Bibliografia românească modernă

Autori - Litera E
  1) EBENHOECH, P.
 • Opera
 • Imagini
EBENHOECH, P.
19777. ~ Omul. Organele sale interioare şi funcţiunea lor. Elemente de Anatomie şi Fisiologie pentru usul şcolilor secundare, a surorilor de caritate etc. De Dr. P. Ebenhoech, medic colonel în armata Bavariei. Prelucrat în limba română de B. V. Cu figuri. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1892. (28 x 19,5). 17 p. cu il., 2 pl. (II 81504)

Nu exista imagini
  2) EBERLÉ, C. A.
 • Opera
 • Imagini
EBERLÉ, C. A.
19778. ~ Întâmplări de Vânat şi de Voiagiu în Sumatra ostică, de C. A. Eberlé. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (23 x 15,5). 1 f., 94 p., 13 f. pl. (II 66594)

Nu exista imagini
  3) EBERLE, OTTO
 • Opera
 • Imagini
EBERLE, OTTO
19779. ~ *50 Teme mici din regulamentul pentru exerciţii pentru cavaleria imperială şi regală. Trad. de locot. Traian Stârcea. Bârlad (Tip. C. D. Lupaşcu), 1904. Cu 51 schiţe. (Antonescu-Creţu, p. 97)

Nu exista imagini
  4) EBERS, GEORG MORITZ
 • Opera
 • Imagini
EBERS, GEORG MORITZ
19780. ~ Homo sum. Roman, de George Ebers. Cu autorisaţiunea autorului tradus de Mugur[= Septimiu Albini]. Sibiiu (Tiparul Inst. Tipografic), 1891. (22,5 x 14,5). 272 p. (II 170510)
Lipsă coperta. Traducătorul identificat după: Chendi. Zece ani p. 61.

Nu exista imagini
  5) EBERSAC, marchiză
 • Opera
 • Imagini
EBERSAC, marchiză
19781. ~ *Anuncíala sau Victima răbdărei. O istorie olandesă, [de] Marquisa Ebersac. Traducţiune de H.[ilariu?] Giurescu. Focşani (Tip. Stefănescu & Charras), 1884. 12°. (17 x 11,5). 188 p. 1 leu. (BR, 3(1881), nr. 1, ian., p. 270)

Nu exista imagini
  6) ECHEGARAY Y EIZAGUIRE, JOSÉ
 • Opera
 • Imagini
ECHEGARAY Y EIZAGUIRE, JOSÉ
Vezi:
JACOBSEN, J. P. D-na Fonss. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  7) ECHISCIOLU, GH. H.
 • Opera
 • Imagini
ECHISCIOLU, GH. H.
19782. ~ Succesorii neregulaţi în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Gh. H. Echisciolu. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23 x 16). 127 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3817)

Nu exista imagini
  8) ECKARTSHAUSEN, CAROL von
 • Opera
 • Imagini
ECKARTSHAUSEN, CAROL von
19783. ~ Isvoarele crimelor şi Posibilitatea de ale preîntîmpina, [de] Carol de Eckartshausen. Tradus de Athanasie I. Dimitriu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Tip. Universala, I. Marculescu), [1907]. (19 x 12,5). 59 p. 50 bani. (Biblioteca universală, Nr. 10) (I 8919)
Cu un portret. Prefaţa este o prezentare a autorului făcută de traducător.
19784. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biurolui Universal, Ath. I. Niţeanu (Tip. Universala, I. Marculescu), [1908]. (17 x 10,5). 59 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 10) (I 8861)
Cu 1 portret. Prefaţă semnată de traducător. Pentru an, vezi: RI, 1908, nr. LXXIX-LXXX, 9-10, p. 141: Semnalări.
19785. ~ Pricina răzvrătirilor şi leacul lor. Ce contribuie mai mult la revoluţiunile timpurilor actuale şi care ar fi mijlocul cel mai sigur spre a le prentîmpina în viitor. O Scriere pentru a fi pătrunsă de domnitori şi popoare, de Contele Aulic de Echartshausen. Tradusă de Atanasie I. Dimitriu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Stab. de Arte Grafice Universala), 1907. (17 x 11), 60 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 2) (I 7725)
19786. ~ *Religiunea, basa adevărului şi a înţelepciunii, [de] Carol de Eckartschausen. Trad. de Ath. I. Dimitriu. [190?]. (Parte din această lucrare s'a publicat în revista Şcoala şi Biserica şi Amvonul) (Eckarthausen, p. 4)
Apărută înainte de 1907.

Nu exista imagini
  9) ECKSTEIN, ERNST
 • Opera
 • Imagini
ECKSTEIN, ERNST
19787. ~ Jula cea roşiă. Humorescă, de Ernst Eckstein, tradusă de Quintiliu Nicolescu. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [188?]. (19,5 x 13). 47 p. (I 25863)

Nu exista imagini
  10) ECKSTEIN, K.
 • Opera
 • Imagini
ECKSTEIN, K.
În colaborare:
SCHWAPPACH, A. ş.a. Manual silvic. Bucureşti, 1911-1914.

