Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  971) Chemins de fer secondaires en Roumanie
 • Opera
 • Imagini
Chemins de fer secondaires en Roumanie
• Chemins de fer secondaires en Roumanie. Vezi: CUCU STAROSTESCU, N. Chemins de fer secondaires... Bucarest, 1901.

Nu exista imagini
  972) CHENDI, ILARIE (1871-1913)
 • Opera
 • Imagini
CHENDI, ILARIE (1871-1913)
12076. ~ Foiletoane, [de] Ilarie Chendi. Bucureşti Minerva: Inst. de Arte grafice şi Editură, 1904. (19,5 x 12,5). 2 f., 244 p. 2,50 lei. (I 116665)
12077. ~ Fragmente. Informaţiuni literare, [de] I. Chendi. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1905. (19 x 13). XIV p., 1 f, 246 p. 2,50 lei. (I 402)
12078. ~ Impresii, [de] Il. Chendi. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1908. (19 x 12). 284 p. [imprimat greşit: 184]. (I 8947)
12079. ~ Începuturile ziaristicei noastre (1789-1795), de Ilarie Chendi. Orăştie (Minerva, Inst. tipografic), 1900. (23 x 15,5). 35 p. (Reproducere din Tribuna Poporului) (II 117151)
12080. ~ Hoвата ромынска литература (писмо отъ. Букурещъ), (отъ) Иларие Кенди. [Sofia, 1907]. (24 x 16,5). p. 258-265. (Extras din rev. "Мисьлъ.", XVII, кн. IV-V) (II 7890)
Fals extras.
12081. ~ Portrete Literare, de Il. Chendi. Bucureşti Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (15,5 x 11). 112 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 627) (I 24734)
Datat după: Chendi, p. 591.
12082. ~ Preludii, [de] Il. Chendi. Articole şi cercetări literare. Bucureşti, Edit. rev. Semănătorul, Minerva Inst. de Arte grafice şi Editură, 1903. (19,5 x 13). 1 f., 209[-212] p. 2,50 lei. (I 116651)
12083. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Minerva, 1905. (19,5 x 13). 2 f., 209[-211] p. 2,50 lei. (I 116670)
12084. ~ S-au dus în tară. Novelă originală, de Ilarie Chendi. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1893. (16 x 11). 36 p. 15 cr.v.a. (BCU-ClN 98709)
La p. 36, menţiunea: "Venitul curat este destinat pentru fondul Societăţii de lectură Andrei Şaguna din Sibiiu". Lipsă coperta.
12085. ~ Zece ani de mişcare literară în Transilvania 1890-1900. Material critic de Il. Chendi. Oradea-Mare (Tip. Iosif Lang), 1901. (20 x 12,5). 76 p. (Reproducere din revista Familia) (I 116684)
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Opere complete. Teatru IV. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
~. Poezii alese. Pref. de ~. Sibiiu, 1908.
~. Scrisori. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1904.
BIANU, I. Momente culturale. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
CREANGĂ, I. Opere complete. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1902 ; ed. II, 1906 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1915 ; ed. V, 1916.
EMINESCU, M. Opere complete, I. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
~. Poezii postume. Ed. de ~. Bucureşti, 1905 ; 1908.
• Fabule alese. Pref. de ~. Sibiiu, 1909.
IBSEN. H. Ziua învierii. Trad. de ~ ş.a. Orăştie, 1900; Bucureşti, 1909.
MUMULEANU ş.a. Scrieri alese. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
NEGRUZZI, C. Opere complete. Vol. I. Proză. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1916.
ODOBESCU, AL. Opere complete. Vol. I. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1906 ; ed. II, 1915.
SUDERMANN, H. Ioan Botezătorul. Pref. şi trad. de ~ ş.a. Ed. I. Orăştie, 1901 ; ed. II, Bucureşti, 1911.
Vezi de asemenea:
• Prinos lui D. A. STURDZA... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  973) CHÉNIER, ANDRÉ
 • Opera
 • Imagini
CHÉNIER, ANDRÉ
12086. ~ Oaristys. Bucolică, după Teocrit, [de] André Chénier. Traducere din franţuzeşte de Mihail Iorgulescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (17 x 10,5). 13 p. 15 bani. (Biblioteca teatrală, III) (I 20174)
Vezi de asemenea:
NAUM, A. Traduceri. Iassii, 1875 ; 1904.

Nu exista imagini
  974) CHEREACHEZ, THEODOR (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHEREACHEZ, THEODOR (1878-?)
12087. ~ Fidejussiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă de Theodor Chereachez. Piteşti (Tipo-Lit. Transilvania, Iosif I. Şreier), 1905. (23 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3804)

Nu exista imagini
  975) CHERESTEŞIU, VICTOR (1895-1971)
 • Opera
 • Imagini
CHERESTEŞIU, VICTOR (1895-1971)
12088. ~ A magyarországi román sajtó politikai vezéreszméi és munkája a szabadságharc ellötti évtizedben. (Adalékok az erdélyi román intelligentia, kivált Bariţiu György politikai gondolkozásának jellemzésére). Irta: Cheresteşiu Viktor. Budapest (Donáth és Vágó Könyvnyomdája), 1917. (23 x 15). 46 p. (II 352478)

Nu exista imagini
  976) CHERNBACH
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH
Vezi şi KERNBACH

Nu exista imagini
  977) CHERNBACH, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH, NICOLAE
12089. ~ Des asiles ou stations climatériques pour les tuberculeux comme meilleur moyen de leur traitement rationnel et la plus sure prophylaxie pour enrayer l’extension de ce fléau par le Dr. Nicolas Cherenbach[!], Médecin des hôpitaux civils de Bucharest, Chef du bureau statistique des hôpitaux. Paris (Henri Jouve, Impr. des Écoles), 1889. (23,5 x 16,5). 8 p. (II 52112)
12090. ~ Idem, par le Dr. Nicolas Chernbach. Ancien Médecin en chef des hôpitaux de Bucarest, Référendaire statistique des hôpitaux. Approuvé par le Congrès International d’Hygiène et de Démograyphie. II-ème éd. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), 1915. (22,5 x 15,5). 8 p. 1,50 fr. (II 412747)
12091. ~ *Consideraţiuni asupra micşiorării temperaturei în morbe, brosiura ilustrată cu mai multe curbe thermo-graphice, de Dr. N. G. Chernbach. Bucureşti, [1870]. (F, 7(1871), nr. 9, febr. 28/mart. 12, p. 118: Literatură şi arte; Crainicianu, p. 42).
12092. ~ Despre typhusul exanthematic şi în special typhusul exantematic din spitalele din Bucuresci. Memoriu pentru concursul de medic primar de spitale presentat şi susţinut de Dr. N. G. Chernbach, Vechiu medic al spitalelor Eforiei. Bucureşti (Impr. C. P. Conduratu), 1878. (23 x 14,5). 86 p. (II 412746)
12093. ~ Lacul Techir-Ghiol sau Tiizla-Ghiol (Dobrogea) şi sanatoriu maritim pentru scrofuloşi de la Techir-Ghiol de Dr. N. G. Chernbach, Medic primar al spitalelor. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (22,5 x 15). 13[-16] p., 1 h. (Eforia Spitalelor Civile) (II 63518)
12094. ~ Quelques réflexions sur l’abaissement de la température dans les maladies. Thèse présentée à la Faculté de Médecine de Strasbourg et soutenue publiquement, le 24 Mars 1869, pour obtenir le grade de docteur en médecine, par Nicolas Guillaume Chernbach de Tecuci, Principautés Unies (Roumanie). Strasbourg (Impr. de J. H. Ed. Heitz), 1869. (26,5 x 20,5). 2 f., 29 p., 1 tab. (Faculté de Médecine de Strasbourg. 3-e Série, nr. 189) (II 21860)
12095. ~ Spitalele maritime şi spitalul maritim sau sanatoriu pentru copii scrofuloşi de la Tichir-Ghiol[!] (Dobrogea), de Dr. N. G. Chernbach, Medic-Primar al Spitalelor, Specialist pentru bólele de copii. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (24,5 x 16). 13 p., 1 pl., 1 h. (II 63627)

Nu exista imagini
  978) CHERNBACH, RADU (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH, RADU (1865-?)
12096. ~ Angiom enorm al pavilionului urechei stângi, [de] Dr. Radu Chernbach. Hemoragie abondantă. Legătura arterei carotide primitive stângi. Vindecarea complectă. Legătura carotidei ca mijloc preventiv al hemoragielor cerebrale. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (24,5 x 17). 5 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 9, mai 1905) (II 1478)
12097. ~ Anomaliele musculare în general şi în special acele găsite la om în Sala de Disecţie a Facultăţei de Medicină din Bucuresci în cursul anilor 1889-1891. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie de Radu Chernbach, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Intern al spitalelor civile. Fost preparator al Cursului de Anatomie. Prosector al Facultăţei de medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Academiei), 1891. (23 x 16). 80 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 260) (II 412745)
12098. ~ Cercetări asupra scafoidului mânei cu consideraţii asupra formei sale evolutive, de D-rul Radu Chernbah[!], şeful lucrărilor de anatomie. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (25,5 x 17). 14 p. (Lucrări ale sălii de disecţii a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, publicate sub direcţia d-lui Prof. Petrini Paul) (Extras din "România medicală") (II 76587)
12099. ~ Câteva consideraţiuni asupra consultaţielor pentru ambulanţi la spitale, [de] Dr. Radu Chernbach. Bucureşti (Tip. Universală), 1909. (23 x 16). 15 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 17 din 1 sept. 1909) (II 15864)
12100. ~ Câteva scurte observaţii practice asupra serviciului de spital comun general de provincie cu un singur serviciu, de Dr. Radu Chernbach. [Bucureşti] (Tip. Universală, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 11 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 24 din 15 dec. 1910) (II 22491)
12101. ~ Contribuţii la studiul venelor membrului superior. Vena dorsală superficială a antebraţului. Memoriu pentru concursul de şef al lucrărilor anatomice la Facultatea de Medicină din Bucureşti, de Radu Chernbach, Doctor în medicină şi hirurgie, vechiu prosector, şef al lucrărilor anatomice la facultatea de medicină din Bucureşti. Desenul după natură de N. Minovici. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (28 x 19). IX-30 p. cu il., 1 f. pl. (II 76613)
12102. ~ Febra tifoidă din Huşi şi în Spitalul din Huşi în anul 1915, de Doctorul R. Chernbah, Vechiu medic de spital de provincie. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala Iancu Ionescu), 1916. (24,5 x 17). 11 p. (II 50362)
12103. ~ *Scurt memoriu asupra modificării actualei legi sanitare în ceeace priveşte spitalele cu fonduri de binefaceri, comunale şi judeţe, [189?]. (Crăinicianu, p. 145)

Nu exista imagini
  979) CHESARIE RĂZMERIŢĂ, episcop
 • Opera
 • Imagini
CHESARIE RĂZMERIŢĂ, episcop
Vezi: RĂZMERIŢĂ, CHESARIE

Nu exista imagini
  980) CHESARIE, episcop al Buzăului (1784-1846)
 • Opera
 • Imagini
CHESARIE, episcop al Buzăului (1784-1846)
(CONSTANTIN CĂPĂŢINĂ)
12104. ~ Scrisoarea episcopului Kesarie al Buzeului către tinerii seminarişti, adunaţi pentru deschiderea Seminariului la 15 August, 1836, de Înalt prea Sânţitul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei D. D. Iosif Naniescu. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1893. (22,5 x 16). 7 p. (II 75814)
Copie după original dat spre tipărire de Mitropolitul Naniescu.
Vezi de asemenea:
• Colecţie de Nuvele Istorice şi diferite discursuri. Buzeu, 1898.

Nu exista imagini