautgeschichte I. Die gutturale Tenuis. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde bei der philosophischen Facultät der Universität Leipzig eingereicht am XVI. Juli 1877 von Moses Gaster. Halle (Druck von E. Karras), 1878. (23,5 x 16). 1 f. + 35 p. (II 58560)
Lipsă coperta. La p. 35: "Curriculum vitae".

Traduceri, prefeţe:
• Carte de rugăciuni. Trad. de ~. Bucureşti, 1883.
DELAVRANCEA, BARBU. Der Neujahrsstrauss. Deutsch von ~. Bukarest, [1885].
PSANTIR, IACOB. Fermecătorul. Cu o prefaţă de ~. Craiova, 1886.
• Tractatul talmudic. Aboth Guomologia... Trad. şi comentat de N. C. Popper cu o introducere de ~. Bucureşti, 1881.

Vezi de asemenea:
ATHENEUL ROMÂN. Conferinţe publice 1883-1884. Vol. I. Bucureşti, 1883-1884.
• *Miscellanea di filologia. [Die rumänische Miracles de Notre Dame, von ~]. Florenţa, 1886.

Nu exista imagini
  115) GASTINEANU, BENJAMIN
 • Opera
 • Imagini
GASTINEANU, BENJAMIN
22595. ~ O căsătorie rea [Les drames du mariage] de Benjamin Gastineau. Bucureşti, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 54 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 72]). (I 411276)
Mai cuprinde: "Mamă de soldat" de Alphonse de Launay.
22596. ~ Geniile ştiinţei şi industriei [de] B. Gastineau. [Les génies de la science et de l'industrie]. Traducţie de I. S. Spartali. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), [1896]. (14,5 x 10). 85[-87] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 91). (I 125629)
Pentru an vezi: Uni, 6(1896), nr. 48, nov. 28, p. 384: Bibliografie ; Stăncescu, p. 483.
22597. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1908]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 91). (I 641231)
Datat după reclama de la p. 4 cop.
Vezi de asemenea:
DURAS, Ducesa de. Urica... şi Loteria socială de D. Gastineanu. Trad. de Dra Constanza de Dunka. Iaşii, 1858.

Nu exista imagini
  116) GASTYNE, JULES de
 • Opera
 • Imagini
GASTYNE, JULES de
22598. ~ Armanda [de] Jules de Gastyne. Traducere de G. C. Stamatopol. Iaşi (Tip. Fulgerul, M. D. Gheorghiu), 1892. (15,5 x 12). 43 p. (I 73736)
22599. ~ Fermecătoarea de bărbaţi [de] Jules de Gastyne. [La Charmeuse d'hommes]. Traducere de George C. Stamatopol. Partea I. (Vol. I). Iaşi, Edit. Evenimentului (Tip. Evenimentul), 1894. (16,5 x 12). 48 p. 5 bani fasc. (Foiţa Evenimentului). (I 411048)
Tipografia pe verso f. de titlu. Am văzut numai primele 2 fasc.

Nu exista imagini
  117) GAŞPAR, MIHAIL (1881-1929)
 • Opera
 • Imagini
GAŞPAR, MIHAIL (1881-1929)
22600. ~ Blăstăm de mamă şi Domnişoara Marta [de] Mihail Gaşpar. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15 x 11). 142 p. 10 lei. (Biblioteca Semănătorul, nr. [9-10]). (I 79604)
Tipografia pe verso f. de titlu. Indicarea nr. de colecţie pe p. 2 cop.
22601. ~ Date monografice referitoare la comuna Bocşa-Montană, de Mihail Gaşpar, Protopop. Caransebeş (Tiparul Tip. Diecezane), [191?]. (22 x 13,5). 24 p. (Reproducere din Foaia Diecezană). (II 155564)
Ultimul an menţionat în text: 1913 (p. 23).
22602. ~ Din vremuri de mărire [de] Mihail Gaşpar. Roman Istoric. [Pe copertă: Vol. I, fasc. I]. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (22 x 15,5). 88 p. (BCU-ClN 392083)
Exemplar incomplet în BCU Cluj (lipsă p. 3-4 a copertei şi pp. 89 şi urm.).
22603.~ *În vraja trecutului [de] Mihail Gaşpar. Lugoj, Edit. libr. Coloman Nemeş, 1908. in 8°. 205 p. 2 cor. (Drap, 8(1908), nr. 116, oct. 11/24, p. 3: Informaţiuni. Ştire literară ; Luc, 8(1909), nr. 2, p. 41: Dări de seamă).
22604. ~ Japonia [de] Mihail Gaşpar. Lugoj (Tip. Carol Traunfellner), 1905. (21,5 x 13,5). 84 p. 1 cor., 50 bani. (II 143685)
Traduceri :
GORKI, MAXIM. Malva. Trad. de ~. Lugoj, 1906.
TURGHENIEV, IVAN. Poezii în proză. Trad. de ~. Lugoj, 1906.

