Bibliografia românească modernă

Autori - Litera D
  1181) DRĂGHIESCU, PAUL (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
DRĂGHIESCU, PAUL (1873-?)
19013. ~ Contribuţiune la studiul tuberculozei herniare. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de23 Iunie 1897 de Paul Drăghiescu, Balacaureat în litere şi sciinţe. Fost membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (22 x 15). 111 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 429) (II 257165)

Nu exista imagini
  1182) DRĂGHINICI, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
DRĂGHINICI, NICOLAE
19014. ~ Anticele Romanilor spre întrebuinţarea tinerimei claselor coleghiale prelucrate de Nicolai Draghinici, Profesor de alghebra şi limba latina în Academia Mihailană. Eşii (Inst. Albinei), 1840. (19,5 x 12,5). 130[-135] p. (I 68495)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
19015. ~ Excerpta e variis auctoribus latinis. Collegit Nicolaus de Draginitz Algebrae et linguae latinae professor. Vol. I-II. Iassiis (Typ. Apis), 1840. (18,5 x 12). 2 f., 124 p. (I); 155 p. (II) (I 30167)
19016. ~ Începuturile limbei latine. Iaşi, 1840. 62 p. (Bibl. jud. T. Severin).
Cu caractere chirilice.
19017. ~ Începuturile limbei latine, acomodate pentru tinerimea shoalilor din Prinţipatul Moldovei de Nicolai Draghinici, Profesor de Alghebra şi limba latină în clasurile coleghiale din Academia Mihailană. Ed. II. Principia linguae latinae in usum juventutis scholarum Principatus Moldaviae. Eşii (Tip. Albinei), 1840. (19,5 x 12,5). 62 p. (I 68572)
Textul românesc, cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
19018.

Nu exista imagini
  1183) DRĂGOESCU, DIMITRIE (?-1873)
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOESCU, DIMITRIE (?-1873)
Traduceri :
• Varietăţi traduse din franţuzesce... Bucureşti, 1848.

Vezi de asemenea:
HALEPLIU, C. Don-Sanji II Regele Portugaiii. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  1184) DRĂGOESCU, VESPASIAN
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOESCU, VESPASIAN
19019. ~ De l'Atrophie générale chez les enfants hérédo-syphilitiques sans lésions syphilitiques apparentes [par le] Docteur V. Dragoesco de la Faculté de Médecine de Paris. Médaille de bronze de l'Assistance publique. Paris, Jouve & C-ie, éditeurs (Imprimerie de la Faculté de Médecine, Jouve et C-ie), 1914. (21,5 x 15). 96 p. (II 481225)
Lipsă coperta. Bibliografie, la p. 93-96.

Nu exista imagini
  1185) DRĂGOESCU, VICTOR T.
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOESCU, VICTOR T.
19020. ~ Puterea Paternă în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru Licenţă susţinută de Victor T. Drăgoescu. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1903. (24 x 16,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3579)

Nu exista imagini
  1186) DRĂGOIESCU, LIVIU A.
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOIESCU, LIVIU A.
19021. ~ O mică discuţie asupra armei viitoare a infanteriei de Liviu Drăgoiescu, Vechiu Căpitan în Artilerie, fost elev al Şcolei speciale de artilerie şi al Universităţii de sciinţe matematice şi psihice din Bruxelles. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian si Ignat Samitca), 1888. (21,5 x 14). 1 f., 53 p. (II 257250)
19022. ~ Mic studiu asupra puterei actuale a artileriei de câmp. Influenţele ei asupra tacticei campaniilor viitoare şi mijloacele ce trebuesc spre a fi utilisată cu succes de Liviu Drăgoiescu. Vechiu Căpitan din I-iul Regiment de Artilerie, fost elev al Scólei de aplicaţiune militară şi al Universităţii de sciinţe matematice şi psihice din Bruxelles. Conferinţă militară ţinută în trei şedinţe la cercul Militar al garnisónei Craiova, în luna Martie 1887. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (21,5 x 14). 60 p. (II 412215)
19023. ~ Plângerea [pe copertă: Alarma] Oficerilor-veterani din Oltenia, drepturile lor călcate. [de Liviu A. Drăgoiescu]. Craiova (Tip., Leg. de Cărţi şi Secţia de Cartonage N. I. Macavei), 1906. (21,5 x 13,5). 23 p. (II 6773)
Pentru autor, vezi: Drăgoiescu, p. 2.
19024. ~ Idem. Craiova (Tip., Libr., şi Leg. Fane Constantinescu), 1906. (21,5 x 13,5). 20 p. 25 bani. (II 6781)
Apărută tot fără menţiunea autorului.
19025. ~ Răscoalele ţărăneşti sfîrşite. Cauzele care le-au provocat. Îmbunătăţirile ce trebuesc aduse. Partea I-a. Cauzele care au provocat răscoalele. De Liviu D. Drăgoiescu, Colonel de artilerie, în retragere. Vechiu absolvent al şcoalei de aplicaţiune, de artilerie şi geniu din Belgia. Diplomat, în ştiinţele matematice şi physice al Universităţei libere din Bruxelles. Cavaler şi oficer a mai multor ordine. Craiova (Tip. Leg. de cărţi şi Secţia de cartonage N. I. Macavei), 1907. (20 x 13,5). 71 p. 1 leu. (II 22339)
Cuprinde, ca Anexe, patru conferinţe, cu caracter militar, ale autorului (p. 51-71).
19026. ~ *Suprafatiga şcolară în şcolile secundare (Lycee). Reformele de introdus, pentru a o înlătura, [190?]. (Drăgoiescu, p. 2)

