Bibliografia românească modernă

Autori - Litera D
  1) DABIJA, ALEXANDRU G. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
DABIJA, ALEXANDRU G. (1850-?)
16084. ~ Chestia ţărănească şi partidul liberal [de] Alexandru G. Dabija, avocat. Iaşi (Tip. Progresul), 1913. (23 x 15,5). 9 p. (II 33551)
16085. ~ Despre interpretarea legilor şi convenţiunilor în dreptul roman şi român. Tesa de licenţia susţinută de Alecsandru G. Dabija. Iassy (Tipografia Naţională), 1883. (21,5 x 14). 64 p. + erata. (Facultatea juridică Iassy). (BCU-Iaşi III B 13560)
16086. ~ Despre starea materială, fisică şi morală a săteanului de Alex. G. Dabija, Licenţiat în Drept, Iaşi (Tip. Curţei Regale: Pr. Th. Balassan), 1887. (20 x 13,5). 39 p. (II 260638)

Nu exista imagini
  2) DABIJA, G. A. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
DABIJA, G. A. (1872-?)
(Un Român)
16087. ~ Cadrilaterul Bulgar de Un Român [= Maiorul G. A. Dabija]. [Pe copertă: Ed. I]. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1913. (32 x 23,5). 4 f. + 195[-200] p. + 14 h. 10 lei. (III 32460)
Autorul, identificat după ed. II unde numele lui este menţionat.
16088. ~ Cadrilaterul Bulgar de Maiorul G. A. Dabija. Ed. II. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (32,5 x 24). 3 f. + 200[-204] p. + 15 h. 10 lei (II 200433)
Descriere după copertă.
16089. ~ Cîmpuri de tragere. De Căpitanul G. A. Dabija. [Pe copertă: cu 10 planşe]. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1908. (23,5 x 17). 92 p. + 10 pl. 4 lei. (II 7915)
16090. ~ Dresaj sau educaţiune? De căpitanul G. A. Dabija. Bucureşti (Tip. „Universala”, Iancu Ionescu), 1910. (24,5 x 16,5). 3 f. + 50 p. 1 leu. (II 16227)
16091. ~ Eserciţii pregătitoare de tragere de Căpitanul G. A. Dabija. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Eminescu”), 1908. (16 x 10). 46 p. (I 11531)
16092. ~ *Idem. Ed. II. 46 p. + 4 fig. Lei 0,40. (Dabija. Instrucţie, p. 4 cop.)
16093. ~ Idem. Ed. III, Bucureşti (Tip. „Universala”), 1914. (16,5 x 10). 44[-47] p. (I 42774)
16094. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. „Universala”), 1914. (16,5 x 10). 44[-47] p. (I 42783)
16095. ~ Instrucţia practică a companiei de infanterie De Căpitanul G. A. Dabija din Batalionul 9 Vânători. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (23 x 16,5). IX + 359 p. 1 h. (II 229281)
Lipsă coperta.
16096. ~ *Instrucţia practică de luptă a trăgătorului, şirului, grupei şi plotonului de Maior G. A. Dabija, 1909. 99 p. (Dabija. Instrucţie, p. 4 cop. ; ~ Program, p. 4 cop. ; ~ Cadrilaterul... p. 4 cop.)
16097. ~ Instrucţia practică de luptă a trăgătorului, şirului, grupei, plotonului, companiei şi batalionului [de] Căpitanul G. A. Dabijă. Cu o prefaţă de Domnul General M. Aslan. Tipărită cu aprobarea Statului major al armatei No. 3907 din 1908. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice „Eminescu”), 1909. (22,5 x 15). 4 f. + 207 p. + 1 h. 3 lei. (II 12812)
16098. ~ Idem [de] Maiorul G. A. Dabija. Ed. II. Tipărită de Ministerul de Răsboiu [...]. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1912. (23 x 16,5). 236 p. + 1 h. (II 29116)
16099. ~ Idem. Ed. III. 1912. (Dabija. Cadrilaterul, p. 4 cop.)
16100. ~ Metoda [Pe copertă: Practica] instrucţiei patrulelor mici de infanterie de Sublocotenentul Gh. Dabija din Batalionul IV Vânători. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1895. (17 x 11,5). 31 p. cu fig. + 1 f. plan. (I 411066)
16101~ Ofiţerul de infanterie în campanie [de] Colonel G. A. Dabija. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice "Universala"), 1916. (15,5 x 10). 80 p. (I 50444)
16102. ~ Practica tragerii infanteriei [de] Căpitanul G. A. Dabija. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1907. (23,5 x 16,5). 204 p. + 4 planşe şi 9 anexe [Atlas]. 3,50 lei. (II 7375)
16103. ~ Idem. Cu 8 anexe şi 4 planşe. Ed. II. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (24,5 x 16). 176 p. + 5 f. anexe + 4 pl. 3,50 lei. (II 9512)
16104. ~ Program general pentru instrucţia infanteriei. Tipărit cu aprobarea Statului Major al Armatei No. 4227/ 909 de căpitanul G. A. Dabija. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1910. (16 x 10,5). 174 p. (I 16666)
16105. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1910. (17,5 x 11). 174 p. 2 lei. (I 16667)
16106. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1914. (16 x 11). 180 p. (I 49535)
16107. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1914. (16 x 10,5). 180 p. (I 42813)
16108. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1918. (15,5 x 10). 214 p. (I 50445)
16109. ~ Program pentru instrucţia recruţilor. Tipărit cu aprobarea Statului Major al Armatei No. 4227/909 de Căpitanul G.A. Dabija. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1910. (16,5 x 10,5). 80 p. 1 leu. (I 16763)
16110. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1910. (16,5 x 10,5). 80 p. 1 leu. (I 16764)
16111. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1914. (16 x 10,5). 80 p. (I 42820)
16112. ~ Idem [de] Lt.-Colonel G.A. Dabija, Comandantul Batalionului 2 Vânători "Regina Elisabeta". Ed. IV. Bucureşti (Tip. "Universala" Iancu Ionescu), 1914. (16 x 10). 80 p. (I 42829)
16113. ~ Răsboiul Bulgaro-Turc din anul 1912-1913 [de] Lt. Colonel G. A. Dabija. (Cu 12 crochiuri şi 13 oleate). Bucureşti (Inst. Grafic „Universala”, I. Ionescu), 1914. (25 x 18). 4 f. + 313 p. + 25 h. (II 48531)