Nu exista imagini
  118) GATTI DE GAMOND, ZOE
 • Opera
 • Imagini
GATTI DE GAMOND, ZOE
22605. ~ Despre îndatoririle femeilor şi despre mijloacele cele mai nimerite ce ar putea siguripsi fericirea lor. Alcătuită în limba Franceză de Doamna Gati Gamond. Tălmăcită de Teodor N. Balş, Hatman şi Cavaler a mai multor ordine etc. etc. etc. Iaşi (Tipografia Româno-Franceză), 1854. (17,5 x 12). VI + 169 p. (I 138292)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  119) GAUDY, GEORGE H.
 • Opera
 • Imagini
GAUDY, GEORGE H.
22606. ~ Cel mai nou metod de cura de regenerare firésca sau prefacerea sângelui stricat în sânge sănătos fără doctorii din spiţeria, fără băi minerale şi fără cheltuieli zadarnice, ci pur şi simplu numai prin paza unui regim igienic special, combinat cu gimnastica plămânilor şi alte mişcări corporale fireşti - singurul mijloc - şi cel mai înlesnitor posibil, pentru vindecarea sigură şi desevîrşită a tuturor bólelor învechite (numite Chronice) fie ele moştenite sau orişicum dobîndite, şi numéscă-se: scrofule, sifilis, skiros, bóle de nervi, cap, gât, ochi, plămâni - Ftisia Oftică sau Lentă bóle de stomach, ficat, splină, renichi, băşică, reumatism, gută, trânşi ş.c.l. Metod de cură, basat pe ştiinţa exactă fisico-medicală şi pe fapte positive cu dovedi necontestabile - aduse de mai mulţi autori vestiţi - Americani, Englezi şi Germani - doctori şi profesori în medicină, anume: Alcott, Nichols, Sanderson, Bicking, Dürring, Niemeyer, Heitler şi alţi şi chiar pe experienţă propria. Scriere populară unică în felul ei, în limba română, alcătuită de H. G. Gaudy, primul naturalist în România pe domeniul igieno-fisiatric-radical. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1886. (24,5 x 16). IV-19 p. (II 413338)
22607. ~ Desluşirea sistemului de mesuri şi grăutăţi noul introdus în tótă întinderea Romănii prin legea din 15 Septembre 1864. Cu un Adaus asupra Fracţiilor şi a Numerilor decimali pentru cel cari încă nu suntu deprinşi cu acest fel de socotélă. Compunere popolară, însoţită de o Tablă alphabetică, cu însemnarea Valórei fiăcăreia unime de Mesură sau grăutate nouă şi vechia înmulţită pînă la Nro. 10; cu ajutorul căreia se póte preface cu înlesnire şi fără multă perdere de timpu orice numer cerut de Mesură sau Grăutate nouă, în Valóre de mesură sau grăutate vechia şi vice-versa. De George H. Gaudy, Ingineru-Architectu. Bucuresci (Tip. de Ioane Weiss), 1865. (24,5 x 15,5). 18 p.,1 tab. 1½ Sfanţi. (II 385064)
Pe copertă, titlul prescurtat: "Desluşirea noului sistemu metricu din România. Compunere populară pentru trebuinţa practică".
22608. ~ Temeduirea frigurilor sau Căutarea bólelor febrile în genere împreună cu tifosul sau langoarea după sistemul curativ natural numit Hygieno-physiatric-radical sau noua metodă fisico-medicală pentru temeduirea şi sterpirea sigură a tutulor bólelor de ori ce natură, fora otrăvirea şi slăbirea corpului omenesc cu doctorii, cu estragere de sânge şi cu alte maltratări - şi prin urmare - fora pericol, fora dureri şi fora cheltuieli. Combinaţiune din cele mai alese opere higieno-fisiatrice şi din propria essperienţă, de G. H. Gaudy, inginer, arhitect şi naturalist pe domeniul higieno-fisiatric-radical. Bucureşti, 1876. (25,5 x 17). 52 p.6 franci. (Biblioteca poporară higieno-fisiatrică, nr. 1). (II 193152)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  120) GAULE, J.
 • Opera
 • Imagini
GAULE, J.
22609. ~ Viaţa fără alcool. Prelegere publică, ţinută de Dr. J. Gaule, Profesor de Fiziologie la Zürich. Traducţiune de Dr. D. Galian (Mărăşeşti). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23 x 15,5). 16 p. (Extras din Revista Antialcoolul, nr. 6). (II 33576)

Nu exista imagini