Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1) GABE, SANCU
 • Opera
 • Imagini
GABE, SANCU
22347. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului Bier în epidimite blenoragice. Teza pentru doctorat în Medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Aprilie 1907 de Sancu Gabe. Iaşi, (Tip. H. Goldner), 1907. (24 x 16). 38[-40] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 254). (II 6363)

Nu exista imagini
  2) GABEL, J.
 • Opera
 • Imagini
GABEL, J.
Vezi:
VUIA, Juliu. *Abecedar pentru clasa primă a şcoalei după metoda lui ~. Ed. 7. Arad, 1913.

Nu exista imagini
  3) GABOR, DANIIL
 • Opera
 • Imagini
GABOR, DANIIL
Traduceri:
FÜREDY, Lajos. Prelegere poporală despre cultivarea, manipularea şi valorisarea inului de tors. Trad. de ~. Făgăraş, 1902.

Nu exista imagini
  4) GABOR, EM.
 • Opera
 • Imagini
GABOR, EM.
În colaborare:
GRECESCU, Th. şi ~. Rezumatul cunoştinţelor necesare personalului de cale ferată. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  5) GABOR, IOAN M. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
GABOR, IOAN M. (1884-?)
22348. ~ Contribuţiuni la studiul suturii vaselor sanguine. Teză pentru obţinerea titlului de Medic veterinar susţinută de Ioan M. Gabor. Ploeşti (Tip. Prahova), 1910. (22,5 x 15,5). 55 p. cu ilustr. 1 tab. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 201). (II 19379)

Nu exista imagini
  6) GABOR, IOSIF (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
GABOR, IOSIF (1883-?)
22349. ~ Consideraţiuni asupra Pielotomiei în calculoza renală aseptică. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la [2] Martie 1916 de I. Gabor, Intern al Spitalelor civile. Bucureşti (Tip. Isvorul Alexandru Alexandrescu), 1916. (22 x 15). 86 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1465). (II 550320)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  7) GABORIAU, ÉMILE
 • Opera
 • Imagini
GABORIAU, ÉMILE
22350. ~ Căsătorit din glumă. Roman de sensaţie, de É. Gaboriau. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 112 p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 27]). (I 411272)
Mai cuprinde povestirea: "Trădarea".
22351. ~ Crimele Misterioase, de Émile Gaborieau[!]. Traducţiune din limba francesa de N. D. Poppescu. I. Crima de la Orcival [Le crime d'Orcival]. Bucureşti, Edit. Typo-Lit. Dor. P. Cucu, 1880. (20 x 13,5). 412 p. [4 lei]. (Biblioteca Romanelor Alese). (II 155773)
Lipsă coperta.
22352. ~ *Degringolada, [de] Émile Gaboriau. [La Degringolade]. Trad. de Leon Lăţescu. 3 vol. Iaşi (Typ. Goldner), 1879-1880. 8° (Vol. I, 441 p. ; Vol. II, 228 p. ; Vol. III, 279 p.). 10 1. (BR, 2(1880), nr. 5, mai, p. 182; nr. 7, iul., p. 202).
În nr. 7, numele traducătorului: Ioan Lăţescu.
22353. ~ *Dosarul No. 113 sau Fratricidul, [de] Em. Gaboriau [Le Dossier no. 113]. 3 vol. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1885]. (Biblioteca Universală, 51-68). (Legea, p. 3 copertei).
22354. ~ *Osînditul pe nedrept [de] Em. Gaboriau. Roman. 3 vol. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 11-28). (Legea, cop. 3)
22355. ~ Scrisoarea misterioasă [de] Emil Gaboriau. Roman. Vol. I. Bucureşti, Edit. tip. Universul, [190?]. (25,5 x 18,5). 360 p. (II 73400)
22356 ~ Surprizele căsătoriei. [Les Mariages d'aventure]. Roman de sensaţie, de E. Gaboriau. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 109 p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 28]). (I 411273)
Mai cuprinde: "Măntuire", de Matilda Serao. (pp. 101-109).

Vezi de asemenea:
FRANGOPOL, CONSTANTIN. C. Agerimea Poliţiei Franceze. [Crima de la Batignolles... de ~] Bucureşti, 1898. (Bibl. Frangopolu, nr.1).

Nu exista imagini
  8) GABREA, GEORGE O.
 • Opera
 • Imagini
GABREA, GEORGE O.
Prefeţe:
LAZĂR, GEORGE. Cuvântul lui George Lazăr compus la 30 iuliu 1822. Cu o notiţă introductivă de ~. Bucuresci, 1883.

Nu exista imagini
  9) GABRIELESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
GABRIELESCU, CONSTANTIN
22357. ~ Despre natura jurământului şi Jurământul More Judaico [de] Constantin Gabrielescu, Membru-supleant Trib. Dol-Jiu. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (23 x 15). 45 p. (II 120628)
22358. ~ Dota cu următórele studii critice. Importanţa regimului dotal. Regimul nostru matrimonial de drept comun. Intervenţionismu ori neintervenţionismu? De Constantin Gabrielescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1888. (23,5 x 16). 184 p. (II 120914)
22359. ~ Reforma judecătorielor comunale şi de ocoale [de] Constantin Gabrielescu, Membru de şedinţă Trib. Vlaşca. Giurgiu (Typ. Moderna, George Bratanescu), 1891. (23,5 x 15). 47 p. (II 17698)

Nu exista imagini
  10) GABRIELESCU, G. D.
 • Opera
 • Imagini
GABRIELESCU, G. D.
22360. ~ Din memoriile unui tenor. Adelina Patti la Bucureşti de G. D. Gabrielescu. Craiova, Macavei, [1913]. (17,5 x 11,5). 2 f. + 119[-122] p. (I 31432)

Vezi şi Partea II a Bibliografiei, cap. Muzică

Nu exista imagini
  11) GABRIELESCU, IOAN I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
GABRIELESCU, IOAN I. (1869-?)
22361. ~ Carte de rugăciuni şi naraţiuni morale de I. I. Gabrielescu, Institutor. Revădută de S. S. Părintele Iconom C. Ionescu, Protoereul Jud. Dol-Jiu. Craiova, Librari-editori şi tipografi Filip Lazar & Comp, 1894. (18,5 x 12,5). 32 p. 20 bani. (I 82124)
22362. ~ Curs de pedagogie teoretică şi practică coprindend: un resumat al istoriei pedagogice dupe D. A. Daguet şi Istoricul scólelor române de la 1401 penă în zilele nóstre cum şi mai multe lecţiuni practice. Lucrat dupe mai mulţi autori, de Ioan I. Gabrielescu, Institutor. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1891. (20 x 12,5). 257 p. 3 lei. (II 120301)
Lipsă coperta.
22363. ~ Idem, cuprinzând Redacţiuni Pedagogice Istoria Pedagogiei, Istoricul Şcoalelor Române, Planuri şi Lecţiuni Practice de I. I. Gabrielescu, Directorul Şcoalelor de băeţi şi Preşedintele Bănci[!] Populare din Ocnele Mari, Decorat cu Medalia Răsplata Muncei. Ed. II. R. Vâlcea (Tip. O. Thüringer), [1907]. (20,5 x 14). 327 p. (II 267780)
Lipsă coperta. Datat după VŞ, 1(1907), nr. 8, oct., p. 256: Bibliografie ; A-B, 11(1907), nr. 2-3, oct. 14-21, p. 144: Bibliografie.
22364. ~ Geografia judeţului Oltul, pentru Clasa II Primară Urbană şi Divisia II-a, anul I a şcolelor rurale. Lucrată de I. I. Gabrielescu, Directorul Şcólei de Băeţi din Ocnele Mari. Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice, prin ordinul Seria A. Nr. 70607, din 9 Octombrie 1899. Rîmnicu-Vâlcea (Noua Tip. O. Thueringer), 1900. (25,5 x 20). 40 p. cu ilustr. (II 534749)
22365. ~ Geografia judeţului Vâlcea, pentru cursul elementar. Carte Atlas. Manual lucrat în conformitate cu noua programă şi supus aprobărei Ministeriale. De I. I. Gabrielescu, Directorul Scoalei primare din Ocnele Mari. Râmnicu-Vâlcea, Edit. Librăriei Române C. Sfetea & Co. (T. Jiu, Tip. Naţională N. D. Miloşescu), 1897. (25,5 x 21). 26 p. cu ilustr. 1 leu. (II 121061)
22366. ~ Istoria sacră. Pentru clasa II primară. Lucrată conform programei analitice, de I. I. Gabrielescu, Institutor. Craiova, Librari-Editori şi Tipografi Filip Lazar & Comp., 1894. (19 x 12,5). 45 p. cu ilustr. 30 bani. (I 82092)
22367. ~ Lecţiuni de geometrie şi desemn cuprindend Explicarea corpurilor, feţelor, unghiurilor şi liniilor cu ajutorul cubului, lucrate pentru clasa II-a primară după noua Programă analitică de I. I. Gabrielescu, Institutor. Craiova, Edit. Librăriei Filip Lazăr & Comp., 1894. (17,5 x 12). 24 p. cu ilustr. 30 bani. (I 82142)
22368. ~ Manual de religiune şi istorióre morale pentru clasa III primară. Lucrat conform Programei analitice, de I. I. Gabrielescu, Institutor. Craiova, Edit. Librăriei Filip Lazar & Comp., 1894. (18,5 x 12,5). 39 p. cu ilustr. 30 bani. (I 120176)
22369. ~ *Idem, pentru cl. IV primară. de I. I. Gabrielescu, [189?]. 0,30 bani. (Apărută până la 1897). (Gabrielescu, cop. 4)
22370. ~ *Redacţiuni Pedagogice [de] I. I. Gabrielescu, [189?]. 1 leu. (Apărută până la 1897). (Gabrielescu, cop. 4)
22371. ~ Sfaturi cum să se conducă o şcoală din punctul de vedere al educaţiunei, de I. I. Gabrielescu, Bacalaureat, institutor în Craiova. Bucureşti, Edit. Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. şi Fonderia de Litere Th. Basilescu), 1892. (11,5 x 9). 39 p. (II 77026)
În colaborare:
22372. ~ Probleme. Aranjate conform programei analitice pentru clasa IV-a primară de I. I. Gabrielescu, Institutor, G. D. Vesbianu, Institutor în institutul Arnold. Craiova (Tipo-Lit. Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (20,5 x 13). 16 p. (Institutul Arnold). (I 82036)

