Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  901) CERNESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, GRIGORE
11959. ~ Despre complicitate (art. 47-56 din Codul Penal). Teză pentru licenţă de Grigore Cernescu. Bucuresci (Tip. G.A. Lazareanu), 1894. (22,5 x 15). 57, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 384982)
11960. ~ Noua lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare însoţită de un index alfabetic alcătuit de Gr. Cernescu, Advocat. Bucuresci, Edit. Librăriei Curţii Regale Emil Stork (Stab. de arte grafice, Fabrica de Cartonage Albert Baer), 1900. (16 x 11). 109 p. 80 bani. (I 122092)

Nu exista imagini
  902) CERNESCU, HENRIETTE C.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, HENRIETTE C.
11961. ~ O Pagină din Viaţa Actuală, [de] Henriette C. Cernescu, Institutoare. Conferinţă ţinută la Ateneul Român Botoşani în ziua de 2 Martie 1908. Iaşi (Tip. Naţionala (Ioan S. Ionescu)), 1908. (24 x 16,5). 32 p. 70 bani. (II 10663)

Nu exista imagini
  903) CERNESCU, I. GR.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, I. GR.
11962. ~ Discursu asupra civilisatiunii în Europa orientala cu deosebita privire la Români şi la religiunea loru, de I. Gr. Cernescu, Studentu la Universitatea din Viena. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1871. (22,5 x 14,5). 39 p. 1 sfanţu rusescu. (II 107408)

Nu exista imagini
  904) CERNETZ, I
 • Opera
 • Imagini
CERNETZ, I
11963. ~ Pasteluri şi Cântece, [de] I. Cernetz. Iaşi (Tip. Versuri şi Proză), [1916]. (20,5 x 13,5). 128, 4 p. 2 lei. (I 47878)

Nu exista imagini
  905) CERNÎŞEVSKI, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CERNÎŞEVSKI, N. G.
11964. ~ Ce-i de făcut. Roman, [de] N.G. Cernîşevsky. Traducere de P. Muşoiu. [Pe copertă: Vol. I]. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1894 (19,5 x 14). 145[-147] p. 2 lei. (I 411693)
Traducere după ediţiea franţuzească, tipărită în Italia de A. Twertinof.
11965. ~ Idem. În romîneşte de P. Muşoiu. [Pe copertă: Ediţie nouă]. Bucureşti (Tip. Jubileu), 1909. (17 x 13). 495 p. (I 292276)
La p 5-9: Prefaţa la ediţia franceză, tipărită în 1875, la Milano, semnată Alex. Tvertinof.

Nu exista imagini
  906) CERNOVODEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
CERNOVODEANU, N.
11966. ~ Mic dicsionaru portativu de diceri radicale, [de] N. Cernovodénu. Bucuresci, 1864. 248 p. (Iarcu, p. 154) (Exemplar existent în Bibl. T.-Severin)
11967. ~ Discurs funebru la înmormântarea lui Jenică Hepites, de N. Cernovodénu. Rostit la 18 Februariu în biserica cathedrală. Brailla (Typ. Unirea), 1865. (19,5 x 13). 7 p. (I 466846)

Nu exista imagini
  907) Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
 • Opera
 • Imagini
Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
11968. • Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine. S.l., [1912], (23,5 x 16). 15 p. (II 467996)

Nu exista imagini
  908) CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
11969. ~ Analisa şi Sintesa în Spiritul Omenesc, [de] C. Ceruleanu. Conferinţă ţinută în ziua de 25 Februarie 1901 la Ateneul din Ploieşti. Ploieşti (Tip. Democratul), 1901. (23,5 x 16). 38 p. 1 leu. (II 412613)
11970. ~ Mărturisirea şi jurămîntul. Teză pentru licenţă de Constantin Cerulianu. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1900. (22 x 14,5). 153 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412222)
11971. ~ Scrisoare deschisă Domnului Teodor Raica, profesor din Ploeşti cu mulţumire pentru darul ce în calitate de fiu a adus în ziua anului nou memoriei naşului său, Ştefan Iancu şi familiei acesluia, [de] C. Ceruleanu. Ploeşti (Tip. Democratul), 1905. (18 x 12). 32 p. (I 2540)
11972. ~ Situaţiunea noastră, de C. Ceruleanu, Avocat. Ploieşti (Noua Tip. Concurenţa Vasile Dumitrescu), 1915. (20,5 x 13). 40 p. (I 54460)
Despre România faţă de război şi imposibilitatea de a rămîne neutră. Carte dedicată lui Const. Mille.
Prefeţe:
IANCU, ST. Câteva din cauzele stagnaţiunei agriculturei noastre... Pref. de ~. Ploeşti, 1906.

Nu exista imagini
  909) CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
 • Opera
 • Imagini
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
11973. ~ Câinii din Valladolid [El Coloquio de los perros], nuvelă, [de] Cervantes. Traducere de A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. M. Kalber), [1909]. (16,5 x 12,5). IV-29 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 29) (I 21650)
Cu o notă biografică. Pentru an, vezi: RI, 1909, nr. LXXXIX, p. 132: Bibliografie.
11974. ~ Don Chishot dela Mancha [Pe copertă Don Chişotu dela Mancha. Partea I-II]. Din Scrierile lui M. Cervantes. Tradus în rumăneşte din frantozeşte dupe Florian de I. R. [=Eliade Rădulescu]. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1840. (20,5 x 14). VIII, 252 p. (I) ; p. 253-520 p. (II) (I 68487)
Cu caractere chirilice
11975. ~ *Don Chişot de la Mancia de Cervantes. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 5-6) (Legea, cop. 2)
11976. ~ Minunanta poveste a iscusitului hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes y Saavedra. [Traducere]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1904]. (15,5 x 10,5). 96 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 218) (I 125661)
Datat după: De, 12(1904) nr. 35, mai 2(15), p. 3: Bibliografie.
11977. ~ Viaţa şi aventurile viteazului şi nobilului Don Quijote de la Mancha de Mihail de Cervantes de Saavedra. Tradus de L. S. Bucureşti, Edit. şi Instit. de Arte Grafice C. Sfetea [pe copertă: Edit Cartea Românească], 1910. (20 x 14). 72 p., 4 f. (II 61995)
11977. ~ Senora Cornelia. Roman spaniol, de Miguel de Cervantes. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 53) (I 392516)

Nu exista imagini
  910) CESAR, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CESAR, GRIGORE
11979. ~ Uă scântee de’ndrumare dedicată Alteţei Sale Regale Principelui Carol al României. [Versuri]. [Bucureşti, 1902]. (30 x 21,5) 4 f. (III 410389)
La finalul textului, semnează "Grigore Cesar, Bucuresci, Calea Griviţei 20, 1902 Ianuarie 30".
11980. ~ Regele şi Coroana Ţerii. Ţara şi Prinţul Ei. A doua dedicaţie de Grigore Cesar făcută pentru Alteţa Sea Regală Principele Carol al României. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (29,5 x 21,5). 31 f. (III 39876)

Nu exista imagini