Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  961) CHEBAP, GR. GH. (1870-1946)
 • Opera
 • Imagini
CHEBAP, GR. GH. (1870-1946)
12061. ~ Regimul legei rurale din 1864 în efectele lui asupra economiei rurale şi starei generale a ţăranului. Teză pentru licenţă de Gr. Gh. Chebap. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (25 x 17,5). 87, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 93803)

Nu exista imagini
  962) CHEBAPCI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CHEBAPCI, DIMITRIE
12062. ~ Istoria critică a Românilor de Dimitrie Chebapci. Bucuresci (Noua Tip. Naţionale, Propr. M. H. Jecu), 1881. (20,5 x 12,5). 291[-293] p. (BCU-Iaşi III 8989)
Lipsă coperta.
12063. ~ Tratat teoretic şi practic de Procedură civilă cuprindând Legea judecătoriilor de pace, Acţiunile posesorie, Acţiunea de revendicare, Regulamentul de hotarnicii, Legea de expropiere pentru causa de utilitate publică. De Dimitrie Chebapci, Doctor în drept, Avocat. Vol. I. Bucureşti (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 14,5). 2 f., 407[-410] p., 1 pl. (I 176632)
12063a. ~ Idem. Vol. II. Despre execuţiunea silită. Bucuresci (Tip. Nouă, Grigore Panaitescu), 1896. (20 x 14,5). 2 f., 397[-399] p.
12063b. ~ Idem. Vol III. Despre execuţiunea silită, imobiliară. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1897. (20 x 15,5). 2 f., 441 p.
12063c. ~ Idem. Vol. IV. cuprinzând competinţa, cereri, citaţiuni, escepţiuni şi sentinţe. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1898. (20 x 15,5). 2 f., 481[-483] p.
12063d. ~ Idem. Vol. V cuprinzend Art. 138-288. Desdaunări şi cheltueli; Hotărîrile date în lipsă şi oposiţiuni; Procedurile preparatorie şi probatorie în general: verificarea scriptelor, cercetarea prin martori, esperţi, cercetări în faţa locului, interogator, jurămînt, cererea reconvenţională, intervenţiune, suspensiune, peremtiune şi începerea judecăţilor. Regulare de competinţa, trimiterea la un alt tribunal, recu-saţiune. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1898. (20 x 15). 2 f., 400 p.
Prefeţe:
MOSCHUNA, SEVER. A. Legea judecătoriilor de ocóle. Pref. de ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  963) CHEFNER, FILIP
 • Opera
 • Imagini
CHEFNER, FILIP
Prefeţe:
ZOSMER, B. Instituţiunea divorţului în dreptul ebraic. Pref. de ~. Galaţi, 1915.

Nu exista imagini
  964) CHEIANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHEIANU, ŞTEFAN
Vezi: IONESCU-CHEIANU, ŞTEFAN

Nu exista imagini
  965) CHELARIU, GEORGE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CHELARIU, GEORGE (1855-?)
12064. ~ *Catechism de mijloc de George Chelariu. Ed. XIII. Gherla (Tipografia diecesana), 1901. 8°. 87 p. 40 fil. (Tr. 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901)
12065. ~ Curs elementar de botanică şi zoologie pentru clasele inferióre ale şcólelor medii de George Chelariu, profesor şi diriginte la scóla reală. Partea I-II. Braşov, Edit. şi Tipariul Tip. Ciurcu & Comp., 1901. (23 x 15,5). IV, 224 p. cu il. 2,60 cor. (I); IV, 188 p. cu il. 2 cor. (II) (Ediţiunea ajutorată de fondul Coresi, Braşov, Op. 6 şi 10) (II 65841)
12066. ~ Idem. Ed. II. Partea I-II. Manual aprobat de Înalt. Ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub Nr. 6717 din 23 Ianuarie 1913 în ediţia II, pe seama şcoalelor medii cu limba de. propunere românească. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913-1916. (23,5 x 16). 192 p. cu il. 2,80 K.(I); (BCU-ClN 165053); 172 p. cu il. 3,40 K. (II) (Astra-S 18767)
Reproduce prefaţa ed. I (oct. 1901).
12067. ~ *Istoria naturală pentru şcoalele poporale, scrisă după cel mai nou plan de învăţământ, cu ilustraţiuni, de G. Chelariu, profesor. Manual aprobat de înalt. Ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub nr. 107467 din 27 Iunie 1913 pe seama şcoalelor poporale elementare cu limba de propunere română. Braşov, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu, [1913]. 153 p. 76 fil. (pentru cl. V şi VI poporală) (Drap, 13(1913), nr. 110, oct. 3/16, p. 3: Bibliogr. ; Uni, 23(1913), nr. 80, aug. 12, p. 7 ; FD, 28(1913), nr. 31, iul. 7, p. 6: Bibliografie).

Nu exista imagini
  966) CHELARU, GH. I. (1872-1945)
 • Opera
 • Imagini
CHELARU, GH. I. (1872-1945)
12068. ~ Carte de limba română (Cetire, compunere, gramatică), pentru clasa I a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare lucrată în conformitate cu programa analitică din 1903 după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, profesor de limba română la Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român şi la Liceul Lazăr din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1909. (20,5 x 13). XV, 200 p. 1,60 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 16103)
12069. ~ Idem, pentru clasa II a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare şi clasa I a seminariilor întocmită în conformitate cu programele în vigoare după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, profesor[...]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1909. (20 x 13). XXIV, 334 p., 1 f. erata. 2,10 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 16104)
12070. ~ Idem. (Cetire, compunere, sintaxă) pentru clasa III a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. Întocmită în conformitate cu programele în vigoare după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, Profesor [...]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (20 x 13,5). XVIII, 387 p. 3,75 lei. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 32571)
12071. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1915. (22 x 15). XVIII, 387 p. 3,75 lei. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 41786)
În colaborare:
DULFU, P. ş.a. Carte de citire, div. II rur., an I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1912 ; div. III rur., an. II ; ed. II, 1916.
~. Carte de exerciţii gramaticale, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. IV, 1907; ed. V, [190?].
~. Idem, cl. III prim. urb. *Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1907 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, [191?] ; ed. VIII, 1914.
~. Idem, cl. IV prim. urb., ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1907 ; ed. III, 1908 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, [191?] ; ed. VII, [191?]; ed. X, 1916.
~. Idem, div. II rur. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909.
~. Idem, div. III rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1907 ; ed. IV, 1908 ; ed. V, 1908 ; ed. VII, 1909 ; ed. VIII, 1910 ; ed. IX, 1911.
~. Poveşti alese. Bucureşti, 1915.
~. Snoave alese. Bucureşti, 1913

Nu exista imagini
  967) CHELARU, MANEA I. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CHELARU, MANEA I. (1882-?)
12072. ~ Radioterapia în adenitele tuberculoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 30 Mai 1912 de Manea I. Chelaru. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 16). 54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1235) (II 27759)

Nu exista imagini
  968) CHELĂRESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
CHELĂRESCU, GEORGE C.
12073. ~ Principiul separaţiunei puterilor. Teză de licenţă susţinută de George C. Chelărescu. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (23,5 x 16). 34 p. (Scoală Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 5432)

Nu exista imagini
  969) Chelnerul iscusit
 • Opera
 • Imagini
Chelnerul iscusit
12074.• Chelnerul iscusit. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23,5 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 42) (II 58488)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  970) Chemarea preoţimii noastre
 • Opera
 • Imagini
Chemarea preoţimii noastre
12075. • Chemarea preoţimii noastre. [Pe copertă şi: Consideraţii de actualitate, de mai mulţi]. Sibiiu (Tipografia Archidiecezana), 1912 [pe copertă: 1913]. (20 x 13). 72 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 4) (I 174692)
Cuprinde: "Prefaţă de N. B. [dr N. Bălan]; Probleme actuale pentru cultura preoţimii noastre de dr. N. Bălan; Păreri din mijlocul societăţii laice despre chemarea preotului, de Arhim. I. Scriban; Chemarea clerului, de I. Beleuţă, după R. F. Guettée; Cultura teologică a clerului, de dr. Vasile Găină".

