Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  931) Ce vor oamenii care umbla cu steagu roşu
 • Opera
 • Imagini
Ce vor oamenii care umbla cu steagu roşu
12018. • *Ce vor oamenii care îmbla cu steagu roşu? [Chişineu, 1906]. (Draganov, p. 242)
Cu caractere slave.

Nu exista imagini
  932) Ce vor socialiştii români
 • Opera
 • Imagini
Ce vor socialiştii români
• Ce vor socialiştii romîni. Vezi: DOBROGEANU-GHEREA, C. Ce vor socialiştii romîni, Iaşi, 1886.

Nu exista imagini
  933) CHABAUD, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CHABAUD, VICTOR
În colaborare:
12019. ~ Sur la relation entre le maximum de production des rayons X, le degré du vide et la forme des tubes. Par MM Victor Chabaud et D. Hurmuzescu. [Paris, Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences, 1896]. (27 x 21). 3 p. (Extrait) (II 459163)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  934) CHABORSKI, GABRIELA (1891-1936)
 • Opera
 • Imagini
CHABORSKI, GABRIELA (1891-1936)
12020. ~ Recherches sur les levures termophiles et cryophiles. Thèse présentée à la Faculté des sciences de l’Université de Genève pour l’obtention du grade de docteur ès sciences physiques par Mademoiselle Gabriela Chaborski. Genève (Impr. Jent), 1918. (23,5 x 16). 1 f., 51 p. cu il., 1 f. pl. (Université de Genève. Institut de Botanique. Professeur Dr. R. Chodat, 9-me Série, XII-me Fasc. Thèse No. 627) (II 199699)

Nu exista imagini
  935) CHABUDIANU, C. N. (1847-1900)
 • Opera
 • Imagini
CHABUDIANU, C. N. (1847-1900)
12021.~ Anatomia microscopica sau anatomia generale. Pentru usulu Facultatieloru de sciinţie şi de Medicina. De C.N. Chabudianu, Doctoru în Medicina de la Facultatea din Paris. Partea I. Elementólogia. Avendu 31 de figuri xylographiate intercalate în textu. Bucuresci (Typ. Nationale, Intr. C.N. Radulescu), 1873. (21,5 x 14,5). 3 f., 122 p. cu il. (II 149956)
12022. ~ Epitheliul în stare dinamo-statică şi anatomo-patologică de Dr. C. Chabudianu. Bucuresci, 1874. 8°. 23 p. (Exemplar existent în Biblioteca Muncipală Turmu-Severin)
12023. ~ *Ipertrofia glandei tiroide prin iperplasia elementelor vesiculare, de Dr. C. N. Chabudianu. Bucureşti, 1874. 8°. 8 p. (Sp, 2(1882), nr. X, p. 320: Donaţii; Crainicianu, p. 41)
12024. ~ *Les ovules mâles, par C. N. Chabudianu. Uvragiu susţinut cu thesa de doctoratu la Facultatea de Medicină din Paris, illustratu cu 3 planche lithographiate. 3 lei nuoi. (Chabudianu, cop. 4)
12025. ~ Ua problema sociale séu Lactatul şi Educaţiunea Materna, de C. N. Chabudianu, Doctore în medicina de la Facultatea de Paris. Bucuresci (Tip. Ion Weiss), 1871. (17 x 12,5). 1 f., 35 p. (I 411100)
12026. ~ Studii asupra demographiei şi geographia medicale din districtulu Ilfovu. Partea I. Statica, de C. N. Chabudianu, Doctor în Medicină de la Facultatea din Paris, membru Societăţii literare internaţionale din Paris. Bucuresci (Noua Typographie Naţionale, C. N. Radulescu), 1878. (21,5 x 13,5). 19 p., 1 h. (II 76293)
La finalul textului, menţiunea: "A doua brochură va trata partea dynamică".

Nu exista imagini
  936) CHAHRABARTY, J.
 • Opera
 • Imagini
CHAHRABARTY, J.
12027. ~ Educaţia fizică hindusă. Sibiu, 1909. 63 p. (Exemplar existent în Biblioteca Muncipală Turmu-Severin)

Nu exista imagini
  937) CHAINOI, G.
 • Opera
 • Imagini
CHAINOI, G.
Vezi: GHICA, ION

Nu exista imagini
  938) CHALÓN, P.F.
 • Opera
 • Imagini
CHALÓN, P.F.
12028. ~ Pulberile fără fum, [de P. F. Chalon, Inginer de arte şi manufacturi]. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16). 16 p. (Publicaţiunile Militare. A 17-a Publicaţiune) (Le Génie Civil, Tome XVI, nr. 8-25 din 19 Aprilie 1890) (II 59606)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  939) CHAMBARD
 • Opera
 • Imagini
CHAMBARD
Vezi:
• Hipnotizmul. După ~ ş.a. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  940) CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART
 • Opera
 • Imagini
CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART
12029. ~ Libertatea germană, [de] Houston Stewart Chamberlain. Traducere din englezeşte. Bucureşti (Tip. şi Stab, de Arte grafice George Ionescu), 1915. (21 x 14,5). 12 p. (II 41764)
12030. ~ Părerile oamenilor mari despre neamul jidovesc. I. Părerile lui Chamberlain... Ed. I. Iaşi, în depozit la Librăria Românească, I. V. Ionescu, [1914]. (16,5 x 12). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Iubirei de Neam, nr. 7) (I 48450)
Descriere după copertă. Cuprinde textul scrisorii trimise cu prilejul unei anchete făcute de "Noua Revistă Română" în 1900.
12031. ~ Sfaturile unui filosof englez [Chamberlain] în chestia ovreiască din România. Iaşi, Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1900. (23 x 15,5). 16 p. (II 57299)
Autorul, la finalul textului. Pe v. p. de titlu se menţionează că este vorba de textul scrisorii adresate "Nouei Reviste Române" (v. mai sus).
Vezi de asemenea:
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree în România. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini