Bibliografia românească modernă

Autori - Litera F
  101) FĂLCOIANU, MIHAIL A. (1884-1951)
 • Opera
 • Imagini
FĂLCOIANU, MIHAIL A. (1884-1951)
20954. ~ Cercetări asupra fixărei complementului în echinocoza bovină. Teza pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar susţinută la... Decembrie 1911, de Fălcoianu A. Mihail. Bucureşti (Tip. Horia Carp), 1911. (22 x 15,5) . 46 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 218) (II 3 3599)
Biliografie, la p. 45-46.

Nu exista imagini
  102) FĂLCOIANU, SCARLAT (1828-1876)
 • Opera
 • Imagini
FĂLCOIANU, SCARLAT (1828-1876)
Vezi:
• Mémoire presenté à la Conférence de Paris, par les Délégués des Principautés Unies Roumains. S.l., 1866.

Nu exista imagini
  103) FĂLCOIANU, ŞTEFAN I. (1835-1905)
 • Opera
 • Imagini
FĂLCOIANU, ŞTEFAN I. (1835-1905)
(S.I.F.)
20955. ~ Conferinţa asupra disciplinei, subordinaţiunii şi îndatoririlor ierarhice ţinută la Şcoala Superioară de răsboiu, de d. General-adjutant S. I. Fălcoianu, Şeful Marelui Stat-Major al Armatei, la 27 Aprilie 1890. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (24,5 x 16,5). 32 p. (Publicaţiunile militare. A 15-a Publicaţiune) (II 118835)
20956. ~ Despre scrisori şi raporturi. Conferinţă ţinută de D-l General de Divisie Fălcoianu St. Anul 1892. Bucureşti, [1892]. (26 x 21). 2 f., 21 p. (Şcoala superioară de resboiu) (II 533106)
Text litografiat.
20957. ~ Esplicări generale asupra Questiunei Cotitului (Măsurătoarei capacităţei vaselor), de Colonelu St. I. Fălcoianu. Bucureşti (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1880. (20 x 13,5). 40 p. (I 48317)
20958. ~ Istoria resboiului din 1877-1878: (ruso-romăno-turc). Curs profesat la Şcola Superioră de Resboiu de Generalul de divisiune adjutant St. I. Fălcoianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23,5 x 17). 2 f., VIII, p. 3-245, 2 h. 4 lei. (Din publicaţiunile României Militare) (II 30877)
20959. ~ Noua systemă de cotitu. Cum se măsóră capacitatea. Cum se măsóră capacitatea Buţielor, Puţinelor, Linurilor, Măsurelor de capacitate,. Pătulelor şi Magazielor. Lucrare, aprobată de Guvern şi recomandată Comunelor şi Autorităţilor ţărei spre a le încredinţa adeverulu în caşurile de contestaţiuni ânaintea lor, de Lu[!] Colonel S. I. Fălcoianu, Vechiu elev al Scóler militare, al Scólei de aplicaţiune de Stat-Major din Paris, fost Profesore de Geometrie, s.c.l. Paris (Impr. lui De Soye şi fiulu), 1872. (14,5 x 10,5). 63[-65] p. cu tab. (BCU-ClN 391830)
20960. ~ Noue instrucţiune practică şi complectă asupra cotitului. Mesurătoarea Capacităţilor. Buţi, buloae, putini, cădi, linuri, mësuri de capacitate s.c.l. De colonelu St. I. Fălcoianu. Lucrare aprobată de guvern şi recomandată comunelor şi autorităţilor ţărei, spre a le încredinţa Adeverul în caşurile de contestaţiuni înaintea lor. Bucureşti (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1880. (15,5 x 11). 85[-87] p. (1 170082)
20961. ~ Respuns la discursul rostit de D. Nicolae G. Bibescu în şedinţa Adunărei deputaţilor de la. 4/16 Aprilie 1889 în contra apărărei ţerei cu Un articol al D-séle în contra armatei române, publicat, sub anagrama B. Lonik în Constituţionalul din Paris, de la 12 Decembre 1861, de S. I. F[ălcoianu], fost senator. Bucureşti (Tip. Curtii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1889. (22,5x 15,5). 44 p. (II 61862)
Lipsă coperta. Pe p. de titlu: "Aprilie 1889". Numele autorului, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

În colaborare:
ARION, H. ş.a. Mémoires présentés à la Commission technique européenne réunie à Silistrie, le 15 (27) Octobre 1879. Bucureşti, 1879.