Nu exista imagini
  971) Chemins de fer secondaires en Roumanie
 • Opera
 • Imagini
Chemins de fer secondaires en Roumanie
• Chemins de fer secondaires en Roumanie. Vezi: CUCU STAROSTESCU, N. Chemins de fer secondaires... Bucarest, 1901.

Nu exista imagini
  972) CHENDI, ILARIE (1871-1913)
 • Opera
 • Imagini
CHENDI, ILARIE (1871-1913)
12076. ~ Foiletoane, [de] Ilarie Chendi. Bucureşti Minerva: Inst. de Arte grafice şi Editură, 1904. (19,5 x 12,5). 2 f., 244 p. 2,50 lei. (I 116665)
12077. ~ Fragmente. Informaţiuni literare, [de] I. Chendi. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1905. (19 x 13). XIV p., 1 f, 246 p. 2,50 lei. (I 402)
12078. ~ Impresii, [de] Il. Chendi. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1908. (19 x 12). 284 p. [imprimat greşit: 184]. (I 8947)
12079. ~ Începuturile ziaristicei noastre (1789-1795), de Ilarie Chendi. Orăştie (Minerva, Inst. tipografic), 1900. (23 x 15,5). 35 p. (Reproducere din Tribuna Poporului) (II 117151)
12080. ~ Hoвата ромынска литература (писмо отъ. Букурещъ), (отъ) Иларие Кенди. [Sofia, 1907]. (24 x 16,5). p. 258-265. (Extras din rev. "Мисьлъ.", XVII, кн. IV-V) (II 7890)
Fals extras.
12081. ~ Portrete Literare, de Il. Chendi. Bucureşti Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (15,5 x 11). 112 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 627) (I 24734)
Datat după: Chendi, p. 591.
12082. ~ Preludii, [de] Il. Chendi. Articole şi cercetări literare. Bucureşti, Edit. rev. Semănătorul, Minerva Inst. de Arte grafice şi Editură, 1903. (19,5 x 13). 1 f., 209[-212] p. 2,50 lei. (I 116651)
12083. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Minerva, 1905. (19,5 x 13). 2 f., 209[-211] p. 2,50 lei. (I 116670)
12084. ~ S-au dus în tară. Novelă originală, de Ilarie Chendi. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1893. (16 x 11). 36 p. 15 cr.v.a. (BCU-ClN 98709)
La p. 36, menţiunea: "Venitul curat este destinat pentru fondul Societăţii de lectură Andrei Şaguna din Sibiiu". Lipsă coperta.
12085. ~ Zece ani de mişcare literară în Transilvania 1890-1900. Material critic de Il. Chendi. Oradea-Mare (Tip. Iosif Lang), 1901. (20 x 12,5). 76 p. (Reproducere din revista Familia) (I 116684)
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Opere complete. Teatru IV. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
~. Poezii alese. Pref. de ~. Sibiiu, 1908.
~. Scrisori. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1904.
BIANU, I. Momente culturale. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
CREANGĂ, I. Opere complete. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1902 ; ed. II, 1906 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1915 ; ed. V, 1916.
EMINESCU, M. Opere complete, I. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
~. Poezii postume. Ed. de ~. Bucureşti, 1905 ; 1908.
• Fabule alese. Pref. de ~. Sibiiu, 1909.
IBSEN. H. Ziua învierii. Trad. de ~ ş.a. Orăştie, 1900; Bucureşti, 1909.
MUMULEANU ş.a. Scrieri alese. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
NEGRUZZI, C. Opere complete. Vol. I. Proză. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1916.
ODOBESCU, AL. Opere complete. Vol. I. Pref. de ~ ş.a. Bucureşti, 1906 ; ed. II, 1915.
SUDERMANN, H. Ioan Botezătorul. Pref. şi trad. de ~ ş.a. Ed. I. Orăştie, 1901 ; ed. II, Bucureşti, 1911.
Vezi de asemenea:
• Prinos lui D. A. STURDZA... Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  973) CHÉNIER, ANDRÉ
 • Opera
 • Imagini
CHÉNIER, ANDRÉ
12086. ~ Oaristys. Bucolică, după Teocrit, [de] André Chénier. Traducere din franţuzeşte de Mihail Iorgulescu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (17 x 10,5). 13 p. 15 bani. (Biblioteca teatrală, III) (I 20174)
Vezi de asemenea:
NAUM, A. Traduceri. Iassii, 1875 ; 1904.

Nu exista imagini
  974) CHEREACHEZ, THEODOR (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHEREACHEZ, THEODOR (1878-?)
12087. ~ Fidejussiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă de Theodor Chereachez. Piteşti (Tipo-Lit. Transilvania, Iosif I. Şreier), 1905. (23 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3804)

Nu exista imagini
  975) CHERESTEŞIU, VICTOR (1895-1971)
 • Opera
 • Imagini
CHERESTEŞIU, VICTOR (1895-1971)
12088. ~ A magyarországi román sajtó politikai vezéreszméi és munkája a szabadságharc ellötti évtizedben. (Adalékok az erdélyi román intelligentia, kivált Bariţiu György politikai gondolkozásának jellemzésére). Irta: Cheresteşiu Viktor. Budapest (Donáth és Vágó Könyvnyomdája), 1917. (23 x 15). 46 p. (II 352478)

Nu exista imagini
  976) CHERNBACH
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH
Vezi şi KERNBACH

Nu exista imagini
  977) CHERNBACH, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH, NICOLAE
12089. ~ Des asiles ou stations climatériques pour les tuberculeux comme meilleur moyen de leur traitement rationnel et la plus sure prophylaxie pour enrayer l’extension de ce fléau par le Dr. Nicolas Cherenbach[!], Médecin des hôpitaux civils de Bucharest, Chef du bureau statistique des hôpitaux. Paris (Henri Jouve, Impr. des Écoles), 1889. (23,5 x 16,5). 8 p. (II 52112)
12090. ~ Idem, par le Dr. Nicolas Chernbach. Ancien Médecin en chef des hôpitaux de Bucarest, Référendaire statistique des hôpitaux. Approuvé par le Congrès International d’Hygiène et de Démograyphie. II-ème éd. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), 1915. (22,5 x 15,5). 8 p. 1,50 fr. (II 412747)
12091. ~ *Consideraţiuni asupra micşiorării temperaturei în morbe, brosiura ilustrată cu mai multe curbe thermo-graphice, de Dr. N. G. Chernbach. Bucureşti, [1870]. (F, 7(1871), nr. 9, febr. 28/mart. 12, p. 118: Literatură şi arte; Crainicianu, p. 42).
12092. ~ Despre typhusul exanthematic şi în special typhusul exantematic din spitalele din Bucuresci. Memoriu pentru concursul de medic primar de spitale presentat şi susţinut de Dr. N. G. Chernbach, Vechiu medic al spitalelor Eforiei. Bucureşti (Impr. C. P. Conduratu), 1878. (23 x 14,5). 86 p. (II 412746)
12093. ~ Lacul Techir-Ghiol sau Tiizla-Ghiol (Dobrogea) şi sanatoriu maritim pentru scrofuloşi de la Techir-Ghiol de Dr. N. G. Chernbach, Medic primar al spitalelor. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (22,5 x 15). 13[-16] p., 1 h. (Eforia Spitalelor Civile) (II 63518)
12094. ~ Quelques réflexions sur l’abaissement de la température dans les maladies. Thèse présentée à la Faculté de Médecine de Strasbourg et soutenue publiquement, le 24 Mars 1869, pour obtenir le grade de docteur en médecine, par Nicolas Guillaume Chernbach de Tecuci, Principautés Unies (Roumanie). Strasbourg (Impr. de J. H. Ed. Heitz), 1869. (26,5 x 20,5). 2 f., 29 p., 1 tab. (Faculté de Médecine de Strasbourg. 3-e Série, nr. 189) (II 21860)
12095. ~ Spitalele maritime şi spitalul maritim sau sanatoriu pentru copii scrofuloşi de la Tichir-Ghiol[!] (Dobrogea), de Dr. N. G. Chernbach, Medic-Primar al Spitalelor, Specialist pentru bólele de copii. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (24,5 x 16). 13 p., 1 pl., 1 h. (II 63627)

Nu exista imagini
  978) CHERNBACH, RADU (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHERNBACH, RADU (1865-?)
12096. ~ Angiom enorm al pavilionului urechei stângi, [de] Dr. Radu Chernbach. Hemoragie abondantă. Legătura arterei carotide primitive stângi. Vindecarea complectă. Legătura carotidei ca mijloc preventiv al hemoragielor cerebrale. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (24,5 x 17). 5 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 9, mai 1905) (II 1478)
12097. ~ Anomaliele musculare în general şi în special acele găsite la om în Sala de Disecţie a Facultăţei de Medicină din Bucuresci în cursul anilor 1889-1891. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie de Radu Chernbach, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Intern al spitalelor civile. Fost preparator al Cursului de Anatomie. Prosector al Facultăţei de medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Academiei), 1891. (23 x 16). 80 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 260) (II 412745)
12098. ~ Cercetări asupra scafoidului mânei cu consideraţii asupra formei sale evolutive, de D-rul Radu Chernbah[!], şeful lucrărilor de anatomie. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (25,5 x 17). 14 p. (Lucrări ale sălii de disecţii a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, publicate sub direcţia d-lui Prof. Petrini Paul) (Extras din "România medicală") (II 76587)
12099. ~ Câteva consideraţiuni asupra consultaţielor pentru ambulanţi la spitale, [de] Dr. Radu Chernbach. Bucureşti (Tip. Universală), 1909. (23 x 16). 15 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 17 din 1 sept. 1909) (II 15864)
12100. ~ Câteva scurte observaţii practice asupra serviciului de spital comun general de provincie cu un singur serviciu, de Dr. Radu Chernbach. [Bucureşti] (Tip. Universală, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 11 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 24 din 15 dec. 1910) (II 22491)
12101. ~ Contribuţii la studiul venelor membrului superior. Vena dorsală superficială a antebraţului. Memoriu pentru concursul de şef al lucrărilor anatomice la Facultatea de Medicină din Bucureşti, de Radu Chernbach, Doctor în medicină şi hirurgie, vechiu prosector, şef al lucrărilor anatomice la facultatea de medicină din Bucureşti. Desenul după natură de N. Minovici. Bucuresci (Tip. Lupta), 1892. (28 x 19). IX-30 p. cu il., 1 f. pl. (II 76613)
12102. ~ Febra tifoidă din Huşi şi în Spitalul din Huşi în anul 1915, de Doctorul R. Chernbah, Vechiu medic de spital de provincie. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala Iancu Ionescu), 1916. (24,5 x 17). 11 p. (II 50362)
12103. ~ *Scurt memoriu asupra modificării actualei legi sanitare în ceeace priveşte spitalele cu fonduri de binefaceri, comunale şi judeţe, [189?]. (Crăinicianu, p. 145)

Nu exista imagini
  979) CHESARIE RĂZMERIŢĂ, episcop
 • Opera
 • Imagini
CHESARIE RĂZMERIŢĂ, episcop
Vezi: RĂZMERIŢĂ, CHESARIE

Nu exista imagini
  980) CHESARIE, episcop al Buzăului (1784-1846)
 • Opera
 • Imagini
CHESARIE, episcop al Buzăului (1784-1846)
(CONSTANTIN CĂPĂŢINĂ)
12104. ~ Scrisoarea episcopului Kesarie al Buzeului către tinerii seminarişti, adunaţi pentru deschiderea Seminariului la 15 August, 1836, de Înalt prea Sânţitul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei D. D. Iosif Naniescu. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1893. (22,5 x 16). 7 p. (II 75814)
Copie după original dat spre tipărire de Mitropolitul Naniescu.
Vezi de asemenea:
• Colecţie de Nuvele Istorice şi diferite discursuri. Buzeu, 1898.

Nu exista imagini
  981) CHESCA, IERONIM I.
 • Opera
 • Imagini
CHESCA, IERONIM I.
12105. ~ Câteva poveţe pentru sprijinirea şi întărirea credinţei noastre creştine ortodoxe de Monahul Ieronim I. Chesca din Mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău. Buzău (Impr. Alessandru Georgescu), 1908. (19 x 11,5). 32 p. (I 10459)
Pe copertă, titlul: "Cerere adresată către Poporani şi către D-nii Miniştri pentru Sprijinirea şi întărirea credinţei".

Nu exista imagini
  982) CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)
12106. ~ *Câteva cuvinte asupra fimozei şi tratamentul ei. Memoriu de medic de regiment cl. I. Bucureşti, [188?]. 8°. 34 p. (Crainicianu, p. 146)
12107. ~ Cursul de Hygienă predat de Dr. Chesim, profesor. 1894. [Bucureşti] (Autogr. Şcólei Speciale de Artilerie şi Geniu), [1894]. (25 x 20). 1 f., 151, IV p. 1,50 lei. (Şcóla Specială de Artilerie şi Geniu) (II 254754)
Curs litografiat.
12108. ~ Despre tratamentul pleuresiei purulente. Thesa pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută în... Iulie 1879 de Bogdan H. Chessym; Baccalaureat în littere şi sciinţe, Doctor în medicină şi chirurgie, vechiu extern al Spital. din Bucuresci, Medalia Virtutea Militară, Cavaler al ordinului St. Stanislau, Membru al mal multor Societăţi şi fost Medic de Division în al IV Regiment d’Artillerie. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (23,5 x 16). 84. p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 67) (II 17152)

Nu exista imagini
  983) CHESTERFIELD, lord
 • Opera
 • Imagini
CHESTERFIELD, lord
12109. ~ Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soţietate. [The Oeconomy of Human Life de] Lord Chesterfield. Acum întâia oară tălmăcit Rumâneşte din cel Franţuzesc de Iancu Buznea. Cu a căruia cheltuială sau şi tipărit. Iaşii (Typografia sf. Mitropolii), 1834. (19 x 14). 4 f., 45[-48] p. (I 371090)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat după prefaţa traducerii apărută în 1835.
12110. ~ Idem. Iaşii, Edit. Sar. C. Brăescu (Tip. Buciumului Romanu), 1853. (17 x 10). 1 f., II, 1 f., 89 p. (I 182021)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 77-89: "lista abonaţilor". "Precuvîntare" de Costin Brăescu.
12111. ~ Filosoful Indian sau Mijlocul de a trăi mai fericit în soţietate, [de Hesterfield]. Cuprins într-un mic număr din cele mai alese învăţături ale moralului, culese de un Vechiu Bramin şi Rumânite, de Un Şcolar de Sf. Sava [=D. Jianu]. [Bucureşti], 1835. (16 x 10). 69[-72] p. (I 61316)
Cu caractere chirilice. Autorul şi traducătorul, menţionaţi în prefaţă (p. 4). Lipsă coperta. Cu un cuvînt de Nae Rudeanu, care se obligă să suporte cheltuiala tipăririi.

Nu exista imagini
  984) Chestiunea bisericeasca în Bucovina
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea bisericeasca în Bucovina
• Chestiunea bisericeasca în Bucovina. Vezi: STEFANELLI, T. V. Chestiunea bisericească... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  985) Chestiunea Creditului funciar rural
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Creditului funciar rural
• Chestiunea Creditului funciar rural. Vezi: • Creditul funciar rural. Chestiunea Creditului... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  986) Chestiunea dinastică în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea dinastică în România
• Chestiunea dinastică în România. Vezi: VENTURA, GR. Cestiunea dinastică... Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  987) Chestia domeniului Tîrgului-Ocna
 • Opera
 • Imagini
Chestia domeniului Tîrgului-Ocna
• Chestia domeniului Tîrgului-Ocna. Vezi: SION, G. Chestia domeniului... Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  988) Chestia Orientului
 • Opera
 • Imagini
Chestia Orientului
•. Chestia Orientului. Vezi: DUCA, I. G. Chestia Orientului. Bucureşti, 1902

Nu exista imagini
  989) Chestia tunelului de la Bereşti
 • Opera
 • Imagini
Chestia tunelului de la Bereşti
• Chestia tunelului de la Bereşti. Vezi: DIRECŢIUNEA Serviciului de Poduri şi Şosele. Chestia tunelului de la Bereşti. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  990) Chestiunea drumului de fier
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea drumului de fier
• Chestiunea drumului de fier. Vezi: HOISTY, PAUL. Cestiunea drumului de fier... plănuit dela Beclean... Budapesta, 1904.

Nu exista imagini
  991) Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
• Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţeară. Vezi: BROCINER, I. B. Chestiunea Epitropielor... Galatz, 1892.

Nu exista imagini
  992) Chestiunea evreilor pământeni
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea evreilor pământeni
• Chestiunea evreilor pămenteni. Vezi: BROCINER, J. B. Chestiunea evreilor pămenteni. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  993) Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
• Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire. Vezi: • Moţiunea nerevisioniştilor în cestiunea israelita şi cele trei discursuri... Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  994) Chestiunea locuinţelor economice...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea locuinţelor economice...
• Chestiunea locuinţelor economice... Vezi: IOACHIMESCU, ANDREI G. Chestiunea locuinţelor economice... Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  995) Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
• Chestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite Vezi: GRAMA. AL. ş.a. Cestiuni... Blaj, 1893.

Nu exista imagini
  996) Chestiunea proprietăţii de moşie în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii de moşie în România
• Cestiunea proprietăţii de moşia în România. Vezi: OPRAN, PETRU. Cestiunea proprietăţii... Craiova, 1881.

Chestiunea proprietăţii din Dobrogea
• Chestiunea proprietăţii din Dobrogea. Vezi: SARRY, CONST. N. Chestiunea proprietăţii... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  997) Chestiunea unirii la Constantinopole
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea unirii la Constantinopole
• Cestiunea unirii la Constantinopole, de D. B. Vezi: BOLINTINEANU, D.

Nu exista imagini
  998) Chestia şcolilor israelite...
 • Opera
 • Imagini
Chestia şcolilor israelite...
• Chestia scoalelor israelite... de E.S., 1878. Vezi: SCHWARZFELD, ELIAS.

Nu exista imagini
  999) Chestiunea apei în Capitală
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea apei în Capitală
12112 • Chestiunea apei în Capitală. Proectul Radu şi apa ce ne va da. Bucuresci (Tipo-Litografia şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (23 x 15). 112 p. (Extras din "Drapelul", pe sept. şi oct. 1898) (II 75363)

Nu exista imagini
  1000) Chestia berii
 • Opera
 • Imagini
Chestia berii
12113 • Chestia berei. Interview cu D-l. Profesor Dr. A. Zacharia, dela Universitatea din Bucureşti. Raportul D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu, către Adunarea Deputaţilor. Scrisoare deschisă D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu din partea D-lui Prof. N. Basilescu. Tabloul producţiunei şi taxaţiunei mondiale a Berei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (23,5 x 16,5). 15 p. (II 16913)

Nu exista imagini