Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  991) Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
• Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţeară. Vezi: BROCINER, I. B. Chestiunea Epitropielor... Galatz, 1892.

Nu exista imagini
  992) Chestiunea evreilor pământeni
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea evreilor pământeni
• Chestiunea evreilor pămenteni. Vezi: BROCINER, J. B. Chestiunea evreilor pămenteni. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  993) Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
• Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire. Vezi: • Moţiunea nerevisioniştilor în cestiunea israelita şi cele trei discursuri... Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  994) Chestiunea locuinţelor economice...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea locuinţelor economice...
• Chestiunea locuinţelor economice... Vezi: IOACHIMESCU, ANDREI G. Chestiunea locuinţelor economice... Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  995) Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
• Chestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite Vezi: GRAMA. AL. ş.a. Cestiuni... Blaj, 1893.

Nu exista imagini
  996) Chestiunea proprietăţii de moşie în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii de moşie în România
• Cestiunea proprietăţii de moşia în România. Vezi: OPRAN, PETRU. Cestiunea proprietăţii... Craiova, 1881.

Chestiunea proprietăţii din Dobrogea
• Chestiunea proprietăţii din Dobrogea. Vezi: SARRY, CONST. N. Chestiunea proprietăţii... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  997) Chestiunea unirii la Constantinopole
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea unirii la Constantinopole
• Cestiunea unirii la Constantinopole, de D. B. Vezi: BOLINTINEANU, D.

Nu exista imagini
  998) Chestia şcolilor israelite...
 • Opera
 • Imagini
Chestia şcolilor israelite...
• Chestia scoalelor israelite... de E.S., 1878. Vezi: SCHWARZFELD, ELIAS.

Nu exista imagini
  999) Chestiunea apei în Capitală
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea apei în Capitală
12112 • Chestiunea apei în Capitală. Proectul Radu şi apa ce ne va da. Bucuresci (Tipo-Litografia şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (23 x 15). 112 p. (Extras din "Drapelul", pe sept. şi oct. 1898) (II 75363)

Nu exista imagini
  1000) Chestia berii
 • Opera
 • Imagini
Chestia berii
12113 • Chestia berei. Interview cu D-l. Profesor Dr. A. Zacharia, dela Universitatea din Bucureşti. Raportul D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu, către Adunarea Deputaţilor. Scrisoare deschisă D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu din partea D-lui Prof. N. Basilescu. Tabloul producţiunei şi taxaţiunei mondiale a Berei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (23,5 x 16,5). 15 p. (II 16913)

Nu exista imagini