Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  951) CHARMA, ANTOINE
 • Opera
 • Imagini
CHARMA, ANTOINE
12041. ~ Elemente de filosofie traduse după A. Charma, de I. Zalomit, Doctoru şi Profesorii de Filosofie. Bucureşti (Tipografia Colegiului Naţională), 1854. (20 x 14). 1 f., 184 p. (I 63130)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul şi numele proprii cu caractere latine.
12042. ~ Manualu de Psychologie, logică, morală şi theodicee, de A. Charma. Tradusă după ultima ediţiune din 1868 de Dr. N. Nitzulescu. Carte adoptată de Ministerulu Instrucţiunei Publice pentru usulu scóleloru secundare, cursulă superioru. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (21 x 13,5). IX ,183[-185] p. 2 lei noul. (II 412101)

Nu exista imagini
  952) CHARON, CYRILLE
 • Opera
 • Imagini
CHARON, CYRILLE
(CHIRIL KARALEVSKI)
12043. ~ Bernardino Quirini episcop de Argeş 1591-1604, [de Chiril Karalevskij, preot unit]. III (Urmare). S.l., [1915]. (24 x 16). 21 p. (Extras) (II 56653)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  953) CHARRIN, A.
 • Opera
 • Imagini
CHARRIN, A.
În colaborare:
LEVADITI, C. ş.a. *Action des matières minérales et des acides organiques... Paris, 1899.
~. *Action du pancreas sur la toxine diphthérique ... Paris, 1899 (C.R. de l’Acad. des sciences et de la Soc. de Biologie, mars 1899. Extrait?)
~. *Altérations médullaires ... Paris, 1898. (C.R. de la Soc. de Biologie, déc. 1898. Extrait?)
~. * Modification des toxines... Paris, [189?].

Nu exista imagini
  954) CHARTIER-BRÈS, Mme
 • Opera
 • Imagini
CHARTIER-BRÈS, Mme
Vezi: BRÈS, Mme

Nu exista imagini
  955) CHASLES, PHILARÈTE
 • Opera
 • Imagini
CHASLES, PHILARÈTE
Prefeţe :
BOLINTINEANU, D. Brises d’Orient. Pref. de ~. Paris, 1866.

Nu exista imagini
  956) CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ de (1768-1848)
 • Opera
 • Imagini
CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ de (1768-1848)
12044. ~ Atala-René. de F. A. de Chateaubriand. Tradus de Nestor Heruvim. Bucureşti (Tip. lui I. Eliad), 1839. (22 x 14,5). 1 f, III, 154 p. (II 68899)
Cu alfabet de tranziţie.
12045. ~ Atala de M. de Şatobriand, tradusă de Gheorghie Romanescu. Iaşii (Tipografia Franceso-Română), 1852. (17 x 11). 1 f. 135 p., 3 f. (Lista de prenumeraţie), (I 350036)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. La p. 133-135: "Versuri funebre, scrise probabil de traducător".
12046. ~ Idem, [de] Chateaubriand. [Pe copertă: Precedată de biografia şi portretul autorului]. Traducere de Octav G. Lecca. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), [1898]. (18 x 11,5). 96 p. cu 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatura, Ştiinţa, Aria, nr. 42) (I 293959)
Nr. 38 a apărut în 1898. La p. 3-4: "Catalogul Bibliotecii"; la p. 92-96, reclame.
12047. ~ Idem, [de] Chateaubriand. Traducere de N. Dascovici. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1909]. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 548) (I 20033)
Cu o notiţă asupra lui Chateaubriand (p. 3-6). Datat după: A-B, 13(1910), nr. 29-30, apr. 18-25, p. 848: Bibliogr.
12048. ~ Idem, [de] Chateaubriand. Traducere de Margareta Popescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (14,5 x 10). 107 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 99) (I 21618)
12049. ~ Aventurile cellui din urmă Abenseragiu [Les Aventures du dernier Abencérage], de Chateaubriand. Traduse de Grigorie B. Gănescu. Bucuresci (Tip. lui Iosef Copainig), 1850. (15 x 10). 4 f., 103 p. (I 72996)
Cu alfabet de tranziţie
12050. ~ Eventurile celui din urmă Abenseragiu, traduse de I. N. Şoimescu. Bucuresci, Edit. Gheorghe Ioanid (Tipografia Săntei Mitropolii), 1852. (19,5 x 12,5). 64 p., 1 f. pl. (Din operele lui Chateaubriand) (I 107698)
Text, cu alfabet de tranziţie; coperta, cu caractere latine.
12051. ~ Ultimul Abenceraj [Les Aventures du dernier Abencérage], [de] Chateaubriand. Traducere de Alecsandrescu-Dorna. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1909]. (15,5 x 11). 71 ,VIII p. (=Cat. Bibl. pentru toţi). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 550) (I 20031)
Datat după: A-B 13(1910), nr. 29-30, apr. 18-25, p. 848: Bibliogr., şi după alte nr. ale colecţiei.
12052. ~ Aventurile celui din urmă Abencérage, [de] Fr. Rene de Chateaubriand. Traducere de Alex. M. Rădulescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15,5 x 10,5). 91 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 183) (I 45075)
12053. ~ Geniul hristianismului [Génie du Christianisme], de Chateaubriand. Traducţie de Arhimandritul Dionisie [Romano]. Tom. I, nr. 1-3. Bucuresci (Tip. lui Iosefu Copainigu), 1850. (21 x 13,5). VII, 55 p. (1); 63 p. (2); VIII-63. p. (3) (Bibliotecă religioasă morală) (II 164165).
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
12053a. ~ Idem. Tom. II, nr. 1-3. Bucuresci (Tip. lui Iosif Copainig), 1851. (21 x 14). 59[-62] p (I) ; 52[-55] p. (II) ; 52[-55] p. (III) (Bibliotecă religioasă morală)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
12054. ~ *Martirii [Les Martyrs]. Traducere de I. D. Negulici. [Bucureşti], 1846. (Cornea, p. 58: cap. Traduceri şi traducători în prima jumătate a sec. XIX-lea)
12055. ~ Martirii de Vicompte[!], de Chateaubriant[!], tradusă de C. G. Florescu şi D. Pisone. [Vol. I]. Bucureşti (Imp. jurnalului Naţionalulu), 1859. (19,5 x 12,5). 1 f., 185 p. (I 123918)
La p. 176-185: "Către Domnii Abonaţi şi lista abonaţilor". La finalul textului, menţiunea: "Sfîrşitulu cărţe-i VI şi volumu-lui I".
12056. ~ Natchezii [Les Natchez]. Tradusi de I. N. Şoimescu. Vol. I-III. Bukuresti, Libr.-Edit. George Ioanid (Tipografia Santei Mitropolie), 1854. (21,5 x 13,5). 2 f., X p., 556 p. (Din operile lui Chateaubriand) (Bibliotecă Litterariă, vol. XII-XIV) (II 76344)
Text, cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
12057. ~ René, [de] Chateaubriand. Traducere de N. Daşcovici. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), [1909]. (14 x 19,5). 64 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 549) (I 18432)
La p. 47-63: "Catalogul Bibliotecii pentru toţi".
Vezi de asemenea:
POPESCU, I. F. Ore de educaţiune. Craiova, 1912.

Nu exista imagini
  957) CHAUVAIN, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
CHAUVAIN, LOUIS
12058. ~ Cărticica Tuberculosului. Ce trebue să faci, şi ce nu trebue să faci, pentru a te apăra în contra tuberculosei plămânilor, de Dr. L. Chauvain, Secretarul Comisiunei Tuberculoseî din Francia. Traducţiune de G. Struţeanu, Funcţionar la Direcţiunea generală a Serviciului Sanitar. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu, furnisori ai corpului medical, 1902. (20 x 13). 19 p. 25 bani. (Extras din Călăuza sanitară şi igienică) (II 486516)

Nu exista imagini
  958) CHAZI, ARAL
 • Opera
 • Imagini
CHAZI, ARAL
Vezi: BOILĂ, ZAHARIA

Nu exista imagini
  959) CHEBAC, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CHEBAC, VASILE
12059. ~ Senin şi nor. Versuri, de Vasile Chebac, plugar. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. Vezi: Ştefaniu & Comp.), 1914. (21,5 x 14). 54,11 p. 50 bani. (II 40717)
Cu o "Notă informativă" de Petru Donca Manea, student al Facultăţii Juridice.

Nu exista imagini
  960) CHEBAC-OARDĂ, COSTIN (?-1892)
 • Opera
 • Imagini
CHEBAC-OARDĂ, COSTIN (?-1892)
12060. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al diagnosticului paralisielor infantile. Tesa pentru doctorat în medicina şi chirurgie de Costin Chebac Oarda, Bacalaureat în sciinţe şi litere, fost intern al spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23 x 16). 80[-82] p. (Facultatea de Medicina din Bucuresci, nr. 203) (II 412761)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale [de...]. Vol. II. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini