Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  901) CERNESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, GRIGORE
11959. ~ Despre complicitate (art. 47-56 din Codul Penal). Teză pentru licenţă de Grigore Cernescu. Bucuresci (Tip. G.A. Lazareanu), 1894. (22,5 x 15). 57, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 384982)
11960. ~ Noua lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare însoţită de un index alfabetic alcătuit de Gr. Cernescu, Advocat. Bucuresci, Edit. Librăriei Curţii Regale Emil Stork (Stab. de arte grafice, Fabrica de Cartonage Albert Baer), 1900. (16 x 11). 109 p. 80 bani. (I 122092)

Nu exista imagini
  902) CERNESCU, HENRIETTE C.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, HENRIETTE C.
11961. ~ O Pagină din Viaţa Actuală, [de] Henriette C. Cernescu, Institutoare. Conferinţă ţinută la Ateneul Român Botoşani în ziua de 2 Martie 1908. Iaşi (Tip. Naţionala (Ioan S. Ionescu)), 1908. (24 x 16,5). 32 p. 70 bani. (II 10663)

Nu exista imagini
  903) CERNESCU, I. GR.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, I. GR.
11962. ~ Discursu asupra civilisatiunii în Europa orientala cu deosebita privire la Români şi la religiunea loru, de I. Gr. Cernescu, Studentu la Universitatea din Viena. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1871. (22,5 x 14,5). 39 p. 1 sfanţu rusescu. (II 107408)

Nu exista imagini
  904) CERNETZ, I
 • Opera
 • Imagini
CERNETZ, I
11963. ~ Pasteluri şi Cântece, [de] I. Cernetz. Iaşi (Tip. Versuri şi Proză), [1916]. (20,5 x 13,5). 128, 4 p. 2 lei. (I 47878)

Nu exista imagini
  905) CERNÎŞEVSKI, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CERNÎŞEVSKI, N. G.
11964. ~ Ce-i de făcut. Roman, [de] N.G. Cernîşevsky. Traducere de P. Muşoiu. [Pe copertă: Vol. I]. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1894 (19,5 x 14). 145[-147] p. 2 lei. (I 411693)
Traducere după ediţiea franţuzească, tipărită în Italia de A. Twertinof.
11965. ~ Idem. În romîneşte de P. Muşoiu. [Pe copertă: Ediţie nouă]. Bucureşti (Tip. Jubileu), 1909. (17 x 13). 495 p. (I 292276)
La p 5-9: Prefaţa la ediţia franceză, tipărită în 1875, la Milano, semnată Alex. Tvertinof.

Nu exista imagini
  906) CERNOVODEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
CERNOVODEANU, N.
11966. ~ Mic dicsionaru portativu de diceri radicale, [de] N. Cernovodénu. Bucuresci, 1864. 248 p. (Iarcu, p. 154) (Exemplar existent în Bibl. T.-Severin)
11967. ~ Discurs funebru la înmormântarea lui Jenică Hepites, de N. Cernovodénu. Rostit la 18 Februariu în biserica cathedrală. Brailla (Typ. Unirea), 1865. (19,5 x 13). 7 p. (I 466846)

Nu exista imagini
  907) Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
 • Opera
 • Imagini
Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
11968. • Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine. S.l., [1912], (23,5 x 16). 15 p. (II 467996)

Nu exista imagini
  908) CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
11969. ~ Analisa şi Sintesa în Spiritul Omenesc, [de] C. Ceruleanu. Conferinţă ţinută în ziua de 25 Februarie 1901 la Ateneul din Ploieşti. Ploieşti (Tip. Democratul), 1901. (23,5 x 16). 38 p. 1 leu. (II 412613)
11970. ~ Mărturisirea şi jurămîntul. Teză pentru licenţă de Constantin Cerulianu. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1900. (22 x 14,5). 153 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412222)
11971. ~ Scrisoare deschisă Domnului Teodor Raica, profesor din Ploeşti cu mulţumire pentru darul ce în calitate de fiu a adus în ziua anului nou memoriei naşului său, Ştefan Iancu şi familiei acesluia, [de] C. Ceruleanu. Ploeşti (Tip. Democratul), 1905. (18 x 12). 32 p. (I 2540)
11972. ~ Situaţiunea noastră, de C. Ceruleanu, Avocat. Ploieşti (Noua Tip. Concurenţa Vasile Dumitrescu), 1915. (20,5 x 13). 40 p. (I 54460)
Despre România faţă de război şi imposibilitatea de a rămîne neutră. Carte dedicată lui Const. Mille.
Prefeţe:
IANCU, ST. Câteva din cauzele stagnaţiunei agriculturei noastre... Pref. de ~. Ploeşti, 1906.