Vezi şi:
VESBIANU, G. D. şi ~. Probleme... pentru cl. II primară. Craiova, 1893.

Nu exista imagini
  12) GABRIELESCU, NICOLAE I. (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
GABRIELESCU, NICOLAE I. (1854-?)
22373. ~ Étude sur la construction et l'exploitation de la ligne de chemin de fer Mărăşeşti-Panciu, Département de Putna. Ligne secondaire à voie normale de 18 K longueur, concession, de N. Gabrielescu, Architecte. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1902. (24,5 x 16). 27 p. + 2 h. (Chemins de fer d'initiative privée). (II 122665)
Vezi şi ed. în l. română: "Studiu pentru construcţia...".
22374. ~ Memoriu pentru luminarea publicului în afacerea restaurărilor de monumente istorice [de] N. Gabrielescu. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1890. (24 x 16,5). 78 p. (II 56709)
22375. ~ Privire generală asupra monumentelor naţionale şi mijlocul de a împiedeca distrugerea lor de N. Gabrielescu, Arhitect. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (23 x 15,5). 30 p. (II 56738)
Lipsă coperta.
22376. ~ Restaurarea monumentelor istorice [de] N. Gabrielescu. Răspuns la raportul D-lui Révoil datat din Sinaia de la 20 Iulie 1890. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (24 x 15,5). 60 p. (II 56710)
22377. ~ Ruina Sănnicóra din Curtea de Argeş. Studiu archeologic de N. Gabrielescu, Arhitect. Bucureşti (Tipo-Lit. Ed. Wiegand), 1888. (25 x 17). 1 f. + 16 p. cu ilustr. (II 56761)
22378. ~ Studiu pentru construcţia şi exploatarea liniei Mărăşeşti-Panciu Judeţul Putna cale normală de 18 kilometri lungime. Concesiunea, N. Gabrielescu, Architect. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1902. (24 x 16,5). 33 p. (Căi ferate din iniţiativă privată). (II 122649)
22379. ~ Tabelle pentru tragerea curbelor de racordare pe terrenu de Nicolae I. Gabrielescu, Conductor de punţi şi şosele. Bucureşti (Tip. Dorotheia A. Mănescu), 1876. (21 x 13,5). 85 p. (II 170306)

Nu exista imagini
  13) GABRIELESCU, VALENTIN
 • Opera
 • Imagini
GABRIELESCU, VALENTIN
Editări de texte:
LUCA, B. Primitive. Versuri. Editor: av. ~. Craiova, [1916].

Nu exista imagini
  14) GABRIELLY, ADRIEN
 • Opera
 • Imagini
GABRIELLY, ADRIEN
22380. ~ De unde nu este rentórcere. Romanu de Adrien Gabrielly. Tradusu de Titu Budu. Pesta (Cu tipariulu lui Alexandru Kocsi), 1872. (17 x 11). 176 p. (Suplimentu la Familia). (I 482460)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  15) GABROVANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
GABROVANU, IOAN
22381. ~ Dina şi Dana [de] Ioan Gabrovanu. Nuvelă. Bucureşti, Edit. Autorului (Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1903. (21,5 x 11). 81 p. 2 lei. (II 423551)
Tipografia pe coperta 4.

Nu exista imagini
  16) GABROVSKY, THEODOR (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
GABROVSKY, THEODOR (1876-?)
22382. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al cancerului primitiv al canalului coledoc. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Iunie 1908 de Theodor Gabrovsky. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1908. (23 x 16,5) 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1007). (II 10725)

Nu exista imagini
  17) GACHASSIN, G.
 • Opera
 • Imagini
GACHASSIN, G.
22383. ~ Résumé du cours d'histoire de la Littérature Française professé à l'orphelinat "Asile Elena Doamna" sous le patronage de S.A.R. la Princesse Elisabeth, par G. Gachassin. Ouvrage approuvé par la Ministère de l'Instruction publique pour l'usage des Écoles secondaires. Bucarest, 1881. (20 x 12,5). 112 p. 1 fr. (II 411758)
Traduceri :
PETRESCU, Dr. Z. Mémoire sur l'épidémie de peste... Trad. Sur le texte roumain par ~. Bucuresci, 1879.

Nu exista imagini
  18) GAEDERTZ, A.
 • Opera
 • Imagini
GAEDERTZ, A.
22384. ~ Concours pour la Construction de deux grands ponts, l'un sur le Danube et l'autre sur la Borcea entre Fetesci et Cernavoda par A. Gaedertz, Ingénieur, Chef du Bureau central technique des Travaux neufs à la Direction Général des Chemins de Fer Roumains. Avec 5 planches et 5 tableaux. Bucarest, 1884. (34 x 21,5). 1 f. + 111 p. cu ilustr. + 1 f. + 7 p. + 5 tab. + 5 pl. (III 229304)
Text litografiat.

Nu exista imagini
  19) GAFENCU, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
GAFENCU, CONSTANTIN N.
22385. ~ Acţiunea Cambială Recursorie. Teză de Licenţă susţinută de Constantin N. Gafencu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (23 x 15,5). 37 p. (Universitatea din Iaşi. Facultatea de Drept). (II 3863)

Nu exista imagini
  20) GAFENCU, MIHAI I. (1876-1941)
 • Opera
 • Imagini
GAFENCU, MIHAI I. (1876-1941)
22386. ~ Chestiuni asupra serviciului nostru sanitar în campanie, şi organizarea şi funcţionarea serviciului sanitar la armatele aliate (sârbă, greacă şi bulgară) în războiul din Balcani (1912-1913). Conferinţă la Cercul Militar din Buzău la 12 Februarie 1914 de Medicul Maior M. Gafencu din Regimentul Buzău No. 8, aprobată de D-l Comandant al Corpului III Armată General de Divizie Al. Iarca şi ca să fie imprimată în broşură şi distribuită tuturor Ofiţerilor Corpului III Armată. [Botoşani] (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), [1914]. (23,5 x 16). 22 p. (II 46934)
Tipografia la finalul textului, p. 22.
22387. ~ Contribuţiuni la Studiul Tetaniei în Tetania Tuberculoză. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezintată şi susţinută la 23 Iunie 1900 de Mihai I. Gafencu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (24 x 16). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 564). (II 413337)

Nu exista imagini