Nu exista imagini
  1187) DRĂGOIU, IOAN (1878-1941)
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOIU, IOAN (1878-1941)
19027. ~ Septicemia hemoragică a calului (Pasteurellosa equina. Febra tifoidă). Teză pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Ioan Drăgoiu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Universala), 1903. (23 x 15,5). 60[-63] p.cu il. (Şcoala Superioară de Medicină-Veterinară, nr. 151) (II 147760)

În colaborare:
ATHANASIU, I. şi ~. Association des éléments conjonctifs élastiques... Paris, 1910.
~. Fiziologie animală. Bucureşti, 1914.
~. Die Wanderung des Fettes. Bonn, 1910.

Nu exista imagini
  1188) DRĂGOŞESCU, BASILIU
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOŞESCU, BASILIU
19028. ~ Extractu din Istoria Româniloru pentru usulu scoleloru primarie de ambele-sexe elaborată de Basiliu Dragosiescu, institutore de classea III in Ploesci. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1874. (20 x 12,5). 79 p. 60 bani. (I 380045)
19029. ~ Idem. Ed. II, revezută şi îndreptată. Ploesci, Librariu-editoriu G. Karjeanu (Typ. Ioan G. Costescu), 1875. (20 x 13). 79 p. 60 bani. (I 380046)
Editura, numai pe copertă.
19030. ~ *Idem. Ed. III revezutâ. Ploesci, Edit. Libr. G. Carjeanu (Typ. I. G. Costescu), 1877. 8°. 79 p. 60 bani. (RoL, 1(1877), nr. 83, aug. 23, p. 3: Bibliografie; BR, 1(1879), nr. 5, mai, p. 40).
19031. ~ *Idem, Ed. V, revezută şi îndreptată. Ploesci, Edit. Libr. române G. Cârjan, 1880. 12°. 88 p. 1 leu (RoL, 4(1880), nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie; BR, 2(1880), nr. 9, sept., p. 238).
19032. ~ Idem. Carte autorisată de onor. Ministeru, prin ordinulu nr. 2050 de la 22 Februarie 1879. Ed. VI revedută şi îndreptată. Ploeşti, Libraru-Editoru G. Carjanu (Typ. Progresulu), 1882. (20,5 x 12,5). 87 p. 70 bani. (II 164298)
19033. ~ Idem. Ed. VIII revezută şi ilustrată cu portretele celoru mai renumiţi Domnitori. Ploeşti, Libr. Edit. G. Carjeanu, 1885. (20,5 x 13). 100 p. cu il. 80 bani. (II 346194)

Nu exista imagini
  1189) DRĂGOŞESCU, BASILIU (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
DRĂGOŞESCU, BASILIU (1871-?)
19034. ~ Băile Populare, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Bucureşti (Tip.,l'Indépendance Roumaine), 1908. (24 x 16). 7 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţelor Medicale) (II 10650)
Descriere după copertă.
19035. ~ Călăuza dezinfecţiei cu aparatele întrebuinţate în serviciile sanitare ale porturilor şi frontierelor, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Bucureşti (Tip. Separanţa), 1912. (22,5 x 15). 24 p. cu il. (Extras din articolul: Organizarea sanitară a porturilor şi frontierelor în vederea apărărei contra holerei şi ciumei, publicat în Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar anii 1911-1912) (II 27579)
19036. ~ Conferinţe samaritene prelucrate după Dr. Fr. Esmarc, preşedintele Asociaţiunii Samaritene Germane, de Dr. B. Drăgoşescu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1909. (18,5 x 12,5). 89[-92] p. cu il. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr. 10) (I 21739)
19037. ~ Craniectomia temporară. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 25 Iunie 1898. De Basiliu Drăgoşescu, Intern al Spitalelor. Tipărită de Fundaţiunea universitară Carol I. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24,5 x 16,5). VIII, 149[-152] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 455) (II 413268)
19038. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (22,5 x 16). 1 f., 150 p. cu il. (Inst. de anatomie şi chirurgie) (II 532176)
19039. ~ Critica noilor procedee de Craniectomie temporară de Dr. B. Drăgoşescu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (24 x 16). 20 p. cu il. (II 413233)
Descriere după copertă.
19040. ~ Din ce este făcut corpul omului. Conferinţă ţinută la spitalul Cocioc, de Dr. B. Drăgoşescu. [Bucureşti, 1909]. (24 x 16). 16 p. cu il. (II 13703)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
19041. ~ Infirmeriile rurale, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl Sr. I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 8 p. cu il. (Extras din Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar) (II 13129)
19042. ~ Organizaţia sanitară a porturilor şi frontierelor în vederea apărărei contra holerei şi ciumei, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1912. (23 x 15,5). 48 p. cu il. (Extras din Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar, anul 1911) (II 27578)
19043. ~ Puţuri igienice [de Dr. B. Drăgoşescu]. [Bucureşti, 1909]. (24,5 x 16). 7 p. cu il. (II 15978)
Descriere după titlul de la începutul textului. Numele autorului menţionat la finalul textului (p. 7).
19044. ~ Relaţiunile medicilor sanitari cu poliţia judiciară [de Dr. B. Drăgoşescu]. [Bucureşti (Carol Göbl), 1909]. (23 x 16). 3 p. (II 15979)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, menţionat la p. 3. Loc şi tip., cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
19045. ~ Idem. Bucureşti (Tip. L'Indépendance Roumaine), 1909. (25 x 17). 4 p. (II 12793)
Descriere după copertă.
19046. ~ Reorganizarea serviciului asistenţei copiilor găsiţi, orfani şi săraci din Bucureşti, [de] Dr. V. Drăgoşescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (23 x 15,5). 14 p.cu il. (II 48227)
La finalul textului, semnează: "Dr. V. Drăgoşescu, Medic Comunal la serviciul de copii găsiţi" (p. 11).
19047. ~ Spitalele rurale, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Studiu de igienă aplicată. Bucureşti (Inst. De Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 68 p. cu il. (Extras din Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar, anul 1910-1911) (II 22467)
Descriere după copertă.
19048. ~ Spitalele Urbane, [de] Dr. B. Drăgoşescu. Studiu de igienă aplicată. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1911. (24 x 16,5). 32 p.cu il. (Extras din Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar, anul 1911) (II 29218)

În colaborare:
19049. ~ 18 Casuri de splenectomie de B. Drăgoşescu şi M. Cohn. Interni ai Serviciului [Bucureşti, 1897]. (22,5 x 15,5). 18 p. (II 260498)
Fără copertă. Descriere după titlul de la începutul textului.

Traduceri :
ESMARC, Fr. Catechismul primelor ajutoare în cazuri de accidente. Trad. de ~. Bucureşti, 1907 ; 1909 ; Ploeşti, 1913 ; 1915.

Nu exista imagini
  1190) DRĂGULĂNESCU, ALESSANDRU (?-1867?)
 • Opera
 • Imagini
DRĂGULĂNESCU, ALESSANDRU (?-1867?)
19050. ~ Dissertazione sul tema estratto a sorte Delle ernie addominali in genere e casi pratici. Presentati a pubblica discussione da Dragulanescu Alessandro da Buzeo (Romania), Già Allievo interno al corso pratico d'Ostetricia alla Pia Opera della Maternità di Torino Per essere dichiarato Dottore in Medicina, Chirurgia ed Ostetricia nel Regno d'Italia Addi 2 agosto 1867. Torino (Tip. Arnaldi), 1867. (26 x 19). 31 p. (Regio Ateneo Torinese) (II 37463)

Nu exista imagini