Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  961) CHEBAP, GR. GH. (1870-1946)
 • Opera
 • Imagini
CHEBAP, GR. GH. (1870-1946)
12061. ~ Regimul legei rurale din 1864 în efectele lui asupra economiei rurale şi starei generale a ţăranului. Teză pentru licenţă de Gr. Gh. Chebap. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (25 x 17,5). 87, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 93803)

Nu exista imagini
  962) CHEBAPCI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CHEBAPCI, DIMITRIE
12062. ~ Istoria critică a Românilor de Dimitrie Chebapci. Bucuresci (Noua Tip. Naţionale, Propr. M. H. Jecu), 1881. (20,5 x 12,5). 291[-293] p. (BCU-Iaşi III 8989)
Lipsă coperta.
12063. ~ Tratat teoretic şi practic de Procedură civilă cuprindând Legea judecătoriilor de pace, Acţiunile posesorie, Acţiunea de revendicare, Regulamentul de hotarnicii, Legea de expropiere pentru causa de utilitate publică. De Dimitrie Chebapci, Doctor în drept, Avocat. Vol. I. Bucureşti (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 14,5). 2 f., 407[-410] p., 1 pl. (I 176632)
12063a. ~ Idem. Vol. II. Despre execuţiunea silită. Bucuresci (Tip. Nouă, Grigore Panaitescu), 1896. (20 x 14,5). 2 f., 397[-399] p.
12063b. ~ Idem. Vol III. Despre execuţiunea silită, imobiliară. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1897. (20 x 15,5). 2 f., 441 p.
12063c. ~ Idem. Vol. IV. cuprinzând competinţa, cereri, citaţiuni, escepţiuni şi sentinţe. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1898. (20 x 15,5). 2 f., 481[-483] p.
12063d. ~ Idem. Vol. V cuprinzend Art. 138-288. Desdaunări şi cheltueli; Hotărîrile date în lipsă şi oposiţiuni; Procedurile preparatorie şi probatorie în general: verificarea scriptelor, cercetarea prin martori, esperţi, cercetări în faţa locului, interogator, jurămînt, cererea reconvenţională, intervenţiune, suspensiune, peremtiune şi începerea judecăţilor. Regulare de competinţa, trimiterea la un alt tribunal, recu-saţiune. Bucuresci (Lito-Tip. Ion S. Codreanu), 1898. (20 x 15). 2 f., 400 p.
Prefeţe:
MOSCHUNA, SEVER. A. Legea judecătoriilor de ocóle. Pref. de ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  963) CHEFNER, FILIP
 • Opera
 • Imagini
CHEFNER, FILIP
Prefeţe:
ZOSMER, B. Instituţiunea divorţului în dreptul ebraic. Pref. de ~. Galaţi, 1915.

Nu exista imagini
  964) CHEIANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHEIANU, ŞTEFAN
Vezi: IONESCU-CHEIANU, ŞTEFAN

Nu exista imagini
  965) CHELARIU, GEORGE (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CHELARIU, GEORGE (1855-?)
12064. ~ *Catechism de mijloc de George Chelariu. Ed. XIII. Gherla (Tipografia diecesana), 1901. 8°. 87 p. 40 fil. (Tr. 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901)
12065. ~ Curs elementar de botanică şi zoologie pentru clasele inferióre ale şcólelor medii de George Chelariu, profesor şi diriginte la scóla reală. Partea I-II. Braşov, Edit. şi Tipariul Tip. Ciurcu & Comp., 1901. (23 x 15,5). IV, 224 p. cu il. 2,60 cor. (I); IV, 188 p. cu il. 2 cor. (II) (Ediţiunea ajutorată de fondul Coresi, Braşov, Op. 6 şi 10) (II 65841)
12066. ~ Idem. Ed. II. Partea I-II. Manual aprobat de Înalt. Ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub Nr. 6717 din 23 Ianuarie 1913 în ediţia II, pe seama şcoalelor medii cu limba de. propunere românească. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913-1916. (23,5 x 16). 192 p. cu il. 2,80 K.(I); (BCU-ClN 165053); 172 p. cu il. 3,40 K. (II) (Astra-S 18767)
Reproduce prefaţa ed. I (oct. 1901).
12067. ~ *Istoria naturală pentru şcoalele poporale, scrisă după cel mai nou plan de învăţământ, cu ilustraţiuni, de G. Chelariu, profesor. Manual aprobat de înalt. Ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub nr. 107467 din 27 Iunie 1913 pe seama şcoalelor poporale elementare cu limba de propunere română. Braşov, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu, [1913]. 153 p. 76 fil. (pentru cl. V şi VI poporală) (Drap, 13(1913), nr. 110, oct. 3/16, p. 3: Bibliogr. ; Uni, 23(1913), nr. 80, aug. 12, p. 7 ; FD, 28(1913), nr. 31, iul. 7, p. 6: Bibliografie).

