Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  981) CHESCA, IERONIM I.
 • Opera
 • Imagini
CHESCA, IERONIM I.
12105. ~ Câteva poveţe pentru sprijinirea şi întărirea credinţei noastre creştine ortodoxe de Monahul Ieronim I. Chesca din Mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău. Buzău (Impr. Alessandru Georgescu), 1908. (19 x 11,5). 32 p. (I 10459)
Pe copertă, titlul: "Cerere adresată către Poporani şi către D-nii Miniştri pentru Sprijinirea şi întărirea credinţei".

Nu exista imagini
  982) CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)
12106. ~ *Câteva cuvinte asupra fimozei şi tratamentul ei. Memoriu de medic de regiment cl. I. Bucureşti, [188?]. 8°. 34 p. (Crainicianu, p. 146)
12107. ~ Cursul de Hygienă predat de Dr. Chesim, profesor. 1894. [Bucureşti] (Autogr. Şcólei Speciale de Artilerie şi Geniu), [1894]. (25 x 20). 1 f., 151, IV p. 1,50 lei. (Şcóla Specială de Artilerie şi Geniu) (II 254754)
Curs litografiat.
12108. ~ Despre tratamentul pleuresiei purulente. Thesa pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută în... Iulie 1879 de Bogdan H. Chessym; Baccalaureat în littere şi sciinţe, Doctor în medicină şi chirurgie, vechiu extern al Spital. din Bucuresci, Medalia Virtutea Militară, Cavaler al ordinului St. Stanislau, Membru al mal multor Societăţi şi fost Medic de Division în al IV Regiment d’Artillerie. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23,5 x 16). 84. p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 67) (II 17152)

Nu exista imagini
  983) CHESTERFIELD, lord
 • Opera
 • Imagini
CHESTERFIELD, lord
12109. ~ Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soţietate. [The Oeconomy of Human Life de] Lord Chesterfield. Acum întâia oară tălmăcit Rumâneşte din cel Franţuzesc de Iancu Buznea. Cu a căruia cheltuială sau şi tipărit. Iaşii (Typografia sf. Mitropolii), 1834. (19 x 14). 4 f., 45[-48] p. (I 371090)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat după prefaţa traducerii apărută în 1835.
12110. ~ Idem. Iaşii, Edit. Sar. C. Brăescu (Tip. Buciumului Romanu), 1853. (17 x 10). 1 f., II, 1 f., 89 p. (I 182021)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 77-89: "lista abonaţilor". "Precuvîntare" de Costin Brăescu.
12111. ~ Filosoful Indian sau Mijlocul de a trăi mai fericit în soţietate, [de Hesterfield]. Cuprins într-un mic număr din cele mai alese învăţături ale moralului, culese de un Vechiu Bramin şi Rumânite, de Un Şcolar de Sf. Sava [=D. Jianu]. [Bucureşti], 1835. (16 x 10). 69[-72] p. (I 61316)
Cu caractere chirilice. Autorul şi traducătorul, menţionaţi în prefaţă (p. 4). Lipsă coperta. Cu un cuvînt de Nae Rudeanu, care se obligă să suporte cheltuiala tipăririi.

Nu exista imagini
  984) Chestiunea bisericeasca în Bucovina
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea bisericeasca în Bucovina
• Chestiunea bisericeasca în Bucovina. Vezi: STEFANELLI, T. V. Chestiunea bisericească... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  985) Chestiunea Creditului funciar rural
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Creditului funciar rural
• Chestiunea Creditului funciar rural. Vezi: • Creditul funciar rural. Chestiunea Creditului... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  986) Chestiunea dinastică în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea dinastică în România
• Chestiunea dinastică în România. Vezi: VENTURA, GR. Cestiunea dinastică... Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  987) Chestia domeniului Tîrgului-Ocna
 • Opera
 • Imagini
Chestia domeniului Tîrgului-Ocna
• Chestia domeniului Tîrgului-Ocna. Vezi: SION, G. Chestia domeniului... Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  988) Chestia Orientului
 • Opera
 • Imagini
Chestia Orientului
•. Chestia Orientului. Vezi: DUCA, I. G. Chestia Orientului. Bucureşti, 1902

Nu exista imagini
  989) Chestia tunelului de la Bereşti
 • Opera
 • Imagini
Chestia tunelului de la Bereşti
• Chestia tunelului de la Bereşti. Vezi: DIRECŢIUNEA Serviciului de Poduri şi Şosele. Chestia tunelului de la Bereşti. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  990) Chestiunea drumului de fier
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea drumului de fier
• Chestiunea drumului de fier. Vezi: HOISTY, PAUL. Cestiunea drumului de fier... plănuit dela Beclean... Budapesta, 1904.

Nu exista imagini