Nu exista imagini
  11) ECKSTEIN, LAZĂR
 • Opera
 • Imagini
ECKSTEIN, LAZĂR
19788. ~ Filantropie... tendenţioasă. (O pagină din istoria mult şi neîntrerupt sbuciumatelor instituţiuni Voinţa, str. G. D. Pallade 66-68). De Lazăr Eckstein, 1906. Către coreligionarii din rayonul nostru. Bucureşti (Tip. Lumina), [1906]. (22,5 x 15). 22 p. (II 5454)

Nu exista imagini
  12) Eclaircissements sur la Question des Monastères Grecs situés dans les Principautés Danubiennes
 • Opera
 • Imagini
Eclaircissements sur la Question des Monastères Grecs situés dans les Principautés Danubiennes
19789. • Eclaircissements sur la Question des Monastères Grecs situés dans les Principautés Danubiennes. S.l., [1857]. (23 x 16). 1 f., 195 p. (II 376966)
Litografiat. Exemplarul a aparţinut lui Al. Odobescu. Datat după: Rally, II, p. 186.
19790. • Eclaircissements sur la question des Monastères Grecs situés dans les Principautés Danubiennes. Octobre 1857. S.l., [1857]. (23 x 16,5). 93 p. (II 412359)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  13) Eclesiastul şi Plângerile lui Ieremia
 • Opera
 • Imagini
Eclesiastul şi Plângerile lui Ieremia
• Ecclesiatul şi Plângerile lui Ieremia.
Vezi: • Din Sfânta Scriptură. Vechiul Testament. I. Ecclesiatul... Bucureşti, 1918.
19791. • Ecclisiastul. Traducţie de Arhimandritul Dionisie, Monastirea Sadova. Bucureşti (Tip. Sfintei Mitropolii), 1853. (20,5 x 13). 2 f., VIII, 11 p., p. 7-54. (Biblioteca religioasă morală) (II 411870)
Pe copertă: "Luna Aprilie a anului 1852". Cu caractere chirilice.
19792. • Eclisiastul şi Apocalipsul, apărute în chipul acesta cu înalta binecuvintare a Sfântului Sinod, al Sfintei Biserici autocefale Ortodoxe Române, cu cheltuiala fiului Sfintei soborniceşti Biserici a Răsăritului N. Guţulescu, şi imprimate cu Câteva lămuriri şi subt îngrijirea Smeritului intre Arhierei Sofronie Vulpescu Craioveanul, spre folosinţa sufletească a iubitorilor de citire religioasă; se dau în daru. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1905. (16 x 12,5). 145 p. (1 5233)

Nu exista imagini
  14) École de Salerne
 • Opera
 • Imagini
École de Salerne
19793. • L'École de Salerne. Causerie du Docteur. Higiene[!]. Iassii (Imprimerie Nouvelle), 1878. (20 x 13,5). 48 p. 50 bani. (II 142010)
Descriere după copertă. Sfaturi medicale, o parte în versuri.

Nu exista imagini
  15) ÉCOLE NORMALE DE TIR
 • Opera
 • Imagini
ÉCOLE NORMALE DE TIR
19794. ~ Organisation et tir des armes à feu portatives. (Text). Année 1892. Bucarest (Impr. F. Göbl Fils), 1896. (25 x 19). X, 251 p. (École normale de tir. 1er Cours) (BCU-ClN 252431)

Nu exista imagini
  16) Economie casnică
 • Opera
 • Imagini
Economie casnică
19795. • Economie casnică, prelucrată de C. M. C. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1914. (19 x 13). 64[-66] p. 50 fil. (Din Edit. Ministerului Reg. Ungar de Agricultură) (I 180706)

Nu exista imagini
  17) ECONOMOPOL, E.
 • Opera
 • Imagini
ECONOMOPOL, E.
Vezi:
MICHĂILEANU, S. Mitologia. După ~. Vol. I. Bucureşti, 1897 ; 1900.

Nu exista imagini
  18) ECONOMU
 • Opera
 • Imagini
ECONOMU
Vezi şi: OECONOMU

Nu exista imagini
  19) ECONOM(U), ATH. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
ECONOM(U), ATH. (1849-?)
19796. ~ Câte-va cuvinte asupra chloratului hydratat ca medicament sedativ cerebro-spinal. Thesa pentru Doctorat în Medicină. Presentată şi susţinută în... Decembre 1876 de Ath. Econom, Doctor în medicină, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Thyp. Alessandru A. Grecescu), 1876. (22,5 x 14,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 26) (II 19358)
19797. ~ Cremaţiunea séu arderea morţilor. Conferinţe publice ţinute în amphitheatrul de chimie din spitalul Colţea, la 24 Maiu şi 13 Iuniu 1876, de Ath. Econom, Doctorand în medicină, intern al spitalelor civile, membru al societăţei studenţilor în medicină, profesor la scóla superioră de comerciu, etc. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (20 x 12,5). 109 p. 1 leu nou. (I 142025)

Nu exista imagini
  20) ECONOMU, ATHANASE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
ECONOMU, ATHANASE (1880-?)
În colaborare:
TURTUREANU, E. şi ~. Cum se poate învăţa repede Alfabetul Morse. Bazargic, 1915.

Nu exista imagini