Nu exista imagini
  966) CHELARU, GH. I. (1872-1945)
 • Opera
 • Imagini
CHELARU, GH. I. (1872-1945)
12068. ~ Carte de limba română (Cetire, compunere, gramatică), pentru clasa I a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare lucrată în conformitate cu programa analitică din 1903 după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, profesor de limba română la Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român şi la Liceul Lazăr din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1909. (20,5 x 13). XV, 200 p. 1,60 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 16103)
12069. ~ Idem, pentru clasa II a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare şi clasa I a seminariilor întocmită în conformitate cu programele în vigoare după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, profesor[...]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1909. (20 x 13). XXIV, 334 p., 1 f. erata. 2,10 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 16104)
12070. ~ Idem. (Cetire, compunere, sintaxă) pentru clasa III a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. Întocmită în conformitate cu programele în vigoare după însărcinarea Casei Şcoalelor, de G. I. Chelaru, Profesor [...]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (20 x 13,5). XVIII, 387 p. 3,75 lei. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 32571)
12071. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1915. (22 x 15). XVIII, 387 p. 3,75 lei. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 41786)
În colaborare:
DULFU, P. ş.a. Carte de citire, div. II rur., an I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1912 ; div. III rur., an. II ; ed. II, 1916.
~. Carte de exerciţii gramaticale, cl. II prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. IV, 1907; ed. V, [190?].
~. Idem, cl. III prim. urb. *Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1907 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, [191?] ; ed. VIII, 1914.
~. Idem, cl. IV prim. urb., ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1907 ; ed. III, 1908 ; ed. IV, 1909 ; ed. V, 1910 ; ed. VI, [191?] ; ed. VII, [191?]; ed. X, 1916.
~. Idem, div. II rur. Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. V, 1907 ; ed. VI, 1908 ; ed. VII, 1909.
~. Idem, div. III rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1905 ; ed. III, 1907 ; ed. IV, 1908 ; ed. V, 1908 ; ed. VII, 1909 ; ed. VIII, 1910 ; ed. IX, 1911.
~. Poveşti alese. Bucureşti, 1915.
~. Snoave alese. Bucureşti, 1913

Nu exista imagini
  967) CHELARU, MANEA I. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CHELARU, MANEA I. (1882-?)
12072. ~ Radioterapia în adenitele tuberculoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 30 Mai 1912 de Manea I. Chelaru. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 16). 54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1235) (II 27759)

Nu exista imagini
  968) CHELĂRESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
CHELĂRESCU, GEORGE C.
12073. ~ Principiul separaţiunei puterilor. Teză de licenţă susţinută de George C. Chelărescu. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (23,5 x 16). 34 p. (Scoală Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 5432)

Nu exista imagini
  969) Chelnerul iscusit
 • Opera
 • Imagini
Chelnerul iscusit
12074.• Chelnerul iscusit. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23,5 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 42) (II 58488)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  970) Chemarea preoţimii noastre
 • Opera
 • Imagini
Chemarea preoţimii noastre
12075. • Chemarea preoţimii noastre. [Pe copertă şi: Consideraţii de actualitate, de mai mulţi]. Sibiiu (Tipografia Archidiecezana), 1912 [pe copertă: 1913]. (20 x 13). 72 p. (Biblioteca Bunului Păstor, nr. 4) (I 174692)
Cuprinde: "Prefaţă de N. B. [dr N. Bălan]; Probleme actuale pentru cultura preoţimii noastre de dr. N. Bălan; Păreri din mijlocul societăţii laice despre chemarea preotului, de Arhim. I. Scriban; Chemarea clerului, de I. Beleuţă, după R. F. Guettée; Cultura teologică a clerului, de dr. Vasile Găină".

Nu exista imagini