În colaborare:
16114. ~ Tracţiunea canină şi adaptarea ei la mitralierele infanteriei [de] Lt.-Colonel Gh. Dabija şi Locot. Al. Orăşanu din Batalionul II Vânători "Regina Elisabeta". Bucureşti (Inst. de Arte Grafice "Universala" Iancu Ionescu), 1916. (21,5 x 13,5). 54[-58] p. cu ilustr. + 4 pl. 2 lei. (II 46778)

Vezi şi:
CRĂINICEANU G-ral Gr. [şi] Căp. G. Dabija. Note asupra eserciţiilor de manevră... Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  3) DABIJA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
DABIJA, IOAN
16115. ~ File dureroase 1916-1918. Poezii de Ioan Dabija. Buzău (Tip. Luca I. Oprescu), [1918?]. (15 x 11,5). 60[-63] p. (I 55877)
Cuprinde poezii scrise pînă în martie 1918. Hîrtia de foarte proastă calitate este cea folosită în timpul războiului. Legal nr. 385/1920.

Nu exista imagini
  4) DABIJA, NECULAI (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
DABIJA, NECULAI (1851-?)
16116. ~ Parasitismul în febra tifoidă. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Neculai Dabija. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23,5 x 15,5). 94 p. cu ilustr. (Facultatea de Medicină în Bucuresci, nr. 121) (II 19349)

Nu exista imagini
  5) DAC
 • Opera
 • Imagini
DAC
Vezi: OLĂNESCU, GR. P.

Nu exista imagini
  6) DAC, SAMUEL
 • Opera
 • Imagini
DAC, SAMUEL
Traduceri:
• Poveşti populare grece, trad. de Samuel Dac. Galaţi, [1884].

Nu exista imagini
  7) Dacă vrei să ştii franţuzeşte
 • Opera
 • Imagini
Dacă vrei să ştii franţuzeşte
16117. • Dacă vrei să ştii franţuzeşte cumpără această carte căci cu această nouă metodă poci să înveţi franţuzeşte în cîte-va zile şi fără profesor. Bucuresci, [188...]. (16,5 x 12). 32 p. 50 bani. (I 411067)
Cu menţiunea: De vîndare la antiquaria „Labori”, la Pinath. Datat cu aproximaţie după celelalte broşuri scoase de I. Pinath.

Nu exista imagini
  8) Dacia sub Traian şi sub ceilalţi împăraţi romani
 • Opera
 • Imagini
Dacia sub Traian şi sub ceilalţi împăraţi romani
• Dacia sub Traian şi sub ceilalţi Împăraţi romani. Vezi: • Eroii noştri. Br. II: Dacia sub Traian... Orăştie, 1912.

Nu exista imagini
  9) DACCIADI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
DACCIADI, CONSTANTIN
16118. ~ Întîmpinare dată Ministerului Justiţiei asupra considerenţilor Domnului Ministru Damaskin Bojinkă în pricina akuzaţiei făcută de K. Dacciadi, în contra Domnului Dimitrie Ştefanov pentru un testament fals. Iassii (Tip. „Minervei”), 1860. (20 x 13). 23 p. (BCU-Iaşi II B 13941)
Cu alfabet de tranziţie.
16119. ~ Procesu judecătorescu. Reclamaţiea împuternicitului D. Iancu Ralet cătră Tribunalulu judecătorescu de Botoşani în contra averei răposatului Vornic Dimitrie Ralet. Publicaţii de K. Dacciadi. Iassii (Tip. lui H. Goldner), 1860. (18,5 x 11). 32 p. (BCU-Iaşi II B 13941)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  10) DACIANU, ION P. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
DACIANU, ION P. (1875-?)
16120. ~ Despre ministerul public. Introducere. Origina. Organisatiunea şi Atribuţiunile Ministerului Public. Posiţiuni. Tesa pentru licenţa. Susţinută la... 190... de Ion P. Dacianu. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1901. (22,5 x 15,5). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412843)

În colaborare:
CHRISTIDE, Dim. St. - Dacianu. 3 cuvîntări. [„Lumina lor” ţinută de Dacianu]. Caracal, 1910.

Nu exista imagini
  11) DACIU, I.
 • Opera
 • Imagini
DACIU, I.
16121. ~ Instrucţii vamale. Textilele animale şi vegetale şi recunoaşterea lor de I. Daciu. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1910. (18 x 11,5). 40 p. 1 leu. (I 20207)

Nu exista imagini
  12) DACUL
 • Opera
 • Imagini
DACUL
Vezi: CERNESCU, Gh. A.

Nu exista imagini
  13) DAFIN, IOAN I. (1876-1936)
 • Opera
 • Imagini
DAFIN, IOAN I. (1876-1936)
(Alexandrescu-Dafin, I. I.)
16122. ~ Dela alţii. [Versuri]. Reminiscenţe şi traduceri [de] Ioan Dafin. Iaşi, [1915]. (16,5 x 12). 64 p. 1,50 lei. (I 42748)
Anul pe verso p. de titlu. Cuprinde traduceri din: E. Grenier, Sully Prudhomme, Henri Murger, Andersen, Goethe, Victor Hugo, Edmond Rostand, R. Burns, Lamartine.
16123. ~ Fără noroc [de] Ion Dafin. Iaşi (Tip. „Evenimentului”), 1897. (16,5 x 12,5). 77[-79] p. 1 leu. (I 521125)
Cuprinde nuvele şi poiezii apărute în diferite reviste şi ziare literare.
16124. ~ Muncă şi distracţie. Fapte observate [de] Ion Dafin. Iaşi, 1914. (15,5 x 10). 30 p. (BCU-Iaşi I 19452)
Lipsă coperta.

Prefeţe:
EMINESCU, M. Poesii [Cu un cuvînt de I. I: Alexandrescu-Dafin]. Iaşi, 1896.

Nu exista imagini
  14) D'AI LUI ŢEPEŞ
 • Opera
 • Imagini
D'AI LUI ŢEPEŞ
Vezi: • La noi-ca la nimeni...! [De] D'ai lui Ţepeş. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  15) DAIRNVAELL, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
DAIRNVAELL, GEORGES
Vezi: KOGĂLINICEANU, MIHAIL

Nu exista imagini
  16) DAKOPULOS, K. D.
 • Opera
 • Imagini
DAKOPULOS, K. D.
16125. ~ Regele Sextu. Dramă originală în patru acte a D-lui C. D. Dacopulo. Tradusă de Menelaos Galatache. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (23 x 15). 55 p. 2 lei. (II 412353)

Nu exista imagini
  17) DALAMETRA, I. (?-1924)
 • Opera
 • Imagini
DALAMETRA, I. (?-1924)
16126. ~ Dicţionar Macedo-Român de I. Dalametra, Institutor în Caraferia (Vilaietul Salonic). Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice "Carol Göbl" S-r I. St. Rasidescu), 1906. (24 x 16). IX + 226 p. 2 lei. (II 3293)

Nu exista imagini
  18) DA LEZZE, DONADO
 • Opera
 • Imagini
DA LEZZE, DONADO
16127. ~ Historia turchesca (1300-1514) [de] Donado da Lezze. Publicată, adnotată, împreună cu o introducere de dr. I. Ursu, profesor suplinitor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti, Edit. Academiei Române (Inst. de Arte Grafice "Carol Göbl" S-r Ion St. Rasidescu), 1909 [Pe copertă: 1910]. (24,5 x 16,5). LX + 304 p. 5 lei. (II 16481)

Nu exista imagini
  19) DALLOCRIN
 • Opera
 • Imagini
DALLOCRIN
Vezi: OPREA DINU, NICOLAE (1877-1943)

Nu exista imagini
  20) DALMAN, G. H.
 • Opera
 • Imagini
DALMAN, G. H.
16128. ~ „Să nu fie ceartă!” O cuvântare de Prof. Dr. G. H. Dalman. Bucureşti, Edit. Societăţii de Cărţi Religioase (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1910]. (16,5 x 10,5). 15 p. (I 17831)

Nu exista imagini