Bibliografia românească modernă

Autori - Litera F
  11) FABRICE, DELPHI
 • Opera
 • Imagini
FABRICE, DELPHI
20833. ~ Datorie de onoare, [de] Delphi Fabrice. Roman. Tradus de Al. Mihalschi. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (15 x 10,5). 86 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 186) (I 45080)

Nu exista imagini
  12) FABRITIUS, AUGUST I. (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
FABRITIUS, AUGUST I. (1857-?)
20834. ~ *Die k. ung. Staatsaugenheilanstalt in Kronstadt, [de] A. Fabritius, Brassó, 1914. (Vogel, p. 19)
20835. ~ *Phlichten und Rechte der Kronstädter Aerzte, [de] A. Fabricius. Braşov (Tip. Gött), 1896. (Vogel, p. 18)
20836. ~ *Satzung des Vereins zur Bekämplfung der Tuberkulose in der Stadt und dem Komitat Kronstadt, [de] A. Fabritius. Braşov (Tip. Gött), 1913. (Vogel, p. 19)

Nu exista imagini
  13) FABRITIUS, JOSEPH (1818-1901)
 • Opera
 • Imagini
FABRITIUS, JOSEPH (1818-1901)
20837. ~ Die Minerallquellen zu Zaizon in Siebenbürgen. Naturhistorisch und medicinisch dargestellt, von Joseph Fabritius, Doctor der Medicin. Wien (Gedruckt bei Carol Gerold), 1845.(20,5 x 12,5). 30 p. (II 522465)

Nu exista imagini
  14) FABRITIUS, IOSIF (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
FABRITIUS, IOSIF (1865-?)
(Fabricius)
20838. ~ *Despre tehnica operaţiunii lui Alquie-Alexander, [de] Iosif Fabricius, [1896] (Sp, 16 (1896), nr. 13, iunie, p. 224)
20839. ~ *Ueber Cysten an der Tube, am Uterus u. dessen Umgebung, [von] Iosif Fabricius. [Wien, 1895]. (Extras din "Archiv für Gynaekologie") (Sp, 16(1896), nr. 13, iunie, p. 224 ; Crăiniceanu, p. 167)
20840. ~ *Uber Myome und Fibrome des Uterus und deren Einfluss auf die Umgebung mit specieller Berücksichtigung des Verhallens der Tuben, [von] Iosif Fabricius. Wien, Braumüller, 1895. (Vogel, p. 26 şi 27)
20841. ~ *Ueber die operative Behandlung von Cruralhernien, [von] Iosif Fabricius, operator al spitalului de femei, Maria Teresia. [Wien, 1895]. (Extras din "Wiener Klinische Wochenschrift", nr. 31, 1895) (Sp, 16(1896), nr. 13, iunie, p. 222 ; Crăiniceanu, p. 167)
20842. ~ *Perforations eines malignen Ovarialtumors in die Tube, [von] Iosif Fabricius. [Wien, 1895]. (Extras din "Wiener Klinische Wochenschrift") (Sp, 16(1896), nr. 13, iunie, p. 224 ; Crăinicianu, p. 167)
20843. ~ *Ruptur einer Pyosalpinx u. eitrige Peritonitis bei einer Schivangeren, [von] Iosif Fabricius. Wien, 1898. (Extras din "Wiener Klinische Wochenschrift", 1897, nr. 48) (Crăinicianu, p. 167)

Nu exista imagini
  15) Fabule
 • Opera
 • Imagini
Fabule
20844. • Fabule. Cernăuţi (Tip. şi lit. concesiunată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1892. (19 x 12). 53[-56] p. 6 cr. v.a. broşat. (Biblioteca pentru tinerimea română. Edată de Soţietatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina. Broşura XI) (Bj-Sv 8R/B 51)
Cuprinde fabule de: G. Asachi, A. Donici, Grig. Alexandrescu, G. Sion, V. Alexandri[!], D. Bolintineanu. Exemplar incomplet în Bibl. jud. Suceava (lipsă p. 3-6). Pe copertă: "Preţul exemplariului broşat coastă 6 cr. v.a., legat în pînză 15 cr.".