Editări de texte:
FĂLCOIANU, Ion I. Elemente de aritmetică raţionată. Ed. de ~. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  104) FĂNTÂNEANU, C.
 • Opera
 • Imagini
FĂNTÂNEANU, C.
Vezi: FÂNTÂNEANU, C.

Nu exista imagini
  105) FĂNUŢĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
FĂNUŢĂ, IOAN
Traduceri:
DUMAS, Al. Cavalerulu d'Harmental. Trad. de ~ ş.a. Bucuresci, 1857.

Nu exista imagini
  106) Fără erori de calcul
 • Opera
 • Imagini
Fără erori de calcul
20962. • Fără erori de calcul! Un mijloc absolut sigur pentru a înlătura şi a descoperi numai decât Greşelile de calcul în registrele comerciale şi în orice socoteli urmat de tabele de calcul pentru înmulţire şi împărţire, proceduri pentru calculul repede şi alte tabele folositoare în birouri comerciale, case de bancă, fabrici, etc. Ed. I. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş, [1910]. (23,5 x 16). 104 p. 2,50 lei. (II 20502)
Datat după depozitul legal în BAR.

Nu exista imagini
  107) FĂRCAŞIU, TRAIAN IOAN (1854-1922)
 • Opera
 • Imagini
FĂRCAŞIU, TRAIAN IOAN (1854-1922)
20963. ~ A Belényesi Gör. Kath. Fögymnasium Történeté (1828-1895). Összeállitotta: Farkas Traján nyilv. r. tanar. Belényes [Beiuş] (Todorán Endre, Aurora, könyvnyomdája Szamosujvártt) 1896. (22 x 14). 139, XXXV p. (II 255605)
20964. ~ Gramatica limbei latine, in usul şcólelor medii, de Traian I. Farkaş, Prof. gimn. Beiuş (Victoria, Şimleul-Silvaniei), 1903. (21 x 12,5) 195 p. (II 411959)
20965. ~ Istoria gimnasiului gr. cat. de Beiuş (1828-1895). Compusă de Traian I. Farkaş, prof. P. ord. Beiuş (Gherla, Tip. Aurora, A. Tudoran), 1896. (22 x 14). 155 p. (II 255604)

În colaborare:
FERSIGAN, Ioan şi ~. Gramatica limbei latine. Tradusă şi prelucrată [după metoda] Shulz-David. Beiuş, 1896.

Traduceri:
DAVID, Ştefan. Legendar şi eserciţii latine. Trad. de Ioan Fersigan şi ~ . Beiuş, 1896.

Nu exista imagini
  108) FĂRCĂŞANU, C. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
FĂRCĂŞANU, C. (1877-?)
20966. ~ Istoricul serviciului intendenţei şi al administraţiunii 1857-1906, [de] Locotenentul (C. Fărcăşanu, Diplomat al Şcolei superióre de .Comerciu din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 16,5). 38 p. (II 3278)

Traduceri:
FRANÇOIS, H. von. Câteva probleme asupra hrănirii marilor unităţi în campanie. Trad. de V. Henzel şi ~ ş.a. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  109) FĂRCĂŞANU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
FĂRCĂŞANU, D. I.
În colaborare:
20967. ~ Creşterea pomilor. (Pe înţelesul ţărănimei). Alcătuită de D. I. Fărcăşanu, Agronom, şi M. Lupescu, Învăţător. După cum se învaţă la Orfelinatul agricol Ferdinand din comuna Zorleni-Tutova, întemeiat şi întreţinut de M. S. Regele. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi Constantin D. Lupaşcu), 1909. (20 x 13,5). 58 p. cu il. 25 bani. (I 14069)

Nu exista imagini
  110) FĂRCĂŞANU, MIHAIL R.
 • Opera
 • Imagini
FĂRCĂŞANU, MIHAIL R.
20968. ~ Dedicaţii în Versuri şi Epigrame. De M. R. Fărcăşanu, Piteşti. Piteşti (Tip. şi Legătoria de Cărţi Concurenţa M. R. Fărcăşanu), 1912. (20,5 x 13). 54[-56] p. 1 leu. (II 27960)
Descriere după copertă.
20969. ~ Scrieri, de Mihail R. Fărcăşanu. Piteşti (Tip. Concurenţa, M. R. Fărcăşanu), [1912]. (12,5x8,5). 64 p. 25 bani. (Biblioteca populară) (I 28167)
Datat după depozitul legal în BAR.

Nu exista imagini
  111) FĂRCĂŞANU, V.
 • Opera
 • Imagini
FĂRCĂŞANU, V.
20970. ~ Deziluzii (Versuri), de V. Fărcăşanu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (18,5 x 12). 111 p. (BCU-Iaşi II 20213)
Lipsă coperta. Cuprinde, poezii originale, dar şi traduceri din: Reboucher, Charles Baudelaire, Francois Copée.
20971. ~ Indiscrete. Versuri, de V. Fărcăşanu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (16 x 10). 47 p. 1 leu. (BCU-Iaşi I 33524)
Lipsă p. de titlu. Cuprinde şi traduceri din: Lucien Vileneuve, André Dumas, René d'Avrii, Ary Renan, Paul Bourget, Martin Paoli, Gabriele d'Annunzio, Tony Bouillet.
20972. ~ Intime. Versuri, de V. Fărcăşanu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (16,5 x 10). 55 p. 1 leu. (BCU-Iaşi I 30659)
Lipsă coperta. Cuprinde şi traduceri din: Lord Byron, Paul Bourget, Francois Copée, Ch. Baudelaire.
20973. ~ Ultima etapă, [de] V. Fărcăşanu. Versuri. Iaşi (Tipografia Naţională (I. S. Ionescu), 1906. (18 x 11,5). 1 f., 59 p. 1 leu. (15188)
Cuprinde poezii originale, dar şi traduceri din: Lucien Villeneuve, André Dumas, Clovis Hugues, Âry Renan, Fernand Gregh, Paul Bourget, Tony Bouillet.

Nu exista imagini
  112) FĂRCĂŞANUL, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
FĂRCĂŞANUL, VLADIMIR
20974. ~ Acul de Aur. în care cuprinde Istoriea Sfintei icoane Nemţanca, Şi alte rugăciuni foarte folositoare. Prescrisă de mine Ieromonahul Vladimir Fărcăşanul. Fost Superiorul Sfintei Monastiri Slatina iar acum al sfintei Monastiri Gorovei Judeţul Dorohoi. în zilele Majestăţii Sale Rege Carol I şi a I.P.S.S.S. Arhiepiscopo şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei D. D. Dr. Pimen Georgescu. Folticeni (Tip. M. Saidman), 1910. (23 x 15). 1 f., 14 p. 50 bani. (II 17420)

Nu exista imagini
  113) Făt-Frumos
 • Opera
 • Imagini
Făt-Frumos
20975. • Fet-Frumos. Basm popular. Bucureşti. Libr. H. Steinberg (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (18 x 12,5). 160 p. 2 lei. (Colecţiune de basme şi poveşti populare) (BCU-ClN 199275)
Cuprinde: "Ileana Cosinzeana, Zâna Zorilor. Cheleşiu împerat, Candida de Custivei, Păcală, Sdrîncu spaima smeilor, Carachiz Vitézul, Petre fiul oii, Fet-Frumos, Corabia blestemată".

Nu exista imagini
  114) FĂTU, ANASTASIE (1816-1886)
 • Opera
 • Imagini
FĂTU, ANASTASIE (1816-1886)
(Fătul)
20976. ~ Descrierea şi întrebuinţarea apei simple şi a apelor minerale din Moldova. Compusă de Dr. A. Fătul. Iaşii (Tip. Româno-Franceză), 1851. (19 x 12). 3 f., IV p., 3 f., 200 p., 2 f. (I 34428)
Cu alfabet de tranziţie.
20977. ~ Idem, apei commune si a apeloru minerali din Romania: Moldavia si Muntenia, de Anastasiu Fetu, Doctoru in medicina si legi, membru actuale allu Academiei Romane si allu mai multoru Societăţi scientifice pamentene si streine. Ed. II augmentata si cu totulu reformata. Iassy (Tip. Gradinei Botanice), 1874. (22,5 x 15). VIII, 638 p. (II 118558)
Lipsă coperta.
20978. ~ Despre încercările făcute pentru [pe copertă: încercările pentru] dezvoltarea sciintieloru naturale în România. Discursu de recepţiune allu D-lui Dr. Anastasiu Fetu. [Pe copertă: Societatea Academică Română, urmată de respunsulu datu în numele Societăţei de D. V. A. Urechia]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1873 [pe copertă: 1874]. (24,5 x 17,5). 175 p. (II 50822)
20979. ~ *Despre starea institutului Gregorian, [de] A. Fătul. Iaşi 1856. (Crăinicianu, p. 23 ; Cugetarea, p. 320)
20980. ~ Elemente de Botanica. Contenendu, Histologi'a, Organo-graphi'a Physiologi'a vegetale, Taxonomi'a, Phytographia şi Geographia Botanica. Elaborate de Anastasiu Fetu, Dr. in medicina şi legi, profesoru de Phisiologi'a, Zoologia şi Botanic'a la Universitate de Iassi, membru actuale allu Academiei Romane şi allu mai multora societăţi Scientifice pamentene şi straine. Tom. I. Histologi'a, Organographi'a şi Physiologi'a Vegetale. Iassy (Tip. Gradinei Botanice), 1877. (23,5 x 15,5). 1 f., IV, 481 p. cu il. (II 118564)
20981. ~ Idem. Contenendu Histologi'a, Organographi'a, Phisiologi'a vegetale, Taxonomi'a, Phitographi'a si Geographia Botanica. Elaborata de Anas. Fétu, Dr. în medicina şi legi, profesoru de physiologi'a, Zoologi'a şi botanic'a la Universitatea de Iassi, membru actuale allu Academiei Romane si allu mai multoru societăţi ştiinţifice pamentene si straine. Tom. I. Histologi'a, Organographi'a si Physiologi'a vegetale. Iassi (Tip. Anton Sc. Savul), 1880. (21,5 x 15). IV, 480[-482] p. cu il. (BCU-ClN 188114)
20982. ~ *Elemente de zoologie, [de] A. Fătul, 1885. (Cugetarea, p. 320)
20983. ~ Enumeraţiunea specieloru de plante cultivate in Grădina Botanică din Iassy, péne in annulu 1870, de Dr. Anastasie Fétu. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1871. (27,5 x 18,5). 60 p. (Estractu din "Revista Ştiinţifică") (II 118923)
Descriere după copertă.
20984. ~ *Învăţătura dietetică relativă la scrofule, [de] A. Fătu. Iaşi, 1850. (Cugetarea, p. 320)
20985. ~ Manualu de Medicina practica popularia, elaboratu de Anastasiu Fétu, Dr. in medicina si legi, professore suplinitoriu la seminariulu Socolei, membru actuale allu Academiei române si allu mai multoru societăţi sciintifice pământene si straine. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1871. (20 x 14). 1 f., CCXXIX, 802 p., 4 p. (Erata). (II 118371)
20986. ~ Manualu pentru învăţătura moaşelor. Compus de Banul Anastasie Fătul, Doctoru de medicină şi de legi, Profesoru şi administrator la Scoala de moşitu şi la Institutul de născare şi de prunci părăsiţi, Membru actualu al Colegiului Medicalu şi al maî multor Societăţi literare. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (18 x 12). XIII p., 1 f. Erată, IV-188 p. (II 118341)
Cu alfabet de tranziţie.
20987. ~ Monografia despre friguri, [de] A. Fătu. Iaşi, 1850. (CdMi, 1903, p. 183 ; Cugetarea, p. 320)
20988. ~ Proiectu de Organisarea Policiei Sanitaria in Romania, de Anastasie Fètu, Dr. in Medicină şi Legi, fostu Deputatu al Divanului Ad-hoc din Moldova in anulu 1857. Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1863. (21,5 x 13). 4 f., XVIII, 362 p. (II 34083)
20989. ~ Relaţiune Despre starea ospitalelor, ospicielor, şi celor alte stabilimente ale cassei St. Spiridon. Discursu pronunciatu in 12 Decembre anul 1876, dioa patronului acestei casse, de Dr. Anastasiu Fetu, Medicu primar şi Epitropu Presiedinte. Cu doue Anesse. Iassy (Tip. Gradinei Botanice), 1877. (22,5 x 15). 1 f., 24 p., 1 tab. (II 118528)
20990. ~ Des signes des maladies du coeur en general, fournis par l'auscultation, la percussion l'inspection de la mensuration. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 23 juillet 1847 [Pe copertă: Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris]. Par Anastasius Fétul, né à Mouchata (Moldavie), Docteur en médecine. Paris (Rignoux, Impr. de la Faculté de Médecine), 1847. (24,5 x 18,5). 48 p. (Faculté de Médecine) (II 118878)
20991. ~ *Statutele Societăţei de încuragiare'a tinerilor romani la inveţiatură, publicatu în annulu 1855, [de] A. Fătu. (Fétu. Încerc, p. 2 ; Fătu. Elem, cop. 4)

În colaborare:
20992. ~ Discursurile funebre rostite cel d'ânteiu de domnul Doctor Anastasie Fétu, în biserica Sf. Spiridon din Iaşi, iar cel al doilea de domnul Doctor B. Taussig, la cimitirul Eternitatea, cu ocasiunea înmormentărei regretatului Doctor Gheorghe Cuciurano în diua de 10 Ianuarie 1886. Iaşi (Tip. Curţei Regale, pr. Th. Balassan), 1886. (15 x 10,5). 15 p. (I 118072)

Vezi de asemenea:
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  115) FĂTU, EMIL A.
 • Opera
 • Imagini
FĂTU, EMIL A.
20993. ~ Despre testamente in Dreptul Roman şi Dreptul Civil Român. Teză pentru licenţă susţinută de Emil A. Fétu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16,5). 2 f., 64 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 154968)

Nu exista imagini
  116) FĂTU, IACOB
 • Opera
 • Imagini
FĂTU, IACOB
Traduceri:
COTTIN, Marie Risteau. Matilda. Trad. de ~ ş.a, Iaşii, 1844.

Nu exista imagini
  117) FĂTU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
FĂTU, IOAN
VEZI: FĂTU, J.

Nu exista imagini
  118) FĂTU, J.
 • Opera
 • Imagini
FĂTU, J.
(Ioan Fătu)
20994. ~ Faimoasa hotărâre a majorităţei Curţei apelative din Iaşii, dată în Procesul Creditorilor răp. Costică Balş cu D-lui Alecu Balşu pentru Plata Datoriilor de Moştenire, [de J. Fétu]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (24 x 16,5). 1 f., 40 p. (II 11123)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, menţionat la p. 40.

Traduceri :
• Istoria Romanilor. Trad. de ~. Galaţi, 1853.
REGNAULT, Elias. Istorie politică şi socială a Principatelor Dunărene. Trad. de ~. Iaşii, 1856.

Nu exista imagini
  119) FĂTULESCU, CONSTANTIN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
FĂTULESCU, CONSTANTIN (1864-?)
20995. ~ Despre poliţia judiciară. (Studii), de Constantin Fătulescu, Licenţiat al Scoalei superioare de Ştiinţe de Stat din Bucureşti, Guard de Artilerie cl. II. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (23 x 15,5). 48 p. 95 bani. (II 155272)
Pe copertă: "Studii asupra poliţiei judiciare".
20996. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi dreptul civil. Teza susţinută în diua de 26 Iunie 1900 cu ocasiunea examenului de liberă practică înaintea Facultatei de drept din Bucureşti de Adjunct. II, C. Fătulescu, Doctor în drept de la Facultatea din Liège, Licenţiat în ştiinţe de stat. Bucureşti (Tip. Nicolae N. Voicu), 1900. (23 x 15,5). 24 p. (II 155425)
20997. ~ Poliţia judiciară. Theza pentru licenţa, de C. Fătulescu. Susţinută la... 1895. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (23,5 x 15,5). 44, II p., 1 f. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 155273)
20998. ~ Studii asupra rechisiţiunilor ca mijloc pentru aprovizionarea şi reaprovisionarea subsistenţelor, de Adjunctul II, C. Fătulescu, Licenţiat în Ştiinţele Juridice-Administrative. Craiova, Libr. şi Tip. David J. Benvenisti, 1897. (22 x 13,5). 72 p. (II 155572)

Nu exista imagini
  120) Făţarnicii
 • Opera
 • Imagini
Făţarnicii
• Făţarnicii. Vezi: MUŞOIU, P. Făţarnicii. Roman, 1889.

Nu exista imagini