Nu exista imagini
  909) CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
 • Opera
 • Imagini
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
11973. ~ Câinii din Valladolid [El Coloquio de los perros], nuvelă, [de] Cervantes. Traducere de A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. M. Kalber), [1909]. (16,5 x 12,5). IV-29 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 29) (I 21650)
Cu o notă biografică. Pentru an, vezi: RI, 1909, nr. LXXXIX, p. 132: Bibliografie.
11974. ~ Don Chishot dela Mancha [Pe copertă Don Chişotu dela Mancha. Partea I-II]. Din Scrierile lui M. Cervantes. Tradus în rumăneşte din frantozeşte dupe Florian de I. R. [=Eliade Rădulescu]. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1840. (20,5 x 14). VIII, 252 p. (I) ; p. 253-520 p. (II) (I 68487)
Cu caractere chirilice
11975. ~ *Don Chişot de la Mancia de Cervantes. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 5-6) (Legea, cop. 2)
11976. ~ Minunanta poveste a iscusitului hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes y Saavedra. [Traducere]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1904]. (15,5 x 10,5). 96 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 218) (I 125661)
Datat după: De, 12(1904) nr. 35, mai 2(15), p. 3: Bibliografie.
11977. ~ Viaţa şi aventurile viteazului şi nobilului Don Quijote de la Mancha de Mihail de Cervantes de Saavedra. Tradus de L. S. Bucureşti, Edit. şi Instit. de Arte Grafice C. Sfetea [pe copertă: Edit Cartea Românească], 1910. (20 x 14). 72 p., 4 f. (II 61995)
11977. ~ Senora Cornelia. Roman spaniol, de Miguel de Cervantes. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 53) (I 392516)

Nu exista imagini
  910) CESAR, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CESAR, GRIGORE
11979. ~ Uă scântee de’ndrumare dedicată Alteţei Sale Regale Principelui Carol al României. [Versuri]. [Bucureşti, 1902]. (30 x 21,5) 4 f. (III 410389)
La finalul textului, semnează "Grigore Cesar, Bucuresci, Calea Griviţei 20, 1902 Ianuarie 30".
11980. ~ Regele şi Coroana Ţerii. Ţara şi Prinţul Ei. A doua dedicaţie de Grigore Cesar făcută pentru Alteţa Sea Regală Principele Carol al României. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (29,5 x 21,5). 31 f. (III 39876)

Nu exista imagini
  911) Ce să citim
 • Opera
 • Imagini
Ce să citim
11981. • Ce să citim. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1900. (11,5 x 8,5). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 18) (I 410716)
Să se citească opere de istorie naţională, religioase, de limbă şi literatură română apărute în special în editura Minerva.
11982. • Idem. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (12 x 8 5). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 18) (I 410717)

Nu exista imagini
  912) CESĂRESCU, ION N. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, ION N. (1861-?)
11983. ~ Contestaţiuni şi incidente de procedură la urmăririle imobiliare (art. 525 Pr. civ.), de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15,5). 43 p. (II 1872)
11984. ~ De la détermination des tiers en matière de cession de créance. Par Jean N. Cesarescou, Docteur en Droit. Paris, Jouve & Boyer (Jouve & Boyer, Imp. des Écoles), 1899. (24 x 16). 1 f., VII, 162 p. (II 266993)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 68.
11985. ~ Despre societăţi în genere şi despre Societatea în comandită şi anonimă. Thesă de Ion N. Cesărescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (23 x 15,5). 88, 2 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412756)
11986. ~ Drept roman. Lex commissoria, de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15). 27 p. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie No. 1 din 1899) (II 1871)
11987. ~ După natură, [de] Ion N. Cesărescu, Doctor în drept din Paris. Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar, 1913. (22,5 x 16). 147 p. 2 lei. (II 33738)
Cuprinde mai multe povestiri. Cu un portret.
11988. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare (promulgată la 24 Februarie 1900 Monit. Of. No. 264). Coprinzend: explicaţii parlamentare, diferenţe de legea veche, mici comentarii şi jurisprudenţa asupra articolelor nemodificate, precum şi expunerea de motive şi raportul Senatului, însoţită şi de un index alfabetic de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Advocat. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Judiciar Sterie Grigorescu, 1900. (19,5 x 13). VIII, 112 p. Broşat 2 lei, legat în pânză 2,75 lei, în piele flexibilă, 3,50 lei. (I 120247)
11989. ~ Procedura civilă. Cîte-va cestiuni de procedură civilă, de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Extrase din Curierul Judiciar şi augmentate. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15). 99 p. (II 1869)
În colaborare:
11990. ~ Codul de comerciu cu noua lege a falimentelor adnotată coprinzênd sub fiecare articol: I) Trimitere la autori. II) Jurisprudenţa română. III) Jurisprudenţa streină. IV) Motive. V) Note explicative şi scurte comentarii de Ion N. Cesărescu, Doctor al facult. de drept din Paris, Advocat şi Em. M. Dan, Licenţ. al fac. de drept din Bucureşti, Advocat. La finele Codului s’a adăogat: Expunerile de motive din anii 1885, 1899 şi 1900, precum şi un Index alfabetic. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1902. (18,5 x 12,5). VIII, 312, 400 p. (I 267356)
Vezi şi:
ALEXANDRESCU, VIRGIL ş.a. Noul Cod de Procedură civilă adnotat. Bucureşti, 1900.
Prefeţe:
STERESCU, AUREL. Lege asupra taxelor de timbru. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  913) CESĂRESCU, NICOLAE (1827-1906)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, NICOLAE (1827-1906)
11991. ~ Biserica şi studiul religiunei în şcoalele primare. Conferinţa ţinută de Economul N. Cesarescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Comercială). 1891. (24 x 15,5). 25 p. (II 53614)

Nu exista imagini
  914) CESĂRESCU, ŞTEFAN N. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, ŞTEFAN N. (1879-?)
11992. ~ Carnetul ofiţerului instructor pentru, instrucţia de manevră şi de luptă a individului, şirului, grupei şi plotonului de Locot. St. N. Cesărescu, Scoală militară de infanterie. Bucureşti, Libr. Theodosiu Ioniţiu, 1910. (16,5 x 10,5). 238 p. cu il. (I 17845)
11993. ~ Instrucţia de manevră şi de luptă a individului, şirului, grupei, plotonului şi companiei cu exerciţiile şi programele necesare perioadei I-a şi II-a de Căpitanul St. N. Cesărescu. Bucureşti, Libr. Theodosiu Ionniţiu fii (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (24,5 x 18,5). 228 p. cu il. (Biblioteca Ofiţerului) (II 36597)

Nu exista imagini
  915) Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc
 • Opera
 • Imagini
Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc
• Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc. Vezi: CIOCÂRDDI-MATILA, D. Ce se cuvine... Paris, 1857.

Nu exista imagini
  916) Ce se fac păsările iarna
 • Opera
 • Imagini
Ce se fac păsările iarna
11994. • Ce se fac păsările iarna. Bucureşti, 1911. (23,5 x 16). 8 p. cu il. (Societatea pentru Protecţiunea Animalelor, nr. 11) (II 23448)

Nu exista imagini
  917) CESIANU, DUMITRU (1852-1898)
 • Opera
 • Imagini
CESIANU, DUMITRU (1852-1898)
11995. ~ Discursul Domnului Dumitru Cezianu rostit la Cameră în diua de 30 Maiu 1891. Scrisoarea adresată diarului Timpul la 1 Noembre, 1895. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 411490)
Scrisoarea, adresată ziarului Timpul, arată realizările Administraţiei Poştelor şi Telegrafelor în epoca în care director general a fost D. Cezianu.
11996. ~ Fabrica de zahăr şi rafinerie de la Chitila. Memoriu asupra fabricilor de zahăr în general şi în special asupra fabricei de zahăr şi rafinerie de la Chitila. [Bucureşti, 1893]. (35,5 x 22,5). 10 f. mss., 7 f. tab. litografiate. (III 85785)
Descriere după titlul de la începutul: textului. Autorul, la finalul textului.
11997. ~ Folósele şi necesitatea introducerei culturii sfeclei şi a industriei zaharine în România: de Dumitru Cesianu, Inginer de arte şi manufacturi. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (26 x 21). 45[-47] p., 1 f. pl. (II 81428)
11998. ~ Tratat practic asupra culturei sfeclei de zahăr întocmit în vederea pământurilor din România de Un agronom al Fabricei de zahăr de la Chitila [=Cesianu?]. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24,5 x 16,5). 31 p. (II 394302)

Nu exista imagini
  918) CESIANU, NICOLAE ST. (?-1914)
 • Opera
 • Imagini
CESIANU, NICOLAE ST. (?-1914)
11999. ~ Chestiunea scumpirei traiului, de N. St. Cesianu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Jubileu), 1911. (16,5 x 12,5), 15 p. (I 23770)
11200. ~ Sindicatele agricole şi casele de credit agricol mutual, de N.St. Cesianu, agronom, secretarul Societatei agrare. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16). 22, 16 p. (Anexe) (Biblioteca Societatei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa No. 4) (Suplement gratuit la Revista Agrarul) (II 117310)
În anexă (p. 1-16): "Statutele unui sindicat comunal agricol".
12001. ~ Studiu asupra organisarei inveţamentulul agricol, de N. St. Cesianu, inspector domenial. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (22,5 x 15,5). 27 p. (II 412757)
12002. ~ Studiu despre ameliorarea starei sociale şi economice a populaţiunei noastre rurale, de Nicolae St. Cesianu. Bucureşti (Tip. Universitară, A.G. Brătănescu), 1907. (18,5 x 12,5). 48 p. (I 5140)
Descriere după copertă.
12003. ~ Idem. Bucureşti (Atel. Grafice Socec &. Co.), 1907. (21,5 x 14,5). 47 p. (II 15037)
12004. ~ Regele şi Ţara [de] K.[!]. St. Cesianu, Fost deputat. [Ed. 2-a revăzută şi cu adăogiri de circumstanţă şi priviri generale 1912/13]. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (21,5 x 14). 30 p. (II 33926)
Ediţia, la începutul textului. Apărut mai întîi în ziarul "Dreptatea" din 1913, cu acelaşi titlu (v. p. 27, Adaos). Iniţiala autorului greşit imprimată: "K.".
Traduceri:
RISLER, EUG. Fisiologia şi cultura grâului. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  919) Ce sînt meseriaşii
 • Opera
 • Imagini
Ce sînt meseriaşii
• Ce sînt meseriaşii? Vezi: GHICA, ION. Ce sînt meseriaşii? Iaşi, 1848.

Nu exista imagini
  920) Ces messieurs
 • Opera
 • Imagini
Ces messieurs
• Ces messieurs... Vezi: CHRISTIAN, M. Ces messieurs... Lausanne, 1914.

Nu exista imagini
  921) Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare
 • Opera
 • Imagini
Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare
• Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare. Vezi: ORGHIDAN, N. Ce spun cronicarii streini... Traducere. Craiova, 1915.

Nu exista imagini
  922) CETĂŢIANU, AURELIU (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CETĂŢIANU, AURELIU (1864-?)
12005. ~ Note asupra psicologiei aristotelice. După criticile scolasticilor de Aureliu Cetatianu. Galatz (Tip. Modernă, Ap. P. Antoniady), 1893 [pe copertă: 1893-1894]. (22 x 15,5). 46 p. (II 412143)
12006. ~ Noţiuni de Filosofia Morala destinată tinerimei studiose de Aureliu Cetăţianu, Licenţiat în Litere şi Filosofie. Galatz (Tip. Modernă, Ap. P. Antoniady), 1895. (19,5 x 15). 87 p. (I 63306)

Nu exista imagini
  923) CETĂŢIANU, IOAN (1840-1898)
 • Opera
 • Imagini
CETĂŢIANU, IOAN (1840-1898)
12007. ~ Elemente de Gramatica Limbei Române, Clasa a II-a primară. De I. Cetăţianu, Profesor. Ed. I. Galaţi (Tip. Comerciala, Schenk), 1876. (20 x 12,5). 2 f., 32 p. (I 61531)
12008. ~ Idem. Ed. II. Corectată şi augmentată cu composiţiunile necesarie. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Comercială, J. Schenk), 1878. (19,5 x 12). 48 p. 60 bani. (I 65966)
12009. ~ Idem. Clasa a III-a primară. De. J. Cetăţianu. Profesor. Ed. I. Galaţi (Tip. Comerciale, Schenk), 1876. (18,5 x 12). 1 f., 78 p. (I 61532)
În colaborare:
12010. ~ Afacerea Liceului din Galaţi, de Ioan Cetăţianu şi D. V. Cerchesu, Profesori. Galaţi (Tip. Cooperativa Lucrătorii Asociaţi), 1890. (23,5 x 16). 80 p. (II 412654)
Descriere după copertă.
Vezi şi:
HIEBER, I. A. şi ~ Gramatica limbei germane. Partea I. Galatz, 1877.
Traduceri, prefeţe:
MONTGREDIEN, AUGUSTUS. Liberul schimb... Trad. şi pref. de ~. Galatz, 1380.

Nu exista imagini
  924) CETĂŢIANU, IOAN I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CETĂŢIANU, IOAN I. (1876-?)
12011. ~ Organizarea Jurisdicţiunilor la Romani şi Români. Tesa pentru licenţă de Ioan I. Cetăţianu. Galaţi (Tipo-Lit. Bălăsescu), 1899. (23 x 16). 1 f., 105 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412615)

Nu exista imagini
  925) Ce timpuri, ce moravuri
 • Opera
 • Imagini
Ce timpuri, ce moravuri
12012. • Ce timpuri, ce moravuri! Scene din vieta bucurescenă, de J. J. R. Te mai însori cănd nu ţi-e vremea? Bucuresci, Edit. Typ. Dor. P. Cucu, 1880. (15,5 x 9,5). 16 p. 30 bani. (I 350013)

Nu exista imagini
  926) Ce trebue să fac să mă mântuesc
 • Opera
 • Imagini
Ce trebue să fac să mă mântuesc
12013 • Ce trebue să fac să mă mântuesc. Dialog al Episcopului Evsevie şi al Birtaşului Gheorghie. Tradusă din limba Grecească de Un patriot voitor de binele tinerimii. Buzău (Tip. Sf. Episcopii), 1841. (16,5 x 11). 1 f., 30 p. (I 142152)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  927) Ce trebuie să ştie ţăranul despre Alegerile comunale
 • Opera
 • Imagini
Ce trebuie să ştie ţăranul despre Alegerile comunale
12014. • Ce trebuie să ştie ţăranul despre Alegerile comunale. Cernăuţi, Edit. soc. Dacia (Soc. tip. bucovineană), 1909. (15,5 x 12). 30 p., 1 f. catalog. 10 bani. (Biblioteca poporală Dacia, nr. 2) (I 34544)

Nu exista imagini
  928) Ce trebuie să ştiu şi să fac în luptă?
 • Opera
 • Imagini
Ce trebuie să ştiu şi să fac în luptă?
12015. • Ce trebuie să ştiu şi să fac în luptă? Carte pentru soldatul şi gradatul de infanterie. Traducere de Lt.-Colonel adjutant Demetrescu, comandantul regimentului III Dâmboviţa No. 22, Bucureşti (Tipografia regală), 1906. (15 x 11,5). 40 p. 30 bani. (I 6403)

Nu exista imagini
  929) CETURKINĂ
 • Opera
 • Imagini
CETURKINĂ
12016. ~ *Ciuma din răsboiul 1828-29, de dr. Ceturkină. Varşovia, 1838. (în limba rusă) (Crăinicianu, p. 18)

Nu exista imagini
  930) Ce voieşte partida poporului
 • Opera
 • Imagini
Ce voieşte partida poporului
12017. • Ce voesce partid’a poporului? Budapesta (Tip. Sz. Gellert (Român)), [1895]. (22,5 x 15,5). 54 p. (II 21357)
Este vorba de Partidul poporului din Ungaria. Descriere făcută după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la p. 54.

Nu exista imagini