Nu exista imagini
  16) Fabule alese
 • Opera
 • Imagini
Fabule alese
20845. • Fabule alese, [de] Ţichindeal, Asachi, Donici. Cu o prefaţă şi cu indicaţiuni bio-bibliografice de Il. Chendi. Sibiiu (Tiparul tipografiei archidiecezane), 1909. (17 x 13). 101[-103] p. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, nr. 33) (I 31413)
20846. • Fabule alese de Gh. Asachi, I. E. R[ădulescu], C. Bălăcescu şi A. Donici. Vol. I. [Pe copertă: Partea I-ia]. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1909 [pe copertă: 1910]. (19,5 x 12,5). 1 f., 119 p. 40 bani. (Colecţia Fabuliştilor Romini [1]) (C 323)

Nu exista imagini
  17) FACÀ, CONSTANTIN (1800?-1845)
 • Opera
 • Imagini
20847. ~ Comodia Vremei (Franţuzitele) [de] Constantin Facà. În 3 acte, în versuri. Ediţiune după original. Cu o introducere de Vasile Vîrcol, Profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1906. (19,5 x 13,5). 58[-63] p. 75 bani. (I 5672)
Cuprinde: "Comodia Vremii. Comodie în 3 Acturi, alcătuită de D-nu Clucerul C. Facà în anul 1833 luna lui aprilie Bucureşti" (p. 23-49); "Adaus. Conversaţii, Ministrul, Vulpea, Blestemul lumei, Presimţire" (p. 51-60). Piesa a fost scrisă în 1833, dar publicată pentru prima dată în culegerea lui 1. Heliade-Rădulescu. "Diverse, Vol. V: Poesii inedite [Din alle lui Constantin Facà]. Francositele", p. 282-305; "Conversaţii", p. 305-308; "Ministrul" (în cuprins: S'a ridicat censura, sau Ministrul, p. 315) p. 308-309; "Vulpea", p. 309-311; "Blestemul lumii", p. 310-311.
20848. ~ Franţuzitele, [de] Constantin Facà. Comedie-farsă în două acte, în versuri. Satire şi fabule cu o prefaţă şi comentarii de I. Heliade-Rădulescu. Ediţiune nouă. Tipărită prin îngrijirea D-luí Iuliu I. Roşca. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1906. (15,5 x 10,5). 66[-68] p. 30 banî. (Biblioteca pentru toţi, 240) (I 84675)
20849. ~ Idem. Comedie de moravuri într'un act în versuri. Satire şi fabule, [de] Clucerul Costache Facà. Cu o prefaţă şi comentarii de I. Heliade Rădulescu. Ed. nouă. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (14,5 x 9,5). 74[-76] p., IV p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 240) (I 630442)
Lipsă cop. 3-4; la p. I-IV: "Catalogul colecţiei" (teatru). Datat după ultimele numere ale colecţiei anunţate în carte.

Vezi de asemenea:
ELIADE-RĂDULESCU, I. Diverse. Bucuresci, 1860.

FACÀ, CONSTANTIN (1800?-1845)
Nu exista imagini
  18) Fachir
 • Opera
 • Imagini
Fachir
20850. • * Fachir. Iaşi, 1854. 12°. (Iarcu, p. 69)

Nu exista imagini
  19) FACHIRIS, I. B.
 • Opera
 • Imagini
FACHIRIS, I. B.
20851. ~ Metoda de mecanică practică, esplicând cu înlesnire toate dificultăţile ce se întâmpină la întrebuinţarea maşinilor, de I. B. Fachiris. Vol. I. Bucureşti (Tip. Mihailescu), 1883. (24 x 16). 136 p. 3 lei. (BR, 7-9(1885-1887), p. 21).

Nu exista imagini
  20) FACTOR, A.
 • Opera
 • Imagini
FACTOR, A.
20852. ~ Manualul meu. Carte de obşte folositoare pentru Economii de casă şi de câmp. Dată la lumină de A. Factor, Profesor de Chimie. Bucureşti (Tip. Eliade), 1837. (18,5 x 12). 1 f., 38 p., 1 f. (I 68605)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini